Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 6 mars 2010

Horbocken ut, libido in

Återkommande läsare kan ha noterat att jag ganska snart ångrade beteckningen "hor- och horbockssyndromet" för Mars möte med Venus i kombination (delat tecken), i interplanetär aspekt eller i den ömsesidiga receptionen (båda planeterna befinner sig i den andras hemtecken).

Som för att rättfärdiga etiketten letade jag upp samtliga horoskop jag flaggat med "porr". Uppenbarligen är inte detta min nisch, för på alla år hade jag bara ramlat över 10 porrskådisar eller producenter, en försvinnande liten andel av de över 3.000 horoskopberäkningarna. Bekräftelsen på att etiketten inte alls var missvisande var påfallande tydlig! (Se studien här - nytt fönster. Här beskrivs också de fem aspekter som kunde bilda syndromet.)

Likväl förekommer den här aspekten regelbundet hos individer som inget alls har med en urspårad sexdrift att göra, och uttrycker sig då på det sätt vi menar när vi talar om "driftiga människor", där man kanske i vissa fall kan tänka sig kompensatorisk arbetsnarkomani för ett sexliv som "inte är".

Den psykologiska termen är emellertid libido, och med nedanstående uppföljningsstudie av samtliga pornografirelaterade namn på den här Wikipedia-sidan vars födelsedata var angivna, kommer jag i framtida inlägg inte längre att använda det "drängiga" begreppet horbock (eller hora).

Jag har eliminerat några av namnen på Wikpiedias översiktssida eftersom de förekom redan i den första lilla studien.

Uppföljningen är med sina 32 namn tre gånger så stor, och nu ska det bli spännande att se om Mars/Venus-kopplingarna fortfarande är statistiskt signifikanta, vilket 8 av 10 träffar i första studien var!

Jag ska strax förklara varför vissa träffar står inom parentes: (JA).

Al Parker NEJ Amber Lynn/
Laura Allen NEJ
Bambi Woods (JA)
Candy Barr/
Juanita Slusher NEJ
Casey Donovan JA Celia Blanco JA
Christy Canyon JA Clara Morgane/
Emmanuelle Munos (JA)
Georgina Spelvin/
Michelle Graham NEJ
Ginger Lynn NEJ Gloria Leonard NEJ Harry Reems NEJ
Hyapatia Lee/
Victoria Lynch JA
Ilona Staller/
la Cicciolina JA
Jerry Butler/
Paul Siederman JA
John 'Buttman' Stagliano JA Jonathan Morgan (JA) Juliet Anderson/
Judith Carr NEJ
Kelly Trump/
Nicole Heyka NEJ
Lisa De Leeuw NEJ Marc Stevens NEJ
Marilyn Chambers NEJ Nina Hartley NEJ Peter North (JA)
Rocco Siffredi NEJ Samuel R. Delany NEJ Seka/
Dorothiea Hundley NEJ
Seymore Butts/
Adam Glasser NEJ
Traci Lords/
Nora Kuzma JA
Veronica Hart/
Jane Hamilton JA
Wade Nichols/
Dennis Parker JA
Wolf Hudson 'King of Kink' (JA)  totalt: 32 personer

Först: Man kan argumentera för att Casey Donovan ska ha ett NEJ till "libido" då hennes Venus några timmar in på dygnet lämnar Lejonet och frigör sig från en ond 90-gradare från Mars (Oxen > Lejonet). Men å andra sidan accepterar även indisk astrologi täta planetära aspekter fastän planeterna inte ligger i "rätt" tecken. Mars förpestar således Venus hela dygnet.

För att göra en lång historia kort: den påfallande libidinösa trenden i första testgruppen försvann i den andra. 17 utan "horbockstendensen", 15 med. Och då har jag ändå inkluderat en ny, sjätte, aspekt i den andra gruppen. Förekomsten av denna syns som "(JA)" (JA inom parentes) efter namnet.

Vilket var det nya mönstret som visade sig vid uppföljningen? Jo, om och om igen ligger Venus i 12e tecknet från Mars tecken räknat eller precis bakom ryggen på Mars! Libidos (den råa, blinda driftens" framfart är kärlekens förlust! Resonemanget är analogt till det om andra huset som pengar som tillhör mig själv (första huset), medan åttonde huset är "andras pengar", dvs det är det andra huset i förhållande till sjunde partnerhuset som är en annan än jag själv!

Venus bakom Mars rygg motsvarar alltså dess placering i förlustens 12e hus relativt till driftens planet Mars. Ren lusta förstör kärleken. Och porrbranschen förstör människors känsloliv (om de som hamnar där inte är förstörda långt innan).

Christy Canyon har t.ex. denna indikation där Venus står tolv steg ("förlusthusets förhållande") till Mars, PLUS att hon har en ömsesidig reception mellan dem (Venus i Väduren, Mars i Oxen). Den senare var ju en av de gängse aspekterna från den första undersökningen. Dubbel attestering alltså och hon räknas tydligen till en av porrens stora stjärnor.

OBS. JAG BEJAKAR MED "(JA)" DET ENKLA FÖRHÅLLANDE DÄR VENUS STÅR I "FÖRLUSTLÄGE" RELATIVT MARS ("12e från Mars").

Detta ändrar emellertid sannolikheten eftersom en sjätte "aspekt" tillkommit.
Not. Jag betraktar inte Venus som kapabel att vålla Mars någon förlust. Jag räknar inte Venus tolv steg från Mars som ett förgrovade av libido i "horbocks" riktning. (Det förhållandet förekom i två fall bland dessa 32, att jämföra med de fem fall där Mars försätter Venus i "tolftehusomständigheten".)
Tyvärr bryter introduktionen av en ny signatur spelreglerna för ett uppföljningstest som i den verkliga vetenskapen ska validera eller falsifiera fynden i det första.

I så måtto är det bara att medge: taget för sig har det här testet inte validerat fyndet i det första. Vi vet alltså ännu inte om porrskådespelaryrket överlag attraherar ovanligt många libidinösa Mars/Venus-typer. (Se dock tillägget nedan.)

*****

Så totalt dominerades det lilla första testet av de fem reguljära aspekterna att det inte fanns något spelrum kvar att demonstrera andra "astrologiska vägar till Rom". Detta är vad som hänt i den här tre gånger större gruppen.
Vad nytt har dykt upp i "luckan" som öppnade sig när färre porrskådisar uppvisade någon av de fem aspekttyperna?

I fallet Candy Barr en lurig sak som visar hur svårt det är att testa astrologin på samma simplistiska vis som naturvetenskapen bedriver sin vetenskap. Hon har Venus i älskarens tecken Lejonet och Solen disponerar alltså över kärleksgudinnan från sin position i Tvillingarna. Detta tecken disponeras i sin tur av Merkurius, vilken vi finner kombinerad med Mars i Jungfrun, det andra merkuriustecknet!

Eller, för maximal tydlighet, läs historien från andra hållet: Mars i Jungfrun disponeras av Merkurius som i sin tur står kombinerad med Solen i Tvillingarna, disponenten till hennes Venus i Lejonet. Mars och Venus är kopplade men via två förmedlande planeters kombination! Långsökt? Kanske. Men vi ska nu se åtskilliga fler exempel på hur Mars och Venus "når varandra" via förmedling från en extra part.

Clara Morgane har den nya "sjätte aspekten": Mars i Stenbocken och Venus i Skytten, dvs återigen skadat "bakom ryggen-läge" relativt Mars. Men planeterna är faktiskt också i kombination via deras respektive disponenter, Saturnus och Jupiter, som möts i tät konjunktion i Jungfrun! Dubbla indikationer också här, men båda utanför de enkla riktlinjer som det första minitestet utgick från.
OBS. Att räkna med de komplicerade fall där syndromet uppstår via förmedlande tredje part(er), skulle bära alltför långt, och dessa flaggas med "NEJ".
Hos Gloria Leonard disponeras Venus i Tvillingarna av Merkurius, vilken återfinns kombinerad med Mars och Solen i Lejonet - förstaälskarens hus!

Hos Harry Reems, född sju år efter Gloria sånär som på ett dygn, upprepar himlen exakt samma mönster!

Samma med Juliet Anderson, vars Venus i Lejonet disponeras av Solen, som befinner sig kombinerad med Mars i Kräftan. Notera dessutom Eld och Vatten = övertryck på sinnesaptiten.

Lisa De Leeuw har också förhöjt libido, fast på en trixig omväg: Venus hemma i härskarläge i Oxen och Mars i Fiskarna - i opposition till Jupiter i Jungfrun. Jupiter kan därför från ett Jordtecken vidareförmedla Mars - i förstärkt tillstånd - eftersom "lyckobringaren" aspekterar Venus i ett Jordtecken. Om något måste dessa fall där den tredje parten är Jupiter innebära "tusenfaldigad libido"!

Samma ännu en gång hos Marilyn Chambers! Venus i Fiskarna disponeras av Jupiter som i Väduren (tillsammans med Solen) attackeras via opposition av Mars i Vågen!

Nina Hartley har samma listiga men indirekta koppling: Mars i Oxen och därför disponerad av Venus, Venus i Fiskarna och därför disponerad av Jupiter, Jupiter i Skorpionen och därför triggande Mars via opposition! Planeterna är lite omkastade jämfört med Lisa De Leeuw men samma super-libido!

Ett liknande fall är Roccos. Hans Venus i Tvillingarna disponeras av Merkurius vilken själv ingår i en tät kombination med Mars, Solen och Jupiter i ettriga baggen Väduren! Japp. Den mannen är tydligen med på topp 3-listan över tidernas stora kåtbockar och det är åter ett horbockssyndrom i ordets sanna bemärkelse, men återigen medierad via tredje part!

Samma för Samuel Delany: Venus i Vattumannen, disponerad av Saturnus som här står kombinerad med Mars och "maxaren" Jupiter i Oxen - f.ö. Venus tecken! Detta är alltså en utvidgad ömsesidig reception fast den ena planeten  i "horsyndromet" åker snålskjuts på en av dem som bildar den ömsesidiga receptionen.

Seymore Butts har ytterligare en variant som inbegriper expansionsplaneten Jupiter: Venus kombinerad med Jupiter i driftstyrda Väduren. (Mars i Vattumannen kombinerad med Saturnus är en klurig sak: ibland har jag fått för mig att Saturnus hämmar Mars, men ibland verkar Saturnus mer symbolisera en fixering vid ett ämne, i det här fallet martiansk drift! Vi lämnar det här oklara fallet.)

Traci Lords var ett namn t.o.m. jag kände igen. Typiskt nog hittar vi därför horsyndromet dubblerat, dels enligt vår nya analogi med 12e-huset och dels i formen av en ömsesidig reception mellan de verkligt primitivt sinnliga tecknen Väduren (Mars) och Oxen (Venus) - den såg vi lite tidigare i den här gruppen med 32 porrskådisar. Dubbel attestering och mycket signifikanta zodiaktecken - inte konstigt att hon är en porrikon!

Wade Nichols är ett särfall. Här gäller den ömsesidiga receptionen mellan zodiakens två andra Venus- och Marstecken (Vågen och Skorpionen). Men bara några få timmar in på dygnet korsar Mars gränsen och går in i sitt eget tecken Skorpionen och bildar en kombination med Venus. Ett JA oavsett födelsetid på dygnet således.

*****

Andra undersökningen är på ett sätt en besvikelse eftersom jag, kanske naivt, hoppats att det markant positiva resultatet från första studien skulle upprepas. Å andra sidan påminner specialfallen om vad astrologer redan vet: att man måste hålla ögonen vidöppna och vara helt beredd på vad horoskopet "försöker berätta".

Ett intressant fynd här är att den indiska astrologins mycket udda sätt att se planeternas inbördes förhållanden i termer av husplaceringar ("planet x står i 12e-husförhållande till planet y") gav hög utdelning. Rent teoretiskt stämmer det att Mars bör skada Venus via den symboliska analogin med 12e huset, det är Venus (den goda) som lider förlust i förhållande till Mars (den onda) framfart!

Men det man verkligen tar med sig från den här granskningen är insikten om att astrologin är komplex! Se alla fallen med Jupiter (eller annan planet) som medlare mellan Mars och Venus!

Skulle vi räkna in de tio fallen av "hor genom förmedling" - jag har beskrivit samtliga i texten här ovan - ja då skulle det här andra testet ge hyggligare siffror. Då får vi 25 JA mot 17 NEJ. Men introduktionen av "aspekter genom förmedling via en eller t.o.m. två planeter" kräver kunskaper om statistik och sannolikhetslära jag tyvärr inte besitter. Jag kan inte avgöra hur en slumpfördelning skulle se ut och om 25 JA är ett intressant resultat.


Tillägg

Av det första testets tio personer var det bara 2 som inte föll under någon av de 5 aspekttyperna. Men hör och häpna, Linda Lovelace hade den sjätte aspekttypen jag fick syn på i detta andra test: Venus i ett förhållande analogt med "sorgens och förlustens 12e hus" relativt Mars.

Och Jenna Jameson som hade nog av problem som det var med en debil Måne i Skorpionen (och det sociala utstötningssyndromet - hon våldtogs av en släkting i ungdomen) prickar dessutom in det mer komplexa mönster vi noterade ovan: Venus (och Jupiter) i Vattumannen ger disponenten Saturnus, vilken i sin tur medlar via kombination med Mars i Tvillingarna.

Om vi lämnar Jamesons komplexa medlar-koppling därhän har vi då 9 av 10 fall under det förstärkta libidos signatur! Men den sjätte Mars/Venus-aspekten ökar också sannolikheten till 50% att en individ föds med den extra driftiga naturen. Likväl ligger utfallet i den första gruppen 80% över förväntat slumpvärde.

Enligt 50-50-chansen landar den andra gruppen ~3% under förväntat slumpvärde, men undersökning 1 och 2 innebär sammantaget ändå att individer i porrbranschen oftare än genomsnittligt föddes med ett horoskop som vittnar om förhöjt libido.

Men är förhöjningen intressant? +80% - 3% = 77% / 2 ger 38,5% över slumpmässig fördelning. (Jag delar med 2 eftersom det är två dataset, vilket tycks mig logiskt.)

Ser man de två grupperna sammantaget håller alltjämt astrologins tes om Mars och Venus, om än svagt. En tredje population till granskning, någon?


4 kommentarer:

 1. Jag ser på slutet att det är 50% chans (el risk?)att man har något av det här, så då kanske jag inte ska vara så förvånad när jag konstaterar att jag själv har venus "bakom ryggen" på mars... dessutom disponerad av solen, som ligger med mars i jungfrun. Så det är väl heller inte så konstigt då, att jag inte kvalar in i den undersökta gruppen. Men det är klart att man börjar fundera... sant är att jag i yngre år hade problem på området... men inte på så sätt att libidon på nåt sätt hade övertaget, snarare tvärtom. Men mars i jungfrun i 12:e är väl heller ingen höjdarposition för utlevande av det, skulle jag tro...? :-)
  S

  SvaraRadera
 2. "50% chans"

  Problemställningen är intressant så svaret blir långt och vindlande.

  Ja, här påminns man bl.a. om att västastrologin har så många aspekter att skeptiker har rätt: det går överhuvudtaget inte att bevisa någonting MED STATISTISK METOD om en astrologi har så många pusselbitar att det ALLTID går att hitta en "förklaring".

  (Noterar i ett astroprogram utöver de 5 klassiska aspekterna ytterligare 13, inte minst Johannes Keplers serie kvintiler och septiler baserade på zodiakens delning i 5 och 7.)

  En planet bakom ryggen på en annan (analogt med förhållandet mellan det första jag-huset och det tolfte "förlusthuset") var den sjätte aspekten som behövdes för att komma upp i fifty-fifty möjligheten att ha eller inte ha en viss egenskap.

  Men eftersom egenskapen ("syndromet") likväl kan leda till en ekonomisk besatthet (Bernard Madoff) eller porrbranschen eller något tredje, uppslukande intresse, hur ska man kunna bevisa något? Man måste introducera horoskopets hus också, och då går komplexiteten genom taket!

  Din fromma förhoppning (för astrologins vidkommande eller för egen del?) om Mars i de mer intellektuella merkuriala tecken, motsägs av min genomgång där åtskilliga av porrskådisarna har placeringar i Tvillingarna och/eller Jungfrun.

  Jag tittade särskilt på det isolerade datat "Mars i tecknen". 42 i porrbranschen är på tok för lite och den enda riktigt intressanta avvikelsen är att antalet Mars krymper i takt med de tre "evolutionsnivåerna": 14 borde vara snitt i var grupp, men så här ser det ur: Personalister (Väduren-Kräftan): 18, Individualister (Lejonet-Skorpionen): 14, Universalister (Skytten-Fiskarna): 10.

  Men de personalistiska (som sällan lämnar egoperspektivet) är bara 28% över förväntat snitt och de universalistiska (som lever via ideal) är bara lika mycket under förväntat snitt, så det är inga dramatiska avvikelser. Dock tycks Mars "förfinas" ju längre genom zodiaken den färdats! Så småningom står den överlag över porrbranschen.
  :-)

  Notabelt är bland de universalisterna (Jupiter- och Saturnustecknen) är filosofins och religionens Jupiter: bara 4 Mars i endera Skytten eller Fiskarna hamnade i porrträsket, medan t.ex. Solen/Månens tecken huserar 8 Mars, lika många som de två merkuriustecknen.

  Venus/Afrodites Oxe och Vågen dominerar med 10 Mars, vilket känns korrekt. För någonstans är det dock "föreningen" som är grundmotivet bakom porren hur sjaskigt det än presenteras. Mot detta bara 6 Mars i sina egna tecken Väduren och Skorpionen!

  Men så litet är underlaget, att det här säkert är dumt prat baserad på en slumpmässig variation, precis som första testet och andra testet gav så olika utfall.

  Genom dessa ministudier har jag fått en ökad förståelse just för vad "siffermänniskor" dyrkar: extremt enkla men repeterbara teser!

  När även den indiska astrologin visar sig ha ganska många vägar som alla leder till Rom, måste man överväga om inte empiriska studier av astrologin helt bryter mot dess innersta väsen. NATUREN är inte intresserad av sådana här fattiga försök att nåla fast henne i någon mekanisk upprepbarhet. Det kan vara bortslösad tid att göra sådana här studier av isolerade astrologiska element.

  Här är då solidaritetskrisen: att vara varje horoskops egen röst trogen, eller vara trogen den mätande och vägande statistikerns världsbild och interna språkspel...

  SvaraRadera
 3. Visst är det så att det knappast går att göra empiriska studier eftersom ett horoskop är så komplext, och samma konstellationer kan visa sig på så många olika sätt i enskilda människors liv. (Men ändå är det rätt intressant med statistik av den här typen, men man ska ju vara medveten om förbehållen, precis som du är också.)
  Det var ingen from förhoppning, det där med min marsposition, utan personlig erfarenhet... För att förtydliga: Jag var nästan sjukligt blyg och hämmad, men till slut löste det sig :-)Så såg det ut i just mitt fall, men som jag sa: samma sak kan ju visa sig på så olika sätt, även om grundproblemet är det samma och visar sig genom en viss konstellation i horoskopet.

  SvaraRadera
 4. Faktum är att jag har mött fler Mars-Jungfrur med en mycket modest framtoning, men sedan övergången till siderisk zodiak måste jag alltid dubbelkolla.

  När jag nu tänkte på en speciell Mars-Jungfru, visade sig Mars backa till sideriska Lejonet. Varför minns jag henne då som så försynt (förutom att hon var ekonomiansvarig, en lågmäld och stöttande roll på företaget)?

  Jo, sideriskt backar ett fyraplaneters stellium från livliga Tvillingarna till stillsamma Oxen (Månen i lyssnande Kräftan)! Där satt också ekonomijobbet perfekt (Solen+Jupiter i Oxen på stort IT-företag). Dessutom: Mars i Lejonet hämmas distinkt av den reglerande Saturnus på motsatta sidan (opposition ±2°)!

  Det är verkligen inte lätt att veta varifrån karaktärsdrag kommer, men i detta fall talade hela tre indikationer samma språk!

  Under etiketten "introvertism" har två horoskop samlats där i båda fallen Oxen (igen!) tycktes vara det som drog åt den lågmälda personlighet man kan tolka som den försagda Jungfrun...

  "Många bäckar små", stämmer bra in på astrologin.

  SvaraRadera