Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 25 maj 2017

Rubriksättaren som borde skaffa synonymordbok

Just som jag skrotat idén om göra mig lustig över Aftonbladets förstasiderubriker dyker ännu en upp. Aftonblasket meddelar att SVT-profilen Anja Kantor drabbades av "det fruktansvärda".

Det avgör saken. Tidigare på morgonen (och inte första gången) noterade jag vilken travesti på nyhetstidning AB är, med ett tilltal som tyder på att de betraktar sin målgrupp som på sexåringens nivå... Jag såg inte mindre än fyra nyheter i samma infantila stil, nu fem om inte någon av de tidigare utgått...

Vi kan kalla tidningens sjuka fixering för kräkreflexsyndromet, ren sensationalism på lägsta pottkantsnivå. 

Är det så här tidningen ser på folket, sin primära målgrupp? Då vet vi att de går den översta maktens ärenden, för som man stöper ett folk, så blir de på lite sikt. Dumma i huvudet och lättledda.
Speciellt de två nedersta blänkarna fascinerar,
här var det helt slut på vämjelsens synonymer...
 

Bolagsprodukten Ariana Grande slagträ i kriget om tankehöjden
När jag såg foto på den mig okända amerikanska popidol som fick sin själ ärrad för livet av terrordådet vid hennes spelning i England, tänkte jag direkt "Barbie-docka, en typisk amerikansk Idol-produkt framtagen av åldrade cyniker för masskonsumtion". Kravet för karriär är och förblir med få undantag fotomodellskönhet, hon är bara ett råmaterial för det koncept som den fula musikindustrin upprepar gång på gång. Inte ens namnet kan vara äkta, hur låter Grande i dina öron? Vilken hybrisdrabbad släkt tar sig namnet "Den Storslagna"? Det är som att be hämndänglarna komma för att justera tillbaka nivån till rimliga proportioner!

Och förnamnet är tyvärr lite väl likt grillerna om den ariska rasens överhöghet gentemot andra folkslag: Ariana, är den feminina böjningsformen av engelska Aryan, på svenska "arier"). Det skulle vara intressant att titta närmare på de affärsmän/stylister som skapade den här produkten. Kommer man att hitta tyska namn på bolagsnivån?

Kan det ha varit liknande iakttagelser som fick "terroristerna" att välja henne som en mycket passande måltavla för ett politiskt statement?

Astrotheme.fr har hennes födelsedag komplett med födelseminut och det är sannerligen ett horoskop förutbestämt för en kvardröjande korruption som kommer att slås upp i det publika. Som representant för den kapitalistiska nöjesindustrin var hennes "event" lovligt byte. Studera den ömsesidiga receptionen mellan 8e korruptionshuset och 10e publika och notera att det är närighetsminister Dambergs kombination av materialistisk vinningslystnad som här kopplas till röta och offentlighet! Problemet med kombinationen av hungriga Kräftan och nytto- och förstjänstorienterade Jungfrun är inte deras flit. Problemet är med vilken aningslöshet de sätter åstad och producerar som ett kanske orättfärdigt systems nyttiga och flitiga idioter! (Se Fredrik Reinfelts horoskop för en sådan grovt perspektivlös kombination av Jungfrun och Kräftan.)

Ariana Grande har uppenbarligen redan gått flera steg som industrins nyttiga idiot. Av Dambergs urskillningslösa "sälj, sälj" av vad som helst, tycks det därför inte spela så stor roll genom vilka hus kombinationen av Kräfta och Jungfru kanaliseras, men det är möjligt att också hans kompletta horoskop är kopplat till mörka regioner där omedvetenhet stavas Synd eller Skuld. De "onda husen" är de sektorer där själen har onda arbeten i tidigare liv att befria sig från i detta. 

Tyvärr kommer ofta karmiska kallduschar genom dessa hus i flicksnärtans fall är det påtagligt att det är en megakalldusch! Den väldiga Jupiter är involverad i 10 publika huset och förmedlar 8e husets bud om korruption och dålig karma från tidigare liv rakt till första personliga huset, vars härskare just är Jupiter. Här är med andra ord Jupiter en god planet men kommer ändå att kanalisera det onda.Dessutom: bombplaneten Mars är här en välgörande kraft i hennes 9e hus som kopplar den enskilda individen till ett öde större än hennes egen lilla ambition att bli Någon... "Terroristerna" använde således henne som en kanal för att uttrycka något om den västerländska kapitalismens ondska, något som uppenbarligen inte en enda svensk journalist förmår se. Visst är det enligt våra mått vidrigt att attackera ett evenemang där barn ingår. 

Men se det istället som en attack mot ett evenemang som representerar västkapitalismens helt sanslösa ambition att förstöra barn för en sekulär och obegåvad konsumtionsmentalitet. Hela it-industrins fokus är ju på att sabotera barn och göra dem internetberoende redan från två års ålder. "Terrorattacken" markerade helt enkelt mot nästa logiska steg, att få de växande barnen att identifiera sig med den häpnadsväckande fördumning som den nya tidens idoler representerar. Skyltdockor med en skrämmande plastig framtoning - konsumtionssmörja skapad av kapitalisterna för att skjuta folkets uppvaknande framåt på obestämd tid.

Det är i samband med terrordåd man finner att Väst verkligen inte är mer än vad Aristoteles kallade en "amöba" eller en entelechi, en slags svampig livsform som vid kris sluter sina led för att söka överleva, vilken styggelse livsformen än må representera ur det större och mänskligare perspektivet. Väst som trampar och förnedrar sina medborgare med den skräpmat som väller fram dygnets alla timmar, skränar nu och försvarar entelechins - denna vampyr! - rätt att förbruka människoliv för sina egna syften.

Med entelechi menar bloggen den här gången närighetssjälen, den Vegetativa Själen, den Irrationella Själen, Hydran, spin-offs på Vattenelementet i samma ögonblick det väljer horans väg och betonar världen framför originalet, det himmelska, det intelligenta, den Rationella själen och ytterst det gudomliga Intellekt som ligger bakom hela denna kamp mellan missriktade sekularister och deras därför lika vanvettiga karikatörer och skuggor, "terroristerna". 

Terrorn kommer aldrig att upphöra förrän Väst går ned på knä och bekänner att den lever genom pur Ondska, genom renodlat materialistiska myter! Men frågan är om den här svampiga livsformen har förmågan att ta sig i kragen och se sig själv utifrån... Svenska journalister verkar definitivt inte skickade att se nyktert på det historiska ödesdrama som vi nu står mitt inne i. Små ambitioner hos en nation skapar också små människor.

149 självmord och kopplingar till zodiaken


NASA-farkost fotade 2006 Saturnus inifrån dess skugga.
Tidens herre förmörkar här solen.

 
Självmord ett dystert ämne kan tyckas, men västerlandet har ju på något obegripligt sätt lyckas dra terrorism till sig (ironi), så man kan väl säga som i filmens värld: "Meet Joe Black". Döden har återvänt till det fernissade och ytliga västerlandet.

När jag 2013 granskade självspillingar var antalet 119 och att några tillkommit för 149 motiverar inte en ny studie. Det är alltjämt för få datapunkter för att anlägga ett statistiskt perspektiv. Men astrologin beter sig inte statistiskt, människans intellekt kan förnimma mer än matematiska axiom! Människan kan uppleva meningsfullhet, vilket inte är givet dem som dukat under och blivit räknenissar - de valde en mindre och enklare värld än utmaningen i den verkliga.

Den här gången granskar jag ämnet självmord ut ett annat perspektiv, nyfiken på om självmordet har något särskilt zodiaktecken (som det t.ex. visat sig att mördare definitivt hänger samman med psykets - Månen - "fall" i dödens Skorpion). 

Jag provade Solen (som i astro-teorin "laddar" zodiaktecknet mer än någon annan), Månen (som uttrycker begärsnaturen och känslorna och därmed också i någon mån färgas av zodiaktecknets orientering). Jag tog också med Mars eftersom detta är en lilla illgöraren och självmordet är dock ett brott som brottslingen i ett slag både utför och smiter undan påföljden. Jag lämnar därhän frågan om nobla självmord som t.ex. det rationella beslutet hos en kroniskt sjuk och bortvittrande människa att hoppa över den sista akten, eller kräkets självmord, som t.ex. massmördare ofta slutar med att ta sitt eget liv.

Här är resultatet:
       SO    MO    MA
ARI    12     5    10
TAU    10     9     7
GEM    13    15    18
CAN    12    11    14
LEO    15    11    16
VIR     8    17    13
LIB    13    11    18
SCO    12    15     8
SAG    12    15     7
CAP    18    13    10
AQU     9    16    12
PIS    13     8    13


149 kartor ger ett genomsnitt av ~12,2 placeringar per tecken.

Tre tecken drar ifrån snittet rejält, Solen i Stenbocken, Månen i Tvillingarna och Månen i Vågen. Dessa placeringar är 47% högre än genomsnittet och om någon minns var min gamla tillhöftade gräns för statistisk signifikans vid 300 datapunkter ±50%. (Se även inlägget om bloggarens försök att som icke-statistikkunnig bedöma signifikansen av eventuella mönster.) 

Även om det här bara är slumpmässiga toppar kan man minnas psykogen Carl Jungs beskrivning av det kinesiska oraklet I-Ching där just slumpen utnyttjades av "förfadersandarna" som ett medium för att framföra budskap till människorna i världen. Med mest meningslösa av allt, vitt brus, blir bärvågen för meningsfulla budskap eller t.o.m. berättelser (om mottagaren är rätt inställd).

Här slås jag av att alla de tre mest självmordsbenägna kombinationerna relaterar till andevärlden. Solen i Stenbocken minst så, och här tycks tonvikten ligga på Stenbockens välkända känsla av att världen tynger den hårt, tecknet har en rätt ofördelaktig beskrivning som i stort handlar om plikt och/eller prestation i kombination med en torr, rationell läggning och en tendens mot pessimism och depression. Begränsningens Saturnus i det kroppsliga härskar över tecknet och dess kvalitet är Rajas, Passion. Elementet är Jord. Det går att förstå tecknets karaktär på basis av denna fundamentala felorientering. Människans själ ska rikta sin passion uppåt och inte ner mot det döda stoftet!

Här är ett belysande citat från en text om nyplatonismen och den antika världsbilden:


För Plotinus råder en fundamental skillnad mellan den begreppsliga [eller intellektuella] materien [som existerar före världen] och den [grova] materia som utgör vår värld (Enn II 4 15.22-3):

'De skiljer sig åt som arketypen [förlagan] skiljer sig från avbilden...som lämnat sanningen och den genuina Existensen.'

Vår materias passiva potential är inget annat än en karikatyr av de högre existensplanens aktiva potens, och bjuder enbart motstånd mot (Platons) former [enligt Plotinus levande väsen!]. Det är signifikant att...Plotinus betraktar materien som ondskans urkälla [vilket även hans läromästare mellanplatonikerna gjorde].


Chlup: Proclus - An Introduction (s. 80)

Redan Platon ett halvt årtusende tidigare hade drivit in en kil mellan Jorden och de övriga fyra kropparna, som han såg som atomliknande minsta partiklar som skapade den begreppsliga materia som det gudomliga oavbrutet tänker och som "formerna" verkar igenom i vår verklighet som är en avbild av den högre fram till Månen - astrologins Vattenelement. Sen sker "fallet" och det som materialiseras - "blir till Jord" - är helt avskuret från de högre världarna. Är det därför som Solen - själva sinnebilden för den högre medvetenheten - tenderar till självmord i Stenbocken, det ultimata Jordtecknet?

Eftersom Saturnus har två ansikten och det andra uttrycks i dessa härskarskap över Lufttecknet Vattumannen - och indierna också betraktar Saturnus själv som en Luftplanet - får vi extra bränsle i vårt antagande att andligheten aldrig är så mycket i exil som i Jordelementet, och kanske därtill där passionen brinner för den materiella sidan.

Månens placeringar i alla undersökningar behäftade med en liten osäkerhet då exakt födelsetid i oftast saknas. Men det är ändå intressant att de två symbolerna för suicidalt benägna själar (Månen = Psyke = Själen med dess flera nivåer) båda tillhör Luftelementet, eller den supralunära eller andliga domänen. Jag tror jag kommenterat detta tidigare i samband med självmord. Kanske är de "luftburna andarna" här på jorden mindre kära och fixerade vid sin tidsbegränsade materiella gestalt och därmed har lättare att själva kapa förbindelsen till en kropp de inte längre finner användbar?

Vi har med andra ord Vattumannen (andevärlden i dess totalitet) implicit genom Saturnus i fallet Stenbocken och själar som via Månen i de återstående Lufttecknen "psykiskt" eller själsligen redan är orienterade mot "återresan" till de osynliga, pneumatiska världarna (världar fyllda av kreativ potential).

Men mer intressant är faktiskt den enda placering som verkar distinkt obenägen att avsluta den här vistelsen i förtid. Psyket/Själen i Väduren förekommer i bara 5 självmordshoroskop och ligger därmed hela 59% under genomsnittet. Och hur brukar Väduren beskrivas? Jo, som passionerad (Rajas) och världstillvänd! Den är zodiakens debutant, det arketypiska Barnet och dess hunger att göra erfarenheter i denna världen saknar motstycke! Det skulle möjligen vara Tvillingarna som är lika nyfiken, men då på den logiska och kunskapsorienterade nivån, Väduren representerar det bredare Eldelementet som har att göra med allmän kognition och inte specifikt blåkartan bakom fenomenvärldens lockande sken (gr: phanein, det som visar sig).

Logiken i Vädurens tecken närmast dikterar att detta är det sista tecken som skulle vilja bryta en resa den just anträtt! Jag ser stora likheter mellan Väduren, som nyss beskriven, och Dårens kort i Tarot-leken! Här börjar resan i världen, Väduren är en "upplevelseturist"! Fast glöm då inte studien som visade Mån-Vädurens tydligt filosofiska orientering. Den sidan går hand i hand med det nya fyndet av dess ointresse att terminera viljan att förstå genom självmord!Om Tarot-motivet. Byrackan som biter Dåren i pungkulorna och eggar dess rajasiska natur erinrar förstås om den antika medicinska läran om hur livsandarna kommer från Solen (Väduren har Solen "upphöjd" i sitt tecken och den tänks bo i hjärnan) men sedan transporteras ner till könet där Mars tar över verksamheten. Där det negativa Mars-tecknet Skorpionen enbart fixerar blind reproduktionsdrift, där är det positiva Mars-tecknet Väduren istället just denna otåliga maning (från könsenergin) att gå ut i livet och "erövra" världen. Livslusten är aldrig så stor som när Resenären är ung och oerfaren. Även i detta fynd ser man en meningsfull kontrast med Solen i Stenbocken - den världsvana som övergår i leda inför världen och bara önskar ett slut på bördorna.


onsdag 24 maj 2017

Här har inte Löwengrip alla hästar hemma...


 
Jag misstänker att Aftonbluddret lägger ut en del filmklipp för att skapa reaktioner bland det som en gång var läsare - nätt och jämt - men nu definitivt är dumt gloende tittare. Sverige åter till grottfolksnivån - en analfabet kan inte tala för sig och gör den fortsatta utrullningen av låglöneland Sverige enklare, den plan RenSvält och Borg påbörjade på den rike mannens diskreta signal när de chockhöjde fackavgifterna för att bryta ner folkets röst!

Isabella Löwengrip var som bekant språkrör för nymoderaterna innan det uppdagades att hennes korrupta natur (textreklam på bloggen) och "orena blod" tycktes kopplat till adhd. Att hon därför låter som stans värsta luder och tar kreditupplysningar på dejter rimmar därför bra med den sjukdomsbild som hetsiga och tanklösa moderater visat är utbredd i det här landet.

En repris av Löwengrips karta och några nya kommentarer:Det är svårt att hitta ett horoskop som är tydligare med att det här är en ren guldgräverska fast i negativ version eftersom hon driver eget företag. Men principen är densamma även om Skorpion-Månen känner terrorfasa inför att dra på sig en grabb med ekonomiska skulder, vilket skulle tära på denna ultraegoistiska kvinna. Hon måste nästan vara född så att den demoniserande satansstjärnan Algol står väldigt exakt hennes eget sinne och 7e huset för partners blir den plats där hon är som allra mest korrupt i sin själ.

Eftersom Vågens tecken är så stark, Solen, Merkurius och Venus, och så inspärrad i 12e huset världsliga förluster, ser det ut som om hon valt hel väg som kapitalismkramande entreprenör. Situationen förvärras när man tar sinnelagsascendenten med den fallna Månen attackerad av sin egen härskar Mars i dess mest fantasilösa och penningfixerade läge i Oxen. 

Redan här ser man hur sen "sataniska axeln" drar ner hennes syn på partners på nivåer man inte sett sedan nazismens iver att rensa ut stalinister, judar och andra underlägsna sorter. Löwengrip skulle säkert kunna vara en nazitysk som släntrat in i tyskarnas ariska idealland Sverige som sin nästa återfödelse på jorden. Man märker ofta den onda arrogansen - se förra inlägget om den generösa Roger Moores "skugga" - samma skugga har nu kommenterat fackets utlåtande i en tvist och gör det värsta självmål jag sett: korttänkt skrävlar han om att han minsann skulle kunna snacka omkull fackrepresentanten för sin rätt att flytta omkring arbetsschemat för anställd (undertecknad) enbart för att undvika att förlora pengar på röda lediga dagar. 

Mannens penningfixering under den sataniska axeln är så pervers att jag inte ser någon framtid i anställningen och kommer att skicka hans självmål direkt till facket och låta dem bestämma om det ens är värt att instruera honom i hur avtal i Sverige ser ut. Det verkar som den sataniska axeln ofta ger ren och skär dumhet, oavsett vilka planeter som bildar den. 

Det här skulle dock kunna vara en projektion administrerad av Intighetens herre själv (!), och en supersnabb kontroll av de smartaste av de smarta, 706 Nobelpristagare t.o.m. 2015, stödjer inte tanken att den här axeln trögar ner en individ. Axeln har flest pristagare av de tre Jord/Vatten-axlarna och är tvåa totalt. (Jag tycker mig dock minnas att det döda ämnet KEMI attraherat en väldig massa pris för Jordelementet, en fascinerande bekräftelse på vilket våningsplan Djävulen härskar över.)

Sol-Sat i tecken 1 och Sol-Sat i tecken 2 (vilken som helst av de sju klassiska planeterna i båda tecknen ger en träff):

Ari/Lib 114
Tau/Sco 99
Gem/Sag 94
Can/Cap 85
Leo/Aqu 94
Vir/Pis 88


Att Väduren/Vågen (Eld/Luft) tar förstaplatsen - även om det knappast är ett statistiskt säkert resultat - stämmer med några sporadiska minnen bloggaren har av sällsynt klartänkta människor. Det kanske ligger någon subtil sanning i att Solen (intelligensen) är "upphöjd" i Väduren, även om den här kontrollen gällde själva axeln som sådan. Vad jag menar är att Väduren kan vara ett naturligt ljushuvud eftersom tecknet har överensstämmelser med Solens karaktär. 

Dess sämre sida: otåligheten, självupptagenheten, är alla sidoeffekter som man brukar förlåta genier. Bara i frånvaron av de goda egenskaperna blir Väduren en pain-in-the-ass och fumlig bråkmakare. Vågen är motpolen, inte alls särskilt framåt utan istället lugnt reflekterande och övervägande det bästa i situationen. Det säger sig att den här teckenkombinationen kan vara en vinnare (även om den också ser ut som modern till alla sekulära människors skilsmässor).

Nå, en bättre test hade varit att undersöka Nobelpristagare med känd födelsetid och undersöka om den här materialistiskt orienterade axeln längsmed 1a egohuset och 7e partnerhuset drar ner prestationsförmågan som den uppenbarligen  gör i sinnelaget hos Löwengrip. Tyvärr är mängden kompletta Nobelpristagarhoroskop för liten för att det ska vara meningsfullt att undersöka saken.

Det är uppenbart att Vågens låga profil i Löwengrips horoskop istället sätter näringslivets Vattenelement i första rummet. Problemet är bara att Månen med dess disponent Mars som de nu står degraderar psyket och frågan är om hon alls kan höra budskapet uppe från 9e huset för det gudomliga samvetet. Jag tror inte det. Istället härjar det 12e husets "onda daimon" runt med henne så att kartan beskriver en enorm slirighet mellan Luft och Vatten. Den rationella Vågen är här instängd i ett "vattnigt hus" och det är hennes begärsfyllda Mån-Skorpion som gör att Vågen i meningen "parrelationer" verkar helt körda för henne. Hon är så destruktivt konstruerad enligt sinnelagshoroskopet att hon aldrig kommer att uppleva lycka i relationer med mindre hon hör sin onda moderata materialist. Löwengrip behöver gå till en djävulsutdrivare, en exorcist.

Jag börjar smått fundera om det t.o.m. är någon "sataniskt" angripen figur på Aftonbladet som hjälper Löwengrip att skämma ut sig i Sveriges största tidning? Eller är slaskjournalisterna så bedagade att de inte alls tänker på något annat än vad som ger "klick" och med detta i princip hjälper gamla "Blondinbella" att befästa normen i Sverige: här är vi låga materiella fascister med en människosyn som enbart baseras på vår egen vinning.

(Som någon kanske förstår struntade jag högaktningsfullt i att klicka och utstå åtta minuter av kvinnans klokskap.)


Tillägg 170525.

Någon gång mellan halvsju då det här inlägget publiceras och sjutiden morgonen därpå inser Aftonbluddret att blänkaren kanske inte var så välskriven. Med det första alljämt på Ettan dyker även ett positivt spinn upp där Löwengrip plötsligt andas rekorderligt förnuft:


Vi kan med andra ord utesluta att någon på tidningen har ett horn i sidan till Löwengrip, men att det det är si och så med kompetensen på landets största tidning

Det handlar troligen om textreklam för Löwengrips härnadståg, att i rådgivarrollen göra alla flickor till cyniska guldgräverskor. Detta har åtminstone det goda med sig att de kommer att lära sig uppskatta asiater och andra som rasistiska svenskar av tradition sett ned på. Om inte annat för att gulingarna tjänar pengar - till skillnad för svenska män, detta överblivna, skuldsatta och obehövda patrask. 

Med Löwengrip i landet behöver folket inte några yttre fiender. Här bedriver kapitalismen fullskaligt krig mot medborgarna för att förgifta dem och framskapa individuella - avskurna från helheten och därför svaga - arbets- och konsumtionsenheter.

Filantropen Roger Moore och en skuggaRoger Moore är död. "Hyllningarna strömmar in" konstaterar DN som om något annat ens varit tänkbart vid ett sådant tillfälle. Eftersom mänskligheten som helhet är en primitiv apflock med marginell tankehöjd men desto mer medvetande på den enkla och naturgivna kroppsnivån. Människor som gör arten homo sapiens - den visa människan - mer till ett ideal än en realitet, fruktar döden eftersom deras tänkande stannat av vid det kroppsliga och kroppen absolut måste dö.

Tillägg. Efter att ha publicerat detta inlägg ser att jag att Simma med hajar-mannen givit uttryck åt liknande tankar om efterspelet till terrorattacken i England. Bra text!

Det här släktet har utvecklat ritualer, t.ex. pågående lovsång över Roger Moore, i syfte att dissociera sig från "det hemska" som Aftonbladet med sitt sedvanliga barnspråk brukar kalla skräpnyheter avsedda att kittla nerverna hos de talrika svenska läsare - eller snarare tittare - som vuxit upp med högerns ruttet profitdrivna skolsystem och nu inte längre kan relatera till sammansatta tankar. Det har anammat treåringens "titta, förundras och peka" för hela slanten.

Jag avvek bestämt från ämnet. Just inpå ett dödsfall är således helt fel tid att anföra kritik mot de avlidna, men i just fallet Moore tyckte jag redan 2009 på denna blogg att hans horoskop påminde om "alldagligheten" själv. Sedan framkom det 2013 att han var en stor filantrop och jag kompletterade med en text om den saken.Det som kan upplevas alldagligt är en dämpande och "normaliserande" inverkan från mycket Jord. Det blir sällan några radikaler av den här sorten, med mindre det pågår extremt starka störningar mellan Eld och Jord, så att visionen i ljuset stöter på patrull i mötet med den orubbliga materian. Å andra sidan var Moore en brittisk gentleman ut i fingerspetsarna och med ett förfinat språk, faktum är att kommunikatorn Merkurius i Vågen baseras på Venus i Lejonet vilket ger en fyndighet i både tanke och ordval, medan Venus i sin tur disponeras av Solen i Jungfrun, ett tecken känd för dess eviga jakt på precision och maximalt tydlig definition. Man ska heller inte underskatta behovet av tydliga gränser hos en Måne i opposition med begränsaren Saturnus!

