Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 21 mars 2009

Sideriska siktet

I bloggen Sideriska siktet granskas den verkliga astrologin, den som befattar sig med de konstellationer som faktiskt ligger där ute i rymden och som redan de gamla babylonierna under det första årtusendet fvt idealiserade till en cirkel på 12 tecken om exakt 30° vardera (de verkliga konstellationerna är olika stora). Bloggens namn kommer av sidus, latin för "stjärna" eller "himlaljus".

Den här astrologin är knappt känd i Sverige och lär knappast bli det heller eftersom alla enkla horoskop i dags- och veckopress - inte mindre än i läroböcker - använder den tropiska zodiaken. Den som bundits till jordens vårdagjämning vid 0° Väduren.

Men det förförandet är felaktigt. I själva verket gör vårdagjämningens långsamma precession att den verkliga zodiaken/stjärnhimmelen slirar bakåt (relativt vårdagjämningen) med 1° per 72 år. I dagsläget identifierar sig 4 av 5 personer med fel stjärntecken.


(Precessionen tycks inte konstant, men människan vet ännu för lite för att förklara varför jordaxeln slingrar sig som den gör.)


Från Wikipedias artikel om tidsåldrar.
Se också Wikipedia-artikeln om "storåret".

Att överhuvudtaget identifiera sig med ett enda tecken är för övrigt riskabelt. Vi "är" inte ett tecken, utan flera tecken samverkar alltid och modifierar därvid varandra. Resultatet, om tydaren är skicklig, blir en fantombild som visserligen hämtar stoff från tecknen och planeterna, men går utöver dem. 

Ett feltänk hos den som ännu inte lämnat "veckotidningsastrologin" är att binda upp egoenergi vid soltecknet. Men egot beskrivs inte ens av soltecknet! Det är tecknet som stiger över födelseortens östra horisont som tecknar egot (på sanskrit: ahamkara, ungefär "det falska jaget"). Och för att veta vilket detta tecken är krävs födelsetimman.

Astrologerna i väst har inget intresse att föra precessionen på tal så länge en krona går att tjäna på ett fenomen som redan varit i rörelse så länge. Granskar man nätet ser man emellertid att den sideriska zodiaken vinner allt fler anhängare i västerlandet och börjar bli riktigt stor i USA. Framförallt är det astrologer med lite längre erfarenhet som vaknar upp inför det feltänk som skedde i senantiken och tog västerlandet ut på ett stickspår. Nu börjar allt falla på plats igen!

Det är precessionen som ligger bakom talet om att vi går in i "Vattumannens tidsålder" (en del av "storåret"). Den västerländska astrologin lider här av personlighetsklyvning pga. senantika astrologers metodologiska misstag: samtidigt talar den både om de verkliga stjärnbilderna (och deras tidsåldrar) och de zodiaktecken (den tropiska zodiaken) som nu lösgjort sig från den empiriska verkligheten och bara existerar i västerlänningens föreställningsvärld.

(En intressant och delikat tanke i och för sig, eftersom den här bloggen utgår från filosofisk idealism, en lära som menar att medvetandet föregår den fysiska världen istället för tvärtom som mainstream-biologin lär ut.)


*****

Den som vågar gå mot strömmen och prova den ursprungliga modellen - som indierna övertog från det utdöende babyloniska riket och som de alltjämt brukar - kommer att få ett intressant uppvaknande! Alla de halvdana horoskop som inte riktigt stämde - fast man intalade sig att de var hyggligt deskriptiva - stämmer nu odiskutabelt med personlighetstypen!

Samma sak med de fyra elementen. Hos de individer som tydligt tillhör ett element är det ingen tvekan om deras klassiska beskrivningar. Mest dramatisk är nästan förflyttningen bakåt till Vattentecken av merparten av de personer som trott sig vara födda i Eldtecken (Väduren, Lejonet och Skytten).
Exkurs. Jag har funderat över hur dessa människor kunnat inbilla sig att de var utagerande eldnaturer när de i själva verket var lågmälda, impressionabla och ofta introverta känslomänniskor. Det paradoxala svaret ligger troligen i Vattenelementet självt: dess representanter är fenomenalt plastiska! Vattenmänniskorna har med sin fruktbara fantasi föreställt sig sin egen eldighet!

