Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 24 maj 2009

De indiska aspekterna

(Senast ändrad 091203)

Det är en överraskning att upptäcka den indiska astrologins återhållsamhet med de interplanetära aspekterna. I väst svämmar systemet fullständigt över av vinkelvärden, inte minst sedan den store astrologen och astronomen Johannes Kepler delade zodiaken på 5 och 7 vilket ledde till ännu fler möjliga kopplingar mellan planeterna.


Redan efter dryga året med den sparsmakade indiska versionen (även den med direkta rötter tillbaka till det ursprungliga babyloniska systemet), tycker jag mig se bekräftelsen på tanken att "less is more": de få aspekter som nu bildas mellan planeterna är i gengäld bärare av tydligt identiferbara särdrag i livet och/eller den egna personligheten!

Den indiska tanken skiljer sig från den västerländska främst genom att aspekterna (triggade av planeterna) räknas mellan tecknen och inte himlakropparna. En opposition råder alltså mellan Väduren och Vågen ("jaget och parrelationen") även om inte de inblandade planeterna befinner sig exakt 180 grader från varandra (plus/minus den "orb" eller avvikelse från exaktitud man bestämt sig för).

Indisk astrologi är dock inte omedveten om att exakta aspekter är kraftfullare, men vad de påminner en västerlänning om är att inte missa det "symboliska" drama som utspelar sig även om "orben" är vid.

Enligt indisk astrologi skiljer sig de sju klassiska planeterna (vilka är de som används) i fråga om aspekttyper.

Alla sju kan befinna sig i kombination, i samma tecken, eller i opposition, i tecknen mittemot varandra.
Alla sju kan parvis stå i ömsesidig reception om den första planeten gästar den andras hemtecken (härskarläge) och den andra planeten gästar den förstas hemtecken.

Den sistnämnda typen av kombination anses lika stark som en kombination - om inte t.o.m. starkare eftersom vissa kombinationer kan vara delvis kontraproduktiva, som t.ex. när den formella och begränsande Saturnus hamnar sida vid sida med den fritt utflödande Solen.

Vid ömsesidig reception är båda planeterna "särbo" och interagerar på distans, och slipper nämnda potentiella problem. Ett sätt att beskriva den här aspekten är att de båda ömsesidigt mottar kraft från varandra. Men om detta är av godo eller ondo eller ger blandade förhållanden, avgörs som alltid av samtliga astrologiska faktorer.

Exempel: Undertecknads Sol i Vågen i ömsesidig reception med Venus i Lejonet ser ut som en fantastisk ömsesidig reception...tills man inser att Solen är debil i Vågen, och individualisten Solen ser Venus tvåsamhet som en princip i konflikt med sig själv och vice versa ("planetär fiende"). Undertecknad har i sina förhållanden alltid varit särbo! Naturligtvis har aspekten också positiva egenskaper, men notera hur tydlig den är eftersom Vågen och Venus primärt representerar parförhållanden.
Därutöver har planeterna i omloppsbanor utanför jorden vardera två ytterligare specialaspekter. Notera att indisk astrologi räknar tecknet där planeten står som det första steget (talbas 1).
Mars (naturligt ond) aspekterar planet och tecken fyra steg längre fram i zodiaken (90°) samt åtta steg framåt (210°).

Jupiter (naturligt god) aspekterar planet och tecken fem steg längre fram (120°) samt nio steg framåt (240°).

Saturnus (naturligt ond) aspekterar planet och tecken tre steg längre fram (60°) samt tio steg framåt (270°).
De två månnoderna Rahu och Ketu (drakhuvudet och draksvansen, alltid 180° från varandra) kastar inga egna aspekter, utöver när de via kombination blir involverade med andra himlakroppar eller träffas av någon av Mars, Jupiters eller Saturnus specialaspekter.


Klick-öppna gärna i eget fönster


Dessa specialaspekter sätter verkligen krydda på ett horoskop! En individ med t.ex. Solen "belägrad" av "onda ögat" från såväl Mars och Saturnus är inte nödvändigtvis kriminell, men både söker utmaningar i livet och har en tendens att drabbas mer än genomsnittet av ödets kastvindar!
Tillägg 090908. En variant på ovanstående påstående dök upp i inlägget om två brottmålsadvokater i luven på varandra. Båda i daglig kontakt (Månen = månaden, vardagslivet) med kriminalitet visade sig den manliga juristen med "avtrubbad syn på kvinnan" ha Mars i attack mot Venus och Saturnus i attack mot Månen. Den kvinnliga juristen - "kvinnooffrens försvarare" - hade såväl Mars som Saturnus i "ond" attack mot Månen!

I gengäld till denna återhållsamhet vad gäller antalet aspekter att hålla reda på, bjuder den indiska astrologin på ett utvecklat resonemang kring hur pass väl planeternas valörer låter sig blandas (vänner, neutrala eller fiender).

Som alltid måste man hålla alla parametrar i huvudet när man begrundar hur t.ex. en sextiogradare från Saturnus mot Solen i tecknet si eller så kan tänkas uttrycka sig. Aspekten är kritisk eftersom Saturnus och Solen är naturliga fiender, men kan lindras genom att endera är stark på något annat sätt och/eller har stöd av någon naturligt god planet. 


I indisk astrologi aspekterar zodiaktecken varandra! 

Den här metoden liknar i hög grad mycket de syndrom ("egenmäktighet", "utstötning" m.fl.) som jag tog med mig från astrologen Charles Carter och västastrologin. Syndromen bygger på allmänna effekter som resulterar av vissa tecken i kombination om de är aktiverade av inneboende planeter. Jag har själv inte börjat studera nedanstående, men metoden ser intressant och potentiellt givande ut, eftersom bakom de simpla reglerna det rimligen döljer sig en logik liknande den bakom syndromen.

Notera att ett tecken och hus i indisk astrologi alltid koinciderar fullt ut - men detta förutsätter förstås att födelsetid finns. Många av bloggens kändishoroskop saknar tidpunkt och jag har faktiskt inte läst något om zodiaktecknens inbördes aspekter gäller även om de inte via klockslag har "hittat hem" till sina mundana hus (livsområden)!

Använd på egen risk med horoskop utan födelsetid! Eller, använd indiernas "reservmetod" som består i att betrakta Månens tecken som ascendent (Chandra lagna till skillnad från hela horoskopets ascendent, rasi lagna). Tecknet som huserar psyket/Månen blir då identiskt med hus 1 (jaget/den egna kroppen).

  • Kardinala (Rajas) tecken aspekterar alla fixerade tecken utom det som direkt följer på det (Väduren aspekterar t.ex. inte Oxen, men Lejonet, Skorpionen och Vattumannen).
  • Fixerade (Tamas) tecken aspekterar alla kardinala utom det som direkt följer på det.
  • Rörliga (Sattva) tecken aspekterar alla andra rörliga.

Jag översätter en liten introduktion av Narasimha Rao till svenska:

Influensen hos en teckenaspekt kommer sig av tecknet som planeten befinner sig i. Detta är analogt med inflytandet en person har på sina grannar. Alla planeter i ett tecken intar teckenaspekt gentemot samma tecken (plural), precis som folk som lever i samma hus ser samma grannar varje dag och utöver en del inflytande på dem.

Men planeternas inflytande skiljer sig åt. En präst kanske säger sina grannar att de ska be till Gud. Hans cineast till bror som bor i samma hus (tecken) kanske övertygar samma grannar (aspekterade hus) om att istället se filmerna med en speciell aktris. Således kan planeter som delar ett tecken påverka samma omgivande hus och planeter genom teckenaspekter, men influensens natur varierar från planet till planet.

Influens via planetär aspekt kommer istället av planetens inneboende natur. Olika planeter i samma tecken kan aspektera olika hus och planeter via planetär aspekt. En präst kan ha stort inflytande över de hängivna i det tempel där han arbetar och den filmälskande brodern som bor i samma hus kan ha stort inflytande över sina filmälskande klasskamrater och medlemmar i en fanklubb tillägnad aktrisen för vilken han är ordförande.

På samma sätt kan planeter i samma tecken påverka planeter i olika hus. Emellertid kan alla i ett hus ha en stark påverkan på vänner till familjen som gästar huset ofta. På samma vis aspekterar alla planeter det sjunde huset från det där de själva befinner sig och har en influens över det...

[Minns att indisk astrologi betecknar tecknet/huset där man står som det första steget - talbas 1 och inte 0.]

Från hjälpfilen till det avancerade och gratis programmet Jagannatha Hora.

*****

Obs! De första månadernas bloggande innehåller horoskop av den runda typen med det överflödande rika västerländska aspektschemat. Senare började jag ta horoskop och manuellt rita in de få "indiska" aspekterna. (Jag känner inte till något astrologiprogram som både kan visa det västerländska, runda zodiakhjulet och det indiska aspektsystemet...)

Indierna själva ritar inte ut aspekterna utan håller mental koll på dem. De använder dessutom inte den runda horoskopformen utan den kvadratiska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.