Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I och med coronapandemin kommer fr.o.m. våren 2020 åter enstaka inlägg att publiceras.

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 26 augusti 2011

Moral återspeglas i stjärnhimlen

I mänsklighetens äldre hederskulturer var den människa som satte fot i en syndares hus genast medskyldig. Det fanns med andra ord ett personligt incentiv till att hålla sig på den smala väg som betecknade rättfärdighet. 

På samma sätt tillskriver de gamla vishetskulturerna landets konung det yttersta ansvaret för rikets kultur. Se bara hur svenskarna under några år föll in i gemen egoism under Fredrik Reinfeldt, vars horoskop är chockerande befriat från högre värderingar. Penningen styr hans utblick totalt. Med en sådan ledare kan det bara bli ynkedom i landet och en ringa mentalitet.

Jag har redan kommenterat skurkföretaget Eniro och t.o.m. noterat uselheten i deras företagshoroskop. 

Uppenbarligen tuffar de fram med samma låga moraliska horisont ännu, för nu har Eniro polisanmälts för bedrägeri (DN). Inte en dag för tidigt - jag har noterat många skräckhistorier om företaget på nätet....strax följd av en kort granskning av vd-horoskopet:

Desperata Skorpionen & sexövergreppen (stycket om sexövergrepp berör inte vd:n.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer endast till inlägg max 30 dagar gamla.