Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 25 april 2009

Planeternas hemmatecken, styrka, vänner, m.m.

[Senast ändrad 111112. De komplexa reglerna för planeters verksamma natur ytterligare något förtydligade - den indiska astrolog jag översatte till svenska skrev inte värst pedagogiskt.]

Naturligt goda och naturligt onda planeter

Att indisk astrologi klassificerar planeter som naturligt onda eller goda är en källa till bekymmer. "Illgärningsmännen" är många och "välgörarna" få. Horoskoptolkningen underlättas inte av att de naturligt onda är till stor hjälp i vissa sammanhang - vad vore t.ex. en idrottsman utan krigshetsaren Mars? Eller en systematiker utan den förnuftiga, organisatoriska och begränsande Saturnus?

Omvänt kan de naturligt goda Venus och Jupiter invecklas i rent kriminella härvor eftersom båda har en "vilja" till njutning och komfort. Den stora välgöraren Jupiter kan t.o.m. förstärka en tvivelaktig tendens i horoskopet.

Solen är också en märklig planet, både neutral och "ond" samtidigt. Det är dess stekande hetta i sydligare länder som givit upphov till tanken att människans dagliga arbete under en stekande Sol är en prövning.

Men samtidigt indikerar Solen enastående framgångar eller livets höjdpunkter, och metafysiskt symboliserar den andemänniskan inom oss, jiva-atman - den levande varelsen.

Månen (sinnelaget) på väg mot full anses en naturligt god planet medan en avtagande Måne klassas som naturligt ond!

Merkurius (logik, intelligens), i sig neutral, blir naturligt ond om den vistas i samma tecken som en ond planet, i närheten av en god planet byter den beteende - precis som det känsliga kvicksilvret!

Här måste undertecknad reservera sig med en Merkurius med Mars och Solen! Jag uppskattar svart humor och ironi, men är detta "ondska"? Tolkning i indisk astrologi är mer komplex än i den västliga grenen, och här finns många perspektiv man måste väga mot varandra innan man fattar beslut.

De båda månnoderna (se nedan) anses också naturligt onda, men här finns en förbryllande mängd traditioner.

Det säger sig själv att många planeter kan kombineras så att resultatet blir mycket svårtytt.

Den här bloggen följer inte fullt ut det indiska systemet utan bevarar en del teser från den västerländska astrologin som jag upplever att de fungerar. (Denna mix anses inte renlärig.)

Eftersom så många officiella personers horoskop saknar födelsetid är inte alla tolkningsregler tillämpbara. (Bloggen inlägg skulle dessutom bli fullständigt ogenomträngliga för alla utom väl insatta astrologer...)

Planetära härskare över tecknen

Den indiska astrologin, jyotish = (vetenskapen om) ljuset, har samma schema för vilka tecken de sju klassiska planeterna härskar över som dess västerländska sidoutveckling.


Bilden från www.skyscript.co.uk,
en utmärkt källa för astrologins
tidiga historia i västerlandet.


Den hellenistiska (väst-) astrologins namn på planeterna.
Ur: Roger Beck - A Brief History of Astrology,
synbarligen med rätta totalsågad av Skyscript.

Upphöjda lägen - och motsatsen

Indisk astrologi innehåller samma placeringar för en planets "upphöjelse" och "fall" som den västerländska metoden, men det senare klämläget kallas nu "debilitet".

Givet att t.ex. Saturnus anses debil genom hela sin 2½-åriga passage genom huvudets tecken Väduren, är det uppenbart att man inte får dra för stora växlar på enskilda indikationer vid tolkningen.

Ur: de Fouw/Svoboda - Light on Life

Jyotish har inte den västliga astrologins schema för motsatstecknet till en planets härskarläge. Således anses inte Månen, som är exklusiv härskare över Kräftan, ha hamnat till sin "nackdel" ("detriment", bokst. "skada") i opposita Stenbocken, eller Solen, som är exklusiv härskare över Lejonet, lida "nackdel" i opposita Vattumannen.

Men istället har indisk astrologi ett tredje schema för bedömningen av hur väl en planet är placerad - och det finns ännu fler bedömningsmetoder. Som t.ex. var i zodiaktecknet planeten befinner sig! I en sista finjustering av sin tolkning kan man t.ex. tillmäta en planet i mitten av ett tecken mer styrka än planeter i början eller slutet av ett tecken. (Se avashta här nedan.)

