Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 5 juli 2011

40 nazister 1859-1922...och så Reinfeldt

En genomgång av en grupp nazister där strukturella likheter mellan Nya Moderaterna och en alls inte avdöd socialdarwinistisk människosyn granskas vidare.
     Läsare med ringa tid och som vill underbygga sin förståelse av vart Reinfeldt enligt Almedalstalet ämnar föra svenska folket, läs istället den obehagligt klarsynta texten på Lasses blogg. (Även AB: "Reinfeldt har slut på idéer")
Som synes inte ett inlägg om "look-alikes", inte helt i varje fall

I en liten granskning av 19 kända nazister från Andra världskriget jag lät jag tanken på nazismen spela mot Nya Moderaterna, som tillskansat sig makten i Sverige med sina absurda idéer som Fas III-läger och arbetssökarplikt för svårt sjuka människor. 

Det första som uppdagades var en överbetoning på Psyket i Jungfruns tecken hos denna grupp. Jag begrundade, har jag för mig, vikten av en Partiledare för politiken. Reinfeldt råkade ha hatets planet i privatismens och personhygienens tecken Jungfrun i öster då han föddes. 

Det går att göra mycket av bara den placeringen! Någon minns säkert att han som nybliven statsminister 2006 presenterade sig som mannen som jagade dammråttor i hemmet. Få anade väl då att han såg på många av svenskarna som smuts och samhällsbördor och ämnade åtgärda det i en själlös arbetsmarknads- och sjukvårdspolitik...

I årets Almedalstal fortsätter han sin patologiska fixering vid arbete och aviserar att Fas III arbetsläger gäller alla i Svergie - arbeta intill döden! Bakom den politiska diskursen hör vi en människa som totalt gått i baklås!

Kontemplationen av likheter mellan dagens kuvade svenskar och de krypande små ja-sägarna till tyskar under Hitler fascinerade så till den grad, att det blev ett inlägg till, Adolf Eichmann & dagens svenska borgare, och strax därpå ytterligare några upptäckta kopplingar mellan Reinfeldt och den byråkratiske Eichmann.

När jag senare utvidgade ett annat pågående test av kriminella horoskop där allmän brottslighet matchat det lilla utsnittet av nazister genom samma överbetoning på ett sinne i det skarpa men också diskriminerande tecknet Jungfrun, då hade den statistiskt signifikativa toppen mattats något. Men alltjämt var det den "fallna" Månen i Skorpionen och den i Jungfrun som låg i täten bland brottsdömda.

Den förstnämnda placeringen var väntad eftersom traditionen håller det skorpioniska sinnelaget för att vara "fallet" (även om förklaringarna kan vara många och individen oftare är ett offer för olyckliga omständigheter än en förövare). Att Månen i Jungfrun hade en så mörk baksida var helt nytt och oväntat.

Så vad händer om vi dubblar (och lite mer än så) antalet nazister eller nazisympatisörer från tiden för Andra världskriget? Kommer toppen på Mån-Jungfrun att jämnas ut eller stanna kvar? Kommer något annat att visa sig?

*****

Först bara ett ord bara om fotot här ovan, Reinfeldt år 2006 såg mindre härjad ut än nu, en bit in på andra mandatperioden. En begriplig utveckling. Ond politik förstör en människas själ och det återspeglas i yttre slitage. Bortsett från den saken tycker jag han ser ut som en oskyldig kusin till den genomonda Rudolf Hess, under en tid nazismens tredje viktigaste person och Adolf Hitlers personliga sekreterare. Hess var till Hitler vad Sofie Arkelsten är till Fredrik Reinfeldt.

Och tro det eller ej, det finns faktiskt täta kopplingar mellan Reinfeldts och Hess födelsehimlar även om det enligt gängse synsätt inte kan vara fråga om en reinkarnation - Hess hängde sig på 90-talet efter 41 år isolerad i fängelse för sitt brott mot mänskligheten. Varför jag säger "gängse synsätt" beror på det faktum att den tid vi ritar som linjär med ett år som följs av nästa, inte är ett absolut synsätt. 

Ur andesjälens perspektiv existerar inte tid, och Gud ser allting samtidigt. Det skulle knäcka vem som helst, och därför portionerar själarna ut evigheten åt sig själv i små sekvenser och det är här vi kommer in på Immanuel Kants sublima tanke att tiden är en inbyggd egenskap i det mänskliga medvetandet - en åskådningsform som gäller för hela mänskligheten. Den antika astrologin tycks bekräfta detta genom att placera Saturnus/Kronos som kosmos yttersta krets. Där är inträdet i vår värld och med den börjar också tiden ticka.

Läkaren Walter Semkiw, som gjorde sig ett namn som reinkarnationsteoretiker och skaffade sig kredd genom att anlita mediet Kevin Ryerson, har rapporterat flera fall av simultana eller snarare i tiden överlappande inkarnationer. Själen kan påbörja en ny inkarnation medan den "gamla" kroppen fortfarande har årtionden kvar att leva!

Vad "tänkte" Rudolf Hess själ efter ett antal år i Spandau-fängelset? (Han var ensam fånge där i hela 21 år!) Tänkte själen (på sitt metalogiska, "bidande" vis) att den redan fattat galoppen, att detta var den allt som återstod för värdkroppen Hess - en mager och förutsägbar slentrian tills kroppen tog slut?

Tog Rudolf Hess ande sig en ny kropp på jorden för att "dra igång ett nytt projekt" - och då något visare av erfarenheterna kroppen Hess gjort fram till andens förgrening i en ny inkarnation? När hände det? I augusti 1987 hängde sig Hess i sin cell och kanske levde hans ande redan sedan många år ett "dubbelliv" genom ytterligare någon människa här på jorden.

Dock fanns ett vagt astrologiskt skäl att para ett foto på en nybliven statsminister och Rudolf Hess. Det finns någon svag likhet i kraniets utformning kring ögonhålor och ögonbryn. De föddes båda ett år då Jupiter i Oxen indikerade en krum dyrkan av hemjorden eller penningen (Oxens primära attribut).

De har både varsin illgärningsman i privatistiska Jungfruns sista grader: Hess ensamhetens Saturnus (i 4e privata huset - jfr hans 41 år långa vistelse i fängelse), Reinfeldt den individualistiska rövaren Mars i första huset för en distinkt skamfläck på hans själva person - var någonstans är hans hemlighet.

*****

Här är de 40 namnen till undersökning:

Adolf Eichmann
Adolf Hitler
Albert Speer
Alfred Rosenberg
Algimantas Dailide
Alois Brunner
Aribert Heim 'Dr Death'
Artur Axmann
Baldur von Schirach
Erna Wallisch
Ernst Wigforss
Ernst Wilhelm Bohle
Hans Pfitzner
Hans-Joachim Marseille
Heinrich Himmler
Helene 'Leni' Riefenstahl
Herbert Karajan, von
Hjalmar Schacht
Ivan/John Demjanjuk
Johannes Stark
Josef Mengele
Joseph Goebbels
Karl Krafft
Karoly (Charles) Zentai
Knut Hamsun
Konstantin Hierl
Martin Bormann
Milivoj Ashcner
Nils Ahnlund
Paul Shaefer Schneider
Philipp Lenard
Reinhard Heydrich
Richard Walther Darré
Rudolf Hess
Sandor Kepiro
Stig Cederholm
Søren Kam
Vidkun Quisling
Walter Rauff
Wilhelm Zander

Eftersom den första undersökningen innehöll de mest kända namnen har jag den här gången på måfå samlat upp mindre krigsförbrytare eller naziallierade. Hitlers "onda geni" Martin Bormann hade jag missat tidigare.

Som tidigare också några nazisympatisörer utanför dåtidens tyska politik, t.ex. vår egen skapare av figuren Åsa-Nisse, Stig Cederholm och Uppsalaprofessorn Nils Ahnlund.

Den yngsta naziförbrytaren (född 1922) är gruppens enda kvinna, en sällsynt brutal lägervakt i ett polskt koncentrationsläger som piskade de fängslade judarna på deras väg in i gaskammaren.

Hon handplockade också en del fångar i ren personlig illvilja. Vi ska låta denna kvinnliga representant få en egen liten granskning mot slutet. Horoskopet fortsätter nämligen där jag avbröt studiet av främlingsfientliga eller islamofobiska horoskop, svenska som utländska.

David Irving; 24.3.1938
Jurgen Riegen; 11.5.1946
Patrik Ehn; 27.2.1967
Anders Högström; 12.11.1975
Erik Almqvist; 24.5.1982

Till de 40 inkluderar jag också fem nynazister, antingen bara barn under Andra världskriget eller också födda senare. Anders Högström var uppenbarligen ännu kopplad till nynazismen eftersom han inte kunde avhålla sig från att försöka stjäla den världsberömda skylten till ett av Hitlers Fas 3-läger, den där det stod att "Arbete ger frihet". Notera den djävulska ordalydelsen - frihet åt vem?

Mer frihet åt de som röstar på Nya Moderaterna! Moderata arbetsmarknadsministern Cristina Husmark-Pehrson läckte sanningen - och blev avskedad för det - den moderata politiken handlade uttryckligen om att ta från de sjuka för att ge mer frihet åt de friska! Detta är ren nazistisk övermänniskoideologi. Det går inte att bortförklara genom simplistiska hänvisningar till Goodwins lag.

Det är förrädiska euhemismer och rena lögner Reinfeldt nu börjat bli känd för, men svenska folket var i inledningsskedet så kodumma att de inte såg att de köpte en gammal lära ännu en gång. Nu kom den försåtligt insmusslad bakom ekonomiskt mumbo-jumbo och samma vädjan till egoismen som en gång Hitler använda mot tyskarna. Historien går verkligen i cykler!

De Nya Moderaterna tror de är perfekt mänskliga för de kan inte se vad den utomstående betraktaren ser. En själ - som astrologen vet - är nästan alltid fånge i sitt eget horoskop, sitter fast i de motivkomplex man föddes under. Man tenderar att tro det man gör och tänker är det normala eftersom en fallen själ inte längre står i kontakt med den objektiva morallag som astrologin synliggör.

40 nazister och 5 nynazister
Tecken: 16 Asc 45
Solar
45 Månar
1 9 1
--- 2 3
3 4 1
2 3 4
1 2 3
2 2 8
2 3 4

3 2 3

1 1 6

1 4 3
1 6 3

--- 7 6
Snitt: --- 3,75 3.75
Signif.
rel. snittet
(50%):

---
<=1,9
eller
>=5,6
<=1,9
eller
>=5,6

Som tidigare nämnt blir det för mycket spretiga avvikelser från förväntat genomsnitt när materialet är litet. Bara sexton tillgängliga ascendenter i tabellen här ovan kommenterar jag inte ens. Och ett enda sol- eller måntecken extra kan förändra situationen och man stirrar sig blind på det magiska "statistiskt signifikant".

Ta t.ex. den härligt nazifria Månen i Väduren - bara en sådan hittades bland de 45. Med bara ännu en förekomst hade summan 2.0 varit inom slumpintervallet 1,9-5,6.

Lite tydligare är dock Solen i Väduren som fullständigt vänder på steken jämfört med Mån-Väduren. Minns nu att Adolf Hitler var Sol-Vädur och den indiska teorin att "lika barn leker bäst". 

Utvikning. Mer än hälften av de kvinnor jag blivit mest kär i genom livet - vare sig det utmynnade i en relation eller inte - var födda i mitt eget soltecken! Det upptäckte jag häpet för två år sedan jag gjort en "topp tio-lista", typ grabbfilmen "High Fidelilty".
Extra fascinerande då den tydliga trenden gick förlorad med den västerländska zodiaken. I den var åtskilliga av kvinnorna Skorpioner, vilket jag i backspegeln ser var helt fel tecken. Alla var de konstnärliga och harmonisträvande i ord eller ambition. Föga av Skorpionens något lågmälda, högintegrerade natur hos någon av dem.
(Under de många åren med den tropiska zodiaken levde jag förstås lika lyckligt i fantasin att de var Skorpioner, utan att egentligen fundera över om deras målsättning liknade tecknets.)

Ligger något i den här lilla nazistudien kan man dock fråga sig varför inte Månen i Väduren gillar utstrålningen från Solen i Väduren? Varför svarade inte fler Vädurs-psyken på den aktiva livsuppgiften som Hitlers Sol i "ariska" övermänniskan (i sin egen inbillning) Aries/Väduren? Är det för att skuggsidan av Väduren är så begiven på att köra sitt eget race att den inte ens tänder på Solen, sitt naturliga komplement? (Det bådar illa för Väduren och relationer...)

Den enda ytterligare placering som tycks ointresserad av naziideologi är Månen i Tvillingarna. Här får man kanske en känsla: både Väduren och Tvillingarna är extrema individualister och inrättar sig kanske ogärna i ledet. Månen i Tvillingarna har dessutom en tradition om att vara filosof i indisk astrologi och varje kritiskt tänkande människa genomskådar direkt en sådan bisarr ideologi som nazismen.

Om vi fortsätter följa tanken att ett lands ledare faktiskt är en så viktig gestalt att själva positionen attraherar likasinnade till sig, kan noteras att Adolf Hitler hade Månen i Skytten - en av de månplaceringar som når en signifikant överrepresentation, lika många som Mån-Fisken.

Men trenden med Månen i Jungfrun står sig även i detta uppföljningstest, 136% större än det första. Med de nytillkomna nazihoroskopen hade troligen Månen i Jungfrun behållit ledningen i det senaste, tredje skurktestet och kanhända också behållit sin statistiska signifikans (±50% rel. snittet).

Detta bekräftar resonemangen på bloggen om varför Månen - eller Jungfrun - eller kombinationen av dem - verkar ha en grundbetydelse som lätt halkar in på diskriminering av andra människor eller t.o.m. hat. Jag påminner här bara om att det har med Jungfruns - och Fredrik Reinfeldts - inte helt friska privatism. 

Det är som själviskheten når en högkoncentrerad form just innan zodiaken softar i och med Vågen, där den verkligt sociala människan föds, en som har en ny och friare känsla för rättvisa mellan människor. 

Den tyska nazismen var verkligen sin tids Nya Moderaterna, med dess svartmålning av "tärande" judar - precis som Reinfeldt skrivit sin "Min Kamp" där han tycker till om tärande och bidragstagande svenskar. 

Det finns så tydliga paralleller mellan de två rörelserna att det är ytterst olustigt att inse att svenska folket verkligen är som beskäftiga små nazityskar i sina själar - åtminstone var tredje man ser på gatan!

*****

Jag vill ur vimlet av nazistiska män lyfta fram den enda riktigt ökända kvinnan, en tysk lägervakt som utmärkte sig för extrem omänsklighet medan hon var stationerad vid ett polskt dödsläger för gasning av judar och romer. Erna Wallisch var namnet och horoskopet, utan födelsestimma (som med hela 29 i den här gruppen), ser ut så här:

Supra Luna: Eld och Luft = 1 punkt
Sub Luna: Vatten och Jord = 8 punkter

Horoskopet är rätt typiskt för en förfallen själ, en simpel otillfredsställd människa helt utan inre godhet. ELD kan visserligen vara vårdslös men den har en uppskattning av livet. Den här underhuggaren tillhör bara skuggornas rike, så när som på en enda planet helt nerfallen i den glädjelösa gyttja som JORD och VATTEN bildar - de två elementen som grekerna ansåg som de kalla.

Solen som borde värma står med Venus av vilket man kunde förvänta sig en mjuk framtoning. Icke så i Saturnus tecken när Saturnus själv står ohyggligt omänskligt konfigurerad. Jupiters joviala läggning är klen när Jupiter är skadad i Jungfrun, det kritiska och gränsande till pennalistiska. Här förvärras situationen också genom Drakhuvudet.

Men hos en stört människa är det många i sig obetydliga indikationer som kommer samman på värsta sätt. Varför jag sade att den här kvinnan plockar upp tråden från de invandrarfientliga horoskopen som studerats på bloggen beror förstår på Månen i Kräftan. Det är psyket är omåttligt lättduperat och kan gå in fullständigt i en fantasivärld - på gott och ont! 

Sista spiken i kistan är förstås den starkt placerade Mars i Skorpionen som skickar en svår aspekt mot intellektsplaneten Merkurius i Luft, i Vattumannen. Genast har vi en variant på mobbarsyndromet - det sociala utstötningssyndromet. 

Kombinera nu en mental hatiskhet, en känsla av utstötthet och att vilja stöta ut andra i sin tur, med Jordelementets ofta väldigt jordnära och handgripliga natur. Koppla in den närapå naturligt halvrasistiska Måne i Kräfta som började visa sig bland rasbiologer redan i bloggens begynnelse. 

Här har vi då en låg själ som gör skitjobbet med att fösa in undermänniskorna i gaskamrarna - ett horoskop som direkt för tankarna till det gamla inlägget om den obegåvade löjtnanten som ställde till med ett blodbad under amerikanernas krig i Vietnam.

Kusligt, är det inte? Skulle Henrik Fexeus, den trevliga mannen som skriver böcker hur man som en värsta sociopat förför det motsatta könet genom manipulation av det egna kroppsspråket - skulle han i en annan tidsanda ha kunnat bli en kall och cynisk människoslaktare?

Den här typen av lågintelligenta människor är långt, långt från elitens stiliga salar och Führerns eldfängda visioner om sin överhöghet och sitt ariska blod.

Faktum är att astrologin kan användas på samma sätt som nazismens variant av darwinismen [1], men till skillnad från Hitlers yrande om ljushyade övermänniskor har astrologin mer fog för sig. Astrologin går under huden och tittar på om det finns någon utvecklad generositet i själen eller om det handlar om en genuint förkrympt varelse med långt kvar i livets skola och överbetoning på självtjänandet.

Så olika horoskop Ernas och Adolf, men ändå delar i samma nationella psykos.
 Låt inte Reinfeldt bygga på den svenska psykosen ett enda steg till! Det räcker med segregation och diskriminerande urskillning nu, Sverige behöver odla helhetsblicken. Det är inte intelligens det Fexeus lärde ut, detaljseende är i själva verket motsatsen till intelligens.

*****

Som ett fristående efterspel föranlett av en läsarkommentar: upptäckten av att den just precis notabla förekomsten av Vattuman-Solar i tabellen här ovan går igen i en intressant parallell mellan Sveriges nationalhoroskop och...


_____

1. Kopplingarna mellan Darwins evolutionsfantasi och nazismen är ett genomforskat ämne och tydligt demonstrerat i många böcker och i material på nätet. Här är t.ex. den topplistade akademiska artikeln på Google.

Det svenska folkets tendens till främlingsifentlighet vid senaste valet kan säkert delvis resononera med landets intresse för det fysiska och för biologi. Nazitysklands officiella religion var ju en blodets och jordens religion, och exakt samma indikation möter även i svenska nationalhoroskopet, nu i formen av folkpsyket Månen i Väduren baserat på blodets Mars i det primära Jordtecknet Oxen!

Tyvärr kvarstår och stärks min uppfattning av en försvarlig del av Sveriges befolkning är återfött tyskt småfolk från tiden för Andra världskriget. Den diffusa massan har fortsatt att vara diffust påverkad av ekot från Hitlers peppning. Det är därför de åter hörsammar samma anda när den i förklädd form kommer från Reinfeldt.

Man kan förstås också säga att småfolk alltid hörsammar den starke ledaren, oavsett tid och plats. Det är småfolkets förbannelse, att de är för fega att offra den lilla komfort de har och istället väljer att följa ledare som inte alls gör dem något gott i slutändan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar