Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I och med coronapandemin kommer fr.o.m. våren 2020 åter enstaka inlägg att publiceras.

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 31 mars 2018

DN går extremisternas ärenden
När DN villigt publicerar en pro-sekulär debattartikel från en invandrad integrationsarbetare, gör tidningen sin älskade världslighet en björntjänst. Som regel numera i våra degenererade medier, släpper man igenom texten utan redaktionell kontroll eller efterbearbetning. Och här straffar det sig.

Trots ambitiös lyhördhet för de svenska brösttonerna - sådana som hörs från svenska politiker och myndighetspersoner och känns hämtade från att annat århundrade av överhet och underdånig allmoge -  producerar nysvensken en sådan räcka stavfel och språkliga missförstånd att artikelns ärende går förlorat i småfnissandet över hur tokigt det kan bli.

Man skulle nästan kunna tro att debattören fått syn på den här bloggens raljerande över sekularismen som en mental sjukdom men inte fattat diskursens flerbottnade natur utan tar den helt bokstavligt. Likt Satan själv spegelvänder debattören historien och myntar, det medges, det humoristiska "sekulärfobi" - dock helt utan humor i avsikten. Att den här nyfrälsta sekularisten egentligen alltjämt tänker "hederskulturellt", ser man i formuleringar som dessa:


Sekulärfobin är ett mycket komplex och allvarlig tillstånd som drabbar dess bärare och orsaker olycka för sig själv, sin familj och omgivning. Det enda sättet att bekämpa den är att satsa på öppenhet och folkbildning för nyanlända samt första och andra generationens invandrare.

Beskåda intoleransen mellan raderna - religiösa uppfattningar ska BEKÄMPAS. En bättre fotsoldat kunde den nyfascistiska regeringen Löfven i sitt härnadståg mot religiösa friskolor inte önska sig. Hoppas integrationsarbetaren äggas bort från varje församling han besöker, han ger varje tecken på att bara ha blivit mer fördunklad efter konverteringen till den sekulära pseudoreligionen! En dag kommer han att förstå att han likt judarna i Europa på 1800-talet kan fejka kristen hur mycket som helst, rasistiska kulturer kommer ändå inte att ge honom fullt erkännande. Bättre att han varit trogen sina fäders kultur. 

Men risken är att hans val av sekularismen bottnar i en homo läggning, ett ämne som upptar en del av texten. I så fall måste man verkligen tala om en själ som återfötts med en del svår karma att möta och om möjligt "bränna" (sublimera och överskrida). Med ett familjenamn som pekar ut rötterna i Bagdad har den här islamvägraren säkert ingen aning om att hans hemtrakter, före islams intåg, ägde själavandringsläran. Iamblichus var visserligen från Syrien och inte Irak, men hans föreställningar var typiska för hela Främre orienten och ändå bort till Rom, där filosofen Plotinus läror tydligt omvittnade österländskt inflytande (vilket faktiskt redan kan sägas om Platon ett halvt millennium tidigare).

Iamblichus lärde en grovindelning där människornas själar kommer i tre utföranden. Dels de rena själarna som övervunnit kretsloppet och nu enbart här är här av fri vilja för att hjälpa människorna på jorden (sannerligen inte att sekularisera och binda dem ännu hårdare i torftighet). Dessa själar är få till antalet, passionerat mörker är det naturliga tillståndet på många håll på jorden. Så den andra typen av själ, den karmiskt bundna. Folkflertalet valsar runt i ett kretslopp och når få om ens några framsteg under ett enda liv. Det tar tid för en fallen själ att nå sin ursprungliga storhet... 

Enligt Iamblichus kräver dessa själar bestraffning för att få kursstadga och hinduismens karmalära handlar i princip om detta i dess retributiva del. Den som gjort vad ont är måste i ett senare liv själv få smaka på hur det känns. Mellan dessa två ytterlighetstyper som är påfallande lika Ljusets och Mörkrets kvalitet i astrologin, finns blandformen (motsvarande Rajas, eller Passionens kvalitet). Om dessa menade syriern att de är på god väg, men ännu inte blivit rena själar. De har större valfrihet vid återfödelsen och kan själva välja liv som innehåller en del olägenheter eftersom dessa själar vet vad de har gjort men tar ansvar för det och vill nå högre. 

Sekularismen skulle inom det här resonemanget motsvara de verkliga mörka och syndiga själarna som inte ens förstår vilket brott mot sin natur de begår när de utestänger allt förutom det världsliga i sina livsplaner. Stater som driver en "arbetslinje" på bekostnad av alla andra parametrar är att betrakta som Satans sändebud och överhuvuden för länder som mest är förvaringsanstalter för de svartaste och mest syndiga själarna. 

Sverige har på bara några årtionden utvecklat sig till ett förvaringshål för folk som pga. ond karma fördrivits från sina hemländer. Även den svenska urbefolkningen tycks befolkad av själar som i vår tid är här för en gruvlig "payback time"! Allt av trygghet och tillförsikt de kände har tagits ifrån dem och istället har de fått en tröstnalle - en smartfån - med vilken de alltmer tyranniska arbetsgivarna kan fjärrkontrollera dessa hårt arbetande köttstycken helt utan människovärdighet.

Vi är inne i Västerlandets allra sista och döende år nu! Vem drar inte en lättnadens suck när USA "råkar" starta det Tredje världskriget så att den överlevande mänskligheten sedan kan starta om från noll?


*****

Hur vet man om man tillhör de rena själarna? Av senantikens filosofer, skarpa i tanken som få i vår sekulära tid, tog många astrologin på största allvar. Varje individ har en personlig stjärna - en gud - som leder den. Genom födelseklockslaget kan man likt de kaldéer som spårade upp jesusbarnet efter att i den mytisk-bildliga berättelsen "sett hans stjärna stiga i öster", sluta sig till vilken den gud är man närmast har att betjäna för att - om guden är nådig - förunnas inträde i den högre delen av den mänskliga själen och där vistas medvetet.

Bunny Wailer, cirka 1974-75
Reggaesångaren Bob Marley från Jamaica - Tredje världens första superstjärna - var i sin ungdom inte mer än en trashank i Kingstons getto. Medelklassgrabben Bunny Wailer (Neville Livingston) var barndomskompis med Marley. De hittade ligisten Peter Tosh som likt Marley också drällde omkring på Kingstons gator. Han kunde spela gitarr och så var blivande supergruppen Wailers född. Detta var tidigt 1960-tal.

Från texterna till ett amerikanskt album med blandade artister som kom kort efter Bob Marleys död i cancer, finns en kort intervju med Bunny Wailer. Tar man in det han säger, är det rätt remarkabelt:

Nighthawk Records: Hade du någon andlig vägledare när du kom att omfatta rastafarireligionen?

Bunny Wailer: Ja, den Allra Högste själv, den Gudomlige. Han talade till mig. Jag kan etablera personlig kontakt med den Högste.

NR: Var du en rastafari i ditt hjärta sedan du föddes?

BW: Tja, det kunde inte varit annat än ett medfött koncept. Det är inget man egentligen kan anamma. 

Från baksidetexten till Wiser Dread från 1981.

Bunny Wailer fortsätter med att antyda att det handlar om att bli medveten om vad man är destinerad till. Kopplingarna till astrologin är tydliga. Den gud var och en föds med som närmaste anhalt om man vill mer än vältra sig som svin i sekularismens materiella gyttja, ges alltså av den personliga ascendenthhärskaren. Bakom varje planet döljer sig en gud, sådan är den ursprungliga tanken. 

Bunny Wailer hoppade av den vite mannens skivbolag när det stod klart att bolagsdirektören svek trio-konceptet Wailers och försökte flytta fram Bob Marley i förgrunden som ensam stjärna. Peter Tosh kände detsamma och stack även han. Idag är det bara Bunny Wailer som lever och kan berätta om hur han redan från tidiga år känt en slags dragning mot att sprida ett medvetet budskap i en tid när alla andra på Jamaica bara sjöng kärlekslåtar. 

Är Wailer då en själ av första rang, en av de rena själarna som lever helt på den noetiska nivån? Att döma av den påverkan Wailers tre första album i västerlandet fått var han en mahatma, en stor själ. Men tekniska indicier saknas, i den händelse man nu skriver under på den senantika, astrologiska teorin. I Jamaicas kåkstäder vet barnen ibland inte ens vilket år de föddes och även om Bunny Wailer var förhållandevis medelklass (ensamstående fader) är det nog för sent nu att börja jaga mer exakta födelsedata...

Hur mycket bloggaren än skulle önska att han tillhörde dessa redan befriade själar, ger horoskopet inte något klartecken. Ascendenten i Lufttecknet Tvillingarna ger visserligen en första indikation om Ljusets kvalitet, men ascendenthärskaren Merkurius är till sin natur passionerad. Som varje budbärare påverkad både från den högre världen och den lägre mörka värld han har att leverera sina budskap till (kan detta vara en nyckel till att Iamblichus ansåg själen vara dual? Betraktade han Merkurius som själsemblemet? Föregångaren Plotinus hade valt ut Venus/Afrodite som emblem för en själ som antingen kan hora ner sig genom att stirra mot materien eller hålla sig gudomligt ren genom fokus på den intellektuella världen). 

Dessutom står bloggarens kommunikatör i ett av de passionerade tecknen, Vågen, och redan här kan man således släppa ämnet. Dessa är inte ord från en av de fria själar som valt att av egen vilja återfödas. I bästa fall en av av dem som upptäckt en del smuts i bagaget och viljan att förstå hur det kan komma sig...

Nej, Bunny Wailer verkar mer löftesrik. Tar man hans Sol som förstahusmarkör, uppstår högintressanta budskap. Efter att ha vunnit tre Grammys i sitt liv kan man nog säga att han är en av de "utvalda" åtminstone på det sätt att han realiserat vilken potential som än signaleras av det här extrema himlavalvet:


Bloggen slutade för länge sedan att färga
Vattenelementet korallgrönt, men
i det här fallet är nyansen befogad

Samtliga planeter utom en befinner sig i Vattenelementet som är skyldig till så mycket närig och horaktig låghet när människan orienterar sig mot världen istället för den högre intellektuella "Himmelen". 

Men på Bunny Wailers födelsehimmel tecknas bättre ting och här kan vi krympa solens tidsfönster på 30 dagar genom Fiskarna (martyren, sanningsvittnet) åtskilligt eftersom den mer sinnesrelaterade Månen passerar ett tecken på bara två dygn och just vid hans födelse krokar i ascendenthärskaren - Guds planet Jupiter - och dessutom hemma i sitt naturliga 9e hus för religion, filosofi och högre medvetenhet!

Sannerligen att han talar med sin egen högre själ (Solen) - hans reflekterande medvetenhet (Månen) involverar sig i en häpnadsväckande "loop" eller rundgång som bildas genom den helt fördelaktiga ömsesidiga receptionen mellan Mars och Jupiter - alla dessa indikationer står på Fiskarnas sida och stärker hans Sol oerhört! Detta är sannerligen inte en ynklig materialistisk näringssjäl som enbart hungrar efter denna världens goda. Det är, så långt en solkarta kan uttala sig, en av de rena själarna!

Hur mycket bättre är det inte att ha ett rent Vatten än grumlig intellektuell Luft. Den senare typen platsar inte längre i den intellektuella eller himmelska sfären medan ett så rent Vatten som det i Wailers horoskop definitivt indikerar en korrekt Själ som kan förnimma (ofta på ren intuition) de högre realiteter som finns bortom Naturen/Vattnet.

Bloggaren älskade reggaemusik redan vid tretton-fjorton, den berättade ting som saknades i Sveriges torftigt sekulära och socialrealistiska verklighet. Men inte förrän denna dag har jag tittat på Bunny Wailers karta ur den sideriska zodiakens perspektiv. Jag gillade alltid Wailers tidiga soloskivor, och nog dryper de av formuleringar som "bright soul" (Wailers egna sunda kroppsvätskor!), och "Jah children don't yield to temptation". (Frestelsen kommer alltid via Vattenelementet när det etablerar kontakt med den alltigenom negativa Jorden - se åter Michael "Brunkol" Damberg och hans omoraliska näringsorientering. Jag tror inte det är omöjligt att övervinna den negativa trenden när Vatten dras till Jord och bildar gyttja - men se föregående inlägg om den brända flyktingförläggningen i Bjuv för ett besläktat resonemang.)

Om den lätta (sattviska) och andliga aspirationen står som spön i backen på Wailers tidiga soloskivor vägs den upp av hans mörka låt om Armageddon på  solodebuten Blackheart Man (1976). Men även den låten mynnar ut i optimism om en ny och bättre era. I texten är han rent metafysisk och förklarar att bara konceptet Självet ("I") existerade i tidernas begynnelse, innan Djävulen kom som nummer två och hävdade att det är "du mot mig". Och sedan började världens alla bekymmer. 

Bunny Wailer skulle vara den första att hålla med om att kapitalismen är Djävulens påfund. Se inlägget 235 ateister som verifierar att Oxen, tecknet som rymmer djävulsstjärnan Algol, lyser tydligast i frågan om andlig blockering (materialistisk orientering). 

Detta är då domen över kreaturet som står som staty på Wall Street - judarnas förbannade Guldkalv ännu en gång - och exakt vad filosofi och religion sagt i tusentals år. Astrologin är uppenbarligen ingen barnsaga, den synliggör eviga sanningar. 

DN-debattören och sekulariseringsmissionären satsade verkligen på fel häst. Men det blir nya liv - själen har många chanser att komma på bana.

Flytinghatet i Bjuv: samhällets förlorare ger sig på andra förlorare


Kapitalismen - som gör alla till varandras konkurrenter om överlevnaden - är det största brott mänskligheten någonsin begått. Ingen frisk människa skulle skapa ett system som FRAMKALLAR FIENDSKAP mellan individer inom samhället! 

Bjuv omskrevs flitigt frö något år sedan när de förlorade tillverkningen av sina gröna Findusärtor eftersom global kapitalism styr och ställer enbart med öga på sin egen profit utan hänsyn till vare sig länder eller människor.

Nu är kanhända skåningarna inavlade sedan generationer, frosseribenägna och småfientliga mot utbölingar, men när en så viktig arbetsplats plötsligt försvinner tappar hela samhället balans och latent röta i lokalbefolkningen kommer upp till ytan. En barack med flyktingar - ytterst ditbeordrad av Staten - kan vara en droppe som får vilddjuret i botten av den ack så grumliga svenska nationalsjälen att bryta igenom!

Det finns vissa astrologiska signaturer som ständigt återkommer, trots att de vägrar att bli så tydliga som bloggens pseudostatistiska undersökningar kräver. Under den tid då främlingsfientlighet och/eller rasism var ett återkommande blogginslag växte insikten fram att myten om Hades som förgriper sig på jordbrukarflickan Kore/Persefone har tydliga kopplingar till det agrara Jungfruns tecken, särskild eftersom den indiska astrologin bevarat vad jag tror är en äldre tradition om de 12 husen, där Jungfruns världsliga sektor direkt har med Olyckan och med Fiendskapen att göra. 

I det här tecknet tappar själen slutgiltigt sina vingar till följd av dess näriga dragning till de vinster som jorden utlovar och Venus sägs "falla" i just detta tecken. Det ligger således en rätt oskön sanning bakom det faktum att den här världen rymmer otaliga människor som halkat ner i träldom eller försörjningsproblem. 

Det är naiviteten som är problemet i Jungfrun, dess tendens att ta "fakta" (materiella fakta) på för stort allvar. Själens exakta position till siffrornas värld var ett filosofiskt debattämne i antiken men de bästa tänkarna såg en åtskillnad mellan Idévärlden och talen och begick framför allt inte misstaget att tro att själen enbart var en uppsättning matematiska relationer! Jungfruns kvicktänkthet är i själva verket skälet till att den gör bort sig och börjar kalkylera på sin egen vinning (och belönas med det motsatta, med Olyckan!) - Brunkolsprofitören Damberg i den sittande regeringen har ett horoskop som perfekt illustrerar korttänktheten hos en själ som just är i färd med att kraschlanda på jorden, en som här och nu tappar sina vingar.
Mot detta tecken ställde jag under den tid Sverigedemokraterna växte kraftigt - de verkliga olycksbarnen mitt över, Fiskarna, som passande kan liknas vid ett lass båtflyktingar som kommer över haven och sätter skräck i de jungfrueliga och naiva jordbrukarna som aldrig sett en neger förut och genast upplever hur deras odlingsbara mark sveps bort av denna vattentsunami från mittöver zodiaken.

Egentligen är det Kräftan representerar passionerat, rajasiskt Vatten, dyningar som häver sig. Men i nedanstående horoskop kombineras Fiskarnas "naturliga" tolfte hus med Månen så att bilden av en "flyktingtsunami" otvunget infinner sig. Jag har ofta pekat ut just denna dikotomi i zodiaken som en misstänkt representation för främlingsfientlighet och sociala anpassningsproblem eftersom tecknens rörlighet antyder en tid i förvandling, en tid att tillägna sig nya kunskaper och ett högre medvetande. 

Många klarar inte den påfrestningen. I bokversionen av Allan Clarkes "2001: Ett rymdäventyr" hittar förhistoriska apmänniskor en svart monolit som genast reagerar på närvaron av medvetet liv och börjar sondera apbeståndet genom att projicera geometriska former mot de simpla djuren och interaktivt testa apornas respons. Några stackare rusar skrikande i panik från platsen och faller döda till marken - drabbade av dödlig hjärnblödning till följd av stressen i mötet med det Högre!

(Den svarta monoliten är metafor för världsrymden och dess underliggande All-Själ, och de geometriska formerna motsvarar exakt de stjärnbilder filosofen Platon bad oss reflektera över - astrologin! - för att förbättra kontakten med vårt egen högre själ. Platons tanke om att människan har två själar eller åtminstone dispositioner inom sig skulle senare i platonismens historia utvecklas ytterligare...)


Och tänka sig, det är just den här gränslandskonstellationen Jungfru/Fisk som var hyperaktiv under natten till lördagen, då några olycksdrabbade jungfrur tände eld på fiskarnas flyktinglogi!


Som om inte det räckte finns ett andra snarlikt omen på himlen: ras eller hudfärg denoteras av "den rumsliga utsträckningens avgränsare" Saturnus. Vid mordbranden mot flyktingboendet befinner sig våldsmakaren och olycksbringaren och eldplaneten Mars bara en grad från exakt konjunktion med Saturnus, astrologen Charles Carters "triggeravstånd"! 

Carter noterade också att brännskador tycktes kopplade till Saturnus, så vad säga om dess konjunktion med brändernas Mars? Och ju mer man granskar kartan, desto fler illavarslande indikationer ser man. Eftersom Mars och Saturnus gjort gemensam sak är det Saturnus långa 270-gradersaspekt som träffar 12e huset som motsvarar "samhällets olycksbarn" eller "båtflyktingarna" som tvingats i exil. Mars-halvan av konjunktionen kastar sin korta 90-gradersaspekt mot Olyckans och Fiendskapens 6e hus och träffar där zodiaktecknet för martyrerna eller flyktingarna! 

Dessutom stiger utbredningens eller expansionens Jupiter vid Bjuvs östra horisont och för den som bara vill "trampa vatten" och hålla balans med sin omvärld blir Jupiter en destabiliserande och ond faktor! Eftersom Vågens härskare "utlokaliserats" till det helt obalanserade egotecknet Väduren ser vi därför en plats och tid vars utmärkande drag är SOCIAL OBALANS! Bjuv har degenererat till ett rövhål av svullna egon i tomrummet efter Findus svek!

Sammantaget ger kartan "extremism" av den typ man hittar på Eld/Luft-nivån PLUS en fullmåne nere i den dunkla sublunära verkligheten (Vatten/Jord) där någon kände att han/hon bara måste sätta eld på något fysiskt...

Grattis regeringen Löfven och ett antal föregående som gradvis har anammat marknadsliberalismen tills dessa att hela folksjälen nu sjuder av Djävulen själv. Det här kommer inte landet att reda ut men till all lycka har vi landsförrädaren och försvarsministern som redan odlat sin NATO-kärlek. Han kanske kan be jänkarna rikta någon patriotmissil mot Skåne och kanske andra regioner som inte sjunger den gränslösa och oändligt galna globala kapitalismens lov. Regioner vars lokala kultur så har rubbats av att regering efter regering lagt sig platt för Arbetsgivarens sätt att deformera arbetsmarknaden att bara absolut våld mot medborgarna nu återstår, när de i flock börjar resa sig mot överheten. Det svenska inbördeskriget mellan Fattig och Rik drar allt närmare...


*****Not. Beträffande Carters "trigger" vid en grad från exaktitud, skulle jag inte ta för hårt på den lärosatsen. Alla astrologer älskar att skriva in sig i ämnets historia för att ha upptäckt något eget. Man jag tycker mig ha sett att det inte är nödvändigt med någon liten och lättrörlig planet (typ Månen eller Mars) och ett triggeravstånd. Ibland räcker det med att de tunga planeterna står illa och så har man en längre och generellt eländig tid som i sig är så infekterad att degenererade människor med samma problem i sitt födelsehoroskop har ett stort tidsfönster under vilket de kan spåra ur helt.

fredag 30 mars 2018

Jämna Lidingö med marken

Den vedervärdiga rapporten i SvD om sakernas tillstånd i Lidingö, signerad en barnpsykiater, lämnar nästan inga alternativ: Jämna den kriminellt själviska kommunen med marken, beslagta innevånarnas resurser, sätt ut dem själva på en flyktingbåt i havet och använd sedan deras pengar för att göra Sverige till ett bättre land.

Tillvägagångssättet har gamla anor. När demoni anfäktat och förstört de andliga "vibbarna" som är människans livsluft, raserade kineserna sin huvudstad och byggde en ny på annan plats. Själva marken var permanent besudlad efter en särskilt vederstygglig dynasti. 

Att beslagta deras rikedomar som valt sig politiker som ger mänskligheten fingret motiverar är inte nog. Det är dessutom lämplig att skicka dem i exil som kollektivt medskyldiga med dessa moderata Lidingöpolitiker. De sprider gift i landet vare sig någon, som här, rapporterar om deras förehavanden eller inte. 

En av många intressanta demonstrationer av distanspåverkan, kropp till kropp i skilda rum, rapporterades av Ervin Laszlo i The Connectivity Hypothesis, State University of New York Press, 2003.

Det är egentligen inga märkvärdigheter. Sverige behöver inte acceptera sådana här mentalt förorenande kommuner.

Planeternas lekfulla dans - den kompletta Shakespeare och bloggarens horoskopSkrivet den 21 mars i avsikt att publiceras dagen därpå, men underkändes av bloggarens överjag. Men eftersom det är påskhelg nu kan det kanske passa med lite text i jesuskomplexets anda... 

Att vid sökandet av en borttappad länk till The Guardian upptäcka att bloggarens "själsvän" utanför tid och rum, den daimoniska Margot Robbie, redan vill bort från glamourrollen och in i regissörsrollen och då börjar med Shakespeare, är förstås extra glädjande.

Robbie nämndes på bloggen 2015 och åter i februari i år. Men bloggaren hade flera år dessförinnan fått syn på hennes ansikte och insett den gamla vanliga astrologiska sanningen: folk reagerar extra starkt på annat folk vars horoskop påminner om det egna. I det här fallet handlade det om att Robbies Sol och Måne stod i samma tecken som hos bloggaren, båda Lufttecken, men i ombytta positioner (missa inte hennes dubbelgångare Alfred Nobel i inlägget från 2015). Eftersom jag redan kopplat kvinnor med anknytning till Shakespeare till tanken om "luftens andar" passar det bra att låta Robbie illustrera den här texten.

Nu till skåpmaten.


*****

I föregående inlägg om den bedräglige brittiske IT-chefen Nix snuddade jag vid en likhet mellan hans horoskop och Edward de Vere, den verkliga författaren till Shakespeares dramer och ett par dikter. Båda intelligenta och planläggare på hög nivå, men skrytsamma...

I Sverige är inte Shakespeare någon stor sak, det går inte att översätta honom till svenska utan att förlora mängder av luriga ordvitsar. I England är det stora nyheter när Oxforduniversitetet (ingen koppling till Vere som den 17e greven av Oxfordshire) ger ut en ny officiell "Oxford [University] complete Shakespeare". Jag hade inte hört talas om den nya bokutgåvan förrän i går, på den här bloggens egen nioårsdag. Celebration föder celebration...

Eftersom The Guardians artikel från förra året innehöll samlingsverkets utgivningsdag, ritade jag ett horoskop. Som av-och-till intresserad av livsödet Oxford alias "Shake-Speare" går det inte att missa att t.o.m. den här milstolpen överlappar med bloggarens horoskop - och säkert också kartorna för många andra av de närmast sörjande. Jag har tidigare noterat hur väl greven av Oxfords karta matchar den för Hank Whittemore, mannen som knäckte "koden" i Sonetterna. 

(Diktsamlingen är en kodad dagbok av den åldrige och svårt plågade greven som inte vet om hans forna älskarinna, drottningen, kommer att låta avrätta deras gemensamma (men mörkade) kärleksbarn för hans ofattbart klantiga deltagande i något som tolkades som ett upprorsförsök mot drottningen - Essex-upproret.)

Ur det här perspektivet blir astrologin mer som ett fågelperspektiv som granskar "aggregerade själar" eller en astrologi för "företeelser" där relaterade intressenter med tidens gång grupperar sig och gestaltas via snarlika astrologiska signaturer...

Bloggaren och "The Oxford Complete Shakespeare":


Med Solen i första huset och bloggarens karta i inre cirkeln ser man tydligt parallellismen. Den stora tidräknaren Saturnus har den 27 oktober 2017 just gjort entré i expansiva Skyttens tecken, vilket ur den solära identiteten innebär en Saturnus i tredje författarhuset. Samma dygn samlingsverket utkommer befinner sig ännu den typiska författarplaneten Månen (fantasifull!) i Skytten, och 3e husets innehåll sorterar nu under celebrationens och celebriteternas planet Jupiter, denna dag GRADEXAKT knuten till identitetsmarkören Solen i konstnärlighetens tecken Vågen. 

Att det är något skumt med Oxforduniversitetets syn på vem Shakespeare är, kan eventuellt anas av att identitetsmarkören Solen i 1a huset placerar soldisponenten Venus under attack från Mars och i 12e exilhuset eller huset för världsliga förluster. 

I Sonetterna säger den verklige "Shakespeare" också klart ut att hans personliga problem (med drottningen den politiska makten) kräver att hans verkliga namn (Edward de Vere) går förlorat för historien. Vissa Oxfordianer menar t.o.m. att Vere själv bidrog till att skapa sig frontmannen William Shakspere från Stratford, eller att hans släkt och vänner efter hans död iscensatte mörkläggningen via den första folion från 1623 (ett luxuöst samlingsverk med många aldrig tidigare tryckta pjäser). 

Historien är så snårig att jag trots idogt läsare inte memorerat den i detalj, men frågan om vem som var den rättmätiga tronarvingen kunde kosta människor deras liv vid den här tiden. Inte ens adelstitlar garanterade livet om man sade ett förfluget ord (därav Sonetternas krypticismer).

Bloggaren kan bara le åt det politikerförakt han delar med denne "Oxford" som uppenbarade sig för honom i en dröm 2005, vilket resulterade i en tids brinnande intresse för ett nytt ämne om vilket han inte haft någon kunskap alls tidigare. Den verklige Shakespeare tycks ha slutat sitt liv djupt hatisk till drottningen (The Dark Lady) och efter att ha stått närmare den absoluta makten än de flesta engelsmän var han djupt desillusionerad med politikernas intrigerande redan i trettioårsåldern och lämnade hovlivet för att helt fokusera på sitt författande.

Någonstans på vägen insåg drottning Elisabet ändå vilket enormt bidrag han gjort i skapandet av nationalistiska pjäser för att ingjuta mod då spanjorerna var på hugget vid den här tiden, och gav honom ett årligt apanage på motsvarande flera miljoner kronor om året, livet ut. Denna hiskliga summa har förbryllat engelska historiker men grevens enorma och idealistiska engagemang för kulturlivet (ur egen ficka  bekostade han två hela teatersällskap tills han ruinerat sig), är en perfekt förklaring till att Kronan slutligen insåg (bortom problematiken mellan drottningens lilla affär med den drygt tjugo år gamla greven) att "man tar hand om sina egna" i den högsta kasten...

Apropå den här turbulenta förhållandet mellan den verklige Shakespeare och staten och samlingsverkets oklarhet om vilken den solära identiteten egentligen är (12e huset tecknar i själva verket förlusten av GRUNDEN för den solära identitet som idag hyllas som "mannen från Stratford"), noterar jag hur min egen avmätthet gentemot maktmänniskor i detta liv nästan exakt sammanfaller med problemskaparen Mars i samlingsutgåvans karta! Här är bloggarens karta "rättvänt" - se Ketu i tionde och en starkt placerad Saturnus i väster som söker kontrollera hela månnodsaxeln (genom att stadga dess bas i 4e huset så att inte den äregiriga Rahu påbörjar en ny karriärklättring - tydligen ett misstag som skadat bloggaren i tidigare liv och som nu är Verboten!).
Ur perspektiv av de tre kvaliteterna uppstår ett komplicerat spel mellan "medvetenhetsnivåerna" när man väger in den kvalitet tecknens härskare själva befinner sig i. Desillusionen över dåliga makthavare ses tydligt i att tiondehusägaren ockuperar Olyckans och fiendens sjätte sektor, men att bloggaren "bränner" denna dåliga karma: från den goda karmans 5e släcker Solen 6e husets tillfälliga ägare Mars via en så kallad bränd konjunktion. Det faktum att Mars ligger i 5e indikerar att den goda karman detta lyckosamma hus normalt ska teckna också innehåller lite smolk i bägaren, uppenbarligen skräp från ett tidigare liv som involverat makthavare.

Kort sagt, sympatisvängningarna i kosmos binder den här bloggarens Ketu-i-tionde med samlingsverkets upphettade Mars-problem med att säkra identiteten hos den författare vars verk man nu utgör med ny kommentar och notapparat. Om inte annat resulterade himlarnas sympatisvängning i det här inlägget om hur sympatisvängning skapar mer av samma sak.

*****

Tillägg. När jag sökte efter länken till den samlade Shakespeareutgåvan hittade jag istället en relativt ny artikel om ett hittills bortglömt bokmanuskript vars ordval efter datoranalys onekligen verkar ge vid handen att den som författade Shakespearepjäserna hade läst denna text. Apropå Essex-upproret som beredde Edward de Vere sådana plågor (en son med Elisabet som var lika nyckfull och upprorisk som han själv varit i ungdomen!), är det opublicerade bokmanuskriptet av George North betitlat "En kortare avhandling om uppror"! Det är daterat 1576 då greven av Oxford var 26 år gammal, en tid i livet då man ännu slukar nya intryck. Den uppdiktade Shakespeare, son till en spannmålshandlare i Stratford-upon-Avon, var då 12 år gammal.

Frågan som The Guardian inte ställde sig, men borde ha ställt sig, är hur ett bokmanus som aldrig nådde trycket och allmänheten kan ha varit bekant för Stratford-mannen. Att greven av Oxford hade tillgång till extremt sällsynta texter har Oxfordianerna redan påvisat. Lord Burghley, drottningens finansminister, var Oxfords styvfar fr.o.m. 12, och i dennes omfattande bibliotek fanns, om jag minns rätt, den enda kopian i England av Beowulf, vilken forskningen hittat spår av i Shakespeare. 

Edward de Vere var till skillnad från Stratford-mannen dessutom i rätt ålder för att ta del av Londonelitens diskussioner av en opublicerad text som ingen utomstående troligen ens kände till. Böcker har som bekant i allmänhet begränsad livslängd och snart nog rör "snacket" något annat och mer aktuellt. 

Be there or be square!

onsdag 28 mars 2018

Elitens korruption synliggjord via Nya Karolinska


DN:s grävande, nu senaste om Nya Karolinskas styrelseordförande får det moderata Solna-projektet - som initialt bara var tänkt att sätta snurr på den lokala ekonomin att se allt vidrigare ut! Och hur har inte privata intressen lyckats suga jättebelopp ur skattebetalarnas fickor!

Men bästa kommentaren idag tycks komma från SvD:s kulturskribent Jenny Maria Nilsson vars ödesdigra ord påvisar detta ihåliga och marknadsliberala experiment och källa till ett fåtals självberikande. Det råder fullskalig korruption inom Sveriges eliten när sjukhusets styrelseordförande har fingrarna i ett annat företag som gör affärer med NKS! Läs hennes korta text medan ni hinner - SvD har som policy att stänga ute icke-prenumeranter genom att göra om allt till betalartiklar efter en kort tid.

Det är förstås den här korrupta gruppen bloggen plötsligt insåg att Sverigehoroskopets "lyckligt lottade" femte hus för ledare tecknar och att Solen med välmågans Jupiter i Vattenbäraren ger Sverige ett kollektiv som inte spelar sjyst, de är ett samhälle i samhället och belönar sig själva och nu senast har kokat ihop den sataniska idén att plundra folket genom att låta näringslivets infiltrera stat och kommuner! Hatordet NPM - new public management - fladdrade nyligen förbi som skälet till att Stockholms Stadsteaters Benny Fredriksson urartade och blev ett kostnadseffektivt monster till chef och till sist helt tappade förståndet i ett självmord. Det är Kapitalismen som dödade honom, inte mediedrevet, låt vara att det senare är ett av Kapitalismens mest groteska uttryck i dess jagande efter klick och annonsintäkter...

*****Karolinskas styrelseordförande har ett horoskop utan några av de tacksamma excesser som man hittade hos t.ex. Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Mona Sahlin eller Urban Ahlin (alla med "Storkorset i Mörkrets kvalitet" och nu rejält tilltufsade pga. diverse dåliga vägval eller "affärer"). Men granskar man Anders Ekbloms födelsedag ur ledarskapets eller handlingsmänniskans solperspektiv finns ändå några egenheter som verkar ha med hans korruption och pengahunger att göra. (Att sitta på kommunens mest inkomstbringande styrelsepost räckte inte - mycket vill ha mer...)

Han ÄR en favoriserad ledarfigur med Solen i härskarläge i Lejonet och dessutom bara fyra grader från kungamakaren Regulus. Den här traditionen kan man inte ta alltför allvarligt, bloggen har synat celebriteter med Regulus på rät linje med Solen och inte funnit att dessa var mer extraordinära än celebriteter som lyckats förutan denna lyckospark i ändan från den avlägsna stjärnan. Men eftersom jag bara har födelseklockslag på cirka 17% av alla dessa celebritetsfödelsedagar vet man naturligtvis inte säkert. Regulus KAN ju vara involverad i horoskopen men på sätt som bara det exakta klockslaget anger, t.ex. genom att ockupera något av de fyra "världsligt prominenta" hörnhusen. Det skulle innebära att de MÖRKA TECKNEN alltid ockuperar hörnen då Regulus är som starkast vilket stämmer med fakta. 

Det är alltid mörkermännen som förefaller vara de mest förtroendeingivande, de talar långsamt och tryggt och rör sig med kalkylerad (eller naturlig) gravitas. Ingen litar på en snabbtänkta eller av Ljuset dominerade människan med kvicka kropps- och ögonrörelser. Vesslor! Den halvtröga massan känner att något pågår som den inte har full koll på och lägger istället sin röst på den som man tycker sig förstå eftersom den är t.o.m. trögare än man själv! Så kommer det sig att en sådan bedragare som Jimmie Åkesson lyckades fånga en stor del av väljarna, hans delaktighet i Mörkrets kvalitet är ansenlig och har t.o.m. Bedragarens stjärna Algol på helt rät linje med sin Sol, precis som den skandaldrabbade moderaten Sven-Otto Littorin. 

Ingen ska säga att svenska folket inte har en fenomenal talang att välja det mest korruptionsbenägna materialet ur sina led till ledare! Det problemet var uppe till granskning så sent som i ett inlägg dagen före detta.

Men Karolinskas ordförande har nu en Måne som inte beter sig lika ärbart som en Regulusförstärkt Sol skulle ge vid handen. Månen i Kräftan är den renodlade symbolen för en begärsfylld näringssjäl, den lägsta delen av vårt komplexa själsliga väsen enligt antik människosyn. Den romerska nyplatonisten Plotinus har ofta nämnts på bloggen, men Iamblichus, eleven till hans elev Porfyrius, förtydligade det som tidigare kanske inte var helt tydligt i den nyplatoniska traditionen: det existerar själar av olika kaliber och precis som i den kaldéiska religion som påverkade astrologins utformning talade Iamblichus om "rena själar" som inte längre återföds genom ödeslagarnas försorg utan av egen fri vilja. Dessa höga själar har inget att hämta från jordens små nöjen längre utan är enbart här (precis som buddhismens bodhisattvas) för att hjälpa andra till bättre tankeklarhet. 

Anm. Jag ber om ursäkt för att namnkonventionen blivit rörig. Det finns föga att läsa på svenska språket om de stora tänkarna så jag har vant mig vid latinska och grekiska namn i deras engelskspråkiga stavning. Och de kolonialistiska engelsmännen våldförde sig verkligen på andra kulturer: den kinesiska samhälls- och moralfilosofen Kung Fu Tse blev t.ex. det fejklatiniserade Confucius.

Rimligen borde jag från första omnämnande istället för Plotinus och Proclus ha skrivit Plotinos och Proklos. Men då så inte skedde introducerar jag den närapå aggressiva förespråkaren av tre typer av mänsklig själ som Iamblichus snarare än det för svenskan mer korrekta Iamblikos. (Han var syrier som så många av de stora tänkarna i Platons efterföljd men grekiskan var ju världsspråket vid den här tiden.)


Att en klar tanke krävs för att komma någonstans, är ett som är säkert - se Anders Ekbloms typiskt "kreativa" födelsehimmel med mängder av aktivitet i Eld och Luft, hetluften som riggar spelet nere i Jord och Vatten (den materiella lergyttjan) redan innan showen startar! Ja, dessa hypervakna människor, "eldsjälar" av ett visst slag, påminner om Iamblichus "rena själar", mer gudomliga än mänskliga, men det som sänker Anders Ekblom och gör honom lägre än de låga är att han ännu inte är helt fri från själviskhet och den simpla djursjälen inom sig. 

Månen i Kräftan betecknar hans formidabla blindfläck om man utgår en Sol i första huset, närigheten i Vattenelementet, dess hunger efter det medvetande som Själen har enbart genom den gudomliga Eldens närvaro i världen ("pur kognitiv kapacitet"), mörkas genom det lunära sinnets undanskymda husplacering. 

Det människan inte är medveten om i sitt solära, utagerande ledarskap, det har en häpnadsväckande stor kontroll över henne. Vi kan alltså säga att Sol och Måne är lika viktiga här, men att Månen intar rollen som den onda daimonen, vilket är vad 12e huset kallades av grekerna. I detta fall är således Vattenelementet i dess passionerade (rajasiska) tillstånd en ren utsugardemon som verkar från sjukhuspampens eget omedvetna! Är det då konstigt att han är insyltad i denna Sveriges värsta skandalaffär sedan Bofors och svenskarnas vidriga mutor för att sälja vapen och död utomlands för att gynna sig själva?

Efter att ha fått vittring på svagheten i Ekbloms horoskop är det bara att noterat hur sinnelaget ytterligare degraderas av den sluga och ränksmidande Saturnus -  jag förklenar här denna mäktiga planet då den befinner sig i det moraliskt tvivelaktiga tredje intellektshuset. Detta kan representera räknenissar och allmänna krämare, i synnerhet som Saturnus "förädlade" placering i jämviktens tecken Vågen (Justitia!) här tappar höjd när Vågens härskare Venus står i självberikaren Jungfrun, i 2a huset för "mina pengar"! Den som bara såg Solen med Regulus och tolkade kartan utifrån bara två parametrar, gjorde en gruvlig felbedömning av mannens ledarskapskvaliteter. När man vidgar blickfånget ser man plötsligt vilken snäv och materialistiskt hungrande typ det här är.

*****

Solascendenter är en nödlösning när klockslag saknas och har av nödvändighet nästan alltid planeterna i solens närmaste kretsar runt sig, i 12e, 1a eller 2a. I just Ekbloms fall, som jag just skisserade saken, är det dock Månens kritiska position som sedan leder till insikten om att Saturnus ingår i en bedräglig och lögnaktig variant av Luft/Vatten-dissociationen, vilket till sist öppnar för att den solen näraliggande Venus faktiskt rotar hela denna lögnmentalitet i något så simpelt och föga ärbart som jakten på mer pengar till den egna plånboken. 

GODA exempel på Mån-Kräftan i 12e torde vara alla de som jobbar inom sjukvården, men räkna med att Solen då inte står i 1a huset eller i ledartecknet Lejonet. I mer avancerade horoskop uppstår den paradoxen (och astrologin är full av tolkningsregler som tycks oförenliga med andra regler) att 12e förlusthuset (eller den onda daimonens hus) ger osjälviska och självuppoffrande människor. Men med Sol-Lejonet i egocentrum får, som jag försökt beskriva, Mån-Kräftan en helt annan betydelse.


Bonusspaning

För att prova allmängiltigheten i den här astroLogiskt grundade tolkningen genomsöker jag tiotusen sparade födelsedagar på jakt efter merparten av Ekbloms kritiska placeringar: Sol-Lejonet-i-första, Mån-Kräftan-i-tolfte och Venus-Jungfrun-i-andra. Jag utelämnar den viktiga Saturnus eftersom denna generationsplanet med sin långsamma rörelse genom zodiaken skulle kunna leda till Ekblom som enda träff. 

"Allmängiltig" kanske att ta i eftersom insamlandet av horoskop för celebriteter och offentligheter fått en viss slagsida åt det skandalösa - det är tidningsrubriker som tillhandahållit de flesta fallen. Men dessa tiotusen kartor innehåller faktiskt inte fler brottsdömda än i ett representativt utsnitt av befolkningen, så, åter, det skandalösa kanske i själva verket bara motsvarar det ärelösa släkte människan i stort är. (Hinduisk astrologi placerar vår art i Rajas guna, det gungfly som är Passionen - ömsom tenderande mot Ljuset och sen mot Mörkret).

Frågan är vem som har originalet och vem som plagierade när Nya testamentet låter Jesus säga: "Gå genom den smala porten, för bred är den väg och porten som leder till förstörelse, och massan går på den." (Matteus 7:13)

Eller som de äldre kaldéiska fragmenten (som Iamblichus älskade) formulerade saken: de rena själarna är per definition väldigt få (den sattviska eller ljusa människotypen kallas "theourgerna" (min halvsvenska) i dessa fragment, de som nått så långt i sin själs rening att de har intelligensen att "frammana gudarna" (teurgi kan liknas vid vit magi, utövad av dem som insett att man måste åkalla sin inre gud, vem den nu är, för att nå sin fulla potential. 

Ofta jämställdes det egna födelsehoroskopets ascendenthärskare med den gud man stod närmast i den himmelska hierarkin! Katolska kyrkan förbjöd platonismen och stal sedan idén - helgonkulten är exakt samma antika tanke om att anknyta till den som är "gripbar", en bit högre upp i hackordningen och här kommer produkten "Jesus" in som en lättsålt gränssnitt för den enkla människan att gripa tag i, i hopp om upphöjelse efter sin död snarare än att förvisas ner i Hades (Underjorden, Helvetet). Den Högste är det inte ens lönt att fundera över, enligt romaren Plotinus. Den Ene är troligen inte ens medveten om de små människokrypen, menade han. Det är däremot Demiurgen, Världsskaparen. Många filosofer trodde judarna misstagit sig på Gud och tillbad Världsskaparen istället för det mer abstrakta filosofiska gudskonceptet, i och så måtto judarna verkligen trodde att "Gud hör bön" så kan det ligga något i tanken. 

Allt beror på VAD man definierar som sin Gud, och därför var inte alla födslar strikt underordnade ascendenthärskaren. Vissa horoskop omvittnar att det nyfödda barnet är en av de "rena själarna" - en av teurgerna - och därmed komna direkt från "stjärnhimlen", tanken liknar hinduismens avatar-begrepp. Avataren är en ren gudsinkarnation i människokropp och kan per definition inte ha någon av de planetära gudarna som din dirigent. Läsaren kan själv spekulera över hur ett horoskop ser ur som styrs från bortom vårt kosmos, vårt solsystem...). 

Tre variabler ger 19 träffar förutom den profiterande råttan i Karolinskakonstruktionen skapat just för gnagare av hans slag:


 1. Charles Spearman;10.9.1863;12:00 - psykolog, en av de 50 som en gång signerade ett manifest som fastslog att det existerar något sådant som "allmänbegåvning" ("g") - mycket passande ett SolLejon att hävda en allmän kognitiv princip!
 2. Fritz Pregl;3.9.1869;12:00 - Nobelpristagare i kemi
 3. Leopold Ruzicka;13.9.1887;12:00 - Nobelpristagare i kemi (notera att sent 1800-tal/tidigt 1900-tal var när kemin var stor och materialismen bredde ut sig som en farsot över västerlandet)
 4. Slobodan Milosevic;20.8.1941;22:00 - serbisk politisk massmördare
 5. Jacqueline Bisset;13.9.1944;12:00 - brittisk aktris och i sin tid "sexbomb"
 6. Dolly Martin;13.9.1944;12:00 - lustigt hur saker tenderar komma parvis, Martin född samma dygn som Bisset och en utvikningsbrud i Playboy. Har inte undersökt deras "look-alike"-faktor...
 7. Joey Heatherton;14.9.1944;12:00 - ...vari det börjar bli lite spöklikt, bara ett dygn senare ännu en "glamourmodell", dvs någon som exponerar sina behag för den simpla penningen! (Sökmönstrets "fallna" Venus i Jungfrun?)
 8. James McNerney;22.8.1949;12:00 - groteskt överavlönad CEO/vd
 9. W. James McNerney, Jr.;22.08.1949;12:00 - CEO flygplanstillverkaren Boeing, en av världens mest högavlönade
 10. Shelley Long;23.8.1949; 7:15 - aktris som ersatte Kirstie Alley i populära tv-serien Cheers (om livet i en irländsk pub i Boston). Tämligen blek i jämfört med sin yviga föregångare men trivsamt charmig i rollen
 11. Robert Courtney;15.9.1952;12:00 - girig ekonomisk bedragare (apotekare) som spädde ur mediciner för att tjäna mer - hur passande med tanke på att vi nu diskuterar råttboet Nya Karolinska!
 12. Elvis Costello;25.8.1954;12:00 - började som arg punksångare och blev sen en borgerlig och pretentiös pösmunk som sitter och fläskar i tv-soffor och gör "projekt" med "viktiga" personer som svenska sångerskan von Otter... Paradexempel på hur Lejonets naturliga känsla av utvaldhet ger dem hybris...
 13. Anders Ekblom;26.08.1954;12:00 - och dygnet efter Elvis Costello vårt jämförelseobjekt som t.o.m. bär nästan samma glasögon som Costello...
 14. Stephen Fry;24.8.1957; 6:00 - uppblåst brittisk karaktärsskådespelare vars besvikelse inte visste några gränser när han deltog i någon brittisk tv-serie som släktforskade på landets celebriteter och "konungsliga" Fry visade sig stamma från något Centraleuropeiskt fattigdistrikt. Inte en droppe ärorikt blod... Fry:s födelseklockslag ger honom en kroppslig Lejonascendent varvid Månen-i-Kräftan här kan förklara hans homosexualitet - Sol och Månen spelar inte pingpong med varandra när den mörka sidan är undanröjd. Det ger fritt fram för den självupptagna narcissism som jag menar är en psykisk sjukdom som  förklarar många fall av homosexualitet.
 15. Eva Lindström;24.08.1957;12:00 - fd departementsråd under näriga Brunkol Dambergs näringsdepartement. Sparkad för "informationströghet" under IT-skandalen (Transportverket).
 16. David Fincher;28.8.1962;12:00 - regissör med fäbless för "ultravåld" ("Seven", "Fight Club" och liknande filmer)
 17. Tommy Waidelich;13.9.1963;12:00 - högerpartiet socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesman
 18. Lena Hennel;13.9.1963;12:00 - författare, devot porträtt av Fredrik Reinfeldt i SvD efter att han abrupt hoppade av skutan efter valförlusten (och gick till en amerikansk bank)
 19. Niclas Carlsson;15.09.1971;12:00 - entreprenör som lovprisade skandalfirman Allras vd, som lurat av svenska pensionärer pengar.
 20. Stacy Fuson;30.8.1978;12:00, en fjärde hora för pengarna, nakenutvik i Playboy

Det är inte utan att den här gruppen leder tankarna till att Lejonet visserligen är DJURENS KONUNG men inte mer. Djurriket är en lägre värld än den människans själ tillhör. Iamblichus tre slag av människosjälar är bara början på en äldre tids taxonomi som samtidigt är en glidande skala där det finns människor som faktiskt lever lägre än djuren gör och mer liknar demoner!

Annorlunda uttryckt: Eldelementet kan (ibland till förvirring) användas på olika sätt, dels som sinnebild för just det animala livet men också som symbol för gudaväsen. Zodiaktecken = zodion = något litet och levande - jfr. Platons tanke om att Formerna/Idéerna är levande intelligenser. Det är i detta ögonblick man slås av att zodiaken - ursprungligen en kaldéisk uppfinning - möjligen favoriserar vissa zodiaktecken framför andra, även om de 12 tillsammans sammanfattar "Varats stora kedja" från Den Högste ner i mångfaldens och förvirringen värld och hela vägen ner till den ultimata Ondskan, den motpol som beskrivs som fullständigt oinformerbar och total negation, dvs. urmaterien som döljer sig som ateisternas absoluta Intighet (nihil) bortom de världar kvantfysiken söker förstå. 

Kan själar förirra sig så långt mot "det Yttre Mörkret" att de, trots att de har odödligheten som arvsrätt, upphör existera? Då ligger en del teknokrater och naturvetare i farozonen, och hela Sverige med dess inofficiella statsreligion satanismen, dyrkan av den lägre Gränsen och dess makt över medborgarna. 

Det är denna låga men outtalade målsättning (det sekulära samhället) som föder groteska missbruk av medmänniskorna som det Nya Karolinska och dess profiterande på skattebetalarna så väl illustrerar. Därav svenska folkets upprördhet, även om de grävande journalisterna är kloka nog att inte diskutera det ekonomiska system som framföder Djävulen inom så många av oss. Den som vill behålla jobbet inom Bonniers lär sig undvika det verkliga scoopet och nöjer sig med att fokusera små isolerade yttringar av Den Ondes framfart i Sveriges folksjäl. (Se otaliga inlägg om nationalhoroskopets måndisponent under inverkan från den onda stjärnan Algol.)

tisdag 27 mars 2018

Bildbyline
Det brukade kallas bildbyline, sidokolumnen (avskuren med en linje) som rymde skribentens ansikte i miniatyr. Nu har de allt mer desperata medierna givit världen bild-centerfolds - likt pinuppor i Playboy fläks skribenterna upp som det dominanta motivet. 

Här, i Expressen, fattade jag ingenting utan trodde först det var den beryktade porrbruden som hotade spräcka Trumps äktenskap. Sen insåg jag att det var journalisten Frida Boisen som sabbar hela bildspråket genom att själv tilldelas huvudrollen som den som separerar makarna. 

Inte hennes Boisens fel, men de tanklösa klåpares som idag skapar tidningarna...

Sveriges lögnmentalitet angriper nu folkkroppens hals

[Om det här inlägget tycks läsaren ovanligt mångalet i sina associationer beror det kanske på att både Sol och Måne idag ligger i Vattenelementet och Månen i konvulsion via konjunktionen med demonens huvud, Rahu. Som bloggen tidigare noterat insåg redan Herakleitos att "den torra själen var den bästa"! För ett exempel från bloggens första år, se fallet Whitney Houston.] 

*****

Svenska Dagbladet innehåller bakom betalbommen nyheten att Sverige drabbats av en okänd allergi som går rakt på strupen. Eftersom barn drabbas tycks tidningen resonera som att den som har råd att sätta barn till världen också har råd att betala för att informera sig om denna skrämselnyhet...

Den begåvade läsaren kan kontemplera följande serie bilder och själv dra sina slutsatser:


Zodiakmänniskan beskrevs redan i
senantiken. Denna version från
en schweizisk kalender för år 1500.


SVERIGEHOROSKOPET:Sverigehoroskopet har här roterats för att placera zodiakmänniskans ömmande punkt i hus ett, som subjektet. Den brännande och skadegörande planeten Mars är av naturen en illgörare och för munnens och halsens tecken Oxen är den dessutom en verksam illgörare - den gör visserligen sitt ofog men utfallet blir inte det tänkta. 

En verksamt ond Mars är verkligen en halvmesyr och vad som blir av den, beror nog mycket på i vilket tecken den står. Ur hälsosynpunkt verkar det rätt att en uselt genomförd attack mot svenskarnas halsregion inte lyckas som tänkt, i så fall hade halshuggningen gjorts med ett välriktat snitt från bödeln. Istället får den svenska folkkroppen en överkänslighet i halsregionen som om vi kollektivt mindes - psykosomatiskt - bestraffningen för något brott i avlägsen tid som svenskarna är kollektivt medskyldiga till.

Glöm inte att Satans stjärna representerar Guds Åklagare. (Stjärnan identifierades troligen som symbol för en ond makt av kaldéerna, en tanke som påverkade judarna och därefter araberna, vilka senare gav den det namn, al-Ghul, som latiniserat gäller än i dag). Den svenska svenska självlögnen kan, när den uttalas med munnen, anknytas till den judiska termen Lögnens ande som esséerna kontrasterade med Sanningens ande. 

Nya testamentet har utan de kristnas vetskap bevarat många tankar från det esséiska samfundet, vars tankar tycks ha format mycket av Jesus världsbild, till och med när han går emot rörelsens mer extrema asketism. Mot Johannes Döparens diet, gräshoppor och vildhonung, förklarade Jesus att mattabun är rent trams, att det inte är det som går in i munnen som förorenar människan utan det från hennes hjärta som hon ger hals om

Kort sagt, det är en sak att tänka i illvilja (och på annat ställe likställs tanken med handlingen), men att kläda sin illvilja i ord är att faktiskt begå en handling. Bara helt apropå det övermått av hatiska troll som det moraliska sammanbrott som kallas Sverige genererat. Inte konstigt att strupen på folkkroppen tar skada med sådana politiker och nättroll ute i buskarna...


Med Oxen/halsen i blickfånget (hus 1) uppstår dessutom det pikanta omen att 6e huset för fienden och ohälsan kommer att representeras av den svenska Vågascendenten, vår persona ut mot världen och då Venus härskar över både Oxen och Vågen tycks det som om att det är vårt falska och ormtungade beteende mot omvärlden som återverkar som direkt dålig karma på folkkroppens hals. Dårar börjar leta förklaringen till den nya allergin i födoämnen, men förklaringen ligger på en mycket högre och andlig nivå...

Som ofta påpekat på bloggen har halsens tecken Oxen inte mycket tur med sig här i världen, symbolen betecknar ett arbetsdjur som människan använder som en slav. Inte ens Venus, Oxens egen planet, är på dess sida! Den verksamt onda Venus som tillfällig ägare av ohälsans och fiendskapens 6e hus placerar sig i 9e huset för utlandet. Det kan man ta som en bekräftelse på vad jag just sade: det är något i Sveriges uppträdande eller verbala agerande mot eller i utlandet som återverkar negativt på de svenska halsarna. Folkkroppen får kollektivt betala för den skuld utlandssvenskar drar över sitt hemland. 

Jordelementet tyder på att detta är karma av låg, somatisk sort, den typ av övertydliga korrektioner som drabbar dem som inte reagerar med vare sig intellekt eller känslomässiga varsel. Svenska makthavares trixande för att göra landet till än det ena (NATO) än de andra (leverantör av krigsvapen till nattsvarta regimer) resulterar att den orala månglaren får bölder i halsen på hemmaplan. Svenskarna har varit för passiva, de skulle ha tagit sina högafflar och mobiltelefoner som tillhyggen och marscherat på Rosenbad för länge sedan. Nu är de själva smittade av politikernas vanstyre och ointresse av folkets vilja.

Astrologin är en hybrid, en sammansättning av många olika traditioner. Hälsoomen är inte enbart relaterade till zodiaktecknen utan även planeterna har fysiologiska denotationer och om strupen är föremål för den krigiska Marsattacken, så instämmer (med lite god tolkningsvilja) även luftvägarnas Merkurius. Sätter man nationalhoroskopets benägenhet till sjuklighet (Mars) i centrum landar FOLKHÄLSAN i 10e stats- och makutövarhuset som någon slags ledande motiv. I grund och botten är den blodpumpande Solen god för Oxen (en verksam välgörare), så underförstått kan det vara dålig kroppscirkulation som bidrar till halsproblem. 

Samtidigt är luftvägarnas Merkurius angripen av expansiva Jupiter, rikemansplaneten som skapar komfortabla livsomständigheter. Den gör INTE Oxen något gott. Arbetsoxen symboliserar, om man så vill, straffet för själens dumhet att gå ner sig i KÖTTET, i synnerhet om man sedan slocknar i huvudet och bör kroppen till sin religion. Jesus skulle ha lidit med den svensk fitnessdårskapen och begrundat hur ett folk så helt kunde tappa allt intresse för det som utgör den verkliga människan och bara fixera sig vid det yttre höljet... 

Stack något åt Jesus en historiebok som berättade om hur adel och myndighet låtit det svenska folket svälta genom historien, skulle kanske t.o.m. Guds son lära sig ett och annat. Bland annat om hur vissa Synder är så stora att den enskilde inte kan lästa sig alltför hårt. Man är bara del i en större röta, del i en Korruption som vandrar genom århundradena som en osynlig men absolut verklig ond ande! Det är en sådan ond ande som finns markerad i Sveriges nationalhoroskop och som nu börjat bryta ut på den enda nivå svenskarna längre reagerar på: den somatiska.

Givet den här specialkartans mix av sund arbetskraft (Solen), den onda Rike Mannen (Jupiter) som gör sin förmögenhet på de enkla och krassliga arbetsoxarna och luftvägarnas Merkurius som drabbas av detta, får nu Sveriges intressanta "ömsesidiga reception" mellan just Merkurius och Saturnus en ny skruv. I samband med statens vilja att piska svenska arbetsoxar att knota på i "arbetslinjen" för korvören medan Överherrarna slussar ut övervinsterna till skatteparadis (utlandet igen, 9e huset), är det intressant att notera hur "receptionen" kopplar stat (10e) till ekonomihuset (2a). 

Statens intresse för folkhälsan handlar bara om minska kostnaderna för sjukdom, sjukskrivna påverkar de siffror som sysselsätter så många av landets räknenissar. Staten har inte det minsta intresse av folkets välmående för välmåendets egen skull. En Stat (Vattenbäraren är ett av de universalistiska tecknen) kan inte relatera till en enskild enkel person (Oxen). 

Min gissning är att nationen just håller på att föda en eller ett knippe nya folksjukdomar - i Sverige är SJUKDOM det enda sättet Underklassen kan signalera tillbaka till Överheten hur SJUKT deras styre av befolkningen och det som borde vara de svenska intressena, är. Vilka borde de svenska intressena ha varit? Att styra om vapenindustrin till grundforskning för att läsa världens problem! Istället har Sverige sällat sig till de av världens nationer som ÄR problemet!

måndag 26 mars 2018

Sverigehoroskopet och offentlighetsprincipens försvagande efter EU-inträdet

Två debattörer hävdar i DN att den svenska offentlighetsprincipen har försvagats till följd av EU-medlemskapet. Det är ytterligare en sakfråga som tydligt förespeglas i Sverigehoroskopet av år 1974 trots att de starka påverkanskrafter som tvingade/lurade in svenska folket i EU satte sig i rörelse flera år senare. (Se förra inlägget för ett kort resonemang om skillnaden mellan den tidsbundna Naturen och Platons eviga Idévärld och hur ett horoskop visserligen "föds" i tiden men pekar tillbaka mot den senare, eviga Idévärlden.)

Springande punkt i frågan om vår sviktande transparens på hemmaplan ges av samma kluvna horoskopbudskap som flera gånger beskrivits som den svenska elitens de facto expansion till någonstans i utlandet och hur man från detta nya globala och svårpreciserade nav skapar expansivitet och förmögenhet för den minoritet av folket som i någon mening kan kalla sig ledare. För att vara ett nationalhoroskop från socialdemokratins sista gyllene år är detta ett skrämmande budskap om den marknadsliberalism som Sverige inom bara några år kommer att köpa med hull och hår och som idag gör att veka politiker - som dem i Stockholm - bönar och ber om att få husera det ena Apple-palatset efter det andra till den hämningslösa konsumtionens ära!

Offentlighetsprincipen är inte svår att stava om till Sveriges soltecken Vattenbäraren, den i gammal kaldéisk uppfattning "all-omfattande" eller "väldige". Det kosmiska världsalltet som sinnebild för det romaren Plotinus kallade All-Själens jurisdiktion. Vattenbäraren indikerar den "noetiska" eller intellektuella andevärlden som likt arkitektens ritbord föregår den realiserade byggnationen i den kroppsliga verkligheten. I "Himmelen" råder både full transparens eftersom andesjälarna till skillnad från deras fördunklade och i egon höljda vänner nere på Jorden. 

Men andevarelsen är också fullt kapabel att dölja sig och bara projicera en del av sig själv. Kanske är det tröttande att vara "allt-i-alla", dvs. Gud, i evigheters evigheter... Reinkarnation är ett sätt för en andevarelse att ta sin individaspekt till ett extremläge, även om inte  mänsklighetens alla medlemmar är exakt lika fallna och intrasslade i det stora kretsloppet. Ett bra test på graden av fallenhet är att fråga sig när man senast omsatte en tidningsrubrik till egen intellektuell reflektion. De som slukar nyheter som om det var skräpmat har gått ner sig långt i det Platon kallade "gyttjan".

Borgerlighetens aversion mot kollektivism är således ogrundad då varje individ till sin natur både är sin egen och bara en aspekt av det gudomliga, kollektivismen eller det all-innefattande är basen för människoblivandet. Borgerlig privatism framstår som en extremt låg grad av medvetenhet, som ett barn som just upptäckt att hennes kroppshölje signalerar åtskillnad och som sedan låter sig nöjas med trivial sinnesdata - hela livet igenom!

Sverigehoroskopets expansiva Jupiter-i-Vattenbäraren är i grunden en utmärkt placering för att expandera konceptet om att alla ingår i den totalitet (av individuella entiteter, tankar, idéer) som är Vattenbäraren - den som föregår Vattnet/Naturen. 

Så vad i kartan stödjer DN-debattörernas tes att offentlighetsprincip försvagats efter vårt EU-medlemskap (samtidigt som vi tydligen berikat övriga EU-medlemmar så att de tagit efter det offentlighetstänkande som vi nu själva håller på att montera ned)? 


Sverige har en otroligt viktig ömsesidig reception mellan härskaren till soltecknet och härskaren till 9e utlandshusets tillfälliga ägare, Merkurius. Lustigt nog har den svenska eliten (Solen+Jupiter i ledarskapets 5e) förlorat jämvikten på hemmaplan genom att placera sitt fundament - Saturnus - i utlandet och dessutom regressivt relativt det ultimata bud som all-omfattande Vattenbäraren indikerar. Att "bara" placera Saturnus i ungdomliga Tvillingarna ger en ytterst lättviktig ålderman, och de allt sämre (och allt yngre) svenska politikerna i vår tid omvittnar att Sverige förlorat bäringen och bara fejkar, som den lillgamla Annie Lööf eller Gustav Fridolin. Dessa är - som så mycket annat i Sverige - bara tomma tankefoster med bristfällig kontakt med det som verkligen är Alltet, dvs. det sekulära Sverige hatar mest: en total modell för verkligheten som innefattar insikten om att man måste grunda all politik i Himmelen förrän det kan bli ett himmelrike på jorden, en njutbar värld för alla att dela på - ja, Vattenbärarens tecken luktar socialism eftersom våra andesjälar vet att ingen är en isolerad atom utan att Alltet är ett sammanhängande helt, vilket i sig bara är en tanke, av Gud vet hur många, hos Gud...

Om nu Sverige förlorat i transparens måste det bero på att den ultimata gränssättaren Saturnus i 9e utlandshuset påverkat Sveriges gamla självtillräcklighet och naiva upplevelse av att vara världens ultimata måttstock. Likt en bipolär människan svänger Sverige från uppblåsthet (här: full transparens) till något som mer liknar omvärldens mer slutna förhållanden. 

Missa inte hur Draksvansen/Ketu står redo i 9e huset att beröva Sverige dess fundament, dvs. hela dess Vattenbärarideologi som i bästa realisation både innefattar statens fulla transparens och individernas totala rätt till integritet. Jag har pekat på hur den hinduiska läran med planetära ödescykler placerat Sverige under en ond demon 2002-2020 och demonen var överdriftens Drakhuvud/Rahu. 

Placerad i tredje kommunikations- och mediehuset tecknas en generationslång informationskorruption inom Sverige (profitdriven svensk skola!). Det är passande att nu visserligen globala Facebook-skandalen briserat under denna cykel, men att Sverige som krypande som en usel fursteslickare lockat hit företaget att bygga hela hangarer fulla av spiondatorer genom att ge Facebook allsköns förmåner. Facebooks uselhet är därmed Sveriges egen och det som händer vid norra månnoden - när man i övermod tänkt sig bli som en av gudarna - återverkar också vid den södra - när den övermodige bestraffas.

Debattörerna i DN ser hur EU-regler smusslas in i den svenska offentlighetsprincipens lagtexter och urholkar dem inifrån - inte alls olikt den "indifferenta" Ketu som är raka motsatsen till drivet i Rahu. Naturligtvis passar det perfekt att drivet ligger i 3e mediehuset och att debattörernas främsta exempel tycks vara Margot Wallströms och Utrikesdepartementets undanhållande information från grävande journalister. 


Man kan också spekulera över det faktum att expansionens Jupiter disponeras av eller vilar på den kontraktionens princip som Vattenbärarens härskare Saturnus representerar. Det allomfattande Luftelementet kopplas med andra ord till den Saturnus som "klämmer åt sina egna" ("Saturnus äter sina barn"). 

Jupiter i Vattenbäraren kanske trots allt inte är så fördelaktig? Totaliteten kan inte överskridas - då vore den inte Totaliteten - så när den ständigt expansiva Jupiter uppfyllt Alltet - ett extremt tillstånd - då aktiveras Saturnus som tvingar det stora att krympa mot litenhet. Jag upptäckte (eller återupptäckte) i gårdagens inlägg om GW Persson att någon "gammal grek" tänkt tanken att det var luften som via tryck framfödde vattenelementet. 

Det låter som en väderrapport, där varmluft stiger uppåt och återvänder som nederbörd... Kanske den nyplatoniska 300-talsfilosofen Proclus lånade mer än man kan tro från den naturorienterade Aristoteles? Hans närmare inspiration, romaren Plotinus, inarbetade ju en hel del av Aristoteles i sin platonska filosofi. 

Är den här detaljen från Proclus metafysiska modell i själva verket en spin-off på fenomenet där Luft i närmandet till den gudomliga Elden alstrar en tredje verklighetsordning, Naturen eller Vattnet. Då blir faktiskt den grek begriplig som, tydligen, såg Luft som Vattnets skapare. Vi är tillbaka vid den gamla klassiska emanationsläran: Den Ene --> Intellektet --> Själen (--> kroppslighet):Det är först i och med Naturen "Gråterskan" uppstår. Naturen gråter (krokodiltårar) för de naturens barn hon tvingas förinta för att själv kunna utgöra en approximation - över tid - av det som är tidlöst och evigt i det gudomliga Intellektet med dess fria inflöde från den gudomliga Elden.

Man kan likna de gråtande och klagande journalisterna vid Naturens ömhudade barn som numera förvägras inblick i makthavarnas förehavanden som en följd av det gradvisa nationella självmord som tecknas av Sverigehoroskopets uppbundenhet vid utlandshuset. Här är faktiskt på Idévärldens nivå ett argument för de invandringskritiska rösterna i Sverige! 

De har rätt att den svenska, förmögna överheten (Solen+Jupiter) med politikerna som deras knähundar håller på att förstöra allt gott som Sverige nu en gång kan ha ägt som seder och bruk. Men på Luftnivån handlar det inte så mycket om banala människor fruktan inför mörk hy utan om principerna om ett land som en självsubsistent entitet, en nationalsjäl med ett arv och en kultur att vårda.

Istället vände vi oss till Amerika och försökte bli som dem. Ja, till och med USA:s enorma fattigdom ville Överheten till sist importera. Offentlighetsprincipens försvagande är kanske det minsta problemet i det här nationalhoroskopet som har en timer inställd på självdestruktion inom en inte alltför avlägsen framtid. Die Hard - hämningslöst.

Svenskt mediefolk gnäller över att de inte får tillgång till dokument som brukade vara offentliga samtidigt som tidningsägarna ligger i säng med samma rika överhet som söker förinta landet i för att garantera sitt medlemskap i den elit som driver västvärldens globala marknadsliberalism. Läget för Sverige är nu så allvarligt att det inte längre går att göra ett journalistiskt arbete eftersom arbetsgivaren inte godtar sådan grävande journalistisk som ställer de stora systemkritiska frågorna. Däremot ligger det naturligtvis i Bonnier-DN:s agenda att få bort regeringen Löfven till valet. Därav denna ettrighet i frågan om Margot & Utrikesdepartementet (och deras förvisso mystiska beteende) och den tacksamma publiceringen i DN av debattinlägget som utmynnade i dessa tankar över morgonkaffet.


söndag 25 mars 2018

Leif GW slår an en ton i den mörka delen av svenska folksjälen


Moderaterna under Fredrik & Filippa Reinfeldt sökte
göra detta till Sveriges nya nationalsymbol

Leif GW Persson har sagt att hans namn ökar tidningarnas upplagor och DN är skamlös nog att inkludera den uppgiften när de - också - skriver om fenomenet GW. Eftersom jag redan gått två rundor med horoskopet (den senaste i december 2015 efter att ha blivit tipsad om mannens födelseklockslag), vill jag peka på den astrologiska förklaringen till hans oerhörda popularitet, det vissa gamla grekiska filosofer kallade universum sympatisvängningar, sympatheia.När DN placerar GW bland andra exceptionellt folkkära svenskar men med det fega tillägget "kanske" för allihop, är förslagen Lill-Babs, Gudrun Schyman och Mikael Persbrandt. Det är bra att journalisten reserverar sig mot sitt eget urval eftersom det bara blev ett rätt av tre. Förutom Lill-Babs vars storhet tillhör ett äldre och mer uniformt Sverige då alla konsumerade samma underhållning i en enda tv-kanal, kan Schyman och Persbrandt knappast sägas vara mer än sektledare, avgudade inför, respektive, vänsterfeminister och spelmissbrukande manlig underklass. Jag skulle ge GW samma särställning som Lill-Babs.

När den sideriska zodiaken ännu var en ny upptäckt slappnade jag av och lät verkligt folkliga namn (som jag uppfattat saken) strömma in i huvudet och fick jag nästan gåshud när jag vid omräkning till den sideriska zodiaken upptäckte att jag producerat fem Vattenbärare rakt ur huvudet - Sveriges soltecken sedan Regeringsformen 1974! Ett par av horoskopen hade jag inte tittat på sedan jag noterade födelsedagarna och det var redan på 80- eller 90-talet. Här verkade det existera en dold struktur som gjorde sig förmärkt och som den sideriska zodiaken - men inte den västerländska tropiska - förmådde synliggöra!

Namnen som dök upp 2009 när jag lyssnade efter "folkkära artister" i anslutning till den idag rejält förfolkligade f.d. rockaren Ebbot Lundberg (som tydligen haft en egen tv-serie), var Tomas Ledin (en gång lycksökande ingift i ABBA-imperiet), superfolkliga och eviga femtonåringen Gry Forssell, nämnda Lill-Babs, samt Arne Weise. Inlägget innehöll också uppgiften att frågan dröjde kvar i bloggarens bakhuvud några dagar och plötsligt dök Hasse & Tage upp och med Tage en sjätte Vattenbärare på raken! Hasse låg inte helt fel heller, varande född i Tvillingarna, ett annat av Lufttecknen.

Och det för mig till det här inläggets ärende. Sverigehoroskopet är just en mix av behärskad och organiserad systematik (Tage) och ungdomligt prövande varenda tanke och idé. Nationalhoroskopet ser väldigt lill-gammalt eller grötmyndigt ut med sin Sol åldermannens (Saturnus) Vattenbärare men med Saturnus själv i pojkslyngeln Tvillingarna. Disponenten eller basen för vår identitet är inte så gammal och vis som den söker ge sken av! Detta förklarar också vårt "IT-under" (som är pinsamt överreklamerat, vi har Spotify och ett gäng IT-system hos olika myndigheter som visade sig vara ren smörja.)

Med ett sånt nationalhoroskop är det inte konstigt att Hasseåtage på sin tid togs emot av hela svenska folket som vid den här tiden var betydligt rödare än nu efter årtionden av systematisk nyliberal propaganda som alienerat medborgarna och gjort dem till helt maktlösa arbets- och konsumtionsenheter och en stat som vare sig den leds av en höger- eller "vänster"-regering utövar samma våld mot den enskilde.

Eftersom GW Perssons karta råkar innehålla samma sol- och saturnusplaceringar som Sverigehoroskopet är det nu bara ett litet problem med hans - och Hasseåtages - popularitet. Båda föddes eller blev folkliga favoriter redan innan Sverigehoroskopet var på plats! Faller inte hela resonemanget nu och reduceras till en virrhjärnas anakronistiska fantasier?

Tvärtom! GW - född 1945 och nationalhoroskopet (Sverige efter välfärdsbygget, 1974) är ett perfekt exempel på astrologins djupaste budskap: den universella morallagen kommer från evigheten. Inte evigheten i meningen tid som aldrig kommer att sluta förflyta utan den tidlösa högre verklighet som nyplatonisterna ordade så mycket om, Nous eller det gudomliga Intellektet. Redan Platon hade noterat att tiden uppstår först på en lägre verklighetsnivå och det är därför Naturen alltid sviker sin avkomma genom att låta den genomgå en process som aldrig kan resultera i sann existens (hur den besatta vetenskapen än jobbar på att skapa en odödlig reservdelsmänniska som för att bevisa att människan är universums herrar). 

Jfr. Herakleitus, kanske den äldste "västfilosof" jag sett som alluderar till PHUSIS som Vatten och som en havererad avbild av Evigheten, eller Evigheten utsmetad som ett tidsflöde:
Arius Dydimus, a 1st century BC doxographer reported that what Haeraclitus had, in fact, said was, "as they step into the same rivers, different and still different waters flow..." (DK22 B12, emphasis added), a very different sentiment indeed: the river remains the same but its material composition changes as different water flows through it.

(Från en suggestiv universitetsuppsats om Herakelitos själsuppfattning som måhända ger en nyckel i gammal grekisk filosofi till bloggens "dissociationstendens" mellan Luft och Vatten. Har aldrig tidigare hört att vissa greker trodde Vatten var "komprimerad Luft", vilket skulle förklara Heraikleitos "Vatten är döden för en själ" - dras själen ner i en komprimerande eller förtätande virvel, förvandlas den till "Vatten" och dör i samma ögonblick som levande ande eller Luftväsen...)

Allt Naturen har att ge är ett futilt "vardande" som når sin kulmen (i Sverige ovanligt tidigt, långt innan medborgarna är beredda att bekläda t.ex. politiska eller maktbefattningar). Efter detta krön återstår bara en lång, lång nedförsbacke fram till den biologiska organismens död. Den juvenila Saturnus-i-Tvillingarna är också anledningen till svenskarnas självhat som på arbetsmarknaden avslöjar sig i västvärldens värsta åldersdiskriminering! Och ingen ska tro att regering och stat kommer att ta näringslivet i örat och rätta till det här missförhållandet. Ungdom är ju billig i lön... Landet drivs av ett perverst och skevt system och ingen nobel själ som betraktar Sverige skulle komma på tanken att gå ned och ta kropp här, med mindre det handlar om en verkligt vis själ som tar smällen och mot alla odds söker råda bot på de missförhållanden vem som helst egentligen kan se även på marknivån.Vem i Sverige vågar FALLA... framåt?


Det faktum att TIDEN börjar ticka först på Naturens nivå (Vattenelementet) och blir en kroppslig realitet först på brunnsbotten (Jordelementet) innebär att SVERIGE AV GÄLLANDE TYP (1974 års nationalhoroskop) ALLTID HAR EXISTERAT SOM EN HÖGRE SANNING. 

Med risk att känna hotet från en smygande schizofren kan man prova tanken att det existerar otaliga väsen som alla heter Sverige i Himmelen, och några av dessa entiteter fungerar bättre ihop med varandra än vissa andra. Men denna "Himmel" är fortfarande partiell berättelse för ytterst går Sverige i alla dess skepnader tillbaka på  Platons Idéer, levande intelligenser som kan existera den ena i den andra som de ryska dockorna.

Det är nu vi svenskar aktualiserar detta land från Idéernas högre värld bara för att förstöra idén genom att så handfallet acceptera våra egnas destruktion av vad som brukade vara ett hyggligt land om än med minimalt möjlighet för individualiteten att växa (se Sverigekartan för 1809 och säg hur mycket individualitet som fanns i den befolkningen: ledarskapets Sol i Oxen och folkmassornas Måne i självutplånande Fiskarna!).

Sveriges nuvarande öde kuggar i det globala ödet så vi kanske inte behöver förebrå oss så hårt. Däremot är det en skam hur dagens socialdemokrater dyrkar och försöker knyta nya band till ett USA som numera är så dekadent att det inte kan ha många årtionden kvar. Det säger något om hur marknadsliberalismen tunnat ut detta folk så att t.o.m. politikerna - de bästa från folket - tänker och agerar som rena byfånar.

Filosofen Herakleitos: "När en människa är berusad leds hon snubblande framåt av en skägglös pojke utan att uppfatta vart hon är på väg. Det beror på att hennes psyke är indränkt."

GW Persson generaliserar i DN-texten och förklarar sin framgång som kriminolog med att ämnet som sådant utövar en lockelse, till skillnad från t.ex. en fjärilsforskare. Han tycker att svenskarna är "obegripligt intresserade av brott". Synd att GW inte är student av de högre sanningarna, då skulle han förstå. Sanningen är att även här verkar Sverige i EVIGHETEN vara en plats för de förbannade själarna, för nattsvarta syndarna! Och vem är inte en självupptagen narcissist? Till följd av sin bortavlade andlighet (vi är ju världens mest sekulära land) älskar svenskarna sina deckarförfattare och alla dessa urdåliga tv-serier (med Persbrandt i hälften av dem) baserade på samma böcker. T.o.m. när det ska serveras "andlighet" handlar det bara om den dekadenta sidan, om demoner och osaliga andar. ("Det Okända", nu inne på typ sitt andra århundrade - är produktionslaget vampyrer, eller vad?)

Återigen synliggör Sverigehoroskopet ett AXIOM som tecknar till oss från Evigheten och det är folkdjupets Måne i jagiska Väduren disponerad från en formidabel Syndare: krigshetsaren Mars med Satans stjärna Algol i 8e korruptions- och dödshuset.


Jag kan inte tolka det som annat än att Sverige sedan årtionden attraherar låga och skuldfyllda själar till följd av vår djup omoraliska krigsindustri - den som ger vår onda Stat så fantastiska inkomster att den ser mellan fingrarna med vem som köper vapnen med mindre medierna granskar affärerna (som senast i Saudiskandalen som ledde till moderata försvarsministern Tolgfors avgång - honom såg man bara året därpå som sakkunnig inom krigsindustrin!)

Ur Högsta Himmelens perspektiv ter sig landet Sverige som ett svart helveteshål, och ner i denna vortex störtar sig låga, låga själar från Själens nivå (som enligt Platon och hans senare nyplatoniska efterföljare är det verkliga brottet med den genuina existensen). För att maskera sin syndfullhet ser nu svenska makthavare till att importera så mycket invandrare utan läsförmåga för att etablera låglönearbetarna som den nya svenska normalverkligheten.


PS. Världsföraktande gnostiska riktningar vid vår tideräknings början såg Själen som sådan som vilsegången och syndafallen relativt sitt verkliga hem i Nous eller hos Fadern. Även om Själen sågs i feminina termer var det ingen före den tidiga kristna kyrkans ignoranta ledare som ifrågasatte att såväl man som kvinna hade en själ och en själens rot i Nous. Hur kristendomen kom att förvalta gurun Jesus livssyn är ett av de första och största haverierna redan i upptakten till det sekulära västerland vi idag har. Dess dödsdom är redan utfärdad, så fortsätt på egen risk vifta med vimplarna McDonalds delar ut till barnen i sin värvningskampen för den Mörka Sidan.