Vänner och fiender ...och neutrala

Det tredje schemat (här nedan) beskriver vänskap och fiendskap mellan planeterna, dvs, vilka som låter sig kombineras med synergieffekter, och vilka som helst ska hållas skilda från varandra. Den här tolkningsregeln träder i kraft om planeten varken är i hemmaläge (härskarläge) eller är upphöjd/debil.

Ur: David Frawley - Astrology of the Seers

Alla relationer är inte ömsesidiga. Saturnus finner en vän i Merkurius och är därför väl placerad i den senares båda tecken, Tvillingarna och Jungfrun. Men det omvända gäller inte, och Merkurius får bara ett neutralt mottagande under vistelse i de saturniska Stenbocken och Vattumannen!

Saturnus mottas också som en vän av Venus, men märk att den här regeln inte blir aktuell eftersom Saturnus anses vara upphöjd i Vågen. Logiken är densamma i omvända riktningen: Mars håller Saturnus för att vara sin fiende och kontrollplaneten är illa placerad i de martianska Väduren och Skorpionen. Men eftersom Saturnus är rent ut sagt fallen (debil) i Väduren blir resonemanget om fiender/vänner inte aktuellt i detta fall.

De 8e och 9e kropparna - matematiska entiteterna Rahu och Ketu

Under 25 år med västastrologin vägrade jag att befatta mig med tingel-tangel som vår kultur dragit in och överlastat ämnet med, bl.a. mittpunkter och t.o.m. södra och norra månnoden. Att utelämna de två senare var ett misstag.

När jag upptäckte den indiska astrologin i slutet av 2007 hade jag inte något begrepp om vad dessa två matematiska punkter representerade. I indisk astrologi, började jag märka, har månnoderna ganska negativa innebörder, och jag misstänker att vår kultur skönmålat dem för för mycket!

Noderna är dock punkterna där sol- och månförmörkelser inträffar och i Indien betraktas de som naturligt onda (Rahu eller den norra månnoden mer ostyrig än Ketu, den södra - men det tycks finnas lite olika traditioner på den här punkten.

Ur ett perspektiv är Ketu den nod där "straffet" för Rahus girighet utdelas - det är så att säga draksvansen som huggs av och i brist på huvudet blir "förblindad". Därför använder jag på bloggen det generiska "avmätthet" för den avhuggna noden - den straffade upplever sig mätt på situationen ifråga.

Barbara Pijan (se länksidan) innehåller mycket material ur den indiska traditionen, men det kanske är lättast att konsultera engelska Wikipedia för historien om Rahu och Ketu. Här är den om Rahu (nytt fönster) och här den om Ketu.

På den här bloggen har jag sparat en indisk kommentar till hur Rahu och Ketu fungerar som "förstärkare" eller "megafoner" för den planetära härskaren till det ockuperade tecknet. En intressant tanke!

Den världsliga styrkan hos planeter (dig bala)

Här en tabell som listar i vilka väderstreck planeterna är som starkast och svagast.

Planeters kondition eller ålder (avashta)

Här är en diskussion av en underordnad tolkningsparameter, graha avashta, som använder författaren Mia Skäringers horoskop som illustration.

Planeters verksamma natur

En fascinerande del av indisk astrologi är att t.ex. "naturligt onda" planeter som Solen eller Mars i sin "verksamhet" eller till sin funktion kan vara goda!

I detta stycke hamnar vi oundvikligen i diskussioner om husen/livsområdena! Indisk astrologi är ett sammanhängande helt och planeternas verksamma natur beror på om de hus de tillfälligen råder över anses vara goda, onda eller något annat. Bloggens kändishoroskop saknar tyvärr oftast födelsetid och reglerna kan bara brukas för horoskop med födelsetid (husen räknas från ascendenttecknet, lagna, som det första huset).

Används istället Chandra lagna, Månen som ascendent, kan den resulterande kartan läsas som Världssjälens eget tillstånd dygnet ifråga. Den råa, osminkade sanningen om hur vår värld frestar själarna med snedsteg visar sig då. Lycka den som föds en timma som "täpper till" de blindfläckar som avslöjas på Månens nivå, sinnelagets nivå!

Obs. En planet kan ha olika verksam natur beroende på vilket av dess två hus man talar om. (Solen och Månen äger bara ett hus var). I vissa fall är den verksamma naturen entydig (när båda husen anses goda).

Exempel 1: Enligt tabellen ger Tvillingarnas ascendent en verksamt neutral Saturnus (den är en naturlig illgärningsman). Som framgår av punktlistan (under tabellen) är detta dess läggning om den tillfälligt äger ett hörnhus (kendra) vilket den nu inte gör med Tvillingarna i öster, den äger åttonde och nionde. I det åttonde huset, som klassas som "ont", förblir Saturnus neutral eftersom död eller indifferens inför denna världen är dess djupaste väsen. Å andra sidan är det nionde kona-huset "det bästa huset" enligt indisk astrologi och när Saturnus äger detta blir planeten en uttalat verksam välgörare för t.ex. frågor om religion och filosofi. (1a, 5e och 9e är horoskopets uttryckligt goda hus.)

Exempel 2: För en Lejonascendent är Venus, fastän naturlig välgörare, en entydigt verksam illgärningsman. Den äger här tredje huset som lutar åt det onda. Den äger också tionde, ett hörnhus, vilket innebär att naturligt goda blir verksamt onda (se punktlista nedan).
Planeternas verksamma eller funktionella natur
(Förenklad presentation)
Ascendent/
lagna
Yoga karaka Verksam välgörare Verksam neutral Verksam illgörare
Väduren --- Sol,Mar,Jup --- Mer,Ven,Sat
Oxen Sat Sol,Mer,Sat Mar Mån,Jup,Ven
Tvillingarna --- Ven Mån,Mer,Sat Sol,Mar,Jup
Kräftan Mar Mån,Mar,Jup Sol,Sat Mer,Ven
Lejonet Mar Sol,Mar,Jup Mån Mer,Ven,Sat
Jungfrun --- Mer,Ven Sol,Sat Mån,Mar,Jup
Vågen Sat Mer,Ven,Sat --- Sol,Mar,Jup
Skorpionen --- Mån,Jup Sol,Mar Mer,Ven,Sat
Skytten --- Sol,Mar Mån,Mer,Jup Ven,Sat
Stenbocken Ven Ven,Mer,Sat Sol Mar,Jup
Vattumannen Ven Ven,Sat Sol,Mer Mån,Mar,Jup
Fiskarna --- Mån,Mar Jup Sol,Mer,Ven,Sat


 • De tillfälliga härskarna över de triangulära kona-husen 1, 5 och 9 är verksamma välgörare.
  [Den engelska texten säger här kona-hus "från" ascendenten, dvs. enbart 5 och 9. Men introduktionsboken "Light on Life" inkluderar förstahuset som skulle kunna kallas det huvudsakliga triangulära huset - det är från detta den enskilda upplevelsen utgår. Å andra sidan, hur skulle en lokaliserad livsupplevelse i sig kunna vara individens dharma? Man kan argumentera både för att det finns tre eller bara två dharmahus. Bloggarens åsikt f.o.m. 2013 var att underkänna första som ett dharma-hus eftersom det är det första huset som upplever sitt dharma i femte och nionde.]
 • [Den tillfälliga] Härskaren över ett angulärt hus (kendra, 1, 4, 7, 10) är en verksam illgärningsman om den är naturligt god och verksamt neutral om den är en naturlig illgärningsman!
 • Månen listas inte för rajasiska tecken. I de "passionerade" tecknen avgörs Månens funktionella natur av om den är tilltagande eller avtagande. Tilltagande Måne är en naturlig välgörare och blir därför en verksam illgörare om den äger ett hörnhus (kendra). En avtagande Måne är omvänt en naturlig illgörare och blir därför verksam välgörare om den äger ett hörnhus.
  [Den engelska originaltexten säger "de sattviska" tecknen, men dessa har visst månangivelser. Det måste vara de rajasiska - med Kräftan som enda undantag - som här avses.]
 • [De tillfälliga] Härskarna över husen 2, 8, och 12 är verksamt neutrala. Av dessa är det åttonde mer illvilligt än de andra två.
 • [De tillfälliga] Härskarna över hus 3, 6 och 11 är verksamma illgärningsmän.
 • En planet som tillfälligt äger såväl ett angulärt som ett triangulärt hus blir en yoga karaka (signifikator för en yoga/sammanlänkning) och därmed automatiskt en excellent planet!
Efter att ha tagit notis om planetens verksamma natur baserad på vilka hus den förfogar över, kommer nästa steg i analysen: var befinner sig då planeten själv?
 • En verksam välgörare är en gynnsam planet i horoskopet. När verksamma välgörare befinner sig i angulära och triangulära hus ger detta goda resultat.
 • Verksamma illgärningsmän i nämnda hus är inte bra, såvida inte huset är mycket starkt [i andra avseenden].
 • En verksam illgärningsman i något av de onda dussthana-husen (3, 6, 8, 12) ger goda resultat genom att neutralisera husets onda innebörd!
Astrologen Narasimha Raos kompetenta och gratis program Jagannatha Hora innehåller fler diskussioner i hjälpfilen (från vilken jag lånade tabell och punktlista ur stycket "Miscellaneous Topics").

Se även inlägget: Vem är värst? (Naturlig illgörare eller verksam illgörare)

Planeternas namn och guna på sanskrit:

Solen (Sattva guna) = Surya
Månen (Sattva guna) = Chandra
Merkurius (Rajas guna) = Budhi eller Buddhi
Venus (Rajas guna) = Shukra
Mars (Tamas guna) = Kuja
Jupiter (Sattva guna) = Guru
Saturnus (Tamas guna) = Shani
Norra & södra månnoden/drakhuvudet & -svansen (Tamas guna)= Rahu & Ketu

Planeternas namn på akkadiska (i Babylon):

Solen = Shamash
Månen = Sin
Merkurius = Nebu
Venus = Ishtar (jfr kvinnonamnet Ester och Aster-ologi)
Mars = Nergal
Jupiter = Marduk
Saturnus = Ninib

Går man igenom planeternas historia hos sumerer och babylonier ser man hur flera planeter skiftat i betydelse genom historien. Mest dramatisk är nog Saturnus förvandling från en solär gud i det gamla tvåflodslandet till dess mörkare ton av ålderman och gränsdragare med tydlig koppling (via överspillet till indisk astrologi) till döden!

Rochberg nämner tecken som tyder på att indierna mottag och noga förvaltade tankar från den babyloniska astrologin, men att från dessa senare traditioner hävda att Saturnus stod för döden även i babyloniernas senare historia (under hellenismen), är förstås riskabelt och spekulativt.

Vad som gäller vid astrologisk tolkning är förstås att finna sin egen "stil" så att man inte helt godtyckligt vänder kappan efter vinden. Man måste veta vad planeterna står för i ens egen världsbild.

Ändå är det kappvändande som måste till, när man i praktiken tolkar en himmel! Den goda Jupiter kan t.ex. låna sin förmåga att skänka framgång även till fuffens och humbug! Och den stränga och kompromisslösa Saturnus kan varen ett utmärkt motgift mot verklighetsfrämmande fantiserande! Se därtill den indiska astrologins strikta regler för horoskop med känd tidpunkt för hur planeter kan vara verksamma på ett motsatt sätt till sin naturliga läggning!

Allt det här kommer med några års regelbunden träning i symboltolkning förutsatt att man hela tiden sysslar med konkreta fall. I mitt fall slösade jag bort många år på att vara alltför teoretisk och bara resonera utifrån textböckernas påståenden, utan att stämma av tillräckligt noga med verkligheten.

Jag tenderade att hålla Jupiter "helig" när den, som sagt, ofta lånar sig till ondska som i teorin tillhör de "naturligt onda" Mars och Saturnus! Detta beteende kan möjligen tillskrivas det faktum att Jupiter visade sig vara en "verksam illgörare" i bloggarens horoskop. Här visar sig svagheten att ställa horoskop enbart för dygnet, utan att känna till ascendenttecknet!

För egen del gjorde alltså Tvillingascendenten den goda och fina Jupiter till en illgärningsman i praktiken (enligt indisk astrologi). Märkligt nog vänds den sedan rätt igen genom placering i det onda sjätte huset! ("Framgång i nedkämpande av fiender.") Jämför enkel matematik där multiplikationen av två negativa tal ger en positiv produkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar