Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I och med coronapandemin kommer fr.o.m. våren 2020 åter enstaka inlägg att publiceras.

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 31 oktober 2015

Miriam Bryant, Megan Fox och svamlandet ur mörkret
Första gången jag ser sångerskan Miriam Bryant på foto i DN noterar jag en acceptabel look-alike-faktor mellan henne och "aktrisen" Megan Fox. Lite bildgooglande stärker intrycket och det är nu dags för det alltid lika spännande (?) momentet. Ska stjärnhimlarna på något vis överensstämma utan att man behöver krysta fram en förklaring?

Ska bara sägas att jag hittade samma osäkra tonårssvammel från Bryant i AB för två år sedan som en ung Megan Fox producerade på sidan med citat hos IMDB.com (kanske kvar ännu, har inte kollat). Fox "inre tankar" omvittnade där samma extrema självcentrering som Bryant menar att hennes syster väckte henne till insikt om i 16-årsåldern.


Megan Fox klockslag är känt och det ger henne en ascendent i asociala Jungfruns tecken men för överskådligheten används här en naturlig zodiak. 

(Minns hur zodiaken växlar mellan teser och antiteser inte bara via oppositionerna utan hur tecknens progression tycks bolla ett tema vidare. Från Venus fall i den särdeles individualistiska Jungfrun går Venus in i positivt härskarläge i nästföljande Vågen och genast uppstår en hypersocial Våg, fylld av förbindlighet och vilja att anknyta till andra. Varje teckenpar kan studeras utifrån sina härskande planeter - det finns intressanta nyanser och ibland tvära lappkast vid varje "paradigmskifte".)

Det som direkt visar sig är att båda lider tungt under Mörkrets kvalitet (Tamas guna), som enligt indisk filosofi inte bara är okunskap om verkliga förhållanden utan i värsta fall rent och skärt vanvett! I praktiken verkar dock Bryants fullständiga omedvetenhet om hur egocentriskt hon betedde sig som tonåring vara ett mer normalt uttryck för Tamas guna. Man får samma mörka vibb av att de här människorna helt enkelt inte är intelligenta eller går att få kontakt med när man studerar pansarvagnar med STORKORSET I TAMAS - bloggen har favoriserat politiker med denna djupa omedvetenhet om vad de håller på med:

Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund men även Mona Sahlin i hennes bisarra och USA-inspirerade kamp mot terrorismen, det gamla Toblerone- och shoppingproblemet har nu övergått i en ny attitydlåsning. För låsta attityder är troligen vad Tamas guna handlar om. En attityd ligger i mörkret, under medvetandetröskeln och styr människan så att intellektet inte längre är fritt. Det är ingen slump att Merkurius - intellektet - härskar över två tecken som båda tillhör Ljusets kvalitet (Sattva guna, färgat gult på kartan).

Som synes har båda kvinnorna (ungefär jämngamla på fotona jag valde) såväl Solen som Månen i Tamas så att det pågår ett pingpong-spel mellan handling och reflektion som egentligen sker på en omedveten nivå. Svartsynen söker och finner sin självbekräftelse. En självgående självdestruktivitet om inte någon ljusare planet bryter in och styr.

I Megan Fox fall vet vi att den sattviska Jungfrun är ledande tecken (ascendenttecken), och ascendenthärskaren Merkurius står i passionerade (Rajas guna) Väduren och disponeras av en Mars föredömligt placerad i Ljuset, i Skyttens tecken.

Gissningsvis ger ett klockslag Ljuset en ingång även i Miriam Bryants annars rejält ruskiga himmel där inte minst placeringen i den materialistisk-sociala hackordningen (Stenbocken/Kräftan) vittnar om en låg horisont. Jag har bara läst i tidningarna att hon ska ha ett ovårdat språk, men har en god tendens att vilja anamma resningen hos en gentleman som Sven-Bertil Taube.

Vad gäller ansiktsdragen så är naturligtvis Miriam en bedårande skönhet och det luktar koketterande lång väg när hon påstår att hon känt sig som en ful ankunge. Antingen det eller också är Tamas guna en kvalitet som sveper in människan i ett sånt mörker att de inte kan uppfatta nånting på ett objektivt sätt. Allt filtreras genom ett kolsvart omedvetet.

Det har naturligtvis sitt intresse att notera det sociala utanförskapssyndromet på Bryants himmel: Solen i kollektivistiska Vattumannen i dissociativt förhållande till Månen i Skorpionen förklarar varför vi återigen har någon som hela Vattuman-nationen Sverige inom kort kommer att älska  - flockbeteendet i landet som helt manipuleras fram av näringsliv och medier är inget annat än vederstyggligt. Miriam är utsatt för en våldtäkt från finansmännen som driver de här musikunderhållningarna som ekonomiska löpande band-projekt. I Sverige lanserar musikindustrin en stjärna i taget med hjälp av tv för att få upp försäljningsvolymen och krama musten ur idolerna innan det är dags att göra om proceduren med ett nytt och fräschare ansikte.

Men bortom den fula kapitalismen finns förstås också en djupare rörelse som förklarar hur bloggaren funderade på "äktsvenska" favoriter och hittade fem Sol-Vattumän på raken. Att det skulle vara slump känns osannolikt och jag har sannerligen inte memorerat tusentals horoskop i detalj! Möjligen skulle man kunna hävda att det omedvetna minnet har en fantastisk kraft så att celebriteternas soltecken sållades ut på basis av ett undermedvetet direktiv att bara hitta Vattuman. 

Men denna rätt sökta hypotes blir närmast löjlig om man betänker att en del av de där horoskopen var uträknade ett årtionde eller mer innan jag hittade den sideriska zodiaken och att kartorna aldrig ens granskats efter skiftet av zodiak. Det undermedvetna skulle alltså ha kompenserat för att mitt första och sista minnet av kändisarna var via den tropiska zodiaken där några av dem inte alls var Vattumän utan Fiskar...

Finns distinkta ansiktstyper på fasta ställen i zodiaken? Notera hur Megan Fox har Jupiter i Vattumannens 24 grad och Miriam Bryants Sol befinner sig i 25 graden.

Är utseendelikhet följden av ett antal snarlika men inte exakta överlappningar? Jupiter och Solen är planetära vänner, och båda kvinnorna har Oxen aktiverad av två andra planetära vänner, Solen resp. Mars.

Megan Fox Måne i livets Lejonet har förstås en ren antites i Miriam Bryants surmulna och sulkande Måne i dödens och förbittringens Skorpion, men å andra sidan har Fox den iskalla Saturnus i svenskans måntecken. Saturnus som "själens form" och den plastiska och följsamma Månen ("mjukdelarna") kanske bildar ytterligare ett mikroomen som sammantaget med de andra faktorerna skapar en förnimmelse hos betraktaren att här finns en utseendelikhet...

Annars kan jag säga att bilden på en hårdsminkad depprocks-Miriam jag valde är rent kusligt lik en f.d. kvinnlig bekant som bakom sin likaledes hårdsminkade Kräftascendent dolde ett överflöd av Mörkrets kvalitet, med Lejonet, Vattumannen och Oxen involverad. Hon, med pojkvän som var i ett satanistrockband blev senare i livet sinnessjuk, vilket naturligtvis är den absolut värsta utgången. Men indisk filosofin menar ju att Tamas indikerar en nivå under mänskligheten, demonernas världar sägs flätade av materia av Tamas typ. Kvinnan, av ickesvensk härkomst (precis som Miriam) drogs till "blonda vikingatyper" (ett sätt att förankra sig i den dumsvenska värld hon nu hamnat i), och fick en satanist som bonus. 

Man tycker sig av exemplet se hur GROVT omedvetna människor vanställer sina liv genom att de inte tänker vettigt. Om de så är skarpa i intellektet tycks Mörkrets kvalitet redan innan analysen tar sin början ha vilselett dem så att de inte klarar att skilja på myter och verklighet. Massvis av bråte ligger redan i det omedvetna mörkret som attityder. Men detta uppvaknande ur självcentreringens myt genomgick tydligen Miriam Bryant redan i tonåren. Detta tyder på att hon INTE har trauma-elementet Vatten som ascendenttecken. Det som skadas i Vatten fortsätter som en defekt cancercell att kopiera sig vidare och individerna tycks sakna egna motmedel att vakna upp. Faktum är att man skulle kunna uppfatta sjukdomen cancer (Kräftans tecken) som just en dissociation mellan Luft och Vatten. Den lägre naturen slutar lyssna till den Rationella Själen och dess "blueprint" uppe på arkitektkontoret. Den lägre Vegetativa Själen sluter sig inne i sig själv och driver på en skev version av det ursprungliga Logos. 

Men vad om alla de själar som har dissociationen medfödd i sina horoskop? Jo, den kristendom som ingen längre bryr sig om hade faktiskt en tes om den "dubbla predestinationen". Men eftersom den här religionen samtidigt bannlyst själavandringsteorin så blir det väldigt svårt att förstå varför vissa själar är predestinerade till vissa liv och händelser. Med reinkarnationstanken ger t.ex. "dissociationen" inom Miriam Bryants livslinje (Månen-->Solen) misstankar om att hon varit en mobbare i tidigare liv och tidigt i detta liv fick smaka på sin egen medicin i formen av påtagliga problem med social tillhörighet. Eftersom varje själ har en rik brokad av tidigare liv att bearbeta under varje jordeliv brukar såna här akuta tillstånd vara faser som själen sedan lämnar. Det som var värsta scenskräcken under en tid betraktas som trams tio år senare. 

Många av själens tidigare liv utspelas alltså parallellt UNDER detta liv och kanske är det en av förklaringarna till att Mörkrets kvalitet verkar hålla vissa så hårt i sitt grepp. Dessa är mer fast i sin själs förflutna händelser än andra och saknar därför energi att fokusera här och nu, eller ens uppdatera sig med fräscht vetande. Jag har mött människor med Storkorset i Tamas guna som VÄLJER sina ignoranta fördomar framför kunskap. Då är vi långt från det som brukar kallas "intelligens"!
Den gode, den onde, den fule

Om LO-mannen Tobias Baudin tydligt visar att han är den gode när han påtalar vilken monstruös högerpolitik Jimmie Åkesson representerar inte minst i välfärdsfrågan - Åkesson är en fiende till Sverige dundrar han! - då blir per automatik Åkesson den onde i Sergio Leones klassiska filmtitel. 

Den fula fisken kan i sammanhanget inte vara någon annan än Stefan Löfven vars historia av krypande inför överheten som fackförhandlare skadat socialdemokratin långt mer än någonsin Juholt hann göra innan landets högerkrafter mördade honom, politiskt och via de tidningsdrev som Aftonbladet har den tveksamma äran av att ha startat.

Det kan finnas skäl att påminna sig vad bloggen sysslar med när den tar fram enskilda ansikten och kommenterar dem astrologiskt. Detta eftersom två tredjedelar av bloggbesöken fallit bort sedan dagstidningarna insåg att de bjudit in en effektiv kunskapsmässig eller kanske bara ideologisk motkraft till sina egna agendor med blogglänkningssystemet, en motkraft som avslöjade hur prekär medieeliten där de sitter i en bräcklig roddbåt med det ekonomiska etablissemanget.

(Det handlar om ett fåtal huvuden som mycket väl skulle kunna rulla även i Sverige när det globala tidsåldersskiftet når även den här avkroken. Baudins förskräckliga redovisning av VIDDEN av Sverigedemokraternas nedmontering av den goda svenska välfärdsmodellen gör det närmast säkert, det bloggen länge antagit, att vi har ett stundande "inbördeskrig" under uppsegling i det här landet.)

ZODIAKEN ÄR INTE JÄMLIK! Men det är viktigt att hålla isär personlig astrologi, med dess typiskt snäva fixering på människan och hennes drömmar om pengar, kärlek och långt liv (de klassiska tre huvudintressena). Ja, den själsligt urholkades svensken vågar väl inte ens tänka tanken "långt liv" i sin tomma jobb- & konsumtionshysteri eftersom den tanken omedelbart triggar den motsatta tanken på ett kort liv och förlusten av de många meningslösa år i ekorrhjulet som Överheten lärt honom och henne att detta skulle vara livets mening. Men när bloggen lyfter fram t.ex. den gode, den onde och den fule diskuterar vi zodiakens principer - kanske t.o.m. Platons Idéer eller Former.


1491 eídos (a neuter noun derived from 1492 /eído, "to see, apprehend") – properly, the sight (i.e. of something exposed, observable), especially its outward appearance or shape (J. Thayer). 1491 (eídos) emphasizes "what is physically seen" (BAGD) before mentally or spiritually apprehended. See 1492 (eido, oida).
Från: Strongs bibelkonkordans

Att en Form hänför sig till den synliga yttre skepnaden tycks skära sig med vad bloggen sagt om att Jungs motsvarande arketyper är osynliga och formlösa, men förklaringen ligger i att Former kan ingå som delmängder i varandra. Det Godas Form t.ex. är så basal att den ofta täcks över i de komplexa sammansättningar som varje själ är. Men godhet är ju dessutom ett abstrakt koncept, vilket visar att grekiska eidos i filosofiskt bruk tänjts ut jämfört med dess reguljära betydelse. 

Den som har aktiverat Godhetens Form i sin kognitiva apparat har emellertid inga problem med att känna igen andra av samma sort. Avsaknad av denna Godhet blir per definition Skuggan eller Ondskan, och Fulheten är i grund och botten också bara ett haltande förhållande till Godheten och detta ny kan innebära politiskt eller inom andra områden. 

Det är frestande att lyfta fram hinduismens och astrologins tre kvaliteter eller gunas, men det är viktigt att minnas att t.o.m. Ljusets kvalitet (Sattva guna) betraktas som en materiell "fiber" och en korrupt själ kan missbruka klar medvetenhet för onda syften. På samma sätt kan Mörkrets kvalitet (Tamas guna) vara det som en upplyst själ kämpar mot! 

Att den här triaden INTE motsvarar TYPERNA i Sergio Leones spagettiwestern står helt klart eftersom Passionens kvalitet (Rajas guna) inte på minsta sätt har med fulhet att göra. Löfven är tydligt förslavad under Passionen eller Lidelsen och att döma av fotot härovan skulle fulhet kunna bestå i att en sådan människa helt enkelt grimaserar för mycket och lånar sig till mindre smickrande fotografiska avbilder (eidolon/eidola) av en turbulent själ i lidelsens grepp. 

Om något är den lidelsefulla människan enligt hinduisk tanke fast i skruvstädet mellan Ljus (insikt) och Mörker (ignorans). Ibland, likt Löfven, glimtar det fram sann insikt om det goda och rättfärdiga samhället, men strax sköljer en ny våg mörker in och fegliret för att inte stöta sig med den mediokra medelklassen reducerar socialdemokratin och dess representant till en ful fisk - dock inte i samma klass som pengagirige Åkessons absoluta landsförräderi.


Att därför använda enskilda horoskop för att illustrera zodiakens principer drabbar med nödvändighet alla dem som inte har förmågan att särskilja sina egon och egna kartor från SAKFRÅGAN. Zodiaken förefaller ange OBJEKTIVA VÄRDEN i en relativistisk värld. Väduren är "bara" ego och därför är Vågen som tar ett större och mer allomfattande grepp och tänker i termer av "jag och du" en högre spelplan. Men samtidigt är Vågen betingad av ett enskilt Vädurs-ego att harmoniera med! Ett äldre exempel från bloggen - på en annan spelnivå - är att kungen (Lejonet) inte skulle vara mycket värd om det inte fanns ett folk (Vattumannen) och därtill ett folk medvetet om att tillhöra detta koncept. 


När republikaner vägrar monarkin dess existensberättigande hör vi den dummaste och mest degraderade typ av ideologi - Vattumannen representerar också den systematiska tanken och t.o.m. det gudomliga intellektet vari allt finner sin rätta plats. För den republikanism som förnekar att den har en central och styrande inre kärna - en gudomlig essens - faller sönder innan den ens hunnit formeras! Lejonkungen bor i hjärtat av varje konception eller förnuftskonstruktion (Vattumannen). 

Bloggen har berört detta i inlägg om att Lejonet/Vattumannen kan vara den kosmologiska axeln och det är kanske en tanke att indisk astrologi förklarar universums beständighet i termer av kvaliteterna. Lejonet och Vattumannen tillhör båda Tamas guna. Det är svårt att föreställa sig detta, men universums fortsatta existens hänger alltså på att det sover sött i sin okunnighet. Skulle Världssjälen vakna upp till sattvisk medvetenhet skulle hela universum kollapsa eftersom det bara är en kulissvägg som blockerar de fallna själarna från sina högre jag, deras gemensamma och individuella arvedel: Det Ena, Det Goda, Det Sköna. 

Denna värld bortom avbilden kan man med Carl Jung med rätta kalla en värld som ur det kosmiska perspektivet är en formlös och osynlig värld. Men DÄR är allt tydligt, DÄRIFRÅN kan höga änglar gå ner i vilket historiskt skede de så önskar och justera en världsordning som kommit på glid. DÄR finns De Levande (vi är de döda trots att vi kallar detta livet) och större eller åtminstone sidoordnade med  Zeus/Jupiter eller Världssjälen kan de genom att bli en delmängd i Världssjälens Form (Saturnus) ta i livet i tid och rum.

Överblicka dessa avenyer och se sedan de futtiga svenska politikerna och deras ambition att förslava generation efter generation i ett träligt helvetesliv som bara handlar om att göda de rika Överherrarna! 

Skolade man istället in jordens alla folk i sophia perennis - den eviga filosofin som här nuddats vid - skulle människans bevekelsegrund för att arbeta ändras. Folk skulle arbeta för varandra och därför ytterst för sig själva - mänskligheten som en enhet - och man kunde en gång för alla klippa bort parasiterna på toppen. 

Och här kommer zodiakens inbyggda värdeobjektivism in. Alla är inte lika nära sanningen i denna modell. De negativt polariserade tecknen är syndarna som vägrar omfatta den eviga sanningen och drar sig ner mot Jorden, krymper som andevarelser, och bara söker sitt eget. 

Den positiva polariteten representerar dem som pekar mot själens ursprung och söker frigöra människor från den imaginära materialiteten. Visst, sinnena är konstruerade att verka på våglängder som synes bekräfta den materiella verkligheten, men problemet är att Jord och Vatten - orcherna, lervällingens barn - ofta nog vägrar medge att det finns en förlaga till de bleka avbilder de själva är. På de supralunära övervåningen vandrar de gudomliga planeterna och bygger upp och bryter ner synliga former (geometrier) och det är detta skiftande partitur som informerar världsspelet som astrologin pekar på.

Studerar men den gode, den onde och den fule här ovan som rena idéer, stämmer astrologin verkligt bra, för det är bara LO-mannen Tobias Baudin som har ett alltigenom konstruktivt solärt förhållande till den supralunära verkligheten, där principer och objektivt rätt och fel, lyser fram som klarast.

Jimmie Åkesson står för det motsatta, en smutsig och av Satans stjärna angripen Sol i Oxens tecken, en perfekt representant för idén om en falsk räv som bara har sin egen penningpung i tankarna! Se bara hur han skiftat i avgörande frågor när "direktörerna" smorde honom en smula!

Stefan Löfvens karta var obetydligt bättre än Fredrik Reinfeldts, det konstaterade bloggen från första början. Idag vet vi att det inte är gott nog. Och till skillnad mot Reinfeldts förutsägbara brist på humanitet är Löfvens överlöperier osmakliga, med tanke på vad socialdemokratin borde ha stått för.Baudin. Sinnelagshoroskopet ger en optimal klarsyn. Solen i ren ELD i det nionde goda huset för gudomlig intelligens och denna fribiljett till den gudomliga försynen bara ett snäpp begränsad genom att Solens disponent, den planetära vännen Jupiter gått ner i rationaliserande Luft och från det övergripande Vattumannens tecken och 11e idealhuset KLÄDER Det högsta Goda i en ideologi om den goda sociala miljö människor borde skapa åt sig själva.

Detta är ett av de mäktigaste horoskop bloggen sett och ett av de få med verkliga ledarkvaliteter. Här är just en sådan människa som tänkaren Platon ville se i sitt idealsamhällets Högsta rådet, filosoferna som levde kommunistiskt och utan divalater, och gav direktiv för det mellanskikt av politiker som hade att kanaliserar massan av fallna själar, de som plaskar runt i gyttjan och bara tänker på kulinariska fröjder och egna nöjen och upplevelser. (Vårt samhälles tomma och förledda medelklass.)


Åkesson. Färgsättningen hänför sig till de tre kvaliteterna och inte de fyra elementen. Horoskopet saknar helt intresse för Ljuset (Sattva guna) men känner desto mer Passion (Rajas) för Mörkret (Tamas). Åkessons sinne i Stenbocken är passionerat maktlystet (Stenbocken) men hans ambition är rent av satanisk: Solen infekterad av den onda stjärnan Algol, i femte politiker- och ledarskapshuset som också är tursamhetens hus! Här är diskutabelt en ängel från mörkret som attraherar landets otaliga intelligensbefriade materialister. Det var socialdemokratins ensidiga betoning på materiellt gott som grundade för ett folk så imbecillt att de faktiskt lyssnar på en sån som Åkesson!
Löfven. Kanske den sista partiordföranden för ett parti som svek Sverige pga. oförmågan att tänka visionärt, se Framtiden, och börja inympa den i nuet. Det är svårt att se hur det här partiet skulle kunna komma tillbaka eftersom Miljöpartiet tagit över frågor om medborgarlön och ett nytt samhälle i harmoni med naturen.

Mannens psyke är oförutsägbart pga. halshuggna Ketus ständiga närvaro. Han har en småaktig bigott inom sig (Solen och fallna Mars i Kräftan) men tycks lägga locket på  (Ketu) för att spela oberörd och cool och omdömesgill. Men den Eld-dränkt-av-Vatten som hela himmelen tecknar är ungefär så ointellektuellt och illa rustat för ledarskap som ett horoskop kan vara. 

Precis som i fallet Åkesson - men nu tecknar färgsättningen återigen de fyra elementen - är Löfven slav under Lidelsen och hans enda placering i medvetenhetens och intelligensens kvalitet Sattva guna är Jupiter nedsjunken till det dunkla Jord-elementet och därtill extremt svagt placerad i sjätte olycks- och fiendehuset. 

Denna enskilda placering (som måste infogas i ett större mönster) läser jag som att Löfven har en ideologiskt oklar bild om de rika överherrarna (Jupiter) och arbetarna (Jungfrun). Faktiskt luddig i hela frågan om vem som är vän eller fiende i denna kapitalismens eviga dragkamp. Adderar man (för en större bild) den partiska Kräftan får man faktiskt t.o.m. en fackförhandlare som arbetarna inte riktigt borde lita på!

Jupiter kan räknas bort ur "sinnelagets" eller psykets universum. I praktiken är Löfven ett verkligt blötdjur, precis som soltecknet Kräftan antyder. Han är NÄRINGSLIVETS bundsförvant. Ridå socialismen i Sverige. Här har redan - för den som missat det - ett extremt klassamhälle börjat byggas, där invandrare som nya negrer ska betjäna den blandade medelklassen bestående av invandrade klassresenärer (tyskar tycks ha en lätt väg till samhällstoppen i Sverige) och lika motbjudande svenskar som fått för sig att de är småkungar som bör hålla sig med husor. "För det är jag värd."

Från att ha varit ett mönsterland i världen för det goda välfärdssamhället, kommer nu en pisksnärt och reaktion som Sverige själv bäddat för genom sina historiska misstag, genom sin ingenjörsfascism, sitt ljumma intresse för det andliga och de moraliska naturlagarna hos överheten, och inte minst den okvalificerade hunger efter makt som SAP-horoskopet röjde vid senaste återbesöket. Sverige har för närvarande inga politiska alternativ som leder mot en ny och bättre framtid. Folket är för vekt i tanken för att välja bort dyra skärbrädor och den "lilla guldtanken" och sätta sig in i barnbarnens framtid!

Hela sverigedemokratins uppsegling till 20% visar hur ofattbar dagens svensk är som nappar på ett en usel politiks yttringar men inte förstår att det är kapitalismen som system som ligger bakom flodvågorna av flyktingar och ekonomiska opportunister (till vilka jag räknar tiggarna från Östeuropa).

Se även: Den marknadskramande socialdemokratins dödsryckningar (okt 2015)


fredag 30 oktober 2015

DN och deras travesti på referatkonsten

DN:s så kallade vetenskapsredaktör sammanfattar en undersökning där den trångsynt scientistiska föreningen Vetenskap & Folkbildning undersöker förekomsten av övertro via den politiska partitillhörighetens filter. 

Som man frågar får man bekant svar, men hör nu vad jubelåsnan till redaktör drar för slutsats av undersökningen. Hon ser inte alls dess förrädiska uppsåt (nyssnämnda scientism) utan rapar upp följande kalkon: "Det som framför allt styr vilka vetenskapliga resultat människor väljer att ta till sig är helt enkelt politisk ideologi. Partifärgen avgör när öronen är öppna och när de är stängda."

Verkligen inte! Allt Karin Bojs gjort är att som ett intelligensbefriat karbonpapper beskriva undersökningens metod, de kategorier den skäligen obegåvade försöksuppläggaren valt som sin "gridd". Vad som styr vad folk tar till sig från vetenskapens (och de fria föreställningarnas) rika smörgåsbord har inte den här studien sagt ett ord om.

Och detta är alltså Sveriges största dagstidning som producerar pekoral på pekoral (bara för några dagar sedan läts försvarsministern sjunga ut i DN på ett sätt som avslöjade vilken ärelöst pack NATO-förespråkarna var) . Vetenskap & Folkbildning borde bekymra sig mer över sina megafoner än människor med intresse för t.ex. det övernaturliga!

För den som vill börja genomskåda det SKIT Karin Bojs försöker köra ner i halsen på den ytliga stockholmsbon som ändå känner för att hålla sig lite a jour med vetenskapen, läs den hedervärde vetenskapsfilosofen och matematikern Wolfgang Smith och hans Cosmos & Transcendence: Breaking Through The Barrier of Scientistic Belief. Boken kom redan 1984 och det har skrivits mycket sedan dess om den intoleranta scientism som Vetenskap & Folkbildning representerar, men den håller ännu som en av de första texter som genomskådar det maktspel som vissa, som tagit vetenskapen gisslan och använder den för sina egna dunkla syften, driver. DN är en skamlig tidning som verkar vanhedra varje huvudavdelning den valt att uttrycka sig myndigt om.

Wolfgang Smith gjorde sådant intryck på mig för fem år sedan att han fick flera omnämnanden på bloggen, men Bojs eländeskrönikor gör det nödvändigt att påminna sig om skillnaden mellan bruk och missbruk av vetenskapen.

Wolfgang Smith

För att stoppa in en munsbit ny astro-analys i det här inlägget kan man besinna Smiths uselt konfigurerade Måne/psyke som tillsammans med den avhuggna draksvansen (Ketu) tydligt märks i hans böcker som en tendens att gå till rätta och ta ära av det ena eller det andra. Den katolska Teilhardismen får t.ex. sina fiskar serverade varma i en bok (som jag inte läst).

I en annan läser han i ett kapitel lusen av Jungs djuppsykologi och ser den som en urvattnad förfalskning av den gamla genuina klassiska filosofin, vilket man på ett sätt kan hålla med om. (Men samtidigt var nyplatonismen så undantryckt i en vidrig och positivistisk ny värld, framdriven av materalismen - kemisternas och fysikerns för en tid så övertygande förklaringar - att undertecknad ändå finner Jungs insats för att påminna om själens existens var något gott.)

Men bortsett från vetenskapsfilosofens stränghet och bristande generositet (se Jupiter fängslad i åttonde huset!) är det en ren njutning att läsa hans helt perfekta texter, intelligenta och ändå någotsånär lättfattliga. Han är pedagog, vilket man kan ana genom den tunga betoningen på Eldens kognitiva klarhet och Luft i dess mer mänskliga aspekt av logik.

Och vad gäller Jupiter i onda åttonde, ska man inte glömma att den inte är helt och hållet inburad i syndens och dödens sektor - dess disponent Venus står perfekt placerad med Solen så att Venus, som filosofen Plotinus uppfattade som en själssignifikator, här BRÄNNS av det solära Logos i den Rationella Själens eget element, Luft. Det finns således inga större problem med den partiella "nedsmutsning" av Saturnus i visionära Skytten (till följd av disponenten i Oxen/Jord), annat än att detta korresponderar med Wolfgang Smiths kusligt klara blick för de krumma existenser som gjort sig en avgud i vetenskapen, dvs. satansdyrkare som Bojs och, kanske, alla som fylkas vid DN-skrapan för sitt uppehälle.

Sverige som sämst: lånehajarna dessa skumrask


SvD/Näringsliv skriver om slemma företag som parasiterar på den folksjukdom som finanskapitalismen själv kontinuerligt inympar i den svenska folksjälen. Ja,den globala kapitalismen förstör naturligtvis alla världens folk genom att dra ner dem i den Vegetativa Själens kalla och tröstlösa begär efter mer pseudotillfredsställelse. Med ett ord: i KONSUMISMENS monstruösa kretslopp.

Låt oss se horoskopet för den skrämmande obegåvade platschefen på "Låna Bra" som säger till SvD: "Man behöver inte ha läst filosofi på gymnasiet för att bli en duktig säljare." Den som inte noterar tragiken i det här uttalandet, bör definitivt återvända till skolbänken. Redan den gamle greken Platon gjorde en distinkt åtskillnad mellan den människotyp kapabel att leda ett land med goda direktiv, filosofen, och säljarna som fängslats i den låga grönsakssjälens kroniska brist på varaktighet. Hela platschefens tankegång stinker av okunskap, varför i h***e skulle en säljare vilja läsa filosofi? Då skulle han ju genast upptäcka vilken ovärdig varelse han sänkt sig till att bli!

Det var därför Svenskt Näringsliv skämde ut sig när de försökte kampanja mot högskoleämnet filosofi för några år sedan. Träsksjälens medborgare VILL verkligen döda det som adlar människan: hennes intellekt och kapacitet att ställa sig frågor om vad som egentligen pågår.

Det förvånar därför inte det minsta att hitta lånehajens vd Kristian Friederg född under såväl Sol som Måne i Träsksjälens eller den Vegetativa Själens astrologiska motsvarighet: Vatten-elementet. Notera bloggens senaste giv att handmåla astrologiprogrammets kartor inte bara med de fyra elementen utan även att i vissa fall smutsa ner kulörerna om onda husplaceringar indikerar att elementen inte visar sig ur en kognitivt ren sida. 

Det finns klara och friska vatten och även om också dessa betecknar den Vegetativa Själen är det fantastiskt i samband med detta företag och dess ruttna sysselsättning och personalpolitik notera hur smutsigt chefens Vatten är. Här är då ett prima exempel i gärdsgårdsserien på den ONDA rovkapitalisten. Vem blir förvånad att hitta en adress i det forna nazistråket Östermalm i Stockholm?

Den löjeväckande okunniga platschefen har en helt annan horoskoptyp, men också väldigt passande för det skitarbete i mänsklighetens undervegetation han ägnar sig åt. Titta på intelligensens brutalisering eller destruktion där slavdrivaren Stenbocken riktar sin aggressions Mars FRÅN ANDRA HUSET FÖR MINA PENGAR mot individualitetens och tursamhetens femte hus som dock bebos av det obetänksamma och egocentriska barnets princip Väduren!  (Forsar helvilt fram och lär sig av sina skador och misstag.)Här ser vi i grafik SvD:s infantila citat, "vissa nyttiga idioter drar in 60 papp i månaden tills vi slitit ut dessa umbärliga losers, denna kanonmat som vi tjänar grovt på och som förmedlar destruktion till mängder av svenskar som torskar på den lägsta av alla livsyttringar: knega för att konsumera". Här har vi i en och samma firma två mardrömslikt primitiva horoskop. Hade Sverige haft en värdig målsättning för sitt folk hade såna här livsöden kunnat bli rätt okej, men eftersom Storfinansen äger oss via deras köpta politiker, får vi t.o.m. en Arbetsförmedling som TVINGAR folk att ta sådana här jobb! Det här landet börjar mer och mer likna helvetet på jorden.

Under andra omständigheter, i en vettig kontext, hade den avgjorda stridis och kämpe som det här brinnande horoskopet med dess solkiga materialism i andra penninghuset kanske kunnat åstadkomma något gott. Men inte i den döende rovkapitalismens tidsålder, där firmor som Låna Bra skor sig på karaktärslösa människor som försöker låna sig till det som livsstilsmagasinen basunerar ut som absolut nödvändigt.


Tillägg

Rent tekniskt är platschefens orange-bruna karta - av materien besmittad kognitiva kapacitet, dvs. en viss IQ-sänkning - intressant för den som studerar zodiaktecknen som distinkta Idéer. Notera t.ex. hur hög insatsen är på den lunära sidan: kontroll- och arbetsgivarplaneten - slavdrivaren Saturnus - mixar med personalnissens eget psyke/Månen, vilket just hårt tempo och slit. En sann vän av det tysk-lutherska slavsystemet som en gång gav upphov till dagens rovkapitalister (se vidare samhälls- och idéanalytikern Max Weber).

Saturnus och Jupiter - "kontroll och stor förmögenhet" bildar en ömsesidig reception som visar att detta kognitiva barn är fullständigt förblindad av utsikten om storkovan. Här är det viktigt att minnas tesen om multipla omen av samma natur. Hans galenskap blir tydligare när man inser att Mars krigiskhet i andra huset för egna pengar - ÄGS av Saturnus i den ömsesidiga receptionen. 

