Bloggen startade i mars 2009, avslutades i december 2018, men är sedan oktober 2021 "återfödd". Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 6 augusti 2022

Unga svenska egoister går åt höger

 


Det är egentligen rätt begripligt. De lägsta i samhället, unga egoister, ser nu Tiderna förändras och vissheten växer att bli berövade all den vällevnad deras föräldrar åtnjöt.

Säkraste sättet för vuxenvärden att dra in ungdomen i Klimat-Harmageddon (vilka monster är dagens vuxengeneration egentligen?) är att göra som DN - koka ihop sådana här texter för att påverka valutgången. 

Skrev inte någon annan tidning bara häromdagen om att hettan gjort kylvattnet i de franska kärnkraftsverken odugligt och att denna energiform redan innan var lika farlig för mänsklighetens framtid som fossila bränslen? Det är redan för sent på Jorden.

Så unga svenskar, offra era drömmar om materiellt välstånd och inse att ni drog en nitlott som föddes till det 21a århundradet. Men er uppoffring av det banala liv era influcencers trycker ner i halsen på er, kommer att vara en välgärning för världen. Rösta absolut inte på något av de partier som vill se kärnkraft!


Kul:

DN:s takhöjd, hur hög är den? Slätstrukne kulturchefen Wiman blir allt mer radikaliserad (läs: frisk i tanken) för vart år. Hans senaste tankar MOTSÄGER helt tidningens atomlobby och samma dag dessutom!
PS. Bloggaren är ingen naturvän, det visar hans kombination av platonismens låga skattning av materien och astrologin (de två tycks ha gemensamma rötter). Men man ska vara bra dum i huvudet för att missa vad Wiman och andra ser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarmoderering påslagen enbart för att detta är enda sättet att få mejl om någon tyckt till. (Bloggen är en smula osmart.)

30+ dagar gamla inlägg ses som arkiverade.