Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 28 juli 2011

Vilka zodiaktecken urartar, blir Moderater?

http://1.bp.blogspot.com/-b-WHWJCL1sw/ThGBa4xDTjI/AAAAAAAAHOE/2Tx6nIe4I_A/s1600/nya-moderaterna-showroom.jpg
We are the showroom dummies!
Eller nynnar han,
"Wir fahren fahren fahren auf der Autobahn"?

Det kommer oroande nyheter att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vill att svensk bilindustri ska gå i graven men för svenska folket bakom ljuset med mumlande nonsensprat! Det verkliga skälet att moderatregeringen Reinfedlt är "en agenda där man jobbar mot ett tjänstesamhälle och inte har något intresse av industri över huvud taget." (e24, även DN).

Det kan vara skäl att öppna databasen och ställa frågan: Går det att se vilka de är, dessa moderater? Av sparade 5.100 födelsedagar tillhör så många som 53 riks- eller kommunalpolitiker av typen gamla arroganta moderaterna eller Nya Moderaterna. Det här ska bli spännande!

Nya Moderaterna använder PR-knep för att lura medelklassen att de har något att tjäna på att sälja ut och skrota den svenska välfärdsmodellen, en av världens mest framgångsrika någonsin. Detta skulle man inte kunna tro om man lyssnade på Nya Moderaternas lögner.

Inte ens deras "arbetslinje" visade sig vara annat än ideologiska fantasier! Efter att ha satt mängder av sjuka och långtidsarbetslösa i kläm för att gynna medelklassen blir det likväl inga fler jobb. Nya Moderaterna lever i en livslögn, genom ett ideologiskt fuskbygge som inte håller prövning mot verkligheten.

Bloggaren Svensson sätter fingret på den ömma punkten, i en artikel i SvD signerad Fredrik Reinfeldt (verklig avsändare Schlingman?) klarar moderaterna inte ens att medge att det norska massmordet var riktat mot socialdemokratin utan försöker avpolitisera brottet!

Svensson vet varför: moderat politik söker skapa ett ojämlikt samhälle och med ojämlikhet följer reaktioner av extremistisk art. Logiken är inte klockren (moderaternas aktstycke är faktiskt klart distinktare), men har åtminstone med verkligheten att göra, till skillnad från moderaternas fantasi om en värld styrd av marknadsekonomiska krafter, en vansinnets värld där människan givit upp mot Mammon.

Där Reinfeldt söker tvätta bort högerstämpeln från den norske massmördaren och se honom som bara hat, där introducerar han själv samma Satan men genom sin enfaldigt pekuniära samhällsmodell!

Och på allt detta nu också en välekiperad Reinfeldt som tycks uppleva att oljiga SAAB-bilar rimmar illa med sitt drömsamhälle av lågavlönade tjänstehjon som städar, städar, städar åt medelklassen och de de få allt rikare...

*****

53 horoskop är långt ifrån ett lika gott underlag som det senaste testet av 305 horoskop för brottsdömda, men tillräckligt många för att väcka nyfikenheten om något visst solärt "livsuppdrag" eller något eller några lunära sinnelag (aptiten!) skulle framträda.

Ja, är några zodiaktecken särskilt i riskzonen att lockas av den socialdarwinistiska "satsa på dig själv"-mentalitet som maskerar sin renodlade själviskhet bakom nonsensprat om t.ex. att "göra rätt för sig"? (För övrigt det dåliga samvetets försök att låtsas som om andras ofärd är deras eget fel och inte ett inbyggt systemfel i den egna ideologin...)

Jag har levt apolitiskt, avstått från att nyttja min demokratiska rösträtt under flera årtionden. Först det senaste året har jag börjat ägna tid åt vad politiker egentligen säger. Och tack vare en del filosofi i bagaget var det inte svårt att höra vilka självlögner dessa Moderater bäddat in sig i. 

Det finns inget ädelt alls i deras livsfilosofi - de har inte ens någon filosofi. De är materiellt hungriga fattighjon och marknadsliberalismen - "den heliga konkurrensen" - är så nära ett heligt avgudabeläte de kommer. (Se även denna mäktigt illustrativa parallell!)

Taurus - tjuren som symbol för materialism,
luddigt benämnd Oxen i hemmablinda Sverige
(nationalhoroskopet uppvisar Mars i Oxen)

För dem är de tre musketörernas "en för alla, alla för en", dvs. solidaritet mellan människor, bara ett problem som hejdar dem i deras själviska framfart. Moderaterna attraherar människor som är lite sämre i alla avseenden utom möjligen i sin klent maskerade rovdjursmentalitet.

*****

Vågar jag verkligen redovisa de resultat den här granskningen gav? Det är svårt att undvika identifikation med de 2-3 viktigaste tecknen i sitt horoskop, fastän uppenbarligen så många faktorer samverkar att ett tecken i sig inte är någon helig ko (eller gyllene oxkalv). Sannerligen inget att vårda sig om eller spinna en egomyt kring!

Mot eventuella tankar på att kvantitativa studier av tecknen påminner om rasbiologin försök att isolera "undermänniskor" kan anföras att astrologin skär rätt genom alla folkslag på jorden - den är inte rasistisk! Det finns skitar och helgon inom varje kultur, inom vart zodiaktecken.

Jag redovisar de 53 namnen längst ner (för verifikation) men individerna är naturligtvis ointressanta. Sökandet är efter en "psykisk gestalt". Naturligtvis figurerar alla tolv tecken inom alla politiska partier, givet ett stort nog underlag. Men eventuella avvikelser från förväntad slump inom en grupp tjänar till som underlag för dessa antika idéer och de traditioner som sökt förklara dem.

Ett zodiaktecken är bara en faktor av många i en tolkning. Dock har de sina karaktäriseringar vilka lyser igenom när man studerar dem i stort antal. Bloggen har med viss ihärdighet mejslat ut bl.a. förhållandet mellan Fiskarna och Jungfrun, förloraren och profitören, för att försöka förstå varför Månen (begäret) i Jungfrun var så markant bland brottsdömda.


Zodiak-tecken
53 moderata politikers
fördelning
på de 12 tecknen
antal antal
8 2
6 8
5 5
4 5
3 3
4 7
3 3
5 4
4 4
0 3
6 5
5 4
Total 53 53
Signifikant
rel. snittet 4,4 (±50%)

<=2,2
eller
>=6,6

<=2,2
eller
>=6,6

Som framgår av tabellen är underlaget så litet att en enda politiker mer eller mindre kan avgöra om avvikelsen från förväntad slump kallas statistiskt signifikant - se t.ex. skillnaden mellan Solen i första och andra tecknet. En enda Sol-Oxe ytterligare och materialismens eget tecken hade varit ett signifikant uttryck för vad en moderat politiker menar att livet handlar om!

Resultatet bör således tas med en nypa salt och uppföljningsstudier göras.

Två intressanta avvikelser från förväntat slumpgenomsnitt vad gäller soltecknen. Någonstans är egoismens princip Väduren precis vad man skulle förvänta sig hos människor som så brinner för sitt egenintresse att man ger sig in i politiken för denna fråga. 

Sol-Vädurarna är eldsjälar och Moderaterna lockar alltså till sig de som inte kommit värst långt i mognaden. Det finns exempel på fantastiska Vädurar där andra tecknen kombinerar för en stor kämpaglöd för något mer än bara det futtiga egot. En annan infallsvinkel på att Väduren utmärker sig är att det är det otåliga barnets tecken, minstingen som vill ut och erövra världen. 

Den är naturligtvis en diktator som ännu inte har en susning om givande och tagande, men kan kanske liknas vid en entreprenörsanda. Väduren som symbol för egenföretagaren med andra ord, barnpsyket som tycker det är viktigare än något annat att markera sitt totala oberoende från pappa och mamma (läs: staten)!

Men hur fantastiskt är det inte att se den traditionstyngda Stenbocken helt betacka sig för Moderaternas livssyn och politik! Nu steg min respekt för detta tecken avsevärt. Ofta har bloggen utgått från stengetens klättrarinstinkt, dess världsliga ambitioner, men varför de inte gillar Moderaterna måste bero på att Stenbocken är traditionalist, den vill ha kontroll. Och Moderaterna är inget annat än en tunt lager blå färg målat ovanpå en helt otyglad Rovkapitalismen, en laglös och kriminell best. Det här verkar Solen i Stenbocken genomskåda lätt. 

När allt kommer omkring står Stenbocken för en stark centralstyrning, en stark stat, och lagens verkställare. Det är nog ingen slump att Moderaterna lockar till sig ett av de två mest kriminella soltecknen, Väduren, medan att av de minst kriminella, Stenbocken, tackar för erbjudandet men står över den här pseudoideologin... Det är intressant att Stenbocken är ett genuint konservativt tecken medan Nya Moderaterna svikit precis det som förr gjorde att konservativa menade sig vara lite förmer: moral.

*****

Trots dessa två tänkvärda fynd tror jag sinnelagets Måne är viktigare för valet av parti än Solen. Och här står det plötsligt helt klart vad Moderater vill!

Hela åtta har sinnelaget ställt mot Oxen, dvs. markägandets och pengarnas tecken, ett Jordtecken. Så typiskt att dessa är de villiga lyssnarna till den store Sol-Oxen Urban Bäckström (vd Svenskt Näringsliv)! Man kan bara älska astrologin när den så snyggt server med kompletta små berättelser av det här slaget. På temat korrupta storföretagare har jag nämnt BP:s passive ordförande Svanberg ofta nog. Solen i Oxen - livsmission: naturens rikedom (eller pengar).

Och sju moderater har sinnet i nästa Jordtecken - nyssnämnda Jungfru med dess flit och ansträngning för att få Oxens mylla att ge rika skördar men bara för dem själva eftersom Jungfrun är slavmentalitetens tecken - den som ännu inte förstått att hon inte har moralisk rätt till sina händers arbete med mindre hon helt lämnar all civilisation och aldrig någonsin kontaktar en annan levande människa. 

Jag återvänder gärna till Sol-Jungfrun Greta Garbos klassiska filmreplik i hamnbaren: "I want to be left alone". Detta var ett inspirerat ögonblick filmhistoria - Jungfruns själva väsenskärna uttalades av ett Sol-hjärta informerat av Jungfruns platoniska form! Detta var Livet själv som utsade en av sina Sanningar, ett axiomen som styr projekt mänskligheten.

Privatismens princip fungerar med andra ord inte i verkligheten där människosläktet är en social, en sällskaplig art, och där alla har ett ansvar för att som art ro hela skutan i hamn. Detta kommer Jungfruascendenten Fredrik Reinfeldt surt att tvingas inse förrän han abdikerar.

Jag har sagt det i tidigare horoskopanalyser: hans sinne ligger i Vågen, men hans empati och rättskänsla tycks satt ur spel (Venus i tolfte huset). Därför kommer han inte förbi Jungfruns livsmotiv, privatismen blev hans stötesten och fall.

Notera kombinationen av de två överrepresenterade sinnelagen, Oxe och Jungfru: Pengar genom Underklassen (tjänarna). Är det inte en skrämmande symbolkombination som stiger fram som Nya Moderaternas kollektiva signatur?

*****

Men ännu en gång förvånar Väduren genom att uppvisa så olika sidor som sol- och måntecken. Jag har glömt i vilken studie det här fenomenet senast upprepade sig, men det verkar som om Månen i Väduren ger en noblare tendens än Solen i tecknet. 

Faktum är att jag känt flera kvinnor i mitt liv (dock inga män) med ett fantastiskt rättsmedvetande med denna Måne. Det förbryllar något eftersom Solen i Väduren är så markant kriminell! Håkan Juholts rappa sinne och kraftfulla humör ger det nästan helt säkert att han föddes sedan Månen nått in i Väduren och där finns ett tydligt rättsmedvetande man inte ser röken av hos lögnaren och dimridåspridaren Fredrik Reinfeldt.

Det är möjligt att de senantika litterära källorna har något att säga om den här saken, men jag har aldrig sett något om skilda dispositioner för Solen och Månen i Väduren.

*****

Se även helt nyskrivna: Att bota Oxen från dess fundamentalism

*****

Dataunderlaget:

Agnes Palinski

Anders Björck

Anders Borg

Anders Wijkman

Angeles Bermudez Svankvist

Anna Kinberg Batra

Anna König Jerlmyr

Beatrice Ask

Carl Bildt

Carl Cederschiöld

Catharina Elmsäter-Svärd

Cecilia Stegö-Chiló

Christer G Wennerholm

Cristina Husmark Pehrsson

Ewa Björling

Filippa Reinfeldt

Finn Bengtsson

Frederick Schwalbe Hjärner

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson

Gunnar Axén

Gunnar Hökmark

Gunnar Wieslander

Gustaf Dymov

Hanif Bali

Hans Gustaf Wessberg
Helena Rivière

Hillevi Engström

Ingela Gardner Sundström

Johnny Magnusson

Karl Sigfrid

Leif Gripestam

Lena Adelsohn Liljeroth

Maria Borelius

Mats Rudin

Michaela Fletcher Sjöman

Paul Lindquist

Per Bill

Per Schlingmann

Per Westerberg

Peter Norman

Roberta Alenius

Sofia Arkelsten

Stefan Möller

Sten Tolgfors

Stig Malm

Sven Otto Littorin

Tobias Billström

Tomas Tobé

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Rosdahl

Ulf Kristersson

Ulrica Schenström
Se även ett motsvarande test för ungefär lika många socialdemokratiska politiker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar