Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 9 augusti 2010

Angelina, Synderskan - 8 fall till jämförelseEfter det flitigt lästa inlägget om Angelina "Afrodite" Jolies potentiellt vridna sexualmoral, blev jag nyfiken på Saturnus i tolfte i kombination med Mars i nionde. Kunde man lära sig mer av andra liknande fall? Med en sökning bland drygt 1000 celebriteter samt drygt 200 ickekändisar med känd födelsetid är följande studie knappast definitiv, men gav upphov till några reflektioner.

Särskilt omoraliska Mars i det högre medvetandets 9e hus är en potentiellt kritisk placering. Fastän Angelina också hade "fromma" Jupiter där måste man betrakta Mars som en korrumperande influens på Angelinas kontakt med sitt eget högre, "andliga" medvetande. Jupiter späder dessutom på Venus vid ascendenten och gör henne till en "mega-Afrodite", vilket väl ingen kan ha missat!

(Det går inte att bortse från att Angelinas Venus stigande i lidelsefyllda Kräftan anger grundtonen i hennes horoskop. Venus i negativt Vatten beskriver ett omättligt hål som måste fyllas av emotionella upplevelser. Ingen ska tro att Venus stigande enbart ger en söt och harmonisk människa!)

Som jag sade i det första inlägget är bakgrunden till Saturnus konstriktiva och onda attack mot det högre andliga medvetandets nionde det kristiska: Luft och Vatten blandar sig  inte väl. Ibland ger mixen lättare fobier, ibland ett instabilt hoppande mellan känslor och försök att rationalisera dem, och inte sällan märkliga åskådningar och preferenser.

I extrema fall är inkonsekvensen så total att det är mentala problem gammal hederlig sinnessjukdom.

Sinnet, Månen, är ju per definition den svaga länken i ett horoskop eftersom dessa naturliga element är Vatten och dess nyckeltecken, Kräftan, påminner om att lidelsen eller passionen har sin rot på denna nivå i människan. I någon mån återspeglar alla placeringar i Vatten den "lunära" människans tendens att obsessa eller fastna i föreställningar som själen bara måste leva sig igenom.

Shoppomani, spelberoende - allt "man får på hjärnan" verkar ha en bas i det irrationella känsloelementet Vatten. Politiska extremister, och religiösa, brukar som kontrast vara besatta på det medvetna planet - de är idealister av olika typa och har ett program för sina värderingar (och handlingar).

*****

I materialet hittade jag bara åtta personer, förutom Angelina, med Saturnus i tolfte och Mars i nionde. Obs. Dessa är egentligen inte jämförbara eftersom Angelinas nionde är så komplicerat med sina tre planeter:

 • Ann-Margret Olsson - underhållare i Las Vegas
 • Carole Bouqet - skådespelare, "Bond-tjej" mot Roger Moore 1981
 • Denis Leary - skådespelare, ettrigt talför "rätthaveristisk" typ av komik
 • George III - kung av England
 • anonym
 • Matthew McConaughey, skådespelare, hunk-stämplad
 • Pieter Zeeman, fysiker/matematiker, delat Nobelpris 1902
 • Robin Williams, skådespelare, ettrigt talför typ av komik

Minns att jag inte skrädde orden utan kallade Jolie (partiellt) mentalsjuk?

Av dessa åtta personer är det enbart kung George III som hade samma Vatten/Luft-störning. Han genomled flera perioder av sinnessjukdom och slutade sitt liv på dårhus - tolfte huset för institutioner, bland annat mentalvård!

*****

Övriga fall bjuder på intressanta uppslag, de också. Vi har två komiker Denis Leary och Robin Williams, som båda har extremt vigt munläder. Saturnus och Mars tenderar mot manodepressivt beteende (om än inte diagnos). Mars ogillar att vara bunden under den repressiva och välkontrollerade Saturnus och brusar ibland upp. Men Saturnus finns alltid där och utlevelsen har ändå något hämmat över sig.

Robin Williams hade en "mental episod", och blev sjuk efter sin enorma framgång med tv-serien "Mork och Mindy" (okej, ännu ett fall av tolfte som sinnessjukhus). I hans rollgestaltningar ser man ständigt det martianska utfallet som nästan omedelbart dras tillbaka och hämmas av en inbyggd censurmekanism.

Det är de här människorna som gör en stor gest med armarna och direkt biter sig i läppen och ser skuldmedvetna ut över att de gått utanför den saturniska normen! Attack och avhållsamhet är ostämda i förhållande till varandra. Konstnärer lär sig utnyttja detta genom, vanliga människor är bara obalanserade.

Robin Williams har Saturnus i Jungfrun i 270° till Tvillingarna och Mars - detta är nog den mest "övermentala" aspekt man kan tänka sig, två rörliga och merkuriala tecken är involverade. Han är verkligen sjukligt snabbpratande och regissören Saturnus i hans 12e "omedvetna" hus verkar producera perfekta spontanmanus i realtid.

En pikant detalj i Wikipedia-biografin är hur Williams bedrog sin första hustru och smittade prasslet med herpes för vilket hon stämde honom. Det här är ett ovanligt rikt exempel som både indikerar Williams tolfte hus som "hemliga sängkammarnöjen" (jämför David Letterman) och kroniska sjukdomar.

Tolfte och Fiskarna indikerar permanent fysisk orenhet i kontrast till "hygieniska och otadliga" Jungfrun mitt över. Minns Sol-Jungfrun Carolina Gynnings besatthet av en perfekt kropp, ett drag som Jungfrun delar med det tredje Jordtecknet Stenbocken. (Det primitiva Jordtecknet, Oxen, verkar ha ett mer avslappnat förhållande till sin fysionomi.)

Wikpedia beskriver Williams upprepade storbråk med produktionsbolaget Disney som väl matchar skådespelarens hus för "världslig förlust" och "filosofi", när de går i handelsmännens Merkurius tecken. Disney som månglare uppfyllde inte de villkor Williams ställde i samband med att han lånade sin röst till anden i Alladin.

Här tycks vi ha två helt olika utfall av samma huskombination: i fallet sex är Williams "skitstöveln" (den otrogne och smittbärande) medan i fallet Alladin han bara önskade en lågmäld annonsering där inte Disney använde hans nyvunna kändisskap oproportionerligt (vilket de ändå gjorde).

Dennis Leary har i sina roller också egentligen bara två roller, han kan vara ettrigt pratande eller se repressivt harmsen ut. Saturnus i Skorpionen i 12e söker kontrollera Mars i Lejonet - dramadrottning och stor risk för djup förbittring. En ovanligt humorbefriad  270-gradare för att tillhöra en humorist. Men åter: han spydde bara galla som ståuppare i sin tidiga karriär på ungdomskanalen MTV. Bond-bruden Carole Boquet har samma tecken och spelade rättshaverist eller sammanbiten hämnerska i filmen i fråga. Jag vet inget annat om henne.

Ann-Margret, under sin storhet i USA känd som "Vilddjuret", var en sexig motspelerska till Elvis Presley i hans förvisso osexiga och usla filmer från tidiga 1960-talet. Hon har en fallen Saturnus i Väduren i 12e i aspekt mot en upphöjd Mars i Stenbocken i 9e. Här ger flickan som lämnade tröga Sverige för att "få leva ut" intressanta idéer: Saturnus i tolfte som "förlusten" av saturniska och moraliska hämningar? Är detta nyckeln? Att "offrets hus" kan innebära att man ger Saturnus sedlighet och gränsdragning på båten?

Detta världsliga klena hus skulle då ge Mars övertaget, och i nionde huset, som är ett dharma-hus - "det man måste göra för att uppfylla sin natur" - blir därmed grundläggande lidelse det evangelium den här typen följer. Märk att tolfte huset som "omedvetenhet" innebär att Saturnus kan innebära en undertryckt faktor, en jungiansk "Skugga" som försåtligt dominerar individen djupt nere i psyket. Under "sängkammarens hemliga nöjen", som indierna säger om tolfte, kan var den platsen där all skit man inte vill befatta sig med i vanliga fall, kommer fram. Piskor och handfängsel! Kanske man ska se detta som djupt störda människors privata sätt att bedriva någon form av teatral psykoterapi?

Men Ann-Margrets Eld och Jord i de här positionerna kunde också tyda på sexuella hämningar (apropå tolfte huset som "sängkammarens hemliga nöjen") och en fabricerad yta av sexualitet som yttre kompensation för en underliggande stelfrusenhet. Mars-i-Stenbocken tyder ju på en klar vilja att gestalta biologisk drift på ett konkret sätt.

För en extremt osexig parallell till detta synsätt, jämför med evolutionsbiologen och ateisten Patrik Lindenfors ("Humanisterna"), vars Mars i stångande stengeten lurat honom direkt in i darwinistiska myten om naturens kamp och stengetternas stångande om herraväldet och den bästes rätt att föra sina gener vidare.

Den som förstått zodiakens budskap vet omedelbart att dessa biologister bara är fångade, de också, i en av tolv myter. Vad som gör Jordelementet till en lägre form av sanning är just att man här bokstavligen tror att psyket konkretiseringar är den verkliga världen! Materialisten befinner sig således lägst i skapelsens trappa, är en "bokstavstrogen fundamentalist". Men eftersom han/hon redan står på botten är tiden för vändpunkten mycket nära. När Fan (Pan, bockgruden, stengeten) blir gammal, blir han religiös!

Apropå epitetet "Vilddjuret" tänker jag här på hur elementet Jord "förvägrar" anden/Elden framkomlighet, varpå Elden förgrovas och mer antar gestalten av infernalisk passion. Via Stenbockens starkt formalistiska läggning "illustrerade" Ann-Margret "sängkammarens hemliga nöjen" i sin Las Vegas-show.

Med så mycket spel för gallerierna kanske den verkliga sexualiteten därmed är uttömd? Hon "patologiserar" i sin roll som stjärna av släpper ut ångan eller övertrycket den vägen. Skådisen Matthew McConaughey har samma Vädur/12e och Stenbocken/9e. Honom har jag tyvärr ingen som helst kunskap om.

Som kontrast var "anonym" extremt ensidig i en livsstil som bara handlade om sinneskonsumtion och sex! Här en brunstig Vädurascendent (Mars) medan Saturnus i Fiskarna i 12e aspekterade Mars i Skytten i 9e. Eld och Vatten-krig för förhöjd sensationalism eller behov av mycket sinnesstimulans i detta triangeldrama.

Här är det viktiga att Mars knyter an till Vädurspersonligheten - i kvinnas självbild ingick denna utforskande (9e huset) sexualitet - en läggning som enligt Saturnus i tolfte var "tvångsmässig". Saturnus tycks binda individer när den ligger i Vattenhusen, vilka såsom irrationella sektorer inte medger någon medveten reflektion. Jag ska ge ett annat exempel på detta strax.

Ska tilläggas att Mars i Skytten i nionde i fallet "anonym" ledde till en banal typ av naturfolksromantik (9e + Skytten hemma i sitt "naturliga" hus: långa resor, avlägsna folkslag). Lite så där hemmalagad folkhemssvensk rör inte lite indian- och shaman-mentalitet i sin gryta. Solen i Skorpionen i åttonde döds- och sexhuset fullbordar bilden av en ensidigt sexual- och känsloorienterad människa.

Lika barn leka bäst, och själv renodlad Luftindivid blev den här kvinnliga bekantskapen inte långlivad! Efter några möten uppstod en spontan bortstötningsprocess - exakt som Luft och Vatten ställer till det intrapsykiskt (inom en enskild människa)!

Pieter Zeeman, Nobelpristagaren, har också den potentiellt kritiska kombinationen av Vatten och Luft. Här Saturnus (och Rahu) i Vågen i 12e och Mars "fallen" i Kräftan i nionde. Inte heller här har jag några biografiska data, men Nobelpris får man knappast genom mental instabilitet, och jag noterar den vanligen stabiliserade Sol-Oxen och en Måne i antingen Oxen eller i mentala Tvillingarna, och mental och fantastiskt balanserad Merkurius med Venus i Eld-Väduren som välsignas av Jupiter i Eld-Skytten.

Venus i Väduren är oerhört fokuserad på sin egen balans, och kan ibland helt tappa intresset för harmoni med omvärlden. Jag noterade att den professionella svenska bergsbestigaren som dödsstörtade nyligen hade denna "jag och min känsla av balans". Venus-i-Väduren kan vara lika avtändande för en partner som kvinnan i den gamla "Jag och min Magnum(glass)" i reklamen. Man inser att man helt enkelt inte är med i ekvationen, att Venus-Väduren lever i en privat värld, vad gäller Venus områden.

Ja detta är självupplevt, det sämsta sex jag någonsin upplevt var med den här placeringen. Människan fejkade orgasmer för att snabbast möjligt komma ifrån akten och gjorde det så illa att jag i den korta relationen började fundera på Venus i egoprincipens tecken. Detta var under mina år med den tropiska zodiaken men i just detta fall var Venus position densamma i båda zodiakerna.

För total frigiditet, testa också följande ur det horoskopet: hörnplacerad Mars (disponenten till sagda Venus-Vädur) i Tvillingarna i 210° till Saturnus! Den seximpulsen går rakt på pumpen när den möter Saturnus. Intressant nog har jag själv en dominant Saturnus (i ett hörnhus), så där var partnermatchningen absolut bedrövlig. Men kvinnans alla affärer var lika usla så jag var bara ännu en spelbricka i det öde som syns i hennes horoskop.

I fallet Nobelpristagaren är dessa sekundära indikationer (Venus-Väduren) så att säga "återställare" från den varning som Vatten/Luft-aspekten antyder. När ett horoskop innehåller motstridiga budskap får astrologen problem! Tar budskapen ut varandra? Eller visar de sig men inom olika områden?

Se om det finns ytterligare indikationer som bekräftar någon av de motsatta trenderna. När oförenligheten Luft/Vatten dyker upp på mer än ett ställe, då kan man misstänka en idiosynkratisk individ med tendenser till "dissociation". Det kan ibland räcka med en förekomst av "Luft/Vatten" för att känsla och koncept ska hamna i grov osynk - se t.ex. de flera homosexuella och könsbyteshoroskop där ascendenten varit av endera elementet och stått i konflikt med viktiga planeter i det andra elementet.

*****

Angelina Jolies Saturnus i tolfte huset fyllde, utifrån de få detaljer jag nämnt om hennes liv, uppenbarligen minst tre olika funktioner:
 • Hennes far kom hon att uppleva som en ren bedrövelse, sorg och förlust (12e huset) i hennes liv. Kopplingen till Mars i nionde som "aggressiv filosofi" är uppenbar. Angelina Jolie gjorde det till en livsåskådning att hata honom.
Vad farsan egentligen gjorde henne vet jag inte, men det är helt klart att Angelinas Vatten/Luft tyder på att hon ha fabricerat falska minnen baserade på enbart diffusa känslor. Det är sådana här horoskop som kan "sätta dig" oskyldig män för våldtäkt, påstådda övergrepp på gemensamma barn, etc. Det kan vara så att den "minnesfabricerande" här lever ur sig minnesfragment från sin egen barndom - eller t.o.m. tidigare liv! - och beskyller partnern för sina egna hjärnspöken.
 • Böjelsen mot kinky och förnedringssex, som var själva upphovet till det första inlägget.
 • Saturnus i tolfte som bilden av frånvaron av en stadig klippa, en förälder, här i livet. Detta är det dolda motivet bakom att Angelinas försök att reparerar sin själ genom att adoptera massor av barn. 
Jämför med Madonna, som också har ett horn i sidan till sin far och sedan även hon shoppade runt efter adoptivbarn att spelar rollen av patriarkal, saturnisk föräldraauktoritet för! Madonnas horoskop visar också, intressant nog, ett svårbemästrat kontrolldille och därtill av dramadrottningens typ. Saturnus står här i Skorpion-Vatten i 4e Vatten-huset och angriper hennes Lejonascendent med en Lejon-Måne (Eld).

Båda kvinnorna har sin Saturnus i naturliga "vattenhus" och båda avskyr sina patriarkala fäder! Och därtill: Madonna har utnyttjat varje man hon varit tillsammans med för att skrika och bråka med spöket från sin far.

Det är Vattenelementet man ska söka efter via tecken eller hus, om man vill förstå sig på människor som drivs av onda andar och ekon av det förgångna. Angelina Jolies "oönskade" sexbilder från det förflutna bara påminde om den saken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar