Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 23 augusti 2017

Bildt och den slocknade svenska solen


Aftonbladet den 21 augusti
Dagens Nyheter den 22 augusti

Expressen den 23 augusti

Jag tror bestämt att Björn Hägers nya bok om profitören Carl Bildt (m) måste knytas till Sverigehoroskopets pågående solcykel i lika hög grad som fyllebulten Anders Borg (m) och den lynchstämning inom Moderaterna som åter eskalerat sedan partiledarens låga opinionssiffror publicerats. Jag föreslog omgående Anna Kinberg Batras förlorade förtroende som ett bra exempel på det svenska ledarskapets kollaps under Solens årscykel - och det var kort innan regeringen Löfven avslöjades med såväl intern inkompetens som direkta mörkläggningsförsök (IT-skandalen).

Finns det några fler solära svenskar av exponera? Än är det gott om tid. Sveriges solära cykel är verksam till mitten av mars nästa år och sen blir det ännu värre. För om detta är SOLEN i Sverige och bloggen redan rett ut MÅNENS mörka och hatiska natur i nationalsjälen, då kommer (som tidigare sagt) Mörkrets makter att segra stort i valet i september 2018! Och efter den korta måncykeln väntar Månens disponent Mars, själva rötan i folksjälens hat och materialism.

Vimsottari Dasa:

 Rah MD:  2002-10-05  -  2020-10-05

  Antardasas in this MD:

  Rah:  2002-10-05  -  2005-06-15
  Jup:  2005-06-15  -  2007-11-10
  Sat:  2007-11-10  -  2010-09-17
  Mer:  2010-09-17  -  2013-04-01
  Ket:  2013-04-01  -  2014-04-20
  Ven:  2014-04-20  -  2017-04-20
  Sun:  2017-04-20  -  2018-03-14
  Moo:  2018-03-14  -  2019-09-17
  Mar:  2019-09-17  -  2020-10-05
Och när väl denna mörka period i landets historia är över väntar nästa storcykel i den onde rike mannens tecken (Jupiter). Men den har jag redan skrivit om.

Under hela denna tid kommer svenska folket INTE att vakna och inse att den enda som möjligtvis har nycklarna till landets framtid, Jonas Sjöberg, är landets enda politiska ledare med statsmannavärdighetens (på svenskt vis) framtoning. Han är fullständigt urvattnat som socialist (likt Vänsterpartiet) numera men förestår det enda partiet som oavbrutet varslar om att landet håller på att rämna till följden av de skenande klasskillnaderna. 

När Löfven öppnar käften är eventuellt socialt patos modifierat av vad marknaden kan gå med på, men man önskar medelklassen ville förstå vilken underklass de står på tur att bli i takt med Löfvens och borgerlighetens program för landets hyperglobalisering fortskrider. Apples skrytbutik i Stockholms konungs trädgård är bara början. Kapitalismen kommer att dra in Sverige i nästa storkrig om dagens typ av politiker får fortsätta bestämma.

Björn Hägers bok utkom på Norstedts den 7 augusti. Som transit borde bokens utgivningsdag matcha den pågående solcykeln och illustrera vilket korrupt vrak nationen är genom dess politiker med mer eller mindre kriminellt egoistisk och profiterande mentalitet. 

Landets moraliska urartning har passerat alla gränser och det är just därför ojämlikheten skenar mest här av alla OECD-länder. Sossedjävlarna har just avböjt att delta i sådana här internationella mätningar eftersom de - precis som föregående borgerlig regering - vill förstöra journalisternas möjlighet att finna ut och informera folket om hur deras folkvalda sköter sig !!! Bara den nyheten om det ledande regeringspartiet sorterar klockrent under den ONDA Solen - det dåliga ledarskapet - som nu under ett år går i dagen gång på gång inom landet.Beklagar, jag gjorde just ett tankefel. Det här horoskopet för midnatt och med en Ox-ascendent beskriver boken som en entitet, inte direkt Bildts förhållande till Sveriges öde... De recensioner jag läst så här långt är alla eniga om att boken är rätt faktarabblande och inte kommer Bildt inpå livet. 

Just den senare detaljen styrker riktigheten i hans födelsetid anonymt meddelad till den här bloggen. Hans Skorpionyttre är en perfekt mörkläggare och när en slirig Vattenascendent har sin härskare - här Mars - i 8e huset för korruption och död (och andras pengar!) - i Lufttecknet Tvillingarna, då är det fråga om en förmåga att slingra sig ur diskussioner med nonsenssvar, precis som någon av recensenterna exemplifierade. Carl Bildt har omoralens (och krigets) Mars, kommunikationens Merkurius och hela hans solära, djupa identitet dold i detta onda 8e hus som är Skorpionens naturliga position. Med Skorpionen i öster är han så att säga dubbelskorpion och det är förstås därför det är LÖGN att få honom att tala SANNING.

Om man återvänder till bokens horoskop så visar Jordelementet hur träigt faktarabblande den är, och inte minst fullmånen mellan ledaren Solen och folket Månen i den manifesta lergeggan som Jord och Vatten bildar, visar också att bokens innehåll i princip är den välkända sörja Bildt representerar. Ämne och horoskop har kanske ändå en liten koppling... Intressantast tycker jag DN-recensionen är som påminner om ytterligare en svensk höjdare som lågpresterat på högskola (likt Anders Borg) men verkar vara ha sol och vårarens förmåga att fixa det för sig själv ändå. Hakelius i Expressen kom sist ut med sin recension av Stockholmstidningarna (jag utgår från att SvD är så Bildt-trogen att de tiger om den här boken). 

Hakelius illustrerar läsandet som ren vattentortyr men säger att själva nötandet som är akut vid 200 sidor förbytts i kapitulation och acceptans efter 300 sidor. Författaren ger sig inte förrän han matat på så mycket (kända) detaljer att vi ska se vilken gestalt Carl Bildt egentligen är - en olustig skamfläck för Sveriges nationalkänsla. Och därmed - fast på omvägar - anknyter ändå bokhoroskopet till nationens pågående "solcykel som visar usla ledare". För om bokens hjärta, Solen, är dess subjekt, Bildt, då är det bara att inse att detta är en bedrövlig Sol i Kräftan i 3e huset för skriftspråk och skrift i trycket.

Oxen i öster (1a huset) är en aningen bekymmersam position eftersom den får flera viktiga planeter mot sig, inte minst de stora förmögenheternas och komfortens Jupiter, för att inte tala om den grundläggande begärs- och sinnelagsplaneten Månen!

Det är som den gamla indiska astrologin ville understryka att en laståsna eller en oxe fastspänd vid oket är inte någon höjdarnivå att rikta in sig för den själ som återvänder till jorden och en ny mänsklig kropp. Inte ens Oxens egen härskare Venus fungerar som en aktiv välgörare OM PENGARNAS PLANET FÅR SPELA FÖRSTAFIOLEN som de gör när vi kommer in på ämnet Carl Bild som förmedlad genom den här boken. 

Missa heller inte var någonstans Venus ställt sig: i Oxens triviala pengahus. Den mannen var verkligen en liten själ men väldigt svensk som Överheten format detta folk genom en serie dåliga och självtjänande beslut genom historien... Fast nu är det möjligt att jag tänkte fel igen. Det kanske är Norstedts förväntningar på bokens inkomster som yttrar sig som denna rätt onda stjärnhimmel. Och varför skev författaren boken? Var det bara för att politikerhat ligger i tiden och han visste att ämnet skulle locka till köp? 

Som de antika judarna sade, "Välsignade är den som inte följer de ogudaktigas råd, står på syndarens väg eller slår sig ned bland bespottarna." (Psaltaren 1:1 senaste översättningen låter lite annorlunda: "Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte befinner sig på syndarens väg inte går syndares väg eller sitter bland hädare.") Det här betyder i princip: skygga från socialdemokraterna som blivit ett verktyg för de ateistiska Humanisterna. Men följ lika lite borgerligheten vars vinstmotivation placerar dem på syndarnas väg och dessutom dem som bespottar människans värdighet genom att reducera vår art till en handelsvara.

En fungerande Sol vet allt detta, men så icke Solen i Sverigehoroskopet. 

Sista ordet i frågan om motivet bakom Hägers bok om Bildt måste ändå gå till den extraordinärt torra men korrekta Saturnus. I sitt världsligt starkaste läge i väster och en verksam välgörare för Ox-ascendenten bestrålar den exakt ascendenten och påminner lustigt nog i denna andra Vatten & Jord-kombination om Bilds lakoniska och entoniga ordknapphet. Men sanningen är att Saturnus har funktionen av att skissera närighetens skepnad hos subjektet Bildt.

Så här: Saturnus i sig är en bra placering men dess underliggande disponent är en fallen Mars i kommunikationshuset som anknyter till ledarskapets Sol. Saturnus formella skildring av Bildt är i sig korrekt om än ingen stor läsupplevelse, men det är det undre skiktet, den "fallna" och omoraliska och lögnaktiga Mars som intresserar. Mars i dåligt skick (här fallen i Kräftan OCH verksam illgörare för Ox-ascendenten) indikerar i sin koppling till subjektet/Solen Bildt att boken beskriver en slem lögnhals och det är det merkuriska 3e huset som bistår med frågan om falsk information från huvudpersonen.

Om man istället tittar direkt på 3e huset så beskriver det istället Hägers språk och nu är Solen (verksamt god för en Oxe som ska vara ute i dagsljuset och arbeta hårt) med en fallen Mars. Detta är berättelsen om viss envis vitalitet, men på något sätt hämmad och fördold. (Vatten/Naturen älskar att dölja sig - Herakleitos.) Hägers budskap den snaskige Bildt växer fram, som jag förstått av recensionerna, som en undertext som samtidigt är exakt det man läser (välkända händelser för alla svenskar). Nettoeffekten är att man inser vilken självtjänande usling också denna svenska politiker varit.Kim Walls sista färd
Bloggen knöt för länge sedan det ålderdomliga talesättet "frågans utgång" till horoskopets 4e hus, även om astrologin är fylld av paradoxer, fjärde sektorn är ju också hemmets och trygghetens hus. Jag förmodar att Månen som den fjärde hussignifikatorn (bhava karaka) med dess eget talesätt "från vaggan till graven" kan förklara att också detta hus har med döden att göra, liksom de två andra vattniga husen åtta och tolv. 

Månen råder över vattnen (inte minst tidvattnen) men jag menar att västastrologer har fått det om bakfoten om de placerar oceanen under Fiskarna. Visserligen är Fiskarnas härskare Jupiter ett tecken på väldighet, men när såg någon månen skapa häftiga tidvattenhävningar i någon liten insjö eller vad nu Kräftan i så fall skulle symbolisera. Fiskarnas sattviska eller medvetna, levande vatten är istället ett fritt flödande vatten i kontrast till Skorpionens bakvatten, stillastående eller skämt vatten där allsköns osnyggheter frodas. 

Det är emellan stillastående vatten och det fritt flödande man ser att Kräftan representerar agiterat vatten, tidvatten som häver sig i dyningar - Kräftan tillhör ju Passionens kvalitet. Hinduerna har allt helt klart för sig, västerlänningarna är helt ute och cyklar och då inte bara när det gäller sin gradvis allt mer havererade astrologi!

Att reda ut vad Vattentecknen symboliserar har sin betydelse inför horoskopet för det som skulle bli journalisten Kim Walls sista färd. 
Engelska Wikipedia uppger att journalisten klev ombord på Peter Madsens ubåt cirka 19 men eftersom hennes födelsetid är okänd väljer jag hennes månascendent och tidpunkten används bara för att placera den transiterande Månen precis i slutet av Vattumannen. Se kartan, hennes död kommer onekligen att inträffa snart därpå under Månens passage genom Fiskarna, hennes eget soltecken som här har positionen av "frågans utgång" eller här "graven" snarare än "vaggan"...

Men som bakgrund till hennes förkortade liv ser man "30-årskrisen" fullt utvecklad t.o.m. på månkartan (vilket naturligtvis inte innebär att alla 2000 barn som föddes detta dygn alla dör i förtid). Det är tidmätaren och tillika Döden - Saturnus - som nu gradexakt gått ett fullt varv och som ett lod drar nedåt i djupet av den syndfulla typen av Vatten, Skorpionen, sexualitetstecknet och den död som ligger i naturens ständiga alternation mellan död och pånyttfödelse. 

Naturen äter sina egna barn och det är förstås Saturnus som representerar denna onda och tidsbegränsade sorts liv. Jupiter - den goda guden - kan bara (via Skytten) mana själarna att söka uppfylla världen för att därmed kunna transcendera den och bli ett med sin inneboende eviga natur, eller, via Jupiters härskarskap över Vattentecknet Fiskarna söka göra sitt ytterst för att bevara och främja det blott naturliga livet. (Djur- och naturvänner hör nära ihop med Jupiter.)

I förhållande till den naivt äventyrslystna Kim Wall (Mars i Väduren!)  med hennes positiva utblick via Månen i jupiteriska (frimodiga) Skytten, blir sänket Saturnus en faktor som här går i exil i det 12e huset. Döden var inget hon ville tänka på eftersom sådant hämmar Skyttens utforskande nyfikenhet. Det gör Skytten i 1a huset blind för faror om förnuftiga Saturnus förlorar i världslig effektivitet som här. Minns att en månkarta saknar dignitet jämfört med en känd ascendent, ändå är det i celebritetsfall häpnadsväckande hur ofta månascendenten rimmar med verkligheten - är de som når celebritet, om så först genom att dö på ett spektakulärt sätt, de människor som "drömt sannast" av alla barn som föddes under samma grundläggande kartbild? Astrologin saknar teori för att förklara det här fenomenet.

Saturnus/Döden i transit och retur till sin startpunkt poängterade alltså en medfödd blindfläck i Kim Walls psyke, det faktum att Slutet alltid är närvarande. Samtidigt vandrar "befriaren" Jupiter (som brukar leda till en "lätt" död opposit hennes medfödda Jupiter) så att den rätt extrema kombinationen av Sol, Jupiter och äregiriga Rahu i "djuphavsgraven" eller det fjärde huset, aktiveras. Det är verkligen en aktiv vattensymbolik så snart hon satt fot i ubåten...

Dålig västastrologi har övertagit och förvanskat den hinduiska astrologin och fast jag bara ägnat månnoderna intresse under den tid bloggen funnits, så vidhåller jag min första tanke om att Drakhuvudet står för äregirighet som skjuter över målet. Demonen hade aldrig någon rätt att höja sig till gudarnas värld, den tillhörde Månen eller den sublunära och fuktiga andevärld som är bunden till den här planeten. Straffet för hybris finns därför att utkvittera vid södra noden eller Draksvansen.

Jag hittade bara igår följande rader ur en text från det Elisabetanska England som visar hur den tidens astrologer hade precis den ursprungliga indiska syn på månnoderna som jag anammade efter att sent omsider ha börjat inkludera dem. Det är Gabriel Harvey som är tvärilsk i en kulturell ordstrid med Thomas Nashe:

To stop the beginning is no bad purpose when the end may prove pernicious or perilious. Venom is venom, and will infect. When the dragon's head spitteth poison, what mischief may lurk in the dragon's tail? If any distress is be miserable, defamation is intolerable, especially to minds that would rather deserve just commendation than be any way blemished with unjust slander.

Den amatörmässiga författaren till boken är godtycklig när det gäller källhänvisningar och har inte ens gjort ett index till sin 550 sidor tjocka bok om den verkliga författaren bakom "Shakespeare" - det tog mig en kvart att hitta tillbaka till  det här stycket... Det är dock tveklöst att det är astrologins månnoder som nämns i samma mening och att den här tudelade astrologiska faktorn bedöms som ond i båda ändar (Drakens "gift är alltid gift och kommer att infektera"). Bloggens bruk sedan första början om Drakhuvudet som äregirighet passar bra i en kulturdebatt som den Harvey och Nashe var inbegripna i här, för i sådana sammanhang haglar invektiven! 

Anm. Hur månnoderna beter sig från fall till fall beror på hur bra dess disponent fungerar och, som vanligt, hela horoskopets tonläge...

Intressant är att Harvey säger, att om det är så det låter från dem som försöker höja sig över andra (vid Drakhuvudet), "vem vet då vilket otyg som lurar vid Draksvansen?" Det är här min tidiga tanke om "bestraffningen" eller "avkapandet" kommer in. Bloggen, som någon kanske märkt, kanaliserar drottning Elisabets England och dess astrologi i härlig mix med den gamla sideriska zodiaken. Skulle bloggaren vara en engländare återfödd förstår man hans glädje i upptäckten av den sideriska zodiaken som sannerligen var en nytändning genom upptäckten av zodiakens glidning till följd av vårdagjämningens precession. Som Hamlet sade: Ur led är tiden.


Vi ser därför att Wall knappt klivit ombord på ubåten förrän den transiterande Månen speglar hennes medfödda äregirighet (och lättsamma jovialiska natur), men ur det officiella 10e husets perspektiv är detta äregiriga tilltag (säkert en resa som syftade till en artikel) istället blir en fråga vid Draksvansen - "vem vet vilket otyg som lurar vid demonens utgång..."

Min gissning är att kvinnan vägrade raketmannens sexuella inviter och där gick allt överstyr. Ur Walls månperspektiv transiterade just Solen - hennes livskraft - och sexualitetens Mars genom hennes "psykiska åttondehus" som just representerar obegåvad djurisk drift (naturens förnyelsemekanism). Det är markeringar från transiterande planeter i alla dödspunkter (Vatten) i hennes sinnelagshoroskop under de två dagar med Månen i Fiskarna då hon troligen mördades. Den transiterande Månen återknyter som synes till den natala SkyttMånen som i sin tur disponeras från Fiskarna (ubåten?) och Jupiter.

Det är svårt att avgöra om döden var lätt och snabb, som Jupiter i ett dödshoroskop brukar kunna antyda. Saturnus, stryparen angriper nämligen luftvägarnas Merkurius i Lejonet via 270-gradersvinkeln och transiterande Merkurius befinner sig OCKSÅ i opposition till sitt natala läge i Kim Walls  horoskop. En gissning är att uppfinnaren dränkte kvinnan eller kvävde henne med händer eller hjälpmedel, men symboliken kanske stannar vid "möter sin död under vatten".

Om hälsofascism och multipel attestering i Olivia Newton-Johns horoskop

[Inlägg från den 12 augusti som jag övervägde att kasta...]


Jag känner igen en kär gammal arbetskamrat i bilder på en ung Olivia Newton-John förutsatt att man gör om kändisen till brunett med stora själsbrunnar till bruna ögon! På vissa bilder, som den något mörka bilden ovan, är likheten nästan total. Ofta såg den yngre Olivia med sina ljusa ögon stirrig ut, men på den här bilden bryter värmen från Solen igenom utan förbehåll!

Det var extremt länge sedan jag tittade på kollegans horoskop men får nu bekräftelse på släktskapen eftersom de båda har en mycket sen Lejonascendent - det gör Solen, estradören, till en viktig planet. Kollegan tog gärna plats och blev senare arbetsledare. 

Stirrigheten och kylan i Olivias "normala" blick kan delvis återföras på en Sol i kalla och mentala Jungfrun. (Kollegan hade också Solen i ett Jordtecken, i Oxen, men motverkad av en genuint het kombination av Mars och Månen i Väduren som med Eldascendenten helt definierade personlighetstypen - från kylig och lugnt förtegen till hetlevrad och "pang på". Faktum är att hon alternerade starkt mellan godmodig Oxe och uppretad Vädur.)


Brittiskans kyla förstärks av att också Månen står i ett merkuriskt och därmed distanserat tecken, Tvillingarna (Luft är förbindlig men har alltid någon slags distans i förhållandet till materien). Den som googlar bilder på Olivia ska snart märka hur hennes yngre upplagor ofta påminner om finansminister Magdalena Andersson just genom de stora och allvarsamt betraktande ögonen och det finns horoskopiska överlappningar även i detta fall. Båda har Månen i Tvillingarna, och Magdalena föddes ett helt månnodsvarv efter brittiskan så att båda kvinnorna delar den smått problematiska kombinationen av Mars och Ketu i Vågen när de föds.

Kollegan med ett tämligen exakt "kvart över..."-klockslag föddes med 27°22' av Lejonet stigande och Olivias A-rankade men aningen dimmiga "klockan 06.00" ger irriterande osäkra 29°54' Lejonet! Men det är här minnesbilden av kollegan kommer in, plus den kloka tanken från astrologen James Braha att barnet troligen redan är förlossat när någon tittar till på klockan.

För att få en exakt likadan ascendent som kollegan måste Olivias födelse flyttas tillbaka nästan en kvart och så löslig tror jag inte tidsangivelsen är. Men den är dock en muntlig uppgift från hennes minne, och jag vet hur min mor rörde ihop min och min systers födelsetider (samma timma men skiljer tolv minuter), så man vet aldrig... 

Dessutom skulle man genom look-alike-faktorn kunna drista sig till att justera kollegans "kvart över..." en smula framåt. Lätt på tio minuter och ascendenten är ganska prick 29° och Olivias tid behöver då bara vara fem minuter för sen... 

Det är möjligt att varje GRAD korresponderar till en sub-typ av Lejonet men här någonstans är det lätt att gå vilse och börjar tro vägbeskrivningen är verkligheten själv. Jag nöjer mig därför med att via minnet av en kollegas ansikte konstatera att Olivia säkerligen hade Lejonet i öster och inte strax följande Jungfrun och går nu över till det verkliga ämnet "multipel attestering".

*****

Eftersom bloggen inte är medicinsk vill jag inte göra någon stor sak av att medierna rapporterade att Olivias bröstcancer från 80-talet, som framgångsrikt behandlades så, har kommit tillbaka (Expr). Men jag tittade snabbt på kartan och noterade via den här Jyotish-sidan att brösten ligger under Kräftan precis som i västerländsk tradition. (Webbsidan ser inte ut att vara en av de allt fler förvirrade hybriderna där folk slår ihop västastrologi med Jyotish utan någon som helst urskillning eller eftertanke).

Webbsidan ger dessutom brösten till Månen (Kräftans härskare) samt till 4e huset (Kräftans plats i den naturliga zodiaken). Så långt är allt helt symmetriskt och utan egendomliga avsteg som man inte förstår logiken bakom. Men dessutom tycks hinduisk tradition bedöma fysionomi utifrån de 27 månpalatsen (nakshatras) och här befinner sig brösten inte i månpalats som överlappar Kräftans tecken i den solära zodiaken utan i regionen Vishakha (sanskrit för "förgrening" eller "bifurkation"). Denna nakshatra överlappar Vågen 20:00 t.o.m. Skorpionen 3:20. 

Det här månpalatset har Jupiter som sin härskare vilket borde göra sektorn gynnsam om man minns att Jupiter är en biologisk välgörare i Vattenelementet, det finns t.o.m. västtraditioner som ser Jupiter som celldelningens princip, troligen för att Jupiter är "upphöjd" i cellens eller det inhägnade rummets tecken Kräftan. Att hitta Jupiter som härskare över en nakshatra som just anknyter till "förgreningen" av t.ex. celler är ju tänkvärt. Jag tänker oftast på Jupiter som "variationer på tema" som i "krusidullig" och ornamenterad barockmusik som motsatsen till planetära motsatsen Saturnus och dess strikta sparsamhet...

Att Olivia föds med strikta Saturnus i första huset men välsignad av kungamakaren Regulus är sannerligen inte ett helt fördelaktigt omen.Sanningen är väl att formalistiska Saturnus välsignelse här innebär att man bara minns henne som en stiliserad ikon för 50-talet via den populära generationsfilm hon gjorde med John Travolta. Hennes tidigare år som slätstruken countrysångerska i England är det ingen som minns, och vad hon gjorde efter filmen Grease har jag knappt någon koll på heller. 

Det är troligen Saturnus mycket opassande placering i sin fiendes, den öppna Solens tecken, som gör att hon oftast ser stirrig och tillknäppt ut och spärrar upp ögonen (Solen) som om det är hennes enda sätt att komma ur den kontrollgalna Saturnus järngrepp. Men Saturnus kan även i ett passande tecken strypa individens uttryck - se bara Barack "kroppsstajlaren" Obama som ändå hade Saturnus i öster i sitt eget tecken Stenbocken. Världsligt är öster den sämsta placeringen för Saturnus eftersom ingen enskild människa kan bära hela världens tyngd på sina axlar. Individerna blir sjukligt självmedvetna och överdrivet misstänksamma. De vaknar över sin offentliga image hela tiden... 

Olivia var vegetarian vilket understryker problemen med en puritan som Saturnus i dramatiserande och fria Lejonet. Det senare tecknet förstörs genom att Solen också ställer sig i puritanska Jungfrun som är ett tecken som nervöst sysslar med det kroppsliga, jordiska. Jag känner flera Jungfrur som spårat ut helt i ett liv försvuret åt hälsokost. 

Men wellness är bara ytterligare en kult som ateister ägnar sig åt eftersom man måste dyrka något i sitt liv. Har själen förlorat kontakten med sitt inre, och människans omvärldsbevakning knappt sträcker sig bortom ytterdörren, då blir det något kroppscentrerat livsstilsprogram man ansluter sig till. Hela människan väljer att leva sitt liv på en minimal yta, med sin egen kropp som central angelägenhet! Hur ointressanta är inte dessa självmedvetna varelser och Olivia är nog en av de mer intetsägande (f.d.) superkändisar jag kan tänka mig.

Jesus genomskådade dessa haverier och halvmesyrer genom att påpeka att det är inte vad man stoppar in i munnen som förgiftar en människa utan det som kommer ut genom den - ens egna tankar formade till ord. Tankar och ord är också karma (gärningar) och slår tillbaka på avsändaren... Ingen tvekan om att Jesus fattat den antika världsbild som den här bloggen använder sig av: Jord för materialister som fått allt om bakfoten - här är dietfolket. Sedan Vatten, psykets "element" och där det går att odla ett negativt begär mot det lägre (Jord) eller orientera sig mot det högre (Eld).

Psykets eller den Irrationella Själens relation till sin bättre hälft, den Rationella Själen, är en smula komplex eftersom begären tenderar att slira när de hör de strikta krav den Rationella och högre själen ställer för medlemskap i den sanna mänskligheten. Nog för att människan vill vara god men "köttet är svagt" och närheten till kroppslig bekvämlighet får oftast sista ordet. Så beseglar själen sitt onda öde för ännu ett liv. "Kom åter och gör rätt nästa gång" är det stående erbjudandet.

*****

När det gäller Olivias bröstcancer på 80-talet ser man faktiskt "multipla attesteringar" om brösten. Bröstens fjärde huset innehåller härskaren till bröstens månpalats Förgreningen (t.ex. från mannens relativt släta bringa till två bröst - Eva kom från Adam som nummer två). I månpalatset Förgreningen ligger tyvärr också olyckans Mars som anses försvagad i Vågen. Kräftans tecken innehåller kvinnoplaneten Venus som tyvärr är en "verksam illgörare" för Lejonascendenten och här också placerad i förlustens 12e hus. 

Hon har verkligen inte haft någon tur i kärleken i sitt liv och mannen som "smet" och spelade död för att leva med en 10 år yngre kvinna luktar bumerangkarma på den uppenbart kroppsfixerade Olivias första äktenskap med en 11 år yngre make. Det finns något "lågt" över den här kvinnans syn på människor som hänger samman med sin hälsofascistiska självtukt. Troligen var hon världens tråkigaste människa att leva med - jag försökte i tjugoårsåldern själv en relation med en vacker men stel sak med Obamas Saturnus-i-Stenbocken i egohuset. Vansinnigt kroppsfixerad och ständiga behov att höra uppskattande ord om att hon "dög" (människan var lätt fotomodellmaterial men Saturnus är något så fruktansvärd negativ och hård mot sig själv...).

Går man till Olivias Måne hamnar den under Merkurius disponentskap. Precis som Venus och Saturnus är också Merkurius en planetär illgörare för Lejonascendenten! Och här disponeras i sin tur Merkurius av den extremt svaga Venus som i sin tur ägs av bröstens planet Månen (där vi började). Vi har således en rundgång här där Månen/brösten är inbäddade i en disponentkedja enbart bestående av illgörare.

Nu är visserligen bröstens nakshatra-härskare Jupiter en god och verksam välgörare för Lejonascendenten. Samtidigt står den i ett Vattenläge i Skorpionen i bröstens fjärde hus. Vi har celldelningens Jupiter baserad på Mars som ju i grund och botten är en olyckans och sjukdomens planet, låt vara att den som krigisk, närmast muckande kraft är "polare" med Lejonet i 1a huset (se Trumps 1a-husplacerade Lejon-Mars). Här är dock Mars vek i Vågen och står i bröstens nakshatra. Vi får för andra gången en "rundgång" i horoskopet som involverar den ytterst veka kvinnoplaneten Venus i bröstens tecken Kräftan.

Men Jupiter skyddar från harm och i det lyckosamma 5e huset verkar det vara den här "goda karman" som hjälpte Olivia tillfriskna med kemoterapi när bröstcancern slog till på 80-talet, två år innan dåvarande maken tröttnade på henne. Var sjukdomen en vakna upp-signal att bli en mer genuint utåtriktad och sensuell? Den som minns hennes hitlåt Physical från 1981 bör minnas världshistoriens mest bisarra fitness-video. Hurtbulle får en ny innebörd men sexigt är det sannerligen inte... 

 
Jag tror aldrig jag sett en så avtändande plastmänniska söka krysta fram ett ångande budskap! Här kanske man på djup psykologisk nivå anar upprinnelsen till cancersjukdomen. Kroppen revolterar på djup kvinnlig självförnekelse och patriarkatets kroppsfascism som hon internaliserat. Lejonets hunger efter att leda och dominera kombineras här med en tragisk förnekelse av den sårbara venusianska kvinnligheten. 

