Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 23 oktober 2010

Goebbels horoskop & gruppreinkarnation

Ett tiosidigt inlägg som naturligtvis inte kan motstå frestelsen att dra paralleller mellan nazismen och Sverige av idag. Men inte utan att påvisa empiriska rön som tycks stå sig från småstudie till småstudie. Utan dessa belägg kunde någon kanske finna att inlägget gränsar till förtal!

Inlägget skrevs i huvudsak under fredagen. Hur fascinerande att i lördagens SvD hitta ett avslöjande av Humanisterna som väl rimmar med följande!

Gåtfull titel som förklaras i not 2
DN ger en detaljerad beskrivning av propagandaministern och nazisten Goebbels. Hans horoskop upprepar två av de grundprinciper bloggen funnit vara prominent bland främlingshatare och rasister, "axiomen" Kräfta och Jungfru.Goebbels karta påminner om hur mycket man missar där födelsetimma saknas. För det är varken Solen eller Månen, kreativa i Lufttecknet Vågen och Eldtecknet Skytten, som avslöjar de korrupta tankarna kring fysisk förträfflighet eller "degenererade raser", utan husen. Och för att lokalisera planeterna i denna sista preciserande "grid" krävs en tidpunkt under dygnet.

I synnerhet är det viktigt att förstå effekten av den kritiska och koncisa Jungfrun i tredje huset för intellektualitet eller "mental stil". Enligt DN varnade propagandaministern att varna mot långrandighet i propagandan! Jungfrun är ett rörligt tecken och står för varierad kost!

Men varken filosofins Jupiter eller kärlekens Venus har någon lyckad placering i det här tecknet. Jupiter anses skadad (detriment) och Venus är så fallen en planet kan bli i det renlighetsivrande tecknet Jungfrun. Här, som jag pekat ut förr, hittar vi avskyn inför smittorisken med kroppsvätskorna (en smitta som tydligt illustreras av motsatta Vattentecknet Fiskarna som har med skörlevnad att göra).

Helt nyligen dök ett horoskop upp som påminde om den här axeln: Andreas Carlgrens upprördhet över gifter - inte i formen av hela folkgrupper utan giftiga kassakvitton! Å andra sidan kan man fråga vad norske legoknekten Joshua French - född under en synnerligen ful variant av denna axel - hade i tankarna när han sköt ihjäl en färgad chaufför i Kongo.

Den som samlat empiriska observationer på hög har därför anledning att fråga sig vad det egentligen är för slags välsignelse som utgår från Goebbels kommunikativa tredje hus!

Som synes är horoskopet ytterst märkligt i det att hela tre aspekter träffar det sjunde huset i Stenbockens tecken och där den grova och vulgariserande Rahu befinner sig. Ju närmare man studerar horoskopet desto sämre verkar det.

Med den här bloggaren - också en propagandist! - delar Goebbels Merkurius, Solen och Mars i Vågens tecken. Mars är skadad (detriment) i Vågen, Solen är rent ut sagt fallen och Merkurius är en planet som blir "färgad" av sin omgivning, dvs här rimligen ond och lögnaktig.

För den slutliga domen, som bekräftar eller motsäger hänger nu allt på de här planeternas disponent, Vågens härskare Venus. Här drar bloggaren en lättnadens suck som har sin Venus i livsälskande Lejonet och i ömsesidig reception med Solen. Den nazistiske propagandachefens åsikt om "harmoni" (Vågen) baserar sig istället på en kall, kritisk och avvisande Venus i Jungfrun, förstärkt av en materialistisk filosofi (Jupiter i Jord) som inte sägs vara frisk (detriment) - bara sjuka människor insisterar på friskvård, om vi nu ska kalla rasrening för det.

Goebbels har också det potentiella problemet att alla hans Vattenhus ockuperas av Lufttecken - han rationaliserar i världsliga frågor där man borde låta känslan styra, därav kanhända hans och nazismens sociopatiska iskyla inför sina illdåd.

Där ministern och undertecknad distinkt skiljs åt är där soltecknet hos nazisten ger sig på att ha åsikter om fjärde husets som är ett instinktivt hus som värnar de svaga. Goebbels har själv Kräftaascendent och har uppenbarligen hamnat i ett läge där han föraktar sin egen fysiska svaghet men skickar skiten vidare på andra! Vidriga attityder kan födas på många olika sätt.

Jupiter/Filosofin anknyter på något sätt till de människor Goebbels relaterar till (sjunde husets allianser) - eller kanske sådana han inte vill ha med att göra eftersom hans persona är Kräftan - hon som drar i nödbromsen och fruktar så mycket! Rahu i Stenbocken under så mycket störningar kan antyda en raslära.

Kräfta-Stenbock... Stenbocken är helt försvuren åt biologismens taxonomier men här fungerar inte Stenbocken som en beskyddande patriark utan som en illvillig och förment objektiv förkunnelse av vad som är övermänniskor (Stenbocken) och vad som är underlägsna raser (Kräftan).
*****

Att finna ännu en människa med nedsatt förmåga att acceptera livets mångfald i samband med de redan suspekta symbolerna Jungfru och Kräfta, fick mig att söka alla horoskop flaggade "nazism" i min samling om cirka 4.000 födelsedagar. Jag sorterade bort nynazister från vår egen tid.

Merparten här nedan är de kända namnen från Andra världskriget, men också några nazisympatisörer från tiden, en känd dirigent och en författare. 

Här finns också propagandafilmsregissören Leni Riefenstahl som bedyrade att hon bara var konstnär och inget annat. Till sist också någon enstaka grym lägervakt som på senare år spårats och ställts inför rätta för krigsbrott.

ASC SOL MÅNE
Adolf Eichmann Väduren Fiskarna Skytten
Adolf Hitler Vågen Väduren Skytten
Albert Speer Tvillingarna Fiskarna Lejonet
Alfred Rosenberg Skytten Skytten Vågen
Aribert Heim 'Dr Död' --- Tvillingarna Lejonet
Heinrich Himmler Skorpionen Jungfrun Fiskarna
Helene Riefenstahl --- Lejonet Fiskarna
Herbert Karajan, von Skorpionen Fiskarna Oxen
Johannes Stark --- Väduren Fiskarna
John Demjanjuk ---- Fiskarna Jungfrun
Josef Mengele Tvillingarna Fiskarna Jungfrun
Jurgen Riegen --- Väduren Jungfrun
Karl Krafft * Lejonet Väduren Jungfrun
Knut Hamsun --- Kräftan Vågen
Paul Shaefer Schneider --- Skorpionen Stenbocken
Philipp Lenard --- Oxen Jungfrun
Reinhard Heydrich Kräftan Vattumannen Skorpionen
Rudolf Hess Tvillingarna Väduren Skytten
Walter Rauff --- Tvillingarna Oxen
* Nazisternas astrolog!

Nitton namn varav födelsetid är känd för hälften. Även om vi undantar de tio ascendenterna är nitton horoskop alldeles för lite för att göra statistik på. Men 4,75 placeringar (Sol eller Måne) per element skulle vara snittet. Med ±50% regeln för statistisk signifikans skulle färre än 2,375 eller fler än 7,125 vara remarkabelt (räkna upp till den magnitud du anser vara ett okej underlag).

Bara två Solar i Jord kunde tyda på att det lugnaste och mest realistiska elementet inte blir en bra nazist, men minns att genomgången av bloggens främlingsfientliga horoskop pekade på något annat. Där fanns en tonvikt på Solen i Oxen och Stenbocken. Men även där var dataunderlaget väldigt knappt. Detta leder dock till insikten att det är en sak att vara en loj Oxe som inte gillar främlingar på "hans" hemmaplan och en helt annan sak att drivas av en rasistisk ideologi! För människor som är strikt styrda av ideologi, ska man snarare misstänka Luft (möjligen med en smula Eld) i horoskopet.

Solen i Eldplaceringar verkar vara något med nazisterna! Nazismens "tusenårsrike" som en "vision"? Sju stycken Eld-solar tangerar statistisk signifikans. Ser man det inifrån nazismens perspektiv kan man förstå att det var en entusiasmskapande filosofi som förklarade tysken eller den ariska rasen det bästa och främsta av alla folk. Och Aries är också det dominanta soltecknet, ledda av Über-Ariern Adolf Hitler själv. (Latinets aries förefaller komma från grekernas krigsgud Ares, dvs romarnas Mars.)

Men även Solar i Vatten snuddar vid överrepresentation, och mixar man Eld-solar och Vatten-solar i ett team då får vi totalt sett en grupp sensationalister - våldsam och energisk urladdning då två antagonistiska (naturliga) element förs samman.

Månens placeringar ger en lite annan bild. Här tecknas sinnelaget och nu är plötsligt den biologiska eller materialistiska orienteringen påfallande med åtta placeringar i Jord. Och det är hygieniska och renliga Jungfrun som drar ögonen till sig, precis som i vår summering av främlingshatarhoroskopen bloggen studerat så långt!

Månen i Jungfrun stack signifikant ut även i genomgången av 200 brottsdömda (ett test som kan ha innefattat några av de här nazisterna - jag sparade nu inte det datasetet). Det är uppenbarligen något som inte är riktigt friskt med den här Månen, även om vi naturligtvis talar om en statistik entitet. Ingen enskild människa med Månen i den renhetsivrande och kritiska Jungfrun ska lastas för något. Men uppenbarligen har arketypen som sådan inte problem med att visa grymhet i sin "städiver"!

Överlag är det en påfallande koncentration runt Fiskarna och Väduren - tecknen för egoutsläckande och egoetablering respektive. Notera hur Månen i Jungfrun mittemot Fiskarna har nämnts tidigare som en potentiellt rasistisk axel i zodiaken.

Det finns flera Månen i Skytten och när man tittar på vilka så har Hitler en, hans sekreterare Rudolf Hess, är en annan, och Eichmann en tredje. Av de två övriga Eld-månarna, tillhörde väl också arkitekten Speer den inre kretsen.

Med all denna Eld på sol- eller månsidan bland nazitopparna ser man precis det som brukar visa sig när en grupp människor samlas i stark känsla för en gemensam sak. Elementen stämmer mellan människorna och de bildar något nästan oövervinneligt som kollektiv.

För dominansen av Vädur måste man säga att det var något barnsligt och ovuxet över hela nazismens illa dolda dyrkan av sig själv, av sitt eget "överlägsna" blod (blod = krigaren Mars = Vädurens, arierns härskande planet).


En intressant genomgång i sin anspråkslöshet som visar den som redan börjat se en och annan trend i astrologin att det "är något som pågår här".

******

Vad då säga om de Nya Moderaterna (se horoskop)? Det är helt korrekt att, som många noterat, Per Schlingmann har tilldelats just rollen som propagandaminister. I något olyckligt uttalande, om det var Reinfeldts minns jag inte, skulle hans nya jobb bli att lära svenskarna att "tänka rätt" eller "förstå verkligheten" eller något snarlikt - och precis lika Übermensch-arrogant från avsändaren, Nya moderaterna.

Problemet är att vi har många återfödda nazityskar i Sverige för närvarande. Jag har upplevt det på "psykisk nivå" och en märkligt sanndrömmande kvinnlig bekant har bekräftat detta. [1]

Eftersom fysikalismen alltjämt gäller som officiell världsbild - fast falsifierad av kvantfysiken sedan trekvarts århundrade, och trots att västerlandet inget har från vetenskapens hörna som egentligen håller som sammanhängande världsbild -  trots att vetenskapliga paradigmskiften står för dörren skattas argument som bygger på intuitiva upplevelser inte högt. Och inte astrologin heller för dem som bestämt sig för att inget se.

Men vi andra kan notera hur väl Per Schlingmanns horoskop faller in i stämningsläget från en annan tid i Europa när en grupp trodde de representerade den "enda vägen" och vars "arbetslinje" handlade om att låta undermänniskorna arbeta sig till döds i arbetslägren.

Ja, det lilla bekymret med den rent mördande sjukvårdsreformen som Nya moderaterna genomdrev ska rättas till har de lovat, men jag har tidigare ifrågasatt om den nya höger överhuvudtaget har en själ. Det verkar som de allra mörkaste människorna söker sig till det partiet.Det är viktigt att minnas att ingen ska lastas för gamla synder begångna i ett tidigare liv. När allt kommer omkring återföds man därför att livet ständigt ger nya chanser att "göra om och göra rätt". Men man kan läsa horoskop som att de visar "kvardröjande attityder" från tidigare liv. 

Som synes hade Schlingmann med lätthet kunnat hoppa in och skriva en PR-jingel om IPREN-mannen åt nazisterna om det nu bara handlade om att bekämpa judebaciller som grävt sig in i samhällskroppen. Schlingmann har precis samma olyckliga kombinationer av budskap på sin himmel för att man ska misstänka att han och "bakterieångesten och hemmastädaren" Reinfeldt båda är reinkarnerade tyskar från början av förra århundradet. 

Livet är i allmänhet skonsamt och låter oss slippa se vilka vi har varit om det inget är att skriva hem om, eller om kunskapen skulle sätta käppar i hjulet för själens tillväxt. Hypnoterapeuten Michael Newton berättar i sin sista bok, just innan han gick i pension, om de lägen när klienten i hypnos helt går i baklås inför hans utforskande frågor. Här finns avsiktliga blockeringar inplanterade av vårt verkliga jag, det vi inte ens känner till på grund av att egot står i vägen. 

Ja, andemänniskan förefaller ibland välja ett liv där hon låter sig slaktas för att det är så det måste ske. Hon har själv aktiviteter bakom sig som sammantaget meriterar henne för ett liv som offer av något slag. Hela gruppers karma är en komplex fråga - och i det här fallet utlöser den frågan vilka offren för nazisternas människoutrotning var! [2]

Men jag kan tänka mig många historiska scenarier med brutala invasioner av andra länder där kollektivt karma ackumulerade. Precis som västerlandet fick sin första intjänade återbetalning i 11 september-dramat. Allt har sina rötter, även om upprinnelsen ofta ligger i det fördolda eller i det vi inte ens förmår se därför att vi lever genom en total livslögn. Europas kolonialisering av världen har inte gått spårlöst förbi i det system som mäter rättvisa och orättfärdighet på jorden. Tänk att det skulle ta så lång tid att kläcka idén "fair trade"! Sent vaknar syndaren.

Beträffande Nya moderaterna talar vi om en begränsad grupp makthungriga svenskar som faktiskt leder Sverige i en tid där pogromer mot färgade förekommer. Gör matematiken själv. 

Tiden går i cykler och att Europa är tillbaka på samma fläck igen. Självklart reinkarnerar tyska nazister över hela Europa sedan några årtionden (Ödet slog den "folksjälen" i spillror!), men det finns förstås ett släktskapsband som knyter Sverige och Tyskland, så de flyger in hit i små grupper. Själar är människor de också, och de ritar sin väg från bortom tid och rum på ett sätt som kan tyckas nästan nostalgiskt! 

Europa har misslyckats bevisa sig människovärdigt flera gånger förut och historien upprepar sig tills folk fattar hur enkla spelreglerna egentligen är på planeten jorden: Gör inte mot andra sånt du inte skulle vilja vara med om för egen del.

*****

Ett stående lästips

Den här kanadensiska tänkaren skiter inte ur sig one-liners för de med kort uppmärksamhetsfält - han presenterar en klurig modell för ett 10-dimensionellt universum - och är ödmjuk för att ha fått gåvan att presentera djupa tankar på ett sätt som väcker gensvar på nätet. Han säger kanske inget nytt jämfört med antikens filosofer, men han presenterar det på ett nytt sätt och genom dagens främsta tänkare inom matematik och fysik. Han möjliggör gemene mans förståelse av djupa ting.

Det är vi själva som administrerar våra liv i 4D (tiden är en dimension som är integral med vår 3D-upplevelse av verkligheten). Och våra Översjälar - den del som inte befinner sig mitt inne i den här filmupplevelsen - är rotad i den femte dimensionen, om inte än högre upp i tillvarons hierarki. 


_____

 1. Bekanten såg en benskada på mig säkert 6-7 år innan den inträffade, och även annat - gåvan tycks särskilt bestå i att "avläsa" andras kroppsliga tillstånd. Men hon har också rapporterat tidigare liv-drömmar: det krävs inte mycket insikt för att förstå att en människa som i drömmen faller från ett torn i en "medeltida trästad" och plötsligt ligger på en gata i Stockholm är en närmast övertydlig vink från själen om ett tidigare liv.


 2. Brittiske psykiatern under 40 år, Arthur Guirdham, redogjorde i flera böcker efter att ha gått i pension om ett remarkabelt fall av gruppreinkarnation. Bilden högst upp är i själva verket en fristående fortsättning till den i vissa kretsar välkända "The Cathars and Reincarnation".

  En lokal grupp av de kättarkristna katharerna, avrättade i Sydfrankrike av Inkvisitionen reinkarnerade i England 700 år senare (de hade säkert levt mellanliggande liv också men cirklar måste slutas innan man kan se "varifrån man kommer" i enskilda frågor).
  Som de utvecklade andliga själar de var, började nu det förflutna visa sig - i drömmar och visioner. Extremt obskyrt men verifierbart medeltida material strömmade ur människor som inte hade den minsta aning om denna bortglömda 1200-talsincident i Frankrikes historia!

  Psykiatern hamnade själv mitt i denna härva av patienter som började "se", och tvingades till sist kapitulera: också han hade gjort erfarenheter som stämde med en namngiven person i Inkvisitionens förhörsprotokoll på latin (vilka han förstås aldrig läst som brittisk lantsortsläkare).

  Till saken tycks höra att inte ens en ädel själ alltid kan undvika djupa spår av att brännas på bål. Jag har därför tidigare spekulerat att svenskens allmänna religionshat beror på att det här landet är en samlingspunkt för själar som varit dissidenter, motståndsmän etc, i tidigare liv, och att Moder Sveas "kollektivism" under en tid haft den "kosmiska funktionen" att tjäna som "skyddad verkstad" för själar som behövt läka i en förenklad version av det verkliga livet.

  Den svenska sekularismen, i den version sekten Humanisterna önskar se den, är en dagismiljö där barnen ska "besparas" religion, och säkert många fler saker - det är bara det att den här rörelsen är inte intelligent nog att vara mer än enfrågelobbyister!

  Notera hur de historiskt gått från att förlöjliga kvinnliga astrologer till att söka förneka några positiva resultat alls inom parapsykologin (ett helt legitimt forskningsfält men helt på kant med materialistisk fundamentalism eftersom den som all äkta vetenskap håller t.o.m. världsbilder för att vara en öppen fråga).

  Sedan också tv-serien "Ateist-tv" (i någon gudsförgäten kanal helt utan publik) visat sig vara en återvändsgränd har sekten övergått till att hamra på de abrahamitiska religionerna i ren korstågsanda, och i likhet med ordförandens Måne i Jungfrun börjat argumentera för "renhållning" av ett visst slag. Inom den rörelsen, törs jag lova av det som syns på ytan, finns själar med riktigt illa förvaltade tidigare liv i kappsäcken!

  Nya moderaterna och Humanisterna tillhör båda samma inflöde av skadade själar i det svenska samhället och det är upp till var och en att genomskåda den världsbild de egentligen står för. Vetenskapen har kommit mycket längre än Humanisterna låter göra sken av! De söker upplysa folk men ligger själva långt efter mänsklighetens genomsnittliga mognad.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar