Bloggen startade i mars 2009, avslutades i december 2018, men är sedan oktober 2021 "återfödd". Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 6 augusti 2022

Clara Henrys onödiga skam (Eld skäms inte, men Vatten gör det)

 

En länk i någon kvällstidning leder till intervju med en sociala medier-typ som "skäms för att vara Vädur". Astroreferensen får mig att följa länken. I intervjun får man bland annat lära sig vad Clara Henry lyckats uppsnappa av astrologin som den praktiseras i Väst:

"Jag är vädur och jag skäms över att vara vädur. Vädurar är impulsiva och det är inte jag. Jag hatar att vara det och älskar att planera. "

Kvinnans misstag är begripligt eftersom hela Väst bygger på en kulturs förmåga att upprätthålla sina värderingar och åsikter, hur misstagna de än är.

Medan erfarna astrologer i vida världen en och en droppar ur det västerländska paradigmet efter att ha upptäckt den antika sideriska zodiaken, fortsätter Sverige att vada runt i västastrologins flera historiska misstag. Den lilla astrologi som praktiseras i Sverige är undantagslöst en kommersiell angelägenhet och varför ändra ett vinnande koncept, hur fel det än är? Clara Henry är naturligtvis inte född i Väduren som hon tror utan i det zodiaktecken som skapar den skam som hon missriktat riktar mot Väduren.

Fiskarna är ett av de tecken som tar på sig alla möjliga synder och bland kvinnor den klassiska typ som stannar i en dålig relation, t.o.m. när de utsätts för våld av en skithög. Just för att Fiskarna identifierar sig så lätt med den andre och är obotliga vårdare som tror deras omsorg ska leda till förbättring.

Impulsiviteten i Väduren kan tillskrivas dess härskare, den maskulina aggressionsplaneten Mars, men i Clara Henrys horoskop står också den i uppoffringens Fiskarna och ger NEGATIV AGGRESSION, dvs hon tar på sig saker som inte ens ankommer henne. Mars i Vatten är ofta en monstermagnet. För att inte komplicera det här avsiktliga nybörjarinlägget lämnar jag därhän det faktum att Fiskarna står inkonjunkt sin egen härskare Jupiter. Återkommande läsare kan dra en och annan slutsats av detta.

Men en position i Väduren finns, och det är kvinnoplaneten Venus, som i egocentrismens tecken tyvärr är en svag position, mest är intresserad av sig själv och sina egna känslor. Hon svarar därför nekande på intervjufrågan om eventuellt  engagemang i Pridefrågor, veckan för denna festival. Nej, jobbet gör henne för trött, blir svaret.

Ett intressant svar rakt ur hennes arketypiska djup: Fiskarna står bland annat för sömn när Månen är i tecknet, och så är fallet här. (Jfr. filmens maffiauttryck "sleeps with the fish[es]").  Bloggaren var en gång ihop med ett markant Fisk-dominerad kvinna och människan sov jämnt och ständigt vid vilken tid på dygnet som helst. Det verkar vara en låg energinivå kring detta tecknet, vilket kanske förklarar varför det kopplats till "världsliga förluster". Göra en YouTube-video är förmodligen lagom ansträngning för vissa medlemmar av den mänskliga arten.

Att Fiskarna relaterar till kaos (i sig relaterat till världsliga fiaskon) alstrar som en motkraft en aning av den ordningsamhet hon hellre än Vädurens impulsivitet tycker sig besitta. 

Hinduerna säger att tecken i opposition lånar en smula av det motsatta tecket och Fiskarnas komplement Jungfrun är om något ett planeringsfreak. Det är Jungfrun som köper upp alla planeringskalendrar och alla små förvaringslådor som säljs i pappershandeln. 

Jag håller inte med hinduerna om att samtliga sex teckenparen lika tydligt speglar varandra, men det är som alltid svårt att avgöra VILKEN astrologisk influens man tycker sig se. Ungefär samma beteende kan komma från olika källor.

Som här. En lika god kandidat till planeringssidan i detta horoskop är Saturnus hemma i sitt positivt polariserade Lufttecken Vattenbäraren. Här finns all den organisation som det Vatten granntecknet Fiskarna inte orkar styra upp! Så det är fritt att spekulera i vilket av de ordningsamma tecknen som bidrar med Henrys strukturerade sida.

Eftersom det är nymåne blir både mån- och solascendenten densamma och därmed undertrycks Vattenbäraren till 12e huset. vilket talar emot att Saturnus skulle vara en ledande eller dominant planet här. Det är möjligt att, precis som Fiskarna föder obehövlig skam över västastrologin (som inget alls har med människor att göra efter att zodiaken har rört sig vidare under 1800 år), att det också är Fiskarnas Mars som med den energi den ju besitter i detta tecken VÄRJER sig mot det kaos tecknet representerar så att motbilden Jungfrun alstras som en motkraft, ett ogillande av oordning. 

Att ordningsamma Jungfruns planet Merkurius också befinner sig i Fiskarna bara några grader från en energiska Mars kan vara det initiativ som behövs att adressera Fiskarnas allmänna oduglighet i denna värld. Men det som är odugligt här råkar händelsevis vara VINNAREN i nästa värld, något som svenskar till följd av satanismen och materialismen i detta land förnekas medborgare som inte söker upp de verkliga svaren själva. 

Särskilt Fiskarna är i behov av en mer komplett världsbild som låter dem förstå att deras lätta dragning mot slackerlivet är ett hälsotecken och inte en brist. Något i dem vet hur sjukt det samhälle är som de fötts in i, inte minst den så kallade "arbetslinjen" där staten håller sina medborgare gisslan och för de yngra generationerna kräver en livstids slaveri innan de tillåts gå i pension! Den nya lagen under beredning kommer att låsa Clara Henry m.fl. under 70 levnadsår till detta satans system! 

Och vad bjuder den statshatande högern på? Lågskatteparadis för 40% av medborgarna och väsande armod och rena skitjobb som trälar för de övriga! Uteliggare som sover på trottoarerna, som i det moderatstyrda Stockholm (till och med i innerstan). Det är verkligen slut på Västerlandet nu, det har straffat ut sig i sin oförmåga att skapa en god värld för människan.

Det rätta vore att ta tillbaka pengar från de superrika och ge folket en mer mänsklig livsplan. Än mer rätt vore av de yngre generationerna att revoltera mot ett samhällssystem som båda skadar Jorden och samhällsmedborgarna. Greta-folket har börjat men så många fler områden i livet lider av samma rättsröta och korruption.

Det är ingen slump att just som Sverigehoroskopets själviska Måne-i-Väduren hade påhälsning av både omoralens Mars, demoniska girighetens Drakhuvud och inrikespolitiska Månen medierna fylldes av flera svenska syndare:

Dryga böter för Telia för att senaste kvinnliga chef tillsats via mygel (naturligtvis ingen åtgärd, Överheten straffar bara varandra genom symboliska småsummor), Ericsson köper rekorddyr amerikansk molntjänst för att styrelse och aktieägare sedan ska kunna luta sig bakåt och se inkomster av andras kommunikation rasa in under många, många år. 

Under samma period bråk mellan DN och Sveriges Radio för att det senare inte sköter sina affärer bra, samt SAAB:s vapenindustri som avslöjade sig genom att jubla över alla nya order Putins lilla krig skaffat dem. Och försvarsminister Hultqvist förstås som sent omsider insett att svenska luftförsvaret krisar och att Sverige inte hade att erbjuda som ny NATO-medlem.

(Inläggen om allsköns inlägg som passar Vädurens lägre uttryck finns under taggen Värmeböljan 2022.)

Alla dessa nyheter om lågheten i det moderna Sverige kom precis eller runt de få dygn Månen strök förbi landets medfödda Måne. Och det var Mars/Drakhuvudet i samma tecken som gav ett multipelt omen för hur lågt detta land rasat på listan över länder som uppmuntrar befolkningen till ett eget tankeliv.

 

PS. Vid koll av svenska Wikipedia efter färdigskriven text förvånar det inte att läsa om att hon kallar sig "pansexuell", en bra beskrivning av Fiskarnas tecken när det inte riktigt vill sig. Kaos-symboliken igen. Astrologer ser ev. dissociationen mellan Fiskarna och dess fundament Jupiter (inlåst i dåliga karmans och sexualitetens 8e hus).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarmoderering påslagen enbart för att detta är enda sättet att få mejl om någon tyckt till. (Bloggen är en smula osmart.)

30+ dagar gamla inlägg ses som arkiverade.