Vem vet, hade hon avböjt Hollywood och USA och fortsatt göra slätstruken countrypop för britterna hade kanske hennes öde artat sig helt annorlunda. Det får man aldrig veta, den berättelsen ligger i ett parallellt och alternativt universum...

En del är för smarta för arbetsmarknaden


Det har...visat sig att lärare inte upptäcker särbegåvning hos sina elever. Det finns studier som visar att de missar att nominera dem till begåvningssatsningar. De mest intelligenta eleverna missar dessutom att nominera sig själva, enligt Mona Liljedahl.

I intervju med en pedagog belyser DN ett spännande men dock rikemansproblem. För i sanningens namn är det ändå bara några få procent i en befolkning som har en så rik intelligens att de tydligt skiljer ut sig från omgivningen. Jag har i några tidigare inlägg nämnt de astrologiska tumregler för hur man skulle kunna identifiera dessa individer redan i förväg så att Pappa Staten (den snåla Saturnus), pyntar upp för extra "begåvningsinsatser". 

Ingen ska nu tro att det är av sitt hjärtas godhet de styrande lägger extra pengar på högintelligenta barn. Man måste bara hata Sverige för att inte bara bedriva en extrem klassåtskillnadspolitik - som i detta fall där "åt dem som har ska mer vara givet" - landet skapar dessutom ett lögnspråk som försöker förringa vad det handlar om. "Särbegåvning" är ett mjukt ord som likt en förrädisk slingerorm rör sig sidledes istället för det tydligt hiearkiska högbegåvning.

Sak samma ordvalet, de extra statliga/kommunala resurserna ges inte ut för inget, men förväntar sig sedan få ut en kommande toppindivid som kan ta plats i samhällets produktion i just en högre position än medelmåttorna på verkstadsgolvet eller i kontorslandskapet. Svenskt näringsliv mobbar nonstop ut äldre arbetskraft och gnyr sedan över "matchningsproblemet" på arbetsmarknaden. Det är mer lögnspråk eftersom det bara handlar om att arbetsgivaren vill ha oerfaren ungdom med snävt avgränsad utbildning vilket ger lägsta lönekostnad. 

Aldrig har "skomakare förbliv vid din läst" gällt som i Sverige år 2017. Arbetsgivaren är Djävulen själv i sin totala omsorg om penningen och totala ointresse för såväl samhället och dess klimat, som de levande människor.

Om bara 5% av svenskarna har ett analytiskt intellekt på nivå med Mensas kriterier, vad då om alla lönearbetare? Jag tror inte det är en överdrift att säga att minst 50% av alla svenskar är smartare än sina överordnade. De står steget under just därför att en viss avsaknad av strebermentalitet befriar intellektet. Detta därför att arbetsupptifterna har fördummats i syfte att skapa allt fler yrkesroller i en allt längre karriärtrappa. Du kan klättra hela livet och passera ett antal av dessa myrsteg utan att sluta dina dagar med en nämnvärt högre lön. Allt är en chimär och de rika i sina få positioner på toppen - där lönerna verkligen är radikalt annorlunda än på alla de lägre trappstegen - har drivit samhällslögnen till sin spets. 

Folk kommer att genomskåda kapitalismen, denna dysfunktionella motor i vårt svenska samhälle. Kanske inte den här förvärvsarbetande generationen som är grundligt duperade och fast i sina bostadslån som i ett skruvstäd, men väl den nyfödda generation som om tjugo-tjugofem år kommer att upptäcka att svenska politiker inte gjort ett skit för att introducera varken postkapitalism eller en övergångsform med medborgarlöner. 

Den gigantiska invandring den globala rovkapitalismen säger sig behöva i vart land - enbart i syfta att pressa ner lönerna eftersom det alltid finns invandrare från något land redo att arbeta till slavlön - det överflödet av oanställbara människor kommer att samla sig till en underklassprotest Sverige inte i mannaminne skådat. Och hur rätt kommer de inte att ha i sina anspråk på ett gott liv. Sveriges enda hopp är att militären den dagen ställer sig på folkets sida och inte på en handfull rika. Svenska medier tycker om att nämna att det faktiskt är 10% av svenskarna som har det gott ställt som om det skulle betyda att kapitalismen ändå fungerar hyfsat. Den som inte kan se igenom sånt här, har troligen inga barn i behov av några särskilda "begåvningssatsningar".


*****

Bara några morgontankar vid frukostmackorna. Nu ska jag, nyss arbetslös pga. ännu en inkompetent arbetsgivare, fortsätta putsa cv och personligt brev för att hitta tillbaka till den svenska jobbmarknadens tortyrkammare. Arbete som flera gånger letts av chefer så inkompetenta att tårna krullat sig i genans. Jag överdriver inte - jag har hamnat på illa ledda arbetsplatser hela livet igenom, det är som en förbannelse (och kanske karmisk påminnelse att jag själv måste ha varit en usel ledare i ett avlägset förflutet - det är vanligen sådana som får "cheferna från helvetet" över sig i ett senare, en chans att objektiv se hur man själv såg ut när det begav sig). 

Den första chefen var inom hemvården och denne uppmärksammades senare i lokalnyheterna för grovt tjänstefel när han beordrade att dörrarna till rymningsbenägna pensionärer skulle kilas igen eftersom operation "Låg personaltäthet" just inletts i Stockholms stad. Men det var länge sedan och dessutom bara en antydan till den kostnadsfixering som snart nog skulle utmärka det dödsdömda marknadsliberala projektet. Senare "prestigejobb" inom it-sektorn gav prov på idel nonchalant ledarskap, till nöds fysiskt på plats på kontoret, men där bara för att plocka ut maximal lön och efter företagets sammanbrott snart sedda i nya högprofilerade befattningar.

Min nya kontaktperson på Arbetsförmedlingen läste ett första utkast till "personligt brev" och sade dämpat, "kul...men kan låta lite skrämmande" (dvs. för vasst tänkt och för elegant formulerat). Se  där, ännu en klassansvarig som inte ser "särbegåvningen" eftersom läraren själv inte är av det rätta virket. 

Svenskans "lite skrämmande" är för övrigt ett fattigt språks försök att förmedla vad engelskan har två ord för: "frightening" är verkligen skrämmande, men "intimidating" är nog vad personen på Arbetsförmedlingen menade, dvs. en text som får den andra att känna sig förminskad. Till mitt försvar kan sägas att jag hade en normalbegåvad mottagare i tankarna, en som kunde hantera rak sanningsenlighet. Text som den här. 

Det är helt klart att Arbetsförmedlingen redan ser 50-plussare som kapitalismens offer, skräp som nu ska pusslas in där samhället nu har lite plats över, där man förväntas prata grobiansvenska, sån där trevlig svenska med bara runda ord och förskolans meningsbyggnad.

Så vad göra i en svensk kultur som i generationer premierat medelmåttan - ett helt land av Stefan Löfvens och Comhem-reklamens töntiga polis och invandrade reklampelare för mobilbranschen? Utvandra? Finns det något annat jordklot i detta universum, vars mänsklighet löst frågan om livet på ett anständigt sätt?


tisdag 22 augusti 2017

Polismördaren Clark Olofsson får svenska medborgarskapet åter

Expressen skriver att regeringen Löfven inte har något emot att låta udda vara jämnt. Polismördaren får komma hem från utländskt fängelse och kvittera ut svensk pension. Sedan jag kort kommenterade Clark Olofssons horoskop 2009 har bloggen släppt det hinduiska fyrkantshoroskopet. Den västerländska runda kartan säger samma sak men känns mer bekant. 

Sedan 2009 har också Satanshuvudet eller den onda stjärnan Algol noterats i många horoskop och även den är värd att notera i den notoriske återfallsförbrytarens karta. Just "notoriska återfall" passar bra med ett sinnelagshoroskop i Oxens tecken eftersom Oxen ju är en sådan rutinmänniska!
Det är ett ganska eländigt horoskop med en mängd veka placeringar och lustigt nog har kartan släktskap med vårt nya riksfyllo, fd moderata finansministern Anders Borg. För just Oxen i 1a huset är olyckligtvis både psyket (Månen) och dess egen härskare Venus verksamma illgörare och när man hittar 1a husets ägare Venus i 8e korruptionshuset, anar man en störning i förhållande till pengar och det materiella - precis som hos Anders Borg. När dessutom den hungrande Rahu (Drakhuvudet) i 1a huset förstärker den underliggande Venus i korruptionshuset, då börjar det osa pyrt.

Dessutom är Mars en illgörare för Oxen i 1a och den opponerar sig mot lagens långa arm Saturnus som här har psykiskt läckage att söka täppa till eftersom den står mitt i ett intellekt (3e huset) översvämmat av det onda sinnelagets vatten.

Stjärnan Algol (Satanshuvudet) stimulerar den redan onda Jupiter i Skorpionen så att den blir en närig figur. Dock stämmer Ketu (Draksvansen) i kombination med Jupiter att Olofsson kommer att bli "halshuggen" vilket hans många turer till fängelset vittnar om.

Eftersom det här är sinnelagshoroskopet ser man en förvirrad och mörk inre värld. I den här fantasivärlden är det tydligt hur Sol och Saturnus opponerar sig - viljestyrka mot samhällsrestriktioner. Den inre röran stämmer dock väl med hur illa han hanterat livets frestelser och hur lagens långa arm hämmat hans solära aktivitet. Jupiter, som Lagen, mår som sagt, inte heller så bra.

Brunkol Damberg flaskhals i IT-skandalen

Tänka sig, ännu en av bloggens favoriter (inte) är nu högintressant i den härva av inkompetens som regeringen Löfven visat i samband med - och som ÄR - IT-skandalen. DN berättar att den viktiga informationen nådde Mikael "smutsig brunkol och galenskapens frihandel" Damberg och hans näringsdepartement - som också ansvarar för IT-frågor - man gick därifrån aldrig vidare. 

Dambergs horoskop har används som exempel på hur illa det ibland blir i verkliga livet när kartan bara signalerar Jord och Vatten. En andefattig och tom materialist som krampaktigt håller i sin räknedosa t.o.m. i sängen om natten.

Som makthavare får Dambergs karta som en solascendent (jag tror knappast han tänker skicka in sin födelsetid till bloggen).


Månen i Kräftan ska reflektera inkommande solljus, bolla information vidare. Men det gör inte Månen i det här horoskopet eftersom den står vid södra månnoden som mest skakar på axlarna och jobbar vidare med sitt... Där norra månnoden är på hugget och väldigt ambitiös kan ofta ses en likgiltighet vid den södra och det kanske därför Damberg framstår som en död fisk. Månen i Kräftan är normalt en rätt försiktig responsitivitet om människan inte känner sig absolut säker. Men med Draksvansen får man en hypergarderad typ och att soltecknet är Jungfrun hjälper sannerligen inte att andra på den bilden.

Att han är en räknenisse ända ner under sängtäcket syns av horoskopets atma karaka (signifikatorn för själens åtrå, varthän den vill i detta liv). Ingen planet kan bräcka Merkurius - räknenisse själv - nått den 30e och ultimata graden i sitt eget materiella Jord-läge i Jungfrun. Damberg gör därför sitt dammiga brunkolsarbete helt efter den regelbok som reducerar allt till kronor och öron och totalt saknar förmåga att förstå livet i dess fulla komplexitet. En riktig betongsosse fast av det mest högervridna slaget! 

Inte ens Dambergs enda humana placering - Venus i hemma läge i luftblå och mänskliga Vågen - fungerar normalt för den har bestämt sig för att älska pengar istället för människor. Venus i 2a ekonomihuset är en rejält klen placering för den så nobel planet, om man inte älskar att räkna med siffror över allt annat i världen. Minns hur äkta Jungfruascendenten Reinfeldt var civilekonom och hade begärens Måne i Vågen i 2a penninghuset. Det är den här nivån av mänskligheten vi har att göra med... Sveriges politiker är sämst i världen på att sniffa upp vad DE BORDE ägna sig åt - över en natt förstatliga de superrikas egendomar för den vägen börja få stopp på kapitalismens förstörelse av världen.

Att Dambergs departement fallerat i informationsfrågan är inte märkligt eftersom en ledare skapar en aura runt hela arbetsplatsen, och är skadas den agerande ledar-Solen illa av den dubbelt onda Mars som står sig mot det redan så klena sinnelaget i Kräftans tecken. Damberg tror förstås att han gör det rätta  i sin omoderna materialism - Mars-Stenbocken i 5e ledarhuset ägs eller disponeras av maktens Saturnus i 9e huset för den högsta plikten. 

Enligt solhoroskopet är Damberg med andra ord kallad att bli en maktmänniska som involverar sig i skandaler och olyckor eftersom han som individ (5e huset) har med sig dålig ledarskapskarma från tidigare liv. Det sistnämnda är högst spekulativt eftersom man bara bör använda 5e huset som karmaindikation om man känner till födelsetiden. Men eftersom vi redan vet att Damberg klättrat upp till en av de verkligt mäktiga positionerna i Sverige är det legitimt att läsa hans karta ur Solens perspektiv och då upptäcka skandalplaneten Mars i hans 5e hus...

De borgerliga börjar nu få så mycket onda och inkompetenta högersossar att förklara misstroende för att landet börjar likna rena cirkusen. Och alla dessa brister dyker alltså upp medan landet genomlever sin planetära cykel där nationalhoroskopets tvivelaktiga Sol (ledarskap) lyfts fram.

Pantertanter och deras unga älskare

Att rika och mäktiga gubbdjävlar skaffar sig troféhustrur och sedan byter ut dem med några års mellanrum för att behålla ett status quo i självbilden, är inga nyheter. 

Men när jag ser Aftonhoran och Sexpressen köra varsitt inlägg där äldre svenska kvinnor i underhållningsbranschen klagar över hur tabu det är med de yngre män de plockat upp för att som vampyrer suga nektar ur ungdomens källa så länge det alls låter sig göras, då föddes tanken att granska ålderdomsplaneten Saturnus i deras horoskop. 

För att inte Camilla Läckberg och Maria Lundqvist (den senare vittnade för tio år mot en sångare hon hävdade förgripit sig på hennes unga barnflicka - AB) ska känna sig alltför utsatta med sina 14 resp. 21 år yngre pojkvänner, inkluderar jag två klassiska samtida fall på lammköttshungrande kvinnor. 

Det är Demi Moore, som bröt ihop helt när hennes koppling till ung vitalitet lämnade henne för en ung aktris, och - naturligtvis! - den klassiska vampyren Madonna: "Att ha älskare som är tre årtionden yngre än mig gör folk väldigt obekväma." (källa)
 
Den senare har säkert båda svenskorna detaljstuderat när de lade upp sitt försvar för den inre orenhet svenska folket i gemen tycks bära och som syns på vår arbetsmarknad: rädslan och diskrimineringen för dem som vuxit upp. Chefer vill inte ha de äldre, för dagens chefer är obildade och uppfödda på billig amerikansk underhållning. De kan inte hantera verkligheten och dess komplexa frågeställningar utan klänger fast vid schablonmässigt rollspel. Folk i gemen hatar ålderdom för att staten sedan längre indoktrinerat massorna med, tja, samma sekulära amerikanska ytlighetskultur... 

Som man kan se i det svenska nationalhoroskopet är den svenska chefs- eller ledarpersonen (Solen) typ en 13-årig grabb i själ och hjärta. Det är inte helt friskt att Solen står i ålderdomens och klokhetens Vattuman medan Vattumannens härskare "regredierar" till Tvillingarnas tecken, ungspolarnas tecken! Sverige är med andra ord världens sämst rustade land för den som trodde på en normal utveckling och mognad som människa. Något har gått förunderligt fel här... 

Att Sveriges Saturnus står i 9e huset, vars mest prosaiska betydelse är "utlandet", antyder att vi importerar denna mänskliga omognad utifrån så att det alltid blir "brösttoner" när svenskar ska göra sin röst hört, det är ingen äkta alderman som kommer från nationens Sol, det är en mindre hund som söker gläfsa högre än den har grund för - som en Carl Bildt (läs Åsa Linderborgs utförliga summering av en läskig bok om Bildt och de underdåniga svenska journalisterna). Man kan fråga sig om den här skeva och parodiskt uppblåsta självbilden fanns även före 1974 års regeringsform som ligger till grund för gällande nationalhoroskop... (Vad gäller exemplet Carl Bildt är det känt att han hatade Olof Palme och kanske just därför anammat stora delar av dennes uppträdande.)

*****

Hur fungerar då Saturnus hos dessa fyra pantertanter som behöver byta ut sitt eget blod mot ungdomens? Man kan först påminna sig att just den unga och åtråvärda 12-14-åringen (i det gamla homofila Grekland såväl som i vår tid, fast nu bland snaskiga pedofiler) representeras av Tvillingarnas tecken genom dess härskare Merkurius som "äger" livstrappan upp till 14, då Venus tar vid för några år. Hermafroditen - blandningen av manligt och kvinnligt är frukten av Hermes och Afrodites möte, Merkurius och Venus igen! 

Hermafroditen är på lägsta nivå symbol för sexaktens "när vi två bli en", dvs två människor som i extasen passerar bortom den kroppsliga självmedvetenheten och förnimmer en större existens i föreningen. Grekiske filosofen Platon återberättade en gammal myt om att människan en gång varit sådan, hel i sig själv, men senare splittrades upp i man och kvinna. Myten påminner om Adam (hermafroditen) som sedan delas i två och blir Adam och Eva...

I en sekulär kultur där staten givit folket över till Satan att äga och styra, försvinner de här gamla insikterna och kvar blir bara den lägre och kroppsliga sidan, så att dessa pantertanter (och rika gubbslem) knappast ens kan sägas söka sin själs helande utan enbart är samma obehagliga åldersdiskriminerare som dem på den svenska arbetsmarknaden som klagar högljudd över att kompetens saknas fast landet är bräddfull av den!
Utvikning. (Dags att ta en titt på vad som egentligen menas med kompetens! Medierna, förmodligen mest unga journalister, saknar koll på vad det egentligen vilka lögner från Svenskt Näringsliv man ogenomtänkt repeterar.. Om det är tech-företagen - it-fascisterna som skriker efter billiga unga som just lärt sig det här årets programvara kan man lugnt ignorera marknadens stress, den här näringsgrenen liksom många andra borde Sveriges såga av från sin stam, de gynnar bara en ond värld. Svenska vapenindustrin är på nivå med den svenska it-industrin eftersom den senare numera klänger som en igel vid bank- och penningindustrin - Sverige levererar unikt mycket SKIT till världen sett till vår lilla befolkningsmängd.

Madonna, född 1958:Ungdomsvampyrernas moder. Saturnus som representerar ålderdom och död är också en kontrollör och bromsande faktor. Normalt förklaras det som att ålderdomen är en stukad och ofärdig tid i livet, men skriv upp att Saturnus är intresserad av att jobba hårt med den officiella framtoningen (10e huset), särskilt om man är en offentlig person. Som det skall visa sig, har alla fyra kvinnorna en dominant Saturnus men ingen är i närheten av Madonna i sin furiösa fixering vid att vara ung och attraktiv. (Det är därför hon alltid samarbetar med yngre talanger - aldrig med äldre.) 

Saturnus i Skorpionen är en iskall och frigid (barnlös) placering men den är kontrollfixerad som få, och här är ligger skorpionen under sin sten för att skydda sig från solen och kontrollerar därifrån Lejonets grad av exhibitionism och narcissism. Men här är det fascinerande att se hur den iskalla Saturnus "eldas på inifrån" eftersom dess disponent är Mars i Väduren. Med en snabb gissning skulle jag tro att Madonnas ständiga ström av kortlivade affärer har med halshuggna Draksvansen invid Mars att göra, månnoderna länkar samman med två av de mest aktiva och föränderliga planeterna, Mars och Jupiter, och dessutom i positivt polariserade tecken av den passionerade typen Rajas. Mellan 3e och 9e husen bildas här en typiskt hektisk livsstil som går från projekt till projekt, korta och snabbt avklarade (inspelning, video, konsert).

Demi Moore, född 1962:Demi Moore har Saturnus hemma i sitt negativa härskarläge, vilket gör den till den verksam illgörare. Den står å andra sidan i ett av de onda husen, det 12e för världsliga förluster och exil. Denna kvinna som plastikopererat en hel del för att bannlysa tecken på åldrande och stoppat in extra utfyllnad i kroppen, visar hur svårt det är att använda de astrologiska spelreglerna. Är hon helt sjuk i huvudet eller har hon ett sunt förhållande till sin åldrande- och kontrollplanet? Minns att en ytterligare spelregel är att det är BRA att ha den Stora Illgöraren undangömt i 12e huset där den tydligen inte anses kunna göra så stor världslig skada. Men andra röster säger att det som döljer sig i 12e är tendenser individen själv inte är medveten om man som ligger i öppen dager för andra att se! 

Och frågan om Demi Moores syn på sitt eget åldrande blir inte enklare av att hon har Draksvansen här, som hos en vis människa skulle kunna signalera ett "äsch, den här vägen har jag gått så många gånger (i tidigare liv) så jag bryr mig inte". Men nu är den insikten dold inför henne själv precis som hela frågan om kroppslig form och ålder. Jag upplever att västtraditionen som ser det omedvetna i 12e har en poäng. Huset påminner om djuppsykologen Carl Gustav Jungs SKUGGA, dvs en mörklagd zon där allt man inte kan acceptera med sig själv knuffats in i. Därför med Saturnus ett problem för Demi Moore och när den sedan tar samma långa 270-graderskontakt som hos Madonna men i det här fallet söker kontrollera kärlekens och skönhetens Venus, då handlar det om en helt manipulerad kropp. Hennes omedvetna är panikslaget över åldrande och förlorad attraktionskraft!

Jag har ett anonymt fall, född ett dygn före Demi Moore och under många år klädmodell i några av landets största damtidningar. Det sista foto jag sett, några år gammalt, antyder antingen århundradets mest remarkabla genuppsättning eller kosmetiska ingrepp för att bevara i princip exakt samma utseende som 25 år tidigare. I detta fall låg Saturnus som hos Madonna, i 4e privata huset och verkar från jordnära Stenbocken mot den egna kroppsliga ascendenten. För en Vågascendent, till skillnad från Madonnas Lejondito är Saturnus en verksam välgörare, men jag vet likväl att hemmiljön (4e) var saturniskt frusen, inte nödvändigtvis i verkligheten men väl i hur den här kvinnan såg på den. 

Var och en bär sin individuella själs karma med sig från liv till liv och "kladdar" ner sina föräldrar om sin omgivningen med, i det här fallet, den bristfälliga empati Saturnus i fjärde alltid tecknar. Det är en mycket styvmoderlig placering och omvittnar att man själv försummat närhet i tidigare liv och nu får anledning att klaga på andras distans och kyla - och själen börjar förstås i barndomshemmet med denna projektion av distans och främlingskap. Bara en liten utvikning, har inget med ungköttssyndromet att göra, vad jag kan se.

Maria Lundqvist, född 1963:Bara amerikanskorna hade känd födelsetid så med svenskorna får man återvända till fattighjonets horoskop och nöja sig med en sinnelagsascendent (Månen). Sådana kartor beskriver mer känslor, positiva eller negativa. Ibland fortplantar sig stark affekt och tar individen någonstans i karriären - det är därför månkartor på kändishoroskop så ofta stämmer med det de blivit kända för...

För Maria Lundqvist, som tagit i för kung och fosterland med en hela 21 år yngre toyboy, är det ännu värre än för Demi Moore året innan. För här har vi Madonnas Måne i Lejonet, ett begär efter alfahannens privilegier i konflikt med åldrandets realitet: Saturnus i det fysiska Jordelementet - och dessutom som en känslomässig fiende i 6e olycks- och fiendehuset. 

Visserligen kastar Saturnus ingen aspekt mot Lejonet men det räcker att veta vad pusselbitarna representerar för att inse att här finns något som skär sig i hela kartans upplägg. Dessutom lider Lundqvist om möjligt ännu värre än Demi Moore av utseendefascism. Saturnus är hennes fiende och likväl biter den sig fast i hennes Venus (kvinnlig fägring). Här är ytterligare ett problematiskt horoskop där Lejonet och Stenbocken inte kan samverka utan blir till löjliga överdrifter - minns de nyliga inläggem om Stockholms stadsbyggnadsråd Apple-Mogert och hans svaghet för stora skrytbyggnader.

Camilla Läckberg, född 1974:Återigen Saturnus och nu i aspekt mot dess fiende Solen. Den veka åldringen tränger sig på den starka och dugliga Solen. Det här är nog den sjukaste kvinnan i hela gruppen eftersom hon gör åldrandeproblemet till sitt eget långt tidigare i livet än de andra! Solen i Lejonet angripen av Saturnus avslöjar en sjuk psykologi med enorma narcissistiska problem, en "me too"-typ som också ska berätta om den hemska omgivningen som inte vill förstå att hon har sjukliga behov att bevisa något... Varför valde hon att skriva deckare och ytterligare bidra till Sverige som ett imbecillt land där alla springer åt precis samma håll? 

Saturnus, traditionalisten, har total kontroll över Solen-i-Lejonet som därmed blir en stukad ledare utan någon verklig originalitet. Denna Sol är stark styrd av fader Tid! Läckberg som opportunist som gör precis det som ligger i tiden?

Det är min uppfattning att ett sinnelag i Jordtecknet Stenbocken tenderar mot copycat-mentalitet. Plagiarism är dessutom i linje med Platons gamla myt om att världsskaparen, Demiurgen, bara plagierade himmelen och dess gudomliga former när han företog sig att göra en egen värld, fast sämre och inte lika vacker. Demiurgen ses därför mer som en hantverkare som tillverkar sina bord och stilar efter förebild och Stenbocken/Saturnus är ett typiskt hantverkartecken i de fall det inte söker makten. 

Det är här "hermafroditiska" Tvillingarna kommer in som medlaren mellan himmel och jord (i Platons antika världsbild). Som en tredje sammanbindande part eller en förmedlande länk. I Indien är tecknet Mithuna (Paret) en symbol för mannens och kvinnans uppgående i en högre enhet och äldre konst uttryckte detta via sexuella motiv. (Jfr. den kristna tradition som beskriver Jesus som en Merkurius-liknande typ som en BRYGGA mellan världarna!) Typiskt nog är det ENBART Venus som är en planetär välgörare för den som föds med Tvillingarna stigande i öster. 

De här tankarna döljer troligen förklaringen till att romerske filosofen Plotinus på 300-talet använde Afrodite (Venus) som symbol för människans själ, trots att hans texter visar förtrogenhet med astrologin. Det är en fråga för historiker att reda ut om något skifte har inträffat. NÄR blev Solen symbol för den individuella själen i hinduisk astrologi? Var Venus en äldre symbol för själen men senare ersatt av berättelsen om Solen som utgångspunkten för vår unika individualitet? Venus som positiv härskare över Vågens tecken, i vilket Luftplaneten Saturnus sägs upphöjd, anknyter också till rättvisans domstol i himmelen där själen vägs på vågskålarna. Den tanken snuddar bloggen vid varje gång då här talas om den verkliga mänskligheten som osynliga andar i en andevärld (Vattumannen, Den "Väldiga" en osynlig luftdomän som rymmer alla andeväsen). 

Med en sådan modell blir plötsligt Solen inte mer än andesjälen i dessa slit och släp under den heta solen i vår värld, dess framträdande som en aktiv varelse i den lägsta av alla världar. När allt kommer omkring tecknar de 12 husen i ett horoskop primärt olika aspekter av denna värld och detta jordeliv. Solen eller atman skulle då kunna få illustrera människan (eller djuret) "in action", i rörelse i denna värld. Venus, essentiellt ett "luftväsen", en ande, blir då den osynliga medresenären på kroppens resa genom ett jordeliv medan  Venus också, precis som Hermafroditen, indikerar själen mer som ett samband mellan det jordiska (tillfälliga) och det himmelska (eviga). 

Det är här Plotinus kommer in med sitt grova språk och förklarar Afrodite en hora när hon vänder sig bort från det eviga och ägnar sig överhövan åt kroppsliga betraktelser och framför allt om hon lustar efter unga kroppar. Frågan om planeterna och själen utmynnar förmodligen i insikten att samtliga sju planeter indikerar själen ur olika aspekter. T.o.m. sinnesorienterade Månen kan i vissa lägen beskrivas som själ, som när den sekulära människan talar om sina olika "själstillstånd". Detta är den eviga själens lägsta nivå, just när den är mer psyke än ande och nu står distinkt under inflytande från materiens mörker. Den delen av själen virvlar med i det timliga och bryts bort, låga själar - människor som satser på fel nivå - har inte evigt liv. Den eviga själskomponenten lämnar världen utan att att ha samlat någon vettig erfarenhet alls. Kanske visste den eviga själen att det var ett mellanliv... Kanske den eviga själen överhuvudtaget inte gör någon åtskillnad mellan "nyttig" och "onyttig"...

Läckberg har dessutom ett mycket problematiskt förhållande till sinnelagsascendentens härskare - den står återigen - precis som hos Maria Lundqvist - i 6e huset för olyckor och fiendskap. Inte heller Läckberg är förtjust i tanken på åldrandet... Jag tror vi börjar se den svenska satanismen här - när ett land väljer materialismen som ersättning för dubbelämnet religion & filosofi, då blir genast Döden - materiens källsprång - ett problem och befolkningen börjar patologisera. 

I Sverigehoroskopet märks detta via Vågascendenten och dess Venus i Stnebocken i 4e huset. Trots att Venus placering sägs god ligger urspårningen inte långt borta... Folk river ut sina kök och bygger nya i patologisk omfattning! Hushållen (4e) saknar själsdjup till följd av Jordelementets begränsning. Då måste man nervöst ändra på sin miljö hela tiden, precis som de rika gubbslemmen och lammköttsjagande kulturkvinnor försöker skapa sig en miljö som signalerar fräschör. Gamla Lort- och fattigsverige har fått oönskade konsekvenser, det är hur lätt som helst för Eliten att manipulera folk utifrån den här ångesten inför slitage och det åldrade... Ge dem lite skattelättnader för nästa onödiga bostadsrenovering och sen kan vi Eliten göra vad vi vill med dem utan att populasen märker ett dugg.


*****

Till sist frågan hur unikt det var att hitta fyra lammköttsägande kvinnor i kamp mot sitt åldrande där samtliga fyra var svårt angripna av Saturnus. Det är helt klart att Saturnus BEHÖVS i ett framgångsrikt horoskop. Den förmår avgränsa och fokusera fältet. Men som den Stora Illgöraren verkar den även på andra plan och det är just som fader Tid som till sist övergår i Döden som dess största skada är. Eftersom Saturnus är livskraftens direkta fiende är Demi Moore och Camilla Läckberg värre sönderfrätta av Saturnus ytliga hyckleri än de andra två - båda upplevde säkert sig själva via sin Sol, via mediernas bevakning av dem tillsammans med sina yngre och statushöjande pojkvänner. 

Vad Madonna håller på med är en gåta, hon verkar vara en naturkraft som kommit olag! Och Maria Lundqvist måste som sagt förklaras av den brutalisering av sensibiliteten som Lejon och Stenbock i samma horoskop kan ge. 21 år är bara för mycket och hon kommer att sluta som bitter om några år. 

Jag har också hittat horoskop med mycket svåra och direkta konflikter mellan Eld och Jord där istället AVKOMMAN drabbats, föräldern har varit en stridis och helt fixerad vid att konkurrera och visa sig duglig och föder så sjukliga barn eller barnen insjuknar i svår sjukdom efter några år. Dessa fall ser ut som en annan variant på samma patetiska prestationsbehov de här fyra kvinnorna lider av. Någon får alltid betala när giriga själar far fram och när bloggaren själv insåg att han hamnat med just en kombination av Lejon/Stenbock som mer såg relationen som ett projekt för självbekräftelse, backade han ur. T.o.m. bloggarens mor med samma kombination hade släkt som talade bakom hennes rygg om att hon valt make av statusskäl.

Som jag skrivit tidigare, har jag ett helt gäng horoskop som mixar Lejon/Stenbock - de båda ledarsugna tecknen - och det har alltid funnits en mer eller mindre outtalad tendens att vilja dominera och bossa runt med andra.  Återstår att se hur länge Läckbergs partner är nöjd med att vara nummer två.

PS. Man skulle också kunna studera de fyra horoskopen utifrån Jupiter, dvs. ur framgångsperspektivet, men det vore att ta för givet att kärleken inte finns och att alla som väljer betydligt yngre partners gör det som cyniska framgångsjägare... Hade svenskornas horoskop haft födelsetid kunde den infallsvinkeln ha varit roligt, för båda amerikanskorna har mycket viktiga Jupiterplaceringar. Den flängiga Madonna har Jupiter med överdrivens (ambitionens) Rahu/Drakhuvudet i 3e huset för "sång och dans", vilket perfekt summerar hennes framgångssaga. 

Demi Moore är mer intresserad av personlig och kroppsliga framgång som sådan - Jupiter i 1a egohuset är visserligen en extremt stark placering, född under den lyckliga stjärnan som lyfte henne ur den trailer trash-slum hon föddes. Men samtidig är de lyckobubblan falsk och kan spricka mer än en gång. Med Vattumannen i 1a huset blir den i grunden goda Jupiter tyvärr en "verksam illgörare" och när Demi visade sina onaturliga silikonbröst i tre filmer på raken spräckte hon en sådan bubbla och skadade sitt varumärke. 

Madonnas Jupiter är i jämförelsen helt perfekt (vilket hennes långa framgångsaga omvittnar). Lejonet i öster gör Jupiter till verksamt god och oppositionen från den likaledes verksamt goda Mars skapar visserligen instabilitet mellan henne och alla partners men håller onedligen hennes tredje sång & danshus vid liv. Libido består men objekten för kärleken växlar - Lejonet i 1a huset har som bekant det problemet att dess självcentrering gör Venus (avvägningen till andra) till en verksam illgörare. 

Madonnas 3e hus ägs således av en problemplanet och jag minns Madonnas dåvarande make partner Warren Beatty se rejält trött ut över hennes extrema självcentrering i dokumentärfilmen "In Bed With Madonna". Här såg man Vågens härskare Venus vika ned sig inför den själviska energi som löper mellan Väduren/Vågen i Madonnas "actionorienterade" horoskop.

måndag 21 augusti 2017

Enögd tokliberal skriver sin historiebok

Kapitalismkramaren Johan Norbergs senaste bok sågas effektivt i AB. Eftersom hans horoskop redan kommenterats två gånger (2013 och 2015) vill jag den här gången utgå från recensionens underrubrik, "en enögd liberal tolkning av mänsklighetens historia". Denna stämmer perfekt med en vanlig svaghet i nymånehoroskop.


Planeter i solens närhet tappar ljusstyrka eftersom solen skiner så mycket starkare. Detta blir astrologiskt ett omen om att de båda Ljusen inte bollar fram och tillbaka som de borde, Solens efter direktiv tar över och Månen förmår inte fördjupa eller nyansera budskapet. Man får plakatpolitik eller propagandister.

Läs den omdömesgilla AB-recensionen och se hur perfekt detta stämmer med Norbergs närmast imbecilla sätt att skriva historia, där han nogsamt undviker alla de komplikationer nyliberalismen för med sig, för att inte tala om alla de fakta som talar emot den. Av den här nymånen i Lejonet återstår bara Lejonets driv mot det "monumentala" och imponerande (se nyliga inlägg om Stockholms stadsbyggnadsråd med illa fungerande MånLejon). Att enbart drivas av sin Sol är som att lyssna till en speedad radiopratare, särskilt Solen i härskarläge kan vara en av flera kandidater till rollen som astrologin typiska narcissist. Det är bara det egna perspektivet som intresserar och individer kan framstå som maniska eller "drivna" om de dessutom har Eld & Vattenkrig i sin karta. 

Den helt okontrollerade svamlarens syndrom passar nu inte in på Norberg eftersom han har skygglapparna på - Saturnus, passande nog i intellektuell Luft och i ideologiska 11e idealhuset är Solens fiende och kastar en kontrollerande och avsmalnande aspekt mot Solen vilket troligen sänker nyliberalens IQ en del - hur mycket är svårt att säga utifrån astroteorin eftersom Solen som representerar den råa kognitiva förmågan samtidigt står i sitt starkaste härskarläge. Men eftersom också reflektionen (Månen) saknas framstår den ideologiska styrningen från Saturnus som att den här intelligensen snarast låter som en stupido... Ett kraftpaket visserligen men bättre lämpad att skriva falska manus till korta reklaminslag än försöka förklara historien utifrån marknadsliberalismens defekta modell !!!

Jag tror inte jag nämnde i något av de två äldre inläggen att Norberg paradoxalt nog har alla FAKTA mot sig i sitt eldssjälshoroskop, om än tillkämpat cool (Saturnus) snarare än en hetlevrad bärsärk. Givet den bortbrända Månen (nymåne) är det ingen mening att tala sinnelagsastrologi, i brist på exakt födelsetid är detta ett solärt horoskop med fokus på handlingsmänniskan, vilket AB-recensionen tycks bekräfta genom att hävda att Norberg är en av Sveriges få, internationellt kända ideologer. 

Detta passar perfekt med en Sol i härskarläge i Lejonet och med en kommunikations-Merkurius som visserligen också är bränd (och underordnad fenomenet/Solen Johan Norberg) men dock alltjämt verksam bakom skenet och då välsignad av kungamakaren Regulus (bloggens lilla inlån från en utdöd persisk-babylonisk astrologi som inte lämnat några spår efter sig, förutom de ofta missförstådda teser som de äldsta mottagarna runt Medelhavet nedtecknade).

Norberg känner sig alltså som en utvald kung men hans storhet är som sagt att propagera för ett system (Saturnus) som i själva verket är den stora och generösa Solens värsta fiende - nyliberalismen. Saturnus symboliserar nu "Den Gamle" så förklaringen till hans ideologiska val tycks snarast ligga i det aldrig konstruktiva hatet mot en annan ideologi. Han diktar ihop sina lögner om nyliberalismen bara för att han så hatar socialismen. Han påminner mycket om regeringen Reinfeldt som också hade svårt för fakta och hellre valde att leva i en värld av lögn - eller "alternativa fakta" som högerfenomenet Trump kallar det.

Att vara så driven som Norberg och ändå ha allt fel märks av att han har den faktarelaterade Saturnus emot sig, fast här verksam på tankens nivå (Luftelementet) och dess hämmande inverkan på Solen som Saturnus förutan skulle "skina lika för alla". Att Saturnus är Solens fiende visar skillnaden mellan den verkliga härskaren som strör sina välsignelser i lika mått över alla undersåtar och den snåle ledaren Saturnus som absolut vill att vissa ska ha det bättre än andra - Saturnus står för meritokrati. Fredrik Reinfeldt var ett ovanligt illasinnat och elakt exempel på en meritokrat som politiskt gjorde de fattiga fattigare och de rika rikare, precis samma konsekvens som Norbergs ideologi får i verkliga livet.

Att Norbergs nyliberalism inte fungerar i verkligheten ser man också av att Lejonet inte fungerar väl med ett rent materiellt substrat, Jordelementet, som vi här kan kalla de hårda fakta från verkligheten varmed AB-recensenten lyfter fram som bevis för att Norberg är höggradigt fjärmad från verkligheten, en galen ideolog om man så vill. Med Lejonet i 1a huset har som verksamma välgörare alla de tre eldrelaterade planeterna Solen, Mars och Jupiter (den senare egentligen den indiska astrologins ENDA referens till kvintessensen, det femte elementet Eter vari hela världsskådespelet, hela universum har sitt vara).

Ett horoskop  som nöjde sig med att verka på VISIONENS rena nivå skulle kunna bli en spektakulär inspiratör och ledare för byggarbetarna på jorden. Men Norbergs horoskop "smutsas" av att han har planetär betoning på några av Jordtecknen. Både Merkurius (Jord-Jungfrun), Venus (Jord-Oxen) och nämnda Saturnus (Jord-Stenbocken) blir verksamma illgörare för Lejonet-i-första. 

De elakartade effekterna visade sig som sagt i Norbergs intellektuella avsky mot de begränsningar mot hans totala solära frihet som t.ex. statlig eller socialistisk styrning av "marknaden" som Saturnus här representerar. Tyvärr gagnar det inte en människas eget strukturerade tänkande att kämpa mot strukturens herre Saturnus! Man blir en patetisk typ som framstår som ideologiskt hjärntvättad.

Norberg har Venus i Jord, i sitt fallna läge i Jungfrun och i 2a huset för ekonomi. Om man talar om 2a huset som privatekonomi - egna plånbokstänkande som det svenska Etablissemanget och medierna så väl lyckats få svenska folket att fixera sig vid och därmed härska genom att söndra folket - så kan 11e huset gälla national- eller t.o.m. makroekonomi. Detta säger hinduisk tradition i princip rakt ut genom att göra riktigt stora pengars Jupiter till signifikator för bl.a. 11e huset. 

Mittemot, i "kreativa! 5e huset är Jupiter också signifikator, men representerar då t.ex. spekulation - att "fästa solögat på" något i den alltid lika ljuva förhoppningen (Jupiter = hopp) om att man ska kunna profitera stor utan arbete bara genom att t.ex. observera värdepappersmarknadens rörelser. Det är förvisso en "kreativ" syssla, men knappast vad en genuin kung skulle syssla med (5e huset indikerar också värdigt, "kreativt" ledarskap).

Hur som helst har Norberg ingen lycka med sig i sin plånboksmentalitet, Venus i Jungfrun har mycket med kollen på siffror att göra och här är planeten en "verksam illgörare". Han får inte ordning på siffrorna kring det FAKTISKA (Jord) och framstår som vilken Fredrik Reinfeldt eller högermänniska som helst, som presenterar falsk statistisk som tyda på att stödja nyliberalismens sak. (Det är mycket troligt att Norberg visst lyckats kapa åt sig av kakan men detta är en tolkning inte från en fysisk ascendent utan från Solens perspektiv, en principiell ståndpunkt.)

Sedan befinner sig också makroekonomins symbol Jupiter i Jordelementet hos Norberg. Och därtill i 6e huset för olyckor och fiender. Här blir det mixade budskap eftersom Jupiter är på Solens sida och liberalismens kanske tydligaste symbol eftersom Jupiter söker sig bortom Saturnus gränsdragning (det blir i vanliga världen ett paradigmskifte om dess expansion varit korrekt och god för alla, men när vi har med en dålig Jupiter att göra, resulterar spruckna bubblor innan Jupiter hunnit uppfylla och gå bortom den slutna värld Saturnus tecknar).  

Men Norbergs försök att göra faktisk (Jordelementet) verklighet av hans extremliberalism (Jupiter) är dömd att misslyckas och t.o.m. enbart generera fiendskap i den empiriska verkligheten eftersom Jupiter inte alls är fri utan ägs av den onda Saturnus som vi sett enbart representerar Norbergs negativa ideologiska hang-up på stat, socialism och andra "onödigheter" ur ett narcissistiskt och uppblåst Lejons perspektiv. Det är därför Jupiter som makroekonomi - är en dödfödd företeelse, den är Satans försöka att utgå från den negativa polen, vända på allt och presentera en falsk värld av ljus.  

Johan Norbergs horoskop är i själva verket ett skolexempel på hur borgerlighetens självlögn ser ut! Den negativa grundbulten ligger i det osynliga, i Platons Idévärld, och det inte att undra på att den liberala Jupiter i Jordelementet hamnar i 6e huset för olycka eller förväntningar som aldrig realiseras. AB-recensionen ger ett gäng motfakta som visar hur bortkollrad i huvudet Norberg är, och hur mycket av verkligheten (Jord) han måste blunda inför för att kunna hålla sin anti-ideologi vid liv. En tragisk men ganska vanlig människotyp med bara den skillnaden att han favoriserats av ödet för att sprida ett falskt men dock alibi för den rika Överheten. Denna nyliberalism är deras ideologiska försvar för de vidriga förhållanden som kapitalismen ger på jorden i modern tid.

PS. Den här bloggaren har inte en enda planet i Jord och kan således ostört ägna sig åt att studera tankens renhet. För honom är Norbergs odugliga penningplaneter Venus och Jupiter bara, som romaren Plotinus sade, "begreppslig materia", men studiet av Platons begrepp eller former är inte ett studium i motsättning till den empiriska verkligheten enligt det antika maximet, "som därovan, så härnedan". Astrologins verktygslåda visar helt klart att detta dominanta Lejonet är en av de själar som fallit från Nåd redan i himmelen och vad han än söker organisera eller presentera som mental modell (Saturnus i Luft) som degraderar det honom som ledar-Lejon. 

Norberg var predestinerad att, när allt är sagt och gjort i detta hans liv, att ha gjort åsnans roll till perfektion. Saturnus är en så kompromisslös planet att dess strålar mot Solen tyder på orubblig karma för detta liv och svåra besvikelser om Saturnus därtill är en verksam illgörare, som den här är. På Norbergs lott har den spruckna bubblan, den otillräckliga eller kvästa Jupiter, fallit. Hade han varit präst och lamenterat en gudlös form av socialism hade man kunnat lamentera hans nederlag, men nu valde han själv den onda materialismens sida. Jupiterplaceringen i Stenbocken 26/1-73 -  9/2-74  - att söka frihet i ofrihetens element - är ett perfekt exempel på hur Tiden själv är preparerad att ge röst åt värsta syndarna när de störtar in i ett nytt jordeliv för att ta vid där de måste ha misslyckats.

För den väldigt lilla människan, som bara jobbar under veckan med blicken riktad mot helgunderhållningen spelar de här stora ödessignalerna inte något större roll. Etablissemanget söker hålla folk på låg nivå så att de inte ens ser sina liv ur det upphöjda perspektiv t.ex. astrologins byggbitar gör möjligt. Onekligen har man uppfattningen att Tiden är herren, om man dömer ut hela årgång 1973 med dess Jupiter-i-Stenbocken, men småfolkets smala lycka är att de aldrig kommer att uppfatta hur de mer eller mindre passivt spelat med i den tidsbegränsade störning som Jupiters passage genom Stenbocken symboliserar. 

Hos mer medvetna kan den här halvbakade placeringen utgöra en del i något man bekämpar, t.ex. att "stor framgång skulle ligga i social eller materiell position". Bloggaren har t.ex. en verksamt ond Jupiter i näringssjälens Vattenelement i 6e olycks- och fiendehuset men utan kontakt till hans egen ascendent. Visserligen drabbar denna som spruckna bubblor i fråga om välfärd, men framför allt representerar en sådan Jupiter det hycklande Etablissemang med dess koppling till näringslivet som riggat en falsk frihet som t.ex. genom en skendemokrati där folket en dag vart fjärde år får inbilla sig att deras röst betyder något... Avsaknaden av återkoppling till den egna personen (1a huset) kan (där födelsetid och ascendent är känd) därmed ge en "ond" Jupiter som är en ovanligt objektiv källa till olycka och inte enbart en demonisering av andra för egenskaper man själv inte vill kännas vid. 

Johan Norbergs solascendent ger också en Jupiter i olyckliga 6e huset, men som noterat är det hans egen negativa ideologi, hans syn på Saturnus begränsningar som gör att hans försök att skapa frihet i det materiella misslyckas. Analyserar man bloggarens Jupiter i Skorpionen i 6e på samma vis, visar sig visserligen Jupiters ägare Mars brygga till bloggarens egen Sol via konjunktion och därmed sannerligen ha en personlig koppling, trots vad han nyss sade! Men här är poängen att Solen bränner Mars och därmed kapar med rötterna till den näriga typen av spekulations-Jupiter. Denna framtonar nu istället som ett problem som "fienden" har! Eftersom Sol/Mars-uppgörelsen ligger i 5e huset för "höggradigt aktiv karma som slussas in från tidigare liv" och bloggaren har haft kanske ett dussin tidigare liv-förnimmelser, har han både en och två tider och platser för den separation från ond rikedom horoskopet för detta liv illustrerar. 

Inte minst finns en gammal girig arabisk handelsman i djupet av bloggaren, och vill man ändå propsa på att antikapitalismen på den här bloggen är en projektion så är det en historisk projektion - bloggarens uppgörelse i detta liv med ett tusen år gammalt liv som inte var värst trevligt för någon i hans omgivning. Han var en skit en gång i tiden och ser nu utan filter i den globala rovkapitalismens väsen, dess låghet och ointresse av människorna.

Utan klockslag vet man tyvärr inte vilken fysisk ascendent tokliberalen Norberg har, men det skulle vara väldigt intressant att studera hur hans purva punya via 5e huset ser ut! Aktiv karma av alla de slag kan betecknas, både bra och dåliga val i det förflutna. Skillnaden mellan 5e och 8e tycks mig vara att femte är ett lyckosamt hus och underlättar uttrycket av såväl goda som onda sidor - Sverigehoroskopet har t.ex. ganska så dålig karma genom sitt 5e ledarskapshus, men ledarna LYCKAS i sin ondska eftersom 5e underlättar. 

Omvänt, tycks Skorpionens 8e hus kretsa kring negativ karma i meningen ting eller känslor som blockeras från att uttrycka sig i detta liv. Jag har spekulativt liknat 8e vid en judisk geniza, av vördnad för heliga texter bränner man aldrig sönderlästa böcker (bokrullar) utan ger dem en sista vila där de i egen takt kan förmultna i denna "gravkammare". Åttonde dödshuset blir som en plats där gamla störningar sakta självdör och i upphör vara pådrivande karma.