Filantropin är dock inte svår att se: jämför man med horoskopet för terrorbomben under popkonserten häromdagen där dödens och terrorns Skorpionascendent har som sitt högsta goda (9e huset) att få vara kvar i Naturen och slippa dö. Sent ska syndaren vakna! Men Roger Moore har i stället Naturens eller den Vegetativa Själens passionerade Kräfta som ascendent. Se nu hur den som redan är i livet väljer att se på sitt högsta goda! Kräftan tillhör "mellankvaliteten" mellan Skorpionens mörker och okunskap (Tamas guna) och den sanna insikten som följer med det ljusa tecknet Fiskarna (Sattva guna). 

Det kan inte råda tvivel om hur oerhört vänlig och generös denna människa var när man ser hur ascendenten (hans person) lyfts upp mot det gudomliga 9e huset genom att dess naturliga signum - Jupiter, den Stora Välgöraren - ockuperar sitt eget empatiska Vattentecken Fiskarna i denna sektor. 


*****


Det kan vara intressant att jämföra denna generösa människans karta med en arbetsgivare snål som en skotte och som mitt fack bedömt att han agerar grundlöst i försöket att beröva mig min lagstadgade ledighet på allmänna helgdagar genom att - som om jag var en idiot och inte den dataprogrammerare och webbadministratör han anställde mig som - låta påskina att jag och min arbetsinsats sorterar under handelns avtal och att jag därför har arbetsplikt även röda dagar. 

Här tycks han ha tagit intryck av de onda kapitalister som betraktar anställda som pusselbitar för sin egen vinstmaximering. Hans imitation var nu inte bättre än att han missade att fundera över om den arbetsinsats han betalade för var analog till fruktpåfyllaren på ICA (därmed behövlig alla veckans dagar) eller någon som arbetade mer likt kontorsråttor eller folk på reklambyrån, med att skapa säljunderlag till det som krämaren sedan ska avyttra med sin sliriga tunga. 

Arbetsgivarens hatiskhet mot arbetare, socialism och röda dagar (tvisten briserade i samband med 1 maj) för vilka han hatar att få betala lön utan att få något ut av det, drev honom att göra sig till åtlöje inför mig och facket. Det var ett lågt bakhåll och om han inte i skam avskedar mig direkt är frågan om någon med den minsta självkänsla önskar fortsätta tjäna en så, eh, begränsad herre...


Utifrån samma logik jag anförde apropå aktrisen Mädchen Amick, känd från Twin Peaks, kan detta horoskop färgas mörkt nästan i dess helhet. Det som inte fastnat i den implosion som är den sataniska axeln, har placerat sig i något av de onda husen (8, 12 samt till det amoraliska men reformerbara 3e).
Till och med den blå luftkommunikationen styrs, som vi ska se, från Mörkret.

För den som bara tittar på enskilda horoskopingredienser finns en hel del som påminner om Roger Moore, inte minst samma trygghetsorienterade Kräfta i öster med ascendenthärskaren i samma tecken. Moore var aldrig så övertygande som när han spelade skärrad med skrämd uppsyn, eller "tagen" av något då hans ansikte trovärdigt såg "demaskera" ut. Dessa är typiska "Vattenreaktioner"! Kräftan är alltid på alerten och lyssnar efter hot mot den egna tryggheten - typ dyra röda dagar som bara åderlåter den. De båda männen har även samma Sol i självcentrerade Jungfrun båda har, som sagt, samma begär efter materiell stabilitet via Månen. 

De har t.o.m. båda Merkurius i Vågen för en lätt och otvungen kommunikation. Men nu börjar kartorna divergera, för den girige saknar Moores klarhet via Venus i Lejonet. Här gäller i stället det motsatta, Luft vilar illa och slirigt på Venus i Vattentecknet Skorpionen - tecknet som alltid avundas den självklara ledaren Lejonet! Och hatiska Mars stinger Venus så att den sataniska axeln mellan detta mörkertecken och materiellt balanserade Oxen stavas "grön av avund". 

Mannen hade flera gånger sagt att han, med sexdagarsvecka som ledare för sin verksamhet på detaljistnivå, avundades min halvtid för all min fritid. Att jag påpekade att den låga lönen placerade mig under fattigdomsgränsen ville han inte höra på utan drog en rövarhistoria att han minsann inte tog ut någon lön. Åter visar sig obegåvningen eftersom jag mycket väl vet att han driver aktiebolag just för att kunna plocka ut pengar på ett skattetekniskt mer fördelaktig sätt än genom lön. 

Ska man leva sitt liv i Lögn måste man vara mer begåvad än genomsnittet, men här gäller det motsatta. Femte intelligenshuset är inte övertygande och Merkurius i Vågen, när den lutar sig mot den Venus involverad som här, ger alltså en formidabel bullshitter, en oseriös tompratare. T.o.m. i en så föga avundsvärd fråga som att försvara sin avund! Vatten eller den Vegetativa Själen kan resultera i rena "slinkor" och detta är ett perfekt exempel.

Roger Moore blir alltså hågkommen som en generös människa, den här går i graven som en ond onkel Scrooge som tafatt och med begränsad framgång söker maximera sin egen fördel på allt han företar sig. Jag har haft tröstlösa diskussioner för att förmå människan att ta mer av ett kundperspektiv, men han har flera gånger kallat kunder för "idioter", så jag förmodar att vissa astrologiska kombinationer har sämre förutsättningar för självdistans. Det gäller i synnerhet Jordelementet som är helt mentalt befriat när det dominerar starkt. Det resonerar dovt med ljudkällan men responsen är på nivå med "goddag yxskaft". (Exemplet med att "inte ta ut någon lön" omvittnar dock snarare förrädiskt missbruk av intellektet, en ful och falsk spelad empati som bara syftade till behålla rätten att få vara avundsjuk!)

Granskar man Jupiter hos snåljåpen är placeringen paradoxal. Man kan inte säga att Jupiter i "den världsliga förlustens" 12e hus ser ut som en generös placering eller ens bådar framgång. Detta är visserligen ägaren till det 9e huset för "mitt högsta goda" men så illa denna universella empati finner sig fången i ett hus som söker beröva en allt. Och den onda daimonen själv spelas här av Tvillingarnas härskare Merkurius. Och hur den marknadens egen lilla tjuv fungerar på basis av den sataniska axeln har vi redan sett. Summa summarum: Jupiters universella generositet har extremt svårt att uttrycka sig!

Mannen i verkligheten är så snål att han tjuvhåller på varulager för länge och som sedan inte går att sälja! Man kan tänka sig att Kräftascendenten som alltid söker sin egen och familjens trygghet (hustrun har lämnat honom, och jag är inte förvånad) blir till en sjuklig själviskhet och snålhet och ständig oro över resurserna när ascendenthärskaren Månen dras in i den negativa "sataniska axeln" och världslighet och materialistiska perspektiv tar total kontroll. 

Venus och Mars tillsammans - människan vet ju inte vilken fot han ska stå på, älska eller hata! Jag har förstått att han föddes till en fattig familj och därmed är en streber som jobbat sig uppåt. Men det är ett klassiskt fall av hybris där man anammar den högre klassens hat mot dem därunder så att han föraktar och ser ner på sitt eget förflutna. Jag har låtit honom gnälla över sina "idioter till kunder", utan att ta strid (jag var inte där och såg vari problemet bestod). Jag har lyssnat till Kräftans självömkan efter ytterligare ett illa uttänkt inköp som lett till förluster eftersom han missbedömt produktens chanser (vilka jag genast såg var noll eftersom jag är en analytiker och inte drivs av känslor nerifrån Inferno). 

Ur beckmörker föds tydligen också typen vi kallar dubbelnaturer, dr Jekyll och mr Hyde. Han kallar sig kundens "tjänare" ena dagen, men skrävlar nästa hur han lyckas sälja på kunder ytterligare varor som de inte alls hade tänkt sig. En genuint ringa människa. I detta liv, ska tilläggas. För åtminstone vissa kosmologier menar ju att alla under loppet av den här Evigheten ska genomgå allt, så att kapitlet eller eonen sedan kan läggas till Handlingarna i ett Spel på ett helt annat våningsplan om man nu kan använda rumslighet i dessa sammanhang...
 
*****

Filantropi i USA är avdragsgill så jag vet inte hur goda de generösa amerikanerna egentligen är... Roger Moore var nu britt och hans givmildhet ser äkta ut: Jupiter står i härskarläge i ett tecken som är empatiskt med Alltet. Fiskarna kan faktiskt kallas för Världssjälen. Och Moores Jupiter står ju samvetets hus. Snåljåpens Jupiter i den "onda daimonens" hus är snarare motsatasen till en aktiv vilja för allas bästa (eller barnen, som Moore tydligen engagerade sig särskilt för - Kräftascendenten är ett extremt barnkärt tecken).

När jag försöker komma på filantroper är det annars just bara amerikaner som surrar i huvudet. Skådespelaren Brad Pitt - men hur genuint generös är han egentligen, alkoholiserad och därför med uppenbara personliga problem. Han visar sig ha Skyttascendent som indikerar global räckvidd och Jupiter i Vattumannen i 3e visar att medierna gjort honom till den superstjärna han är.

Pitts 9e hus för samvete ägs av Solen själv men den står i hans personliga 2a hus för "min plånbokstänkande". En ganska pinsam indikation om att hans filantropi kan vara just av det självtjänande slaget, någon ekonomisk rådgivarparasit som hjälpt honom bygga upp en stiftelse eller whatever för förmånligare skatt.

Ex-hustrun Angelina Jolies barnkärlek närmar sig det patologiska men Kräftan är som sagt extremt benägen att leva genom sina barn. Om henne tror jag dock betydligt bättre än om Pitt och en snabb återblick på horoskopet bekräftar aningen. Hon delar Roger Moores Kräftascendent och har även hon Jupiter i Fiskarna i 9e!Man kan notera att denna kvinna, god för många och stora pengar, naturligtvis har Pengarnas tecken Oxen som sitt ideal (11e huset). Men här är det "noblare" 9e huset så anmärkningsvärt starkt att alla tidigare frågetecken rätas ut. När såg man senast Jupiter och Mars tillsammans och båda i rollen som verksamma välgörare och i 9e samvetshuset??? Snacka om att Månen/sinnet är fyllt av den medlidsamma Naturen. Jolie är en gudinna och här stämmer Hollywood-myten, hon är en inspiration för många.

Givet Kräftans barnkärlek är det dock paradoxalt att Venus, den Lilla Välgöraren, är "verksamt ond" för detta tecken i öster. Hur ska man fatta det? Tja, se på kvinnans manipulation av sin egen kropp i skönhetsförhöjande operationer. Hon lider sannolikt av den där sjukdomen som förhindrar klarsyn om den egna formen. Att formmedvetenhetens Saturnus står så svagt stärker den tanken. Det brukar leda folk som försöker åtgärda det som inte var trasigt till att börja med. Hennes usla relation till fadern stämmer också bra om man betraktar Saturnus som fadersgestalten, som här befinner sig i 12e huset, källsprånget för världsliga umbäranden och förluster. 

Reservation för långt gångna själar där tolfte är platsen där man rentvår sig från världslighetens degraderande inverkan - den världslighet västerlänningarna allt mer gällt och skrikigt söker försvara allt medan terrorattackerna duggar allt tätare och man "dissociativt" i ond tro fortsätter hävda att vår livsstil är den bästa...

När jag tänker mer på filantroper dyker förstås namnen på några superrika upp, Bill Gates och hans vän Warren Buffett. De har kommenterats i äldre inlägg. Om den skrupelfrie Gates gäller att han verkligen kommit till insikt på äldre dagar (när väl miljarderna var i hamn). Jag skulle idag vilja tillskriva den förbättringen hans atma karaka som är åldermannen Saturnus. Den står "upphöjd" i Vågen men kickar sin natur trogen in ganska sent, först efter att Gates blivit "någon" (Solen) - Saturnus står längre fortskriden i Vågen än den antitetiska Solen. 

Men det blir alltså inte ledargestalten Solen som får sista ordet utan på Gates gravsten kommer att stå något om att han tillhörde världens aldermen, de kloka som fordom styrde och ställde för att så många skulle få det så gott som möjligt - precis tvärtemot snåla och egocentriska borgaren av vår tid. Att Saturnus är väsensfrämmande för sin femtehusposition betyder förstås bara att Gates uttrycker sin goda karma som organisatör snarare än som fri kreatör (Saturnus är atma karaka, inte Solen). Detta stämmer väl in med åren då han ledde Microsoft som snarast köpte upp och inlemmade andra produkter i sin verksamhet än skapade något unikt nytt... Jfr den anonyme företagaren som har Solen som sin själs åtrå, vilket underförstått innebär antingen en medfödd solipsism eller narcissism, eller att han vid födelsen ännu inte blivit "någon" men ack så gärna vill...

 
PS. Apropå transiter är det intressant att notera att fackets stramt hållna "domslut" om arbetsgivarens tokerier anlände samma dag som Roger Moore avlider! Horoskopen är som sagt besläktade, som ljusbäraren (9e) och hans mörka skugga (12e). Jupiter, "välgångsbringaren" transiterar för närvarande genom Jungfrun, bådas soltecken. Den ena blev ihågkommen för hans osjälviskhet, den andre fick en fingervisning om självtjänande egenmäktighet...

 

tisdag 23 maj 2017

Terrorbomben i Manchester
Terrorattentatet i anslutning till en popkonsert (med en amerikansk artist) i England i går utspelade sig under sådana klassiskt dåliga födelseomen att modern säkert önskat hon hållit barnet inne en stund till i hopp om ett bättre öde då nästföljande zodiaktecken steg i öster...

Jag ser knappt några tecken på att det skulle vara en fördel att husets tillfälliga ägare kastar en aspekt mot sin egen domän, "håller sitt hus under uppsikt". Här är ett exempel där Mars nästan gradexakt står i väster och opponerar sig mot Skorpionen i öster. I väster har Solen symboliskt redan dött och gått ner under horisonten, och det är en Sol precis i slutet av den onda stjärnan Algols räckvidd. 

På väg upp i öster är Liemannen (Saturnus) som anses lika illa placerad där som Solen symboliska död i väster. Horoskopet är med andra ord väldigt svagt, påminner faktiskt om den fåfänga och extremt ineffektiva president Obama som har lika mycket blod på sina händer som tidigare amerikanska presidenter. 

Det var knappast en slump att det, precis som i Paris, var en amerikansk artist som uppträdde. NÅGON påminner om att den Store Satan är en stormakt som inte är vällovlig i himmelens ögon och påminnelserna kan komma genom det som för sekulära enbart ser ut som ondska. (Jesus: "Varför kallar du mig god? Bara Fadern i himmelen är helt god." I det här uttalandet, vare sig av Jesus eller ett stycke teologi av en okänd författare, anas en senare platonisms önskan att separera Gud från allt som tillhör världen, eftersom världen under den mellanplatonska fas vari Jesus levde och verkade höll den materiella världen för att vara en ohjälpligt fallen nivå som varje klok människa avstår att ge ens ett finger. Djävulen tar hela handen!

Det 9e huset tecknar alltid horoskopinnehavarens koppling till den universella morallagen (sanatana dharma) och här är det Kräftan - den obeständiga Naturens symbol - som indikerar att händelsen relaterar till den Vegetativa Själen, till livet som ordinära biologisk människa. Notera hur simpelt budskapet för "mitt högsta goda" är, när terrorns och dödens Skorpion stiger i öster: att rädda sitt skinn eller hålla sig vid liv som en grönsak är det som är ens enda plikt då Skorpionen visar sin illvilja. 

Månen med Venus i det lyckosamma femte huset för nöjen och i den känslomässiga Fiskarna ser verkligen ut som popkonserten med någon ung och söt popartist som det multinationella bolaget tagit fram för att mjölka några år. Men för Skorpionen vars tillstånd är terror och benhård kamp för sitt liv är den mjuka och flexibla Venus ingen vän. Den "verksamt onda" Venus i fiskstimmet (publikhavet!) färgar Månen röd av dess eget blod. Detta 9e hus rymmer en knagglig del av den gudomliga livsvägens, precis som horoskopet i övrigt har "fel" planeter på fel ställen. 

Samtidigt är 9e husets ägare "lyckosamt" placerad i 5e och jag har nu sett flera terrorhoroskop där "stjärnorna" verkar ge moraliskt klartecken till attackerna, som om de var sanktionerade från högsta höjd. Detta saknar jag f.n. klokhet nog att helt reda ut, annat genom den generella självklarheten att sekulära människor saknar rätt att uttala sig om vad som är fasansfullt och inte eftersom de i princip vägrar väga in en större spelplan och fler aspekter än de själva är intresserade av.

måndag 22 maj 2017

Kardinal Arborelius, guldkornet i det svenska sekulära beckmörkret?
Påven har oväntat utsett en svensk till kardinal (DN). För den här bloggen, som ofta förklarat det sekulära för att vara ett av Satans nyttigaste verktyg på jorden just nu (se bara Löfven, den svenska grenen av det amerikanska militärindustriella komplexet, samt våra korrumperade och mutbenägna makthavare), kommer utnämningen också som en skräll. 

Har landet verkligen lyckats kvarhålla flera sidor - och noblare sådana - än den grismentalitet "marknaden" mer eller mindre tvingat på medborgarna att anamma?


Jag har inte kardinal Arborelius födelseklockslag och jag tror knappast en kyrkans man skulle lämna ut det heller vid förfrågan. Astrologin är bara en av många ting den bannlyst under sina många mörka århundraden. Men om man åter använder sinnelagets Måne som en ascendent, noterar jag genast något oroväckande och som jag sett förr hos överhettade och instabila människor: den fallna Mars i protektionismens Kräftan i attack mot psyket. Jag har mött komplexet hos människor som varit vanvettigt rädda för att vistas bland främlingar ("torgskräck" och även "hisskräck").


 
Att Fredrik Reinfeldt kände sig manad att i riksdagen göra en poäng av att han faktiskt åkt tunnelbana och sett "verkligheten" var så parodiskt att jag drog slutsatsen att t.o.m. milda kombinationer av fruktans och revirets princip Kräftan och den sociala balansens Vågen inte är helt lyckad (Reinfeldt hade Solen i Kräftan och Månen i Vågen).

Och här har vi således en människa med uppgiften att möta "främlingen" som lider av en skarp attack från Mars mot sin venusianska balansakt. Ibland förklarar sådana här orosmoment i SJÄLEN människor som odlar stora skägg som skydd om en opålitlig omvärld eller väljer yrken med iögonenfallande yrkesplagg som på liknande sätt fungerar som ett skyddande alter ego. Man neutraliserar den inre oron genom att som en elektron gå ut i en yttre och mer laddad bana - man blir sin yttre roll...

Vore det så, var det förfärande illa för en "man of the cloth" (!!!), och mycket riktigt innehåller horoskopet en viktigare och därtill stabiliserande egenskap. Det är Saturnus - den principfasta och spartanska - som ju är "upphöjd" i den sociala balansens (rättvisans) tecken Vågen och som här visserligen står i den för Saturnus suboptimala Lejonets tecken, men samtidigt i idealhuset (11), varifrån den kastar sin sextil och bringar lugn i sinnelaget och de mellanmänskliga relationerna! Saturnus i Lejonet är som en formaliserad Sol, inte den äkta varan men gester och, ja, attiraljerna som signalerar en Papa, en trygg faders eller ledargestalt (Lejonet). Detta är vad Arborelius sinne ha attraherats av och strävat mot, Saturnus som Fadern eller den auktoritativa ordningshållaren. Det är uppenbart att denna Saturnus har förmågan att desarmera vilka irrationella känslorusningar som än utgår från den Vegetativa Själen (Mars-Kräftan)!

Att Solen står i 12e huset för världsliga förluster passar här perfekt eftersom en andlig livsbana i sig beskriver ett genomskådande av Djävulens tomma glitter. Att kardinalens ledarskapsideal (Saturnus) baseras just på en Sol som osjälviskt offrar sina anspråk på individualism är imponerande. Bloggaren har en bit kvar till den mognaden - se föregående inlägg om bloggarens fokus på femte huset (den goda lyckan som ligger i att bottna i det man är, i kraft av gamla lagrar eller "god karma"). Bloggarens karta är på många sätt ömklig i jämförelse med Arborelius, som naturligtvis inte heller den är perfekt. Det finns inget sådant som ett perfekt horoskop, bara otaliga kombinationer av mer eller mindre komplexa motiv och livsuppdrag...

Arborelius sinnelag i Vågen strävar efter ataraxia, sinnets fullständiga jämvikt, och med Venus hemma i positivt härskarläge har vi här en gynnsam bild av Plotinus föreställning om att Venus är själens sinnebild, en hora när den blickar ner mot det materiella men en gudinna när den låter sig informeras av idéerna som alltid kommer från högre höjd.

Eftersom stabilisatorn Saturnus aspekterar sin planetära vän från högre höjd i kartan måste dessa budskap väga tyngre än att Saturnus disponeras av sin fiende Solen. Men Solen har ju abdikerat i 12e huset och därmed är individualistisk hybris undanröjd! På sitt underfundiga sätt är det en höggradigt intressant historia som himlarna tecknar detta dygn, som om en serie mer utvecklade själar bereddes möjlighet att återvända till tid och rum.

En lustig sak är förstås att religionens planet Jupiter för Vågen är en verksam illgörare, dvs. Jupiters eller andens oavlåtligt expanderande natur rubbar kontinuerligt det ekvilibrium Vågen representerar och tvingar själen in i dess passioner (Rajas guna) där den söker kompensera och återställa balansen. Som vi sett har den fantastisk hjälp av formalisten och paragrafryttaren Saturnus som naturligtvis representerar den kodifierade religionen, kristendom, islam eller vad du vill. 

Men precis som med 12e husbetoningen som faktiskt är god för en som avsagt sig världen, bör kanske den essentiellt goda Jupiter i dessa dåliga "världsliga" effekter fattas som att andens utspridande över världen inte gör någon demon eller rovkapitalist något gott! Dessutom står Jupiter detta år hemma i sitt positiva härskarläge Skytten, vilket gagnar ämnen som filosofi och religion. I det tredje huset för logik och intellekt anas en risk för uppsvullet blomsterspråk och kanske en estetisk (Vågen!) svaghet för kyrkans pompa och ståt, men det perfekta horoskopet finns som sagt inte. Kyrkan kommer nu med denna historiska barlast (även om vissa reformerta och ytterligt "saturniska" trosriktningar dumpade bling-blinget på sin tid).

Jag skulle vilja hävda att den joviala Jupiter i intellektets hus gör ändå är av godo, särskilt som den ingjuter frimodighet via 240-gradersaspekten i den rätt karga och legalistiska Saturnus.

söndag 21 maj 2017

Född i rättan tid (månnoderna som karma-indikationer)När bloggaren runt 20 praktiserade daglig meditation kom oväntat snabbt bilder och ingivelser honom till del i det stillade sinnet. Österlandets vishet manar sanningssökaren att inte ägna sig åt dessa fenomen eftersom de är distraktioner på vägen mot det egna uppgåendet i gudomen. Undertecknad kunde dock varken då eller vid nästa period av meditation några år senare låta bli att ta mental notis om de fantasmer som fyllde hans inre teaterscen.

Efter att ha återupplevt ett minne från fyraårsåldern då han strövade in i köket och välte en kastrull kokande vatten över sig och fick föras till sjukhus med brännskador (lindriga) var barriären till det djupa minnet övervunnen - det förträngda traumat hade suttit som en blockering mot än djupare minnen och det var svårt att undvika misstanken att de små filmklippen som kunde presentera sig spontant efter kanske en halvtimma i absolut stillhet var fragment från tidigare liv. Bloggarens egna tidigare liv eller bara stoff som herrelöst drev runt i en inre psykisk dimension och i princip tillgängliga för alla som gör sig mödan att undersöka själens flerbottnade natur? 

Genom åren har ibland händelser och affekterade tillstånd utlöst sådana här minnesbilder såväl i drömmen som i klarvaket tillstånd och jag har i samband med en sådan här förmodat historisk återerinran tagit min tillflykt till "allmänningsteorin" eftersom figuren i fråga tycks ha varit den engelska aristokraten Edward de Vere, född till landets då rikaste släkt (stammade från Frankrike), en fåfäng och konstnärlig figur som slutade sina dagar luspank efter att ha förskingrat hela familjeförmögenheten. 

Greven visade sig i en distinkt dröm 2005 i två scener vilka tecknade dels hans ungdom och relation till en mäktig kvinna, halvt modersgestalt hälft älskad, och dels en situationsbild ur aristokratens sena liv där ungdomens svärmerier inför "drottningen och modern" övergått i hat till henne. (Drömmen har beskrivits i mer detalj i äldre blogginlägg.)

Givet bloggarens förakt för det materiella syntes googlandet som fyllde på med detaljer om denna greve ha frambringat information som kuriöst passar in på hans nuvarande attityder. På många sätt desamma som Edward de Veres, fast nu berikade av hur "bränd" greven av Oxford slutade sitt liv att döma av de kryptiska Sonetterna författade av pennamnet Shakespeares. Självbiografiska och skrivna i kod enligt textens egen utsago och enligt Oxfordianerna kopplade till just Edward de Vere. Men som jag sagt tidigare, att deklarera att man varit Jesus eller Shakespeare i ett tidigare liv fungerar illa i en materiell och förblindad kultur. Bättre då att tassa kring den heta gröten och pröva olika perspektiv, där allmänningshypotesen är en. Genuin visshet är en gåva som inte det svenska folket förtjänat sig än. I det här landet gäller megafoner, journalistiska drev och propaganda. Sanningen får de få vakna individerna söka individuellt.

"Fyrtornshypotesen" är en annan lockande modell. Enligt denna kan själen visserligen kan ha varit inkarnerad på rätt tid och plats men saknar i ett senare liv inre precision att hitta sitt exakta tidigare öde. Man hänger istället upp sig vid någon av den tidens mest illustra personligheter. Istället för att ha varit drottning Elisabet, föreslog jag nyligen en väninna som var triggern som utlöste min Oxford-dröm, kanske hon var en av hovdamerna eller kanske t.o.m. en av drottningens ladies in waiting, en pålitlig kvinna av aristokratisk börd som tilläts in i drottningens privata sfär och där var henne behjälplig.

*****

Jag ägnade årtionden åt västastrologin utan att ens intressera mig för de båda månnoderna Drakhuvudet och Draksvansen. Med upptäckten av den hinduiska astrologin för 10 år sedan blev det nödvändigt eftersom de är så viktiga i den traditionen. Likväl har jag blott motvilligt och sporadiskt ägnat den uppmärksamhet på den här bloggen, som allt mindre uttrycker ett intresse för den sideriska zodiaken (dess första målsättning) och därmed inte heller är någon bra plats för den som vill sätta sig in i den indiska Jyotish-doktrinen.

Jag noterade vid någon tidpunkt hur Oxford-livet tycktes följa som hand i handske på ett annat tidigare liv-fragment jag har, också denna gång en blåblodig och nu också äkta småkung. Se här Shakespeares pjäser och hans ofattbara fixering vid kungar och inte minst frågan om vad som utgör en värdig konung - faktiskt inte helt olikt den här bloggens gradvisa orientering mot de rika och mäktiga och frågan om det finns en enda inom dessa led som inte är helt renons på insikt i det goda samhällets nödvändiga uppbyggnad - kapitalism och dess näriga anhängare måste kontrolleras hårt eller skolas, precis som de gamla grekernas Rationella Själ definitivt måste kontroller den lägre Vegetativa Själen.

Efter att ha fascinerats en tid över möjligheten att greven av Oxford var reinkarnationen av hertigen av Bayern, Albrecht den fjärde, upptäckte jag att de hade månnodsaxeln GRADEXAKT men roterad ett halvt varv. Sannolikheten för detta är en på 180. Hertig Albrecht hade sin norra månnod i Fiskarnas 16 grad och greven av Oxford hade den i Jungfruns 16 grad. Bloggaren har sin i Jungfruns tecken, precis som Oxford, men i 10 graden. 

 
Utvikning. Skulle man anta en sen födelse för hertig Albrecht med Månen i Väduren, skulle detta intressant matcha den engelska grevens soltecken. Samtidigt var Albrecht tydligen en from och religiös människa vilket stämmer perfekt med Månen/Rahu i Fiskarna med Jupiter-Vågen som disponent för både hans Måne och Sol - en Jupiter-Våg som för övrigt ligger på bloggarens nuvarande Sol-Våg och där bloggaren har tidsbandens Saturnus mycket nära Albrechts solära uttryck i filosofins tecken Skytten - Albrecht ville aldrig bli härskare, hans intressen var för det metafysiska, dvs teologin - mitt primära universitetsämne i detta liv. Och jag är inte mer förtjust i politik än Albrecht, som just pga. sin högre målsättning tycks ha styrt Bayern föredömligt. Låt aldrig en streber få maktpositioner! Makt ska enbart de hantera som redan siktar mot eller har nått en högre spelplan.
 
Till frågan om månnodernas position hör nu att jag under meditationerna runt tjugo hade en remarkabel vision som lämnade mig med den distinkta känslan av att min själ ville återfödas tidigare till världen men att jordklotet signalerade en negativ broms, som att "tiden för dig är inte kommen än". I visionen är detta visualiserat som att jag ligger i rymden - kanske på månen - och iakttar jordklotet rotera ännu ett antal varv tills jag känner att det negativa motståndet från den blivande värdplaneten sakta avtar och jag närmar mig. 

HO LO LI SHU, ett kinesiskt astrologiskt system från Mingdynastin klassificerar min födelse i oktober 1959 som hysteriskt för mycket Yang i förhållande till Yin, en energiladdning som är otypisk naturens bortdöende höst och vinster. Jag har en Yang-energi som mer liknar en sommarvarelse. Ja, jag kan sitta med ett dataprogrammeringsproblem i åtta timmar i sträck, hyperkoncentrerad på att finna lösningen, jag är pratig (se bloggens många vindlande inlägg) och jag tappar snabbt intresset att lyssna (Yin) när inget kreativt eller tankeväckande levereras. Kineserna hade en poäng där...

Av ren nyfikenhet bollade jag nu med tanken på att min vision om den fördröjda födelsen bara rörde sig om några månader, motsvarande min felaktiga Yang/Yin-balans vid den faktiskt födelsen. Utifrån det kuriösa faktum att den tyska och engelska aristokraten är gradexakt länkade via nodaxeln frågade jag astrologiprogrammet ZET vid vilken tidpunkt min nodaxel också hade befunnit sig i 16 graden Jungfrun/Fiskarna. Svaret var fascinerande:

Range of search: 1.01.1958 - 1.01.1960
In steps of: 24h 0m
Search for...:
kn.vir[16]

Realization intervals (begin - end):
16.06.1959  0:00 (GMT+1) -  4.07.1959  0:00 (GMT+1)


Skulle jag ha fötts under sommaren (med Yang-energin på topp!) hade jag matchat de båda blåblodiga jag haft tydliga intuitioner om även vad gäller noderna som uttryck för själens karma. Och lika märkligt är förstås att den här korta intervallen med norra månnoden ("kn" i ZET) i 16 graden gäller från Solens första dag i Tvillingarna och fram till dess 18 grad. Tvillingarnas tecken är det tecken under vilket min själ slutligen valde att återfödas och därtill så udda som med Månen nära gradexakt på Tvillingarnas 10 grad. 


Men under de här dryga två veckorna står livsuttryckets och den naturligt obundna kognitiva kapacitetens Sol inför en intressant problematik: den dröjsamma Saturnus opponerar sig mot allt vad Solen nu innebär i fråga om karriär, distinkt individualitet, med mera. Det är som om sommaren 1959 i sig är en "no go"-zon, precis som jag upplevde visionen med den negativa motkraften som tycktes säga "kusten är inte klar än, vänta med din födelse".


Så här kan man spekulera och låta sig förföras av sammanträffanden som förefaller djupa och meningsfulla. Det går inte att sannolikhetsberäkna dessa tre födslar eftersom min sommarfödelse till den 16 graden av Jungfru/Fiskarna är helt hypotetisk. Hade utgångspunkten varit tyske Albrecht denna grad/axel, var sannolikheten visserligen liten för att engelsmannen skulle placera sig som hans exakta motpol längs samma axel, men inte orimligt liten. 

Hade nu bloggarens födelse infallit lite tidigare, under sommaren, hade sannolikheten blivit dramatiskt mindre. 1/180 x 1/180 motsvarar 0,005% x 0,005% och resulterar i en astronomiskt liten sannolikhet. Som icke-matematiker kan jag inte ens det extrema tal datorns kalkylator levererar: 

3.0864197530864197530864197530889e-5 

Hade vi haft tre faktiska placeringar på 16 graden i denna axel hade detta varit minst sagt anmärkningsvärt - man skulle bli tvungen att granska bra många horoskop innan man hittade två som knöt an till varandra på detta sätt.

Det finns faktiskt en indikation i bloggarens horoskop om att han föddes för sent, men vid tiden för visionen hade han inte eller möjligen knappt börjat med astrologin och var definitivt inte i stånd till några tolkningar bortom de exemplen i de enkla nybörjarböckerna. Att ens komma på att hans extremt starkt placerade Saturnus just i väster inverkade som en fördröjande och hämmande faktor på hans födelse - Månen/Tvillingascendenten i öster - var inte att tänka på. Jag visste inte ens vid den tiden att hinduerna höll Saturnus för att utöva sin största dragningskraft från positionen i väster. 

Och det blir mer spännande än så eftersom bloggarens Saturnus äger två diametralt motsatta hus, det 8e och det 9e. Dödens 8e är också en allmän indikation om dålig eller oavslutad karma som följer med in i detta liv, medan 9e naturligtvis är hinduernas finaste hus, den gudomliga lag som kontrollerar hela universum hur allt här framträder i sin rätta tid. Dessa båda betydelser neutraliseras tydligen mot varandra så att Tvillingarnas ascendent upplever Saturnus som en "neutral" influens som varken gynnar eller missgynnar Mithunas orientering. 

För Tvillingarna i Indien är ju det "(älskande gudomliga) Paret", en så distinkt indikation som möjligt är om en utblick i livet som i mycket påminner om de subtila väsen vi är som andar (helt osynliga för de flesta med enbart "grova sinnen") före det att vi återföds männskor. Livet i himlen tänkt som en enda lång älskogsakt - indiernas bildspråk är angenämt! 

Tvillingarna har en lätthet som många menar är flyktighet och principlöshet - men det beror på att de inte har några problem med tidens och gravitationens herre Saturnus. Tvillingarna det tydligast tecknet i Luft-trilogin på att människorna egentligen kommer från en högre dimension, från Ljuset (Sattva guna).

Eftersom bloggaren föddes med 9e husägaren Saturnus i akut kontroll av det ögonblick då han återföddes på Jorden i en fysisk kropp (ascendenten), ser det trots allt ut som om födelsen var i rättan tid och att han har ett direktiv som är högre än frågan om att egocentriskt leta tecken på de låga och demoniska månnodernas nivå. Den här esoteriska utläggningen har med andra ord skrivits rakt ur Saturnus, som varande bloggarens kontakt med sanatana dharma eller den eviga ordningen som den uttrycker sig "i Luft" eller på det gudomliga Intellektets plattform. 

Kalla tankarna megalomaniska, men jag följer bara astrologins egna tolkningsregler till punkt och pricka! Saturnus i transit har just återkommit till sitt start läge vid bloggarens födelse (Skyttens tecken), och det verkar som om många ting börjat röra sig sedan årets början (inte minst en kännbar reumatism som är Saturnus sätt att meddela hur den materiella världen är enbart plågor). 

Just nu har jag t.ex. för första gången i mitt liv tvingats ta facket till hjälp för att påpeka en arbetsgivare om att han klassificerar mitt arbete för honom som en tokgalen diktator i en bananrepublik, subjektivistiskt och revanschlystet för att jag ertappat honom med att söka förminska mitt komplexa arbete som dataprogrammerare och webbadministratör till en som i princip bara fyller på varor i hans fruktdisk (intet ont om praktiska sysslor som sådana). Detta enbart i syfte att förhindra mig från att ha ledigt röda dagar trots att jag inte har någon kundkontakt eller direkt beröring med hans arbete och hans sexdagarsvecka eller mina arbetsuppgifter ens påminner om säljarens. Detta är förstås Saturnus som den med makt att klassificera, dra gränser och bestämma över andras verklighet - och inte minst vilken tid de har rätt att kalla sin egen fritid!

Jag vet naturligtvis att fackförbundet DIK som jag tillhör inrymmer yrket webbadministratör, vilka knappast sorterar under Handels vilket arbetsgivaren fantiserat ihop i sin snålhet och väl maskerat önskan att "sätta mig på plats". När man har så låga människor över sig, då måste Saturnus stiga ner i sin roll som Slaktaren eller Liemannen och dra en gräns för det ohederliga uppsåt arbetsgivaren manifesterar. Helt klart regleras gammal karma mellan mig och arbetsgivaren under dessa månader. Man bara undrar vilken som var hans förseelse i ett tidigare liv som han nu upprepar och tvingar mig att använda en makt jag lärt mig hantera i något annat liv än där vi senast möttes...

Ska man avslutningsvis spekulera i varför Saturnus (Tidens herre) senarelade bloggarens födelse måste man gå till dennes faktiska födelsehoroskop och där betrakta den individuella själens markör Solen, men även Merkurius som är atma karaka i Vågens 27 grad och indikerar den här själens åtrå, vad den vill med detta liv. Den vill kommunicera ur Solens eget 5e hus och på basis av Venus: på ett kreativt sätt som bryter mot invanda mönster. Den söker kontrastera för att få så sätt väcka till relation (läsaren tar ställning för eller emot). Kan det vara därför universum senarelade bloggarens födelse till en "mörk höstperiod" ("Yin") där en sommarladdad Yang-varelse så mycket tydligare skulle kontrastera. 

Ett är säkert, jag hann knappt starta den här bloggen innan SvD körde en road artikel som uppmärksammade den. Men det var också dess femton minuter i rampljuset eftersom det här är en snobbistisk tankeexercis som kräver antingen ett intresse för astrologin eller ett höggradigt strukturerat "saturnusintellekt". Förkunskapskraven är inte extrema eftersom ämnesvalen är begränsade och ofta förklaras, men bara tanken att blogga synkretistiskt om astrologi, platonism, kristendom och socialism är något rätt ohört. 

Den sannolika förklaringen är naturligtvis att bloggarens själ har ägnat sig åt dessa områden i tidigare liv och att allt nu väller fram som en idiosynkratisk syntes utifrån hans 5e lekfulla kreativitetshus. Alla människor uttrycker många liv i sina dagliga liv, men de kanske aldrig har kommit på tanken att fingranska vad de faktiskt sysslar med och om de uppvisar sinsemellan oförenliga sidor i olika sammanhang - ett tydligt tecken på att de skiftar mellan "liven" eller uppsättningarna av kompetenser. Eller... bara roterar sin kropp en smula relativt den allmänning Psyket eller Själens domän nu är. Vissa hittar namn och platser som tycks resonera mot nuets tilldragelser, andra verkar helt nöjda med livet i sandlådan.PS. Jag har avsiktligt undvikit att diskutera månnodernas indikationer om karma på ett mer specifikt sätt. Det här är ett rätt sällsynt fall där man istället ges möjlighet att till att börja med jämföra några kartor som kanske står i karmisk förbindelse. Människan vet knappt något om dessa ting och en del påståenden inom astrologin känns lätt forcerade. 

Ett är dock säkert. I detta liv kontrolleras bloggarens ambitiösa Rahu stenhårt av Saturnus som representanten för sanatana dharma - detta var inte livet att som svensk ha några som helst högre ambitioner i den "värld" som erbjöds. Samma budskap ges från bloggarens 11e idealhus som med Tvillingascendent går i Vädurens tecken. Men Solen - DET SOM FAKTISKT ÄR - i den goda karmans 5e hus - utsläcker eller bränner Mars via konjunktion! Bloggaren är alltså återfödd som DET HAN ÄR och utan några ytterligare ideal att förverkliga.

Det är inte utan att jag håller med födelsekartan. Jag har tydligen rensat bort all ambition ur själens lägre och orena regioner och bidar bara min tid på Jorden och betraktar i detta liv! 

Se också några inlägg om den hinduiska tanken att man kan se sitt nästkommande liv redan i horoskopet för detta.