Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 21 juli 2017

Systemfelet Ygeman
"Inrikesminister Anders Ygeman (S) hade kunskap om Transportstyrelsens säkerhetsbrister redan i januari 2016. Men infrastrukturminister Anna Johansson (S) fick informationen först den 9 januari i år."
Dagens Nyheter

Det är bara tre dagar sedan bloggen presenterade Ygeman som en av våra rättrådiga spjutspetsar mot arabterrorn (inte). Nu verkar han kunna fylla rollen som ett veritabelt systemfel i det att han var proppen och på SÄPO-vis mörkade informationen om IT-skandalen... Här är vi återigen den "sataniska axeln", precis som hos regeringskollegan Anna Johansson.

Den sataniska axeln och planeter i alla de onda husen
utom det 3e kommunikationshuset (ont men kapabelt
till förbättring). 3e husets ägare Saturnus dock själv
i olyckans och fientlighetens 6e hus !!!

Fast detta visste redan bloggens läsare: horoskop med dominans i Mörkrets kvalitet tenderar ofta mot fyrkantigt och ineffektivt handhavande. Mycket faller mellan stolarna. Ibland verkar individerna gå fria från TIDENS KVALITET men blir då gärna kritiker av fyrkantig paragrafmentalitet. Ygeman är dock hängiven de fyrkantiga protokollen enligt intervjuer då han var ett nytt stjärnskott i Löfvens regering.


Se även: Naturligtvis försvarar Ygeman statens kräkning av individens integritet.


Infrastrukturen och landsförräderiet
(Mer om ond demon 2002-2020)

Jag vet inte hur tydlig man behöver vara, men naturligtvis sorterar den svenska IT-skandalen under landets famlande under "ond demon 2002-2020". Hur mycket tydligare kan det bli än att i samma andetag uttala TRANSPORTstyrelsen och nationalhoroskopets tredje hus för KOMMUNIKATIONER? 

Det är i tredje huset demonen Rahu huserar och periodvis vaknar upp. Sverige befinner sig f.n. i en oerhört intressant period när IT-fascismen blottläggs via den planetära "storcykeln" Rahu och samtidigt den kortare men mer riktade subcykeln i Solens tecken sätter fokus på vad Sveriges ledare ägnar sig åt i frågor om kommunikation. 

I mina ögon synes Anna Johansson, Löfvens infrastrukturministern, just nu kämpa för livet för att hålla blickarna riktade åt annat håll än dit de bör gå: till vad i helvete regeringen har för avtal med amerikanska it-företag som t.ex. IBM! Det är Löfven som släpat in Facebooks serverhallar till Norrland för att hjälpa USA spionera på rysk kommunikation och det är något väldigt lurt över hela den här härvan...

Studerar man Anna Johanssons födelsedag ur handlingsmänniskans (Solens) perspektiv, inser man direkt är det är Djävulen och pengarna som, som vanligt, är roten till det onda:


Problematisk intelligens och omdömesförmåga.
Solens ägare Venus i 12e förlusthuset och Venus
ägare med girighetens Rahu i 9e huset för utlandet
och i opposition till it- och kommunikationshuset
där man ser ett halshugget hem (Månen/Ketu).

Behöver jag ens kommentera den här kartan? Den är urtypiskt för den lägsta sortens materialism och närighet, och ger människor som instinktivt lägger sig platt för marknaden. Nyckelordet är alltså den snåla människans outsourcing. Regeringen Löfven som anammat Djävulens egen materialism där det ska kapas kostnader, sparas pengar eftersom den dekadenta befolkningen trimmats av högern att vara själviska och hata skatter. Sossarna vågar inte annat än bete sig som skitstövlar för det är landets nya normaltillstånd.

Nu faller regeringen Löfven på sin egen ideologiska korruption och instrumentell i denna flagranta genomklappning är som synes Anna Johansson med Satan som direkt angriper maktplaneten som står illa konbinerad med Solen (ledarskap, intelligens) i pengarnas tecken. Dessutom STORA ONDA PENGAR (amerikanska pengar) eftersom Jupiter mittöver blandar sig i.

Att kopplingarna handlar om kommunikationslösningar och utlandet syns av den andra genommaterialistiska oppositionen mellan 3e huset och 9e för utlandet. Även i detta horoskop ser man signalen på ett riktigt ondskefullt och uselt kontakt/avtal (7e huset)! Man kan notera att också Anna Johansson har månnoderna intensivt knutna till skandalplaneten Mars och hennes eget lunära psyke. Att rita horoskopet med en solascendent (ledares typiska privilegium) betyder att hon också har nodaxeln och Solen i svåra problem och därmed utgör en aktiv del av nationens Rahu/Sol-period - som jag helt nyligen (just före IT-skandalen briserade) siade om att den skulle avslöja hur usla landets ledare för närvarande är! 

Det enda Löven lyckats med i mina ögon är att tillsätta ett gäng satanister i sin regering, materialistiska ateister med djup avsky mot alla former av filosofi och religion. Några är djupt korrumperade av sekten Humanisterna. Se bara riksdagens talman Urban Ahlin (se horoskop) eller Morgan Johansson (se horoskop) och deras böjelser i livsåskådningsfrågor.

Se också horoskopet för den f.d. generaldirektören på Transportstyrelsen. Har Maria Ågren Månen tidigt i Oxen (angripen av Satans stjärna), då förvånar det inte att Anna Johansson valt Ågren som syndabock! Saturnus och Månen på samma ställe och med Satan binder ihop de både kvinnornas horoskop på ett olustigt sätt.

För att inte stöta sig med alltför många håller bloggen det en öppen fråga huruvida människan har en fri vilja, så att Algol, Satansstjärnan bara symboliserar en potential för korruption. I antiken användes den troligen på ett fatalistiskt sätt så att den som fann sig i den onda Rosh ha-Satans grepp bedömdes vara ovederhäftig och någon att passa sig för. Infrastrukturministern, med sin makt- och organisationslystna Saturnus infekterad av Algol blev jag medveten om första gången vid regeringen Löfvens hafsiga beslut om ID-kontroller av resande och inställandet av tågresorna mellan Köpenhamn och Malmö. Det kanske inte blir någon tredje gången gillt för Johansson...

*****


Ingvar Persson i AB ser frågorna hopa sig i den här regeringsskandalen. Han glider iväg i en lösryckt tanke som han han inte utvecklar: "Kan problemet med upphandling och outsourcing av IT-tjänster verkligen vara isolerat till en enda myndighet?" Jag ser inte sammanhanget här, om inte Persson (likt mig) misstänker att främmande statsmakt redan tagit över landet inifrån, via dess it-affärer... Regeringen Löfvens Nato-kärlek (som inte folket delar med honom) kanske tar sig de mest obegripliga uttryck och att man, när det var så dags, upptäcker att kärleken lett till brott mot svensk lag. 

Apropå lagbrott övergde jag att kalla på juristhjälp när Löfven skickade Arbetsförmedlingen ett direktiv om att korta Nystartsjobben från max 5 till 3 år och jag blir arbetslös med bara en månads förvarning (handläggaren beklagade djupt kommunikationsstrulet så att besked om förändringen nådde mig så sent). Tredje kommunikationshuset och Sveriges nya hafsighet ännu en gång således.

Ett problem var att jag fick ett nytt beslut daterat dagen efter regeringens nya direktiv som alltjämt säger "förlängningsbart till 2019" (5 år), vilket är hur jag hade lagt upp min långsiktiga framförhållning. Men även om detta bara var en slapp handläggare som felaktigt kopierade och klistrade en gammal uppgift, har jag inte fått någon förklaring till varför AF/staten kastar ut mig i arbetslöshet efter 2½ år. Vart tog det sista halvåret upp till maximala 3 år vägen? 

Af svarar inte på varför de stryper just nu. Som den ultimata arbetsgivaren verkar de (dvs. staten) bryta mot LAS regler om uppsägning! Förvirring även på Arbetsförmedlingen i hur man ska tillämpa de nya direktiven, och jag inser hur meningslöst det är att gå upp mot arbetsgivaren staten, särskilt som det bara rör ett halvår om man godtar felskrivningen på två år! Jag gillar inte borgare, men jag gillar ännu mindre högervridna räknenisse-sossar och fumliga byråkrater.


Tillägg

Se även efterföljande inlägg om Anna Johanssons regeringskollega Anders Ygeman och hur alla dessa inblandade horoskop påminner om varandra! Djävulens egen stjärna Algol verkar vara på hugget hos var och varannan som deltagit i detta haveri. Svensk solnedgång som något inlägg rubricerade saken.
 

 

Rockmusiken och två uppseendeväckande självmord


Chris Cornell 1964-2017

Bloggaren har redan till sin egen belåtenhet säkrat kopplingen mellan döden och zodiakens kanske mest extrema tecken, Skorpionen. Jag hoppade därför över nyheten i maj när Soundgardens sångare Chris Cornell begick självmord genom att hänga sig.

Chester Bennington 1976-2017

Nu har Linking Parks sångare Chester Bennington också tagit livet av sig (under den rekordsvarta torsdagshimmel jag noterade i föregående inlägg). När AB skriver att den förres självmord bringade den senare ur fattningen kan det vara värt att undersöka en eventuellt "negativ synergi" mellan de båda männens horoskop.

Vissa människor borde inte vara läskunniga eftersom de inte kan hantera information på ett konstruktivt sätt och värst i det här avseendet kan "sensationalisttypen" vara, där Eld och Vatten råkar i intensivt krig med hejdlösa urladdningar som följd. Artisten Madonna var en "sensationalist" i yngre år, men ytterligheter tenderar att dämpa sig med åren...

Chris Cornell, Soundgarden:

Övermått av Tamas guna (Mörkrets kvalitet) och
en eldig Jupiter som "ställts av" i 6e olyckssektorn...

Med den här månascendenten (födelsetid okänd) kan man visualisera det mörker som bildas när depressionens Saturnus angriper känslolivets Måne och via Vattuman/Skorpion bildar "det sociala utstötningssyndromet" - ibland blir det här typerna mobbarna, ibland upplever de total alienation gentemot det omgivande samhället. Cornells alienation förvärras ytterligare eftersom det här är ett extremt lågintelligent horoskop där emotionaliteten dominerar, och ett passiv-aggressivt känsloliv:

"Horbockssyndromet" Mars/Venus i sensuella och världsliga Oxen opponerar sig på ett primitivt sätt mot sinnelaget i mörka Skorpionen. Psykets ägare bekrigar här sitt eget tecken och jag har aldrig förstått hur en del astrologer ser det som ett positivt drag när en av illgörarna riktar blicken mot sitt eget hem, skulle detta neutralisera mörkret? Jag ser det som ren och skär självdestruktivitet.

Horoskopet skulle kunna sammanfattas med en låttitel: Black Hole Sun, eftersom soltecknet i sublunära Kräftans irrationella Vatten dras ner i mörkret av att ägaren är den "fallna" Månen !!!

Trots att horoskopet saknar födelsetid är det till nytta vid granskningen av Chester Bannington som råkade i negativt spinn när Soundgardens sångare hängde sig. Astrotheme.fr återger ett overifierat födelseklockslag för Bannington, men givet den negativa överhettning som man ser längsmed den sataniska axeln (Skorpionen/Oxen) i kartan ovan, måste man förmoda att Banningtons Ox-ascendent är korrekt. Den står i nära kontakt med självspillingen Cornells oredliga "horbockssyndrom"! 

(De här kartorna påminner om varför filosofen Platon ansåg att musik degraderade människor när de istället för att skaka på huvudena i svart frenesi borde ha läst en god bok - inte kriminalhistorier! - och kultiverat sin högre, rationella själ.)


Chester Bannington, Linkin Park:

Återigen den eldigt frimodiga Jupiter
svregistrerad i ett olyckligt hus.
Extra illa eftersom det var Solens disponent.

Även om Chris Cornell hade en brutalt störande "dissociation" mellan Luft och Vatten, verkar Chester Bannington i samma liga. Hela horoskopet består av de divergenta principer som kallats Den Rationella Själen och Den Irrationella Själen. När Luft och Vatten samlas på detta sätt symboliseras den låga och fuktiga och hälsoskadliga luft som i forna tider krävde så många liv och som fick kineserna att utveckla en vetenskap för att inte bygga sina städer hälsovådligt. 

Metafysiskt representerar den låga luften i närheten av vatten den demonfyllda världen närmast planeten jorden. Brittiske läkaren Arthur Guirdham ansåg att besatta människor i själva verket var mer sensitiva i meningen synska är normalt men att de uppvisade galenskap som ett skydd mot en klarsyn de var för rädda (kanske dödsskräck) för att kunna hantera. Ledsen att säga det, men Banningtons blick är i mina ögon just en sådan demonbesatt blick, fylld av fruktan. Han verkar inte ha alla hästar hemma, vilket självmordet också visade. Och horoskopet är en bedrövelse. 

Depressionens Saturnus angriper den här gången inte låga Vatten utan befinner sig redan där, och tack vare den trovärdiga Ox-ascendenten dessutom i 3e huset för intellektuell profil där en Saturnus-i-Vatten passar utomordentligt illa. Här ser vi då en liten antydan till den "sensationalism" jag tidigare talade om, en av en negativ art eftersom Saturnus-i-Vatten söker dränka och utsläcka en livfull Jupiter i eldiga Väduren. Och det är inte svårt eftersom hoppets "stjärna" Jupiter redan från början befinner sig i offrets och förlustens 12e hus. 

Att Merkurius/Venus i 10e offentliga huset tecknar publika framgångar bland de yngre hindrar dock inte den underliggande glidningen mellan Luft och Vatten att försiggå... Merkurius/Venus "fjärrstyrs" således från 3e huset som i Vatten inte så mycket handlar om intellektualitet/logik. Istället verkar ett av husets bibetydelser ta över: sång och dans som den lägre, djuriska delens sätt att uttrycka sig. Det majoriteten av världens befolkning - som ännu står närmare djurriket än människoriket - betraktar som en mänsklig aktivitet. Men det är bara djuret i oss som känner behovet att röra på kroppen och brista ut i läten. Den verkliga människan har andra sätt att uttrycka sig. Jag betvivlar dock att Bannington hade värst mycket sprittig dans i sig, Saturnus-i-Vatten i kommunikationshuset låter mest som veklagan.

Och ingen missade väl det mest uppenbara? Också Bannington har det dödsrelaterade psykets signatur, den "fallna" Månen i Skorpionen! Och psykdisponenten Mars i ungdomliga Lufttecknet Tvillingarna upprepar han som en obegåvad papegoja Cornells självmord genom en snarlik "dissociation" eller glidning mellan förnuft och oförnuft, rationalitetens Luft och instinktivitetens Vatten. Så ja, nog är det en hisklig massa "negativ synergi" mellan de här båda kartorna.

På bloggen har efter åtta år drösvis med närmast identiska exempel hopat sig. De flesta är snart glömda medan några få fastnar och blir till bloggarens skolexempel. Att själslig ångest och utanförskap går att stöpa om till melodier har t.ex. Elton John visat prov på, och hans svårt homosexuella horoskop innehåller samma extrema störning mellan instinkt och den rationella själen som båda dessa självspillingar. Det är som natur och övernatur ibland bildar en särskilt ohelig allians och då återstår bara för artisterna att sjunga blues eller försöka spackla över det inre eländet med glitter och glamour.

Jag minns svagt en eller två låtar med Soundgarden men Linkin Park har jag aldrig hört. Av sångarens horoskop ser det ut att vara livstrött musik för livströtta ungar i de lägre tonåren och AB nämner några hits, vars titlar sannerligen inte låter muntra: Crawling, In the end, Numb, samt Faint (!!!)

Ungdomen är offren för västerlandets dekadenta kapitalism. Vem vet om samma horoskoptyper kanske fungerat bättre i ett annat samhällssystem eller värdkultur, en som inte pressat kartans svaga punkter så hårt som den av dödsdrift styrda västkulturen gör?


torsdag 20 juli 2017

Nätet en röra. Själen en annan.

Inte konstigt att världen så snabbt blivit tokgalen. Internet var ingens frälsning. Tvärtom framverkar det massornas fördumning. Då och då googlar jag på någon kombination av planeter, tecken eller hus för att se vad nätets många sajter i ämnet Jyotish (hinduisk astrologi) har att säga men blir ofta bedrövad av den låga kvaliteten.

Som senast, inför nyheten att senator John McCain fått en cancertumör i hjärnan förutom att han haft hudcancer flera gånger i sitt liv. Jag tyckte det var kuriöst och en smula illavarslande att senatorns (kända) Vattumanascendent placerar tecknet Cancer (Kräftan) i 6e huset för ohälsa och att han hade "den fallna" olycksplaneten Mars här - Mars som fysiologiskt härskar över hjärnans och skallens tecken Väduren! 

Dessutom aspekterar förstås Mars via 210-gradersvinkeln senatorns kropp/Vattumanascendenten och i 1a huset - mycket opassande - stiger Saturnus (precis som hos Barack Obama som besegrade McCain som var republikanernas kandidat 2008). McCains Måne (en annan cancerrelaterad symbol) står i Stenbocken i ett annat olyckshus (12e) och ägs av Saturnus och därmed hamnar båda de naturliga illgörarna i opposition i två onda eller olyckliga och tydligt hälsorelaterade hus. Det saknas med andra ord inte symbolik för sjukdom (och hans fem år som krigsfånge under Vietnamkriget kan säkert förklaras med samma omen).

Men när jag skulle se hur Jyotish ser på huden (apropå senatorns flera utbrott av hudcancer) började jag ramla in på sajter som bara var tanklös eller obegåvad "klippa och klistra". När högt rankade sajten FindYourFate.com som påstår sig syssla med Jyotish tredelar husen och kallar dem angulära, åtföljande och slumrande - den gamla västastrologins tredelning men inte alls den hinduiska - då fick jag nog av nätet som "iUniversity". 

Tidigare utgjorde den tryckta boken en viss gräns mot rent strunt. Naturligtvis kunde okunnigt patrask trycka upp en egen upplaga men få gjorde det eftersom avsättningen för tusen kopior ren dynga var högst oklar. Att stjäla texter från nätet och göra en egen sajt av, är emellertid gratis och med nätets kommersialisering har platsen ytterligare försämrats och förytligats.

Detta har tydligen en författare till 9graha ("de 9 grabbarna"), en BRA sajt om Jyotish fått erfara eftersom han, en västerlänning, ber besökare att INTE stjäla  hans texter utan hellre länka till originalkällan. Här började nu mitt intresse för hur huden representeras i indisk astrologi svalna, för när jag läste den korta översikten om Draksvansen/Ketus natur väcktes åter mitt intresse för frågan om makt. Jag har en extremt osannolik dagupplevelse (en hörselupplevelse) som förde till ett möjligt tidigare liv som en maktmänniska, hertig Albrecht IV av Bayern, nämnd flera gånger i olika inlägg (hans födelsedag kommenterad för bara några dagar sedan och tydligen kvar i mitt undermedvetna).

Författaren återknyter till det vanliga tanken att Ketu representerar tidigare liv och den betydelsen glömde jag när jag nyligen listade några karma-symboler i samband med en sajt vars innehåll jag var kritisk till. Författaren till 9graha säger att: "Ketus placering i födelsehoroskopet indikerar områden som upplevts i övermått i tidigare liv och som nu ger känslor av missbelåtenhet och en förkastelse av dem (områdena, inte känslorna)." Bloggaren har sin Ketu i 10e huset för just maktposition (eller staten) och det var det som fick tankarna att sväva bort till den tyske hertigen... Dessutom läser jag f.n. den exceptionellt analytiska amerikanska Katherine Chiljan som i "Shakespeare Suppressed" har gått till arkiven och fullständigt krossar - en gång för alla - den debila myt britterna byggt upp om att Shakespeare var en enkel men ytterst begåvad människa. Inte bara har pjäsförfattaren kunskaper som förutsatte universitetsutbildning, med den rådande "mannen från Stratford"-teorin visar samtida dokument att "Shakespeare" producerat orimliga mängder pjäser under ungefär samma tid jämfört med tvåan Marlowe. Det är helt enkelt något fruktansvärt fel på den officiella historien. 

Många kapital återstår men Chiljan säger redan i förordet att det är lönlöst att peka på aristokraten Edward de Vere, 17 greven av Oxford, innan man demolerat den rådande ortodoxin, vilket hon sannerligen gör. Boken är t.o.m. vassare än Mark Andersons "Shakespeare by Another Name" som kom 6-7 år tidigare. Intressant nog saknar "Shakespeare Suppressed" helt distribution i Europa så man måste beställa den från USA. Att födas till Sverige påminner om när ryssarna skickade dissidenter till Sibirien; i det här landet slöglor folk hellre på bilder än läser text. Vi har missat den här stora striden om författaren bakom varumärket Shakespeare. I den alltjämt läskunniga delen av världen tjusas folk av deckarmysteriet om vem som egentligen skrev pjäserna och på kuppen förnyade det engelska språket. 

Eftersom bloggaren dessutom haft en dröm om denne greve (innan han visste vem det var) blir det intressant att studera det till makten motsatta 4e huset, hemmet som både hemmiljö och som fastigheter eller byggnader betraktade som en kapitalvara. Psykologiskt sägs 4e huset också beteckna den allmänna tillfredsställelsen med tillvaron eller "själsdjupet". Här har då bloggaren sitt Drakhuvud, Rahu, som 9graha bl.a. beskriver som "ambitioner och oavslutade affärer från tidigare liv som måste upplevas i detta liv". Den måttlösa ambitionen hos demonen, t.o.m. girighet, ges här en mer neutral beskrivning.

Sajtens beskrivning faller platt när man börjar fundera närmare på saken. Hur kan man ha tillbringat så mycket tid i sin hemmiljö i tidigare liv att det byggts upp en känsla av att man vill ha mer av samma vara? Jag kan bara tänka mig en scen där individen upprepade gånger eller en gång men traumatiskt rycks upp från sin trygga hemmiljö och att detta föder en hunger på att uppleva mer av hemmets rofylldhet (och indirekt lodandet av själens djup). 

Faktum är att unge Edward de Vere blev faderlös vid tolv varpå engelska staten snabbt roffade åt sig släktens omfattande gods och herresäten, "tvångsadopterade" den unge arvtagaren och sände honom till London allt medan hans mor skickades till "Sibirien" (hon försvinner helt ur de historiska dokumenten så att Edward sannolikt skiljs från båda sina föräldrar). 

Dokumentation visar hur greven växer upp och befinner sig i ständiga uppgörelser med staten (och andra), med önskemål om att få tillbaka sin rättmätiga förmögenhet. Som stor konstmecenat finansierar han under många år två hela teatersällskap (en minst sagt uppenbar till "Shakespeare") och säljer av godsen ett och ett som de kapitalvaror (4e huset) de var. Allt för teaterkonsten: den faderlöse unge Edward tycks ha valt att bli en clown för att hantera sin tillvaro. Han var känd som en excentrisk aristokrat, inte minst för att societeten visste att det var han som låg bakom pjäserna vid den tid de ännu bara uppfördes för eliten.

Bloggaren föddes in i en familj i detta liv som hade ett minst sagt instabilt förhållandet till 4e huset. Fadern var en karriärklättrande streber och familjen bröt upp från den ena orten efter den andra från det bloggaren fötts. Det var som om faderns själ tillhörde "resandefolken" och blev nervös av att stanna mer än ett par år på samma ställe... Det här syns tydligt i att den strypande Saturnus står extremt stark i väster när bloggaren föds och därifrån kastar en förminskande (t.o.m. dödande) aspekt mot 4e huset/hemmet. 

I verkligheten rådde också en kall patriarkal stämning där Saturnus (fadern) lade sordin på glädjen. Fadern var en formalist av guds nåde. Eftersom Saturnus samtidigt opponerar sig mot hemmets signifikator Månen som stiger i öster vid bloggarens födelse dubbleras samma symbolik! Bloggaren som "ego/psyke" opponerar tillbaka mot Saturnus/fadern som en slags 7e husets bollplank och vips har man en prima konflikt som det tog några årtionden innan den stillade sig.

Men Månen har i sig inga karmiska konnotationer i astrologin, så det blir Rahu i 4e (tillfällig ägare: Merkurius) som indikerar att det här nyfödda barnet har ett komplicerat förhållande till en fast fjärdehuspunkt i livet. Detta öde, med början i något annat liv, börjar således verka så fort han är född och Saturnus som Liemannen är alltid redo att strypa "tillgången till hem". Jag kom häromveckan på mig med att ha sparat en sådan där tunn lokaltidning med mest annonser i, fortfarande uppvikt på sidan med en artikel som lyder: "Bostad: Innerstan stängs för allt fler". 

Redan runt 25 (ett kvartssekel sedan) fick jag en vision medan jag satt och mediterade. Jag såg en hushållerska tvätta kläder vid ett vattendrag och identifierade mig så med henne att identiteterna gled samman. När hon lutade sig fram över vattnet och granskade sitt negroida ansikte såg jag mig själv och hörde hennes inre tankar om att vara färgad: "Det är därför jag inte får bo i den vita staden". Inför den drömliknande synen "visste" jag att detta var Egypten för mycket länge sedan. 

Bilden tonade bort för det inre ögat men bara sekunder därefter rycks jag abrupt ur meditationen av att telefonen ringer. Det är en kvinnlig bekant sedan några år som jag omedvetet beslöt att avfärda eftersom jag i hennes ouvertyrer anade en guldgrävare från förorten (hon hade dragit några historier om oborstade tonår i dåliga gäng omedveten om att jag redan vid 25 hade en sträv saturnisk moralisk inbyggd i ryggraden). Jag fick en intuition att det var lika viktigt att komma närmare stadens innersta som att ha mig som pojkvän. Men den som likställer materien med har gjort sig lägre än en genuin människa!

Jag förstod direkt att meditationen öppnat en vision av hennes tidigare liv i någon slags arbetarförstad till "eliten" i de vitmenade husen i "city". Jag kan idag koppla samman den här visionen med ett syskons besök hos ett medium året innan eller samma år där mediumet avslöjade att syskonen i detta liv varit samlade som en ledande familj i det gamla Egypten men då med undertecknad som stadens "borgmästare". Väninnan kan ha varit en av hushållerskorna i det livet... 

Under stilla meditation kunde jag empatiskt känna hennes vemod (rätta ordet!) att inte tillhöra "eliten i city", precis som hon i detta liv alltjämt med kvinnans list sökte manövrera sig till en bättre social position och fly sin känsla som Sol-Jungfru i 12e hust att vara en "ingen alls". Bloggarens Saturnus i 7e kontrollerar och begränsar åtkomsten till det empatiska 4e - särskilt i 7e partnerfrågan! Empatin krymper, men under meditation har man stillhetens Saturnus på sin sida och, som det heter, "still waters run deep"! Därmed kunde jag känna med henne i ett tidigare liv och bättre förstå strebertendensen i detta. 

Man kan spekulera över om våra själar möttes under min meditationshalvtimma - i själens värld har man tillgång till alla sina liv! - och att detta möte fortplantades ut i hennes kropp och födde impulsen att vilja ringa och prata. Ytterst sett är frågan om orsak och verkan fel ställd. För dem med en fot i himmelen handlar det mer om en spontan dans där det ena ger det andra utan någon som står vid sidan av och anlägger kausala perspektiv på vad som är ett enda skeende.

(Efter mig slog kvinnan klorna i en flygkapten med bostad i city men det blev kortlivat. Efter det hittade hon en bonde och arvtagare till en större gård. Visserligen placerade det henne långt från en storstad men gav åtminstone ett hem som luktade pengar - kvinnan hade avundens Måne i Skorpionen i 2a huset för ekonomi och Stenbocken i 4e, det senare en indikation om att hon ville ha ett hem som andades position i en materiell hackordning.)

I de här exemplen, med tidningsrubriken som var så laddad och i dissandet av en guldgräverska  som ville in från slavarnas förstad till centrum i det gamla Egypten - och dess parallell i Sverige i nutid - får man kött på benen till det som annars bara var torftiga astrologiska strukturer, principiella antydningar om var det finns ett karmiskt problem. Notera hur Rahus hunger efter "hemupplevelsen" kontrolleras av Saturnus i väster, alltid redo att strypa den säkra platsen. 

Bloggaren har med andra ord troligen gjort hemtryggheten osäker för andra - undersåtar? - i tidigare liv. Han lever visserligen även i detta liv "i city" men med en ökad medvetenhet om hur osäkert det kan vara. Därför reagerar han extremt negativt på tiggarna som sommaren 2017 ser sjavigare och mer tandlösa ut än på länge. Det verkar som att när regeringens kraftlösa försök att få dem att stanna hemma lyckas, då invaderas staden av folk från någon annan rumänsk by! (I själva verket lyckas de inte alls - jag känner igen personer på gatorna som jag nu sett uppemot fyra-fem år!)


*****


Till sist vill jag visa hur meningslöst det överlag är att närma sig astrologin med räknenissens mentalitet. Astrologi är ett bollplank för själsliga insikter inget verktyg för att bevisa dess verksamhet med. F.n. har jag sparat 1749 individer med tid och känd ascendent. Det ger i snitt: 145 planetplaceringar per hus. Med en godtycklig ±20% variation kan man säga att 116 eller färre och 174 eller fler skulle vara statistiskt intressanta avvikelser. Så länge man enbart studerar enstaka husplaceringar uteblir fynden.

