Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 18 juni 2009

Länktips

På den här sidan listas vettiga sidor på nätet jag hittat i frågor om siderisk astrologi, och annat. En del material kan röra astrologins kunskapsteoretiska fundament.

Men först en orubricerad länk till den allra äldsta sajten på nätet som beskrivit Tarot-kortens koppling till den judiska Kabbalan ur ett synkretistiskt perspektiv (med vilket inte menas något nedsättande - den "eviga filosofin" känns alltid igen då den dyker upp i olika epoker).

Sajten ger många kopplingar till bl.a. den indiska filosofi som kan anas inbäddad i astrologin, t.ex. läran om de tre gunas. Sajten innehåller många läsefrukter och gladde mig då jag hittade den 1½ år in på den här bloggens historia. Dess uppgifter rimmar väl med innehållet här.


Horoskopsamlingar

Den här svenska länken ser fantastiskt lovande ut. Tips från en läsare som föreslår att man ska klicka på "Födelsedata samlingar" i vänster spalt och sedan "svenska kändisar".

AstroDatabank är världens bäst renommerade samling eftersom skaparen Lois Rodden introducerade en rankning. Det seglar runt en del födelseklockslag på kändisar som är ren hörsägen!

AstroTheme i Frankrike har en gigantisk samling celebriteter och jag har bara vid något enstaka tillfälle upptäckt en felaktig födelsetid eller felskrivet datum.
De fyra elementen 

Nerladdningsbar bok från 2000 på 120 sidor av konstprofessorn J.L. Benson. "Greek Color Theory and the Four Elements" lovar mycket gott om man är nyfiken på att närma sig de fyra elementen ur ett icke-astrologiskt perspektiv! Har bara läst kapitel ett men noterar att här ges fina idéhistoriska perspektiv på hur vår tid i historien kom att bli så platt och fantasilös. Det är krut i den här professorn! Engelskan är avancerad med rikt ordförråd.

http://scholarworks.umass.edu/art_jbgc/1/


En senare bok (2004) tycks ta ett litet annat grepp på samma grundmaterial. Notera den lilla skillnaden i boktiteln: "The Inner Nature of Color: Studies on the Philosophy of the Four Elements". 


Astrologi i praktiken

Den här serien av artiklar av psykologen Therese Hamilton klargör problemet en västerlänning kan ha med att han/hon, som trott sig vara född "Jungfru", i själva verket mer än troligt är "Lejon" enligt den sideriska zodiaken!

Tyvärr beskriver hon problemet en smula "bakvänt" och tycks vilja sitta på båda stolarna samtidigt. Jag har sett pedagogiskt klarare framställningar. Granska länkarna längre ner innan du kastar dig in i läsandet. Den här kan vara intressant som jämförelsematerial.

Intresssantast fann jag del 1 och 2. Här sätts tydligt fokus på fundamentet i varje människa: hennes solära och lunära del (och den därmed associerade positiva och negativa polariteten). Del 3 är också bra läsning.
Sajten är således matnyttig men Hamilton tänker fel då och då. Påståendet i artikeln om planeterna, att romarnas hela gudapanteon skulle ha varit abstrakta begrepp tills grekernas färgglada och personifierade gudar importerades och inympades på de inhemska gudarna, är bara barockt och ogenomtänkt!

En annan groda i samma artikel är följande: "Before the discovery of the trans-Saturnian planets and the psychology of the individual, the needs of society as a whole were paramount."

Hon använder uppenbarligen "upptäckt" i samma bemärkelse både om nya planeter på himlen och om invidualpsykologi. Men medan förvisso inga planeter bortom Saturnus kunde ses med blotta ögat i antiken betvivlar jag att människan saknade all självkännedom förr (individualpsykologi).

Hur skulle fru/fröken Hamilton vilja förklara det bevingade uttrycket "Känn dig själv" från oraklet i Delfi? Apollon var väl om något en självinsiktens, dvs psykologins, gud! (Dessutom var han den profetiska gåvans gud, vilken antyder att psykologisk självkänneom _kan_ ha att göra med _vilket_ framtida öde man har...)

Intressantast på sajten är kanske Hamiltons kontroll av assyriologen Francesca Rochbergs studie av de 28 bevarade babyloniska horoskopen:
http://www.snowcrest.net/sunrise/arochberg.htm

Siderisk astrologiblogg. Här kan vara bloggen som gör min överflödig! :-) Den är på engelska och så vitt jag kan se (efter att ha läst en artikel) mycket kunnig. Den intar ett västerländskt och inte indiskt perspektiv, med vilket menas att den använder Uranus, Neptunus och Pluto samt Fagan/Bradleys "korrektion" (ayanamsa).

Detta till skillnad från den här bloggen som halvt om halvt simulerar "år 0" med enbart de sju planeterna och de två månnoderna (som då hade klartlagts av babylonierna). Min blogg begagnar också den indiska statens val av Lahiri-korrektionen - för att veta var saker och ting i "världsrymden" befinner sig, alltmedan jordaxeln vinglar runt på sitt ~26.000 år långa "storår".

Vad det handlar om är i praktiken är en liten skillnad i var de sideriska zodiaktecknen börjar och slutar. Det här problemet finns ändå alltid när en planet befinner sig i den trettionde och sista graden i ett tecken eller den första av ett annat. Mot vilken bakgrund ska man tolka planeten? Här bryter modellen samman och man inser att vi själva måste bestämma.

Jag har "lyckligtvis" på nära håll studerat Månen exakt i skärningen mellan Skytten och Stenbocken (enligt Lahiri-korrektionen), och har mer och mer inser att det här är en plågsam placering för ett psyke som SAMTIDIGT drar sig samman (Saturnus/Stenbocken) och samtidigt söker expandera (Jupiter/Skytten).

En sida jag råkade hamna i mitt sökande efter en bra text om den indiska zodiakens avstampspunkt, stjärnan Spica som matchar 0° Vågen, innehåll en intressant berättelse om hur västerlandets förste sideriker, Cyril Fagan, på rent matematiska grunder upptäckte det indiska systemets överlägsenhet vid förutsägelser


Ryktbara astrologer som kastat den västerländska zodiaken i soporna. En intervju (diskussion) mellan två sideriska astrologer. (Samma upphovsmän som ovan.) 


Nick Anthony Fiorenza, med flera årtionden som astrolog på nacken, har ett översvämmande ambitiöst material på sin sajt. Han knyter samman 2012-tänkande ("new age") med astrologi, kosmologi och andlig filosofi. Engelskan knackar här och var (namnet tyder på en italiensk härkomst), men sidan om vårddagjämningens precession är fördjupande, och han lägger ner stor möda på sina välgjorda illustrationer!

Kort och bra allmän introduktion till vedisk astrologi (Jyotish eller Jyotisha - den sista vokalen är stum) ges av den här Kalifornienbon. Mycket distinkt skriven! 

http://www.soulhealing.com/ApproachingJyotish.htm

Godbitar ur Jyotish katalog av tolkningsregler
Kort men intressant samling indiska fingervisningar om vissa horoskoptyper.
http://www.jyotish.ws/wisdom/tasty_jyotish_tidbits.html

"Astrology for the Soul" (vedisk) kan vara en guldgruva för den som är nyfiken på den indiska astrologin! Jag hamnade av en slump mitt i ett kapitel om horoskopets hus (bhavas) och såg direkt hur metodisk och väl konstruerad texten var. Det är en hel kurs i vedisk astrologi.

http://www.astrologyforthesoul.com/vp/index.html


Ännu en guldgruva om den vediska filosofin. Har inte läst materialet på sajten än, men astrologens kredd är tung och bara några raders läsning visar att här kan man räkna med en skärpt genomgång av lite djupare frågor.

http://shyamasundaradasa.com
 

Indisk sajt med artiklar om vedisk astrologi. Tidigare nämnd för dess lista över de 12 husens innebörder, bl.a. i samband med inlägget om horoskopets form. Har bara tittat kort, men den verkar djupt insatt. Noterar särskilt en diskussion i frågan om månnoderna kan kasta egna aspekter eller ej. 

http://jyotishvidya.com/ 

Barbara Pijan verkar vara en utomordentligt skicklig västerlänning som gift sig med en lama och helt bytt kultur. Hennes sajt om vedisk astrologi är enormt omfångsrik men ostrukturerad. Man kanske bör inhämta basinformationen om Jyotish på annat håll. Sidan ApproachingJyotish (ovan) är en bra början.

I äldre material på sajten tenderade Barbara Pijan att använda sanskritnamnen för både planeter och zodiaktecken, vilket krånglar till det. (Man måste leta en stund för att hitta översiktssidan där namnen översätts till de latinska former vi känner igen.)

I senare material verkar hon ha insett problemet och ger båda namnen sida vid sida. Hon adresserar uppenbarligen också en läsekrets i österlandet. Men hennes insiktsfullhet om psykets mekanismer är inte att ta miste på. 


Bra tabeller som summerar den vediska astrologins hus och planeterna på denna lilla indiska sajt. Se länken "House Significations" och den under om planeterna. Även annat läsbart. 

http://jyotishvidya.com/navamsa.htm 

Listor med de tolv husen och andra småfakta om den indiska astrologin:

http://www.goravani.com/tables/jyotish_vedic_houses1.html

Det kanske bästa forumet för diskussioner om vedisk astrologi!
http://www.lightonvedicastrology.com/phpBB3_0/index.php 

En blogg som redovisar intressanta vediska tolkningsmetoder:
http://sacred-astrology.blogspot.com/


Astrologins historiska aspekter
(att se traditionen man befinner sig i)

Martin Gansten, en svensk akademiker har en utmärkt liten sajt som på svenska introducerar astrologins historia! Några kommenterar och länk i det här inlägget.

Zodiakens historia ... berättas bäst av doktor Simpson - hela historien från från Babylon och fram till vår tid. Genuin akademisk nivå på forskning och presentation. Han intar positionen att västerlandet faktiskt ödelade den astrologiska praktiken genom sitt metodfel för 1.800 år sedan, ett fel som nu är graverande tydligt. Sajten är omfångsrik och innehåller också senantika originaltexter.

Zodiac Wheels

Not 110717. Vid kontroll upptäckte jag att internets bästa artikelsamling i ämnet har försvunnit. Mycket tråkigt. Men så hittade jag detta - entusiaster som söker restaurera sidorna från nedlagda GeoCities, en del av internets tidigaste fas. Och här, nu med svart inramning, finns materialet kvar! Länkar till ytterligare artiklar längst ner på sidorna:


http://www.reocities.com/astrologyzodiacs/siderealzodiac.htmEngelska Wikipedia har en artikel om zodiaken som förstås är värdefull för en snabb orientering om flera kulturers zodiaker. Texten vinklar frågan om de två zodiakerna så att den västerländska (tropiska) inte ska framstå som ett mindre begåvat val.

På bara en dryg sida ger alerta Therese Hamilton en snabb resumé av ovannämnda historik över den tropiska zodiaken och den sideriska.

Signs of the Zodiac - what are they? 
Resten av artikeln ägnas åt tankar kring astrologen John Addey's hypotes om zodiaktecknen som effekter av stående vågformer, kosmiska harmonier. En bra påminnelse om att varken dagens astrologer eller naturvetenskapen f.n. har något sätt att beskriva vad astrologi än är!


David Wray, forskare. En underhållande kort artikel om Manilius lärdomsdikt om astrologin från första århundradet, kejsar Augustus och astrologins dåtida plats i samhället.

Intressant, även om denne icke-astrolog inte följt upp ämnet hela vägen. Han svävar på målet men Augustus födelsedag (som tycks honom okänd eller obestyrkt). men accepterar man 23 september 63 fvt försvinner Wrays problem med om Stenbocken är kejsarens ascendent eller måntecken.

Den 23/9 ser Månen i Vattumannen och därmed kan de många bilderna på Augustus som Stenbock bara syfta på hans yttre Gestalt, hans Persona. Med andra ord, han föddes runt klockan 2 på eftermiddagen då Stenbocken var i stigande i öster över Rom!

Precis som i indisk tradition var "det egna tecknet" det tecken som steg i öster under födelsetimman. Frågan är varför Wray inte känner till (eller accepterar) den 23/9 - många historiska källor på nätet som verkar tillförlitliga nämner det, t.ex. denna


Robert Hand, ett av västastrologins mest populariserade namn kom såsmåningom att fördjupa sig i hellenistisk astrologi - den västerländska astrologins äldsta historia. (Rötterna går förstås ännu längre bakåt, mot österlandet.)

Project Hindsight (=i backspegeln, efterklokhet) tycks vara hans sätt att hoppa av den sjunkande västerländska skutan. Genom att backa tillbaka till de gamla grekerna kan vi glömma att den tropiska zodiaken dragit snett under två millennier. På 200-talet koinciderade västerlandets zodiak (kopplad till kalendern) helt med den sideriska (kopplad till stjärnorna).

I den hellenistiska astrologin hittar Hand och hans kollega Robert Schmidt många spännande gamla texter att fundera över. För dem som inte riktigt vill ta steget till Indien - som jag dock tror förvaltade arvet från Babylon inte bara annorlunda än grekerna, utan också bättre! Inte minst satsade de på "rätt" zodiak, en som inte glider snett över tid.

Nedanstående, korta artikel diskuterar särskilt relationen mellan den hellenistiska och den vediska astrologin. Västerlänningen Schmidt drar slutsatsen att indisk astrologi härleddes från den hellenistiska astrologin.  

Not. Robert Schmidt tenderar att vilja avsluta diskussionen snabbt. Inte underligt eftersom en amerikansk assyriolog, Francesca Rochberg, påpekat att att indisk astrologi under mer än ett halvt årtusende in i vår tid fortsatte använda material som kom direkt från Babylonien, bl.a. koordinaterna för huvudstaden Babylon! Är inte detta ett tecken på direkt import av läran, utan medling via grekerna, vet jag ingenting!

Vad gäller frågan, nämnd i ovanstående artikel, att grekisk terminologi kan skönjas i indiska ord, måste man minnas att grekiskan var ett världsspråk efter Alexander den Store på 300-talet fvt. Det är inte omöjligt att perserna (babylonierna) förmedlade sin astrologi på det språk som förband alla delar av Alexanders nya sammanbundna värld. Detta är dock bara en intelligent gissning.

Brittiska Skyscript är en professionell sajt med vetenskapliga och historiska essäer: 


Särskilt den här flerdelade artikeln om zodiakens historia kompletterar utmärkt dr Simpsons material och ställer bra frågor om hur mytologiska och symboliska lager vävs runt en kärna som kanske förlorat sig i tidens dunkel. (Jag noterade ett trivialt småfel, Alexander den Store dog förstås inte i det 3e århundradet fvt utan sent i det fjärde.)

Professorn i assyriologi, Francesca Rochberg (USA), har ägnat flera (torra akademiska) böcker åt att visa den chauvinistiska västvetenskapen att det faktiskt bedrevs systematisk, empirisk astronomi för årtusenden sedan i Mesopotamien. Kilskriftstavlorna från Assurbanipals bibliotek visar vilken enorm forskargärning som gjordes i öst, långt innan mantras som "empirisk metod" var uppfunna i västerlandet. Men en underliggande teori som "vår tid" kan skriva under på saknas...

Wen Kuan Chu och Wallace Sherrill, översättare av ett gammalt kinesiskt system, menade att även om man inte längre känner till logiken bakom systemet, kan rent praktiskt bruk av det ge goda resultat - och legitimera användandet av metoden. (Chu/Sherrill, förordet i The Astrology of I Ching, 1976).

Och där går skiljelinjen: astrologin fortsätter praktiseras av dem som upptäckt att det tycks ligga något i den, trots den irriterande bristen på vetenskaplig förklaring. Vetenskapen har inte kommit tillräckligt långt än...

Det gamla Babylons kalender - som fortsatte sitt liv inom judendom och islam. Intressant för att få en känsla av vår gemensamma kultur som "tidsbundna" folk! (Fast bara för "kalenderbitare"!) 


Stor inlevelseförmåga i babyloniernas bruk av himlen som "projektionsduk" för sina funderingar över liv och död och odödlighet ger den här författaren utan att nödvändigtvis acceptera astrologin. Återigen en sund artikel som vilar på historisk kunskap om de första astronomerna. 


En längre utläggning om just denna artikel här.

Fixstjärnor ... ägnar sig den här bloggen inte åt. Men efter att ha läst en ytterst informativ artikel om Algol på nedanstående sajt, måste jag verkligen rekommendera den - om även övrigt material håller samma välinformerade nivå! 

http://ye-stars.com/WP/?page_id=74 


Vetenskapsmän och astrologin

Johannes Kepler, ett av den moderna västerländska vetenskapens stora portalfigurer. Jag skulle inte säga att vetenskapen förfalskar historieskrivningen, men det är uppenbart att du inte får lära dig att han var astrolog om du bara läser en allmän översikt! Här en högintellektuell fransk sajt som innehåller tankar från Kepler själv: 

Samma sajt innehåller också en imponerande artikelsamling som nuddar vid astrologin och epistemologi, historia, och inte minst, studier av astrologins responsivitet gentemot statistiska prövningar. 


Det falska Einstein-citatet. Einstein har aldrig sagt något gott om astrologin! Här är hela historien om förfalskningen som är spridd på många astrologisajter världen över. (Det räcker med att läsa några sidor av Einstein själv för att inse att denna typiska rationalist, en produkt av det sena 1800-talet, aldrig skulle intressera sig för astrologin!

En stor vetenskapsman som däremot älskade astrologi var ingenjören och Bell-helikopterns uppfinnare Arthur M. Young. På minnessajten till hans ära finns ett och annat litet papper som diskuterar astrologin. Några av hans artiklar kräver matematiskt kunnande, andra är enklare. 


Övrigt

Mundan (världslig) astrologi. Sverige har inte så många astrologiproffs. Men jag noterade just fd (?) astrologen och numera bloggtyckaren Stefan Stenudds astrologisidor på nätet. Han funderar väl kring den mundana astrologin, tanken att horoskop kan ställas för både ting och "event" (eller tilldragelser som man sade förr innan svenskan föll i glömska). 


Som vanligt är engelska (inte svenska) Wikipedia utmärkt för den som vill ha en koncis presentation. Minns att detta inte längre är vedisk astrologi utan en västerländsk tradition. Vilka motsvarande metoder indierna har, törs jag inte uttala mig om! 


Jag slumpade mig på en svensk landskapsarkitekts hemsida, på vilken dolde sig en mängd referat av varjehanda österländsk mystik. Jag har bara skummat lite översiktligt, men noterar att indisk astrologi (och den tibetanska syntesen av indiska och kinesiska och lärror) presentateras.

Länken här ovan är en del av http://www.kvazir.com/vpz/vpz.html som man kan följa i dess egen ordning om man vill vara grundlig och läsa en lång diskussion om tid och hur man bygger hus enligt indisk astrologi.
Jag är lite oklar över vem författaren skriver för, vem hans tänkta läsare är.

Men missa inte illustrationen på nämnda sida med de klassiska sju planeternas koppling till veckodagarna via pentagrammet, sannolikt ett arv från den babyloniska astrologin. Så elegant!

Astrologin och intelligensen - en indisk akademiker resonerar i en artikel om hur vår nuvarande begåvning är våra tidigare livs gåva till vårt nuvarande jordeliv.
1 kommentar:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.