Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 12 april 2010

Mördare & svenssons (mer enkel statistik)

Ännu en enkel granskning av en samling horoskop.
  • 300 slumpmässigt genererade födelsedatum som kontrollgrupp
  • 2687 solära horoskop (utan födelsetid), mundana och mördare bortgallrade - en andra kontrollgrupp
  • 84 horoskop för mördare (en del med, en del utan, födelsetid)

Frågan som ställs dessa tre grupper är - efter en idé jag nyligen fick när jag såg Charles Mansons horoskop med Månen, Saturnus och Rahu i samma tecken - är den här trippeln mer förknippad med mördare än genomsnittliga människor?

Samma regler som vanligt: En chans på 12 att Saturnus befinner sig i samma tecken som utgångspunkten Månen (sinnelaget). En chans på 12 att hungrande (ostyriga) demonen Rahu befinner sig i måntecknet.

Oddsen för att båda dessa "naturligt onda" angriper Måne är 1:144. Ingen avvikelse mindre än 50% under förväntat snitt eller mindre än 50% över förväntat snitt anses intressant.

Om enbart slumpen gällde skulle 2,1 av 300 slumphoroskop eller 18,7 av 2687 solära horoskop rymma denna trippel, dvs 0,7% av respektive kontrollgrupp.

Om enbart slumpen gällde skulle 0,58 av de 84 mördarhoroskopen ha samma signatur.

Det verkliga utfallet blev:

Slumphoroskopen: 2
Solära horoskopen: 22
Mördarhoroskopen: 2

Som synes gäller närmast total slump i den grupp som just är slumpmässig. Bland de solära horoskopen märks en liten "oro", men 22 stycken Mån/Saturnus/Ketu är bara 17% över slumpen - i linje med förväntad variation. (Den senare datasamlingen domineras lätt av musiker, skådespelare och celebriteter varav många är av den skandalösa sorten.)

Men de två mördarhoroskopen är klart mer än förväntade 0,58, närmare bestämt 344% mer än slumpen. Det är uppenbart att en sådan liten grupp är osäker, det här kan vara en engångsvariation. Men fyndet meriterar i vilket fall en ny studie för att, möjligen, belägga att detta verkligen är en "astrologisk signatur" som tenderar mot djup psykopatologi.

Saturnus, "den kalla", är ju känd för att sakna empati om den är i sådana problem att dess normala talang som "rationell" eller "organisatorisk" börjar slå över i något obehagligare...

Astrologer behöver emellertid inte statistik för att göra sitt jobb. Genom dess traderade spelregler ringer det varningsklockor direkt när man ser ett horoskop med den här signaturen. Och tillstöter sedan ytterligare problem, då blir det att väga sina ord på guldvåg om man konsulterar någon som har den här dubbla belägringen av psykets planet Månen!

*****

PS. Jag tittade även på om eventualiteten av någon märkbar Mars (självhävdelse) i attack mot Venus (jämvikt med andra) via kombination, opposition, 90 eller 210 grader eller den lustiga "skada bakom ryggen"-placeringen jag upptäckte i andra studien av människor inom porrbranschen.

Men nej, varken slumpgruppen eller de 84 mördarna skilde sig tillräckligt från slumpen i det här avseendet. Man kan förstås argumentera att övriga faktorer är av ringa intresse från det att psyket (Månen) avtrubbats tillräckligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar