Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 26 augusti 2009

De tre gunas (kvaliteterna)

(Utvidgad text 100317) 

En studie av Månen i Kräftan - dess härskarläge - visar att det alls inte alltid är en fördel att ge känslorna fria tyglar. Tvärtom, finns det mycket psykopatologi med denna självefterlåtna och överdrivet sentimentala placering när Vattenelementet kombineras med Rajas guna, lidelsens kvalitet.

Västastrologin har helt misslyckats klargöra vad i grunden detta, som hos oss kallas kardinal kvalitet, är för något, eftersom den permanentade zodiaktecknen med deras tillhörande element och kvaliteter till årstiderna.

Därför tappar de fyra kardinala tecknen (Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken) sin ursprungliga betydelse som är den av den "lidelse som håller samsara - kretsloppet - rullande", dvs det Schopenhauer efter en studie av österländsk filosofi kom att kalla världens blinda vilja efter mer liv.

Det är ingen slump att de fyra kardinala tecknen, representerar fadern (Stenbocken), modern (Kräftan) och avkomman (Väduren) via partnerskap och sexuell förening (Vågen). Här är, i sociala termer, roten till alla reinkarnationer, förorsakad av passionens eller lidelsen. Buddha var tvärsvart och stavade hela fenomenet dukkha, lidande.

Men därmed är vi inne på filosofi snarare än horoskoptolkning. I indisk astrologi tycks alltid en djupare röst ha talat än i väst. Astrologi ÄR filosofi i praktiken!

"Vad är du för slags själ?" "Vad kan du göra för att svara så bra som möjligt på ditt mål (dharma) för detta liv, givet den aktiva karma (de handlingar) som fört dig hit och som nu måste 'brännas' under detta ditt liv, och helst då utan att du snärjer dig än hårdare?" Sådana frågor tycks den indiska astrologin ställa.

[sankhya-grafik.gif]Den blå bilden är infogad i andra delen av inlägget "Centrum & Det Yttre Mörkret" men tål att repeteras här (klicka på den för att läsa texten). Bilden visar de tre gunas plats i den indiska filosofins världsbild.

Människans andesjäl tillhör evigheten men lämnar evigheten för den tidsbegränsade världen och ikläder sig ett stycke "natur" (prakriti) som flätas av de tre gunas. Hon är nu inne i illusionens värld (maya) och nog är känslorna av att vara materiell påfallande. Den här projektionen trån tidlösthetens rike av tidsbunden värld är så trovärdig att många helt identifierar sig med drömmen om att de t.ex. "är" en fysisk kropp! 

De finner sig helt tillrätta inne i sin psykiska luftbubbla och kanske inte ens får förmånen att höra ett varningsord från en upplyst mästare som levde för 2.000 år sedan. Jesus sade: "Bli förbipasserande!" (Thomasevangeliet)

Eftersom bloggen bygger på någon form av idealistisk filosofi, betraktas identifikationen med drömmen som ett själens syndafall i klassisk gammal kristen bemärkelse. Den här idén delade den tidiga kristendomen med sin omvärld. Vi hittar den på 300-talet fvt hos den grekiske filosofen Platon, tanken fanns i Indien, bland Zarathustras anhängare i Persien (Ljus/Mörker-dualism) och på många andra ställen.

De fyra elementen är ett helt annat sätt att berätta om tillvaron inuti drömmen, men på den här bloggen används elementen som sinnebilder för "vägen ned" mot identifikation med drömmen (Vatten och Jord) och "vägen upp" ur drömmen (Luft och Eld).

Eftersom vi talar om liknelser eller symboler och inte fysiska element, kan Luft och särskilt Eld liknas vid evighetens rike av ljus som ligger utanför Mayas bubbla, utanför drömverkligheten.

*****

Från den första sajten på internet som beskrev Tarot-korten ur ett kabbalistiskt perspektiv, lånar jag de här få orden som ger en praktisk vinkling på de tre gunas:

The gunas are sometimes described as "energies," sometimes as "qualities"; but no single English word can define their whole nature and function. Collectively, they may be thought of as a triangle of forces, opposed yet complimentary. In the process of evolution,
  • Sattwa is the essence of the form which has to be realized
  • Tamas is the inherent obstacle to its realization
  • Rajas is the power by which that obstacle is removed and the essential form made manifest.
På den här bloggen betraktas emellertid Rajas som "krigsskådeplatsen" för kampen mellan Ljuset och Mörkret! Människor helt under passionens kvalitet har viktiga val att göra i detta liv.

*****

Under de tre guna-etiketterna inkluderas horoskop som är extra tydliga exempel på sin kvalitet. Detta innebär vanligen att alla fyra tecknen i samma guna måste vara aktiva i ett "storkors" och därtill rymma viktiga planeter (eller någon annan intressant omständighet).

I de enskilda inläggen kommer en bild av gunas särdrag att skissas. Redogörelserna överlappar av nödvändighet varandra eftersom jag försöker få varje enskilt blogginlägg att någotsånär vara begripligt på sina egna villkor (inte helt lätt).

*****

Gunas ur filosofiskt perspektiv

I engelsk litteratur om (västerländsk) astrologi betecknas Sattva guna med "rörlig kvalitet" och tecknen som "movable signs". Här finns en poäng, trots den pinsamma senantika årstidsförklaringen, att de rörliga tecknen intar ett mellanläge mellan en årstids stabila fas (egentligen Tamas, trög, oföränderlig) och de kardinala, årstidsstartande tecknen (egentligen Rajas).

Jag säger "pinsam" eftersom bloggen påminner om att zodiaken ursprungligen inte var fastlåst vid årets fyra dagjämningar som någon slags bilderboksversion av de rätta tiderna att så och skörda. Att tala årstider i samband med zodiaken eller de tre kvaliteterna är en efterhandskonstruktion, en rationalisering baserad på ett tidigare misstag.

Men beteckningen "movable sigs" kan knappast vara en slump, för "moveability" eller förmåga till föränderlighet är ett nyckelbegrepp i Aristoteles fysik, där rörelsen just beskriver något potentiellt som är på väg mot sin aktualisering (sitt förverkligande). Detta tycks märkligt snarlikt den indiska guna-tanken.

Prova det här citatet från en utmärkt läsvärd artikel om Aristoteles tankar om "Den Första Röraren" (som håller skapelsen i rörelse och teleologiskt driver alla ting fram mot deras fulla förverkligande):
Aristotle resolves the problem of how something can become something else inherited from his predecessors by differentiating between the potentiality (dunamis) and actuality (entelecheia) inhering in a substratum or matter.

He defines motion (kinêsis) as "the fulfillment of what exists potentially, insofar as it exists potentially" (Physics 3.1; 201a 10-12). A thing is in a state of actuality, meaning that it is what it is, but it also is potentially something else. Its potentiality is, as it were, an attribute of thing as actual.

Aristotle explains further, "It is the fulfilment of what is potential when it is already fully real and operates not as itself but as movable, that is motion. What I mean by 'as' is this: Bronze is potentially a statue. But it is not the fulfilment of bronze as bronze which is motion. For 'to be bronze' and 'to be a certain potentiality' are not the same" (Physics 3.1; 201a).

The actuality of a thing as movable, that is to say, its potentiality as moved, is motion. Potentiality inheres in a thing and it is the thing as this potentiality in the process of being actualized that can be said to be in motion.

For example, a green tomato has the potentiality to be a red tomato. The actualization of its potentiality to be red is motion, in particular, alteration from being green to being red.
Källa
Astrologiskt skulle vi alltså kunna knyta de fasta, fixerade eller Tamas-dominerade tecken vid "aktualiserade" och därför rätt stagnanta personligheter och livsöden, medan Sattva - de rörliga - är på väg mot ett förverkligande.

Det lämnar Rajas - lidelsen - som en slags dold förklaring till varför någon överhuvudtaget ids röra sig ur sitt bekväma "aktualiserade" tillstånd. Men Tamas står ju för mörker och "relativ omedvetenhet" och enligt Aristoteles kan ett ting samtidigt vara aktualiserat och i ett potentiellt tillstånd.

Som "blott potential" indikerar därför Tamas något mörklagt, något icke-existerande. Det är därför indisk filosofi, när den talar om världen som overklig illusion (maya), talar om tillvaron ur dess Tamas-aspekt. Världen är faktiskt mer lik verkligheten när man studerar den som process (Sattva) än som en materialist, inbillar sig att den består av fasta föremål.

Sinnebild: Tänk Tamas-tecknet Oxen, så bekväm med att vara ett fysiskt kreatur och jämför med rastlösheten i nästa tecken, Sattva-tecknet Tvillingarna som sniffat upp ny potential att förverkliga.

Jag är inte klar med funderandet på de indiska tre gunas relation till t.ex. Aristoteles fysik, men jag har en klar misstanke om att det är samma underliggande världsbild som delades av alla kulturfolk i antiken.

Pröva provisoriskt idén att Tamas guna motsvarar är Aristoteles potential, dvs ett ännu så länge icke-existerande råmaterial med potentialen att bli något utöver sig själv men ännu nöjd med att "bara vara en bronsklump".

Vad som motiverat rörelsen mot förverkligande av en potential är hos Aristoteles Gud eller Den Första Röraren eller Den Orörliga Röraren. Men inte är väl den lidelsefulla och lidande Rajas identisk med Gud? I indisk filosofi bygger Mörker och Ljus upp ett spänningsfält och lidandet (Rajas) sägs uppstå i detta elektriska fält, ömsom dras andesjälarna (jiva-atmas) mot Ljus och medvetenhet, ömsom sjunker de åter ner i Mörker och inrutade, zombieliknande mönster. Här synes Rajas bara beskriva en oscillation mellan ytterligheter.

Och det är korrekt: Den Orörda Röraren finns inte i det kartlagda systemet, den faktorn ligger utanför de tre gunas som i indisk filosofik dock bara beskriver den materiella tillvarons tre modaliteter. Det är därför panteistiska läror som säger att Gud ÄR det materiella universum är felaktiga. Den gudomliga sfären ska istället ses som helt obundet av rumtiden inom vilken alla fenomen är "fläktade" av de tre gunas i olika proportioner.

Den Orörde Röraren, eller "den ultimata (yttersta) orsaken" kan peta igång t.o.m. en helt stillastående Oxe eller protesterande Skorpion i Tamas fixerade tillstånd likväl som en merkurial och alert Tvilling i Sattva. Men man kan räkna med att impulserna ser olika ut beroende på gunans grad av transparens.

Det är därför indisk astrologi menar att Sattva är det mest rentvättade fönstret mot den gudomliga världen, men också den mest påverkbara kvaliteten. Alla som mött de fixerade (Oxen, Lejonet, Skorpionen och Vattumannen) vet vad jag talar om. Dessa är zodiakens i särklass mest slutna tecken. De har redan allt "klart för sig" och skulle Den Första Röraren vilja intervenera krävs en atombomb som fullständigt tillintetgör de skapelser som flätats av den fasta kvaliteten.

Rajas (Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken) betraktas som passionen som håller existensens kretsloppshjul snurrande, och där krävs sannolikt mindre kraftfulla interventioner från "övervåningen" (den medeltida teologen Thomas Aquinas "övernatur") eftersom tillståndet redan är exalterat och livligt responsivt till impulser från både Ljuset och Mörkret.

Från citerade professorn några sista ord om Aristoteles resonemang som påminner om den indiska filosofin som också ser en väsenslikhet mellan Gud och de obundna andesjälarna - vi som alla är "orörda (stillastående) rörare" eller observatörer av effekterna av våra egna intentioner i det substratum vi kallar materien och som en äldre filosofi finfördelade i tre gunas:
Because those things involved in the eternal and continuous process of motion are not eternal and necessary, since they come into being and perish, there must be one or many eternal and necessary thing or things outside the process of motion that imparts or impart motion to the things in motion. This is the only way that there could be any motion, for non-eternal and contingent movers cannot explain all motion, because their own coming into existence needs a cause.
Aristoteles menade dock att det bara kunde finnas en, odelad, första rörare men där avvek han från Platons tradition och själslära (Platon höll själen för att äga ett liv separat från kroppen). Plotinus (200-talet) fastslog distinkt att den enskilda andesjälen har en evig existens, att den har eller är sin egen unika Form och under sina återfödelser på jorden in-formerar lägre verklighetsplan. Här på jorden upplever själen sig själv genom "materia" som egentligen bara en föreställning.

Så, det är vi som sköter hela den här föreställningen! Tro inte på några vetenskapsfundamentalister som söker peta in dig i en världsbild som är flera skonummer för liten jämfört med din verkliga identitet!
:-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.