Men det pikanta är att insatsen är så hög att den spricker. Skytten är ett "universalistiskt tecken", men horoskopet kapsejsar innan vi ens hållit till mänsklighetens kommunistiska löfte om "allt gott åt alla". Och kollapsen inträffar i det femte lyckosamma huset som strikt talat avslöjar en regression eftersom det är ett hus som kräver INDIVIDUALITET och inte PERSONLIGHET. Men här står nybörjaren Väduren (det första tecknet i den personalistiska serien) och blåser upp sig som om han var en Individ. Och den gräsliga omoralens attack från andra pengahuset för detta till en riktigt ful sprätt.

Men som sagt, i en värdkultur med vettiga värderingar, hade en sådan här karaktärsdefekt kanske inte tagit skruv. Som det nu är, har personalchefen fått statuera exempel i både SvD men framför allt på denna blogg eftersom SvD:s kapitalistiska agenda hindrar tidningen från att berätta hur illa det egentligen är ställt med vårt samhälles värderingar och ambition om att ta mänskligheten till nästa spelnivå.

Den Store Satan, den lilla på 10 Downing Street och så pyttelille Stoltenberg

Göran Greider sammanfattar i ETC eminent den västerländska imperialismens skuld i de flyktingvågor som nu sköljer över Europa. 

"The usual suspects" har redan kommenterats astrologiskt, men låt oss placera dem sida vid sida för en visuell förståelse av vad saken rör. (Att Greiders hyperklara analys är den enda giltiga vägen säger sig själv, för esteternas oförmåga att verkligen förstå världen bara genom att "titta" och tänka, se Platons dialog Thaetetus.

Tvåtusentrehundra år efter denna skarpsinniga text har mänskligheten ännu inte lämnat den halvtänkande apans stadium, och de styrande de väljer att representera dem politiskt sig ser noga till att samhället aldrig kommer att befordra en verklig kunskapsutveckling hos massan - eliten skulle ju förlora sitt existensberättigande då!

Greiders Store satan är naturligtvis den genom valfusk tillförordnade USA:s dåvarande president George W. Bush. Hans brittiske knähund, profitören Tony Blair och varför inte - apropå den helt dekadenta regeringen Löfven - inkludera NATO-chefen och västs senaste Quisling - norrmannen Jens Stoltenberg.

Går det att se några astrologiska särdrag som förenar dessa tre män från helvetet? (Notera att både Bush och Blair har kända födelseklockslag och en korrekt ascendent/persona medan Stoltenbergs karta får nöja sig med Månen - psykets indikator - som en ställföreträdande rollmask.)


George W. Bush
Tony Blair
Jens StoltenbergAstro-tekniskt kan noteras att samtliga dessa män som uppnått stor eller formidabelt stor makt är "välsignade" med den ömsesidiga reception mellan två härskare, så viktig i den hinduiska astrologin att den jämställs med en konjunktion. Stoltenberg har till och med två stycken: Jupiters och Månens hemmatecken mottar varandras planeter och det samma sker mellan tecken ägda av de stora ödesplaneterna Saturnus och Jupiter.

Men för att stanna vid norrmannen som valde sida som han hade vett till, är båda "receptionerna" förfärligt i termer av psykets orientering. Vad de stora ödesskaparna beträffar sammanbinds dödens åttonde hus och hans sjunde hus för allianser. Det var med andra ord inte en olycklig punkt i hans meritlista att landsmannen Breivik mördade runt 70 av hans unga partikamrater. När han aspirerar på och når chefsposten för NATO visar han hur perverst detta psyke i själva verket är: denna norrman lever och frodas i den "psykiska sfären" på död och sorg! 

Solen i "offrets" tecken Fiskarna är dessutom Mån-Oxens ideal (11e huset), i den mån man nu kan föreställa sig att det andligt kontraproduktiva psyket i Oxen - tecknen som identifierar sig med den döda jorden - förmår odla några ideal över huvud taget. Nej, det finns bara olycka och brist på klokskap i detta horoskop! Och under denna man vill nu den korrumperade svenska (s)-regeringen (och borgarna) placera Sveriges trygghet. Visst, givet Stoltenbergs "track record" i Norge kommer vi inom ett årtionde att ha en Breivik-massaker även här, men nu på "ödesnivå" (Saturnus/Jupiter), sanna mina ord!

Den Store Satans representant vid tiden för den inkorrekta Irak-invasionen, Bush, saknar lustigt nog infektion från den onda stjärnan Algol (Satanshuvudet) i sitt horoskop, men här finns andra tecken på det som på engelska kallas en "benighted" karaktär eller natur, en föraktansvärd människa. Bush har den generella intelligensens (G-faktorns) signifikator Solen instängd i offrets tionde hus, och givet astrologins krav på multipla attesteringar är det därför viktigt att han därtill travar ett intellektuellt dissociationsproblem (skarp Luft slirar mot känslomässigt eller enbart instinktivt Vatten) som involverar intellektets Merkurius och gör så mellan förlustens 12e och den egna personen (1a huset).

(För se denna mindre forskningstriumf för bloggen nyligen - att den passerade utan kommentar säger något om hur högt över svenskhetens mentalitet de här texterna rör sig)

Amerikanens band mellan 1a och 12e är en snarlik personlig koppling till den förlustbringande "onda daimonen" som mötte hos Fredrik Reinfeldt, vars intellekt också rörde sig i gränszonen till Lögnens ande. Bush junior var sannerligen den kanske mest obegåvade president som USA haft, men ett gott bevis på att Texas-olja och pengar kan köpa makt hur mycket lidande och manfall i krig det än kostar det egna folket. Sådan är ondskan hos den Store Satan som lever och frossar av den sublunära sfärens dödlighet. 

Satan kan faktiskt beskrivas som ett samlingsbegrepp för den transpersonella och existerande väsen som livnär sig på död. Men då är Djävulen eller "denna världens herre" en vanligare beteckning. Om Stoltenberg uppvisar en viss framgång (Jupiter) genom den efterlåtna, negativa "falla-in-i-ledet"-oppositionen längsmed den sataniska axeln, så måste president Bushs horoskop snarast beskrivas som ett pucko som inte hade en aning om vad hans militärs stab och övriga rådgivare kokade ihop för djävulsbrygd för honom att godkänna! Så mycket dumhet osar ur den här kartan, han var vad marionetten Stefan Löfven är för storfinansen och det militärindustriella komplexet här och nu. Totalt utan egen insikt om det verkliga spelet bortom den demokrati båda menade sig vårda - nyttiga idioter.

Tony Blair slutligen har redan kommenterats (senast 2013), både vad gäller den pinsamt tydliga onda stjärnan som stiger i öster och hotar både psyket och välmågans Jupiter med sin korruption. Hos Blair uppstår samma frågetecken för några egentliga ideal värde namnet som hos Stoltenbergs (månascendent). Fiskarna i elfte huset tecknar förvisso "avkall" eller uppoffring: för den materialistiska och statiska Oxen är piskan bästa medicin. 

Det finns något ondskefullt och pennalistiskt i detta jordbundna och av andevärlden oförlösta tecken, detta är principen för själen i dess fångenskap i grottan (se Platons grottliknelse). Bättre illustrationer än den sadistiska pisksnärtsutdelaren Sven-Otto Littorin, "arbetslinjens" arkitekt, eller Jimmie "alla utlänningar ut!" Åkesson, går inte att hitta i svensk politik. Båda männen föddes med Satans huvud oerhört nära Solen så att här anas en risk att båda männens handlingsprogram (Solen) sjunker till så låga nivåer ingen riktig människa skulle sänka sig till. De är helt enkelt ombud för Satan, en slags terrormentalitet.

Den här lilla utläggningen om Oxen när den äger första huset, säger oss alltså att NEGATIVA ascendenttecken odlar NEGATIVA ideal och fulare än Oxen blir det knappast inte. De VILL andras lidande och förlust för att behålla sin egen komfort och sitt eget förhållande till pengar eller landägor. 

Det är troligen därför hinduisk astrologi vägrar att erkänna något som helst värde i Oxens härskare när Oxen själv spelar förstafiolen (1a huset). Den jämviktssökande Venus övergår i stasis, planetens koppling till pengar, hedonism/sinnlighet, med mera, blir allt "verksamt onda" uttryck. 

Att därför se en ond Venus ha som ideal att förorsaka andra förluster (Fiskarna i 11e) är ett mycket typiskt uttryck. Men det kan finnas horoskop där denna passiva Oxe istället ser VÅRDANDET av nödlidande som ett ideal - för att skilja dessa två helt skilda naturer, behövs ingående analyser av ett komplett horoskop med känd födelsetid.

Men att Tony Blair spelar på samma nivå som Littorin och Åkesson, råder ingen tvekan om. Ingen annan brittisk politiker i det landets historia har väl använt makten till att så infamt berika sig själv. Ett genuint äckel.

Så frågan är då om man ska vara förvånad över att Stoltenbergs karta har samma dunka och nedsmutsade färgsättning som Tony Blair. Här är samma orena motiv om man ser kartorna som t.o.m. ett småskolebarn skulle klara av: via de fyra elementen och deras respektive lyskraft beroende på hur de och planeterna involverar sig i de tolv husen som skiljer sig vida åt i termer av godhet eller ondska (eller brist på tydliga uttryck).

Detta är ett moment 22. Mänskligheten är enligt det schema astrologin presenterar inte särskilt god, Tiden själv öppnar mot Himmelen bara under korta perioder. Så det blir den gamla vanliga historien om blinda som leder blinda. Man ska därför inte förvåna sig över att politiker utan ryggrad och heder har lika usla horoskop och tvivelaktig karaktär som den högern - de rent mediokra människornas planhalva - brukar tillskriva den arbetarklass deras förfäder tvingade in i slaveri och mental ofrihet! Se bara hur norska Schibsted serverar den svenska underklassen ren skit genom tidningar som Aftonbladet och Expressen och på sistone t.o.m. de allt mer skamlöst populistiska DN och SvD.

Dessa massor av levande varelser kommer att harva runt i kretsloppet som sovande själar under många livscykler än. De kommer inte att släppas fria ur Platons grotta förrän den dagen som någon svårligen förutsägbar intervention börjar placera de rätta själarna i härskarpositioner över hela jordklotet. Massan själv kommer aldrig att lyckas upphöja sig över sinneslivet som föder maktbegär och till sist korruption, vad än den politiska vänstern föreställer sig. En materialistisk världsbild är det som knäcker mänskligheten, gång på gång på gång. En annan och högre grund måste (åter-)etableras.

*****

Se även bloggens text från 2011 om Jens Stoltenberg - före någon (eller åtminstone bloggaren) kunde ana att hans håg (Månen) ämnade föra honom rakt in den Store Satans händer.

onsdag 28 oktober 2015

Lögnorganet DN berättar inte om sitt eget "informationskrig"

Tillägg 8.03: I en oerhörd synkroncitet publicerade SvD 7.45 texten "Friheten på internet stramas åt" mitt under bloggarens frenetiska skrivande av följande inlägg! Läs och lär.

Det är helt fascinerande. För några år sedan rapporterade teknokrater lycksaligt att Internet nu var oförstörbart. Det finns så många nyckelnoder att det inte går att sabotera längre. Där en länk brister finns andra som tar vid.

Men vad rapporterar DN helt nyligen och helt i linje med västmakternas smutskastning av Ryssland? Jo, om riskerna med att ryssen under vatten har hotande tillgång till internetkablarna på Atlantens botten. Borgaren ryser och bygger upp inre hat mot allsköns ting som den fåvitska idioten håvar in och laddar sin maggropsreaktion med: "jävla kommunister".

Utfransning. Som om inte borgaren själv är den perverterade bilden av en "kommunist" i meningen någon som bor i tajt nedskurna och inhägnade kvarter med femdubbla säkerhetskoder och hänglås - allt för att hålla illusionen om sin "frihet" obesmittad av världens realitet. Detta är också kommunism - en flockmentalitet - men den fångar upp de mest obildade människorna.

Se sambandet med högerns ständiga propsande på att snabbast möjligt slussa svensk ungdom genom yrkesinriktade utbildningar. Så garanterar Makten en ny generation av dreglande idioter som inte alls förstår vad som händer i samhället. Den allt mindre eliten unnar sina barn en ekonomiutbildning så att vi till sist enbart styrs av de fasaväckande lågpannade ekonomisterna - patrasket som går runt och räknar på alltings - maskiners och människors - EFFEKTIVITET. Se inlägget om Taylorismens skapare - anledningen till att nu även kommunalanställda dignar under en den hysteriskt kostnadskapande "New Public Management".

En omdömesgill teknokrat förklarar sedan - i går i DN - att den nyheten var alarmistisk, bara för att dagen efter köras över av det informationskrig DN i samråd med makteliten bedriver. Nu släppt krigshetsaren Mats Hultqvist fram att berätta om hur jobbigt det är att utsättas för informationskrig FRÅN Ryssland !!! 

Fatta vilket rävgift den medelmåttiga borgaren fyller sitt psyke med dag efter dag genom att läsa Bonniers tidning DN. Mediehuset Schibsted är inte bättre, det. För att verifiera att det var i DN och inte i SvD - den "gratis" nätupplagan - jag först läste om hotet mot "västländernas internetkablar" - försökte jag söka på SvD, bara för att upptäcka att sök-funktionen har kopplats bort för alla belastande gratisläsare. Kapitalismen är rå, så rå att båda tidningshusen nu är mer inne på att införa kunskapsbegränsning och t.o.m. censur i Sverige. 

Läs sossehöken Hultqvist i DN och hör vad han säger! Regeringen Löfven beslöt i somras om att undersöka möjligheten att stoppa desinformation på nätet som går emot makthavarnas anspråk. Jag tror faktiskt inte svetsaren Löfven fattar vilken cirkus han låtit sig dras in i, detta är demokratins död vi ser nu, och Bonniers och Schibsted representerar svenska folkets fiende - och gör så eftersom det är Profiten de tjänar, inte folkets rätt till neutral information. DN skriver om ryssens "informationskrig" och låtsas som om inte Wolodarskoj & Kompani själv är en aktiv bricka i samma spel.

Om Hultqvist kallar t.o.m. "halvsanningar" som en del av ett "informationskrig" från Sveriges fiender, ja då måste även den här bloggen betrakta sig som ett hot mot den "nationella säkerheten" (överhetens intressen, det är bara det saken handlar om). Mycket tyder på att SÄPO redan har den här bloggen på sin bevakningslista. Ett samtal från någon i Rosenbad efter att den här bloggen börjat häckla Nya Moderaterna räckte för att DN skulle svartlista den här bloggen för några år sedan. 

Det tog sedan medierna några år att upptäckta att det var bäst att släcka ned allt samröre med den folkliga bloggosfären. De stora tidningarna "kanaliserade" ju information som motverkade tidningarnas uppdragsgivares agenda! Det var alltså Maktens män som påbörjade det berövande av folkets uttryck som de nu i nästa steg enligt stridshöken från regeringen Löfven överväger att inskränka ytterligare. 

Godnatt Sverige!

I skenet av denna process som bådar lika illa som Hitlers uppstigande till makt över Tyskland på sin tid, upprepar jag därför två inlägg med kort mellanrum om Hultqvist efter att hans beteendemönster dykt upp på den här bloggarens radar: 

Mannen som sålde sin själ, del 2 (april 2015)

Vapenlobbyisten Hultqvist och det svenska lismandet inför USA (augusti 2015)

Man kan notera att det är DN:s militärbevakare Mikael Holmström som bereder Hultqvist plats att lägga ut texten. Denne journalist låtsasavslöjade för några år sedan "Sveriges hemliga Nato-band", en slags låtsasgrävande journalistisk vars verkliga syfte inte är att skapa uppbragdhet utan tvärtom att cementera tanken på Nato i folkdjupet. Vi ska nu övergå till att titta lite närmare på Sveriges hemliga allierade i nationalhoroskopet.


Det svenska nationalhoroskopets antidemokratiska indikationer...

Det är egentligen värt ett eget inlägg, men studera Sverigehoroskopets förhållande till absolut makt (10e huset), analysera det utifrån astrologiska spelregler. Det vill säga, tappa inte sikte på att andra faktorer i kartan kan spela in i tiondehusfrågan - och fråga dig om Sverige har en tendens att korrumpera och urholka sitt nominella demokratiska styresskick.
Några av bloggarens intryck: Kräftan i tionde ser ut som pöbelvälde! Kräftan är ju den ansiktslösa massans och nationalismens (snäva gränser) eget tecken. Kräftan har INGA expansionstendenser utan representerar den levande organismens försvars- och revirinstinkt.

Det är uppenbart att detta omen inte alls ger tillräckligt med information. I nästa steg måste Kräftans härskare Månen studeras. Den står i "den Andres" hus (7e), vilket är en mycket märklig placering för den absoluta maktens platshållare. Skulle Sveriges maktelit stå i beroendeförhållande till vissa allierade? Var vi då aldrig i senare historia "neutrala"? 

Våra maktmän är således inte svenskar utan bundsförvanter via ingifte. Minns hur bloggen reagerat på alla tyska namn i regeringen Reinfeldt?  Minns en nylig sidokommentar i något inlägg om Tyskland som USA:s proxy för Rovkapitalismen söker förändra Europas framtid? Det är helt klart att 10e huset måste samläsas med Sverigehoroskopets märkliga bindning mellan 5e ledarhuset och 9e huset för utlandsintresse! 

(Den minnesgoda vet att bloggen har ägnat den här extremt antidemokratiska antydan om ett fåmansvälde som bara fejkar demokrati för den internationellt sett remarkabelt lågutbildade och okreativa svensken. Pisa-testet har nu bekräftat att svenskar inte klarar att lägga ihop två plus två och se HELHETER. Den här bloggen är från början till slut en liten studie i konsten att manipulera enkla element i syfte att komma åt en Berättelse om vad saken rör...)

Men 10e makthusets härskare har en egen "Berättelse" som jag ser det: Månen i egocentrerade Väduren skulle kunna tyda på att "allt makt utgår från den ansiktslösa folkmassan" - något som naturligtvis inte den förmögna eliten (5e/9e) med tydliga utlandskopplingar roas av. Men det är det som händer därefter i Sverigehoroskopet som är verkligt olustigt. För var någonstans befinner sig folkliga Månens disponent (eller alternativt: Vädurens härskare)? Jo, Mars står infekterad av Djävulens stjärna Algol och har fösts in i det åttonde huset för nedärvd synd och döden. 

En intelligent läsning av 10e huset för svenskt maktövande är alltså att makten aktivt söker döda folket, stänga in dem i det onda åttonde huset där handlingsförmågan är ytterst begränsad och allt som återstår egentligen är sura och tvära attityder ("knyta näven i byxfickan"). 

Här börjar vi nu komma överhetens försök att tysta t.ex. Sverigedemokraterna på spåren. Sverigehoroskopet och socialdemokratin har alltid haft ett horribelt antidemokratiskt drag över sig SÅ FORT DEN NÅR MAKTENS TINNAR OCH TORN. Minns bara hur en kvinnlig stockholmssosse som nu lämnat politiken skapade "Omar-skandalen" genom att vägra en socialdemokrat att samtidig ha en andra religion att verka för. Dessa islamofobiska kvinnliga sossar illustrerar paradoxalt nog både VARFÖR den svenska makteliten försöker hålla vanligt folk maktlösa. De svenska folkmassorna är ovanligt korkade och eliten vill inte ändra på den saken. Se svensk reklam och hur de till eliten knutna reklambyråerna ständigt framställer särskilt svenska män som dummare än tåget. 

Paradoxen ligger i att Sverigehoroskopet samtidigt verkar säga att den absoluta makten själv tycks vilja hölja sig i åttonde husets mörker så att ingen ska kunna se vad den har i görningen! Och det är här ett gammalt nationalhoroskop från 1974 kommer kusligt nära den förfärande nyhet som buffeln Hultqvist råkar släppa i DN. Jag tror faktiskt mannen - eller DN som mer eller mindre exakt återger hans ord - är så arrogant att man kallt räknade med att läsarna inte orkar knyta ihop en syftning som pekar tillbaka mot ett föregående stycke så att insikten dagas, att regeringen Löfven överväger att censurera den svenska delen av Internet !!! På vems order? Vem är det som från utlandet styr Sverige åt oss?


Tillägg 2

I dagens AB vidgar Åsa Linderborg perspektivet på PR eller informationskrig ytterligare. Som Tomas Ledin en gång skaldade, "
Å, å det ligger i luften".

måndag 26 oktober 2015

Täby-kapitalist lurar traktens enkla barn på framtiden

Skolinspektionen stänger en helt undermålig friskola i Fredrik Reinfeldts moderata hemkommun Täby (SvD). Den fula vd:n bakom det här resurssnålande och vinstmaximerande geschäftet, Gunnel Campbell-Westlind, har ett horoskop som först förvånar. Det fanns en gång i tiden när bloggen utifrån ytterst rudimentära spelregler lovprisade Dalai Lama för hans stor triangel i Luftelementet.

Nå, här är triangeln igen, men nu hos en människa som bedrar och sviker sina medmänniskor för simpel vinnings skull. Går det alls att förklara?Det skulle vara utifrån sinnelagsascendenten i så fall. Månen i Oxen ger en av de få sinnelag som inte är betjänta av det naturliga begäret efter njutningsfull materiell komfort. Månen vilar här i händerna på disponenten Venus som klassas som en verksam illgörare. Eller så här: varje tanke på egen komfort eller pengar (Venus = pengar) leder till oönskade eller dåliga följdverkningar. Så ytterst olyckligt då att kvinnans sinnelag drömmer drömmen om en Venus uppe i kraftfulla och mäktiga tionde huset. 

Skolgångsplaneten Merkurius smittas därför av den onda Venus och detta drabbar Merkurius positiva tecken Tvillingarna som har med grundskoleutbildning att göra, men här placerad i andra huset för egen ekonomi och härbärgerande "stora och lätta pengars" Jupiter. Det är helt klart att kvinnans sinne ruvar på drömmen om lätta pengar genom att kunskapsförmedling.

Där hon verkligen sviker sina medmänniskor är i ansvarsrollen - Saturnus. Saturnus i Vågen disponeras nämligen av samma onda Venus och befinner sig i olyckans sjätte hus. Den ömsesidiga receptionen mellan Saturnus och Venus skulle ha applåderats på bloggen för några år sedan,men nu tar vi ett lite större grepp och väger in att Venus är ond och att Saturnus, fastän verksamt god, står besvärande svagt i sjätte fiendehuset - det är nästan så man börjar tänka på Täby-sonen Fredrik Reinfeldt som också betraktar Ansvar i Luft-Vattumannen som den värsta fiende och olycka man kan råka ut för.

Den här kvinnan hatar inte det sociala samhällsbygget (Vattumannen) som Reinfeldt gjorde utan jämlika och rättvisa relationer mellan människor (Vågen). Saturnus, fast verksamt god, gör bara ett gott. Men mot sig har den kopplingen till verksamt onda Venus och positionen i ett ont hus. Detta läser jag som att vd:n har påfallande problem med ärligheten och sjystheten mot människor hon lurat till den här skolan för att berika sin onda pengaplanet Venus.

Den stora Lufttriangeln gör alltså inte alls gott här, i synnerhet om man minns att även den andra naturliga välgöraren, Venus, blir till ett ok för den penning- och njutningslystna Oxen. Hon har båda rikedomsplaneterna som käppar i sin livsvägs hjul och klok är den människa som lär sig att se vad som fungerar i livet. Det har inte den här människan gjort utan myndigheterna tvingas skriva henne på näsan.

Omoralens Mars attackerar organisationsplaneten Saturnus. Mars i Väduren ger en oerhört stark egofixering och energisk framåtanda men i undanskymda tolfte huset kan detta teckna ett vanvettigt slött psyke, letargiskt, självefterlåtet och själviskt. Månen i Oxen kan tendera mot det loja och här vi en ytterst svagt placerad Saturnus som ska hålla i den intellektuella verksamhetens Merkurius och de sociala relationernas Venus. Det är faktiskt bara problem i de två aktiva tecknen av Tamas kvalitet (Oxen och Vattumannen) vilket återigen understryker kvinnans tendens att underprestera i frågan om pengar och social organisation.

Sedan kan man förstås också tänka på att handlingsplaneten Solen i förlusttecknet Fiskarna står i dissociativt förhållande till sin disponent Jupiter så att kvinnans aktiviteter är svekfulla om man ser till den underton av ekonomiska förehavanden som Jupiter i andra tycks vara sinnelagets (Månens) dominanta bevekelsegrund för att alls agera (solärt) i världen. Vilken tråkig materialist! Det luktar unken Reinfeldt-anda hela vägen här.

söndag 25 oktober 2015

Astrologin och betydelsen av multipla omen

I en introduktionsbok i hinduisk astrologi läste jag att det är praxis att addera snarlika omen för att bilda sig en uppfattning om hur kritiskt eller löftesrikt ett horoskop kan vara i en eller annan fråga.

Följande enkla test verifierar att det bloggen tidigt kallade "multipel attestering"  tycks stämma. Bloggaren har förtvivlat (nåja...) över astrologins sanningsanspråk vid undersökning av de båda naturliga illgörarna Mars och Saturnus i horoskop för kriminella. T.o.m. när båda aspekterade sinnelagets Måne uteblev någon överrepresentation i gruppen av skurkhoroskop. Det blev t.o.m. något färre kartor än i kontrollgruppen av slumpgenererade födelsedatum.

Men med tanke på ett horoskop som jag nyligen kallade beundransvärt och där en läsare invände sig med hänvisning till kartans prövade Måne följt av påminnelsen att Månen måste utvärderas mot Solen och dess förmåga att korrigera "svarta sinnesstämningar", samt den aktuella skolmördaren i Trollhättan, vars Måne påminde om massmördaren Anders Breiviks, slog tanken mig att man kanske måste ta detta med multipel attestering hela vägen. Så vad om även den tredje naturliga illgöraren, norra månnoden, Ketu eller Drakhuvudet angriper psykets planet Månen i brottslingars horoskop? 

Även Solen kategoriseras i indisk astrologi som en naturlig eller essentiell illgörare men detta finner jag ytterst problematiskt. Som symbol för den levande andesjälen, fylld av viljekraft och uttryckslusta i denna värld, kan väl ändå inte Solen vara ond? Det är fullständigt tanklöst att hävda att symbolen för människans gudomliga LOGOS här i världen skulle teckna något ont! Anledningen till att Solen klassas som ond är så trivial som astrologin blir om man kastar ut filosofin: den stekheta solen i Indien "torkar" ut livet och gör det mindre njutbart! (Som kompletterande kontrast är Månen den återfuktande planeten.) 

Men detta är en simpel varelses åsikt, ståndpunkten hos en hedonist som enbart lever för sinnesnjutning, söker njutningen och försöker undvika det plågsamma. Minns att Månen anses "upphöjd" i Oxen, det tecken som mest av alla attraheras av oreflekterad sinnesnjutning. Men eftersom just denna Måne betraktas som en "verksam illgörare" i ett månhoroskop (Chandra lagna), ser det ut som om man möter konflikterande budskap inom samma tradition.

Av denna anledning inkluderar jag inte Solen bland de naturliga illgörarna, även om det så föll sig att det spektakulärt psyk-infekterade horoskopet för Anders Breivik innehöll angrepp mot Månen från såväl Saturnus, Mars, en månnod som Solen.

För den aktuella studien återanvänds en samling med 665 kartor för brottsdömda - små som stora brott - och i vilken även självspillingar ingår. Jag kapade bort några hundra kartor från referensgruppen med 1000 slumpgenererade datum för en exakt lika stor kontrollgrupp.

Eftersom jag redan avslöjat att jag hittade en signifikant överrepresentation av horoskop med Månen angripen av såväl Saturnus, Mars och den norra (aktiva) månnoden, återstår bara att lista själva siffrorna. Notera åter hur varken Mars och Saturnus mot och Månen eller Drakhuvudet ensam mot Månen bildar något uppseendeväckande, men när alla tre kommer samman (som i fallet med Trollhättemördaren och Breivik), då uppstår en signifikant överrepresentation i gruppen av brottshoroskop.

Månen angripen av 3 naturliga illgörare (Saturnus, Mars, Rahu): 
Programmet ZET Lites skriptspråk för att hitta samtliga aspekter med speciella formler för att beräkna Mars och Saturnus speciella "indiska" aspekter:
xp = mo; //Vedic aspects:
ma90 := ma.90.xp & xp.<.ma;
ma210 := ma.150.xp & ma.<.xp;
sa60 := sa.60.xp & xp.<.sa;
sa270 := sa.90.xp & sa.<.xp;
(mo.0.nod | mo.180.nod) &
(ma90 | ma210 | ma.0.mo | ma.180.mo)
& (sa60 | sa270 | sa.0.mo | sa.180.mo)


Noderna 1/6 (0,16666) x
Mars 1/3 (0,33333) x
Saturnus 1/3 (0,33333) =
0,01851 x 665 = 12,314
±40%  7 – 17


665 brottshoroskop: 23 st
665 slumpmässiga födelsedatum:  15 stMånen angripen av 2 naturliga illgörare (Saturnus, Mars):

Mars 1/3 (0,33333) x Saturnus 1/3 (0,33333) =
0,11111 x 665 = 73,9
±40%  44  - 103


665 brottshoroskop: 78  st
665 slumpmässiga födelsedatum: 73 stMånen angripen av Rahu (Drakhuvudet/norra månnoden):

Noderna 1/6, 0,16666 x 665  =  110,8
±40%  66  -  155

665 brottshoroskop:  131 st
665 slumpmässiga födelsedatum:  130 st
 


Jag har tidigare påpekat att redan 300 kartor tycks ge en stabil bas förutsatt att man håller slumpfönstret lite större. Med hela 665 kartor kan man använda 40% för att studera signifikant under- och överrepresentation utan risk för falsklarm.

Detta var kanske inte ett glädjande fynd för den med en Måne trefaldigt angripen, men väl för astrologin som studieämne. Och det är väl överflödigt att återigen påminna om att ingen är dömd pga. "onda stjärnor".

Sedan finns ju också en "finstämning" av tolkningen som består i planetens verksamma effekt. Men här granskades bara de "essentiella" illgörarna och de behåller alltid något av sin natur ÄVEN när de är verksamma välgörare. Saturnus kan aldrig bli något annat än en sträng rättskipare ens som verksam välgörare. Venus kan bara sjunka ner till horans nivå som illgörare men som naturlig välgörare inte göra mer än att bidra med en samhällsanpassad och "vän" natur som lindrar den saturniska strängheten i en individ (Saturnus och Venus anses vara planetära vänner). 


lördag 24 oktober 2015

Infantiliseringen av den svenska medelklassenFör den som inte märkt det hjärntvättas medelklassborgaren att bli allt mer infantil genom de medier han och hon konsumerar. Processen är knappast mer subtil än den spel & dobbel-mentalitet varmed Aftonbladet förgiftar sina underklassläsare (numera utrustade med lite spenderbara pengar).

Nu legitimerar DN pseudokändisen Edward Bloms särdeles affekterade och narcissistiska hedonism. Genom såna här karrriärhjälpare som låga människor skaffar sig via kontakter, blir materialet till ett mått på hur en medelklassmänniska kan bete sig. Ät gott och konsumera - marknaden behöver fler glupska grisar!

Det är alltid olustigt att hitta någon född på ens egen födelsedag och vars väg i livet inte inger någon som helst respekt, men lyckligtvis är det bara dagen den 22 oktober bloggaren delar med denne Blom, året skiljer.

Horoskopet är extremt enkelt att förstå sig på, och jag håller kommentaren kort och neutral eftersom jag ser att det egentligen inte finns något värst ont i den här mannen, och heller inget egentligt gott. Han är bara inte född att producera något av bestående värde i detta liv, och det gäller ju för de flesta av oss.Karaktärslösheten ser man direkt i Månen i Kräftan - den Vegetativa Själen som här inte får adekvat styrning från Solen, "fallen" i Vågens tecken. Vågens härskare Venus står nämligen själv skadad i Skorpionen (ett självförgiftande tecken) och mottar från Djävulens stjärna Algol en direkt aspekt. Eftersom detta är en negativt polariserad axel tycks Frestaren ganska enkelt komma åt Bloms djupaste andliga identitet (Solen) och drar ner det som var Luft i närings- och närighetslivets kalla och begärsfyllda Vatten. 

Avhållsamhetens Saturnus skänker alls inget stöd eller ens någon värme åt detta själviska horoskop, trots att man kunde tro att Eld-elementet skulle hjälpa till. Det enda den kyligt ambitiösa Saturnus gör i Väduren är bidra till hans narcissism. Väduren blir här Barnet som vill bli sedd till varje pris. Solen i sitt fallna tillstånd i Vågen är troligen mest sårbar av alla solplaceringar och i synnerhet med dess disponent så vekt placerad som här.

För människans helt horribla förfallenhet ner i simpel sinneskonsumtion kan man anföra att Venus redan i Vatten, mixas med Jord via dess disponents placering i Jungfrun. Här är en tydlig tendens till hedonism, liksom överflödets Jupiter tillsammans med en fysiskt försvagad Sol i Vågen. 

Och återigen: sinnelagets Måne i Kräftan är "sin egen herre" här, vilket gör psyket extremt ytligt och bunden till sinnestillfredsställelse av enklaste slag om inte övriga horoskopet uppvisar någon ambition. Men den enda ambition man kan utläsa i den här kartan är Saturnus i "Titta på mig-tecknet" Väduren!Bor Hannah Arendts banala ondska (eller den onda banaliteten) i den substansbefriade människotyp svenska borgare verkar vilja ha som måttstock för sina liv?

PS. DN-artikeln beskriver honom som troende katolik! Fan tror't.

Den marknadskramande socialdemokratins dödsryckningar


Det här temat har avhandlats tidigare, men datortekniska skäl gör att jag skriver en ny text.


Samtliga de tre tidigare inlägg som diskuterat Socialdemokraterna (en gång: Socialdemokratiska Arbetarepartiet) ur skenet av de indiska ödescyklerna (dasha/-s) har avpublicerats.Skälet är att jag för första gången på två år uppgraderade programmet Jagannatha Hora som beräknar dessa cykler, från 7.64 till 7.66, och fick en smärre chock av att se helt andra start- och stoppdatum för partiets andra varv i den oändliga dasha-cykeln.


I detta läge borde man avstå från att alls använda programmet för att bläddra mellan storcyklerna (maha dashas). Skillnaderna kan lika väl bero på en nyskapad bugg som inte fanns i den äldre versionen. Den första 120 år långa storcykeln är sig lik i programversion 7.66, det är bara när man bläddrar till nästa som skillnaden dyker upp.

Intellektuellt förslappad väljer jag att anta att förklaringen ligger i de förändringar som konstruktören aviserade i punkt 3 i listan med förändringar mellan 7.64 och 7.65: www.vedicastrologer.org/jh/update_7.65.htm. Han säger det inte uttryckligen, men det ser ut som om de gamla versionerna ologiskt bytte längd på det sanna sideriska solåret när programmet beräknade dashas. 


Likväl är det ett mer avancerat program än jag någonsin i detta liv kommer att hinna sätta mig in i, så ta det som följer som bara aningen mer underbyggt än en dilettants utsagor!


Vimsottari Dasa:

 Maha Dasas:

 Mer:  1998-07-18  -  2015-07-18
 Ket:  2015-07-18  -  2022-07-18
 Ven:  2022-07-18  -  2042-07-18
 Sun:  2042-07-18  -  2048-07-18
 Moo:  2048-07-18  -  2058-07-18
 Mar:  2058-07-18  -  2065-07-18
 Rah:  2065-07-18  -  2083-07-19
 Jup:  2083-07-19  -  2099-07-19
 Sat:  2099-07-19  -  2118-07-20

Partiet Socialdemokraterna nådde sin "återfödelse" sommaren 1998, och märkligt nog i den baksluga krämarens tecken Merkurius! Redan här anar man att marknaden tagit över - se bara hur viktig Merkurius är i Sveriges födelsehoroskop från 1974, där den tycks understryka Sveriges ambition att vara en global handelspartner genom att Merkurius står i ledarskapets femte hus men ägs från det nionde huset för utlandet!

(Läs ut detta som att: utländska intressen ÄGER lilla Sverige - varför har alla moderater tyskklingande efternamn? Bakom NATO-hjärtat Tyskland och Andra världskrigets utgång gömmer sig naturligtvis den verkliga dominanten: det är USA som äger Sverige redan under Palmes glansdagar då nationalhoroskopet började gälla. Minns hur Palme fixade in en son på amerikanskt status-universitet...)

Det är med andra ord bra att snegla på nationalhoroskopet eftersom landet är partiets kontext - den svenska arbetarklassen svek nästan omgående socialismens internationalistiska inriktning - se partiets reducerade intressehorisont i dess Kräftascendent - och lät forna landägare behålla sina privilegier. Husbonden Saturnus står som en ful skönhetsfläck mitt i första ego-huset men förklarar väl varför partiet har det i sig att skapa kapitalistiska pampar - Göran Perssons arroganta fasoner på sitt nya gods, där han sökt vräka ett par arrendatorer - visar exakt vilket skräp detta parti genom historien producerat. Det går inte att ta vilken människa som helst från underklassen och ge denne makt! Korruptionen växer direkt ur hjärtat på den människa som inte satt sig en andlig referenspunkt för all mänsklig eller materiell strävan.

Att en klen men dominant Saturnus indikerar överheten eller "the Man" bevisar Barack Obamas horoskop - där Saturnus i Jord-elementet i hans första hus påminner honom om den materialistiskt grundade rasismen. "The Man" - det vita amerikanska samhället - har stigmatiserat honom från första början. Saturnus är visserligen härskare i negativt polariserade Stenbocken, men Obama hamnade snabbt på efterkälken, vilket är typiskt den sävliga och eftertänksamma Saturnus. Han blev en särdeles ineffektiv president. Det första egohuset är en alltför snäv position för att Saturnus ska fungera bra där. Saturnus kommer till sin rätt först på gamla dagar, och dess världsliga position i väster (7e huset) sägs vara den effektivaste om det är en fast hand med överblick och förståelse för helheten man söker. Saturnus är ålderdomens planet och gammal ÄR äldst. Till skillnad från nästa fall tror jag åtminstone att Obama kommer att få behålla förståndet hela livet ut.

Ett annat exempel på hur Överheten tar individen i besittning och gör individen hopplöst fixerad är premiärministern Margaret Thatcher, med en början i den lägre medelklassen. Här samma besynnerliga egofixering vid maktens Saturnus, fast nu i Vågen i första huset. Hennes politiska vanvett ("austerity" = Saturnus är en snål husbonde och arbetsgivare) och slutliga degeneration i senilitet, kan kanske bäst förstås av Saturnus veka uppbackning från dess disponent Venus i 2a ekonomihuset. Venus anses "skadad" eller detrimentell (skadlig) i Skorpionen och dess disponent Mars, stod i sin tur i förlustens tolfte hus). Hennes öknamn "Järnladyn" förklaras väl av dessa komplexa turer kring kärlekens Venus och Saturnus i första. Likt Fredrik Reinfeldt saknade hon hjärta. (Var "öppna era hjärtan" mest ett kvidande inifrån den här politikerns egen betryckta själ?)

Det är socialdemokratiska partiets uraktlåtenhet i begynnelsen som nu straffar sig. Sverige borde ha socialiserats i grunden när partiet hade möjligheten. Då hade en god man som Juholt varit en naturlig partiledare idag, litterär och kulturell och istället för pajasen Löfvens "arbetsmoral" hade frågan om medborgarlön i vår alltmer automatiserade och galet produktiva västcivilisation redan varit omsatt i praktiken. Istället har vi Löfven, denne överlöpare till kapitalisterna som frontar ett ryggradslöst parti som krälar i stoftet inför de landägare som numera går under namnet Finanskapitalisterna - den lilla eliten som tjänar pengar på pengar.


Låt oss i skenet av de hinduiska sub-cyklerna snabbt titta på de tre senaste och alla lika fiaskoartade partiledartillsättningarna:


  • Mona Sahlin (070118-110401)
  • Håkan Juholt (110325-120121)
  • Stefan Löfven (120127-...)

Här ska man kanske först besinna storcykeln Merkurius utifrån styrkan och nyttan Socialdemokraterna kan tänkas ha av sin medfödda intellektsplanet.

Merkurius i Vädurens första grad är bara barnet och zodiaktecknet omvittnar i maktposition (10e) en markant subjektivism i kombination med den egocentriska maktfixering som Saturnus i första huset angav. Eftersom denna Saturnus står i sorgens Vatten-element så är det verkligen ett trasproletariet som tecknas, otrygga människor med "The Man" som en stor svart traumafläck mitt i nyllet. 

Det är lätt att känna med ett parti som skapas som ett svar på en ond överhets oändliga arrogans, men samtidigt ser ju horoskopet smittat ut av samma dryghet som arbetarnas överherrar uppvisar. Socialdemokratin blev så att säga en plantskola för nya vidriga kapitalister, vilket vi ständigt får nya och gamla bevis för. (Jan Emanuel Johanssons profiterande var i tidningarna på nytt i samband med hutlöst dyra flyktingboenden.)

Rent tekniskt har Kräftascendenten inget annat än problem med en kyligt intellektuella Merkurius. Kräftans anknytning till själen lägsta och mest begärsfulla del (Månen) - rovdjuret som går över lik för att rädda sitt eget (eller sin egen art) är Naturen i dess förvisso eviga men samtidigt hemskaste. Detta är inte ens Världssjälen det är en liten ficka som teologin kallar "syndafallet". Den som bara tänker på sin egen trygghet och att regelbundet fylla buken för att slippa fysiologins kurrande ångestljud från magen, har en fiende i den änglalika budbäraren Merkurius som kommer att berätta om att det finns ett högre sätt att leva än bara för att underhålla "Näringslivet"! Här är då paradoxen att Merkurius både kan teckna krämare involverade i just handel och näringsliv men också teckna ett obundet Intellekt, ett rent andeväsen - allt beroende på horoskopet som helhet.

Oavsett vilken läsart, upplever Kräftan en "verksam illgörare" i Merkurius, och det är inte svårt att i detta se arbetarklassens förakt mot bildning. Jag hörde det en gång uttryckt från en jordnära människa som "jösses vad du tänker mycket, vet du inte att man kan bli galen av att tänka för mycket?". Sådana här parodier på sann kunskap florerar i underklassen och Internets ankomst tycks ha reducerat nästan hela svenska folket till missbrukare av usel kunskap, just för att det merkuriala värdet är förunnat bara ett fåtal i Sverigehoroskopet.

Arbetarna lät den gamla överheten behålla alla sina privilegier och nu ser vi vad det ledde till: små och fördummande arbeten med exakta arbetsbeskringar, mycket lite ansvar och sjunkande löner. (Jag lämnar här utanför Arbetarnas Bildningsförbund och frågan huruvida den historiska rörelsen överhuvudtaget lärde ut något användbart efter att sveket mot socialismen redan var ett faktum.)

Partiet utmärks alltså enligt tionde huset av att de inte äger orden. Det bevisar Aftonbladets Virtanen i en politisk ledare där han tar "Herrens ord i förgänglighet", dvs profanerar det grekiska logos-begreppet så centralt i kristendomen och reducerar det till bara vanliga pratade ord! En häpnadsväckande usel krönika som visar på någon som gapar över ett för stort ämne. Arbetarens problem: han ringaktar bildning. Merkurius står i tionde makthuset, så egentligen indikeras här att SAP visste att kunskap var makt, men planetens "verksamt onda" natur tycks ha löpt som en förbannelse. Sossarna har sedan begynnelsen varit ett extremt lågutbildat släkte och därför egentligen aldrig haft någon chans att imponerar på någon annan än sina egna.

Nu måste analysen av partiets kommunikativa och intellektuella kapacitet (Merkurius) preciseras ytterligare. Indisk astrologi lär ut att den dolda disponenten t.o.m. är viktigare än den synliga planeten. Här ligger också Mars i tionde huset och är således inte särskild dold alls. Planeten är järnsmedens egen - en bra symbolkombination för industriarbetaren som når maktens boningar! Mars är dessutom en yoga karaka för Kräftascendenten, den förmår brygga ett hörnhus och ett triangulärt hus. 

Här äger Mars det lyckosamma 5e huset för individuell dharma (andlig plikt) samt det 10e för världslig makt. Inte konstigt att Socialdemokratin så fullständigt dominerade regeringsinnehavet så länge under 1900-talet, här knyts det 5e politiker- och ledarhuset ihop med det 10e för absolut makt och ägaren till båda befinner sig i 10e! Eftersom den libidinösa och psykologiskt simpla Mars är en välgörare för Kräftan som bara bryr sig om sin egen arts överlevnad, är horoskopet i dess närmast bisarra primitivism oerhört kraftfullt och obeskrivligt maktorienterat!

Det var kort och gott SAP:s öde att leda ett folk bort från det fattiga Lort-Sverige där överheten njöt i fulla drag av sina privilegier och inte hade en tanke på vad ordet "jämlikhet" eller "rättvisa" kunde tänkas betyda. Tanken svindlar: tänk att möta och försöka samtala med en svensk godsherre i slutet av 1800-talet. Det hade förmodligen inte varit möjligt, den människans intellekt måste ha varit helt slutet! Och denna slutenhet ärvde arbetarklassen på det hela taget eftersom Venus i Väduren inte alls gagnar någon. Den är ännu en "verksam illgärningsman" för Kräftascendenten. 

Hur man ska tolka detta är i historiska backspegeln lätt att inse: Socialdemokratin kunde inte samarbeta, Venus representerar enbart identifikation med jaget, trots att Venus också borde ha en social dimension. De som undrar varifrån alla sverigedemokrater kommer behöver bara titta på denna gamla SAP-karta för folkdjupet i början av det industrialiserade Ingenjörs-Sverige. Läs Petter Larssons mardrömslika text "Sverige, ditt namn är chauvinism" och förstå än en gång att Virtanen i samma tidning verkligen tagit sig vatten över huvudet när han söker besvärja verkligheten i sagda krönika med trollformeln: "Mörkret är inte här. De som påstår att mörkret är här är de som sprider giftet." Det är svårt att inte le resignerat åt en så bristande realism. 

Den här bloggen har anat ett stundande "inbördeskrig" i Sverige under flera år, och Trollhättedramat var väl startskottet som t.o.m. den döve borde höra. Skulden bär enbart överheten som vill se folkomflyttningar i stor skala ("fri rörlighet", stor arbetskraftinvandring) för att på detta sätt reglera lönenivåerna nedåt så det härskande toppskiktet kan fortsätta berika sig. Tills socialdemokratin börjar adressera dessa frågor är de en landsförrädare i krypande för den globala rovkapitalismen. Och folk upplever att de inget har att komma med och vänder sig desperat till SD istället, vilket naturligtvis kan beklagas eftersom det blir tio resor värre för alla att ha djupblå höger styra rikets affärer bakom marionetter som Jimmie Åkesson.

Socialdemokraterna - partiet - har alltså medfödda problem med sin Merkurius, vilket påverkar allt när planeten ockuperar det mäktigaste huset. Inte minst partiets ärlighet i kommunikationen!

Vi kan därför lätt förstå vilket haveri som varslas när entiteten anträder en maha dasha i detta "tecken". Även om de avpublicerade texterna om SAP:s cykler diffade på något år, är det inte svårt att se Merkurius-cykelns 17 år som just åren för deras principslösa och motbjudande kantring åt höger, just då marknadsliberalismen började ta sig alltmer monstruösa uttryck (Hydran).Vimsottari Dasa:

 Mer MD:  1998-07-18  -  2015-07-18

  Antardasas in this MD:

  Mer:  1998-07-18  -  2000-12-14
  Ket:  2000-12-14  -  2001-12-11
  Ven:  2001-12-11  -  2004-10-12
  Sun:  2004-10-12  -  2005-08-18
  Moo:  2005-08-18  -  2007-01-16
  Mar:  2007-01-16  -  2008-01-13
  Rah:  2008-01-13  -  2010-08-03
  Jup:  2010-08-03  -  2012-11-08
  Sat:  2012-11-08  -  2015-07-18

Partiet har nått vägs ände pga. dess egoistiska och oärliga självbild och maktfullkomliga attityd. Partiet har ett barns egocentrism fast det nu är över 100 år gammalt och det enda som hänt är att det tappat bort all ädel kampvilja för något bättre nu när deras egen korruption återintroducerat den onda Kapitalistens härjningar mot folket. Svenskarna har berövats en vettig skola och förstör sig själva med nätet och smartphones så att det inte längre kan analysera sina liv historiskt och se hur mycket sämre de i själva verket fått det jämfört med två generationer tillbaka. 

Svenskarna har blivit helt obemyndigade och det är så kapitalismen vill ha det. En del av folket söker trälbinda en annan och dum den svensk som i en låg mellanchefs ställning tror han tillhör de styrande! Inför Domedagen har vi istället scenariot med de 0,1 procenten och sedan lägre steg i pyramiden där folk sliter och kämpar för att inte bli bortkopplade. Jag tror inte ens de 0,1 procenten har någon makt över helheten - civilisationen har blivit ett självgående monster som måste förgöras via externa händelser. (Notera mediernas lustfylla spejande efter rymdgrus på väg mot oss - bumlingar stora nog att trigga Ändens tid. Alla är trötta på det här kapitalistiska systemet nu.)

Så vad återstår? Bara att snabb titta på var i sub-cyklerna dessa tre marionetter kuggade i det obönhörliga ödessystemet.

Bara 2 dagar efter att Mars sub-cykel gått igång tillträder Mona Sahlin som partiordförande. Man kan påminna sig att hon har Mars och Månen i 10e huset för totalitär makt och Oxen är sannerligen inte ett demokratiskt tecken. Partiet fick genomlida några års kräftgång och lyckades inte återvinna regeringsmakten under henne. Kanske inte så konstigt eftersom Månen i Oxen opponerar partihoroskopets Måne i Skorpionen så att Sahlin och Partiet bildade en flegmatisk "satanisk axel" som inte inspirerar någon.

Även om Mars är en stark planet i SAP-horoskopet var således Sahlin sämsta tänkbara person för partiledarposten. Hennes Mars är dessutom akut anfäktad av Djävulens onda stjärna Algol, han som älskar att kasta käppar i hjulet.

Så kom Juholt. Tillträdet den 25 mars 2011 och tidiga deklarationer om vad han tyckte om dem som berikar sig på vårdbehövande människor. Juholt både kom och försvann medan partiet genomlevde sin sub-cykel av Jupiters typ, Jupiter som i horoskop för de sämsta människorna innebär begäret efter "stora och lätta pengar".

Jupiter i partihoroskopet kommenterades inte, men minns att övergripande cykeln (Merkurius) indikerar problem med sanningen, kommunikationen och maktinnehavet (10e). Vad sub-cyklerna gör är att mer detaljerat fokusera en eller annan aspekt. Ganska passande således att Juholt skymtar förbi och skapar sig fiender bland partiets alla vinsthungrande kapitalister under Jupiters preciserande inverkan. 

Juholt gav i själva verket luft åt partihoroskopets inneboende vilja att "nacka de snuskigt rika" - Jupiter befinner sig med halshuggningens Ketu i fiendens sjätte hus! Han var trogen en av de få helt och hållet goda ting som finns att säga om Socialdemokratins horoskop, men en punkt som helt gavs upp för att tiondehusmakten är en så viktig besatthet i denna karta. Märk att Jupiter, den stora välgöraren och här också en funktionell välgörare, försvagas av att ligga i arbetarens sjätte hus, även känt som olyckans och fiendskapens hus. 

Arbetarhataren Fredrik Reinfeldt hade också en kraftfull planet, Saturnus i härskarläge i Vattumannen i sjätte huset. Hans hat mot Vattumannens helhetsgrepp, "det sociala samhället", gick inte att ta miste på. Det "organiserade samhället" var helt enkelt den här individualistiska Jungfruascendenten Reinfeldts värsta Fiende och Olycka. 

Med ett analogt resonemang är visserligen Jupiter hos Socialdemokraterna en alltigenom god planet, men likväl en fiende eftersom vi per definition diskuterar underklassen här. Man kan också notera spänningen Jupiters antites, armodets Saturnus, som stiger i öster och därmed har "lätta pengars" Jupiter sex steg bort - i fiendeförhållandet. En intressant detalj av denna i sig oerhört starka Jupiter-i-positivt-härskarläge-i-Skytten är hur den svenska socialdemokratin svek socialismen och på det hela taget den internationalistiska kallelsen ("Arbetare i alla länder, förena er...") Istället kom svensk socialdemokrati att likt Kräftascendenten blir snäv och inskränkt. Officiellt sågs Olof Palme och Sten Andersson (folk jag minns från uppväxten) mingla i vida världen, men på hemmaplan har partiet motsatt sig främmande kapitalism intill marknadsliberalismens korruption av partiet.

Huvudcykelns start under marknadssymbolen Merkurius 1998 rimmar faktiskt alldeles utmärkt med partiets förlust av sin själ. Göran Persson var statsminister mellan 22 mars 1996 och 6 oktober 2006 och det är under honom marknadskapitalistisk "austerity" började praktiseras med samma nit som Margaret Thatcher redan visat prov på.

Och när sedan Rovkapitalismens mytiska Bilderberggruppen granskar Stefan Löfven och finner honom vara en perfekt "Yes man" - en Kapitalets fursteslickare - då sker det i slutet av partiets sub-cykel i den Onda Storfinansens "tecken" Jupiter. Men Löfven öppnar inte upp med några salvor mot vårdvinsterna eller några salvor överhuvudtaget! Partiet är nu dött och allt som återstår är den tid som måste åtgå i denna värld innan massorna inser det. Lämmeltåget till SD är en sak, men uppenbarligen finns det ingen på vänsterkanten som kan presentera genomsnittssvensken för vilken värld vi redan har anträtt. 

Detta är en tid helt utan dugliga svenska ledare, vare sig för socialdemokraterna eller landet i stort. Vi har Svenskt Näringslivs Lemne som i Dagens Nyheter sitter och drömmer öppet om sin tids pigor och fattighjon! Då vet man vad inte Virtanen tycks kunna se, att Ondskan redan är djupt etablerad i landet. Att han fullständig misslyckas väva ihop sambandet mellan främlingsfientliga mord och den arroganta överklassens återkomst (och förmåga att via reklam och mediokert tillverkade prylar lura den utarbetade medelsvensson att han har den allra minsta beröring med det ljuva livet), det tyder på att sagda krönika var ytterst slarvigt skriven. Ack, Merkurius - ängeln från en högre värld - är  arbetarklassens baneman. De som inte tar ut kursen utifrån vad som nu kan uppfattas av den högre spelplanen, är alla förlorare i denna värld.

Vad visste gårdagens socialdemokrater om Gud enligt horoskopet? Tja, nionde husets ägare är visserligen Jupiter, men det är återigen fråga om att man inte kunde annat än se den svenska kyrkan som lierad med den förhatlige rike mannen (vilket stämmer). Så religionen blev socialdemokratins fiende, den med. Och med dörren stängd till den högre spelplanen öppnar sig istället Djävulens förfalskningar på en lägre nivå. Och där är knegarsvenne idag: läsare av Aftonbladet och dess aldrig sinande ström av skit, låg snasksensationalism finansierad av grova reklamintäkter från spel & dobbel-industrin som gör medelsvensson - gårdagens arbetare - än mer ihålig och substanslös.

Om denna eviga underklass, nödvändig för det kosmiska och karmiska rättvisemaskineriet, kunde Jesus bara säga: "De fattiga kommer nu ju alltid att ha runt er, men jag är inte alltid här. Så följ mig och lyssna till min världsbild som gör er fria från Mammon."