Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I och med coronapandemin kommer fr.o.m. våren 2020 åter enstaka inlägg att publiceras.

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 14 augusti 2011

Mammon & Pengarna - igen!


Enligt DN och SvD varnar Världsbankens chef för "farliga tider". Det var väl allmänt utrett redan för en vecka sedan? Vad för en människa att sist av alla yttra något som därför redan är en truism?

Samma astrologiska faktor som får Reinfeldt att ständigt komma sist in i spelet med uttalanden om riskabla ting, självmordbombare i Stockholms city eller massmördare i Norge: Solen i Kräftans tecken.

Det verkar som om det är Kräftans naturliga tendens att bara tvärlåsa sig, stänga skalet och sedan titta ut först efter några dagar som ligger bakom den här tendensen. Tecknet symboliserar trots allt protektionism (självbevarelsedrift).

Ska man plocka en enda person för att diskutera materialism och Penningens sataniska välde över mänskligheten, då måste rimligen Världsbankschefen vara den man tar ett stickprov på. Robert Zoellick uppfyller med råge alla de varningssignaler bloggen redan hittat i samband med rena materialister. Inte ens horoskopets enda placering i andlig och transparent Eld lyckas undgå att dras ner i denna världens solkiga nivå.


Månen i Skytten ger ett expansivt sinne, det borde vara fördomsfritt och fylld av upptäckarglädje. Men det är innan vi konstaterar att livsuppdraget - Solen - inte är mer sexigt än att stänga inne och värna sig själv och de egna intressena.

På samma sätt saknar Fredrik Reinfeldt, mannen som sprider materialismens råttgift i Sverige framför andra, en vilja att gå lika långt som hans sinnelag (Måne) i Vågen indikerar. Samma självintresse i första hand. De här signalerna stimulerar naturligtvis alla dem i befolkningen som inte hunnit mycket längre i mänsklig mognad - zodiaken tecknar en lång och komplicerad tillväxt för mänskligheten...

Världsbankschefens Måne är dubbelt problematisk för psyket disponeras av en milt sagt primitiv mentalitet: Jupiter förfogar över sinnet och gör så från Oxens tecken, pengarnas tecken. Därtill är pengarnas egen planet Venus hemma i sitt negativa härskarläge den här perioden. En total identifikation med denna världen således, ett Satans barn. Nu förstår någon varför jag inte kunde låta bli att komplettera hans självgoda grin på fotot med ett par horn...

Vidare har vi Mars fallen i Kräftan, en patologisk oro över att behöva riskera förluster. Att kalla det här en försiktig general är inte ens början på berättelsen.

Men jag slutar här. Det är i praktiken bara Jord och Vatten som står för hela berättelsen om vad den här människan ville med detta jordeliv. Andra och mer nobla livsuppgifter har den här själen sparat till ett annat liv.

Möjligheten finns naturligtvis att bankchefen föddes en timma med ett ascendenttecken som släpper in en strimma ljus. Men tidpunkten är okänd och den substituerade månascendentens Eld är som sagt korrumperad pga. disponentens fixering vid det materiella.

In i Platons akademi hade han inte varit välkommen, men pengar det har han näsa för.

Intressant nog har också hypermaterialsiten Reinfeldt Jupiter i Oxen och dessutom i sitt 9e huset för de absolut högsta värdena (han kan föreställa sig).

Som jämförelse förra Världsbankschefen Paul Wolfowitz som tvingades avgå 2007 sedan hans hunger efter ett lyxliv och allmänna omdömeslöshet fått honom att gynna sin kvinna. Månen och Venus, kvinnor och pengar/lyx i Vågen, talar sitt tydliga språk - samma psyke som Reinfeldts för övrigt, även om hans syn på kvinnor är mer skitnödig: skicka ut dem alla på heltidsarbete.

Wolfowitz är en i huvudsak positiv natur och inte alls lika timid som Zoellick, men det är det som faktiskt händer i Jord/Vatten som jag finner intressant. Jag väljer att färga in de zonerna i horoskopet:Återigen är pengarnas tecken Oxen påfallande aktivt! Och här syns problem: båda de naturliga illgärningsmännen, omoralens Mars och snåla och restriktiva Saturnus slår sig samman i en kombination. Det innebär att vadhelst den ena förpestar via aspekt, det deltar också den andra i.

Faktum är att det är denna kombination av Mars och Saturnus (samt pengarnas Venus) jag noterade hos den absolut snålaste och mest pengafixerade människa jag någonsin mött. Snålheten strålar ur henne så till den grad att män flyr henne inom månader efter att relationer startat. I det fallet är också katastrofen total: en känd tidpunkt ger Skorpionen i öster så att Mars valör dominerar, omoralen styr. Kvinnan var kriminell i tonåren och det vuxna livet tycks inte leda till någon högre moral, planeterna är helt enkelt för "låga".

Bakom Wolfowits välekiperade yta (Månen + Venus) dolde sig alltså en liknande sjukdom. Notera hur svärtan i Oxen fortplantar sig både till den giriga demonen Rahu i Kräftan - tecknet som redan i sig lider av överdriven materiell hunger till följd av att symbolen faktiskt SKALL representera otrygghet och revirinstinkt. Den degenererade materialismen som här ses i Oxen aspekterar även Jupiter i lyxsökande Lejonet och Jupiter är som bekant "lätta pengarnas" signifikator.

Det är obegripligt hur människor som dessa får anställning i dessa positioner. Vem som helst som förstår den eviga filosofins budskap har ju nycklarna. Det är helt klart att denna världens herre - Satan - helst tillsätter folk av låg kvalitet. Sådana som inte gungar båten utan tvärtom hävdar att den här båten är det enda som existerar och dess nuvarande färdplan (utför världens kant) den enda tänkbara.


C 2007 Disney, LLC/Jerry Bruckheimer Films

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer endast till inlägg max 30 dagar gamla.