Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 10 december 2017

Den onda spekulationen i Sverigehoroskopet

SvD/Näringsliv skriver: "Svenskar är klart mer benägna än genomsnittet i Europa att använda sina pengar det kommande året till investeringar i aktier, obligationer och råvaror, enligt en färsk undersökning som [kapitalförvaltarbolaget] Schroders gjort."

22.000 intervjuer i 30 länder ligger till grund för den här observationen. Tillräckligt har kanske sagts om Sverigehoroskopet, men uppenbarligen stämmer analysen på Sideriska siktet. Femte spekulationshuset innehåller både en "ond" Sol som motor för spekulationen i onda, lätta pengar ("ond" Jupiter) som utmärker nationen, vars soltecken (Vattenbäraren) indikerar verksamhet på det fysiska lindriga Luftelementet. Vi har alltså en nation delad mellan låga kroppsmänniskor och "intellektuella" girigbukar!

Hur har detta folk lyckats degradera sig i materialismens värsta avart? Händelsevis råkade den frågan besvaras i närmast föregående inlägg, den (vad jag kan påminna mig) första genomgången av Sverigehoroskopets atma karaka (indikatorn om vad nationalsjälen åtrår). För om själssignifikatorn är begärets Måne och dess disponent har en "hang-up" i 8e dödshuset (även arvets från utgående generationer), då blir svenskarnas spekulationsbeteende mer begripligt. 

Det är, som jag nämnde, Fattigsveriges elände som drar som iskalla vindar genom folksjälen i detta land där allt återigen söker blåsa vandra för att få det lite bättre själv. Helt bortsvept är nu den socialdemokratiska erans solidariska fördelningspolitik (en liten frisk fläkt Luft från Himmelen). 

Men den osunda och moraliskt degraderande jakten på välstånd låg i nationalhoroskopet från 1974, vilket visar att socialdemokratin redan då var ett misslyckat projekt som inte lyckats skapa ett ädelt folk av svenskarna. För vad gagnas man av att vinna världen om man samtidigt förlorar sin själ?

Århundraden av den låga pannans - praktikerns - mentalitet och påvra materiella förhållanden hade stukat den här utmarkens invånare alltför hårt. Att skapa civilisation kräver den nobel tanke, och långsiktigt tålamod men i Högan Nord tycks mycket ha avstannat från det ögonblick marken först befolkades. Det är först med globaliseringen och enorm datakapacitet det blir allt tydligare hur extrema och vanartiga svenskarna blivit. Vi är pinsammast i Europa på en mängd områden nu, från bristen på respekt för gamla (åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden och i livets slutskede) till djurisk profitmentalitet när det kommer till morgondagens svenskar som idag sitter i skolbänken. 

Landet håller kort och gott på att ta död på sig självt genom just sagda "spekulationsbenägenhet", vilken Sideriska siktet hittills enbart kopplat till landets Elit och Etablissemang. Men av rapporten att döma tycks Sveriges soltecken (identitet) ha slagit rot även i gemene man... 

Förklaringen till denna sjukliga utbredning är enkel: hur många dagstidningar ägnar någon som helst uppmärksamhet åt frågan om nästa civilisationsbygge bortom kapitalismens kollaps? (Medierna är Tredje statsmakten och vad de skriver eller undviker att nämna formar folkets kollektiva medvetenhet. Sociala medier, å andra sidan, är enbart medvetenhetsförstörande.)

Inte en enda svensk tidning (vad jag vet) diskuterar en värld bortom profitmentaliteten förutom lilla ETC - en tidning som den borgerliga medelklassen inte förstår vad den handlar om i sin förtvinade intellektuella förmåga att placera sitt lilla livsprojekt i ett större sammanhang.

Vad är skönhet? Penélope Cruz horoskop.


Penélope Cruz 2013

Den här texten låg och sov en tid eftersom jag inte ville lägga ut en banal historia om en snygging utan meningsfull kontext, särskilt inte i Me Too-rörelsens tider, där man bara behöver kasta ett uppskattande öga för att bli anklagad för sexuella trakasserier. Det var redan bestämt att ingången till horoskopdiskussionen skulle vara Platons muntliga lära, omnämnd av några av hans elever, främst då Aristoteles. Den gamle Platon tycks ha använt formeln "Det Sanna, Det Sköna, Det Goda", frukten av hans försök att få inblick i Det Ena och förnimma dess primära attribut. (Se Wikipedia om The Transcendentals.) Efter en knapp vecka hamnade min blick så på exakt rätt text, som jag här återanvänder från inlägget "Själens Form":

Arthur Hilary Armstrongs tunna men extremt viktiga The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus (1940, Cambridge University Press). Här är forskarens egen formulering, sidan 76:

Nous [Intellektet] är källan till det som är gott, vackert och intelligent i själen. Själen är en Nous emanant, och dess utflöde skrivs med precis samma radiationens metafor som Plotinus använder för Nous emanation från Den Ena. Själen agerar som materia och Nous såsom form; eller Själen mottar Nous proportionellt till sin kapacitet.
Med den för ateister, materialister och bindgalna jämlikhetsförespråkare provokativa tanken att inte alla själar har samma kapacitet att uppta det gudomliga intellektet, kan man utan att vara särskilt kontroversiell formulera en hypotes om jordisk eller timlig skönhet. Och det var det jag sökte göra i det här inlägget.

*****

Upptäcker av en händelse att AstroDatabank fått nyss om spanska skönheten men inte överdrivet talangfulla aktrisen Penélope Cruz födelseklockslag, AA-rankat dessutom.

Någon spanskspråkig film av Pedro Almovodar har säkert slunkit ner genom åren, men hon är i princip inget annat än en sell-out som gör Hollywoodfilmer med gigantisk budget och hade en trend att bli kär i sina manliga motspelare. Först var det Tom Cruise efter den smått surrealistiska Vanilla Sky. Sedan spelade hon mot hjärtekrossaren Matthew McConaughey i den bedrövligt usla  Sahara 2005 (jag vet inte vad den filmen ville vara, actionrulle eller skattletande familjeäventyr). 

Intressant nog blir hon i hop med huvudrollsinnehavaren ett par månader efter filmens premiär, så man kan nog misstänka en otrogen övergång från Tom Cruise som hon ännu var ihop med då filmen spelades in 2004 och sin nya motspelare. Till sist ändar Cruz sin trend med en annan motspelare hon blir ihop med under filminspelning 2007, men nu en landsman och se då tar äntligen katolicismen skruv och det blir till sist äktenskap.

Jag fulvinklar redogörelsen en smula eftersom födelseklockslaget ger en dålig Venus som i sitt bekymmersamma läge kan bli en hora för pengar eller framgång, men som här erbjuder en fenomenal utmaning för horoskoptydaren.

Att jag tyckt hon är bland världens vackraste sedan första anblick i en film jag glömt namnet på kanske förklaras av talesättet "lika barn leka bäst". Aktrisens horoskop träffar nämligen bloggarens Mån-Tvillingascendent runt 10-12 grader så att han ramlar baklänges! Så här är det varje gång någon celebritet går "igenom filmduken" och drabbar en, oavsett vilket element eller zodiaktecken kan man räkna med att två själar här möts i andevärlden även om de aldrig kommer att ses i den lägre världen. 

De fyra elementen, räknat från Elden, "det noblaste" (Plotinus) indikerar visserligen en krympande kapacitet att uppta Nous och därmed en mindre "naturlig" arvedel av Det Sanna, Sköna och Goda, men eftersom själen själv kommer från en region bortom alla jordiska beskrivningar behöver inte den t.ex. dominant Jord-baserade människan sörja. Som själ, släpper "Jorden" i samma ögonblick den lämnar tid och rum och återknyter till Nous. "Går in i ljuset" säger jordborna och syftar väl då på inträdet i Eldelementet som är så långt mänskliga begrepp kan nå.

Nous självt är inte tillgängligt för människor som sitter fast i de fem sinnena, enbart för de som verkar på Intellektets nivå, den noetiska nivån. Jämför med högre matematik som inte går att "titta på", med ögonen och förstå vad ekvationen handlar om, utan kräver en initiation i Formernas värld...

Paradoxalt nog representeras Nous bäst av Luftelementet, men som det gudomliga Intellektet befinner det sig bortom den materiella skapelsen och inkluderar i sig själv Luftens Form eller Idé. Detta är då Nous i sin intellektuella självmedvetenhet och illustreras i astrologin i någon mån av Luftplaneten Saturnus hemma i sitt positiva härskarläge i bäraren av Vatten. Går man till Plotinus finner man att han alltid låter den mer primära emanationen ur Det Ena omhölja och bära den senare och mindre. "När man är större måste man bara de mindre" - med mer storhet, skönhet och godhet följer ett ansvar som den monstruösa kapitalismen sökt få västerlänningarna att glömma!

Nous är så att säga Meta-Luft eller andarnas ande - Gud förvisso men inte den Första, som alltid kommer att vara bortom alla tillskrivningar. Om Nous menade sig Plotinus (med flera) veta att själarna i detta tillstånd bortom tid och rum blandar sig med varandra på ett gåtfullt sätt och tycks existera dels som sig själva men också som delar av alla andra! Det är på den här nivån man kan finna sina "tidigare liv" sida vid sida och i glatt samspråk den ena personen med den andra. Tala om en för människan obegriplig och närmast schizofren nivå av tillvaron.

Se nu Penélope Cruz horoskop och minns hur rangordningen mellan Eld och Luft alltid varit omtvistad i antiken (ett problem som inte de sublunära Vatten och Jord led av):
Cruz är verkligen sänd direkt från himmelen till jorden, utan att passera varken den psykiska och ibland degraderande inverkan från Vattenelementet eller för den delen Jordelementet! Horoskopet utspelar sig helt och hållet i den övernaturliga, supralunära sfären och samtliga sju klassiska planeter befinner sig i Eld eller Luft och två av dem t.o.m. i en så kallad ömsesidig reception. 

Det är ingen mindre än ascendenthärskaren Mars som minglar med ängeln eller budbäraren Merkurius som stiger exakt i östra horisonten och med Väduren i öster blir naturligtvis Mars en verksam välgörare. När den dessutom står i det tredje kommunikationshuset för vilken den har en släktskap och fungerar som hussignifikator (bhava karaka), är placeringen ypperlig för en naturlig erotisk utstrålning. Missa inte hur Merkurius i Väduren i 1a perfekt illustrerar hennes hopplösa engelska, hon har inte efter alla år i USA (vad jag hört) lärt sig tala hygglig engelska, men det är en bit av hennes charm, av hennes varumärke. 

Den onda Saturnus, som representerar tröghet eller slöhet står i tredje kommunikationshuset och kanske förklarar varför tillägnandet av en hygglig engelska tar så lång tid. Det här är en mixad konjunktion eftersom den både ger välsignelser (Mars hennes personliga yttre) och frågetecken för hennes personliga intellekt - Saturnus anses visserligen väl placerad i Tvillingarna men skulle kunna ge en tendens till svartsyn, vilket återigen, passar bra för att spela "galna" kvinnor - och för en sådan har hon också vunnit en Oscar.

Receptionen med Merkurius i barnet eller debutanten Väduren ger henne det barnsligt naiva och lätta som effektivt kontrasterar med Mars flåsiga lusta men som i Tvillingarna kanske ändå handlar mer om en libido kanaliserad till den intellektuella eller t.o.m. den andliga nivån. Kvinnan ser ut att tända på intelligenta män, ett befriande undantag för regeln i Sverige som inte tycks kunna frigöra sig från sin gamla rasbiologi och enbart stirrar på den yttre kroppen. Sortera Cruz till gruppen av "luftens andar" - ett begrepp utan direkt anknytning till astrologiska traditioner men som jag lite shakespeareskt roat mig med!

Jag kallade det tidigt karisma när själen ger ut (Eld och Luft är positivt polariserade) och magnetism när själen konsumerar eller dra andra till sig (de negativa Vatten och Jord). I praktiken kanske folk inte går längre än notera en skönhet men jag tycker man kan se vilka det är som strålar ut och vilka som attraherar betraktaren på ett krävande sätt, som vattnets sirener. Cruz tillhör de unika själar som lyfter upp den som  betraktar henne och påminner om att det verkligen finns en arketypisk skönhet i en högre värld (Platons "ena, goda och sköna"). Jag kan inte påminna mig en enda film där hon kapitaliserat på sin kropp genom att strippa som t.ex. Demi Moore gjorde i så många filmer på raken att hon höll på att förstöra sitt varumärke och bli omöjlig för framtida familjefilmer.

Hur går nu denna Cruz sannolika moralism ihop med en lösaktig "dålig" Venus? På det personliga planet (husen 1-4 är alla personliga och relaterar till människan själv) bildar Merkurius/Mars-receptionen en frisk och intagande direkt natur (Månen i Kräftan är också en spontan och känslomässig natur).

Här är min teori om varför Cruz på det hela taget undvikit att bli en hora trots en verksamt ond Venus i 11e idealhuset: det är den Stora Välgöraren som influerar Venus till det goda, trots att Venus har passerat Jupiter och vänder den ryggen i sin egen färd genom zodiaken. Fascinerande nog är det denna verksamt onda Venus, en Venus som vänder himmelen ryggen och dras ner mot jorden, som är horoskopets atma karaka, signifikator för själens åtrå! Ville den själ som nu gestaltar sig som P. Cruz bara komma hit och flasha lite med sin skönhet? Ja, mycket tyder på det. Hon är en dekoration i Hollywood och de celebra människorna (Jupiter) älskar att ha henne i sitt sällskap. 

De har t.o.m. för första gången presenterat en spanjor med en Oscarsstatyett för hennes halvdana dramadrottning i en Woody Allen-film. USA är exotister, men det går inte att förneka att Jupiter fungerar perfekt i det här horoskopet: den står i Vattenbäraren och i 11e idealhuset och ger en smak av det mänskliga brödraskap där skönheten binder ihop alla folk och låga och gyttjetyngda köttmänniskor av rasistisk art får packa sig iväg och muttra om sin egen arts överlägsenhet. Denna kvinna är som en avatar nedstigen från den högre ordningen där de gudomliga själarna vistas och hon är bara här för att flasha sitt leende som får den värsta surkart att mjukna i sitt förhärdade hjärta. 

Det är Väduren - det arketypiska Barnet - som säljer in läran om det mänskliga brödra- och systraskapet (Vattenbäraren, i det gamla Babylon kallad "Den Väldiga"). Väduren i 1a gör att hennes horoskop är identiskt med den naturliga zodiaken - därav mina funderingar över hennes högre mission (idealhuset) i detta liv. Så bisarrt lyckligt lottat är födelseögonblicket att Jupiter som ockuperar och "driver" det 11e huset för det mänskliga brödra- och systraskapet (universellt) också är ÄGAREN till "horoskopets bästa hus", det 9e för religion och filosofi. Att Cruz skulle vara en sekulär humanist kan inget i världen kan få mig att tro. Det ser ut som en utsänd "gudinna" som jobbar "undercover" genom Drömfabriken för att påminna om det Sanna, Sköna och Goda. När själen sjunkit så lågt att Intellekt inte längre kan kommunicera genom människokroppen, och människokroppen saknar verklig intelligens, då återstår ändå fysisk skönhet som ett verktyg, som en påminnelse att det existerar något högre!

Jag skulle tro att den dominanta och goda Jupiter i detta horoskop indikerar en aktivt troende katolik bakom all filmstjärneglamour. Ska man ranka Lilla Välgöraren och den Stora så leder visserligen Venus vägen, men vem är det som vinner, Godheten eller Degradationen? Som ägare till 9e huset kan man inte underskatta denna Jupiter och ascendenthärskaren Mars är verksamt god och ockuperar ett hus den passar i.


PS. Både Venus i Vattenbäraren och Månen i Tvillingarna befinner sig den 30e graden av sitt tecken och ett planetärt krig uppstår därför. Men vinnaren är Venus med en latitud på någon grad söder om solikliptikan medan Månen för tillfallet befann sig ännu lägre, nästan tre grader söder om den normativa solbanan.

lördag 9 december 2017

Extremt sekulära Sverige - landet där män slår kvinnorna


En bild säger mer än 1000 ord.
Så här kan "svenskhet" summeras. Läs vidare!


SvD berättar att en hittills ringaktad kvinnlig forskarstudie om mäns våld mot kvinnor i "världens mest jämlika land" håller efter 16 år på att få sin upprättelse via MeToo-avslöjandena.

Den här bloggen kände inte till forskaren Eva Lundgrens studie från 2001 men har många gånger fäst uppmärksamheten på den usla placeringen för den svenska våldssjälens - ursäkta folksjälens - aggressor Mars. Något erkännande i detta liv förväntar sig inte bloggaren, även om nationens alla problem är enkla att förstå, för den som klarar att stava till "extremt lönsam vapenexport"...
Det ligger nära till hands att misstänka dem som vrålar mest om araber och hotet från islam - och i allmänhet uttrycker sin förtrytsamhet över primitiva hederskulturer - för att vara just de 46% av svenska män som burit hand mot en svensk kvinna eller en importhustru med låg status!

Så här går det när man anammar en ärelös materialism och ger fingret åt rationellt tänkande. Med rationellt tänkande menas här inte det svenskarna tror det är, utan det högre, gudomliga intellektets bearbetning på en nivå vars existens förnekas av samtliga officiella svenska instanser från Kungliga Tekniska Högskolan och ned till scientistiska smådrägg som dem i sekten Humanisterna.

Så märkligt att en två- kanske tretusen år gammal "protovetenskap" som astrologin förmår göra så pass träffsäkra analyser av landets tillstånd allt medan dessa självutnämnda viktigpettrar trott Sverige varit den bästa av alla världar!

Missa heller inte DN:s fortsatta upprullande av Svenska Akademiens hyckleri och svågerpolitk - nu gäller det representationsbostäder. Helt i linje med den hinduiska dasha-läran som för Sveriges del innebär att vi just nu genomgår ett förödande år där Solen - vår nationella identitet med särskilt fokus på individuella ledare - synas och landets Sol visar sig genuint ond i dess fördelningspolitiska ambition, så Vågascendent horoskopet har. 

Jupiter passerar just nu i transit genom Vågen, nationens Persona (ascendent) så att även horoskopets "onda" Jupiter - symbol för noblessen - avslöjar sig för den humbug Överheten ägnar sig åt. Intressant att börja nysta just i Svenska Akademin och författarskap som ju har en nära släktskap med Luftslottet...

Efter läsning av intressanta historikern Benson Bobricks exempellösa genomgång av astrologins historia i The Fated Sky (långt bättre än den i och för sig informativa men snävare och dessutom smått hånfulla The Secrets of the Vaulted Sky av MIT-matematikern David Berlinski), inser jag att den här bloggen sedan 2009 illustrerat samma typ av horoskoptolkning som utmärkte de främsta medeltida astrologerna i Väst. 

Genom väl valda och långa citat från verk av nu glömda men då kända astrologer visar sig dessa remarkabelt fria och associativa i sitt arbete, långt från "språkpolisens" kategoriska typ. Prognoser kan resultera ur fjäderlätta (nästan sökta) kopplingar mellan olika astrologiska faktorer, och det är egentligen - vilket senare tiders astrologer sagt utan att kanske förstå innebörden - en fråga om ett konstnärligt sinne i arbete snarare än, säg, en räknenisse som lärt sig göra allt i en viss ordning och på ett visst sätt. Det intressanta är att dessa dåtida berömdheter producerade förutsägelser som slog in! (Den här bloggaren har aldrig varit särskilt intresserad av prognosdelen, utan stannat vid den psykologiska aspekten.)

Det man ser via Bobricks flitiga citat är å andra sidan ett argument mot astrologin som vetenskap i vår mening. Och tacka gudarna för att den inte är "vetenskap" utan något så mycket större som kräver att individen uppväckt sin egen slumrande rationella själ! Den hinduiska astrologin placerar själen eller människans identitet i det 5e huset, sektorn för själens (förmodade) goda karma - "ingångsvärden" att ha nytta av i detta liv. Resonemanget kan användas även för ett nationalhoroskop men i Sveriges fall är Solen en verksam illgörare och landets utagerande (gentemot andra länder, nu jobbar vi på ett större spelbräde) förutspås därför återverka negativt på landet. Jag tror det är många som sett vilken byidiot Sverige tecknar mot omvärlden i alla sina skandaler och fula affärer med korrupta handelspartners!

Bloggaren har också en verksamt ond Sol i 5e huset och vem som helst kan ju gissa hur mycket den här Sverigekritiska bloggen gagnar hans yrkesverksamma liv (Sol), särskilt som han hänvisar till den vid jobbsökande! Skillnaden mellan bloggarens horoskop och det för Sveriges är att det finns en faktor som pekar ut siktet eller färdvägen och som har ännu högre dignitet än Solen. Det är atma karaka, själssignifikatorn eller "själens åtrå" som jag döpte punkten till. Den planet som hunnit längste genom sitt zodiaktecken antyder vilken föresats den noetiska (intellektuella) andevarelsen har i detta liv. 

Detta är astrologi på en högre nivå än det 11e idealhuset som ju faktiskt i huvudsak uttrycker sig på den sociala nivån, som klubb- eller föreningsverksamhet eller en uttalad ideologi. Atma karaka är något betydligt mer subtilt, det är som att ta pulsen på andesjälen och fråga varför den alls kom hit och vad den vill, nu när den är här. 

Frågan om själens åtrå infrias är inte speciellt viktig eftersom själen inte uppfattar saker på samma sätt som dödliga människor. Bloggaren har t.ex. skribenten Merkurius som sin atma karaka men blev ingen framgångsrik författare. Det spelar inte själen någon större roll, den har sett till att hålla sig nära skrivarbeten under en stor del av värdkroppens liv och det är en GOD atma karaka som skriver dessa rader! :-)

Vilken är då Sverigehoroskopets själsliga åtrå? Den frågan tror jag inte har dykt upp tidigare, trots många inlägg om nationens kartritning. Tyvärr visar sig AK vara Månen - det enkla sinnet som människor delar med djuren och som för de minsta av de små kan vara den enda nivå de utvecklar under sitt liv. Månan är vad som håller svenska folket tillbaka, dresserat till att hålla konvsersationennivån till "väder och lotterivinster"... Ingen annan planet har hunnit så långt som Månens 23e grad av personliga eller egoorienterade Väduren. Svenskarna är mest intresserade av sig själva, hur jag upplever saker och ting.

Följer man den hinduiska läran om Månens verksamma natur i de passionerade tecknen (Rajas guna), avgör dess förhållande till Solen om det är ett sjukligt psyke/sinne eller ett gott. Eftersom Månen befinner sig någon vecka bortom föregående nymåne klassas den sinnliga delen av nationalsjälen som "verksamt god". Kort sagt: det skadar aldrig Sverige eller dess folk att reflektera en smula kring vad t.ex. deras ledare (Solen) sysslar med! Även den mest hopplöst subjektivistiska ego-uppfattning i sakfrågor är ändå bättre än ingen alls!

Men illustrationen ovan - och tidigare inlägg - har redan visat att den här förmågan till personlig reflektion har avstannat på ett väl tidigt stadium. Månens disponent är Mars och i orala Oxen tycks hela svenskheten inte bestå av mycket mer än att äta och sminka läpparna! Nationens psykiska hälsotillstånd kan ses i landets unga flickor - små versioner av Moder Svea - och hur mycket silikon de injicerar i sina kroppar och hur stor del av deras skrumpna hjälpkapacitet som ägnas åt att älta det kroppsliga. Här är baksidan av män som slår dem  - men de misshandlar redan sig själva!

Det är en folkmentalitet så omogen att man genast förstår omvärldens förtjusade tillrop till "vackra svenska flicka". Nu har även männen gayat till sig och odlar sexpack på magen och är så generande att jag är glad att inte vara född i deras generation. De är västerlandets värsta losers! Gäller för övrigt alla som köpt sig en stegräknare och avslöjar vilka offer de är för de Onda Räknenissar som håller Väst i ett stryptag!

Historien om vad Sverige vill mörknar ytterligare när vi insett att den på ytan så goda personliga strävan utgår från en Mars-i-Oxen som definitivt inte gör Sveriges ytliga självpresentation (Vågen, balans, jämlikhet) någon nytta. Mars är våldets princip och naturligtvis en naturlig illgörare. För Vågen dessutom en verksam illgörare" så att landet Sverige skulle kunna beskrivas som en nation som lider av ett EXTREMT SJÄLVSKADEBETEENDE. Men om detta hycklas det och vi projicerar vår önskan att tillfoga skada på andra länder genom att exportera vapen till dem och de som inte är verksamma i den svängen kan alltid örfila eller sexuellt antasta någon kvinna i närheten.

Landet har således en potentiell eller latent ÅTRÅ TILL DET ONDA och att atma karakas disponent råkar sammanfalla med Satans stjärna Algol, blir väl sista spiken i kistan. Även om sinnliga och vardagligt prosaiska Månen vill gott handlar det här landet om en oavbruten kamp mot ett ont mörker som hemsöker landet från den onda karmans 8e hus! FattigSveriges själ hemsöker ännu nationen.


Om inte landet och var man bryter med detta onda förflutna så är Sverige snart en historisk parentes.
 

Me Too: Fler tolvtaggare faller...

Det kanske är dags att döpa om MeToo-rörelsen till "strebrarnas patologi" eller något liknande?

Urban Ahlin råljuger inför svenska folket och förnekar att han skulle ha några tillkortakommanden medan gårdagens överraskning, den alltid leende och folkliga Ingvar Oldsberg "fattar ingenting" - precis som sin Göteborgskollega som tog timeout för några veckor sedan.

Samtidigt faller tolvtaggaren Dustin Hoffman, vilket är tragiskt även om det i årtionden hetat att han var "svår att ha att göra med". Var det en allmänt obstinat natur eller var det sexuell gränslöshet och ständigt revirövertramp det ryktet syftade på?

Dustin H (med känd födelsetid):Ingvar O (ledarskapets solascendent i brist på tid):Det tar dock några minuter att klistra in och justera de hinduiska aspektpilarna i dessa halvt handgjorda kartor, så det kommer att bli fler horoskop av den här nedbantade typen framöver. Bloggens återstående läsare lär kunna bloggens subset av den hinduiska regeluppsättningen vid det här laget. Dessutom är det inte hinduisk astrologi som är bloggens ärende... Den sideriska zodiaken tjänar idag, till skillnad från 2009, mest som avstampspunkt för diverse tankar...

Dustin Hoffmans charmerande Jupiter-ascendent ser lika tursam ut som han (efter en trög start i filmbranschen) varit. Eftersom jag skriver nästan alla inlägg "rakt ur huvudet", utan någon som helst analys, kan hans tröga start möjligen ses i själva livslinjen (Månen --> Solen). Den ömsesidiga receptionen mellan Sol och Måne ser extremt suspekt ut i sin rundgång mellan det "bästa huset" och det dunkla 8e för omedvetna drifter!

På temat djuriska instinkter man inte har full kontroll över instämmer också Dustins Mars-Skorpion med begärsfulla demonen Rahu i 12e, ett hus som förknippas med förluster och i antiken till och med exil (vilket var en människas död eftersom man förr var mer beroende av sin lokala sociala kontext än dagens globala kapitalistsvin som minglar i samma dansanta virvlar som det EU-rörliga kapitalet...) Skulle Dustin Hoffman råka i onåd under sitt liv är det således Mars - sexualdriften - som kan misstänkas!

Ingvar Oldsberg är likt Dustin född med Solen i det biologiska begärets Vattenelement (det har varit några av den här sorten bland de stickprov på Me Too-rörelsens "offer" jag kollat upp). Här anas mer bufflighet än man kan tro eftersom jollriga (jovialisk, av Jupiter) Fiskarna bottnar i en illa placerad Jupiter i dominanta Lejonet - tyvärr i 6e olycks- och fiendehuset. Den här mannens utagerande (solära) natur skulle kunna bli hans olycka eller dra på sig fiender, samtidigt som även Oldsbergs sexualitet (Mars) står i 12e huset för förluster. Båda dessa män är synbarligen omedvetna om hur de gör sina "framstötar"!

För några dagar sedan tvingades en underklassmänniska som strebrat sig upp till rollen som högsta höns över Stockholms stadsteater och sedan arbetat som en dubbelnatur för att göra de anställdas liv till ett helvete.Även här är det irrationella Vattenelementets nycker och begär dominant, men nu inte direkt via soltecknet utan genom den sliriga "dissociationen" mellan en Sol i rationell Luft och dess disponent Merkurius i Vatten tillsammans med sex- och aggressionsplaneten Mars i dess "fallna" läge. Den som tittat på tillräckligt många horoskop, vet att det här är ett potentiellt problem!

I Benny Fredrikssons solära horoskop (fokus på utagerandet) tror jag den exilplacerade Månen är roten till det onda. Hade den inte stått så omedvetet hade han kanske kunna reflektera över sin egna oresonliga flängighet men nu härjar alltså Merkurius/Mars fritt eftersom disponenten Månen är "utslagen".

Det är de tre färgade tecken/husen som är problemet här, snarare än den "hårda arbetsledaren" Saturnus mittemot Solen. Den har snarast stöd i en tursamt placerad Jupiter i Elitens 5e hus vilket kan förklara att han hängde fast i ledarpositionen i hela 15 år. Naturligtvis förvärras även denna Saturnus i sitt ledarskap eftersom Jupiter verkar ont för Tvillingarna-i-första! 

Även här kvarstår misstankarna om att den solreflekterande Månen inte klara av att medvetandegöra från det 12e huset. Alla andra ser den förstockade Mån-Oxen, den brutala tyrannen, men själv är han "lyckligt" omedveten om denna primitivism inom sig själv! Själv känner han Jupiters tursamma flyt och en klassresa till de privilegierades värld. Idag är teater och konst tydligen en väg till klassresa uppåt för de osammanhängande och driftstyrda människor som inte pallar att utnyttja svensk politik för sitt personliga strebrande.

Det är inte konstigt att problemhärdar är så enkla att detektera i dessa "offer" för Me Too-rörelsen. Hinduisk astrologi målar en ganska mörk bild av livet under stjärnorna och att hitta ett helt godartat horoskop låter sig knappast göras. Varje antydan till maktposition kommer därför att bli en formidabel prövning för, säg, 8 av 10 individer. Bara det att det är skräpet som känner behovet av att avancera, de mognare själarna nöjer sig ofta med bakgrundsroller! Det är därför det råder rena anarkin på himlarna för så många som skapar svarta tidningsrubriker.

Sveriges undergång 2002-2055 - en rekapitulation
Sveriges "öde" i sammanfattning - igen!

Under etiketten "Sveriges planetära cykler" har jag några gånger tidigare kommenterat disponentskapen, dvs den viktiga planet som nästan alltid hittas bakom en given placering och verkar ur det fördolda. 

En planet i zodiaktecknet har en disponent (förutom Solen i Lejonet och Månen i Kräftan) och en planet i ett hus/livsområde disponeras eller ägs av husets tillfälliga härskare, vilken ofta befinner sig i något annat hus så att astrologin ofta ger sammanflätade och svårtydda omen.

F.n. genomlever Sverige en generationslång dasha (portion eller period) under Rahu i Skytten i 3e huset. Men det är den tomma tunnan som utgör underlaget här, den "verksamt onda" Jupiter i 5e privilegiehuset eftersom den tillfälligtvis äger 3e.
Vimsottari Dasha:

 Maha Dashas:

 Ven:  1959-10-05  -  1979-10-05
 Sun:  1979-10-05  -  1985-10-05
 Moo:  1985-10-05  -  1995-10-05
 Mar:  1995-10-05  -  2002-10-05
 Rah:  2002-10-05  -  2020-10-05
 Jup:  2020-10-05  -  2036-10-05
 Sat:  2036-10-05  -  2055-10-06
 Mer:  2055-10-06  -  2072-10-05
 Ket:  2072-10-05  -  2079-10-06

När Jupiter 2020 avlöser som cykelhärskare kommer fokus direkt att hamna på 5e huset och allt vad det betecknar. Under Rahu-perioden har definitivt många 3e-husföreteelser dominerat. Mediekris pga. digitalisering, svenska folket ökända i världen via en episod i tv-serien Simpsons som världens värsta tjuvar av underhållningsindustrins produkter - något som förstås sammanhänger med Pirate Bay som hade sin uppgång och fall under den giriga Rahu i kommunikationshuset ett hus vars ägare själv befinner sig i 5e som också betecknar nöjen (konsumtion av underhållning/kreativitet betecknar perfekt den här kopplingen mellan digitala farleder och svenskarna som pumpade ner gratis underhållning i linje med sitt lands natala onda "välgörare" Jupiter...)

Hela it-sektorn, svenskar som blir fult rika snabbt genom spelindustrin, svenska grundskolans (3e = enklare utbildning) allt sämre skick, järnvägarnas och postens allt sämre beteende? (3e = kommunikationer, transporter) Varför? Jo överdriftens eller t.o.m. girighetens Rahu förstärker den tendens som "maximerande" Jupiter ger där den står kopplad till Sol och Merkurius i Elitens/ledarskapets 5e hus. 


Tyvärr är svenskarnas Jupiter en aningslös och naiv risktagare - se bara Karolinska Universitetssjukhuset - rikets kanske värsta skandal efter Nuon-affären och båda otroliga exempel på enastående kapitalförstöring signerad borgerliga politiker. "Ond Jupiter" är en faktiskt en idiot, en klippare och chanstagare och som ofta upprepad, står den i Sverigehoroskopet knuten till såväl handelns Merkurius som ledarskapets Sol...Filippa Reinfeldt och KU... Hennes ledarskaps-
ascendent (Solen) är unikt usel då 1a husets
ägare Venus (pengar) är VERKSAM ILLGÖRARE.
Samma gäller denreflekterande Månen, samt
inte minst hanteringen av Stora Pengar (Jupiter).
Tre verksamt onda gaddar ihop sig och degraderar
intelligensens Sol. Resultat:världens mest fiaskoartade
sjukhus för de rika stockholmarna. För det var de värda...


Sedan smet Filippa snabbt likt ex-maken och båda arbetar
nu direkt med Profitörerna - naturligtvis alltjämt
med samma sjukligt usla omdöme!

I och med Sveriges Jupitercykel flyttar, som sagt, fokus till ledarskapet i 5e och eftersom den naturliga välgöraren Jupiter tyvärr är verksamt ond för Sverige, kan man misstänka att chanstagarnas bubblor kommer brista på löpande band under den kommande storcykeln. Jag är inte tillräckligt påläst för att gissa exakt vad som är å färde - ett världskrig skulle t.ex. ändra hela spelplanen. 

Men utifrån dagsläget tror jag Me Too-rörelsen är ett tomt slag i luften. Reaktionen kommer att sätta in (vilket en del redan befarat), och maktfullkomliga manliga kapitalister kommer att ta sitt döende system för långt - AUSTERITY. Följden blir extrem instabilitet i västvärlden och framför allt då i Sverige som redan är ett skämt jämfört med de goda åren, före den borgerliga revanschen och skattevägran. De bristande bubblorna kan ses som bubblor av välstånd och hopp som spricker i Sverige, en efter en. Så många kollapser... 

Kanske "Me Too" med alla de gränslösa pösmunkar som nu hängs ut ändå förebådar den VERKLIGA Jupitercykeln. Men nu blir det inte enskilda individer utan sammanbrott på högre nivå. (Jupiter är större än Solen i astrologin). Det handlar om systemkollapser och jag har tidigare gissat att Sverige kommer att börja uppleva kapitalismens död på allvar under den period som närmar sig.

De med försvarliga summor pengar kommer helt att lämna detta land, nationalhoroskopet visar redan hur Elitens husägare (Saturnus) står i 9e huset för Utlandet och Skatteparadisen ligger bara en transferering bort. Nästa Sverige kommer att vara ett grustag när så småningom armodets Saturnuscykel anländer. Brukar inte Hollywoods filmer dystopiskt beskriva en värld som tenderar att bli verklighet lite senare? Det är svårt att veta vilka trådar eller trender som kommer att växa sig starkare och som kan påverka framtiden. Många bävar ju för vad IT-fascismens älskling, artificiell intelligens, kan medföra.

Sveriges Saturnuscykel, bortom Jupitercykeln, kan mycket väl symbolisera den själlösa organisationen/automatiseringen av Sverige med idel robotar. Humanoider vänder åldringarna med liggsår på sjukhusen istället för människor. Den perfekta Mardrömmen kommer till teknokratiska Sverige! Förhoppningsvis finns vid den tiden hallucinogena preparat så att den tidens åldringar kan tillbringa sin sista tid i livet i en rosaskimrande drömvärld och inte behöver uppleva att de ligger döende i en maskinstad utan en människa på en kilometers radie!


Intressant nog kommer Saturnus systemeringsintensiva period 2036-2055 inte att medföra välstånd för människorna eftersom "Saturnus äter sina barn". De få som Äger, kommer kanske inte att begå folkmord på de många som inte längre har ett arbete, utan kommer att kasta åt dem smulor, låta dem överleva på existensminimum. Möjligen har den dagens svenskar slutat slösa och leva som konsumerande idioter och t.o.m. lärt sig uppskatta den måttlighet som Saturnuscykeln betecknar... 

Vattenbärarens tidsålder är därmed inte kommen. Jag förutspår utifrån min ytliga förtrogenhet med tingen kapitalismens sotdöd efter den intensitiferade teknologiperiod Saturnus tecknar. Vi kan ta Sverige som modell för hela världen här eftersom vårt land ändock och intressant nog har ett våldsamt tryck i Vattenbärarens tecken.

Den som lever får se. Själv har jag bett himlarna att slippa reinkarnera ytterligare till dess att mänskligheten bestämt sig för vad de är, usla rovdjur eller nobla väsen.

"Själens form"

Jag beslöt nyligen att kalla Vattenbäraren vid dess rätta namn, en som håller VATTEN men själv inte är av den låga biologiska naturen. Det svenska ordet "Vattuman" är enbart pinsamt och omvittnar en bottenlöst dålig förmåga att avläsa symboler! Det är dock ett idiotarbete att rätta i 9 års bloggposter så det gamla namnet förekommer i äldre inlägg. 

Hinduismen betraktar tecknets härskare Saturnus som essentiell Luft, vilket ur ett filosofiskt perspektiv avslöjar att Saturnus har med den himmelska världen att göra, den som i senantik grekisk filosofi benämns Nous eller den noetiska världen, den arketypiska värld som föregår det kosmos våra sinnen kan uppfatta och som till skillnad från vår värld i tid och rum är evig. 

Så mycket kan förstås även en satanist (materialist) gissa sig till eftersom Saturnus ur ett mycket prosaiskt perspektiv är såväl Tidens herre som Döden. Tiden är Döden så att t.o.m. här nere i den fallna världen arbetar Himmelen på att befria de fallna och tanklösa själarna. Ibland krävs det många dödar (reinkarnation) innan själen börjar fatta vad allt handlar om. 

Med teknokratin valde Sverige Djävulens sida och kommer aldrig att spela i den höga division detta resonemang representerar. Monstret Urban Ahlin t.o.m. öppnade för de sekulära Humanisternas plagiat-gudstjänst inför Riksdagens öppnande!

Sverige kommer att fortsätta betrakta materien som sista ordet, trots att Platon och en serie remarkabla tänkare redan visat att detta är den mest begränsade av alla verklighetsuppfattningar. Platon menade också att demokratin är det näst-sämsta styresskick mänskligheten någonsin uppfunnit. 

Svenskarna (och västerlandet i stort) har verkligen inte fått mycket rätt! Men de fick dominera under merparten av Fiskarnas tidsålder (kaosets tidsålder) och kommer att somna in med Vattenbärarens eon, som gissningsvis behöver något århundrade ytterligare för att hitta sin form...

Apropå talet om Platons noetiska idévärld eller Formernas värld, har jag i flera år nämnt Saturnus som "själens form" men inte kunnat komma ihåg var jag upptäckte hur astrologins Saturnus och Jupiter - den sjunde resp. sjätte kretsen - är utmärkta inomvärldsliga symboler för högre principer. Så äntligen dök källan upp i notapparaten till Arthur Hilary Armstrongs tunna men extremt viktiga The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus (1940, Cambridge University Press). Här är forskarens egen formulering, sidan 76:

Nous [Intellektet] är källan till det som är gott, vackert och intelligent i själen. Själen är en Nous emanant, och dess utflöde skrivs med precis samma radiationens metafor som Plotinus använder för Nous emanation från Den Ena. Själen agerar som materia och Nous såsom form; eller [Världs-]Själen mottar Nous proportionellt till sin kapacitet.

Bloggen har redan redogjort för dessa sammanhang flera gånger, men här är då det filosofiska korrelatet astrologins Saturnus som "sjunde himmelen" men Jupiter bara den sjätte kretsen. Jupiter som Gud är faktiskt inte mer än den andra eller t.o.m. tredje guden i Plotinus större verklighetsbeskrivning. På många sätt stämmer kristendomens "den Heliga Ande" in på gasplaneten Jupiter/Zeus! Anden expanderar och fyller hela universum liksom Gud sägs vara allestädes närvarande och allvetande eftersom Anden/Jupiter/Gud samtidigt befinner sig i positioner som de dödliga människorna ännu behöver tid för att nå. 

Ur ett högre andligt perspektiv är hela den universella föreställningen redan framförd och avslutad. Det är bara vi, med råtthjärnor, som inte ser det än. Därför kan de onda makthavarna så enkelt lura människor in i sina små "livspussel" som förhindrar dem att ens se makthavarnas intriger för att fixa det för sig själva på en större och mer expansiv nivå av det kosmiska spelet...

fredag 8 december 2017

Veckans roligaste rubrik?
[Plats för fniss]

Vanligen är svenska rubriksättningar en orgie i felaktiga prepositioner eller barnsligt tänkande, men den här i ETC är rakt av kul. Dels därför att man vagt tycker sig känna igen den och dels för att tanken varsamt stimulerar de små grå.

Artikelinnehållet kan man dock hålla sig i skratt för. Lögnens ande genomsyrar varenda regering som intar Rosenbad... Hur kunde Sverige bli ett så falskt land?

Studie i astrologisk precision: skaparen av hashtaggen MeToo

Alyssa Milano kan mycket väl bli historisk, men det återstår att se om halva jordens befolkning - kvinnorna - förmår rubba kapitalismens skapande av ondska, vilket egentligen är vad hela MeToo-rörelsen handlar om. Borgare göre sig inte besvär, detta handlar inte någon allmän kvinnofrigörelse från gubbslem och den överförfriskade arbetskollegans trevande fingrar.

Aktrisen har väl inte gjort sig känd för i princip något alls sedan ungdomsserien Förtrollad, där hon med några väninnor ägnade sig åt häxerier, men å andra sidan gick den serien i hela åtta år. Hennes kvinnosakstweet var inte den första men det etablerade uttrycket "jag med" - instämmandet från den månghövdade skara som inte tycker sig ha något eget att säga  - var på sitt banala sätt genialt. Hon startade en orkan av instämmanden som nådde 200.000 på mindre än ett dygn.

Det visar sig lite bekymmersamt att fixera tiden för denna kanhända historiska tweet, men då Milano tycks bo i ett sånt där vidrigt grindsomgärdat privat bostadsområde för det rika och ibland vackra folket och Twitter visar lokal tid, utgår jag från att hon satt hemma 21.21 på kvällen och skapade hashtaggen. Två Kalifornienbaserade sajter (denna och denna) använder båda samma tid och efter lite sökande insåg jag att det är journalistens lokala tidzon som visas. Summa summarum: det är rimligt att anta att hon twittrade från sitt hem i närheten av Los Angeles. 

Alyssa Milanos kända och A-rankade födelsetid är irriterande utslätad: 7.00 och man misstänker förstås att någon rundat av och jämnat till. Det här kan man leva med förutom när det resulterar i en irriterande osäker ascendent, här Skorpionens 30e och sista grad. Men, som någon astrolog pragmatiskt kommenterade: när någon tittar till klockan lär barnet redan vara framfött, så den antecknade tiden är den absolut senaste. I detta fall är det alltså osannolikt att Milano föddes med Skyttpersonlighet med mindre tiden var 7.02 och någon valde att "jämna till" tidpunkten! 


Ytterst besvärlig "ömsesidig reception" mellan
Mars och Venus. Ingen glädje med män i det här livet?

I backspegeln kommer hon att bli hågkommen, inte för sina skakiga insatser som skådis, utan för en liten tweet som bara krävde lite indignation och några sekunders knappande på en DumbPhone. Skorpionpersonan är känd som en aversiv personlighet som har lättare att fnysa åt, äcklas av, och vända sig mot saker och ting än att älska dem. Detta är ett skäl att misstänka att Skorpionascendenten är korrekt, särskilt med de rejäla problem i kärlekslivet som Venus och Mars positioner tecknar! Missa för all del inte att "jävelskapets" stjärna Algol står i 7e partnerhuset och lyckats opponera både Mars i 12 förlusthuset och Venus i första ego- och kroppshuset... Det här sådana här kartor som man kan misstänka får problem med relationer och sedan, många år senare, stämmer in med MeToo-strömmen.

Intressantare än Milanos rätt håglösa horoskop är tweetens publiceringstid, som för övrigt också bekräftar att hon föddes under (sideriska) Skorpionen och inte den betydligt fartigare åtföljande Skytten som huserar både Solen och den vinnande personlighetens och framgångens Jupiter - dessutom med Rahu som sätter extra fart på Skytten. 

I soltecknet ser man dock så stor potentiell kraft att starta en massrörelse för högre medvetande, men om denna Skytt verkligen förmår mer än bara vara en som räknar sina pengar 2a ekonomihuset i skydd av det grindsomgärdade bostadsområdet för de privilegierade, lämnar jag därhän för ögonblicket. Jag tror 2a huset för "mina pengar" skulle kunna kanalisera den här Skyttens storhet i felriktning så att den presterar mindre och mer för sig själv än man normalt förväntar sig av detta magnifika tecken. Den sataniska axeln från öster till väster tenderar också att förminska individerna och göra dem självabsorberade...

Tweeten:Som jag sade, händer det spännande saker i det här horoskopet och i backspegeln illustrerar det tydligt vad sakfrågan gällde.

När Oxen stiger i öster har den inte kvinnans planet Venus med sig, Venus är nu en "verksam illgörare". Hur hinduerna tänkte det praktiska utfallet av detta är jag inte helt klar över. Jag har kombinerat nyplatonisten Plotinus tankar om en Afrodite (Venus) som vänder sig bort från himmelen för att betrakta det jordiska, blir en prostituerad. Men man kan lika gärna tänka sig att den verksamt onda, dvs. världstillvända Venus representerar olycka för en kvinnas hand. En bekant med Ox-ascendent och en otroligt prominent Venus i maktorienterade 10e huset skadades illa av ett gräl med sin mor som skulle visa sig deras sista kombination. Samma natt begick modern självmord! Jag har fler exempel där den onda Venus inte ger "horan för pengarna eller världen" utan tar en mer objektiv gestalt som missöden i samband med kvinnor, kärleken eller något annat område under Venus jurisdiktion.

Tweetens horoskop indikerar hur komplicerad astrologin kan bli. Venus som sagt en besvikelse för den statiska Ox-personligheten (som inte bör venus-identifiera sig med Jordelementet och bli "bara" kropp i detta liv - en säker väg till ytlighet och olycka). Dessutom är Venus "fallen" i Jungfrun så att vi har en så svag kvinnoplanet som tänkas kan! Men Alyssa Milano tweetar just som denna "fallna kvinna" (minns hur Jungfrun eller den babyloniska Plogfåran kan knytas till legenden om Hades våldtäkt på den unga åkerbrukarflickan Kore/Persefone), passerar genom Elitens lyckosamma 5e hus. Alyssa tillhör det rika och vackra folket som från sin "gated community" får framgång med sina få ord som just handlar om kvinnans fallna tillstånd i Hollywood.

Inte minst intressant med tanke på förtrycket mot världens små (Jungfrun var i antiken en slav eller låg tjänare) är att sex- och våldsplaneten Mars just har gått in i Jungfruns tecken och Mars är också en verksam illgörare för Oxen. Det råder alltså total bedrövelse i Jungfrun vid denna tid, men just då Alyssa twittrar sker detta genom tursamhetens kanal - det femte huset. Hennes tweet lyfter och blir superviral eftersom symboliken är så makalöst tydlig och enkel att stämma in i. Man ska här minnas att Jungfrun indikerar en nästan perverst kroppsfientlig attityd och en revirinstinkt som får den att framstå som rent antisocial jämfört med nästa tecken, Vågen, där erotiken äntligen släpps på och män och kvinnor faktiskt söker varandra, fingrar efter varandra. Det är inte fel att säga att delar av MeToo-rörelsen illustrerar en psykologisk hämning som åtminstone 8,3% av mänskligheten delar: viljan att andra berör en. Naturligtvis finns i rörelsen tillräckligt många motbjudande fall av genomförd våldtäkt för att legitimera den, men jag misstänker att en stor del av tillskyndarna borde låta undersöka sina egna attityder till både ett och annat...

Ox-ascendenten tycks mig särdeles illa lottat i detta jordeliv men avslutningsvis kan sägas att detta last- och dragdjur ändå har en gestalt på sin sida: sin ägare, husbonden Saturnus! Denna herre piskar på Oxen så att den gör sitt dagliga jobb - arbete anses bästa medicin för Oxen och kanske därför är vilans planet Månen "upphöjd" i detta tecken. Det finns något svart-vitt över tecknet, det är hedonistiskt och instinktivt. Betraktar ofta livet som ett spädbarn: "ger det är mig njutning eller kommer det att bereda mig besvär?"

Men husbonden Saturnus är en organisatör och gränsdragare och vet att sätta en gräns för dödköttets tendens att bara lägga sig till ro och söla bort sin tid. I det ögonblick Alyssa drar ur proppen med sin tweet står Saturnus i sitt starkaste världsliga läge i väster. Varför den t.o.m. är starkare här än i 10e makthuset tycks bero på att Saturnus vid dagens slut tagit på sig en annan av sina masker., Åldermannen, och just vid solnedgången förvandlas till Liemannen som här drar gränsen för livscykeln. En återblick på Alyssas horoskop visar att hela hennes Ox-psyke (Månen) är fylld av reservationer och begränsningar och den kväll hon tweetar är just när Saturnus befinner sig som vid hennes födelse och dess budskap: "sätt en gräns för kollegan/partnern". 

Den 15 oktober 2017 var Saturnus nästintill klar med sin fleråriga passage genom ett tecken den inte alls passar ihop med, Skorpionen, och befinner sig intressant nog i tecknets 30e och sista grad - EXAKT den ascendent Alyssa Milano noterats för. Säg, är inte det här en så bra bekräftelse man någonsin kan begära från livets fortgående show på att hennes födelsetid är helt korrekt noterad?

*****


Tillägg.

Och apropå "astrologisk precision", den här snarlikheten är väl inte så tokig?

En yngre Alessa Milano plus Anonym. Den anonyma har likt Milano Skorpionascendent och där aktrisen petar in Månen och Saturnus i Oxen mittöver där har Anonym Saturnus, Månen, Mars och Venus!!! Också detta en kvinnosakskvinna som hötter näven mot undermåliga män. 
:-)Och: DN frågar sig hur denna sociala Me Too-revolution kunnat få ett sådant fäste i "fredliga" Sverige. I en grandios självbild noterar bloggaren att DN inte med ett ord nämner den här bloggen och dess mångåriga möda att att psykologisera Sverige och öka medveten om skitstövlar i mäktiga positioner... Det är troligen den mest osvikligt riktade och envetna kampanj som verkat i det KOLLEKTIVT OMEDVETNA under senare år... "Upprepas en sak tillräckligt många gånger blir den till verklighet." 

Å andra sidan summerar DN de senaste åren väl. Tänk att Åsa Romson drämde till med den meningen i Almedalen! Jag tyckte alltid hon var för bra (sanningsenlig) för den förljugna värld den svenska politiken är! 

Förljugenhet har faktiskt spridit sig in i DN:s diagram också, det som visar att Sverige är världens mest extrema land (men inte på det goda sätt som antyds). Den vertikala axeln pekar förrädiskt uppåt mot SEKULÄRA värderingar som om utvecklingen mot mondänitet automatiskt är av godo. Men lögnaktigheten går djupare eftersom motbilden till "sekulär" är "sakral", inte som grafen säger, KONSERVATIV. 

DN, alltid lika religionshatisk, försöker sig en "1984" genom att helt och hållet skriva bort religionen ur läsarnas medvetenhet. Frågan är om inte tidningens inriktning i den frågan gör lika mycket skada som de vällovliga avslöjanden om korruption inom korruptionens domän (det sekulära samhället) som blaskan producerat på senare tid.

Ett enklare svar än det som DN till sist lyckats punkta upp är VATTENBÄRARENS ZODIAKTECKEN. Sverige har problem med sitt soltecken, men tveklöst lyser ändå dess all-inkluderande natur då och då igenom. Därav förmågan att gå samman i kollektivistiska manifestationer, annars ofta kallat "drev" pga. bristen på intellektuell problematiseringsförmåga. Någon skriver något, likt Alyssa, och sen rusar hela Sverige i samma riktning en tid innan slutligen ett modikum av självbesinning och reflektion infinner sig. Men då har nästan drev startat. Vilka är det som tjänar på att hålla folk blinda genom att ständigt knuffas in i dessa kortdistanslöp?

torsdag 7 december 2017

Har Sverige en psykopat till talman?

Bloggen har varit tydlig med sin åsikt om högersossen Urban Ahlin, köpt av USA och naturligtvis uppflyttad av nickedockan Löfven till en av rikets mäktigaste positioner. DN publicerar nu en ny sida av den här ateistiska demonen som helt gått mig förbi: mobbaren och trakasseraren, en helt enkelt galen maktspelare. Han ser t.o.m. ut som Mussolini på fotot med Löfven som DN använder!

Låt oss för fjärde och förhoppningsvis sista gången kommentera Ahlins horoskop och nu naturligtvis med en solascendent då detta handlar om en ledare och maktutövare. En annan infallsvinkel är att färga de tre kvaliteterna istället för elementen och då finna att vi har en Mörkrets tjänare här, precis som en räcka av bona fide fiaskopolitiker i det förgångna, några av vilka de naiva svenskarna - eller åtminstone medierna - hållit för att vara populära. Anders Borg, Göran "självberikare-via-värdepappersspekulation" Hägglund, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin är några av de politiker som alla hade Storkorset i Tamas guna, vilken hinduismen träffsäkert kopplar till subhumana, demoniska livsformer!Här tycks det inte vara något enstaka problem på himlen utan flera som samverkar på ett degraderande sätt och frammanar en skitstövel. Problemen med motsatta könet är uppenbart: Solen svag i Vågen och soldisponenten fallen i Jungfrun och dessutom i 12e huset för förluster. Likväl visar den VERKSAMT ONDA Jupiter i 7e allianshuset en som försöker expandera och vinna över sina allierade (kan vara alla typer av människor man arbetar ihop med på ett eller annat sätt). Solen i Vågen representerade - före Venus fall i Jungfrun - en kooperativ vilja men oppositionen från Jupiter i egocentriska Väduren tycks bekräfta alla de hemska omdömen om Ahlin som han själv dementerar!

Men denna "Jag-och-Du"-axel förvärras alltså av den rent demoniska sidan i Mörkrets kvalitet och att ha psyket låst mellan de båda naturliga illgörarna Mars och Saturnus är ingen höjdare! Mobbartendensen tecknas på flera olika sätt, inte minst genom den hätska Mars i Lejonet som är en både naturlig och verksam illgörare för Vågen i första huset. Mars attack mot Merkurius visar vilken djävul han är när det kommer till att prata ner andra. 

Ett annat sätt att illlustrera mobbartendenser är via det sociala utstötningssyndromet (samtidig aktivering av hatiska Skorpionen och folkgruppen eller ideologins Vattenbare). Givet karaktären hos övriga inflytanden kan det knappast röra sig om "utanförskapssyndromets" offersida, den socialt utstötta, utan här är en djävul i egen hög person! Är det konstigt att han lobbade in satanistiska gudstjänster-utan-gud åt Humanisterna i samband med Riksdagens öppnande?

URBAN AHLINS UPPGÅNG OCH FALL ÄR AV HÖGSTA VIKT FÖR BLOGGENS UNIKA DISKUSSION AV SVERIGES SÖNDERFALLANDE IDENTITET UNDER SOLENS CYKEL 2017-18!

För vad säger det här om statsministerns omdöme och hela den sittande regeringens? Det är inte svårt att förstå att DN drar fram det här i samband med Me Too-rörelsen för att förbereda ett regeringsskifte nästa år, men så svag är socialismen i sittande regering och så omoralisk dess krypande för USA, att undertecknad inte bryr sig om politik längre. Sverige är så genomruttet att det står chanslöst mot sig självt.

Den kinesiska samhällstänkaren Konfucius liknade ett folks etos vid trädets långsamma tillväxt. Det svenska samhällsbygget är nu så maskätet av moderater, högersosseri och nyliberalism att organismen inte längre kan hämta sig. Låt därför en längre period av landets onda rikemanscykel (Jupiter) ta sin början 2020 och se sedan landet fortsätta på den inslagna vägen att framskapa allt fler Fattiga och allt färre mycket Rika tills inbördeskriget är ett faktum - i alla storstädernas stadsdelar och inte bara dess "orter". 

Politikerna är, vilket folk länge vetat, inte de bästa utan de sämsta bland oss. Ynkliga karriärklättrare att döma av kvaliteten på de kartor som representerar de allra mäktigaste. Men det svenska folket är inte revolutionärt stämda och kommer även fortsättningsvis att leva splittrade och muttrande och ta sin tillflykt i den konsumtion som ännu är möjlig för dem. Om tjugo år är det slut, helt slut, om inte förr.

Det spelar ingen roll hur många svin Me Too-rörelsen lyfter fram eftersom kontexten inte är den rätta. Nya maktspelare kommer snart att ersätta de gamla eftersom den kapitalistiska ordningen inte får rubbas. Och att kapitalism och sinnessjukdom är nära förbundna, om det råder inga tvivel.

PS. Det är smått humoristiskt att "systemfelet" Ygeman av alla personer lägger pannan i djupa veck och i DN förklarar att man måste gå till botten med frågan om Ahlins eventuella maktmissbruk (dvs. begrava ärendet i en "utredning"). Ygemans horoskop har kommenterats flera gånger och är heller inte någon direkt socialist, tvärtom säkert bästa polare med Ahlin...