Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 24 februari 2018

Konservativa Edmund Burke om skönhetens komplexa väsen
Expressens artikel om konservatism är ambitiös men har något kantigt över själva presentationen. Författaren gapar här och var över mer än han kan svälja som i den här olyckliga sammandragningen av vad som tycks vara två skilda tankar:


Upplevelsen av det sublima präglar å andra sidan såväl revolutionsromantik som vördnad för monarkin.

Likväl fastnar jag för en mening och en djup sanning som direkt kan knytas till "den självmedvetna" konservatismens fader, irländaren Edmund Burke som Karl Marx enbart hyste förakt för. Jag citerar Marx (men har tyvärr inte antecknat citatets källa):

[Burke is] an out-and-out vulgar bourgeois. 'The laws of commerce are the laws of Nature, and therefore the laws of God.' No wonder that, true to the laws of God and Nature, he always sold himself in the best market!

Men Burke, menar Expressens unga förståsigpåare, "skrev som ung en lysande bok om det sköna och det sublima. Idén att skönhet består i symmetri förkastas där som en påtvingad abstraktion".


Det är detta förkastade av den konventionella människans skönhetsideal, baserat på hjärntvätt från film- och kosmetikindustrin, som så majestätiskt svarar till Venus konfiguration i Burkes horoskop:
Sinnelagsascendenten är osäker pga. Månens tidiga placering men Burkes patetiska vurmande för kyrka och överhet bekräftar. Månen i Tvillingarna kombineras med Jupiter som är en verksam illgörare för opartiska budbäraren Tvillingarna och därmed skapar ett uppblåst sinnelag som i praktiken bara är en simpel fursteslickare. Att han var känd som en skicklig stilist stämmer dock - jämför den ömsesidiga reception som kommunikatören Merkurius och välgångens Jupiter bildar med Jan Guillous horoskop - en annan låtsaskontroversiell figur som mest avnjuter sina privilegier i detta liv. 

Oppositionen Tvillingarna/Skytten kan bli falska profeter och i synnerhet Jupiter en hycklare och en tom tunna. Bortom uppblåstheten och hyckleriet i Jupiter finns det dock något att säga om Burkes religiositet. När Tvillingarna ockuperar första huset är det inte Jupiter som är religionens signifikator utan tillfälliga niondehushärskaren Saturnus. Och se dess placering - i nionde och dessutom i "rent" härskarläge i eget tecken! 

Här finns en distinkt och genuin kärna som det låga sinnet ändå lyckas ta emot. Ur månascendentens perspektiv blir hans nionde hus för "Guden", högre bildning och inte minst det egna samvetet (den del av vårt medvetande som övergår i det gudomliga) en mäktig faktor och visar samtidigt hur extremt avancerad Burkes syn på Det Ena, det Sköna och det Goda är. 

Venus står i nästan exakt konjunktion med sin planetära vän Fadern eller formgivaren Saturnus. Skönhet och formgivning hänger naturligtvis ihop, men Burkes överlägsenhet jämfört med uppfattningsförmågan hos dem som håller sig med "favoritförfattare", "favoritutseenden" och liknande ges av själva zodiaktecknet. Vattenbäraren är den all-inkluderande som summerar totaliteten av alla Idéer i Platons "himmel"! 

Skönhet denna Venus tecknar går helt enkelt inte att reducera till månadens favorittyp eftersom Vattenbäraren bäst av alla exemplifierar hinduismens slogan "beda-abeda" - inom Den Allomfattande råder en "samtidigt åtskillnad och icke-åtskillnad". Vattenbäraren - om nu en enskild människa var skapad för att kunna omfattad detta väldiga, rent gudomliga Intellekt - skulle alltså ta in Helheten i ett enda blickfång och likt Gud efter fullbordat skapelseverk konstatera att, "allt är Gott (och Vackert)". Det ren och skär "metaskönhet" som avses, insikten att allt är vackert när man ser hur perfekt alla delar av en helhet samverkar (en tanke som öppnar för ett konservativt synsätt där underklassen av någon anledning är menad att ha det uselt och de privilegierade har det bättre av Guds nåd.)

En sådan sublim insikt i Det Sköna förloras gradvis när själarna tappar i höjd och sjunker ner i den näringsorienterade Vattensjälen, för att inte tala nedstigandet till Jordelementets grepp. Väl på botten ser man inte längre den inre strukturen utan får nöja sig med några grovhuggna yttre drag och baserar därför sin ointressanta estetiska uppfattning på dessa yttre återspeglingar som mer ofta än inte enbart bygger på den överförenklande favoriseringen av "symmetri" (vilket Burke så tydligt fattade). 

Det var därför filosofen Søren Kierkegaard rankade esteten som den lägsta sortens människa, följd av tråkiga och av samhället grundligt socialiserade moralister. Klartecken gav Kierkegaard enbart "den religiösa människan", vars egenskaper man kan få en inblick i om man nöjer sig med att enbart studera Edmund Burkes 9e hus!

Marx citat från Burke är intressant ur den här bloggens perspektiv. Irländaren visar prov på den uråldriga tanken om analogin mellan makro- och mikrokosmos och därmed kristendomens doktrinära erkännande av Naturen som god eftersom den är en Guds skapelse (det fanns strömningar runt tiden då kristendomen tog fart som ansåg världen en fallen produkt av en mindre skicklig gud än Gud Fader själv).

Burke var enligt Marx en girig opportunist som gick dit det betalades bäst, en simpel krämare. Det stämmer bra i den händelse han har Månen med Jupiter i merkuriska handelsmannatecknet Tvillingarna (kända för sin kommunikativa, ja rent snacksaliga natur - se krämaren Bert Karlsson, starkt dominerad av Tvillingarna och nu intresserad av att stötta Centern som under Annie Lööf degenererat till ett rent krämarparti). Men när Burke säger att "kommersens lagar är identiska med Naturens och därmed Guds lagar", är det bara den hungrande Själens element - Vatten - han diskuterar! Det är odiskutabelt att Marknaden tar den omättliga hungerns element som sitt mått på verkligheten och det är helt enkelt inte det sannaste måttet.

Burke tycks behändigt glömma bort att det bortom den fallna Själen också existerar en förlaga i den Rationella Själen (Luftelementet) som knappast är någon "frihandelsförespråkare"! Alla dessa problem som degraderar hans tänkande förefaller vara en effekt av Merkurius intensiva minglande med en Jupiter som inte gör den objektiva budbäraren Tvillingarna något gott alls.

Jag glömde nästan säga... hans konservatism är naturligtvis ett utslag av soltecknet Stenbocken! Ur månperspektivet är Sol-Stenbocken dessutom undanställd i åttonde dödshuset som en slags fördold hämsko. Saturnus är alltid en försiktig general och om stark borgar den för ett konservativt moment. Här förstärks Saturnus våldsamt av den driftiga norra månnoden, Rahu så det handlar om en mycket stark dragning mot nionde huset och den Högsta Himmelen.

Svenskarna blåsta på ett liv med kvalitet (högerns ROT-bidrag)

"Slemklumpen", en "camp" skräckfilmsklassiker från 1958 som
påminner om en uniform medelklass som vältrande sig fyller
våra storstäderna och gör det nyanserade livet omöjligt.


Där jag bor hoppade merparten av hyresgästerna på tåget för många år sedan när hyresrätterna ombildades till ägande av lägenheten. Jag tillhörde den minoritet som avstod från att bli en patetisk tönt som inbillade mig att en dörr just öppnats till det Ljuva Livet. Jag har nämligen vaga tidigare liv-minnen av någon enstaka tid och plats som visste vad verklig rikedom ville säga, med privilegier som skulle få dagens svenska medelklass att framstå som just så ömkligt grundlurad av deras Överherrar som den är.

De senaste få åren har fastigheten där jag bor alltmer börjat likna en dragig svängdörr för folk upptagna av sin "bostadskarriär" - ett osmakligt begrepp jag först uppsnappade via den självcentrerade ekonomijournalisten Carolina Neurath. Nu hann rättvisan visserligen ifatt henne, insatsen i något morgon-tv-program var tydligen under all kritik. Det är ett mått på Sveriges vänskapskorrupta (eng: chronyism) Elit att framgång inom ett område strax blir en fribiljett till precis vilken syssla som helst, oavsett om man är lämpad för den eller ej...

2018 ser ut att bli en fortsättning på det närmast kontinuerliga undantagstillstånd som numera råder i fastigheten där jag bor. Sedan flera veckor pågår årets första lägenhetsrenovation och den följer hack i häl på 2017 som såg åtminstone 4 lägenheter hel- eller delrenoveras.

Bilning i väggar och golv som gör det helt omöjligt för andra boende att vistas inomhus brukar visserligen vara överstökade på 2-3 arbetsdagar. Men runt dessa jordbävningsepicentra ligger också veckor av ömsom valhänt som energiskt och yrkesmässigt spikande och slamrande som också drar ner boendekvaliteten för omgivningen. (Moderna hus i betong transporterar hemfixarens fumlande genom 6-7 våningar). Det blir bra många veckor varje år som bjuder på en oerhört låg boendekvalitet med denna pågående ROT-pest. Jag undrar hur om de andra som också fixat boendet på skattebetalarnas bekostnad som ens törs besinna vansinnet de är en aktiv del av.

Läs byggjobbaren som i Expressen förklarar vad det är svenskarna sysslar med, lurade av den Onde Rike Mannen. Där jag bor ser jag bara normal medelklass och just den här stora gruppen är kanske den mest bedrövliga av alla. De imiterar de rikas beteende i tron om att själva stå överheten rätt nära, men fattar inte hur patetiskt liten förbättring de egentligen fått. Dumma människor tror det är likhetstecken mellan "förändring" och "förbättring". 

Exempel: Efter att ha köpt en ny hörlur för överkomliga 1500 kr och av gammalt känt amerikanskt kvalitetsmärke och använt den en kort tid insåg jag vår tids bluff. Jag hörde bluffen i själva den ljudbild luren presenterade. "Sockrat" och onaturligt vackert. Jag grävde fram min gamla trasiga hörlur som lanserades 1973, skruvade isär den, bytte glappiga kablar men insåg att ett av högtalarelementen gått sönder. Sökte och fann en exakt likadan begagnad på amerikanska eBay vilket med frakt och tull slutade på 600 kr - och det bara ett identiskt högtalarelement. 

Restauration av legendarisk studiohörlur från 1970-talet
-trots suffixet "Pro" fanns den i många amerikaners hem.

Tillverkaren försämrade förrädiskt kvaliteten på sin produkt halvvägs genom 1970-talet så det var absolut västenligt att hitta den äldsta versionen där högtalarelementen hade brutalt kraftiga magneter, var extremt lättdrivna och kapabla till helt rent ljud vid ljudstyrkor nog för att spräcka trumhinnor.

Efter att ha återställt ett avskrivet och direkt musealt föremål till acceptabel kostnad fick den ligga och spela några timmar, för att få mjuka upp de stelnade högtalarmembranen. Sen satte jag luren på huvudet och lyssnade uppmärksamt.

Membran i hörlur

Så otroligt mycket mer solitt och realistiskt ljud, men betydligt mörkare än dagens preferens för ett "lätt och luftigt sound". Ändå innehöll ljudbilden precis alla musikaliska detaljer. Det är som om dagens människor blivit rädda för soliditet, kroppshår - verkligheten själv. De vill ha en kalorisnål version men inte den äkta varan.

Samma firma tillverkar den moderna lur jag gav tummen ned, men på 2000-talet kände man sig tvungen att kombinera argumentet "för studiobruk" med säljsnack om att det var en "livsstilslur" av typen man ser på huvudena på korkade fitnessmänniskor - de där som ränner runt i Stockholm och kastar maniska blickar på fitnessklockan på handleden. Armbandsprylen leder i sin tur till någon molnbaserad databank som låter arbetsgivaren veta allt om hur löneslavens mätvärden ser it jämfört med andra gnagare som springer runt i sina hjul.

Dessa är vår tids byidioter: de jobbar på sin fysik och krattar manegen för en fascism som redan är tydlig på sina håll, inte minst på den svenska arbetsmarknaden. Där behöver ingen efter fyrtio längre besvära sig i Stockholm med mindre det gäller en chefstillsättning. Överheten tillåter sig vara lite äldre så att de har jämnåriga med samma erfarenheter att tala med. Andra ska helst vara 25-35 för att gå in på lägstalönen.

Under medelklassen, vår tids utövare av den banala ondskan ("jag visste inte att mina val skadade omgivningen så ofattbart mycket") finns deras nya tjänare, prekariatet i gig-ekonomin med underbetalda skitjobb och en enorm osäkerhet. ETC (vem annars?) skrev om den vidriga gig-ekonomin som eländiga  stockholmare i ökande utsträckning utnyttjar. Till helvetet kommer horder av storstadsbor att strömma efter denna runda på planeten!

En enda sak glädjer mig en smula: att medelklassen i min fastighet i någon mån drabbats av samma instabilitet och brist på glädje i sina liv som den nya underklass som betjänar dem. De renoverar och renoverar men i denna livsstil förorsakar de varandra en oavbruten kvalitetssänkning eftersom Paradiset efter avslutad renovering aldrig infinner sig. Genast sätter nästa boende igång med ett likartat projekt. Medelklassen ränner sina joggingrundor men ingen ska tro att den inre människan blir lycklig av att kroppen reagerar på springandet genom att utsöndra något smärtstillande rusämne.

Medelklassen är inte längre människor, det är en flock likformiga kreatur som alla gör och köper precis samma liv. Medelklassen är en uniform slemklump som självvalt låter sig programmerats av Överheten. Medelklassen får mig att tänka på den gamla skräckfilmsklassikern The Blob.

Minns den tid Hyresvärden skötte fastigheten och kontinuerligt underhöll lägenheterna och medgav (och lät bekosta) nya tapeter vart tionde år och en helrenovering vart kvartssekel! Det var en tid Sverige var ett lyckligare land att bo i än det här dåliga skämtet, detta sönderfall av en nation till atomiserade celler som var och en bara tänker på sitt. Dagens byggherrar är Djävulen själv - spekulerar enbart i sitt eget berikande och direkta fiender till nationens behov. 

Sveriges korruption sitter så stenhårt i vårt dolda klassamhälle att vår befolkning blir den sista på Jorden som får förmånen träda in i den nya ljuvliga tidsålder vars namn den här bloggen korrigerat från Vattumannens tid till Vattenbärarens tid. Det enbart för att påminna om att det inte är Vatten utan Luft som är elementet, inte näriga behov utan givandet av en rationell och andlig struktur, en ideologi som alla världens folk kommer att bejaka som rättvis. Naturligtvis kommer detta att te sig för en diktatur för dem som hasat så djupt ner i sin subjektivistiska ovärdighet som sekulära västerlänningar, men för alla som ännu förmår tänka rationellt kommer historien att te sig ganska mycket bättre än den vampyrism som överklassen nu utsätter medelklassen för och som medelklassen i sin tur utöver mot underklass och invandrare.

Luft- och Vatenstörningen som hon-djävul (kändisadvokaten)Med spöklik synkronisering till den här bloggen kommer nyheten om ett disciplinärende mot advokaten Elisabeth Massi Fritz, vars företag kvinnor lämnar i mängd pga. hennes föregivet vidriga beteende (Expr).

Synkroniseringen ligger i det att jag just avslutat två studier (ett och två) av homosexuella, lesbianer och transfigurer och studierna tycks bekräfta att den sliriga kontakten mellan astrologins Luft och Vatten sammanfaller med sociala problem eller identifikationsproblem som i HBT-fallet innebär svårigheten att se sig själv som medlem av sin grupp eller sitt kön, biologisk man eller biologisk kvinna.

Det är i Luft konceptionerna befinner sig, medan Vatten representerar den lägre biologiska verkligheten som har till uppgift att återskapa "blåkartan" eller ritningen för det ekipage som själen sedan befolkar för en tid på jorden som människa. När Luft och Vatten inte samverkar uppstår ett fenomenalt fuskbygge där ingenting verkar fungera normalt och där efterrationaliseringar (tre, fyra, femtioelva sorters kön!) står som spön i backen. 

Kajsa Ekis Ekman fick utstå en repressalie för att försynt ha frågat om det ändå inte är något fel i den här driften mot total upplösning av all ordning, och mina astrologiska stickprov bekräftar helt att HBT representerar en avvikelse av typen verklighetsförnekelse.
Och se nu Elisabeth Massi Fritz horoskop, lika stört när man ritar det ur perspektiv av sinnet (Månen) som ur den intelligenta och handlingskraftiga Solen. Här finns ytterst problematiska "dissociationer" mellan Luft och Vatten. Värst för de kvinnliga advokater som råkat sätta sin fot på hennes kontor är nog chefens sinnelagsascendent - Månen i Vattenbäraren - där psyket inte alls förmår hålla inne och bära det affekterade Vattnet - utan tvärtom gör varje annan sårbar kvinna till sin fiende: Solen i Kräftan hamnar i 6e olycks- och fiendehuset. 

Det betyder också att Massi Fritz ser med fientlig blick på sin egen identitet (Solen) och mycket möjligt skulle kunna vara en garderobslesbian som istället för att älska sin egen sort hatar och betrampar den. Mycket märkligt med tanke på att kvinnan tar sig an just fall av kvinnor i nöd. Det verkar vara ett riktigt dr Jekyll och mr Hyde-horoskop, detta...

Den här kartan närmar sig Lady Gagas horoskop (taggat hela sex gånger). Den artisten har, om jag minns rätt, hela tre fall av dissociation på födelsehimlen, och kvinnan led av oförmåga att sova och jag vet inte allt. Hon föreföll vara så kluven av en djup identitetsstörning att slaskmedierna t.o.m. ägnade sig åt frågan om hon hade en penis! 

Problemet med Luft och Vatten i interaktion är ofta att individerna är snabbtänkta och spinner sin väv av lögner så fort att folk inte hinner diskutera med dem. Subtilt feltolkar eller flyttar de fokus i den pågående diskussionen så att man bara blir trött. (Det låter som om bloggaren upplevt den här typen av rättshaverist och det stämmer. Ändå var inte Luft/Vatten-slirigheten det horoskopets mest markanta störning, där fanns också rejäla konfrontationer mellan de oförenliga Jord och Eld.)

Advokatens horoskop påminner om hur komplicerad astrologin är och hur stort förarbete som krävs för att utforska den via kvantitativ studie. Studien av HBT-fenomenet ur "dissociationssyndromet" perspektiv startade ju med en fånigt enkel och lättfattlig Marsattack i könsdriftens Skorpion som aggressivt riktades mot Vattenbäraren, dvs symbolen för en klass eller kategori individer. 

Granskar man Massi Fritz karta är den betydligt mer komplicerad i uppbyggnaden än det jag studerade. Här har vi t.ex. psyket/Månen i kategoriska Luftelementet medan psykets ägare Saturnus själv står i kategorisammanbrottens tecken Fiskarna! Fiskarna, i sin tur, har en härskare (välviljans Jupiter) som hamnat i 6e olycks- och fiendehuset med sin planetära vän Solen. 

Dessa placeringar kan visserligen tolkas som att personen i sitt sinne på något sätt empatiserar med dem som blivit offer för övergrepp (gränsdragaren och restriktionens Saturnus halkat ner i kaotiska Vatten). Men frågan om advokatens igen självinsikt antyder en chockerande blockering eftersom det just skissade bråddjupet blockerar hennes Sol och Måne från den internkommunikation som är nödvändig för att en människa ska känna sig själv väl. Mer än troligt är kvinnan - likt Lady Gaga - konstruerad av lager efter lager av självlögn!

Kallet till juridik är tydligt genom 9e huset för lagen och husägaren Venus som åtminstone i sinnelagskartan är prominent i ett hörnhus (och dessutom väver sig in i det egna sinnelaget via opposition).

Väljer man istället en solascendent ramklar Månen in i 8e korruptions- och dödshuset, en placering känd för att ge en hon-djävul eller ett förskräckligt dåligt humör! Solen gasar på och är helt omedveten om hur den ter sig eftersom spegeln (Månen) är undanställd.

En annan intressant infallsvinkel är zodiaktecknens egen symbolik: Vattenbäraren representerar en all-inkluderande och rationell utblick, Kräftan raka motsatsen i dess emotionella och empatiska kärlek till en enskild liten klan, ett litet biologiskt utsnitt. Kajsa Ekis Ekman med Solen i Kräftan illustrerar tydligt detta med sin ensidiga kärlek till Grekland eller för den delen upptagenheten av sitt eget kvinnliga kön. När Massi Fritz huserar både det stora och det lilla i samma karta men där kopplingarna mellan Sol och Måne är avskurna, då kan det blir hur underliga effekter som helst. För detta problem med bl.a. att uppfatta magnitud, finns ett gammalt talesätt: sila mygg och svälja kameler...


fredag 23 februari 2018

Elementär interaktion


NATURALISTEN OCH STREBERN -
BÅDA LIKA FÅNGADE PÅ ETT PARTIELLT SPELFÄLTDen nyliga studien av den kanske mest distinkta kombinationen av de i sig disparata elementen Luft och Vatten visade att homosexuella i högre grad än normala hetero individer tenderar att födas med symbolerna för den Rationella och den Irrationella Själen i konflikt. Upptäckten att den Vegetativa Principens attack mot Solen i rationella Vattenbäraren var fyra gånger högre hos HBT-gruppen jämfört med kontrollgruppen talade sitt otvetydiga språk, inte minst eftersom den här elementära interaktionen ofta också betecknar sociala svårigheter och kan ge allt från sociopatiska galningar till självvald eremitism.

Jag har alltid funnit Vattenbäraren och Skorpionen vara bland zodiakens mest distinkta tecken och uppenbarligen ställs saker på sin spets när den gruppsociala, konceptuella eller kategoriska undermineras av den dunkla energi Skorpionen representerar. Naturen kommer emellan människan och hennes förmåga att uppfatta sin egen högre natur och källan till genuin intelligens. 

Resultatet blir, som Kajsa Ekis Ekman presenterade det mellan raderna, folk som är överfyllda i sina huvuden av tankar om könet att varje galet felslut leder till uppkomsten av en ny fantasi om vilket kön man tillhör. Skulle de här identitetsförfalskarna få råda, hade vi snart tusen nya kategorier att ta hänsyn till och detta är då den borgerligt materialistiska världsbilden tagit till sitt extremläge - att inga gemensamma minsta nämnare existerar utan enbart en befolkning full av storhetsvansinniga solipsister som alla är en lag inför sig själva. Detta förebådar civilisationens undergång.

Vatten och Luft fungerar verkligen illa ihop i dessa fall och mitt världsunika astrologiska pilottest synliggjorde och bekräftade antikens visdom, att ingen människa lever för sig själv allena. Vi är alla medlemmar av delmängder större än oss själva och som har en egen och av individen oberoende existens. Borgaren vill inte gärna tala "klass" eftersom sanningen om det egna livet skulle vara minst lika tragisk som den arma grupp HBT-människor som så uppenbart förlorat orienteringen i tillvaron.

Eftersom den antika tanken om SJÄLEN är löst förknippad med den osynliga Naturen och denna i sin tur associerar till Vattenelementet ("Moder Natur") är det rätt logiskt att Ekman som startade ämnesdiskussionen själv är född med Solen i Moder Naturs eget tecken Kräftan och inte minst behagligt befriad från problematik som involverar Luftelementet (tankefostren), den station där själen på väg upp från sitt deliriska syndafall transformeras till andesjäl, ett evigt luftväsen bortom Tidens, processens och förändringens värld. 

Tid, konstaterade de nyplatoniska filosoferna just innan senantiken dog och mörk medeltid tog över, existerar inte i den intellektuella himmelen där de eviga andarna vistas, prokreation och livscykler uppstår först där Tiden råder och det är i Naturens domän. 

I den naturliga zodiaken står gnosticismens arroganta världshärskare Saturnus-i-Jordelement som en Kronos och dikterar Kräftans - naturens - livscykler. Den här platta synen på livet som t.ex. sekulära Sverige har som sin officiella världsbild är en ren lögn om den presenteras som "den enda vägen" och leder till onda pålagor som t.ex. "arbetslinjen". 

I relativt goda samhällen är den istället en partiell sanning, men kräver också att den andliga axeln, representerad av Eld och Luft inkluderas i civilisationen för att människorna ska kunna utveckla hela sin medfödda potential. I Sverige är det så märkligt att bara eliten tillåts utveckla sig bortom löneslaveriet. Skomakaren tvingas förbli vid sin läst medan eliten lär sig hur man bygger slaverisystem som internetverksamheten Uber som ETC beskriver i all dess vidrighet. Svensk elit lär sig också hur man låter pengar tjäna in mer pengar så att man ensidigt kan kapa kopplingarna till övriga folket och samhället i stort. Landet Sverige producerar sedan flera årtionden ett ständigt ökande antal demoner som den dag deras människokroppar läggs till den sista vilan helt enkelt inte kommer att kunna "stiga uppåt" eftersom själviskheten i det avslutade livet drar dem rakt ner i mörka helvetiska regioner! 

På så sätt börjar Naturen redan i och med döden balansera upp de problem sådana varelser åsamkat Totaliteten, men naturligtvis lämnar dessa själar så dåliga karmiska avtryck efter sig att de förutom en tid i Helvetet också måste återfödas och uppleva Helvetet en gång till - nu på Jorden där de en gång skapade all turbulens.

Begrunda dessa elementens möjliga interaktioner med varandra och hur många blogginlägg sedan 2009 som ägnats var och en av dem:

ELD - LUFT (kreativitet - 166 inlägg)
ELD - VATTEN (sensationalism - 387 inlägg)
ELD - JORD (egen makt/egenmäktighet - 407 inlägg)

LUFT -
VATTEN (dissociation - 673 inlägg )
LUFT - JORD (rationalism - 144 inlägg)

VATTEN - JORD (materialism - 530 inlägg)

Enbart den sista interaktionen utspelar sig helt och hållet i det grovkroppsliga, i naturen med liten begynnelsebokstav (tyskarna har bevarat en kunskap om den högre Idéburna verkligheten som svenskarna totalt tappat, vilket i sin tur speglas i deras iver att trycka ner allt till gemenernas nivå).

Eftersom i huvudsak tidningsrubrikerna givit upphov till blogginlägg kunde man ha trott att braskande rubriker - "sensationalism" - skulle dominera totalt, men istället har bloggaren uppenbarligen fångats av rubriker som vid närmare granskning illustrerar "dissociationen" mellan den högre rationella människan och hennes lägre irrationella driftsnatur (irrationell naturligtvis bara för dem som vet att det existerar en högre och objektiv sanning). 

Det här utfallet beror säker på att bloggaren är äldre och inte längre eggas av pop- och skräpkultur som typiskt skulle hamna under konflikten mellan Eld och Vatten, där "apan ser (Eld, vision) och där varje synintryck sätter sprätt på begärsnaturen (Vatten)". Jag säger "apa" för att Eld indikerar liv, allt animaliskt liv. Människans särställning indikeras just genom Luft eller den Rationella Själen.

Istället roas jag av den intressanta gränslinje där den levande och intelligenta varelsen antingen förblir sin andliga natur trogen eller käpprätt går vilse i sin biokemiska lägre natur. Intresset föddes när jag, en rätt svår matallergiker,  var ute på tidig dejt med en flickvän och fick in en efterrätt med nötbeströdd glass. Normalt rena dödsstöten var jag lagom mör i huvudet efter att par glas vin att beordra mig själv att äta upp glassen utan biverkningar, allt för att inte framstå som en tunnis inför dejten. Och miraklers mirakler, stålsättandet fungerade och allergireaktionen uteblev helt.

Att allergin på inget sätt vuxit bort visade sig några få år senare när en fikabulle på jobbet utlöste en extrem reaktion där en släkting fick skynda till med antihistaminer jag saknade då jag trodde jag lärt mig avstå från allt som ens kunde misstänkas innehålla allergiframkallande ämnen. Allt detta kan sammanfattas som en diskussion om relationen mellan den Rationella Luftsjälen och den lägre biokemiska verkligheten, som kan tecknas som Vatten. Det är möjligt att två glas vin effektivt stuvade om i värdkroppens naturliga förutsättningar att hantera nötter, men jag vill gärna tro att det var den ovillkorliga instruktionen från den Rationella Luftsjälen att hantera situationen (hur patetiskt anledningen än var) som var den verksamma agenten. Eller med andra ord: "mind over matter".

*****

Det egentliga ämnet för inlägget är en uppföljning av HBT-testet och elementens interaktion. AstroLogiken stämde perfekt i pilottestet: Mars attack mot Solen aktiverade verkligen det bloggen kallat "social utstötning" - individer som upplever att de är på kant med sin grupp - i det här fallet sitt medfödda kön. 

Eftersom jag mött instabila könsidentiteter även vid andra kombinationer av Luft och Vatten ska jag här prova samma data på de båda andra kombinationerna, den fallna Mars i Kräftan attackerande identitetsgivaren Solen i Vågen samt Mars i Fiskarna mot Solen i Tvillingarna. Det är dock väl att minnas att det enbart var det första testets Mars-Skorpion som var en renodlad symbol, Mars hemma i sitt (negativa) härskartecken. Dessa "realiserade" placeringar har jag tidigare ifrågasatt värdet av, särskilt som Mars-i-Skorpionen haft dåligt rykte sedan antiken. (Se några inlägg med taggen aktualitet/potential.)

En så här stark placering kan sakna kapacitet att utvecklas i ny riktning eftersom härskarläget så att säga är "uppfyllelsen". Individer med många planeter i härskarläge kan urarta till beskäftiga besserwissers som Tiden själv slutligen överger eftersom de så tidigt hittade sin form och vägrade spela boll med några andra. 

Särskilt bekymmersam för ett kvantitativt studium är sexualdriftens Mars i Kräftan eftersom dess "fall" uppenbarligen har att göra med att den ägs av en så opålitlig herre som Månen - den mångalna och ständigt ombytliga principen! Naturens drivkraft kan inte styra sig själv inom sin egen domän - detta är självklart! En god härskare måste alltid befinna sitt ett trappsteg över verksamheten man råder över, annars blir det ren hawaii-hockey... Därför har jag upprepade gånger påpekat vikten av en väl fungerande Sol om det ska bli något av Månen hemma i härskarläge i Kräftan. Bara empati leder ingenstans...

Det är därför uppenbart att granskningen av den här varianten av Luft/Vatten-dissociationen löper stor risk att bli resultatlös när Mars själv är i så kritiskt läge och villkorad av din disponent. Teoretiskt mer lyckosam är i så fall Mars-i-Fiskarna eftersom Mars har en vattnig sida och en eldig natur som överensstämmer väl med Fiskarnas härskare Jupiter som är Mars planetära vän och även härskar över ett Eld- och ett Vattentecken. Mars attack mot intellektuella Tvillingarna borde inte ge identitets-Solen några HBT-problem. Missa inte att olika kvaliteter är aktiverade. Kräftan/Vågen står för den något riskabla Passionen (Rajas guna) som kan dra iväg åt vilket håll som helst, medan Fiskarna/Tvillingarna tillhör Ljusets eller medvetenhetens kvalitet (Sattva guna) och som värst brukar hamna i "en fas" som de  förr eller senare genomlever just genom deras kunskaps- och medvetandeorientering. 

Men dessa är bara mina lösliga gissningar utifrån symbolernas naturer. Nu till själva sökningen!


Kräftan/Vågen:

Mars-Kräftan attackerar planet i Vågen:

Solen under attack:

HBT-gruppen: 6 (2,1%)

Kontrollgruppen: 5 (0,5%)

Månen under "attack" (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag. Frågan är om man kan kalla det en Marsattack när planeten står i samma tecken som Kräftan i antingen kombination eller en tajt konjunktion... Dessutom är detta naturligtvis heller inte en dissociation mellan Vatten/Luft utan ren turbulens i den begärsfyllda Näringssjälen!):

HBT-gruppen: 1 (0,3%)

Kontrollgruppen: 6 (0,6%)


Pilottestets "ömsesidiga reception" utgår eftersom det bara var Skorpionens Mars och Vattenbärarens Saturnus som applicerade till frågan om sexuell avvikelse från gruppen/normen/kategorin.

Mars-Kräftan och valfri planet eller nod i Vågen:

HBT-gruppen: 19 (6,6%)
Kontrollgruppen: 34 (3,4%) 


Också pilottestets omkastade Mars i Lufttecknet och valfri planet i Vattentecknet utgår. Också det här förhållandet saknar, så vitt jag kan se, relevans för HBT-fenomenet.


Fiskarna/Tvillingarna:

Mars-Fiskarna attackerar planet i Tvillingarna:

Solen under attack:
HBT-gruppen: 4 (1,4%)
Kontrollgruppen: 8 (0,8%)

Månen under attack (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag):

HBT-gruppen: 2 (0,7%)

Kontrollgruppen: 7 (0,7%) 

Mars-Fiskarna och valfri planet eller nod i Tvillingarna:

HBT-gruppen: 10 (3,5%)
Kontrollgruppen: 44 (4,4%) *****

Undersökningen går som på räls! Utfallet blev precis som jag antog utifrån en bedömning av Fiskarnas/Tvillingarnas högre kompatibilitet. Denna andra del visar att "dissociationen" i lägre grad än den mellan Kräftan/Vågen tenderar till homosexualitet och att båda dessa varianter i sin tur är mindre benägna till identitetsproblem än huvudstudiens Skorpion/Vattenbärare.

I inläggets första del visar sig ändå den fallna Mars i Kräftan förorsaka den balanskänsliga Sol-Vågen en del besvär. HBT-gruppen är dubbelt så stor (procentuellt) som kontrollgruppen. Detta är naturligtvis ingenting jämfört med den ursprungliga studiens fyrfaldiga ökning som allt mer ter sig som den verkligt besvärande störningen - troligen för att vi har en renodlad symbol för sexualitet i oförenlig koppling till gruppidentitetens Vattenbärare.

Men minst lika intressant är undantaget i denna uppföljning, en fallen Mars i Kräftan tillsammans med sin disponent Månen i hemmaläge. Den här kombinationen tycks vara närmast en vaccination som immuniserar individen från HBT-problemetik och faktiskt bekräftar det här negativa resultatat Kajsa Ekis Ekmans försiktiga tassande kring "vad Naturen vill med oss". Moder Natur eller Kräftan är inte ansvarig för sexuella urspårningar - Mars libido (så fallen denna drivkraft än må te sig ur de Eviga Andarnas upphöjda klarsyn) fungerar precis som tänkt, den låter en ständig ström av kortlivande säsongsblomster passera revy, Mars är den reproduktiva kraften och den felar inte! Den närmast totala avsaknaden av denna planetära kombination i HBT-gruppen omvittnar att heteronormalitet ligger i harmoni med den universella eller naturliga ordningen.

När människor börjar knasa och mena sig tillhöra fel kön ligger felet på en högre nivå och det är just det som dissociationen mellan den högre bestämmelsen och det biologiska substratet antyder. Men varken Luft eller Vatten ska klandras utan snarare det faktum att de ställt sig på tvären mot varandra. De bildar en anomali och den här undersökningen bekräftar min initiala tanke att HBT-fenomenet kunde vara tacksamt att studera för att se om astrologin verkligen har någon koppling till den empiriska verkligheten. Det verkar den ha.

Men astrologin är nu bara "ögonblicksbilder", stillastående symbolik. Det faktum att vissa själar återföds till Jorden och inte kan förlika sig med sin lott i livet kan inte förklaras särskilt bra av ett horoskop (åtminstone inte av undertecknad). Istället blir det att tillgripa hjälphypoteser som dålig karma, dåligt utförda uppgifter i tidigare liv som kommer tillbaka och hemsöker avsändaren i detta liv. HBT-fenomenet är således psykisk sjukdom i ordets egentliga mening, en själens sjukdom och ska behandlas som den sjukdom den här. Tanken om själens synder kommer också för mig, om "synd" fattas i ordets ålderdomliga mening, "att ha missat målet". 

Men verklig själavård ligger bortom det sekulära samhällets kompetens eftersom det bygger på att människan bara är en kropp utan någon föregående historia. Att återfödas gay i västerlandet kan se ut som särskilt hård karma eftersom sekularismen uppmanar individen att urarta så långt det någonsin är möjligt. Men när jag engagerat läste den nyplatoniskt färgade djuppsykologen James Hillman för några år sedan, hävdade han envetet att psykologi inte kan hjälpa själen. Själarna MÅSTE tillåtas "patologisera" och gå ner sig till botten i det motiv de hängt upp sig på. Sedan kan klarsynen återvända spontant. Lustigt nog är det precis vad jag ovan sade om den förhållandevis gynnsamma kombinationen av Fiskarna/Tvillingarna, och händelsevis råkade Hillman ha båda tecknen aktiva - och viktiga! -  i sitt horoskop. Se kartan i inlägget "Sur luft" från 2011.

Om inbäddade kapitalister i socialdemokratin
Jag hade just skrivit klart föregående inlägg när jag fick syn på en debattartikel i DN och adderade en länk till denna. Efter att sedan ha läst "Svårt se klart när kapitalets lobbyister har partibok från S" är jag mållös. 

Texten är så skickligt skrivet att de tre författarna effektivt lyckas smyga in en  djupare systemkritik under det i sig rätt ointressanta klagomålet över regeringens Löfvens i sig korrupta halvmesyr till förslag om ett års karantän innan de landsförrådande karriärpolitikerna tillåts migrera till näringslivet för att därifrån hjälpa krämare och andra låga liv underminera folkets vilja!

Eftersom jag spontant halkade in på Sverige i inlägget om den amerikanska vapenloybbisten och t.o.m. aktiverade nyckelordet "avatar", är det märkligt att finna debattartikeln i DN förete alla tecken på att vara uttryck för det kristna teologer kallade verbalinspirationen, den i förstone befängda tanken att det är Gud själv som skriver texter och där evangelisterna bara är tomma kärl som låter skrivpennan styras av en högre "diktator"! 

Men se kartan nedan. Kanske ligger det ändå något i tanken, det finns en vishet som kommer från hög höjd och sedan finns det kryp som krälar runt i slemmet och söker infektera folket med närighetens evangelium. Enligt de ålderdomliga Dödahavsrullarna älskar Gud godheten men hatar den senare sorten. Publiceringsögonblickets 9e Guds Hus kontra 6e huset för Fienden uttrycker intill perfektion denna gamla tanke. Det finns något som ett objektivt Gott och ett objektivt Ont.

Tvilllingarna dvs. Merkurius eller Budbäraren stiger i öster alltmedan Den Högsta Himmelens ägare råkar vara Fadern själv (Saturnus). Budbäraren tar idealt inte order från någon annan än Den Högste, all godhets källa. Den senare behagar vid debattartikelns publicering nedstiga (avatar) till den västra horisonten, varifrån dess världsliga makt är maximal - i det här fallet makt att låta leva eller terminera! Därmed påverkar Saturnus ascendenten via opposition så att horoskopet röjer Guds finger i spelet!

Övriga kommentarer obehövliga, detta är astrologi för "de utvalda" och inte till allmän förståelse (nog för att bloggen frikostigt lagt ut tolkningsnycklarna under nio års tid).PS. Den passande citatillustrationen från författaren John Milton dök upp när jag apropå "avatar" googlade en illustration av "aerial spirits". Miltons horoskop kommenterades redan 2012, även om äldre inlägg här och var lider av mindre missförstånd eller åtminstone oprecis förståelse  som i senare inlägg skärpts till.

Den amerikanska frihetsdrömmen genom en galnings ögon
Den amerikanska vapenlobbyn anförd av Wayne LaPierre gick genast till motangrepp mot kraven på strängare vapenlagar efter Floridamassakern. 

Skräckmästaren Stephen King önskade att LaPierre och hans styrelsedirektörer tvångsplacerades till platsen för ett massmord och själva fick skopa upp köttslamsor och blod från skolbarn där lunchmåltiden fortfarande låg synlig på marken från de sönderskjutna tarmsystemen. En dagstidning utnämner LaPierre till "den galnaste människan på Jorden". 

NRA-ordföranden är definitivt värd en snabb astrologisk koll... Hur ser den amerikanska drömmen om personlig frihet ut när den - galen till att börja med - når så extremt osmakliga nivåer som Wayne LaPierre illustrerar?

I avsaknad av födelsetid får det bli en solascendent för födelsedygnet i fråga, i full medvetenhet om att den utagerande Solen ibland, ibland inte, har stöd i sitt bollplank, den ljus- eller medvetandereflekterande Månen. I just det här fallet leder en Sol i första huset till en undertryckt Måne, alltid en indikation på "aktivister" snarare än tillbakalutade och reflektiva tänkare. (En svepande prognos eftersom Solens och Månens respektive disponenter kan leda till ett annat omdöme...)


LaPierre: herre över liv och död i syfte
att framja sin egen frihet -
en galen människas ideal

Även om intima föreningar mellan Eld och Luft tidigt klassades som uttryck för (himmelsk) kreativitet på bloggen, tvangs jag snart tillägga att den positiva polariteten också ligger bakom fanatism och extremism. De här två elementen är för stora för det kroppsliga Jordelementet att husera och därför också en "andens brutalisering" eller kamp mot materiella förhållanden är elementen Eld (gränslös vision) och Jord (kroppslighetens begränsning) kommer samman. Som synes består hela LaPierres karta inte av mycket annat än just dessa två "syndrom" eller grundtyper. 

Solen har förlorat sitt bollplank Månen till 8e korruptions- och dödshuset, vilket ger den utagerande och "kreativa" (här: fanatiska) sidan fullt frihet att helt tappa blicken för det som fungerar på planeten Jorden, och fanatismen anknyter fullständigt perfekt till den amerikanska drömmen om personlig frihet: redan soltecknet Vågen har en doft av frihet (och höjd i tanketaket som den avvägande och resonabla typ det är), och när Vågens härskare befinner sig i det mest extremt frihetliga av alla tecken, expansiva, jupiteriska Skytten, då vet man ganska väl att det är en låg form av personlig frihet som ligger människan närmast om hjärtat. 

Jag säger "låg" och blott "personlig" eftersom Solen i första ego-huset ger en Venus i det blott personliga tredje intellektshuset. Detta är ett ONT HUS enligt hinduisk filosofi/astrologi eftersom personligt tänkande, eller betraktelser som ser till den enskilda personen i sig omvittnar att vi har med den fallen själ, en syndare, att göra. Men hinduerna kallar också tredje huset för ett upachaya-hus, ett förbättringens hus. Dåligt, själviskt tänkande kan faktiskt reformeras och det faktum att människan själv kan påverka denna bit av sitt öde, kan nog tillskrivas det opposita nionde huset, Guds hus eller sektorn som betecknar den godhet som härstammar från bortom universum.

Enligt det här horoskopet är tyvärr är den onda personliga sidan ytterst stark hos LaPierre. Psyket/bollplanket ser visserligen turligt ut genom att dess härskare Venus ligger utanför det mörklagda åttonde, känslan för harmoni och balans kan i teorin via intellektuell tankeverksamhet upplysa det fördunklade sinnet om mått och proportion. Men...

LaPierres mot egna friheten orienterade intellektshus ÄGS av en planet som inte bådar gått för några solära aktiviteter eller demonstrationer för den mänskliga samlevnaden och harmonin mellan människor. Vågens härskare Venus står alltså i ständigt expansionslystna Skytten och expansion är om något fienden till en avklarnad stasis. Venus kärlek till expansion och utforskning skadar hela det solära livsmotivet om att hålla fred och vågskålarna i balans. Det här är en människa med ett hett sinnelag som ständigt tvingas arbeta för att inte helt spåra ut. När jag googlade på bilder fullständigt översvämmas skärmen av foton på en LaPierre i våldsam affekt, fångat med ansiktet i förvridna miner, med vidöppen skrikande mun. Detta är fanatismen när Eld och Luft (hetluft, hetsporre!) kommer samman och i synnerhet när 1a och 3e huset sammanlänkas.

Dessutom ser inte galningens tredje hus ut att kunna förbättras av mänsklig kraft. Ingångsvärdet är "ondska" och tendensen är att LaPierre förblir en tjänare av den mordiska amerikanska frihetsdrömmen som enbart ser till det egna intresset. Sol-Vågens disponent Venus disponeras nämligen i sin tur av expansiva Jupiter som enligt föregående skildring naturligtvis är en av horoskopets "verksamma illgörare". (Jfr Sverigehoroskopet, dess onda Jupiter och vår skamlösa vapenexport - export av död! - till världens alla skurkstater i syfte att gynna oss själva.)

Dessutom befinner sig LaPierres onda expansivitet i ett av hörnhusen vilket lyfter fram dess betydelse. Normalt räknar man inte med planetens disponents disponent - det är en så svag influens - men när tredje nivån har ett hörnhus, då är den på bana i egen rätt. Eftersom detta hörnhus är det fjärde, återigen i den primitiva personliga sektorn (1-4), och kretsar kring Hem och Trygghet (likt Kräftan som naturligt korrelerar med fjärde), ser den uppmärksamma hur skrämmande väl kartan illustrerar det Wayne LaPierre gjorde sig känd för under ett av hans själs uslare jordeliv!

Men en pusselbit återstår: hans vurpade ideal. Det 11e idealhuset ser verkligen nattsvart ut, med BÅDA de naturliga illgörarna Saturnus (döden) och Mars (våld och olyckor). LaPierre ansluter perfekt till USA-horoskopet som också har Liemannen eller Saturnus som sitt ideal. Visserligen skiljer zodiaktecknen sig åt, USA har den antisociala och agrara Jungfrun som sitt ideal medan LaPierre dyrkar den starka och dominanta ledartypen Lejonet. Han själv är en tönt som drömmer om att vara en John Wayne ständigt med bössan i hand.

Nu är Saturnus visserligen en verksam välgörare för Vågen - det är dess restriktivitet och gränsdragning som gör Vågens balanserade fredstillstånd möjligt, men uppenbart skadas Saturnus av att ha Mars i närheten, här både en essentiellt ond och också verksamt ond faktor. Och detta är således människans ideal !!! Han är ett skadedjur på jordens yta och allt för sin onda och orealistiska önskan att äga sitt eget liv. Den mannen förstår inte mycket av den högre insikten: att vi alla är ÄGDA små spratteldockor och att vi ÄGS om och om igen, på flera nivåer. 

Bortom vårt ömkliga ego på kroppsnivån ägs vi av våra egna högre Jag, och om nu även dessa sönder faller i en ond och en god daimon är den bättre sidan ständigt medveten om att den också är ÄGD och ingår i ett högre och remarkabelt sammanhang där alla eviga själar bildar en väv, uppfattar och bejakar sin dubbelhet som samtidigt både enskilda väsen men också tankegnistor i medvetandet hos Den Ene, eller Gud.

På den här nivån finns inte längre något behov hos individen att gå ner sig i gyttjan och besöka planeten Jorden. Men Hinduismen tycker om sin lära om tidsåldrarnas gång och hur varje ny Tid (eller Aion, eon) startar ut genom en avatar som sänker sig ner från den eviga Idévärlden och tar kroppslig form bland människor för att krossa resterna av en gammal, korrupt och otjänlig världsordning och gå i bräschen för ett nytt tänkande. 

I själva verket är varje människa sin egen avatar men skiljer sig extremt mycket i medvetenheten om vart skutan Mänskligheten är på väg. I Sverige syns knappt någon medvetenhet alls om vart världen är på väg. Staten dunkar på som ett föråldrat ånglok, som om det är galen tillväxtkapitalism som kommer att äga världen om 75 år. En aktuell debattartikel i DN om vårt svenska korruptionsträsk där svenska ex-politiker säljer ut folket till näringslivets intressen är skrämmande läsning!

Trots att vi har morgondagens tecken Vattenbäraren som nationellt emblem ser det ut som om vi blir de sista att göra sak med Mänskligheten (vilket är vad Vattenbäraren betecknar). Skälet till det ligger i det svenska nationalhoroskopets klena pingpongspel mellan Sol och Måne. Eliten är helt besatt av sin egen överhöghet och folket försoffat och egocentriskt - och uppmuntrat av Överheten att bara jobba och se om sin egen plånbok. Ett extremt torftigt land bland de kulturellt rika västeuropeiska staterna... Det är därför vi tyr oss så till USA som byggdes av det fattigaste och mest kulturbefriade patrasket från det gamla fattiga (och ofria) Europa. 

Ur det perspektivet är det helt naturligt att vi nu halkar på efterkälken när världen börjar vakna upp till den rika Mänsklighetens tidsålder där alla arbetar för att gynna helheten istället för sig själva. Det enda som krävs är egentligen att utrota sjukdomen kapitalism plus den obildades provinsialism och rädsla för andra folkslag för att Mänsklighetens arketyp ska vara på plats och resonera inom alla Jordens befolkningar.

torsdag 22 februari 2018

Astrologins perspektiv på Kajsa Ekis Ekman om kön vs. genus


Andy Bell, homo från popduon Erasure,
exempel på en vars "kön sitter i huvudet"


Det tog bloggaren några dagar att via andra tidningarnas kommentarer upptäcka den intelligenta texten i AB av Kajsa Ekis Ekman. Horoskopet för dygnet för textens publicering är så sanslöst på pricken vad frågan rör, att jag måste peka ut några detaljer.

Ta först ärkebögen Elton John och notera hur hans kroppsliga ascendent indikerar en särskild emfas på det biologiska könet, det är en Skorpionascendent:


Se sedan hur ascendenthärskaren Mars själv befinner sig i en störd nittiogradersvinkel till den skorpionmärkta Eltonkroppen, så att det instinktiva Vattnet råkar i konflikt med den väsensskilda Rationella Själen, dvs. Luftelementet. (När bloggen likställer Vatten och Luft med senantikens Irrationella resp. Rationella Själ är detta i linje med platonismens lära om Idéerna eller Formerna, "intelligenta levande väsen" som han kallade dem. Luftelementet som sådant betecknar därför ytterst Rationalitetens Form, medan människor nere på Jorden kan ha avsevärda problem med Luft och knappts ens lyckas tänka tre tankar på rad utan att hamna i självmotsägelser. Detta skulle tyda på att deras Luft ideligen kapas av den lägre Irrationella Vattensjälen. 

Den som minns hur f.d. statsminister Reinfeldt med Sol i Vatten och Månen i Luft talade, kanske kan påminna sig hans syftningsfel och andra grammatiska urspårningar medan han talade - det är typiskt för vad jag här är inne på. den Irrationella Vattensjälen måste uppvisa en stilla och spegelblank yta - metaforer, metaforer - för att korrekt kunna förmedla perfekt rationalitet (varav grammatik är en yttring) ner i det psykiska, vattniga väsensledet för slutligt ljudande med munnen i Jordelementet (Oxen/Jord, anknyts till de fysiska ljud som vi artikulerar i munhåla/svalg. Se den ständigt cigarrökande psykologen och mobbaren Sigmund Freuds Ox-betonade horoskop och det är inte svårt att se hur cancer förtärde honom inifrån, från munnen!)

När sedan Elton Johns Mars/sexualitet baseras på en luft-konception som i sin tur disponeras från Lufttecknets härskare, formala Saturnus, ånyo nedsjunken i den Irrationella Själens element Vatten, då är det som bäddat för identitetsproblem! Det är som en Fredrik Reinfeldt som tappat all blick för grammatiken som var menad att reglera hans jordeliv och mellanhavanden med andra!


*****

Med denna uppvärmning, se här nedan hur dygnsöppningen för Ekis Ekmans epokgörande avslöjande av vår samtids galenskap upprepar "dissociationen" mellan den sexuella instinktens Skorpion och den konceptskapande Vattenbäraren men nu som en akut problematik. Hade "Sir" Elton haft den här störningen hade han troligen varit så trasig att en vettig karriär varit utesluten. Det säger något om den djupt problematiska tes som tycks vinna mark i väst, att det biologiska könet kan viftas bort och att det sjuka psyket själv väljer vad det vill vara. För bristen på kontakt med det objektivt kroppsliga - se även hur det här dygnet inte har en enda placering i det "ovedersägliga" Jordelementet...

Man kan gräva djupt i den här exceptionellt störda stjärnhimmelen och inte minst fundera över hur den speglar ting Ekis Ekman säger om äkta XX-kvinnor (Venus) under en tid när aggressiva Mars attackerar från Skorpionen mitt under en historiskt viktig nymåne, inte minst för vansinnets Sverige, ett land vars nationalhoroskopet påminner om det här horoskopet och är känt för att vettlöst trassla in sig i konceptuell extremism. 

Kajsa Ekis Ekman repeterar faktiskt (fast på ett vänligare sätt) min ibland upprepade sarkasm om att människan numera skapar sig könsidentiteter i mängd. Men problemet med missanpassade människor går inte att lösa med hennes självcentrerade mysande över komforten och acceptansen sin egen feminina kroppshydda, en väg ur HBT-helvetet för samhället och de drabbade måste vara reinkarnationstankens återkomst och hypnosregression för att få den drabbade att se och förstå sitt liv ur ett större perspektiv än det lilla sekulära - vår tids förbannelse. 

Studerar man horoskopet för Ekmanpubliceringen ur perspektivet av "kredd från tidigare liv" tecknar det femte huset för purva punya en skrämmande sexuell störning - jag tror dessa sköra könsbytare varit våldtäktsmän eller -offer allihop i ett tidigare liv och nu till varje pris vill bort från den kroppstyp som påminner dem om det de inte vill komma ihåg. 

Platons uppmaning att sluta vara så glömsk (anamnesis) om själens fulla identitet (och många liv) stämmer väl in på slirigheten mellan Vatten och Luft som en dissociation, en önskan om att mörka och inte kännas vid något obehagligt. I den här artikeln ser man Vattenbäraren som en patologiskt psyksjuk fabelmakare, allt för att slippa befatta sig med sitt biologiska kön, Mars-Skorpionen. Det sammanfattar ganska väl de transsexuellas dåliga purva punya (tidigare liv-kredd/karma).

*****

Antalet sparade horoskop är nu uppe i 10.027 och jag sökte på nytt efter taggarna "gay", "lesb" eller "homo" och sorterade sedan bort falskträffar (t.ex. fem stycken med "gay" i namnet, bl.a. svenska aktrisen/sångerskan Git Gay). Kvar blev ett dataset på 289, en måttlig ökning jämfört med de 268 i en äldre studie från 2014 av HBT-fenomenet. Den här gången är jag nyfiken på det märkligt tydliga " sociala utmobbningssyndromet" som ibland ger offer och ibland förövare. Elton John och Ekis artikel har olika varianter på kombinationen av grupptecknet Vattenbäraren och "avvikaren" Skorpionen, och det vore intressant att se hur teckenkombinationen figurerar i hela datasetet.

Medan jag manuellt går igenom träffarna på jakt efter falsklarm faller min blick på en dubiös gammal formulering, "exceptionellt gay-aktig". Figuren var lättviktiga popgruppen Erasures ena sångare, Andy Bell, och jag var tvungen att verifiera hans (och Tobias Billströms) sexualitet med uppgifter på nätet. Det visar sig att Andy Bell var en av de första artister som kom ut som HIV-positiv homosexuell.


Trots sina försök att spela diva och göra sitt uppträdande camp så fort tillfälle gavs, framstod [Andy Bell] alltid som så oskuldsfull och ofarlig att han aldrig etablerade en status som ikon för de homosexuella som t.ex. Boy George. Det är inte någon kritik - publiken gillade Erasures humor...
http://www.positivelite.com/index.php/item/hiv-pop-music-icons4-andy-bell-erasure-s-easy-breezy-frontman

När jag ändå befann mig vid Bells karta öppnade jag den på prov (har nog aldrig hänt sedan jag noterade födelsedagen för många år sedan) och har man sett! Som ett uppmuntrande tecken från en högre himmel visar sig direkt just det "syndrom" som jag bestämt mig för att studera, trots att vem som helst vet att det inte finns något sådant som en unik homosignatur. Jag känner perfekt normala, eller nästan normala kombinationer av Vattenbäraren/Skorpioner och många gånger begränsar sig syndromet till en viss ödslighet runt personerna, de kan upplevas som lite ensamma eller som särlingar mitt i folkvimlet, t.o.m. fast gifta och med många barn. 

Det är något med Skorpionen som går på tvären mot det perfekt gruppsociala tecknet Vattenbäraren, för vilket det inte är något problem att BÅDE vara individuell och kollektiv samtidigt. Skorpionen representerar den sista stationen i zodiakens individualistiska, dvs. identitetsrelaterade mellanakt, och som Syndens, Dödens och Sexualitetens tecken är det kanske inte så konstigt att Skorpionhärskaren Mars tidigare visat en lätt övervikt under sitt "fall" ner i Vattensjälens passionerade instans, den tidiga och primitiva Kräftan (zodiakens första och personalistiska akt). 

Sexualiteten tycks lättare bli vurpad om individen bara är en "person", dvs ännu inte bottnat i den djupare (andliga) identiteten. Enligt den kodade verklighetsbeskrivning som är astrologin tycks således biologiskt kön kunna återverka på andesjälens individualitet i de fall individerna stiger ner i den strömmande och vattenlika Naturen och sveps med. Ekmanpubliceringens artikel visar att det finns ett "evolutionärt" eftersläp i Mars-Skorpionen och att denna omedvetna instinkt som Vattenbäraren passerat har det i sig att hugga den mer utvecklade i ryggen så att Lufttecknets hela världskarta derangeras och man börjar skapa nya konceptioner om mellanting mellan man och kvinna eller människa och hund, eller vad du vill. 

Den irrationella själen blir med Mars turbulent och stör ut tankeförmågan i det rena intellektet. Det var ett misstag att ta bort sjukstämpel på homosexualitet, det är en form av psykisk sjukdom, eller snarare ett problem mellan psyke och den högre själsaspekten. 


Men så här nyanserad är inte längre västerlänningen, som kollapsat ner i helt meningslösa diskussioner och verklighetsbeskrivningar som alla antingen bygger på generande låg skruv- & muttermaterialism eller också - vilket Ekis Ekman invände sig mot - är tokgalna tankefoster. "Könet sitter i huvudet" var hennes försiktiga sätt för att säga "psykiskt sjuk (i huvudet)" - i senantiken ansågs själen allmänt ha sin koppling till den fysiska kroppen via huvudet, och att atmans symbol Solen - härskare över det "tänkande hjärtat" - är "upphöjd" i kraniets och hjärnans tecken Väduren, är rimligen ett annat uttryck för samma gamla antropologi.

Paradoxalt nog har Ekis Ekman fel, astrologin bekräftar att de homosexuella verkligen har könet i sitt huvud, dvs. i sin själ. Dessa är då de som är så drivna från en störd/syndig själ att det statiska knastret i deras inre dominerar över förmågan att anpassa sig till en ny fysisk värdkropp. Om värdkroppen skulle vara av ett annan biologiskt kön är krisen ett faktum men samma princip gäller många andra som tänker och pratar snömos! 

Det är inte svårt att hitta exempel på folk med en ytterst klen kontakt med den kollektivt omfattade Idén om vad som är verklighet, och här kommer psykiatrin in med piller, sprutor och elchocker för att "tvångssocialisera" de arma själar som aldrig riktigt lyckades inkarnera i sin nya jordekropp utan verkar leva kvar uppe i den fria värld där arkitekter verkar och luftslott konstrueras. 

De här människorna saknar ofta begåvningen att utnyttja sin särartat starka kontakt med Platons "högre himmel" eller Idévärlden. De är snarast offer på gränsen mellan luft och vatten - på den nivå antiken tänkte sig att demoner frodades - driva av demoniska idé-principer de inte kan förstå eller korrekt kan hantera. Själens syndafall ner genom Vattenelementet skapar en vridning mellan det intellektuella och det psykiska ledet hos dessa människor och publiceringen för Ekis Ekmans konstaterande av detsamma (?) visar detta på det mest akuta sätt. 

Också f.d. Erasure-sångaren Andy Bell har den mest plågsamma söndringen av intellektet - mörk och turbulent och oförlöst sexuell energi (dålig karma från ett tidigare liv) gör en framstöt mot den till konceptualisering kapabla Vattenbäraren och skapar derangerade tankehybrider = gayhet. Här är det extra påfallande eftersom det är Psyket (Månen), här naturligt receptivt för konceptioner och luftslott, genomborras av attacken från omoralens mörka eld: Mars i Skorpionen.

Som ett tankeexperiment upprepar jag för andra gången på kort tid påhittet att låta Mars (sexualiteten) spela förstafiolen, dvs. kartan får en "Marsascendent":


Inlägget utelämnar den onda, perverterande stjärnan
Algol utanför resonemanget, även om den figurerar starkt
både hos Bell och vid publiceringen av Ekmans text.

Om det visat sig svårt att belägga astrologins anspråk på att korrekt beskriva verkligheten genom att stycka upp en karta och bara undersöka den som isolerade fragment, bildar HELHETEN ofta en chockerande tydlig berättelse! Precis som med Elton John (eller för den delen Lady Gaga) varvas budskap i Vatten och Luft om och om tills själens förmåga att särskilja instinkt från tanke helt suddas ut. Själar på drift, osaliga andar...

Utifrån sexualdriftens Mars är således psyket i konceptskapande Luft första offret, men Månen i Vattenbäraren (som här inte förmår bära den lägre reproduktiva världens vatten!) disponeras dessutom av en Saturnus-i-Luft som satts på undantag i 12e förlusthuset och som själv disponeras av Venus-i-Vatten.

Det är intressant att se hur sexualiteten i första rummet gör hela Andy Bells liv till ett helvete: Solen i Väduren drivs av en Mars, som här måste sägas vara märkt för en bestraffning via Draksvansen (den halshuggna demonen tappar nu drivet). Solens placering i 6e huset för hälsoproblem och fiendskap - klent driven av en skadad Mars - talar sitt tydliga språk. I vårt "verkliga" liv: sångaren var en av de första som tog en annan mans kuk i arslet, ett blodkärl sprack och så var han HIV-positiv! Är det inte exakt detta den Mars-orienterade kartan säger? 

Skorpionen är ett extremt själviskt tecken i 1a huset, vilket syns av att tvåsamhetens Våg tvingas i exil i 12e. Den här tendensen behöver inte vara stark eller ens dominant (hela kartan måste vägas in), men med Mars hemma i Skorpionen tecknas förstås per definition en sexualitet som står sin egen blinda drift närmast. "Den Andre" (Vågen) är helt ointressant när de egna behoven tränger på och i just denna karta blir livskraften (Solen) skadad eftersom hela identitetsfrågan (Solen) baseras på sexualitetens Mars!

Jag tänker också på citatet ovan, att Andy Bell inte var någon stark gayikon utan den typiska "kvinnan" i dessa vederstyggliga relationer, den som tog kuken i arslet och här drabbades av sjukdom. Draksvansen/Ketu med Mars kanske inte betyder "HIV" i mer än en bråkdel av horoskopen, men återigen är det kartans helhetsbild som är spöklikt konform med vad det blev av Andy Bells liv. Jag misstänker att de här mellanliven av obalans inte är något själen i himmelen skyltar med. 

Vissa jordeliv är bara transportsträckor och själen sparar knappt något från de liven. Andra liv funkar allt och dessa upplevelser bygger själen och sipprar ut som positiv karma, som begåvning och talanger i senare jordekroppar... Möjligen har homosexuella Jonas Gardell rätt i sin perverterade version av  kristendomens historia ("Jesus en tandlös analfabet"), att "alla ska med". Jag misstänker att han grundar det på aposteln Paulus som i något av sina bevarade brev formulerar en välsignad framtid då "Kristus blivit allt i alla". 

Gardell väljer att utelämna att Paulus och de första kristna trodde på en exklusivistisk frälsning på den Yttersta Dagen. Visserligen var människor från alla folk inbjudna - "många var kallade" - men "få var utvalda". Antalet välsignade som skulle ryckas hän från en bergstopp uppges dock i Nya testamentet vara 144.000, vilket jag tidigare påpekat kan tolkas som att alla kommer att vara där, när den här mänskligheten tar slut. (Det är omöjligt att veta vad Jesus tänkte i frågan när så många redaktörer varit inne i kladdat i Nya testamentet.)

12 x 12 = 144, och "tusen" symboliserar oändlighet. Sifferleken kan vara ett enkelt kraftuttryck som när vi förstärker något genom att säga "i kubik". Här är det alltså de 12 aionerna eller tidsåldrarna "i kvadrat" och för säkerhets skull förstärkta med tusentalet. Sammantaget blir budskapet att "genom evigheters evigheter är alla själar egentligen redan frälsta", men som fallna fångar i bara en liten individuell (eller t.o.m. ynklig personlig) livslinje kan det vara svårt att ens tänka sig andesjälens sanna natur, bortom tid och rum. 

(Varför "12 x 12"? Kanske för att tanken på en lägre och en högre värld var grundmurad och att "som därovan, så härnedan" - jfr. de tolv zodiaktecknen som i antiken kallades "palats" och de lägre motsvarande tolv platserna (det som idag kallas de världsliga husen). 

*****

Så, eller några relaterade utfransningar, vad då om Luft/Vatten-störningar i testgruppen av 289 HBT-personer?

Senast jag i samband med HBT-frågan tittade på Mars (2015, 256 horoskop) var jag sannolikt lite för generös med kriterierna och kallade de avvikelser som visade sig "signifikativa" fast de kanske tillhörde de yvigaste slumpsvängningarna. Till försvar måste man då alltid minnas att när samma "fallna Mars i Kräftan" envisas med att vara värstingen i HBT-sammanhang genom flera undersökningar med ett växande dataunderlag, då kan det ändå finnas skäl att ge antikens stjärnskådare lite kredd. 

Av någon anledning flaggade de gamle rött för sexualitetens Mars i Vattentecknet Kräftan, trots att den senare är en sinnebild för den materiella naturen (med tonvikt på den psykiska Naturen, men jfr. Månens "upphöjelse" i Jordtecknet Oxen där istället fokus ligger på den "kroppsliga" naturen...). 

Ytterligare 33 kartor resulterar bara i en ytterligare Mars-i-Kräftan som således tappar en smula även om den ännu har ledningen.

Att bedöma om själva sociala utanförskapet (Skorpion/Vattenbärare) är en signifikant del av HBT-fenomenet, är inte det lättaste eftersom Merkurius och Venus i banor innanför Solen inte kan stå i vilket zodiaktecken som helst utan ur geocentriskt perspektiv alltid finns i närheten av solen. Det är ingen konst att felkonstruera ett test och sedan häpna över en topp som bara är en funktion av hur solsystemet är riggat! Så hur göra?

Det enklaste är förstås att utesluta Merkurius och Venus med mindre man är redo att lägga lång tid på att leda efter intressanta resultat! Här provar jag bara några intressanta planetkombinationer för att se om Vatten/Luft förekommer mer frekvent i HBT-gruppen än i en referensgrupp med 1000 slumpdatum.

Följande varianter på "det sociala utstötningssyndromet" (eller dissociation från de sociala normerna eller klassificeringarna) är bara mina hugskott. Låt oss kalla dem "underordnade" hypoteser; den egentliga hypotesen ligger i tanken att en störning mellan sextecknet Skorpionen och grupptillhörighetens Vattenbärare kan misstänkas vara överrepresenterad i HBT-gruppen:

Mars-Skorpionen attackerar planet i Vattenbäraren:

Solen under attack:
HBT-gruppen: 4 (1,4%)
Kontrollgruppen: 3 (0,3%)

Månen under attack (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag):
HBT-gruppen: 5 (1,7%)
Kontrollgruppen: 9 (0,9%) 

Mars-i-Vattenbäraren ömsesidig reception Saturnus-i-Skorpionen:

HBT-gruppen: 1 (0,3%)
Kontrollgruppen: 4 (0,4%) 

Mars-Skorpionen och valfri planet eller nod i Vattenbäraren:

HBT-gruppen: 15 (5,2%)
Kontrollgruppen: 32 (3,2%)

Mars-i-Vattenbäraren och valfri planet eller nod i Skorpionen:

HBT-gruppen: 9 (3,1%)
Kontrollgruppen: 35 (3,5%)


Här är det uppenbart att Mars-Skorpionen är en märkbar skadegörare både i frågor rörande identitet och utagerande (Solen) och sinnelag/psyke, Mars attack mot identiteten störst, drygt fyra gånger så många förekomster som slumpvärdet från kontrollgruppen. Huruvida en statistiker skulle kalla detta ett "robust" test, är en annan fråga, men bloggarens misstankar får helt klart vatten på sin kvarn. Här tycks pågå mer än att bloggen bara VÄLJER vissa kartor för att driva en tes...

När det gäller den enligt hinduerna starka och välgörande receptionen, där två planetära härskare ömsesidigt gästar den andres hem, finns ingen skillnad mellan grupperna. Ska man tolka det som att den här planetaspekten bidrar till individens "socialisering" in i sitt biologiska kön? Detta är då ett exempel på en kombination av Luft och Vatten där det senare förhåller sig stilla och receptivt till den högre "präglande" Rationella Själen. De två nivåerna verkar som en helhet (precis som människan idealt borde fungera).

Den lösliga tredje sökningen som accepterar vad som än drabbas av den blinda Marsenergin. Här syns också problem i HBT-gruppen jämfört med kontrollgruppen, men skillnaden är mindre.

Vänder man på sökmönstret och placerar Mars i Vattenbäraren ska man minnas att Mars nu har täten i humanistiska Vattenbäraren och inte aspekterar vilken planet som nu ockuperar den biologiska driftens Skorpion. Rätt förutsägbart tycks den "astrologiska effekten" försvinna och båda grupperna får ungefär samma resultat. Mars anses för övrigt ha en stark placering i Vattenbäraren, detta är en disciplinerad och adlad biologisk grundnatur. Libido kanaliseras lätt mot högre målsättningar, dessa själar är på vag att växa ur Näringslivets primitivism och axla rollen som Verkliga Människor.

*****


Se också en aktuell parallell diskussion, SvD:s Ola Wong om Kulturdepartementets försök att tvångsmata svenska folket med ett HBTQ-perspektiv som gör allt "normalt"! Högersocialism grundad i materialism och identiftetsflum är definitivt det sjukaste och mest skadliga som kan drabba en befolkning!