Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 23 juni 2017

En midsommarnatts mardröm. (Ond demon 2002-2020 och kabelbranden)
Man kan godtyckligt välja utgångspunkt i vilken fråga man vill och kommer likväl att skörda facit eller konsekvenser i rättan tid oavsett om man håller fast vid sin initiala referensram för att bli varse detta eller ej. Alla som är trogna skördar alltså något, även om utgångspunkten kan tyckas begränsad eller ofullständig. Skälet till detta är att det finns en osynlig grundlag i universum - bakom människornas tillyxade modeller - och det är denna moraliska (!) naturlag som driver sitt spel. 

Att sätta sig en referens och fixpunkt är nu folk i allmänhet inte särskilt bra på, och lever därför sina liv grundlurade av överheten och i självlögn till följd av oförmågan att behålla fokus någon längre stund. Går något dem emot, ja då skriver de om sina tankar om utgångspunkten och undviker således att lära sig ett dyft som den högre lagen söker berätta för dem! 

IT-fascismen med sina lockande små smartphones har bara understrukit hur lågt människan har det i sig att sjunka. Hon är kapabel till att bli ett menlöst mähä som villigt låter sig distraheras av pipljud och blinkningar. Snabb tillfredsställelse som inget lämnar efter sig.

Inte konstigt att den superrika överheten med säte i USA så lätt kan utnyttja särskilt det svenska folket, vars skatteregler för att främja dem som redan har nu gått bortom det extrema. Anders Lindberg i AB sade kanske inget nytt häromdagen men han sammanfattade väl den öken landet ogenerat blivit. 

Jämför med hur denna blogg nyktrade till efter några år och började fråga sig vem eller vilka Sverigehoroskopets Sol med verksamt onda rikedomsplaneten Jupiter i Vattumannen egentligen representerade. Sannerligen inte hela folket utan snarare den lilla eliten eftersom denna gräddfil utspelar sig i det femte ledarhuset - sannerligen inte var mans utgångspunkt! 

Från denna burgna klick privilegierade amerikaner, tyskar och några svenskar (Solen = ledare), är folkmassan (Månen = folket) bara en bakgrundsfond menad att reflektera det illustra ledarskapet och applådera dess konstfulla ting. Mentalt förslavade kvinnor som suger i sig veckopressens kändisskvaller illustrerar det här passiviserade folkliga beteendet som aldrig kunnat göra något för att höja sig ur sin misär. De lever i Månens fantasivärld, livnär sig på skuggbilder av en verklighet de inte själva äger tillträde till.

Särskilt en Sol i ett tamasiskt tecken som Vattumannen skulle behöva en vital folkmassa att skaka om i toppen och hålla ledarna vakna! Tamas kvalitet saknar ju enligt hinduisk tanke förmågan till självinsikt, den lever som om positionen i gräddfilen vore en självklarhet. Termen "tamas" står för okunskap eller blindfläckar.

Tyvärr är inte det svenska folket rustat för att informera sina ledare om att något är "ruttet i staten Danmark". En tamasisk Sol tenderar att ta status quo för något gudagivet - se inte minst kungliga Lejonet, om gamla föreställningar om kung av Guds nåde (Lejonet är den tamasiska motpolen till Vattumannen). Men Sverigehoroskopet har sin folkliga Måne i Väduren vars kvalitet är Rajas eller Passionen.  Det som hade behövts var Sattva guna, Ljusets eller medvetenhetens kvalitet.

Det typiska för lidelsen är att åtrån riktar sig mot något och i detta sammanhang det som ignoranta journalister hånar, nämligen "överförenklingar" av typen svart eller vitt. Men livet är så enkelt! I hinduiska termer har människan bara två vägar att välja mellan kunskapens Sattva eller stagnant okunskap i Tamas mörker. 

Men vad händer nu när elitens Sol betecknas som okunniga och med enda önskan att konservera sina privilegier och folkmassan "passionerat" följer som Solens avglans? Jo, vi får ett skitland där t.o.m. den värsta loser inbillar sig vara en vinnare, bara man imiterar överhetens manér och oskick. Vi har ett helt folk som försöker leka kung genom Rut och Rot och göra vad de kan för att imitera överhetens framgång. Att se landets Sverige uppifrån himlen är att bringas till tårar över ömkligheten! Hur kunde den i all sociologisk forskning bevisat falska "amerikanska drömmen" hitta hit och förgifta även det svenska folket? Genom regeringen Löfvens och tidigare regeringars hämningslösa särande på benen för det amerikanska kapitalet och de onda globala företagen.

Och som bloggen konstaterade långt innan Sveriges Vattuman-Sol började ifrågasättas, det svenska folkkynnet har det än sämre ställt än enbart deras egocentriska önskan att vara som de rika (Solen/Jupiter) antyder - de har en djup disposition att alltid välja den sämre av två vägar genom att Månens disponent Mars själv befinner sig i ett tamasiskt eller okunnigt och stabilitetsträngtande tecken: Oxen!

Med dessa domsord över ett intellektuellt förkrympt land (och utan intellekt finns ingen chans att någonsin komma ur helvetet) låt oss nu titta på hur någon sömnig banarbetare just inför svenskarnas stora resehelg vid midsommar går och klipper av en 18.000 volts starkströmskabel och lamslår Stockholm - navet i tågtrafiken - för en hel dag och med stora störningar in över själva midsommarafton. Vad är detta för skit i nationens öde som det här missgreppet representerar? 

Jag noterar roat - fast mindre roligt för alla resenärer som skulle ut och på den onde rike mannens nåder fira lite helgledighet - att den onda sinkaren Saturnus lagt in backen och i retrograd rörelse återvände till dödens Skorpion bara ett dygn innan, närmare bestämt tio minuter över ett på onsdagen. Bloggaren föddes med sin Saturnus i närmast exakt opposition till sin personliga ascendent så det Saturnus - makt- och karmaplaneten tecknar - det händer i hans liv i någon nedbantad och personifierad form. 

Denna onsdag sparkades han från sitt arbete under omständigheter så grumliga att jag satt facket att undersöka saken innan jag tänker kommentera dem. Sägas ska bara att möjligheten finns, att Arbetsförmedlingen - vilket en del vittnat om - förfallit till sådan inkompetens att dess vänstra hand inte längre vet vad den högra sysslar med. (Anställningen var ett samarbete mellan en aktör i näringslivet och en av regeringen/Af skapad stimulansåtgärd.)

En retrograd Saturnus, som backar in i en av sina uslaste positioner, i Skorpionen, bör påverka även nationalhoroskopet vars onda rika elit i klubben Vattumannen ju disponeras från Saturnus som vi händelsevis hittar i frontlinjen, i 9e huset för långväga resor. Jag menar att det är här vi ser hur Sverige bara är en tom butiksfasad och att landet egentligen styrs någon annanstans och det avlägsna landet är förstås USA - en gång fattigsvenskens hetaste dröm. Landet skördar nu sin dåliga karma när hårdför amerikansk biznizz-mentalitet och kallhamrat och själviskt nyttotänkande förstör det trevliga folk svenskarna en gång var.

När den natala Saturnus för ett Vattumanland står i Skorpionen, då får vi en antydan om apartheid eller mobbning eller separation mellan grupper (eller individer) i ett samhälle. I TIDEN uppstår därför fr.o.m. nu en period där Sverige internt kommer att falla sönder eller där individer mobbas eller ställas utanför (just som mitt extremt Sverige-avhängiga horoskop och eget avskedande från en delvis samhällssubventionerad tjänst vittnade om). Och när nu inför midsommar ytterligare faktorer anmäler sig på himlavalvet får vi en trivial men ändå förtretlig kommunikationsstörning på nationell nivå som branden tågtunneln.


Många transiter i samtidig samverkan. Inte minst stryker,
som pricken över i, den folkliga Månen förbi
sin natala disponent, olyckans Mars...

DN har en minutexakt tid men jag förmodar att det är när larmet registreras och jag hade innan jag såg tidpunkten löst utgått från klockan nio, just för att den av misstag kapade strömförande kabeln så väl stämmer med kapandet av huvudet på den mytologiska demonen. Runt klockan nio börjar nämligen Lejonets tecken stiga i öster på Stockholms koordinater och med den demonens huvud (Rahu). 

Men när hybrisindikationen stiger i öster vad händer då i väster? Jo, alla individer eller länder födda i Vattumannen ser sin dag nå sitt slut i väster. Och för Sverige: Puff... Finito. Den onda rikedomens och den falska frihetens symbol Jupiter träffas stenhårt av priset för hybris - det avkapade drakhuvudets svans Ketu - demonens ormliknande kropp eller svans är elkabeln och attacken kommer från himmelen själv och drabbar Elitens förtrollade inre krets - Stockholm, landets nav för tågkommunikationer!

Det är här man måste minnas vilken planetär cykel Sverige befinner sig och rubriken alluderar till det allra fösta blogginlägget om den saken. Sverige har ett oerhört generande förhållande till hybrisdemonen i nationalhoroskopets 3e hus för ärlighet i kommunikationen, dvs. intellektuell verksamhet, samt kommunikationer. Tredje huset har en naturlig koppling till Merkurius, som händelsevis står konjunkt Saturnus, som alltså häromdagen flyttade in i ett för Sverige ogynnsamt läge. 

Planeterna i transit kontaktar nationalhoroskop på ytterligare sätt. Missa inte hur balansens och välmåendets Venus gradexakt passerar över de vanliga svenskarnas Måne och påminner dem om hur illa de i grunden mår eftersom de ägs av överhetens och systemens Saturnus. Nationalhoroskopet har en Venus i Stenbocken ägd av Saturnus. Och vad hände just Saturnus i förhållande till visionens soltecken? Jo, den "sociala utstötningens signatur" satte in med Saturnus återvändande in i Skorpionen. Samtidigt passerar alltså harmoniplaneten över folkets sinnelag och finner där att folkmentaliteten står rotad i Vädurens disponent Mars i det korrupta och ofärdiga 8e huset - den svenska aggressionshämningen. Ännu en gång sätter sig folket på sin resväska och väntar, irriterat (Mars = aggression) men ändå passivt (8e huset).

För den som kan hålla tillräckligt många variabler i huvudet på en och samma gång börjar nu en slags fantombild ta form, både näraliggande och triviala ting som folkets känslor tecknas av en rätt obetydlig Venus-transit men på högre tolkningsnivå den kapade demonsvansens symbol (el-kabeln) och framför allt hur månens nodaxel interagerar med Sverigehoroskopets mest hoppfulla planethop, kommunikationens Merkurius, visionens (den hoppfulla utsiktens) Sol och den blinda och onda (missriktade) förhoppningens Jupiter. En klassisk "sprucken bubbla" med andra ord (precis som så många av Sveriges inbilska tankar om sin egen förträfflighet). (Jag noterade nyligen ett annat exempel på hur den lättviktiga och rätt obetydliga Venus-transiten ändå lätt "brann" till när ett barn första gången såg sin mamma krama en okänd karlslok.)

När vi nu återknutit till landets hybris-cykel (Rahu) anar man en mörk period för Sverige - kabelkapningen var inte en "isolerat företeelse" som mörkermannen Fredrik Reinfeldt brukade avfärda allt som tydde på att han "tänkte" systemetiskt fel - det var startskottet på en dyster period. Varför? Jo, för att den sol som symboliskt gick ned i väst just som branden i tågtunneln startade sammanfaller med den astrologiska Solen som i nationalhoroskopet smittas av den onda rika mannens oduglighet, och samma Sol regerar över landets mer precisa men kortare sub-cykel som startade i våras:

Vimshottari Dasha:

 Rahu Maha Dasha:  2002-10-13 - 2020-10-13

  Antardashas in this MD:

  Rah:  2002-10-13  -  2005-06-23
  Jup:  2005-06-23  -  2007-11-19
  Sat:  2007-11-19  -  2010-09-25
  Mer:  2010-09-25  -  2013-04-10
  Ket:  2013-04-10  -  2014-04-28
  Ven:  2014-04-28  -  2017-04-28
  Sun:  2017-04-28  -  2018-03-23
  Moo:  2018-03-23  -  2019-09-25
  Mar:  2019-09-25  -  2020-10-13Sverige har nu nått in i ledarskapets sub-cykel i denna 18 år lång helvetescykel av kommunikationssammanbrott och falska tungor. Jag inte gått igenom landets många cykler bakåt i historien, men törs nog säga att i detta glättade och på sina håll aggressivt gentrifierade Sverige där välmående klickar av boende uppstått medan tristess eller rent av misär växer på andra ställen, är en cykel i landets historia som är enastående negativ!

Sverige har nått en ödesposition där det bästa att en gigantisk komet jämnade ut territoriet så att något invandrat folk kunde bygga något nytt och hoppfullt mer människovärdigt på den frilagda marken. Detta Sverige går inte längre att läka ihop socialt, inte med en regering i säng med kapitalismen och där de senare lägger allt fler mänskliga erfarenhetsområden under sig. 

Regeringar långt före katastrofen Löfven hade kapitulerat inför den rikedom som vår Elit sökt lura folket att de har en hygglig del av. Men folket är grundlurade, som The Guardian avslöjade i en undersökning nyligen av de skattefifflande skandinaverna och upptäckte att de är ännu rikare än den tandlöst protesterande vänstern föreställt sig. 

Så välkommen till ett år i det korrupta ledarskapets tecken, den här börjar din midsommarnatts mardröm!

Nuvarande period har varit högintressant i fråga om pga. Rahus tendens i 3e huset att överdriva eller vanställa kommunikationen. Vi har t.ex. sett svenska språket amerikanseras och vulgariseras enormt sedan 2002.

För den större cykeln, se bara hur "false news" exploderat som begrepp. Snacket om mediers desinformation och propaganda var i full sving i Sverige redan innan Donald Trump blev USA.s president men visst fick frågan ny aktualitet genom hans  medarbetares "alternativa fakta" och Trumps egen uppenbara ignorans (av grövsta slag.

Den svenska eliten, inte minst medieeliten, verkar ha blivit helt besatta av att rättfärdiga sin rapportering eller framhäva sitt "narrativ", sin vinklade berättelse om vad som egentligen gällde under denna tid. Falska tungor sorterar under storcykeln i dess helhet (2002-2020) och man ska i framtiden minnas att det också var under denna tid Internet dog och ersattes av en falsk användaryta som lurar de enkla men vars verkliga syfte är att för kapitalisternas fortsatta självberikande spionera på nätets användare.

Men intressantast är kanske Solens sub-cykel och dess fokus på ledarskap och möjligen "större händelser", dvs. milstolpar i landets självmedvetenhet. En dasha-period laddar alltid upp födelsehoroskopet så det som kan tänkas hända finns alltid med som en potential eller ett frö där.

Det enkla svaret blir därför: Vanligt folk (Månen) kommer inte att märka något alls, men inom makteliten pågår korruptionen just nu intensivare än någonsin! Här krattas för den onda rikedomens Jupiter och det är bara att se t.ex. försvarsminister Hultqvist i sina parodiska poser och sina försök att spela tungviktare. Vi har nya övningar med NATO och ord ord från den falska demonens tunga om att vi minsann inte går med, bara "råkar" sluta avtal med NATO-länderna Storbritannien och USA separat om fördjupat samarbete. Nå, men lägg ihop dessa reinfeldtskt "isolerade företeelser" och se nettoeffekten.  

Korruptionen och falskheten inom eliten har nu nått en sådan nivå att man enkelt trixar in Sverige i NATO utan att den förfallna folkmassan orkar röra ett finger. Men vilket är alternativet? Ebba Gröns gamla låttext Skjut en snut? Knappast en konstruktiv lösning. Det är inte polisen, lagens upprätthållare, som är problemet i Sverige. Det är Elitens sätt att använda sig av Lagen (Jupiter). Nationalhoroskopet är förstummande i den rättsröta som det avslöjar.


Problemet ligger således i nationalhoroskopet femte hus för den privilegierade eliten. Här har vi krämarna, handelsmännens och tidningshusens Merkurius, här har vi kungens Sol - i vårt fall statsministern och regeringen - samt den generella symbolen för överheten och etablissemanget - här den verksamt onda Jupiter som uppenbarligen är den som blåser upp dessa falska ideologiska bubblor som de starkas ofärdiga svenskarna på månens mörka sida passionerat anammar utan att ha någon som kastar en smula av medvetenhetens Sattva åt dem. 

Som bäst kan man hoppas på att några graverande korrupta höjdare får se sina rika bubblor spricka - AB har faktiskt nyss börjat köra en artikelserie som granskar hur eliten tackar varandra genom att bjussa på paradvåningar i Stockholm - typisk smolk i bägaren för den onda rika människan under denna Solens sub-subcykel.

Det går inte att bestrida riktigheten i denna analys, och den enda trösten är att det som ser hyperdramatiskt ut i symbolvärlden urvattnas och blir ungefär samma tröga sörja för den som enbart lever på den kroppsliga nivån och nativt konsumerar sinnesintryck utan nämnvärd bearbetning. Som dagens svenskar jag aldrig längre möter blicken på eftersom allt går omkring med blicken riktad ner i små konstiga apparater som de trycker frenetiskt på. 

Folket är knockat och utslaget. Entré nästa civilisationsbygge.


Tillägg

Johan Cronemarks kommentar till tåghaveriet i DN, tidsstämplat 10.51 midsommarafton anknyter till det här inläggets perspektiv genom observationen att SJ:s haverier inte drabbar dem i gräddfilen... Nationalhoroskopets kontrast mellan Sol och Måne i lite annan tappning.


onsdag 21 juni 2017

Sjuklig IT-entreprenörs huvud rullar, knappt...

Taxibolaget Uber är ett påfund från helvetet som omvittnar hur kort tid västerlandet har kvar - ett avsiktligt försök från ett fåtal giriga IT-entreprenörer att nå den mytiska "1 procenten" genom att förslava taxichaufförerna i ett låglöneträsk. Dessa demoniska varelser i mänsklig kropp utnyttjar sedan den självmedvetna medelklassen som tänker som fattighjon och vill ha sina tjänster så billigt som möjligt. När så många är involverade i förtrycket av de egna fundamenten, då är en civilisation dödsdömd. Men alla kör på till det bittra slutet.

Död är i sanning Uber-vd:n också som nu avgår (SvD) efter anmälningar om en förråad och grabbig låg sexattityd så typisk för dessa obalanserade datatekniker.Sinnelagshoroskopet är kritiskt eftersom Solen är sjunken till den Vegetativa Själens giriga eller hungrande nivå och psyket (Månen) inte ens har kontakt med de egna drivkrafternas Sol i korruptionens och sexualitetens dolda 8e hus. Att Solen är förhärdad av kallsinniga Saturnus och verkar ur ett omedvetet hus, understryker fenomenalt tydligt exakt samma tes jag drev i föregående inlägg om psykopaten och IT-entreprenören Peter Thiel. Ibland droppar exempel som övermogen fallfrukt från medieträdet! 

Lika illa för überidioten är att psyket i expansionslystna Skytten ägs av en uselt placerad Jupiter i materialistiska Oxen (Jord) och direkt angripen av korruptionens stjärna Algol - Satan själv. Ubers vd fångades på film när han skällde ut en taxichaufför som beklagade företagets oetiska lönedumpning. 

Denna Jupiter är tekniskt sett en välgörare för Skytten i 1a huset, men 6e är fiendens och olyckans sektor så att själva fientligheten och den ox-lika brutaliteten i vd:ns expansionslust gör honom till hans egen och företagets värsta fiende - vilket Ubers aktieägare nu noterat: den bedrövligt understödda Månen är ägaren till den bedrövligt placerade Solen. Här är "sensationalism" (eld/vattenkriget) eller rubrikskapande på lägsta och sämsta nivå.

Att avgången illustrerar rovkapitalismens falskhet är tydligt eftersom skitstöveln får sitta kvar i styrelsen!

Precis som Fredrik "ex-Bank of America" Reinfeldt hade denna satansangripa Jupiter som sitt högsta goda, tycks Jupiter i Oxen vittna om en årskull själar som är särklassigt svagt utvecklade i andligt avseende. Lycklig den som föddes under en stjärnhimmel som tonar ner Jupiters inverkan under sin passage genom pengarnas och ägandeinstinktens Oxe och disponerar individen till att fokusera andra saker i livet... 

Man kan egentligen bara tänka sig en vettig Jupiter-Oxe i samband med matutskänkning till skolelever eller nödlidande - låt aldrig dessa gå till näringslivet för då tar historien en vändning till det värre. Oxen kan vara något så helvetiskt självisk, vilket omvittnas av dess topposition och funktion i horoskopet för Svenskt Näringsliv.

Uber var ett kulturfenomen och dess visuella attraktionskraft ses säkert i kungamakaren Regulus som hittar planeter att "välsigna" i ledarskapets Lejon. Men en god placering är inte ett motgift mot en dålig - de tenderar att uttrycka sig via olika livsområden...

IT-fascismen starkare än på länge
Martin Gelin i DN meddelar att alla de näriga IT-fascisterna i Kalifornien är kappvändare och nu ryggradslöst kastar in handsken och förenar sig med den onde Trump. Den är en förberedelse som heter duga för den världsbrand den här bloggen siat om och som blir slutet på det USA vi kände. 

Även en professionell samtidsbedömare som Naomi Klein ser i sin senaste bok Donald Trump som en naturlig kulmen på den veritabla ondska som den amerikanska kapitalismen bestått världen med. När Gelin nämner Peter Thiel, styrelsemedlem i Facbook, som en av dem som alltid hejat på Trump, var det dags att återbesöka hans horoskop. 

Till min förvåning saknades Thiel på bloggen trots att här är ett praktkräk som ensam borde vara skäl nog för världens befolkning att rata den förbannade sociala plattformen de dumma nöten i Sveriges regering t.o.m. bjudit in i landet. Kör ut USA:s inbäddade spioner, säger jag och lägg ner ambitionen att göra Sverige till ett världsledande kräk som USA:s sidekick! (Fet chans...)

För första gången fick jag syn på Peter Thiels nuna och en bättre illustration av en makthungrig psykopat är svårt att tänka sig!
Så fort jag skakat av mig effekten av den kyla som utgår från denna grundare av både hedgefonder och profitsystemet PayPal (en bank), inser jag att han skulle kunna vara tvillingbror till psykopatiska cyklisten Lance Armstrong! (Den senare infälld på bilden överst.) 

En gång hyllades Armstrong för att med jävlaranamma ha övervunnit en segsliten cancer men är nu bara en patetisk loser efter avslöjandet att han fuskade i många år med prestationshöjande medel för sina sju Tour France-segrar.

Och vad händer när man inspekterar båda horoskopen? Jo, profitjagaren Jungfrun visar vara båda männens soltecken. Av Astrotheme.fr att döma har det tolvslaget som uppgift för cyklistens faktiska födelse så att hans aggressiva cancer och dolska sinnelag perfekt illustreras av den dödligt giftiga Skorpionascendenten, och en härskare - grundläggande atletplaneten Mars - som här kombineras med den groteska överdriftens demon Rahu i världsherraväldets tecken Stenbocken i det "mobila" 3e huset för "dagturer". Hur övertydligt ser man inte hans obalanserade grundnatur och vilja att stå högst på prispallen till varje pris, även om det innebär att praktisera Jungfruns favoritgren: desinformation och faktaförvrängning för att mörka driften att själv tjäna på verksamheten... 

Faktum är att Jungfrun antikt var olyckans eget zodiaktecken och det bästa för den här "principen" är nog att flyttas diametralt motsatt sitt naturliga läge just efter solnedgången, till 12e offerhuset för tendenser själen nu arbetar på att eliminera och befria sig från! Hinduismen understryker denna logik genom att också betrakta 12e huset som själens närmast föregående jordeliv, vilket man inte har någon anledning att reprisera eller låta sig styras av i nuet. Det innebär att Vågen - den sociala kooperationen - i öster, gör att man i föregående liv var en antisocial och självcentrerad individ. Från denna allmänna skiss kan man sedan spekulera vidare utifrån ascendenthärskarens position och andra faktorer...
Peter Thiels födelseklockslag är inte känt, men Lance Armstrongs Skorpionascendent innebär ett slags återfall efter Vågascendendentens arbete på att balansera egenintresset med en eller flera partners lika stora rättigheter. Skorpion är dödens princip (vilken genom cancern flåsat Armstrong i nacken och det rejält). När döden sätter in - och varje människan "föds och dör ensam" - träder återigen de sociala banden tillbaka så nu hamnar Vågen i 12e huset för saker man får offra eller göra avkall på. Paradoxen med vissa zodiakala principer i öster är hur stick i stäv med livets egna principer de är. 

Skorpionen föds alltså för att leva som om terror eller död var överhängande, reptilhjärnan blir överutvecklad och individen kan uppleva hela livet som en strid för den egna överlevnaden. Själviskheten kan bli så extrem att Jungfrun framstår som riktigt öppenhjärtig och generös i jämförelsen! 

Med Armstrongs ascendenthärskare i Stenbocken (av alla tecken!) blir han närmast en karikatyr på en som inte bara söker överleva genom naturlig kraftutlevelse utan också "sätta andra på andra plats" genom att Mars här beter sig som en stenget som stångar andra (kanske inte av vägen, men definitivt söker ta sig i mål först av alla).

Båda de här männen delar ett alldagligt och tärt utseende som direkt påminner om hur Stenbockens härskare Saturnus "äter sina barn". Ingen som helst livsglädje eller sensualism står att spåra i ansiktsdragen och på ett sätt är de båda typiska representanter för en outvecklad form av torr macho. De är någon slags look-alikes och fast det verkar omöjligt att hitta fasta spelregler (särskilt då så ofta fysisk ascendent saknas) överlappar de här horoskopen varandra på just ett sådant sätt som även i det förflutna gällt för snarlika utseenden. De båda männen delar hela tre tecken som alla har viktiga planetplaceringar: Jungfrun, Skorpionen och Stenbocken - ULTRANEGATIVA typer och i riskzonen att bara härigenom ingå avtal med Djävulen och sälja sina själar bara för en kort stund av världslig makt...

Med Lance Armstrongs nyupptäckta Skorpionascendent blir detta bokstavligen sant och kartan bekräftar talesättet att Djävulen lurar de själar som allierar sig med materalismens princip och i slutändan hånskrattar Djävulen och tar tillbaka allt falskt glitter. Här ligger Armstrongs ascendent i nästan exakt opposition till Satans hångrinande stjärna i dödens västerstreck väster - och nog stämmer detta in på många sätt! Dels att Satan har utmanat Armstrong med döden genom cancer och frågat hur hårt han var villig att kämpa för att hålla sig kvar på livets topp. Han hade troligen inte överlevt om inte samtidigt livsbejakande och framgångsrika Jupiter stigit i öster som ett skydd och en välsignelse på Vattennivån dvs. den cellulära eller biologiska nivån. Horoskopet är verkligen ett slagfält där motsatta budskap ägnar sig åt kraftmätning! Samtidigt är det uppenbart att åldermannen Saturnus som kommer till sin rätt sent i livet står förenad med den förrädiska Satans huvud (Algol) i väster, så att den "reella" och handfast fysiska prestation Armstrong signalerat (en riktig arbets-Oxe på cykelsadeln) mot hans livsgärnings afton ser ut som ett stort skämt, arrangerat av Djävulen, bedragaren...

Beträffande den perversa profitjägaren Peter Thiel har han det världsligt prestationslystna sinnelaget i Stenbocken baserat på en extremt kappvändande och vek placering för Saturnus. I Fiskarnas tecken - näringslivets Vatten - finns inga regler och ingen moral, vad som rör sig i detta sinne måste man gå ännu ett steg, till måndisponentens disponent för att få besked om. Utifrån sinnelagets Måne stod dess disponent i ett typiskt IT-hus, det tredje, men detta hus och dess tillfälliga ägare står i det värsta tänkbara läge tillvarandra. Saturnus i Fiskarna och dess disponent Jupiter i Lejonet har ett 6/8-förhållande vilket kan läsas som ett "fiende/döds-förhållande" om man ser till den naturliga zodiakens husbetydelser, vilka hinduisk astrologi läser in även i dessa numerologiskt inspirerade förhållanden mellan planetära husägare och husen. Dessutom står det lunära psykets disponents disponent i just 8e dödarförhållandet till det som rör sig i sinnet. Människan hyser en omedveten och därför vansinnig hunger efter lejonlik rikedom (både pengarnas Venus och stora förmögenheters Jupiter samlade och bestrålade av kungavärdighetens Regulus). Därför kan man tala om en äkta psykopat här. 

Månen i Stenbocken håller ett iskallt ansikte därför att den furiösa viljan till rikedom och dominans ligger så lågt att Thiel knappt ens är medveten om den själv. Och de bästa bedragarna är verkligen psykopater som ljuger så effektivt för sig själva och mörkar sina verkliga motiv att de faktiskt tror på sin livslögn. Med en så total blockering inåt lever de i en omloppsbana utanför sanningen om sig själva och det är denna andra natur som de själva tror på som också övertygar omgivningen. Psykopat var ordet. 

En annan av samma skrot och korn, men återigen bara utifrån månascendenten, var nymoderata finansministern Anders Borg, också han populär tack vare svenska medier och uppenbarligen en äkta sol- och vårare som ersatte inkompetens med ett övertygande utspel. I detta fall var brytningen ännu mer distinkt än Peter Thiels eftersom Borgs Måne stod i ett "första-till-åttonde-förhållande" till hans egen intelligens och väsenskärna Solen! Han har troligen extrem existentiell ångest i det privata, något som han lagt ett så tungt lock över att hans inre ande kommer att ta hämnd på verktyget - den kroppsliga Anders Borg - först senare i livet när kraften att hålla självlögnen igång försvagas. 

Minns att Borg var mannen som med berått mod var villig att låta svenska folket i smärta berövas det allmänna välfärdssamhällets stöd medan han införde Satans rovkapitalism enligt USA:s modell! Jag tror inte Borgs själ kommer att få möjlighet att återfödas som en framgångsrik rovkapitalist inom överskådlig tid. Och sen är kapitalismen död och lagd till historien, så när en sådan här själ slutligen tar en ny kropp kan det vara som en svårt handikappad människa helt beroende av att känna den omsorg han i livet som Borg ville förneka andra! 

Vad ett veritabelt monster som Thiel blir i nästa liv är rätt lönlöst att spekulera över - ofta kommer inte den karmiska vedergällningen förrän själen hunnit jobba upp lite god karma så att den har något att betala tillbaka med... Fast detta är förstås bara ren spekulation. I verkliga livet hittar man ibland livsöden som ser så gräsliga ut att det verkar som om själen gått ur askan och in i elden.

Den lögnaktiga idrottsmannen Lance Armstrongs faktiska födelsetid (om AstroThemes tolvslag är korrekt) ger möjligheten att titta på 2a huset som en grov skiss av nästföljande jordeliv (på samma sätt som 12e ur detta perspektiv var det liv som föregick den här själens nuvarande liv via Terrorns och Dödens tecken Skorpionen som ascendent/jag-punkt). Armstrongs andra hus går i Skyttens tecken och ägs av Jupiter som i Skorpionen i 1a huset indikerar biologiska och växande cellstrukturer. Fast olustigt och inte så lite spekulativt misstänker jag att Armstrongs nästa liv innebär en direkt återbetalning i formen av ny cancer som bara några år in i det barnets liv terminerar det. Det är naturligtvis den karmiska Saturnus, Liemannen, som även i detta liv opponerar Jupiter som en kraftfull men såväl essentiell som verksam illgärningsman - Saturnus som Döden i renodlad gestalt och placeringen i Oxen som påminnelse om Hades port... 

Jupiter som symbol för nästföljande jordeliv indikerar alltså att själen drar samma kroppsliga eller fysiologiskt fixerade osundhet med sig ett varv till, och nästa gång kommer han inte att vinna över cancern. Sen kommer Armstrongs själ att ha tröttnat på att slåss mot Naturen och kanske orientera sig mot något värdigare mål och dessutom ha slutat fuska. Notera hur nattsvart det ser ut för indikationerna på nästföljande liv: förutom att opponeras av livslängdens Saturnus (fader Tid), ÄGS cellstrukturens Jupiter-i-Vatten av fysikaliska Mars-i-Jord och anfäktas där av hybrisdemonen Rahu och hela Stenbockens innehåll ägs som sagt av karmaplaneten Saturnus! 

Det är rundgång i dessa budskap och det saknas väg ut i nästa liv. Den som satsar på död i ett liv fortsätter vada runt i gyttjan i nästa. (Se citatet från platons Faidon högst upp på bloggen.) Missa heller inte att Jupiter som symbol för nästa liv står i ett världsligt starkt läge i öster - den egna kroppen i centrum även i nästa liv - medan Saturnus är lika stark i livsslutets väderstreck väster.

Men som sagt, detta är metafysisk spekulation utifrån astrologiska tolkningsprinciper. "Människan spår men Gud rår." Skulle många år av självrannsakan i Armstrongs nuvarande liv kunna förändra utgången av det nästa liv som redan är förutbestämt att fortsätta kretsa kring kroppslig dysfunktion? Då blir han kanske räddad av den tidens läkarvetenskap i ett läge där han inte kan berömma sig själv av någon furiös ansträngning. 

Kanske är det strebern inom honom som Ödet söker gallra bort genom att prova honom med sjukdomar flera liv på rad... När Job slutat hötta näven mot Satan och Gud över allt elände som drabbat honom som i egna ögon helt förträfflig, insåg han att människan ingenting har att berömma sig av och då var syftet med Satans plågor uppnådda. Job hade fått perspektiv på sitt eget liv, så sig själv inte nerifrån gyttjan av Jord och Vatten utan som en verklig andevarelse skulle göra, en sådan som välkomnas in i himmelen var gång. (Se även föregående inlägg om den persiska synen på "jord och vatten".)


EU-presidenten råkar spilla sin uppdragsgivares agendaDen korrupta rikemansklubben EU:
Den ena handen tvår den andra


Aftonbladet bereder debattutrymme åt den korrupta italienska ordföranden för EU-parlamentet eftersom tidningen omhuldar den dödsdömda flyktinghumanism som baserar sig på kapitalismens drivkrafter - samma falska sorts "öppna hjärta" som den dubiöse Reinfeldt utgick för och vädjade allmänheten att skaffa sig.

Ordföranden Antonio Tajani kommer nu inte särskilt långt i sin appell för ett enat Europa där alla medlemsländer tar delat ansvar för flyktingströmmen. Snart nog i texten mindes jag hans undlåtenhetsbrott när han - köpt av Europas bilindustri - kände till men förteg informationen om hur kända bilmärken samvetslöst byggde bilar med teknik avsedd att lura allmänheten att de var miljövänliga. 

Det är i ett Europa som nått detta självdegraderingens lågvattenmärke Tajani slinter med orden och råkar avslöja varför han mässar om en mer solidarisk invandringspolitik mellan EU-länderna: "Vi får inte lämna Afrika i händerna på Kina."

Så det var bara det saken rörde. Tajani skiter väl i döden på Medelhavet eller folken i Afrika. Det han är mest angelägen är om att hindra Kina från att stiga fram som världens FAKTISKA samvete och i än högre grad än redan sker bistå Afrika i byggandet av en ny infrastruktur och lägga grunden till framtidens välstånd på denna gigantiska kontinent.

Tajani och hans dolda uppdragsgivare i rikemansklubben EU är ännu en sketen européisk kolonialist som söker kontrollera sin omvärld istället för att som den kloka människan först få det egna hushållet på fötter, därefter hela staden och till sist nationen. Konfuciansk statslära är det sista dessa vansinniga makthungrare har i sina tankar när de använder Afrika som slagträ för sin egen fåfänga strävan efter makt.

Tajanis horoskop har tidigare kommenterats och det är inget annat än sjukt hur ofta en övertydlig kombination av Jord och Vatten figurerar när man finner dessa av materien helt korrumperade livsöden. "Shakespeare" själv skaldade om den depression han kände inför dessa de två negativt polariserade element.Bara häromdagen hittade jag ett intressent bruk från det gamla Persien i en forskningskommentar till den apokryfiska Judits bok. Detta är en sannolikt uppdiktad judisk hyllningsberättelse till en vacker änka som tog på sig terroristrollen och först raggade upp och sedan skar huvudet av en belägrande fiendemakts general i syfte att demoralisera hans soldater. Sex och våld har alltid funkat som underhållning och texten förkastades (klarsynt) av det judiska råd som beslutade om vad som skulle ingå i deras version av Bibeln.
I en fotnot ges en intressant koppling till de denotationer astrologins Jord och Vatten har. Kung Nebuchadnezzar planerar en hämnd på länderna västerut och beordrar sin general att förmedla ett budskap: "Säg dem att förbereda jord och vatten, för i min vrede kommer tänker jag slå ned på dem." 

Bibelforskaren Carey A. Moore förklarar att "jord och vatten" var en persisk symbol för underkastelse i strid men att gåvooffret jord och vatten (lergröt?) inte enbart var en motsvarighet till att vifta med kapitulationens vita flagga eller att låta svärden falla till marken. I den zoroastrianska tanken är detta en åtbörd från den som söker avtalet eller kontrakten som illustrerar tillbörlig ödmjukhet, och inkluderar tanken om okränkbarhet. (Moore - Judith, Doubleday & Co 1985, s. 133)

På den här astrologiska bloggen indikerar persernas symbol för "underkastelse" den sublunära sfärens Jord- och Vattentecken i kontrast till den dirigerande supralunära sfären med dess Eld- och Lufttecken. Den som studerar psykologier finner snart att typiska Jord- och Vattenmänniskor är "ödmjuka" gränsande till "underkastade" men bloggens studie av näringslivet finner också att elementen är bedrövligt mottagliga för korruption. Den sublunära världen har ju inget av den högre världens principer som sin arvedel, den är bara en förgänglig och blek kopia av en annan och verklig värld.

(I den världen vistas våra högre och bättre och framför allt eviga Jag - dessa jag samlar jordeliv som en del samlar på idolbilder eller erfarenheter - det säger något om den inre konflikten hos så kallade ateister - de är så i våldet på den lägre världens makter att de förnekar sin egen själ, som likväl kommer att skörda vad lite dessa satanister nu producerat av allmänt värde under sina år på jorden.)

Tanken om över- och underordning är förstås uråldrig och förekommer överallt. Långt öster om de gamla perserna hittar vi kineserna mer deras talesätt, "Himmelen är hög och jorden är låg" och deras tanke om födelsernas dubbla källsprång. Visst kommer från himmelen och annat från jorden, och vart slag känner större släktskap med endera. De dubbla ingångarna till vår fenomenvärld gäller till den grad att vissa människor är närapå renodlade produkter av moder jord medan andra är nedstigna från gudarnas värld och bara gäster i jordmänskligheten. 

(Yin/yang-doktrinen lär dock att tiden alltid låter fröet till motsatsen gry i det som nått ljusaste dag eller svartaste natt.) 

Samma tanke om två mänskligheter arbetar också Platon med i några de myter han återberättar (eller själv skapat). Platon beskriver hur själar på sina evighetslånga  kretslopp av återfödelse möts i en korsning - vissa återvänder från dödsriket medan andra tydligen kommer från en högre värld. Samma i hinduismen, för vilken en del själar är fast i ett litet kretslopp som enbart för dem från jorden till månen och sedan tillbaka igen - "fädernas väg". På denna stig vandrar själar som helt förslavat vandrar med den biologiska reproduktionens eller blodets väg. Den här begränsningen återspeglas i hur de som människor tänker kring sig själva och det är rent deprimerande att inse hur liten världen är för vår tids västerlänningar vars hela världsbild tar slut utanför gymmet där de tränar för att skapa sig så snygga kroppar som möjligt.

Sedan finns också gudarnas väg, på vilken de själar vandrar som vunnit inre autonomi från materialismen och är självstyrda och mer eller mindre frikopplade från det karmiska hjulet. Det finns förstås grader i Friheten men de friaste av de ännu Bundna återvänder då och då  som avatarer till jordmänskligheten i syfte att puffa händelser och tankar i rätt riktning... Bortom dessa finns högre andar som aldrig själva visar sig men skissar på världsförloppets utveckling på mer övergripande nivå. Människor med en gnutta psykisk medvetenhet tillber ofta dessa som änglar eller helgon... Personifikationen ligger dock hos avsändaren i sig är dessa väsenden fullkomligt obegripliga för mänskligt förstånd.

Med tanke på att Platon på annat ställe liknar vår värld vid dödsriket skulle Platon kunna vara inspirationskälla till en suggestiv passage den privat djupt filosofiska David Bowies låt "Personen som gav världen till spillo".

Bowie var inte dum och titeln "The Man Who Sold The World" fördunklar avsiktligt vad han söker säga. Det handlar inte om att bokstavligen "sälja ut världen",  "tillspilloge" är den korrekta tanken. Har man knäckt den biten av koden inser man strax att David Bowie sjunger om ett möte med Jesus, mannen som genom att som "terrorist" offra sitt liv och därmed gav världen till spillo (lät den göra vad bäst den själv ville) för att bryta sin själs koppling till "fädernas väg" och anamma gudarnas eller frisjälarnas väg! Detta är exakt vad synske (och kristne!) Edgar Cayce (1877-1945) sade om Jesus: detta var en själ som vilken som helst men som genom en serie utsökt konsekvent genomförda liv nådde "nirvana" eller "moksha".

Pressa de små grå och upptäck själv Bowies verkliga nivå bakom popsmeten som sångaren presenterade för de enkla fans som bara efterfrågade lite melodi att nynna med i:

http://www.azlyrics.com/lyrics/davidbowie/themanwhosoldtheworld.html

tisdag 20 juni 2017

Horoskop för karma-mekanismens inläggDet här intensivt lysande horoskopet för publiceringen av föregående inlägg blir mer begripligt om man först läser dess hypotes om hur karma alstras av starka tankar eller attityder. Ja, hur hela vår skenbart så verkliga värld i själva verket är "drömstoff" som "äger rum" enbart i den komplexa härva av medvetanden som tillsammans bildar det gudomliga Intellektet. 

Den första texten tog ungefär två timmar att skriva, lite längre än normalt. Men med "projektchefen" från Svenskt Näringsliv och den lobbysektens koppling till Djävulens symbolik snuddade jag vid ett ämne som berör mig djupt och jag vinnlade mig om att få tankarna så klara som möjligt.

Eller var det universum själv som har en ovanligt klar stund? Man kan ju undra när man ser det här horoskopet som på pricken illustrerar blogginläggets innehåll. 

Ta bara Shakespeare-citatet som innehåller tanken om drömstoffet:

Säger Prospero, trollkarlen:
Our revels now are ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits, and
Are melted into air, into thin air:
And like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp'd tow'rs, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve,
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on; and our little life
Is rounded with a sleep.

https://www.enotes.com/shakespeare-quotes/we-such-stuff-dreams-made

Publiceringsögonblicket är gudabenådat, persernas kungastjärna Regulus närapå exakt i öster, i Lejonet, vars härskare förstås är det klarsynta SolÖgat. Eftersom "Shakespeare" här ansluter sig till den filosofiska idealismen för vilken verkligheten är mental och ytterst är avhängig av att det gudomliga Intellektet ruvar på t.ex. tanken om "materia", är det en minst sagt fascinerande koincidens att hitta SolÖgat i "idé-alismens" 11e hus med förtruppen och krigaren Mars flyktig och obeständig som den nu är, likväl riktar sin eggande blick mot just tanken om framgång (Jupiter) i 2a huset, Dödsrikets port, och Jungfrun som är den bisarraste principen i hela zodiaken eftersom dess fixering på den kroppsliga individen helt får den att förlora perspektivet på tillvaron. 

Därför faller Venus i Jungfrun och tecknet representerar kanske bäst själens syndafall som fullbordat faktum. Lyckligtvis är Merkurius "upphöjd" i samma tecken (unikt i zodiaken!) så att "när en dörr stängs öppnas en annan". Själen har nu fått en suddig bit av det gudomliga Intellektet med sig som sitt verktyg för att tänka ut hur det kom att bli som det blev...

Blogginlägget noterade också att rikedom inte i sig är något ont och precis som med Donald Trumps horoskop ser vi här Lejonascendenten med den dubbelt välgörande Jupiter (essentiellt en välgörare och inför den Allseende också en verksamt god kraft). Ur horoskopets extremt "idealistiska" (i filosofisk mening) 11e hus ser vi således en gudssymbol på Intellektets nivå (Luft) aktivera välgångens Jupiter nere i de dödas värld (Jord) genom sin spjutspets Mars, och samtidigt själv, som Solen, konstatera att även det materiella livet är gott förutsatt att det tjänar högre syften (till vilka kapitalismens "pengaansamling för ansamlandets" skull inte hör).

Det här horoskopet är nästan spöklikt fördelaktigt och som "betyg" på inlägget tycks det helt bekräfta min hypotes om hur människan på sin Idé-nivå är en gudomlig och kreativ varelse som själv (och med hänsyn till många andra involverade andesjälar) kreerar sin verklighet. Bara döda varelser skulle blanda ihop andevärldens tydliga Eld och Luft och den fysiska Jord-manifestation som logiskt följer på arkitektens inre liv. 

Varför man hittar Eld och Luft i mer framgångsrika företagare än den lort som Svenskt Näringsliv representerar är att dessa är kreativa andar för vilket det fria företagandet är en sport, liksom trixandet för att smita undan skatt genom skickliga skatteupplägg. Det är hybrisen som slagit till, inbillningen att de faktiskt är gudar med större privilegier än andra här på jorden. Sådana liv alstrar antingen ytterligare återfödelser i gräddfilen, men kommer förr eller senare att drabbas av pendelsvängningen när de sitter lottlösa i ett getto i något rasistiskt skitland på jorden... 

I okänd utsträckning är detta en kollektiv karma så att även ytliga och förslappade ja-sägare blir medskyldiga till den näriga toppen via kollektiv karma. Jag ser framför mig i princip hela det gentrifierade Stockholm återfödd i någon oländig terräng i Afghanistan om 80 år - kollektiv karma slår nu mot stockholmarna för att deras synder innefattar deras slappa ja-sägande till det militärindustriella komplex som är en stor inkomstkälla OCH skamfläck för det här landet, i kombination med deras många andra tillkortakommanden. (Som Orup skaldade: "Stockholm har blivit kallt.")

Nu var mitt blogginlägg lite mer specifikt än så, det handlade inte om UNDERLÅTENHETSSYNDER utan om överhettad och svart passion, om hat mot något eller några som förberedelse för en återfödelse i precis samma sits som det man blivit genom hatet. Nå, men titta då på nytt på horoskopets separatistiska svärd - Mars - och hur aspekten "triggar" den stora trollkarlen Jupiter (Prospero) som blåser upp bubblor som alla tar som sin verklighet. 

Här blåses bubblan upp i det merkuriska intellektets nästa logiska steg efter himlen (Luft): fysikalitetens eller dödsrikets Jord. Och som av en händelse är det detta 2a hus som en hinduisk tradition beskriver som platsen där var och en i sitt eget horoskop (komplett med exakt födelsetid) kan studera - på det principiella planet - var han eller hon kommer att hamna i sitt nästa jordeliv, förutsatt de "ingångsvärlden" som det här horoskopet handlar om.

Även på denna punkt instämmer således publiceringsögonblickets karta i inläggets generella tes: det är separatismens kraft (Mars, hatet) som förbereder en plats i dödsriket där det som var ett ord, logos eller förnuftsprincip nu blir kött, dvs. materialiseras som ett bokstavligt ont öde. Men i nästa liv har naturligtvis den här kartans fria och distanserade klarsyn gått förlorad och invånarna i dödsriket, som nu blivit precis det de avskydde, kommer föga att förstå vilket tidigare liv som gjorde föraktansvärda eller ömkansvärda eller bara obetydliga i omvärldens ögon.

Svaren ligger alltid steget före det som slavar under enbart sinnesdata upplever och bygger sin verklighet utifrån.


Tillägg

Det finns mycket mer att säga om det här horoskopet. Har inte ens kommenterat det "bästa huset", det 9e som motsvarar den gudomliga morallagen och hur i ljusan låga även denna sektor är då jag släpper ifrån mig en hypotes om en karma-mekanism. Men den som följt bloggarens spretiga tankeutveckling under några år kan själv dra slutsatser utifrån den mer "visuella" typ av teckentydning som praktiseras här på Sideriska siktet. 

Måste bara nämna att Saturnus, formalisten, står som en propp för det fria solära utflödet i 5e huset. Men t.o.m. denna placering är begriplig. För vad rörde saken om inte försöket att systematisera, organisera, arrangera eller begripliggöra synden och dess lön i en olycklig återfödelse? Femte huset instämmer även det, genom att visa upp det seende SolÖgat som filtrerat genom en rationell beskrivning eller modell (karma-hypotesen) - exakt vad Saturnus i sin innersta natur handlar om. 

Här kanske man ska skilja metafysisk spekulation (visionärt skådande) från Saturnus i Jord eller Vatten, där fokus mer är på planetens roll som Kronos, Tidens fader och en jäkel som stjäl våra dagar från oss genom den lägre och korruptibla sublunära sfären. Horoskopets Saturnus, i Eld, är ett helt annat perspektiv och sysslar med synliggörandet av eviga principer, med formaliseringen av Skyttens härskare Jupiter som också är Lagens planet.


Siri - inte Appletramset utan den banala ondskans kommunikatör

När jag läser en vänsterpartists replik i AB till en kriminellt korkad tankegång från Svenskt Näringslivs "programchef" Siri Steijer, inser jag med vilken astrologisk precision Svenskt Näringsliv plockar sina duperade unga idioter med dollartecken laserbrända på näthinnorna.

Ibland är bärarna av den kapitalistiska Smittan så oansenliga att jag inte ens taggar inlägget med namn - Principen under betraktelse är så mycket viktigare. Så var fallet med Siri Steijer, men nu när hon inte längre skriver åt SvD utan sugits in i Svenskt Näringsliv inser jag (åter) hur ruskigt väl astrologin ringar in de som valdes ut av Satan som hans potentiella handgångna män och kvinnor  redan i och med födelsen till en skriande stark "stråle" från Satansstjärnan Algol. (Ingenting strålar förstås i kausal mening, astrologin är bilder eller tecken inifrån himmelen, inifrån en djupare/högre nivå av det universella medvetandet, eller som grekerna kallade det, Intellektet.)
Utvikning. Ra'as al-Guul, demonens huvud, fick ett andra liv via araberna sedan de ålderdomliga persisk-judiska tankarna gick förlorade. (Jfr. hebreiska rosh, huvud, med arabiska ra'as - man ser lätt den språkliga släktskapen. Hur Satan reducerades till bara en demon i arabisk tradition har möjligen en förklaring i samma osäkerhet som den här bloggen uppvisat angående denna personifiering av den formlösa Ondskan: det skulle kunna röra sig om pengarnas demon Mammon snarare än Mörkrets furste själv. Bloggaren har som kanske enda person i världen gjort kopplingen mellan den onda stjärnan - som naturligtvis ligger still i pengarnas tecken Oxen - och därmed också anknyter till traditionen om hur judarna föll frestelse för Guldkalvens lockelse - och ett fragment i de judisk-sekteristiska Dödahavsrullarna. 

Bloggaren har ett kort men distinkt "tidigare liv-minne" av en judisk fruktodlare som var hängiven den nationella saken. Eftersom fruktodlaren i visionen väntar på landets befriare bör det vara tidigt under det första århundradet före vår tid, då rörelsen tog den gestalt som krävdes för att ur sina egna led (när fruktodlaren redan var död) lansera en rebellisk ledartyp som - åtskilligt historieförfalskad och avpolitiserad - blev hågkommen som Jesus från Nasaret och blev grunden för en hel världsreligion. Inte illa pinkat av några tusen judiska nationalister som hatade Rom och den vekhet som kulturfolket - hellenisterna - drog in i landet. Det går att dra många kopplingar från den här intensiva perioden och samtiden...

Eftersom Steijers horoskop avhandlades redan 2013 i Antikens symboler för en sjuk marknad, ska jag bara komplettera här. Jag har tillfogat det äldre inlägget och några ytterligare taggen "Guldkalven (Satans mask)" men eftersom Bibelberättelsen om hur det judiska folket under sin fångenskap skadades av Egyptens lull-lull (idag bytt mot bling-bling eftersom idioter som svenskarna ofta är, gärna tar in samma tanke en gång till genom den amerikanska engelskan istället för att förstå att de redan har den i sitt eget språk), lånar sig deras rusiga dans runt Guldkalven lätt till antisemitiska övertoner. 

Bloggen har själv kommit snuddande nära några gånger, vilket lett till en och annan läsarkommentar som ventilerat den här ogenomtänkta hållningen. Huset Bonniers i Sverige är en särskild styggelse som kunde få den bäste att börja låta som en antisemit om han saknade förmåga att skilja på Djävulen och dennes overtyrer som lurat in mer än ett vekt folk i sitt nät - se bara det fasansfulla svenska nationalhoroskopet på dess folkliga, lunära sida (det är Ullared från vaggen till graven). 

De judiska Dödahavsrullarna som mer än en gång kommenterats på bloggen (enbart taggen esséer/ebioniter/judekristna har 34 användningar) torde visa att det bibliska "Israel" (då: provinsen Syrien ur romarrikets perspektiv, ungefär som USA i dag ser ner på Sverige som en liten nyttig idiot för deras imperialistiska strävanden), hade ett moraliskt högtstående folk med klar insikt om hur materialism degraderar både själ och intellekt - vilket Siri Steijer är ett  utmärkt exempel på. 
Svenskt Näringslivs "programchef" har ett sinnelagshoroskop som på flera sätt påminner om landsförrädaren Fredrik Reinfeldt. Efter dagligt bloggande i 8 år börjar jag nu se hur den mediokra människans "typ" ser ut astrologiskt, den sort som lättast snubblar på sin inbillade smarthet och väljer en förkrympt världsbild som alltid handlar om att gynna sig själv och skita i helhetens bästa. Steijers karta är ett praktexempel på hur osportslig och egoistisk Jungfruns (åkerbrukaren) kan bli, lika upptagen som småföretagaren att jobba på sin rika skörd (vinst) att här frodas negativa och fientliga tankar under ytan. Antikens zodiak likställer frankt åkerarbetaren med Fienden eller Olyckan (6e huset) och det är under den här symbolen som antisocialt kritik eller t.o.m. hat mot överheten frodas som värst. Det förefaller också vara det tecken som i linje med dess analytiska Merkurius-natur ligger närmast till att angripa andra för deras yttre eller kroppsliga egenskaper som antisemiter och islamofober visar. Jag ska återkomma till en djupare förklaring till judarnas upplevda girighet strax.

Steijers månascendent är densamma som Fredrik Reinfeldts fysiska Jungfruascendent och som vanligt innebär det att den ideologi som omfattar alla individer - Vattumannen - upplevs som en olycka eller en fiende av den som valt att låta självintressets Jungfru spela förstafiolen. Samma antisociala läggning kan förstås uppstå på många sätt och genom ett samspel av ett antal av de mer introverta astrologiska principerna, men i det här fallet är det riktigt illavarslande. Steijer har nämligen en demoniskt (Rahu) förstorad hatiskhet eller impusliv vilja att hugga, bryta med eller kapa av (Mars) kopplad till det all-inkluderande och därför kollektivistiska tecknet Vattumannen. Likt Reinfeldt är välfärdssamhället hennes värsta fiende, något att kapa bort som en kostsam barlast.

För att förstå hur en människa kan bli så in i själen snål och själviskt att man tar parti för djävlarna bland ett folk, måste vi nu titta på hennes förpestade sinne och intelligens. Det är inte ofta BÅDE Måne och Sol står under Satansstjärnans korrumperande inverkan, men här händer det! 

Resonemanget är som följer: Återigen i likhet med Reinfeldt är det den ONDA rikedomens Jupiter som står under attack från den korrumperande stjärnan Algol och ur sinnelagets perspektiv sker detta paradoxalt nog i 9e huset för "mitt högsta goda". Kvinnans själ är så långt ner sjunken i helvetet att hon faktiskt tror hon följer den sanna vägen när denna förfallna elits välståndsplanet (i det privata ägandets tecken Oxen) sprider sina onda följdverkningar genom hela tecknet och förgiftar såväl det gatsmarta intellektet Merkurius i nära konjunktion med pengarnas planet Venus. Eftersom Solen i kommunicerande Tvillingarna är merkurisk, såväl som Månen i Jungfrun, är hon alltså ett klockrent språkrör från den onda lilla elit som driver lobbysekten Svenskt Näringsliv. Dessa är Guds fiender, även om ingen i Sverige bryr sig, givet massans eget slaveri under samma Oxe och Algol (Ullared-syndromet: "shop till you drop").

*****

Utifrån några egna tidigare liv-minnen och deras ordningsföljd i tiden har bloggaren rationaliserat följande möjliga förklaring till att den giriga juden blivit ett så efterhängset tillmäle, åtminstone i Europa. Det är ett historiskt faktum att Europas kristna, särskilt i finare kretsar, höll sig för goda för att profitera på den fulla penningen Medeltiden igenom. De judiska enklaverna sattes att utföra detta smutsiga arbete och det är så vi gradvis börjar finna judar inom låne- och bankväsendet. De är alltså en monstruös produkt av den kristna elitens egen snobbism. Givet reinkarnationens realitet, är det nu närmast självklart att DU BLIR DET DU FÖRAKTAR ... I SINOM TID. 

Bloggaren har minnen av ett kort och resignerat liv som svart slav i 1700-talets början i North Carolina där husbonden var en fransman inflyttad till Charlotte. Det här tidigare liv-minnet består egentligen av fragment som tillkom under 20 år, men först efter detta föll bitarna på plats och jag såg hur de alla relaterade till samma liv som trädgårdsmästare hos en välbärgad familj - och mitt direkta hat mot min egen far i elvaårsåldern då han tvingade mig  att utan att ens få veckopeng delta i familjens kollektiva trädgårdsskötsel fick plötsligt en historisk och djup parallell. Den historiska "röda tråden" klarnade efter att jag just i starten av min planetära cykel (dasha) i Merkurius halkade in i den lägsta formen av översättningsarbete, undertextningen (sedan dess reducerat till rent slavarbete till ohyggligt dålig lön av den onde rike mannen). 

Kort in i denna anställning där friktioner snart kom upp till ytan, anlände ytterligare en ruskigt tydlig dröm som presenterade mig som den färgade slaven ännu en gång men nu med tillägget att arbetsgivaren var den där franske husbonden! Episoder från 80-talet med samma man (som jag känt länge) klarnade nu - som varför hans parisiska flickvän kastat sig i min säng (låt vara berusad) första gången jag såg dem tillsammans. Jag visste nu intuitivt att hon varit en av fransosens färgade husor som han säkert förlustat sig med. Men även hon och jag hade en historia som färgad "egendom" i det onda huset i Charlottes franskspråkiga befolkning! Det var därför jag drömt på franska några dagar innan hon för första gången kom till Sverige för att för att besöka sin nye pojkvän / före detta franska husbonde. Min dröm var på korrekt franska och löd "Jag är (redan) hos dig" eller "Jag deltar med dig". Hennes och min ande hade redan dagarna innan hittat varandra och blandat sig i andevärlden. Mitt goda omdöme fick mig att fösa den kärlekskranka parisiskan ur sängen och tillbaka till den man hon var i landet för att träffa!

Jag ger detta överflöd av detaljer bara för att öka sannolikheten för nickande medhåll när jag sedan relaterar en annan tidigare liv-dröm från redan de tidiga tjugo, flera år innan de här pusselbitarna inträffat. Detta är en drömscen från samma 1700-tal men nu efter att Franska revolutionen startat. Den har återberättats nyligen och jag nöjer mig med att konstatera att dröm-jaget är en ung fransman, en borgare, som med glödande hat mot den franska aristokratin bevistar en offentlig halshuggning av några blåblodiga.

Lägger man dessa två jordevistelser sida vid sida förefaller den nedtryckte slaven under sin franska husbonde ha levt ett kort liv (husbonden skickade mastiffer på slaven - ordet kom spontant till mig - och de tuggade ihjäl slaven när han slutligen försökte rymma). Via sitt hat mot det han uppfattat av franskt översitteri återföddes han raskt till fransman - och vit! - lagom för att se sitt forna hat mot husbonden OBJEKTIFIERAT i avrättningarna av fransk överhet. Låt ingen säga att vi inte får det våra själar i djupet åstundar!

Det var med insikter på livets fördolda nivåer pennamnet Shakespeare kunde hävda att livet inte var verkligt utan enbart vävt av drömstoff. Så menar också den antika världsbilden som placerar de verkliga människorna ett våningsplan ovanför den döda köttboskap som luffar omkring nere på jorden under sina korta, ibland miserabla, och nästan alltid helt inbilska och omtöcknade liv. Siris horoskop indikerar en som t.o.m. sätter en ära i att degradera sin själ så djupt som det möjligt är genom att ta parti för Djävulens korruption av vad det innebär att vara rik - Jupiter är ju den andliga planeten nummer ett och den hinduiska astrologins signifikator för främst filosofi och religion. Som hussignifikator (bhava karaka) breddar den dock sin domän och det är troligen som symbol för det 11e huset för ideal den i hellenistisk astrologi kom att uppfattas som "den goda daimonen" - den är ju också känd som den Stora Välgöraren. 

Men missa nu inte att 11e huset har en ofta förbisedd koppling till elitens rikedomar eller deras önskan att profitera, göra vinster på sina undersåtar! Vi t.ex. överheten i formen av staten som vill gå plus i statskassen och här blir då Jupiter eller 11e huset en pendang till maktens 10e hus, analogt till egna ekonomins 2a hus som vidhäftar det 1a huset för jaget.  Som tidigare noterat på bloggen är hinduisk astrologi så fylld av traditioner att vissa skikt tycks stå i konflikt med varandra. För om den Stora Välgöraren valts som den bästa planetära representanten för 11e huset, hur kan det då komma sig att precis vartenda stigande tecken (ascendenten) resulterar i att 11e husets tillfälliga ägare är en "verksam illgörare"? 

En tänkbar förklaring är att Jupiter som bhava karaka för 11e är hur himmelen ser på saken: "Och Gud sade: Se, allt är gott!" Det är principiellt inte fel att en stat går plus, Gud har inget emot ansamlad rikedom (bloggen hittade vid något tillfälle en udda hinduisk sajt som använde en ikon för Vattumannen han aldrig sett tidigare men som rimmar perfekt med den här idén: Vattumannen ritades inte ut, utan bara hans urna som här blivit en rund kruka med låg profil och fylld av mynt. Jag har senare sökt hitta tillbaka till denna ikonografi för Vattumannen - babyloniernas "Den Väldige" - utan att lyckas.) 

Utifrån den enskilda ascendenten (utblick från denna värld) uppstår en motsättning mellan jaget och idealvärlden. Jesus ska i ett icke-kanoniserat uttalande ha sagt: "Det du äger är det som räddar dig, det du saknar är det som förgör dig." Jämför det med 5e huset - själens genuina innehav - och det själen ännu inte äger i 11e men väl håller som ett ideal. Det finns alltså ett glapp här mellan aktualitet (5e) och strävan (11e) som skulle kunna förklara varför elfte husets karaka alltid är en verksam illgörare så att den som agerar utifrån det man ännu bara strävar efter faktiskt får negativa följder!

Bloggarens eget "tidigare liv"-minnen som tyder på att HATET BINDER OCH GÖR DIG TILL PRECIS DET DU HATAR, skulle, om man finner tanken rimlig, kunna göras till en allmän princip för ett av säkerligen otaliga sätt hur karma alstras och styr kommande återfödelser till den här planeten. Det ingrodda européisk-kristna föraktet för att tjäna pengar på pengar (se föregående inlägg Vem behöver ännu en bank?) kan, om det drivs tillräckligt långt, generera dålig karma så att den högfärdiga sprätten själv finner sig återfödd i en kropp som händelsevis av honom själv i ett tidigare liv hänvisats till den skamliga penninghanteringen. Så kan den senaste i raden av näriga svenska it-opportunister ha fötts till ett tydligt polsk-judisk-klingande familjenamn. 

Men det vore ett fatalt misstag att bli antisemit av den anledningen - gå djupare och se varifrån den här själen kommer, och vad han beslutsamt förnekat i ett tidigare liv - denna Förnekelse har nu grävt ett så djupt hål i hans själ att själen formar sig ett nytt liv utifrån denna intighet och simsalabim har vi en återfödelse till ett hårt stigmatiserat follk. 

När man inser att "de giriga judarna" alla bara är maskerade hycklade européer från ett tidigare liv, tappar utlänningshat mycket av sin udd, gör det inte? Som Martin Aagård refererade en spännande bok om IS-terroristerna häromdagen: dessa är barn av det våldsfixerade vita Europa och inte av religionen islam. Samma "morallag" som verkar här i uppkomsten av IS, fenomenen bara tecknade via annat typ av drömstoff - för att tala med Shakespeare igen.


PS. Naturligtvis har människor som Siri Steijer en chans, trots usla "ingångsvärden" via stjärnorna. Men de kan behöva en kraftfull detox och i värsta fall en exorcism för att nyktra till och se hur långt ut i det Yttre Mörkret de hade förirrat sig.

PS2. Under sökandet efter inlägg med ordet "guldkalven" som åtminstone innehöll någon matnyttig tanke stötte jag på Jan Helin, Aftonhoran & Djävulens avkomma (från 2013). Här finns en formulering som är så nära bloggen kommit att själv uttrycka åtminstone en "förståelse" för antisemitiska sentiment, och ovanstående lilla reinkarnattionshypotes tjänar således till att ta tänkandet ett steg längre än för några år sedan. 

Precis som romerna är judarna bara en tom platshållare ("drömstoffet") syndiga själar förberett sig själva i tidigare liv. Hjärtlöst som det kan synas är det alltså så dessa själar krattat manegen för sig själva men i en kultur utan visdom - som den västerländska - ser man inte den verkliga processen. (Dessutom drabbas många "oskyldiga" via den psykologiska mekanism som ser hela huset som skadat genom förekomsten av en enda syndare.) 

Det är i sig ointressant om judar dominerar i bankvärlden, finner man intresse i detta faktum behövs metafysik digert. Den som lever under kroppslighetens myt och världsbild står distinkt under Djävulens inflytande. Denna världens herre har ingen del i den tillkommande världen (återfödelsen). Materialismens straff är att stoffet faller sönder så fort rldssjälen roterar det minsta och kontakten med Intellektets helhetsförståelse skiftar. Bara i Intellektet är andemänniskan i sitt rätta "element".