Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 2 augusti 2011

Skorpionens mörka rykte validerat!
I april förra året gjorde jag en enkel liten studie av de 84 horoskop för mördare som jag då hade i min datasamling. Jag tittade bara på soltecknet och resultaten var inte mycket att orda om.

Men vid förnyad sökning på orden "murder" (sökmönstret exkluderade mordoffer) visade sig samlingen ha växt under ett drygt år. Med 161 mördare äntligen ett underlag att granska och se om några trender visar sig!

I sökningen ingår några personer som inte formellt är morddömda, t.ex. några diktatorer jag antecknat som "murderous" och som alla vet skulle dömas för svåra brott om de åtalades för vad de gjort mot sina folk.

Som vanligt för statistisk signifikans gäller ±50 avvikelse från förväntat slumpgenomsnitt, och slumpen i det här fallet är 13,4 mördare för vart zodiaktecken.

Men så blev det inte alls inte! I det här högintressanta testet hittar vi återigen två suspekta tecken från andra undersökningar, samtidigt som med lite god vilja undertecknads soltecken Vågen är synnerligen ointresserat av att gå så långt som till mord! (En tredjedels mördare för mycket för att nå "notabelt obenägen till mord" - men ingen kan missta sig på att Vågen ÄR fredstecknet, traditionen hittar här konfirmation.)

Inte undra på att jag avtjänade fängelsestraff som vapenvägrare på den tid den korkade svenska regeringen inte kunde se att östblocket skulle falla - den illusoriska muren mellan öst och väst påtalade jag sju år i förväg i Tingsrätten inför ohörsamma nämndemän!

Jag kan lugnt säga att Sverige förstörde min karriär som två gånger bröt sönder mina högskolestudier med det här ärendet. När jag väl stålsatt mig och börjat studera en tredje gång landade jag med högskoleexamen istället under nästa svenska förbannelse: vår åldersdiskriminering.

Men inte har jag sökt mörda de politiskt ansvariga för det! Och förklaringen ligger uppenbarligen i zodiaken. Vågen är inte ett mordiskt eller hämndlystet tecken. Solen strävar här enbart efter att hitta en harmonisk intellektuell modell vari så många komponenter som möjligt finner sin plats.

Annat är det med psyket - den mörklagda delen av själen - här stiger antalet Vågar med mord i bagaget. Kanske vi ska räkna in moderate Fredrik Reinfeldts Mån-Våg till dem som inte handgripligen mördat men väl är beredd till extrema åtgärder mot dem han hatar för att de verkar svaga och sjuka men förmodligen (i hans föreställning) bara är lata soffliggare?

Men det allra viktigaste är att bloggen nu kan validerar ännu en antik lärosats, den att psykets Måne är "fallen" i Skorpionen. Och var skulle man söka bekräftelse på den tesen om inte i mördarhoroskop?

Det är i den nattsvarta brottslingen - om någonstans - man bör söka Skorpionen i dess mest renodlade form, som symbolen för hätskhet som stängts inne till den psykiska förgiftningen nått extrema koncentrationer. Sedan har du rättshaveristen som handen i handsken!


Tecken
161 mördares
fördelning
på de 12 tecknen
antal antal
17 11
21 9
10 10
11 9
17 10
11 13
7 17
13 24
11 18
6 10
19 13
18 17
Total
161 161
Signifik.
rel. snittet
13,4
(±50%):
<=6,7 eller
>=20,1
<=6,7 eller
>=20,1

Men hur glädjande är det inte att återigen se ärbarhet hos Solen i Stenbocken, med tanke på dess vassa horn och rykte om att vara både streber, politiskt korrekt och en hycklare som kryper inför överheten. Stengeten har enligt den här undersökningen självrespekt nog att hålla sig borta från samhällets värsta brott! Det var också väldigt tydligt under de två första testerna av brottsdömda i största allmänhet, Stenbocken höll sig på rätt sida av lagen.

Det är mycket intressant att hitta de två Solar som bäst respekterar den andres lika rätt till livet, dels i det tecken där Saturnus firar sin maximala rättrådighet, "upphöjd" i Vågens tecken, och dels det tecken där den är kopplad till denna världen och dess praktiska handlande - Saturnus i Jord, i Stenbocken. Jag förmodar att kontakten med Jordelementet gör den Saturnus-Stenbocken ytterligt konsekvensmedveten.

För titta hur nära galenskap dess andra tecken, Vattumannen, är! Nitton Solar i Vattumannen är inte långt från statistisk överrepresentation bland mördare. Vi behöver bara gå till den senaste, Anders Breivik, för att förstå hur det ideologiskt lagda tecknet är redo att köra över allt och alla i verkligheten (Jordelementet) för en fix idé!

Minns också alla de horoskop som passerat revy på bloggen och där det sociala mobbnings- eller utstötningssyndromet" bestått av viktiga planeter i såväl Vattumannen som Skorpionen. Här är Usama bin Ladin ett framstående exempel (DN) - Solen i Vattumannen (lik Breivik) medan Vattumannens härskare (liemannen) Saturnus ligger i dödens tecken Skorpionen! Mäktigt svart symbolik för en hatisk natur...

Jag skulle vilja påstå att bloggens krav på statistisk signifikans är för stränga! Det här helt klart att Solen i Vattumannen nuddar vi den skara tecken som är kapabla greppet!

Och det gäller naturligtvis Solen i Oxen. Men den här placeringen kände vi redan genom dess topplacering genom tre test av brottsdömda på raken. När vi nu renodlar brottet till att gälla enbart mord, då är det Oxen, tecknet som härbärgerar Algol eller Satans huvud, som är zodiakens smutsfläck. Och det har vi också kunnat ana genom många tidigare inlägg.

Det sista som finns att säga om de kritiska positionerna för mord, Solen i Oxen, (Solen i Vattumannen) samt Månen i Skorpionen är...

De är alla delar av Mörkrets kvalitet, Tamas guna!

Och bestickande nog ser vi den sataniska axeln (Oxen --> Skorpionen) framträda även genom dem som är så låga och primitiva att en personlig oförrätt leder till mord. (Oxen, äganderättslig, Skorpionen, avundsjuk och allmänt otillfredsställd - tecknet där begären måste tuktas - se även Den sataniska fullmånen är avvikande.)

Till all lycka innebär de här resultaten fortfarande att sagda tecken i allmänhet sköter sig bra! Den här bloggen samlar horoskop från alla håll och kanter, mest via tidningsrubriker. Av de f.n. 5.276 kartorna (exkl. världsliga horoskop) utgör förstås de 161 mördarna bara 3%.

Tre mördare på 100 individer tycks betydligt fler än i samhället i stort, och förklaringen är förstås att mitt datainsamlande påverkas av tidningsskriverierna.

Men för upptäckten att antikens astrologer verkligen visste vad de gjorde när de "sänkte" Månen i Skorpionen spelar det naturligtvis ingen roll att min datasamling inte exakt representerar mänskligheten i stort. Det är tecknen sinsemellan vi jämför ur perspektiv av den grupp av alla människor som är redo att begå mord.

*****

Underlaget påverkar heller inte en annan tragisk upptäckt utifrån mördarhoroskopen, och detta mitt under Prideveckan i Stockholm. (En i Expressen tycker t.o.m. att stimmet ska skickas på turné i landet.)

Eftersom den testade gruppen mördare innehåller många av nazisterna från Andra Världskriget jag studerade (här), och dessa uniformpajaser i åtskilliga kända fall dolde homosexualitet bakom den rigorösa kostymfetishismen, kunde jag inte låta bli att titta på andelen homosexuella mördare jämfört med dataunderlaget som helhet.

Jag hittade 22 homosexuella mördare, vilket motsvarar 13.7% av hela gruppen. Som jämförelse fanns 189 homosexuella bland samtliga 5.276 födelsehoroskop, dvs. 3.6%.

Den senare procentsatsen är högre än i populationen i stort, men det beror som någon kanske minns på att bloggen specialstuderade den homo läggningen som en tacksam avvikelse från heteronormaliteten. Och det var så vi validerade en annan antik utsaga, den om att virila Mars "faller" i Kräftan. Den placeringen var markant för hbtxqz-folket (lägg till bokstäver efter behag).

Men åter, det spelar ingen roll att dataunderlaget har kanske dubbelt så många bögar som i befolkningen som helhet, det skrämmande är hur mycket mer benägna till mord homosexuella människor är jämfört med heterosexuella! Skillnaden mellan 3.6 och 13.7% är minst sagt statistiskt signifikant!

Aftonbladet den 2 augusti, lyckligt omedveten
om en annan verklighet bakom pk:ismen.

Det här fyndet är så politiskt inkorrekt att det är tur att patologiska individer som kunde tänkas vilja använda resultatet illvilligt har för låg intelligens för att hitta till den här bloggen, eller förstå dess märkliga fynd vilka stärker tanken att dagens skeptiker är folkets verkliga bottensegment!

Inte bara är de obildade, som när de likt Humanisten Christer Sturmark börjar bygga sin karriär på att håna astrologins utövare, de skulle aldrig ens komma på tanken att pröva om de har rätt i sin arroganta vetenskapsdyrkan. De har ju aldrig ens ställt frågan om det är korrekt att för varje ny landvinning automatiskt tro att det gamla alltid var falskt.

Jag har alltid roats av astrologin, mycket för att den är estetiskt tilltalande, en gammal konst med märkliga spelregler - en träning för tankelivet. Men jag skulle aldrig komma på tanken att a priori förneka den, allra minst genom att själv begå ett anakronistiskt tankefel och tillämpa vår vetenskapsdefinition på en äldre världsbild.

Istället har jag med stigande fascination hittat pusselbit efter pusselbit som faktiskt håller för en kvantitativ prövning. (Se dock vetenskapens egna invändningar mot denna metod i citatet från Nobelpristagaren Max Planck här.).

Bloggen bjuder den intresserade på rön som talar för att astrologin "stämmer" och detta brukandes precis samma redskap som skeptikerna - utan att själva kunna något av värde - hylla som förnuftets redskap. Om nu någon pekade ut den är bloggen för Björn Ulvaeus, en uppenbart trevlig människa, så kanske han kunde lämna Humanisterna, detta skitbygge till självförljugenhet. Sideriska siktet representerar en åtminstone tiofalt mer opartisk inställning till "det okända".

Jag höll på att säga hundrafalt, men de politikerhoroskopen är avsiktligt färgade utifrån min diffusa tanke att Platons lära om Världssjälen bäst representeras av socialdemokratin och sådana ideologier som tar ett tag om helheten, även om dagens vänster tyvärr inte själva förstår att ateismen är en återvändsgränd.

Nya Moderaterna har heller ingen koll på verkligheten eller vetenskapens framkant - se DN. Detta Marknadens dåligt kamouflerade språkrör ska nu bli homokramare också. Skälet är att bara pengarna styr, en moderat har per definition ingen moral - se denna studie om vad den generella (m)-politikerns hjärta klappar för.

Vill Marknaden tjäna mer pengar måste alla grupper inkluderas, även bögar och designers av våldsamma dataspel (SvD, DN, AB). Marknaden är Djävulen och saknar mänsklig värdegrund inklusive moral för att inte tala om bristen på världsbild. Det är därför Fredrik Reinfeldt inte övertygar i rollen som människa. Underjordens representanter gör sällan det.
PS. Skorpionen tycks vara extremismens tecken. Lika tydligt som Månen här bekräftade psykets "fall" i Skorpionen, nästan lika tydligt visade sig (överraskande nog) Solen i Skorpionen kunna den medryckande romankonsten. Skorpionen nådde statistisk signifikans som soltecken bland Nobelprisbelönade författare! Se Temastudier.Tillägg 110803

Se spegelvändningen av fyndet i Tropiska zodiaken falsifierad.Tillägg 110822

Efter några veckor har Aftonbladet lyckas hitta vad som verkar vara en kommersiell vinkel på detta test och erbjuder betalläsning om, hör och häpna, inte 161 utan hela 164 mördare!Tillägg december 2012:

Med 27% fler mördarhoroskop gjorde jag en uppföljning av detta test. Här är resultatet.

6 kommentarer:

 1. Intressant att Vattumannen är med här mördarligan. Vi kanske ska omvärdera den romantiska synen på Vattumannens tidsålder? Dessa tre Oxen, Skorpionen och Vattumannen bildar ju egentligen ett T-kors - kanske är det rent av Vattumannens besynnerliga ideer som sätter fart på Skorpionens svarta avundsjukasjuka och Oxens äganderättskänslor?

  SvaraRadera
 2. Delvis sant! Jag har i andra inlägg föreslagit Vattumannens tidsålder som en slags världsdiktatur, en tid där för att må bra individen bör ha passerat det inskränkta "västerländska" självförverkligarstadiet. De som "bara" vill leva ett "personligt liv" kommer inte att trivas på jorden i framtiden.

  Jag har visualiserat privategoism typ Fredrik Reinfeldts politik som kriminaliserad i Vattumannens tid. Anders Breivik, Usama bin Ladin och Humanisternas Sturmark (den senare utan faktiska mord) _kan_ representera tidiga blindgångare av Vattumankonceptet, men en allenarådande ideologi kommer helt säkert att ha en allsmäktig betydelse.

  (Obs Humanisten ifråga drivs av en härskar-Saturnus i Vattumannen men störd av både Solen i Lejonet och Mars i Kräftan. Anspråket på att vilja diktera "den enda" ideologin är påfallande hos Humanisterna!)

  På den ljusare sidan kommer Vattumannen att innebära (äntligen) en vettig vetenskap om vad människan är. Ateismen kommer att självdö inför insikter i universum som är av närmast religiös art.

  När du säger T-kors vill jag bara påminna att fynden är gjorda med den ursprungliga sideriska zodiaken. Bloggen "känner inte" T-korset, en modern idé som inte fanns i den indiska astrologin. (Jag ritade lite slarvigt ut det på en del tidiga kartor…)

  Även med tropisk zodiak blir det avvikelser från slumpen, fast andra. Viktigast här är att Månen i Skytten tar syndabocksrollen (26 placeringar). Men är detta den astrologiska traditionen? Nej! Det är i Skorpionen Månen anses fallen. Det är således originalzodiaken som bekräftats i detta test, inte den missuppfattning som spridits i väst i snart 2.000 år.

  Jag hade lite diskussioner med "västastrologer" i början av bloggens historia, men fynd som detta pekar på att zodiaktecknen i väst faktiskt inte längre motsvarar den "andliga" eller psykiska verklighet astrologin söker synliggöra. Indierna övertog Babylons metod, och höll blicken stint fästad på rymden. Därmed är det t.ex. inte korrekt att använda årstidsmetaforik och tala om Skorpionen som ett hösttecken ("naturen multnar"). Under det att precessionen driver fram ett storår på 26.000 år kommer Skorpioner att födas under årets alla 12 månader.

  SvaraRadera
 3. Häromdagen läste jag en historia av Hasse Alfredson, "Dricka blod" i en samling texter av honom, som var minst sagt morbid, Jag kom ihåg att han har månen i skorpionen och tänkte att man måste nog ha ett sådant psyke för att kunna komma på en så vidrig historia. Detta ledde mig till att fundera på alla dessa författare av blodiga och makabra deckare som av någon anledning växt upp som svampar ur jorden under senare år och beslöt att göra ett eget litet test av deras månar. Jag kollade en bokhandel på nätet och fick fram 17 namn som skrivit den typen av deckare (det är alltså inte fråga om traditionella pusseldeckare à la Agatha Christie & Co.)
  Resultat: 6 el 7 av de 17 har månen i Skorpionen! En högst ovetenskaplig undersökning med alldeles för lite underlag förstås, men visst är det ändå en aning märkligt, eller rättare sagt, inte märkligt alls, för resultatet blev precis det jag misstänkte.
  När det gäller solen är tecknen mer utspridda, men 3 har solen i skorpionen o 3 vattumannen.
  Ö h t är vattentecken överrepresenterade, och det är inte konstigt tycker jag, för de här författarna är ju folk som uppenbarligen bearbetar vissa psykologiska, traumatiska teman inom sig själva, genom att skriva dessa otäcka böcker. Naturligtvis bättre att göra det på det sättet än att gå ut och leva ut dem i verkligheten. Men man kan ju fundera över vad som ligger bakom, och varför marknaden för dessa böcker har exploderat de senaste decennierna...
  S

  SvaraRadera
 4. En alldeles enastående oberoende bekräftelse, tycker jag! Man får också tanken att folk springer som flockdjur även på den "astrologiska nivån". En skriver en skorpionisk bok och genast börjar andra av vibrera med i den lokala tidsandan...

  Om Alfredson ("En ond man") har jag också dragit liknande slutsatser.

  Vattentendensen gäller även de våldsamma datorspelens värld, åtminstone på mitt första och enda stickprov på en av de stora programutvecklarna, John Carmack (bl.a. DOOM), nämnd i Expr idag för sin åsikt att våldsspel t.o.m. minskar gatuvaåld.

  Eller rättare: han har Eld + Vatten = "känslo(miss)brukare kopplade till det visuella Eldelementet". Han har en Madonna-liknande konjunktion mellan fallen krigare Mars i Kräftan och Solen i Lejonet, samt - förstås - ett sinnelag i Vatten (Fiskarna). Så, ungefär, gissar jag att speltorskar i allmänhet är konstruerade. Bara sinnesupplevelser och inget vett... Fast i en spiral av sinneskonsumtion.

  Det är frestande att se evolutionstankar i astrologin, fast då en mycket komplicerad form av evolution där man kan vara olika långt kommen i olika avseenden…

  Agatha Christie är ju för övrigt Mån-Merkurius-Jungfru - hur bra passar inte det med hennes pussel, som du säger.

  Det är Jungfruns kärlek till de små detaljerna (som gör det) och logiskt-matematiska böjelser som tydligt går i dagen i hennes typ av författande. Analys, analys, analys! :-)

  Plus en liten underton av dåtidens rasism, så olyckligt förknippad med de överlägsna europeiska kolonialmakterna och Månen i Jungfrun...

  SvaraRadera
 5. Glömde tillägga att Alfredson själv skriver i förordet att "Blod att dricka" varit hans terapi under de senaste två åren (skrivet 1994). Det ligger nog något i det där med det patologiserande vattnet, ja - det kan tydligen resultera i sjuka historier...

  Nej morbida och blodiga historier är tydligen ingenting för jungfrun och skytten - de båda tecknen förekom inte i min lilla undersökning (med reservation för att en person ev kan ha månen i skytten, där den går in mitt på dagen).

  I yngre år älskade jag att läsa deckare, men då var det just pusseldeckare. Numera tycker jag det är slöseri med tid. Och alla de här nyare otäcka deckarna skulle jag aldrig drömma om att läsa. Alfredsons historia råkade jag snubbla över... den ingår som sagt i en samling med andra texter.
  S

  SvaraRadera
 6. Nej jag har heller inte gripits av deckarvågen. Det finns så mycket annat märkligt och spännande att lägga tiden på.

  Just nu (20 sidor in i texten) vad som förefaller vara en av djuppsykologen James Hillmans svåraste böcker: Alchemical Psychology (2010). Mycket astrologiska sidoblickar för att bättre belysa alkemins arbete på att förädla själen men svårt språk.

  SvaraRadera