Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 13 mars 2010

Har Venus en offerrelation till Mars?

Som någon minns från uppföljningen (nytt fönster) till ministudien med 10 individer kopplade till porrbranschen, hittade jag inte samma starka betoning av "naturligt onda" Mars med "naturligt goda" Venus som i förstudien.
De naturliga illgärningsmännen är Mars, Saturnus, Rahu och Ketu, Merkurius under "ond" påverkan ("god" under god påverkan), samt avtagande Måne, dvs mellan fullmåne och nymåne (mellan ny och full är Månen naturligt god).

Solen tycks ambivalent i indisk tradition, den kallas "grym" pga dess stekande hetta, men onekligen kan den signifiera intelligens också, och handlingskraft i denna världen!

Venus och Jupiter är alltid naturligt goda, men som den här bloggen tydligt visat kan Jupiter hjälpa att stjälpa eftersom den "naivt" välsignar precis allting!

I uppföljningsstudien med 32 porrskådisar fångade däremot mitt öga en ny potentiell aspekt: Venus "bakom ryggen" på Mars, dvs, i tecknet innan det där Mars befann sig.

Resonemanget med en Venus i "förlustens tolftehus" relativt den faktor man studerar, här: Mars/libido, syntes mig så glasklart logisk för en porrmänniska vars grova drift skadar förmågan till Venus/sann kärlek, särskilt som indisk (och till del västerländsk) astrologi redan använder liknande mönster som relaterar två hus till varandra och ser ett samband mellan dem.

Andra huset är t.ex. näring och relaterar tillbaka till det första huset för den egna kroppen, det egna pågående livet. Här är då Mars naturligen kopplad till första huset: våra kroppar är förbränningsugnar och vi behöver påfyllning av fysiska ting för att hålla balansen, dvs förbli vid liv (Venus). 

Här kan man säga att ur Venus perspektiv, med hennes önskan om homeostatisk balans (så typisk för Oxen och dess andra hus i den naturliga zodiaken), är det faktum att hennes materia "brinner" inifrån, från en inneboende Mars som vill ut och röra på sig, är en plåga och en "tolftehusförlust". 

Anden är villig men köttet är svagt. Notera att även om första huset representerar människokroppen så är Eld-jaget eller det lilla barnet ännu medvetet om sig själv som kropp. Det kommer först med det orala stadiet eller beröringsstadiet som uppstår i Oxen, då barnet kommer i beröring med omvärlden och dess mun börjar konsumera. Här flyttas det inledningsvis rena Eld-jagets fokus och den andliga elden släcks ut av Jordtecknet Oxen med dess inriktning mot inflödet av signaler via de fem yttre sinnena. 

Självupplevelsen som andesjäl - Solen "upphöjd" i Väduren - går förlorad från och med spädbarnets orala stadium, just som en skyffel jord kan släcka ut en eld. "Syndafallet" ner i fysikalitet träffar olika andesjälar olika hårt och den som är klurig kan lista ut vilka horoskop som representerar ett totalt andligt "utslocknande" vid människovardandet, och vilka som kan tänkas behålla en "livlina" till den högre verkligheten. 

Oxen har jag påfallande ofta upplevt implicerad i horoskop för de andligt likgiltiga, de är i grunden orienterade mot jämvikt om inte rent av identitet med det fysiska substratet. Så länge det finns godsaker att mätta de fem sinnena med är frågan om en eventuellt inneboende ande fullständigt ointressant för dessa människor. Det är agnostiker gränsande till uttalade ateister.

Varför Väduren och Oxen toppade bland de 136 brottsdömda horoskop jag kollade, kan bero på en besläktad problematik. Dessa dömda brottslingar har så att säga fått problem med att knyta ihop andemänniskan och sinnesmänniskan, och jag misstänker att något av det verkliga lilla barnets allmaktskänslor (Väduren innan den fattat Jordelementets och Oxens begränsande inverkan - negativ polaritet/"tuggmotstånd") lever kvar och förblindar dessa människor. Och då begår de lagövertramp.

I så måtto liknar porrskådisar brottslingar på det sättet att deras starka biologiska driftsliv om och om igen våldför sig på den idealistiska kärlekens Venus. Porr är en extremt degraderad och rudimentär "kulturyttring" som enbart fokuserar "påsättarfasen", den biologiska reproduktionen som isolerad fas. Därför står Venus analogt i "förlorarens" tolftehusrelation till Mars, precis som Venus/Afrodite, de prostituerades beskyddarinna, är en fallen kvinna. 

Det finns anledning att fundera över astrologins 12e hus som representativ för "syndafallet", särskilt om man betänker att det naturligen korrelerar med Fiskarna där den ena fisken i symbolen tycks simma uppåt medan den andra simmar nedåt. 

Att bland 120 idealistiska filosofer hitta Månen eller psyket - generell symbol för den "fallna" sublunära sfären i den antika världsbilden - oftare förekommande i Fiskarna än något annat tecken, pekar lite åt samma håll. Filosofin rör verkligen vid de yttersta frågorna, hur vi kom att hamna i "den här världen" och om det finns något efter vår utgång...

Som 12e och sista zodiaktecknen tycks här dunkelt antydas vägen upp och ner i skapelsen, själens utgång och ingång i kretsloppet av återfödelser. Därför är Fiskarna inte bara syndafallet utan också "återlösningens" tecken.

*****

För att få lite rätsida på det ofullständiga resultatet från de två porrskådisundersökningarna, sökte jag upp namn flaggade med "porn". Smärre förändringar i datasamlingen gjorde att jag den här gången fick jag 41 träffar bland 3.909 horoskop (världsliga horoskop exkluderade). 

Eftersom programmet ZET inte kan söka de unika indiska aspekterna (210° 270°) och dessutom inte kan hitta enbart Mars 90° Venus utan inkluderar den icka-giltiga Venus 90° Mars, är det en del manuellt sorterande vid varje sökning. Dessutom kan programmet inte lokalisera den ömsesidiga receptionen som är lika viktig som en konjunktion och vartenda horoskop i den undersökta gruppen måste granskas manuellt.

Därför skippade jag den ömsesidiga receptionen i denna studie, där jag främst ville se om "Venus 30° Mars" verkligen var vanligare bland porrskådisar än bland vanligt folk. För detta fall passar min kontrollgrupp med 210 icke-kändisar utmärkt.

41 aktörer i porrbranschen 210 ickekändisar
Aspekttyper: antal procentuellt antal procentuellt
Venus "30°" Mars: 10 24,3 22 10,4
Mars komb. / opp. Venus tecken: 10 24,3 29 13,8
Mars 90 / 210 Venus tecken: 3 7,3 24 11,4
Totalt: 23 53,34 75 35,71
Slump (odds 1:2,4):
17
41,45
87
41,45
Signifikant avvik. ±50% rel. slump
(-20,7%,+62,2%)?
8,5 / 25,5
nej (+28,7%)
43,5 / 130,5
nej (-13,8%)

Ingendera grupp når det överskott/underskott relativt slumpvärdet som anses intressant, men en trend syns ändå. Porrskådisarna har nästan 30% mer än genomsnittet "det förhöjda libidos" signatur", medan kontrollgruppen av ickekända människor som alla utgick från min släkt, bekanta, bekantas bekanta osv är 14% mindre libidinösa än genomsnittsmänniskan.

Mellan dessa två grupper gapar så att säga en liten avgrund på drygt 40% och kanske skulle de ha svårt att kommunicera med varandra om det är så att "libido" också innebär en allmän intensivitet som "kyligare" människor finner störande... Frågan är om avvikelserna skulle kvittas ut av en uppföljningsstudie eller återkomma...

Men studiets primära mål, att se hur den "nyuppfunna" (eller nyupptäckta) aspekten mäter sig mot den klassiska konjunktionen (eller kombinationen) och oppositionen, gav intressanta resultat. Aspekten med Venus i "offerläge" bakom ryggen på Mars ensam, gav lika många förekomster som kombinationen och oppositionen taget tillsammans bland porraktörerna. Den tycks alltså dubbelt så potent som kombinationen eller oppositionen tagna separat.

Ickekändisarna hade en något lägre andel av den här aspekttypen, och ska man vara spekulativ så är detta logiskt. För detta skulle då vara en aspekt inte bara säger "extra libido" utan "driftighet på kärlekens bekostnad", och detta påstående kan inte med samma känsla av att ha slagit huvudet på spiken appliceras på en brokig skara av Medelsvensson.

Att Mars aktivitet i något högre grad skadar kärleken för dem som arbetar med sex som dagjobb rimmar å andra sidan väl med sunda förnuftet. Säkert lyckas några hålla isär världarna, men i allmänhet tar säkert privatlivet stryk av det man sysslar med på dagtid.

Allt detta utlöser förstås en jättefråga: den om aspekter överhuvud, vare sig det västerländska eller det vediska systemet. Har alla aspekter samma existensberättigande? Är vissa bara traderat tankegods som saknar inverkan i verkligheten? Jag noterade t.ex. att den eliminerade skörden av Venus 90° Mars (tecken) var betydligt större än Mars 90° Venus (tecken) i kontrollgruppen.

Skulle detta kunna utläsas som att den aspekten existerar men att det där är idealistisk kärlek som försöker "förädla" den tölpaktiga Mars? Kan ett betydligt mer nyanserat förhållande till aspekterna i själva verket röja vilka själar som är predestinerade att "gå ner sig" i detta liv och vilka som är här för att lösa problem och konflikter?

Jag har i en del inlägg redan provat "fritt tänkande" av detta slag, särskilt i frågor då "naturliga illgärningsmän" attackerat de goda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar