Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 20 december 2018

Sista ordet. Boken Folksjäl som gratis nerladdning.
Som slutord från den här bloggaren: lagom till jul kan boken Folksjäl gratis laddas ned som PDF-fil.

De läsare som köpte pappersboken får känna sig utvalda som har en av de mest sällsynta böcker som skrivits på svenska om krankheten i landets folksjäl. Dessutom saknar den tryckta boken (naturligtvis) PDF-filens diskreta bakgrundstext "recensionsexemplar". 

(Tillägg 191002 - ePub-formatet tillgängligt. Pga. en konverteringsbugg saknas bibliografin i den här versionen.)

Apropå recensioner och omnämnanden dissade samtliga svenska kulturredaktörer möjligheten att ta inspireras av innehållet och en, kulturchefen för landets största tidning, gjorde det mest groteska: profiterade på uppslaget genom att låta en kollega skriva en nedlåtande artikel om astrologin med flera faktafel. Ett journalistiskt lågvattenmärke om du frågar mig.

Den svenska diagnosen drabbar inte nödvändigtvis var och en, men finns ändå överallt i samhället som en diskret tvingande hand, en politiskt korrekt standard som gör att svenska folket underpresterar jämfört med länder som ännu bärs fram av någon slags hederskultur. Vi kan väldigt lite men tror oss ändå kunna sätta oss till doms över folk och fä (eller astrologin som heuristiskt verktyg).

Bokens politiskt inkorrekta slutsatser och bl.a. svenskarnas tendens att sno åt sig lite extra i tid och otid besannades omedelbart. Medan Bonniers/AdLibris finska division följde mitt rekommenderade gatpris på 19-20 euro tyckte sig den svenska avdelningen behöva lägga på 120 kronor ytterligare - trots att Finland har högre bokmoms än Sverige (10% resp. 6). När en debattbok (låt vara originell) i Sverige landar på över 300 kr har näthandlaren effektivt dödat titeln. Man kan bli konspiratorisk för mindre.
Bemärk att det är en print-on-demand-bok: näthandlarna tar inga ekonomiska risker med att köpa på sig ett lager som förblir osålt. Det saknas därför skäl att hålla sig med den gamla världens höga marginaler. AdLibris lyckades inte ens pricka in att boken är på svenska utan anger "engelska" till förvirring för den prospektiva köparen. Så mycket för det svenska "it-undret"...

Att distanslåna från det lokala biblioteket (7 exemplar finns i några av landets universitetsbibliotek) är omständligt, så det var inte svårt att tre månader efter publicering, när hela det svenska medielandskapet valt att förbigå den med tystnad övergå i fas 2: gratis nerladdning så att alla via maximalt förenklad astrologi kan studera blåkartan till de processer som strömlinjeformar oss och gör oss lika platta i utblicken som psykotikern!

(Forskningen noterar att den psykedeliska upplevelsen tvärtom utmärks av att subjektet upplever djup och rikedom i det naturgivna. Den psykedeliska, "sinnesöppna" människan behöver inte shoppa lika maniskt som svenskarna gör.)

Mycket studienöje! Och minns att ju mer uppmärksamt du följer nationalhoroskopets toppar och dalgångar, desto mer befriar du dig från folksjälens krankheter! 

I bästa fall slutar du som en helt befriad och garanterat olönsam levande människa. Den sorts världsmedborgare alla på lite sikt kommer att bli i en postkapitalistisk värld som alla bygger tillsammans, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. För så är det skrivet i stjärnorna. Karl Marx var på rätt spår men såg bara plattmarksversionen av denna gudomliga tanke...


Tillägg

Idén "sista ordet" flög in i huvudet under morgonkaffet och kändes riktig. Efter publicerat inlägg visar sig ett horoskop mer intressant än man kunde förvänta sig. Satans stjärna eller Algol i materialistiska Oxen står exakt i väster som en opponent till den demonstrativa Skorpionen. Den Stora Välgöraren (Jupiter) stiger i öster som inte bara naturlig välsignelse utan också - till skillnad från Sverigehoroskopets "onde rike man" - som en VERKSAM VÄLGÖRARE. 

I koppling till författandets och budbärarandets Merkurius går det inte att förneka att den gratis nerladdningen (Jupiter = favörer) är ett gott ting som här berör något skrivet (Merkurius). Jupiter är också i sitt tekniskt sett starkaste världsliga läge i öster så man skulle t.o.m. kunna tänka på hinduernas namn för planeten - Guru - som att en läromästare framträder och tar till orda (Merkurius)!

Men det är också en bok på kant med den breda massan och dess föreställningsvärld - missa inte "det sociala utanförskapets" signatur ("dissociation") genom ascendenthärskaren Mars (här en god kraft) på tvären (90°) i folkideologins och den mentala totalkonceptionens tecken Vattenbäraren (händelsevis Sverigehoroskopets soltecken). 

Paradoxalt innehåller bokens mest politiskt inkorrekta exempel en variant av samma signatur! Det påminner om att astrologin är studiet av en helhet och inte enbart ett antal astrologiska signaturer som vilken räknenisse som helst kan addera. Samma omen kan betyda olika saker beroende på sammanhanget...