Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 10 oktober 2009

Centrum & Det Yttre Mörkret (1)

I några sammanhängande inlägg ska astrologins underliggande kosmologi granskas. Bloggen rör sig med rätt magstarka begrepp, som t.ex. när den likställer en samtidig aktivering på födelsehimlen av Oxen och Skorpionens tecken med Satan! Hur ska man förstå detta?

Svaret, eller delar av det, ligger utstrött här och var på bloggen, men det är på sin plats att på ett enda ställe ta en titt på den antika världsbild som astrologin sprang ur. Eftersom den gamla världen, till skillnad mot vårt materialistiska västerland, trodde att människan var mer än en biologisk art - faktiskt ett gudomligt väsen i förklädnad - skiljer sig värderingarna åt.

Kroppslighet är inte längre det mest åtråvärda utan det minst åtråvärda! "Ego woman" är inte längre måttet på en hög grad av självförverkligande utan måttet på ett misslyckande i sättandet av sina prioriteringar!


Stevie Nicks (Fleetwood Mac) tycks både skåda ljuset och
bli tilltalad av det på baksidan av sitt debutalbum från 1981.

"Kom ut ur mörkret och in i ljuset" tycks andemeningen vara i texten på baksidan av Fleetwood Mac-medlemmen Stevie Nicks första soloalbum. Bilden är enkel, alla ljuskällor är ett centrum och ju längre ut från ljuset man kommer, desto tyngre faller mörkret.

Och Nicks borde veta, offer för (orsak till?) en uppslitande skilsmässa med bandets gitarrist några år tidigare - allt förevigat på Fleetwood Macs bitvis ganska nerviga skilsmässoskiva Rumours. (För övrigt en av det sena 70-talets största kommersiella framgång - det krävdes en Michael Jackson för att toppa Rumours mångmiljonupplaga.)

Nicks texter beskriver också en livsstil som med ett ord kan sammanfattas som en otyglad hedonism. Hon närmast skryter om att ha "nött ut ett par sidenlakan på en enda vecka" (Rock a Little, 1985), bara för att bryta samman i andra texter i lamentation över sin ensamhet, och sedan, i mer balanserade och mörka stycken, konstatera att hon nog alltid varit en "storm" (Storms på Fleetwood Macs Tusk, 1979).

Här finns alla tecken på någon som tappat kontakt med Tillvarons Centrum och befinner sig långt ute på mörka och stormiga vatten... Men som likväl hade en högt uppskattad förmåga att beskriva våndorna av att vara en jiva-atma, en levande själ (som indiska filosofer skulle säga) - en själ i kontakt med den grova materian och den mer subtila psykiska materian.

Till skillnad från Sverige är USA fortfarande starkt präglat av kristendomen och de bibliska texterna. Om "det yttre mörkret", långt från ljuskällan som förstås är Gud eller det gudomliga, går Matteusevangeliet så långt som att se det som en sinnebild av helvetet.

http://bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Bible.show/sVerseID/23886/eVerseID/23886

http://en.wikipedia.org/wiki/Outer_darkness


Jämför med astrologins Måne, dvs psykets inre visualisering av data som kommer ... ja, varifrån? Utifrån. Gudomlighet är att vara centrerad, men inte i sitt eget utan i "ljuset". Motsatsen är därmed given: förfallenhet "ut i mörkret" är att fallit offer för projektioner som utgår från själen och kastas på en vit filmduk.

"Där ute" finns ingenting utom ett "yttre mörker". När drömmarens projektioner falnar, kommer mörkret krypande inpå en och det är tid att tillnyktrad fundera över sin identitet. Det var själen själv, inom och under inflytande av Världssjälen - en "ficka" inom det gudomliga (Brahman) - som har drömt den omvärld hon uppfattade som "objektiv" i samma mån hon varit offer för sina egna projektiva fantasier.

Detta är den yttersta sanningen om vilka vi är, och bara på grund av den kollektiva drömmen lyckas vi undvika att vakna upp och förstå. Först när någon som psykologiskt gått käpprätt åt "helvete" och projicerar kvaliteter på sin omgivning som bara inte finns där, förstår vi vilken makt Psyche - Själen - har.

Astrologin är studiet av en uppsättning tecken på himlen som ger oss feedback på var vi står i hela denna kosmiska föreställning. För minns, både astrologi och kosmos är djupast sätt projektioner ur en psykisk miljö som föregick den materiella världen.

Om detta är alla gamla filosofier eniga och författaren Aldous Huxley gjorde 1945 ett mästerligt arbete när han klippte ut och rikligt kommenterade tydliga citat från flera traditioner från väst till öst och kommenterade kring "den oförgängliga filosofin"(The Perennial Philosophy) som tränger igenom varje mänsklig kultur på jorden just för att den förmodligen är den bästa förklaring till vad "allt handlar om", som kan ges mänskligheten på dess nuvarande evolutionsnivå.

Gud kontrasteras ofta med Djävulen (den bockhornade Pan) eller Satan. De här två personifikationerna av ondska är inte helt identiska, demoniseringen av Pan är t.ex. en följd av kristendomen och det är två traditioner som flätats samman. Men låt oss inte komplicera saker alltför mycket.

Själva polariteten är naturligtvis också en lätt förgrovning - bättre är att som de första judekristna gjorde, ställa ett transcendentalt gudaväsen utanför hela föreställningen och sedan låta en Ljusets kraft mäta sig mot en Mörkrets kraft. (Utdrag från en text ur Dödahavsrullarna som tydligt illustrerar en Gud som arbetar med två motsatta krafter i inlägget om astral själsmetaforik inom judendomen - nytt fönster.)

Dessa två krafter, där Ljuset drar alla till sig medan Mörkret söker locka själen ut i ocentrering med sitt eget ljusväsen och mot materialism, är exakt samma polaritet som är den mest grundläggande i hela astrologin! Den positiva och den negativa polariteten. Det finns tyvärr inget sätt att undkomma denna djupaste axel i astrologin annat än att helt mörka och förfalska systemet.

Redan på 300-talet fvt, när elementen diskuterades vilt i Grekland, framträdde den "mörke", dvs svårbegriplige filosofen Herakleitos och hävdade att de två vägarna, "Vägen ned", och "Vägen upp", vid en djupare betraktelse var en och densamma Väg. Väst har haft mycket svårt att erkänna att "de gamla grekerna" vi är så stolta över att ha som portalgestalter för vår intelligenta civilisation i själva verket fick allt material utifrån, från österlandet. Men vem som helst som studerat ljus- och mörkerläran om yin/yang i det gamla Kina kan notera att även taoisterna var fullt medvetna om att både ljus och mörker i grund och botten är relativa begrepp.


Därav följer den ständiga skiftning i proportioner man ser om man i fantasin snurrar yin/yang-symbolen och håller ögat fixerat på bara en punkt. Tänk nu att denna punkt är du själv och att du liksom är en transparent andevarelse som upplever en genomströmning av än ljus, än mörker förorsakat av tidens eller den eviga förändringen.


Det är bra att minnas denna djupaste insikt om de två polariteternas likvärdighet eftersom den här tudelningen sedan leder till fyra element av vilka två "faller neråt" (Vatten och Jord) och två "stiger uppåt" (Luft och Eld). Men låt oss inte förekomma historien

Ljuset kan representeras av olika karaktärer, allt från Gud själv till någon ärkeängel som Mikael. Mörkret kallade de första kristna Belial. (Notera att en grupp judar i historiska källor kallade esséerna under det första århundradet fvt ännu inte tagit namnet kristna.)

I artikeln om Belial i Judiska encyklopedin, noteras att Belials äldsta innebörd allmänt uppfattas som en som opponerar sig, vilket är exakt samma funktion som Satan, anklagaren eller åklagaren, har i Bibeln. Vi ser således en opposition byggas upp här: Ljuset kastar ut sitt budskap och Mörkret ger ett motbudskap.

Den indiska filosofin kallade dessa polära motsatser akarshana shakti - "kraften som drar till centrum av allt vara" och vikarshana shakti - "kraften som stöter bort från centrum av allt vara". Alternativa namn är svarupa shakti och maya shakti.

Det senare begreppet ringer kanske en klocka eftersom ordet maya är rätt känt och betecknar den illusion eller overkliga dröm som livet i denna världen utgör, men som den fallna själen likväl har lockats in i. I gränslandet mellan dessa två krafter lever, enligt indisk filosofi, jiva-atmas - andevarelser som, när de luras att gå åt vänster, mot kraften som drar bort från den verkliga Verkligheten "faller" och inkarnerar på jorden under namnet människor.

Vid den här punkten i den kosmologiska myten kommer nu astrologin in, med dess granskning av hur födelseögonblicket ser ut i termer av positiv och negativ polarisering. Har individen handlöst fallit ut i mörkret, bort från sitt gudomliga centrum, sitt sanna vara? I så fall lär detta synas i en total dominans av den negativa polariteten. Är individen fullständigt dedicerad i sin vilja att göra något åt sin fallna belägenhet, då ska detta märkas av ett horoskop som är helt och hålet positivt polariserat.

Andra delen
av Centrum & Det Yttre Mörkret*****


"Bilaga"

Det skulle tverka underligt att utlämna Stevie Nicks horoskop efter att ha inlett med henne som exempel på en människa ute i sinneshelvetets mörker men samtidigt driven av en stark kreativitet (som alltid kommer från regioner nära Centrum), och vilja att "prata och sjunga av sig" om sin berg-och-dalbana som "fallen själ".


Så här ser en av USA:s under många år mesta primadonnor ut, astrologiskt:


Fiskascendent "överstimulerad" av Mars i 210°
attack från njutningstecknet Lejonet, samt av
det stigande tecknets härskare Jupiter i Eld
.

Ett påfallande övertryck i de positivt polariserade Eld- och Luftelementen synes rimma illa med det skisserade fallet "ner" i negativ polarisering (Jord och Vatten). Och horoskopet varslar genast om att grova generaliseringar bara räcker så långt (och del 2 ska diskutera den saken ytterligare).

Men det är alls inte fel att fitta Fiskarna som hennes viktigaste tecken (ascendenttecknet), särskilt inte efter att bloggen har studerat David Lettermans "hemliga sängkammarnöjen" vilket är en sida av Fiskarna, vaginans tecken, som sällan nämns i den "städade" astrologin.

Extremt viktigt här är den innebörd av "martyrium" som kopplas till Fiskarna. Ordet betyder egentligen "att vittna", och därav Stevie Nicks frisspråkighet om sitt eget liv i texterna (fastän hon alltid sjunger om sig själv i tredje person, som en "hon").

Excesserna från en kombination av Eld och Vatten i ett horoskop ("sensationalism") är inte svåra att se här: Fisk-(fitt-)Personans sinnesorientering eldas på eftersom Fiskarnas härskare Jupiter står i Eld (Skytten) och i kombination med kvinnans psyke. Men detta är som sagt också samma kvaliteter med vilka hon skrivit så känslostarka låtar!

Det är inte någon slump att även Lady Gaga föddes med den här
kombination av Fisk-Vatten med Skytt-Eld, och jag har ett anonymt fall som med samma övertryck på vaginans tecken titulerat sig "sexmissbrukare". Stevie Nicks har också det grova libidots Mars (en av astrologins illgärningsmän) i attack mot sin egen kropp/ascendent. Dubbel "sensationalism", således. Den kvinnan har levt runt för tio liv!

Men missa för all del inte den makalösa kreativa gnista som den alltigenom goda oppositionen mellan Tvillingarna och Skytten symboliserar! Hon är en gestaltare och kommunikatör av rang. Gypsy (Fleetwood Macs Mirage, 1982) är nog något av det sorgligaste och förlorade jag hört i FM-rocksvängen. Här hörs den andra sidan av det stormiga yrvädret! Koppla "zigenaren" till den extrema rörlighet som pågår på himlen mellan Tvillingarna, dagresornas tecken, och Skytten, de långväga resornas.

Till sist ett understrykande av att Stevie Nicks sannerligen inte föddes till jorden för att gå i kloster: Solen i Oxen indikerar att hennes "mission statement" - hennes aktiva handlingsväg i livet - skulle kretsa kring oralitet. Oxen "styr" verbal kommunikation och på ett generellt sätt det man importerar i kroppen, ens sinneskonsumtion.

Oxen står i indisk astrologi också för generell baskunskap och kunskapsförmedling, på det sätt som modern (Månen är "upphöjd" i Oxen) berättar för barnet om livets villkor eller en guru traderar livets hemlighet för sina lärjungar. Inget "kreativt tänk" från Oxen alltså, utan en jordnära trohet mot den tradition man själv mottagit. Oxen tycks väldigt lämpligt för sångkarriärer - dess härskare är Venus, älskarinnan med stor känsla för harmonierandets konst.

Astrologin kan precisera närmare vilka sinnen som anknyter till vilka astrologiska symboler, men det är uppenbart att Oxen är tecknet som mest av alla tror på den berörbara yttervärlden, och vill mumsa i sig av den. Oxen representerar andevarelsens första "död" så fort barnet / Väduren kommit in i världen. (Se här om Oxens "naturliga" andra hus.) Eller ska vi säga, fallit ut i det yttre mörkret? Märk väl hur "inomvärldslig" astrologi hyllar Oxen som den plats där den oroliga själen (Månen) bäst kommer till ro.

Mån-Oxen är fenomenalt för trygghetskapande roller som läkare eller sjuksköterska. Men detta är också det tecken där den nyanlända andevarelsen "somnar" eller "dör" och tappar bort sin äkta identitet - blir ett barn av denna världen. Modersbröstet/mjölken är det som "betingar" den nyanlända andesjälen och antikens astrologer visar stor psykologisk insikt genom att upphöja modersbröstet (Månen) i Oxens tecken, i direkt anslutning till Väduren - den nyanlända andesjälen!

Finns inget i ett Ox-horoskop som går utöver detta motiv om kroppslig harmoni i världen, kan man räkna med ett helt liv i "sömn" - i det som ur den antika filosofins perspektiv kallar ett fallet liv i mörket, ja t.o.m. det helvetiska "Yttre Mörkret". 


Under århundradet före vår tideräknings början sjönk uppskattningen av det fysiska till ett "all-time low", vilket t.ex. Mellanplatonismen indikerar, och trehundra år senare, under det 2:a århundradet kunde den viktiga astrologen Claudius Ptolemaios tala om Eld som det "noblaste" av de fyra elementen - helt enkelt för att Eld metaforiskt motsvarar Centrum, andesjälens eget och det hem varifrån den fallit. Eldelementets världsliga ljus pekade tillbaka på den värld bortom materien varifrån allt ljus utgått.

Tillkommer utöver det mest förtätade och statiska av Jordtecknen dessutom Skorpionen på födelsehimlen, har vi hela den axel som jag kallat en "inkarnerad satan", ett livsöde med individer som ofta - i ord eller gärning - aktivt förnekar att livet skulle ha någon annan mening än att jobba för att äta, sedan skita och älska för den biologiska fortplantning - och sen upprepa allt detta intill döden!

Det finns naturligtvis flera sätt att illustrera en ateist via astrologins symboler, men nu talar vi om en extremt primitiv sorts ateism - så orienterad mot sinnesvärldens njutning att det helt enkelt inte finns någon ambition att ens tänka särskilt djupt kring sin existentiella position. Oxen är således en av de astrologiska pusselbitar som kan leda andesjälen till att helt identifiera sig med den fysiska miljön, och det är sannerligen ingen slump att det svenska folkets själsindikator är Månen i Väduren, disponerad och fastbunden av Mars i Oxen!

PS. Lustigt nog började jag skriva på den här flerdelade texten på torsdagmorgonen och upptäckte efter lunch att Fleetwood Mac var på ingång till huvudstaden Stockholm för första gången på 19 år.


Fleetwood Mac spelar i Stockholm
för första gången på 19 år.
Har du koll på deras stormiga historia?

När DN till och med använde ordet "stormig" efter att jag valt ut Nicks bekännelselåt Storms och även bildvalet harmonierade, var det som om bloggens text skrevs inte för sig utan som en del i en större samsvängning. De gamla grekerna kallade den för sympatheia.

Det som händer i Världssjälen plockar många av oss upp och tror inte sällan att vi tänkt ut själva när vi oavsiktligt råkat bli kanaler eller medier för skeenden bortom vår egen begränsade person! Häri ligger ett möjligt sätt att se på astrologin. Varje enskild födelse kan betraktas som en liten avknoppning av Världssjälens ständiga "tänkande" sig själv, varje födelse är en ögonblicksbild av världens status just då.

SvD om varför Fleetwood Mac ännu är värda uppmärksamhet - skälen har föga att göra med vårt seriösa ärende, dock!

:-)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.