Några har kanske känt sig pressade att leva upp till bilden av utåtriktad eldighet, andra kanske har förvärvat mer "drag" tack vare den felaktiga västastrologin! Allt har sin nytta!


Minns också att Vatten representerar den biologiska naturen och dess revir- och skyddsmekanismer. En människa orienterad mot det protektionistiska motivet (i den mån vi talar om det aktiva Soltecknet) kan mycket väl så ofta vända taggarna utåt att omgivningen
tror det är "Eld" de ser, när det i själva verket bara är Vattnets sätt att försvara sig själv eller de sina!
Även de s.k. tre kvaliteterna (kardinal, fixerad, rörlig) har kommit på glid. Även dessa blir åter talande - under förutsättning att man betraktar dem som indierna såg på saken: som de tre gunas (de tre repen) varav den materiella naturen är flätad.

De tre kvaliteterna ger alltså ytterligare en tolkningsdimension som kan avslöja mycket. I grunden handlar det om tre grundattityder till livet: status quo-människan som uppskattar en ordnad tillvaro (fixerad kvalitet/tamas guna), den upptäckarglada kunskapstypen (rörlig kvalitet/sattva guna) och den liderliga eller livsnjutande attityden (rajas guna). Den senare är också en projektbenägen typ.

För den som bara har en suddig uppfattning om astrologin och egentligen bara känner till de tolv tecknen (och deras ungefärliga innebörd) kanske bloggen ska avsmakas kronologiskt. Inläggen har blivit mer komplicerade vartefter.

Jag höll på med västastrologi i 25 år innan jag upptäckte den sideriska metoden, så det är för närvarande som om ett barn kommit in i godisbutiken och på nytt ser alla de glada färgerna och lär sig urskilja de olika aromerna! Bit för bit introducerar jag fler och fler spelregler i kändisanalyserna.


Nick Anthony Fiorenza, med flera årtionden som astrolog på nacken, har ett översvämmande ambitiöst material på sin sajt. Han knyter samman 2012-tänkande ("new age") med astrologi, kosmologi och andlig filosofi. Engelskan knackar här och var (namnet tyder på en italiensk härkomst), men sidan om vårddagjämningens precession är fördjupande, och han lägger ner stor möda på sina välgjorda illustrationer! En bra sajt för dem med intresse för astronomi och geometri, dvs astrologin som mer av matematiska tankenötter och bas för kosmologiska spekulationer.


*****

Här är ett av mängder av vittnesmål på nätet om den vediska astrologins överlägsenhet (baserad på siderisk zodiak som den är) - en högutbildad kanadensare som berättar om sin väg från 12 år med västerländsk astrologi till nu 18 år med det vediska systemet.

Man kan förstås också använda den sideriska zodiaken med regler från sin gamla västastrologi, men vediska astrologer brukar avråda från det. Alltför lätt slutar det i allmän begreppsförvirring.

Den här bloggen representerar en lätt hybridform som använder ett urval av alla vediska regler samt några erfarenheter gjorda under 25 år som visat sig fungera även i den indiska kontexten.

De elementära byggbitarna, planeter och tecken, är givetvis de samma, förutom att indierna inte begagnar Neptunus, Uranus, Pluto och den mängd "julgransglitter" som gjort västerländsk astrologi till en löjeväckande lek med fullständigt overiferade antaganden.

Har du inte redan läst om horoskopets form, en annan elementär byggbit, gör det nu. Bloggen tar inte upp de tolv husen (livsområdena) som också är ren grundkunskap, men de två horoskopformer som används avviker en del från det man som västerlänning normalt är förtrogen med.

20 kommentarer:

 1. Hej vet inte om jag kan hålla med om förskutningen av tecknen, tex så visar samtliga människor jag mött födda i skorpionens tecken (enl västerländsk räkning) samma drag av snarstuckenhet, hämndlystnad, energitjuvar samt den djupa och ibland obehagliga blicken

  Mvh Mats

  SvaraRadera
 2. Bygger du din erfarenhet av t.ex. Skorpionen på "dem du mött" och lärt känna tillräckligt djupt - vilket kan vara en handfull eller väldigt många om du arbetar med ett socialt yrke - så har du säkert x antal "äkta" solskorpioner i ditt underlag.

  Men, som den här bloggen understryker, kopplas i astrologin inte främst personligheten till soltecknet! (Ännu en missuppfattning som astrologin på veckotidningsnivå bidrar till att befästa.) Det är med Månen (sinnet, psyket, själen) i Skorpionen som man ofta nog noterar de dåliga kvaliteter du nämner.

  Särskilt långsintheten hos den psykiska Skorpionen. Skäl: Vatten cirkulerar inte längre i det "fasta" tecknet Skorpionen, och därför uppstår "surdeg", "gift" eller ett "harmset sinnelag" som i rätt ögonblick ger igen - det ökända skorpionsticket. De som är "re-aktiva" Mån-Skorpionen är de man bör passa sig för, inte Sol-Skorpionerna!

  Ett bekant exempel: en person flyttade tillbaka från en födelse i Skytten till Skorpionen. Genast blev individens ARBETE med saknade personer tydligt! Skorpionen och mörkret, mysterierna! Solen hänför sig även till människans intelligens och viljenatur.

  Esoteriskt denoterar Solen "andemänniskan" som står bortom mänskliga personlighetsdrag. Andemänniskan "färgas" och ges en personlighet (som människor bedömer varandra) av Månens tecken.

  I många fall av f.d. Sol-Skorpioner, är det ju dessutom så att det dessa individer enligt den tropiska zodiaken kan ha haft viktiga sekundära placeringar i Skytten vilka nu backar till Skorpionen.

  Således är en f.d. Skorpionbekant numera Våg, men med en förödande stark konstellation av planeter som backade från Skytten till Skorpionen. Och här märker man en intressant egenhet: individen uppvisar en okuvlig vilja att söka relationer (den solara "ambitionen" är helt enligt Vågen), men under dessa viljestyrda steg mot partners finns ett "mörkare motiv".

  I det här fallet förekommer också psykoterapi vilket totalt stämmer med en "strävan mot harmoni" (Sol-Vågen) som tyvärr underminerats av att Solens disponent Venus (Vågens härskare) står i mörker i Skorpionen. Sol-Vågens härskare i Skorpionen säger alltså i princip: "dysfunktionell strävan efter harmoni" eller "harmoni som förirrar sig in i dödsskuggans dal".

  Svenska kändisen Carolina Gynning har upprepade gånger utbrustit "jag är galen" och det är inte alls fel sagt av henne: hon har Månen i Skorpionen, och uppvisar i medierna all den emotionella intensitet, brist på förfining, och tydliga drag på extrem dödsskräck som är så typiskt för Månen i Skorpionen. (Hennes Sol flyttar därtill från Vågen tillbaka till Jungfrun, för att riktigt understryka hennas aktiva strävan att vara "perfekt kropp" - Jungfrun är väl möjligen den mest självcentrerade av alla solplaceringar i termer av fysisk fitness.)

  Prova med andra ord att differentiera sol- och måntecken och studera eventuellt också den mer kompletta bild, där man studerar Solens och Månens disponenter. I indisk astrologi (jyotish) anses t.ex. Sol-Skorpionens disponent Mars ange en djupare nivå än det ganska simplistiska bud man kan klämma ut av soltecknet.

  Genom Mars unika placering får du genast en mer finkornig bild av vad typ av viljeriktning den här Skorpionen har. Samma med sinnelagets och känslornas (Månen) disponent.

  Ha det gott!

  SvaraRadera
 3. Man kan alltid tolka in saker i efterhand och få det att se ut som det stod ju i planeternas positioner och rörelser, därmed tycker man sig ha rätt att påstå dess korrekthet.

  Men om detta stämmer med verkligheten så borde du i varje fall och inte bara ett utan i varje fall kunna förutse framtiden i varje ögonblick.

  Vilket naturligtvis inte någon kunskap idag helt riktigt klarar av.
  Newtonska fysiken är bra nära, samt den moderna fysiken.
  Men problemet är att saker och ting är så pass komplicerade så allt som tillsynes är väldigt enkelt kan dölja på en mer djupgående samband. Exempelvis planeters rörelser kan förutses med keplser fysik, men eftersom gravitationen är som den är och objekten så många i universum så är det omöjligt att hålla kolla på detta.

  Men däremot till skillnad mot dessa "exotiska" kunskap som astrologi i olika former, kan inte idag förklara sambandet, dvs kopplingen mellan vad en planets position har att göra med personernas egenskaper i huvudtaget. Finns ingen belägg för påståendena. Vart finns kopplingen egentligen? är det en hemlig kraft vi inte kan mäta? om det inte går att mäta hur kan man då ens få för sig att någon i huvudtaget "vet" att så är fallet? inte särskillt logiskt.

  Att förklara saker i efterhand att så stod det ju i planeternas positioner och rörelser och stjärnornas position, är inte ett legitimitet att vidhålla sitt påstående.

  Inte ens för vetenskapen. Men detta är man iaf medveten om där.

  Spelar ingen roll om man korrigerar med förskjutningen, det förklarar fortfarande inte den direkta sambandet mellan planetpositionen och människan. Har faktist ingenting med varandra att göra.

  Usch nu slog jag visst ned på din högsta övertygelse. Men jag kan förutse att du ändå skulle gjort motstånd och vidhålla din position om att detta är korrekt!. och detta gjorde jag utan att ens kolla i planeterna :)

  SvaraRadera
 4. Senkommen replik till ovanstående. Såg i december ingen anledning att slösa tid på en självgod röst som inte ens bemödat sig att gå igenom bloggens viktiga "grunddokument".

  Under rubriken "Grundantaganden" knackade jag redan i bloggens uppstart ner några tankar om astrologins relation till de exakta vetenskaperna.

  Under "Temastudier" finns intressant material för dem som ändå menar att astrologin är en vetenskap, kanske inte ur den snäva mekanistiska världsbildens perspektiv, men definitivt om man anammar mer komplexa världsbilder. Sådana som återintroducerar Medvetande i systemet - just det som materialisterna pillade bort!

  SvaraRadera
 5. Född i slutet på april som oxe stämmer inte? Vädur?

  SvaraRadera
 6. Korrekt. Detta är den sideriska zodiaken där tecknen hela tiden rör sig. Om några tusen år är det ännu ett annat tecken i "slutet av april". Läs gärna texten en gång, så kanske det klarnar. Det finns också mycket bra material på nätet.

  SvaraRadera
 7. Ok.Ska försöka sätta mig in i det. Är inte den sideriska Vädurens sinne helt försjunken i den materiallistiska förnedringen likt Oxen?

  SvaraRadera
 8. Nej, Solen är "upphöjd" i Väduren, men astrologi är en extremt komplex serie av avvägningar mellan olika budskap och motbudskap. Det kan ta några år att bli vän med alla pusselbitar och få en känsla för vartåt trenden lutar.

  Och dessutom kan man misstänka att många horoskop färgas av den kultur människan föds i. Dvs, signalerar inte horoskopet en tydlig egen linje, kan masspåverkan färga av sig på livsödet.

  Jag har t.ex. tydliga Tvillinghoroskop där vissa är rena försäljare eller själva konsumister och andra horoskop med samma dominans där personerna är vakna kritiker av konsumtionssamhället. Ibland ohyggligt svårt att avgöra om det är skurkens eller polisens horoskop man tittar på!

  SvaraRadera
 9. Ok.Jag har blivit lite brydd av dina oxenbeskrivningar.Känner mig åtminstone en gnutta mer andlig och visionär. Läser här ibland. Intressant faktiskt fastän jag tidigare inte brytt mig om horoskop.

  SvaraRadera
 10. Håller med om att dom där mån-skorpionerna e ena riktiga fulingar emellanåt. Men dom dragen visar solskorpionerna till slut också.
  Likaså sol-plutokonjunktionerna.
  För att inte tala om alla plutoaspekter...
  Hmm..inte lätt att gissa..inte lätt alls..
  Håller inte med om den Sideriska synen..
  Den är väl baserad på årstiderna..den västerländska?

  SvaraRadera
 11. "Håller inte med om den Sideriska synen..
  Den är väl baserad på årstiderna..den västerländska?"

  -Det är svårt att ens uppbåda kraft att besvara detta, när hela bloggen ropar ut sitt metodval och en välfylld sida med TEMASTUDIER presenterar statistiska indikationer på att den västerländska zodiaken slutade fungera för många århundraden sedan. (Den tropiska zodiaken uppdaterar inte jordens skiftande förhållande till den omgivande rymden...)

  Men läs på - här finns säkerligen hundra sidor teori för den som letar och så mer än 5.000 sidor skisser utifrån den ursprungliga zodiaken.

  SvaraRadera
 12. O här är en annan okunnig som hittade denna beskrivning..

  "Astronomer och andra som vill svartmåla astrologin tar ofta till argumentet att zodiaken inte längre stämmer med stjärnhimlen. Men det är - liksom andra argument som de använder - ett mycket dåligt och dumt argument. För den västerländska, tropiska zodiaken är inte alls relaterad till stjärnhimlen utan till årstidernas gång här på Jorden!

  Vårdagjämningspunkten sammanfaller med 0º Väduren och det är det som bestämmer hela zodiaken. 0º Kräftan är sommarsolståndet, 0º Vågen är höstdagjämningen och 0º Stenbocken är vintersolståndet. Den tropiska (till årstiderna relaterade) zodiaken avser alltså TIDENS gång, inte RUMMETS utsträckning (stjärnhimlen). Den tropiska zodiakens indelning i tolv tecken syftar inte på konstellationer utan är en arketypisk/matematisk indelning av cirkeln (helheten) i tolv lika delar.

  Årstiderna påverkas inte av precessionen (vårdagjämningspunktens långsamma förskjutning i förhållande till de avlägsna stjärnorna) och den tropiska zodiaken blir därför aldrig "föråldrad". Den är tvärt om "evigt ung".

  Den sideriska (stjärnhimmelsrelaterade) zodiaken, däremot, förskjuts i förhållande till årstiderna. Den rör sig långsamt i förhållande till den tropiska zodiaken och tropiska 0º Väduren befinner sig nu i början av sideriska Fiskarnas tecken på väg (bakåt) mot sideriska Vattumannens tecken. Inträdet i sideriska Vattumannen (om ett par hundra år) markerar början av den omtalade "Vattumannens tidsålder". Det är så de båda zodiakerna samverkar - något astronomerna inte borde vara okunniga om."

  Motsägelsefullt eller vad? :)

  SvaraRadera
 13. På den här webbplatsen finns Temastudier som visar att du, vältalig argumentation till trots, har fel. Den här diskussionen är bloggen redan klar med.

  Såvida du inte, efter att ha läst de många kvantitativa studierna är beredd att hävda att det sedan antiken varit den tropiska (årstidsbundna) Skytten och inte Skorpionen som står för mord och mörker, och att därför Skyttens Jupiter inte är en god och välvillig kraft utan beter sig mer som hatiska och mordiska Mars (Testet av Månen hos 161 mördare). Sådana här groteska historierevisionismer tvingas "årstidsanhängaren" sedan västerlandet frös zodiaken och band den till jordens årstider. Men zodiaken tillhör inte jordintelligensen! Platons idéer är Eviga, Stillastående.

  För att ens komma igång från rätt håll med astrologin måste man förstå Platon, den antika idealistiska filosofin och med denna fråga sig om inte årstiderna och moder jord motsvarar själens djupaste syndafall. Uppenbarligen är det inte denna verklighetsnivå astrologin svarar på. Hade det inte funnits statistiska studier på denna blogg hade din argumentation varit mer meningsfull. Men nu kommer den för sent. Men det medger jag - det är ett mysterium, den ontologiska grund på vilken astrologin vilar.

  SvaraRadera
 14. Ljus är mörker, mörker är ljus. Vågformigt är upp och ner.
  Jag har respekt för att bloggen är färdig med diskussionen. Jag vet själv om sådant. Varför upprepa o upprepa?
  Ja, tids nog så..:)

  SvaraRadera
 15. Hej, undrar lite över de yttre planeternas positioner i siderisk astrologi. Är de också felplacerade i nutid? Räknas aspekterna med dessa planeter inom siderisk astrologi? Finns det någon sajt där man kan göra ett datakonstruerat sideriskt horoskop?

  Tack för en intressant blogg! Dessutom håller jag med dig i mycket när det gäller dagens situation både allmänt politiskt som annat.

  SvaraRadera
 16. Tack för berömmet! Och som svar på din fråga om de yttre planeterna: Ja, eftersom det är planeten jordens "wobblande" axel som skapar "storåret" där zodiaken sakta backar ett varv på 26.000 år.

  De tolv tecknen är bakgrundsfonden (antikens "åttonde krets" eller "himlen", och fast folk i antiken inte kände till de osynliga bortre planetern påverkas deras position påverkas på samma sätt.

  Det är som sagt en fråga om jordklotets "lutning" i en eller annan "tidsålder" i förhållande till den sideriska zodiaken.

  Varför inte Uranus, Neptunus och Pluto används här beror på att de förstör de antika schemana och att det finns tveksamheter. Saturnus är redan dödens planet och det är mycket tvivelaktigt att bara helt plötsligt ta ifrån honom den uppgiften och påstå att astrologin haft fel i 2000 år och att döden nu tillhör Pluto (bara för att planeten råkade döpas till ett namn som påminner om underjorden).

  Historikern Richard Tarnas skrev en liten bok, "Prometheus the Awakener", där han argumenterade för att Uranus är tokigt namngiven och har fått fel associationern. Men indisk astrologi bryr sig inte, de studerar enbart de synliga ljusens inflytande...

  SvaraRadera
 17. Tackar för snabbt svar. Men undrar också, är det bara jorden som "wobblar"? Eller gäller det också de övriga planeterna i vårt solsystem? Jag kan tänka mig zodiaken som en relativt "stillastående" bakgrund till vårt solsystem och att vårt solsystem på ngt sätt förändrar sitt rörelseschema över tid. Men då borde ju wobblandet gälla hela solstystmet och inte bara jorden. Var inne på Wikipedia och läste om precession och där nämndes också bara jordens rörelser. Jag fattar helt enkelt inte riktigt vad det handlar om. Det som är viktigt om jag förstått rätt, är att veta var stjärnbilderna finns för att bestämma var planeterna befinner sig, ungefär som ett sätt att navigera på stjärnhimlen. Om det bara är jorden som wobblar borde det ju isf inte påverka de övriga planeternas positioner. Eller handlar det bara om från vilken vinkel vi ser på rymden från vår horisont på jorden? För isf är ju inget förändrat egentligen eller.. Jag ber om ursäkt för mina antagligen ganska dumma frågor.

  SvaraRadera
 18. Sant. Inte för inte kallades stjärnhimmelen för en stillastående eller evig åttonde krets i antiken.

  Den tropiska (västerländska) zodiaken har "hakats av" från det iakttagbara universum och kopplades istället till det jordiska årets dagjämningar och solstånd. Det är därför den drar snett eftersom man inte tänkte på att jordens "gungade" (trots att upptäckten redan var gjord).

  Den "himmelska" (sideriska) zodiaken är inte utan problem den heller. Var börjar och slutar tecknen? Den här bloggen har valt att följa den dominerande teorin som också är den indiska statens officiella hållning.

  Övriga planeters eventuella hyss i sina banor har nu inget med vår utblick från jorden att göra. Jag minns att jag läst någonstans att inte heller solen står still i systemets mitt utan halkar lite hit och dit pga. dragningskraften från planeterna i solsystemet. Människan kan, som sagt, ännu idag inte presentera någon matematiskt modell som exakt förklarar vilka faktorer som får jorden att wobbla, så jag har inga ambitioner för den här bloggen att försöka reda ut den saken!
  :-)
  Ett är dock säkert: antikens tänkare ansåg att "allt påverkar allt annat" och var i denna aning helt "moderna".

  SvaraRadera
 19. Hejsan, Upptcäkte precis din sida och siderisk astro. Ber om ursäkt ifall svaret redan finns på din blogg.. Finns den någon online räknare som kan presentera mitt astro enligt den sideriska/vediska räkningen?
  Alternativt om det inte finns, Kan man få en tydning? :)

  Mvh,
  Michael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag gör inga horoskop utan undersöker själv den sideriska zodiakens "beteende".

   Enligt uppgift har astro.com en väl dold specialinställning där man kan koppla över från tropisk till siderisk zodiak. Den är dock verkligen väl dold så sajtens beräkningsdel måste granskas djupt.

   För egen del använder jag hellre gratis programvaran ZET Lite som jag skrivit om. Den kan massor och går lätt att ställa om till siderisk zodiak - samt val av den korrektion/ayanams(h)a som behövs för justera för jordaxelns wobblande.

   Indiska statens Lahiri-korrektion är den som också denna blogg använder sig av. Det finns alltså en viss osäkerhet om exakt VAR tecknen börjar och slutar.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.