I de här tre stickproven, Ketu, Månen och Solen, ser man enbart slumpvariationer, alla försök att rationalisera vissa lätt dominanta husplaceringar faller platt när det här datasetet, mestadels bestående av celebriteter, har en liten topp av Solen i förlustens 12e hus. Den enda förklaringen skulle vara att de är osedvanligt mycket horoskop för kåkfarare eller munkar och nunnor! Men i huvudsak består samlingen av populära människor, kändisar, och Solen i 12e är inte den som söker rampljuset. Med andra ord: ett närmande till signifikant överrepresentation men så ur linje med datasetets tonvikt på celebriteter att det med all säkerhet bara är en slumpvariation.

Ketu:

H1  142
H2  138
H3  168
H4  154
H5  166
H6  158
H7  149
H8  134
H9  155
H10 126
H11 130
H12 129

Månen:

H1  144
H2  152
H3  145
H4  143
H5  169
H6  145
H7  150
H8  126
H9  145
H10 152
H11 126
H12 152

Solen:

H1  150
H2  161
H3  152
H4  152
H5  145
H6  123
H7  127
H8  112
H9  142
H10 153
H11 163
H12 169


Man kan fråga sig hur hinduisk astrologi lyckats lista ut att husen 1, 5 och 9 är "goda" och 3, 5, 8 och 12 är "onda" när åtminstone inga enskilda planetplaceringar ger vägledning... Det finns dock tecken på att signifikanta avvikelser jämför med det förväntade visar sig när man undersöker mer komplexa sammansättningar av t.ex. 3 faktorer. (minns inte vilket inlägget var). Men då står man istället inför frågan hur att isolera betydelsen av varje ingrediens när en viss effekt bara visar sig vid "sammansatta former"! Här ovan har jag pekat på exemplet med Saturnus strypgrepp om Ketu och utifrån verkliga händelser i livet, tycker man sig nu kunna se hur planeterna arbetar. 


Saturnus har dödat bloggarens bostad många gånger under barndom och uppväxt och senare i livet började han hitta tidigare liv-fragment som kanske förklarar varför livets uppbyggnadsskede var så pass skakigt med 7 bostadsbyten och mer än 10 byten av klasskamrater t.o.m. gymnasiet (detta under den period där föräldrarna styr skutan). 

Som maktmänniska (ett ämne bloggaren nu fått nog av enligt Ketu i 10e) kanske Albrecht IV likt sin far var antisemit och körde ut "judiskt patrask" ur staden. Engelsmännen hade portat judarna redan 1270 (för att inte släppa in dem igen förrän på 1600-talet när man insåg att de var lönsamma). Kristna tyska småriken på 1400-talet var inte annorlunda och det är mer än troligt att "Albrechts ande" är den drivande kraften i t.ex. ett blogginlägg från 2015 betitlat Filosofen Platon om tiggarna. (Albrecht var bildad och bör ha kunnat sin Platon.) Alltjämt bor det en pådrivande liten tysk djävul i bloggaren som vill se flit och verksamhet. Saturnus, arbetsgivaren, är sparringpartner till bloggarens sinnelags Måne vid ascendenten. Men... en karriär på kapitalismens villkor är precis lika horribelt för den gamla Albrecht som folk som bara sätter sig ner och ställer ut en mugg och förväntar sig att bli försörjda!'

Ibland hamnar man i kulturer och tidevarv där ingenting alls fungerar - som i det haveri vi ser i Sverige för närvarande.

Som vanligt hade jag inte alls avsikten att skriva detta. Det var "hud" och hudcancer som var ämnet. Men något ville något annat, så här blev det ett prima exempel på hur man kan tyda karma i horoskopet förutsatt att man har fakta att korrelera "trådmodellen" med. 

Dagens stjärnhimmel är förutsägbart nog sorglig bortom beskrivning, en extrem betoning på Jord och Vatten som "Shakespeare" menade gjorde honom deprimerad och livstrött. Och det beror på att horisonten enbart handlar om att skaffa sig en bostad och mat för dagen. 

Så länge inte själen adlas av Luft och/eller Eld förblir man ett kreatur utan några högre målsättningar än att leva ytterligare några timmar och det är en illustration av naturens exempellösa själviskhet: den har slutat rör sig och försöker bara hålla sig själv vid liv. Men det är inget liv, Platon kallade tillvaron i en fysisk kropp för tillvaron i en grav. Underjorden var en metafor för materialisternas sätt att betrakta livet.


Det är fascinerande att inlägget "spårade ur" och landade i månnoderna och karma medan Lejonet var i stigande i öster så att dessa noder aktiverade inte minst Solen som här lyftes fram ur det fördolda 12e huset för materiella vedermödor och olyckor i Kräftans/hemmets tecken. Lejonet dramatiserar och synliggör från öster en himmel som helt gått ner sig i det materiella träsket - en fascinerande koincidens, som tycks understryka att det kan ligga något i dessa försök att pussla ihop orsak och verkan, tidigare liv och underligheter i detta. 

Alla har en förhistoria till sitt nuvarande liv men tankenivå är så låg i en sekulär kultur som den svenska att det enda som bjuds är fattiga substitut som spökjakt och "Det Okända". Sverige har förskjutit den klassiska filosofin som ger en grund för att förstå den underliggande logiken bakom ting som "bara händer"...

onsdag 19 juli 2017

Regeringen, Transportstyrelsen och den svenska solnedgången

Hur väl illustrerar inte regeringen Löfvens skandal med topphemligt material på avvägar i Serbien (DN) det svenska nationalhoroskopets period under Solens planetära cykel !!!

Jag räknar den här skandalen som exploderat denna juli som en klockren bekräftelse på att Sverigehoroskopet med Vågen som rollmask faktiskt fungerar! Detta är Sveriges enda webbplats som presenterat svenskarnas ringhet under maktelitens korruption utifrån den ålderdomliga och uppenbarligen rättvisande sideriska zodiaken. Det är därför jag drog fram det starka ordet "landsförräderi" i gårdagens inlägg om Transportstyrelsens hastigt avpolletterade ordförande.

Men stämplingen skulle kunna gälla många fler. Senast nämnd för 3 veckor sedan i AKB och Sveriges pågående ledarskris skulle den ofärdiga Solen i nationalhoroskop snarare än en konung som yttersta garant för välfärden (och ansvarig inför himmelen), tecknas av ett litet välmående kollektiv av reella makthavare. Inför en skandal av dessa proportioner - hemligstämpeln missbrukas allt oftare av makthavarna men den här gången kan man förstå att man vill hemlighålla eländets magnitud - så måste solsymbolen kunna sägas gälla ett antal ledarfigurer som alla fallerat i sin uppgift. Och ytterst ansvarig är förstås nu KU-anmälde Stefan Löfven som motsvarigheten till gamla tiders kung (kungahuset får ursäkta men det har reducerats till en PR-symbol, det är statsministern som motsvarar gamla tiders kungar).

När jag inspekterade stenbumlingarna Stockholms stad senfärdigt ställt ned på en terrordrabbad shoppinggata för att säkra folkets känsla att det är tryggt att konsumera på, överträffade verkligheten dikten. Inför de fjuttiga små stenbumlingarna såg jag för mitt inre öga hur motiverade terrorister stal något bepansrat bandfordon från den svenska militären och på Hollywood-maner sprängde både vägspärrar och trotsade kulregn på väg något terrormål.  (Se detta inlägg.)

Nu har alltså den svenska drulleregeringen släppt information om var bepansrades mördarfordon går att avhämta till främmande makt, där någon mycket väl skulle kunna sälja informationen vidare! Och vi vet alla vilka låga typer it-tekniker i gemen är, ekande tomma vad gäller humanistisk bildning och psykopatiskt kalla av alltför mycket dataspel i barndomen. Och denna teknologi och dess skapare sätter världens ledare sin lit till, eller som i Sverige, bollar med på det mest nonchalanta sätt!


*****

Redan i januari fick Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren gå, fast regeringen Löfven uppenbarligen LJÖG om anledningen. Vilken regering ljuger för att skydda sig själv? Jo, en där ledaren har skyddsprincipen Kräftan som soltecken. Föregående regeringschef Reinfeldt ljög också eller stängde in sig och gjorde sig oanträffbar i Rosenbad inför mediernas frågor och han var också född i protektionistiska Kräftan. 

Det är därför bloggen menat att "rätt man på rätt plats" bör diskvalificera detta tecken från maktpositioner. Dess grundnatur är defensiv och värnande, och hur viktiga dessa förmågor än är i det biologiska livet räcker de inte långt i människans värld, där också högre värderingar och intellektualitet (logik, framförhållning, m.m.) är faktorer. Kräftan är för mycket "rullgardinen ned i ögonblickets kris". (Naturligtvis kan enskilda födslar i Kräftan ha ett sådant övermått av t.ex. Saturnus kyliga organisationsförmåga att den naturliga instinktens Sol viker hädan, men jag talar generellt här.)

Det är därför passande vid en skandal av den här storleken att nationalhoroskopets problematiska ledarskapshus innehåller en "verksamt ond" Sol i nära kompanjonskap med den rika elitens likaledes verksamt onda Jupiter. Naturligtvis sprider alltid Jupiter något gott om inte annat i individens egen föreställning, men när den inte egentligen verkar som tänkt kommer planeten istället att illustrera hycklare eller tomma tunnor som skramlar högt, eller spruckna bubblor och projekt som går åt fanders. Svenskarna och deras värdelösa IT-projekt (Polisens senaste inköp av nytt system bara ett exempel) antyder att det här landet har en särklassigt avtrubbad förmåga till kvalificerade bedömningar innan man hoppfullt och naivt (ett annat jupiteriskt särdrag) rusar åstad och ställer till det för sig.

Maria Ågren är ute i bilden sedan början av året och egentligen bara småfisk - det är regeringen som ytterst illustrerar Solens haveri i vår pågående subcykel enligt den indiska Vimshottari dasha-metoden. Men även en underhuggare i denna "kommandokedja" av svenskarnas tragiska imitation av idolen USA (som också outsourcar allt på det mest besinningslösa sätt - läs Ingvar Persson i AB ), bör uppvisa astrologisk omdömesbrist.

Bristen på födelsetid gör att man får nöja sig med vaga indikationer, som från Månen som ascendent (Chandra lagna), "världen enligt mitt psyke eller sinnelag":


Med gårdagens inlägg om "landsförrädaren" Anders Borg är Månen i den korrumperande eller förstörande onda stjärnan Algol i färskt minne. Skulle Ågren ha fötts tidig om morgonen kan Satanshuvudet och psyket t.o.m. stå på helt rät linje! Oxen ska inte befatta sig med pengar (trots att detta är vad det till tecknet motsvarande 2a huset signifierar!), dess egen planet Venus gör den inget gott (som judarnas dans runt Guldkalven eller Guldoxen visar - en sinnebild av judar och till judar för att de inte skulle glömma de viktiga prioriteringarna i livet).

Eftersom Venus är en verksam illgörare är det en smula oturligt att den befinner sig i ledarskapets 5e hus som i antiken skulle motsvarat en kung på sin tron, om Solen stått där. Med en problematisk Venus indikeras här troligen avsevärda problem i relationen till andra kvinnor, särskilt kvinnor i ledande ställning. Och regeringens första mörkläggning använde också argumentet "meningsskiljaktigheter".  

En kvinna som har svårt att samarbeta med andra kvinnor i chefsställning förstärks närmast av Solen "välsignad" av kungamakaren Regulus i Lejonet. Den här damen har inga som helst tvivel om att hon är bäst i världen - åtminstone i sin egen fantasi vilket är det enda som sinnelagsascendenten egentligen uttalar sig om. Många gånger visar månkartan hur korrekt fantasin fungerar hos individen, som när man hittar en drös planeter i 10e makthuset och individen i verkliga livet också är en makthavare. 

I andra fall kanske ett kraftfullt 5e hus i månkartan faktiskt motsvarar en verklig dramatiker eller starkt kreativ natur. Många planeter i 8e kan antyda en del attitydstörningar, som sannolikt är hos den svenska polischefen jag noterade häromdagen. En med många demoner på insidan blir desto mer motiverat att jaga efter "terrorister" och andra yttre gestaltningar av något som egentligen bor i djupet av den egna själen!

Eftersom det nu var ett oerhört insiktslöst beslut som sänkte Ågren, kan man prova en solascendent (Surya lagna), som i likhet med månascendenten normalt används som "andra åsikt" till det verkliga horoskopet (som här saknas i brist på födelsetimma). 

  
Bortsett från den skandalalstrande Månen i Oxen (minns Algol) i 10e makthuset dras nu blicken mot den "kreativa" Eld/Luft-axeln mellan Solen och Jupiter. Den senare framgångsrik och ständigt expanderande men i olyckliga fall snarare än uppblåst strunt som fattar usla beslut och blir involverad i spruckna bubblor och kollapser. 

Om man metaforiskt ser detta som en soluppgång hamnar tyvärr Jupiter i sitt världsligt svagaste läge i väster (vid dagens slut är det inte läge att expandera...). Dessutom dras Jupiter ner av Liemannen Saturnus som i sig är "nackad" pga. den nästan gradexakta konjunktionen med huvudlösa Draksvansen/Ketu. 

Detta sänke just under horisonten underminerar Jupiter och befinner sig i fiendens hus och olyckans hus! Snacka om att Ågrens solära beslut placerade framgången (Jupiter) i händerna på landets fiender, ett beslut som är en källa till en större olycka.

Intressant nog skulle man kunna läsa förmörkelsen i väster även som att någon söker begrava och mörklägga kvinnans solära beslut! Dvs. sosseregeringen antyds av maktplaneten Saturnus som i skymundan kontrollerar den katastrofala utgången av det eländiga kontraktet med IBM som sprack som en dålig jupiterbubbla. För det går inte att missa att en opposition mellan 1a och 7e huset alltid har att göra med kontrakt mellan två parter, och inte nödvändigtvis äktenskap utan alla sorters avtal. Den här kartan beskriver därför en solär (upplyst) handling som leder till ett kontrakt som sjunker som en sten (Saturnus hemma i negativa Stenbocken är trött och död som gråsten och den blir inte mer vital av Draksvansens inverkan).

Vad man kan säga om södra månnoden som indikerar ting som skärs av, har skurits av, eller intentionen att skära huvudet av någon, så agerar den på basis av tecknets härskare. Här ÄR Saturnus hemma i sitt eget tecken och det antyder att försöken att kapa huvudet eller strutslikt gömma sig i mörkret efter den symboliska solnedgången i väster, utgår från Saturnus. Men detta är alltså Fiendens hus (för den som tänker i termer av vän/fiende) och som den ultimata maktens planet (och zodiaktecken) avslöjas här att det är staten som sköter halshuggningen. Bara att socialdmokratiska infrastrukturministern ljög om det verkliga skälet... Utifrån Maria Ågrens handlingshoroskop är det således regeringen som är fienden och en landsförrädare! Runt, runt valsar beskyllningarna och klandret..

Vad man kan säga är att Ågrens karta innehåller motpolen till Sveriges pågående cykel under äregirighetens demon Rahu, motpolen där man ser hur ogrundad strävan möter sin undergång. Eftersom hinduisk astrologi håller planetens underliggande disponent för att vara lika viktig som den manifesta planet den naiva betraktaren nöjer sig med, kommer därför Ågrens Sol i opposition till Jupiter i själva verket också att vara en Sol som konstellerats med halshuggningens ögonblick (Ketu) och därmed bildas en halvt inverterad version av Sveriges pågående Rahu/Sol-period! Ågren blir en sån solär ledare som illustrerar hur efter periodens uppgång så följer ett fall.

Den som läste gårdagens inlägg om två svenska landsförrädare, märkte att jag i texten delvis ville frikänna Transportstyrelsens ordförande från "landsförrädarstämpeln". Han var någon som regeringen Löfven helt klart offrade för att för andra gången i samma fråga söka fly från det yttersta ansvaret. F.d. generaldirektören stämmer bättre in på bilden av en landsförrädare eftersom hennes solhoroskop indikerar hur hennes eget ledarskap (Solen) underförstått en gång placerade henne i det kotteri av rik och korrupt elit som tidigare i år avbördade sig henne.

Kan knappt vänta tills Sveriges onda Jupitercykel rullar igång 2020, då kommer hela landets onda elit och fula svågerpolitik att svälla över alla gränser tills landet spricker som en mogen varböld. Sen kommer den nationella hälsan åter, förutsatt att folket under tiden börjat tänka i nya banor, tänka postkapitalistiskt.


PS. Jag skapar den generiska taggen "it-skandalen" eftersom detta ÄR den it-skandal (av många) som kommer att gå till hävderna. Återigen mycket passande eftersom nationalhoroskopets solära cykel påminner mycket om den nya rika och ytterst fåtaliga elit som numera kommer från denna kunskapsintensiva sektor. Sverigehoroskopet innehåller grymt mycket intellektuell och planeringsduglig LUFT och banden till utlandet (9e huset) är generande starka i Sverigehoroskopet. Detta var en bomb som låg planterad i kartan från Olof Palmes tid och väntade på att explodera.

Visst, svenskar som vill leka elit har alltid skickat ungarna till amerikanskt universitet, men vad Luftelementet i nationalhoroskopet tecknar är inget annat än den globala marknadsliberalismen - Merkurius krämaren och it-teknikern är i dag en och samma arketypiska figur.


Tillägg.

DN lusläser dokumenten och ser att Maria Ågren själv rapporterade om beslut att frångå gällande lagstiftning till regeringen Löfven. Denna reagerade inte... förrän i årets början genom att avskeda henne! Vilken soppa.