Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I och med coronapandemin kommer fr.o.m. våren 2020 åter enstaka inlägg att publiceras.

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 30 augusti 2010

Satans högborg: Nasdaq-börsen
Här följer bloggens kanske viktigaste horoskopfynd. Jag har ibland känt att "sataniska axlar" och "egenmäktighetssyndrom" varit väl dramatiska och inget för det här lätt valiumsövda landets tillgjort måttfulla stil. När allt kommer omkring är nationalhoroskopets Sol i Vattumannen symbolen för en som mer lever på insidan, i begreppens värld, än genom yviga och dramatiska åtbörder. Hade svensken varit en animerad typ skulle vi haft vår Sol mittöver, i Lejonets tecken!

Men sanningen är att Nasdaq-börsens grundande den 8 feb 1971 med den födelsetimma jag hämtat härifrån, sammanfattar allt som är ondskefullt i mänsklighetens erfarenhetsvärld. Horoskopet är en provkarta på en mängd olater som bloggen hittat under sin genomgång av nu mer än 800 horoskop.

Summan av all mänsklig låghet kan behändigt sammanfattas i den mytologiska bilden att vi är i klorna på Satan, även kallad "denna världens herre" enligt Nya testamentet. NT är f.ö. en underskattad källa för den som studerar philosophia perennis, den eviga filosofi som givits människan att följa men som hon tycks benägen att smita undan så fort hon får tillfälle. En annan sanning ur NT är den att "anden är villig men köttet är svagt"...

Av den anledningen tar jag fram ovanstående bild på Djävulen själv, senast använd i inlägget om en ateistisk evolutionsbiolog vid Stockholms universitet. För vad är egentligen en aktiebörs annat än Naturens blinda och själviska kamp för den egna överlevnaden? Och därtill att överleva lite bättre än alla andra, dvs tjäna pengar på pengar.

På denna börs, denna arbetsplats där Penningen är Gud, utspelar sig dagligen det sorgespel som är skälet till att människor lider, är ointelligenta och samtidigt så hungrar efter kortsiktig vinst att världen aldrig blir bättre.

Intill Vattumannens tidsålder vill säga, då många av de själar som nu reinkarnerar på jorden kommer att rensas ut för att de vägrat arbeta på sin förädling och alltjämt själva ser ut som Nasdaq-horoskopet i sina inre tendenser...

*****Klockslaget 10.00 är så perfekt att man kunde tro att tidpunkten satts ad hoc, men jag väljer att lita på den. Den påminner f.ö. starkt om min hypotetiska tid för ett morgonmöte på SJ då en ny vd med uppgiften att tjäna pengar åt företaget (snarare än ge resenären maximal komfort) tillsattes.

Varför är tiden så perfekt? Av många skäl. Det kanske enklaste först: den blinda sexualinstinkten Mars ligger i sitt hemmaläge i Skorpionen. Detta symboliserar naturens helt medvetslösa "programmering" att fortplanta sig. Tagen för sig är motsvarar detta en fullständigt ointelligent människa som helt och hållet styrs av inre drift - en tvångsmässig och patologisk psykologi.

Som vi vet finns det faktiskt människor som närmar sig total galenskap av detta animala slag. Vi har ord som "bärsärk" för dem. Nasdaq-börsen är en företagsmiljö som tilltalar dem som är tusenfaldigt vridna i den här riktningen för Mars förstärks av expansiva (och lyckobringande) Jupiter!

Och det är tidpunkten och fixeringen av ett stigande tecken som gör att vi kan lokalisera den här blinda megadriften. Den landar i Skorpionens eget naturliga hus, den åttonde sektorn för pengar som tillhör andra, pengar som inte jag har att göra med! Det kan krävas årtionden av astrologisk erfarenhet för att få de rysningar jag känner nu när jag ser detta omen. Nasdaq handlar om att sätta spinn på andras pengar och få hela den här blinda pulsen att maximeras.

Men naturligtvis finns det andra faktorer på himmelen som skapar en struktur här. För en blind vinstmaximerarmaskin måste gynna någon. (Bob Dylan: "It may be the Devil, it may be the Lord, but you gotta serve somebody.") Det finns inget sådant som adressatlösa system, vilket materialister med sin tes om "blind evolution" söker slå i de obetänksamma.[1]

Nu kommer vi till realvärdets planet Saturnus, materialismens (men också teleologins) princip. Det här året mår Saturnus sämre än någon annan gång under sitt 29 år långa kretslopp genom zodiaken. Saturnus vilja till makt och kontroll befinner sig i första egohuset. Det är J-A-G, ego som vill tjäna pengar i Djävulens högborg Nasdaq.

Eländet fortsätter: Soltecknet är Stenbocken - mer vilja till makt och position - och pga den stigande Väduren är hela horoskopet "synkat" med den naturliga zodiaken så även Stenbocken är hemma i sitt tionde prestigefulla hus.

I en ödets ironi räcker nu inte detta utan med knapp marginal bidrar också den giriga demonen Rahu med en konjunktion där den ligger några grader fram, tidigt i 11e huset för "inkomster via karriär eller publik verksamhet". (11e är i indisk astrologi det andra räknat från det tionde karriärhuset.) Börjar det handla lite väl mycket om bara pengar nu?

Alls inte! Vi har Nasdaqs själ kvar att titta på. Månen här hemma i sitt eget härskarläge som är Kräftan och här sammanfaller sinnets instinktiva böjelse med det fjärde huset, som också har med materialistiska frågor att göra. Kapital och markegendomar t.ex. För att inte tala om att Månen i Kräftan är något av den mest hysteriskt sensitiva "tänka med maggropen" man kan tänka sig! Se bilderna inifrån en börs - folk som rusar runt och säljer och köper för att blidka sin herre Satan, vars enda krav är att du viger hela ditt liv åt att jaga ännu lite mer av det jordiska!

Schopenhauer, själv ett Naturens felskapta, homosexuella freak insåg (till skillnad från dagens politiskt korrekta fjollor) att det var något fel inte bara på honom utan Naturens hela system. Med buddhismen såg han de snart korrumperade livscyklernas fåfänglighet, Naturens själviska försöka att vinna sig mer liv. Han såg att det saknas intelligens i Naturen och att människan ytterst är destinerad att växa sig större än det som aktie- och värdepappersklipparna håller på med.

Det är på börsgolvets skälvande och lyssnande små aktiehandlare man ser Naturen i dess allra mest primitiva skepnad. En dåraktig mänsklighet som dragit in de allra sämsta mönster de funnit i naturen och gjort dem till handlingsmaxim för sin egen civilisation!

****

Och, åter, alla dessa små slavar, bojade till sin herre och uppdragsgivare!


Det är fullmåne i Nasdaq-horoskopet, så Solen står på maximal höjd och dikterar åt slavarna nere på börsgolvet - verkstadsgolvet - att jobba FOR THE MAN. Satan lever bara så länge vi matar honom med vår fulla uppmärksamhet. Den dag mänskligheten började fundera över sin situation skulle planeten jorden sakta börja tömmas.

Allt fler skulle ge upp den blinda sexdriften och omvänt skulle människans högre, gudomliga medvetande på allvar göra sig förmärkt, det som f.n. bara är en evoutionär potential. Fler och fler skulle i den här processen få bättre minne - de skulle börja komma ihåg alla tidigare gånger de varit på den här planeten utan att göra något vettigare än skrapa hop till brödfödan eller bygga sig allt flottare hus. Folk kommer att börja bita sig i tungan när de ser vilken ignorant livslinje de ritat över årtusenden.

Den här tiden för ett uppvaknande kommer, tro inget annat. Den kritiska massan saknas dock ännu. F.n. sägs bara en tredjedel av svenskarna tro på själavandring - ändå en överraskande hög siffra som inte alls korrelerar med mainstreamkulturens massivt materialistiska indoktrinering.

*****

En viktig aspekt av Nasdag-horoskopet är kvaliteten på det solära direktivet - själva essensen av vad den här verksamheten Nasdaq egentligen vill uppnå. Det är därför oerhört tråkigt att meddela att dess ambition beskrivs via det extremt själviska egenmäktighetssyndromet: Solen i Stenbocken i maktställning disponeras av en fallen och ovärdig Saturnus i egoposition.

Viljan till makt och världens alla rikedomar baserar sig på Vädurens tunnelseende och subjektivism. Satan härskar genom att söndra och lura folk att tro att deras egenintresse är det primära. Vi ser här världshistoriens kanske dystraste och mest utsiktslösa horoskop. Det är i princip helt och hållet drivet av blind lidelse (Tamas = mörker, Rajas = passion)

I horoskopet ser vi ekon av gudshatande evolutionsbiologer i darwinistiska naturalisten Stenbocken och bankchefer som Annika Falkenberg i ständigt bunkrande Kräftan (en kvinna vars horoskop jag kallat uttalat girigt). Och här hittar vi också samma vridna driftliv som man ofta hittar hos massmördare. Allt detta samlas i ett horoskop som perfekt illustrerar det samhällssystem västvärlden hyllar under namnet marknadskapitalism.

När det här system talar om "produktförädling" är det alltid försämringar. Finesser försvinner från produkterna med varje årsmodell, man upptäcker att bokens andra tryckning sker på avsevärt sämre papperskvalitet än första tryckningen, osv. Profithungern gör t.o.m. människorna till urholkade skitar.

Vår kultur kommer att ha självdött pga dess i grunden felaktiga värderingar och mekanismer för att implementera dessa värderingar innan vi förstår att islam hade rätt som såg mot USA och genast såg bilden av "Den Store Satan". Nasdaq-horoskopet instämmer, och det inte på någon religiös grund utan genom en strikt analys av vilka symboler som ingår och hur de relaterar till en dold "fantombild".

*****

Inför valet den 19e september är det kanske väl tidigt att fråga vilket jordklot och vilken mänsklighet och vilket system man vill återfödas till om, säg, 2-300 år. Frågan är annars viktig eftersom det är människans val här och nu som sakta bygger den kollektiva dröm som vi själva i våra barnbarns barns kroppar kommer att skörda en bit in i framtiden. Men det finns ännu inte ett enda svenskt politiskt parti som nåtts av det kosmiska inflytande från Vattumannens tidsålder, och detta trots att nationalhoroskopet har Solen i detta tecken!

Detta visar, som jag ser det, hur Månen - psyket - effektivt kan filtrera bort sanningens ljus så att den jordbundna människan köper "omvända världar". Nationalhoroskopets Måne är degraderad eftersom "den kognitiva höjden" i Vädurens tecken kapas av disponenten Mars fall ner i myllan, i Oxens/materialismens tecken.

Och bakom hörnet gnuggar den bockfotade händerna av förtjusning över tillflödet av psykisk energi från undersåtarna. Låg, låg teutonisk energi i den svenska folksjälen.


*****Så vad säga om en svensk kvinna som jobbat sig upp till vice vd-position vid  en av Nasdaq-börsens filialer - något annat av husen som Gud glömde.

I ett personporträtt i SvD talar chefen om ut om glädjen att åtminstone se två av hennes världsbilds tre ben (familj, jobb, vänner) fungera hjälpligt.

Återkommande bloggbesökare och symbolkunniga ser direkt hur väl hon, en Oxe (pengarnas tecken), hittat sin predestinerade arbetsgivare i livet. Notera hur Månen symboliskt tecknar en som sålt sin själ för att vinna världen: Månen i Stenbocken svarar perfekt på Nasdaqs, New York, perverterade Sol i Stenbocken. Ja, kvinnans Venus t.o.m. älskar penningegoismen som Nasdags sataniskt fallna Saturnus tecknar i dess världsligt mest prominenta position i öster.

Lika barn leker verkligen bäst!

Den ömsesidiga receptionen mellan penningens Venus (som disponerar över hela Oxens innehåll) och driftlivets Mars är svårt störd genom att Elden i Väduren korrumperas av det låga Jordelementet i Oxen. Denna omständighet  förklarar mer än väl varför hon fått göra avsteg från drömmen om att jonglera alla tre bollarna samtidigt.

Ego och materialism (Väduren och Oxen) är zodiakens sämsta kombination och ett tecken på att denna världens herre viskat övertygande i det sinistra örat. Det är därför bloggens försök att testa astrologin rent kvantitativt hittat bl.a. funnit en överrepresentation av dömda brottslingar i den här regionen.

Kalla gärna vice vd:n för samma andas barn, men bara snäppet mer intelligent (se Merkurius och Jupiter i krämarens tecken Tvillingarna). Hon har manövrerat sig fram till de här sataniska högborgarnas insida istället för att stå på utsidan och karva åt sig brottstycken av utanpåverket.

*****

Se även I Satans högborg: män som Qviberg

_____

1. Samma slumpmässiga evolution vittnar samtidigt om intelligens eftersom den på något sätt lyckas registrera och återanvända de lyckade mutationerna - har ni tänkt på det? Evolutionismens ansträngning att hålla en intelligent eller gudomlig princip ute ur bilden är inte helt lyckad.

Varför tänker evolutionister som spån? Därför att de inte är förutsättningslösa - det viktigaste för dem är att till varje pris hävda att medvetande kommer sist i en evolutionär utveckling över tid och inte är en pre-kosmisk, pre-temporal grund för alla skeenden i tiden. Systemteoretikern Ervin Laszslo är bara en i en växande skara topptänkare som genomskådat fysikalismens bakvända resonemang.

Denna vägran att befatta sig med möjligheten av att medvetande är tillvarons grundkateori är ett av Satans mest distinkta uttryck. Författaren Milton knöt Djävulens avund gentemot Gud till hans fall från nåd (integration med livet). I filmen SEVEN sker något oväntat när mördarens egen avund vävs in i utvecklingen! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer endast till inlägg max 30 dagar gamla.