Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 29 juni 2011

Tredje statistiska skurktestet

Observationen att SvD:s senaste chefsideolog kallar sig kristen och ändå inte får in i sitt arma huvud varför kyrkan rest sig mot borgerlighetens människoföraktande sjukvårdspolitik aktualiserar frågan om "den kriminella hjärnan".

Följande inlägg var redan skrivet då min blick föll på den nytillträdda högerskribenten. Återvänd gärna till det inlägget efter detta och fundera på om förbrytarnaturer kan dölja sig även bland dem som nominellt ger sken av att stå på det godas sida...

*****

Här är en nyhet som kommer att glädja alla skeptiker och tvivlare - en tidigare observerad statistisk signifikans har försvunnit.  "Se där, astrologin tål inte att synas utifrån den materialistiska världsbildens kriterier!"

Men samtidigt fortsätter trenden att märkas, fast just just under det mått jag hade satt för en statistiskt signifikant avvikelse från slumpgenomsnittet.

Vad ska man säga om det?

Vilket smäller högst, statistisk signifikans i ett isolerat test eller en trend som bedarrar något men fortsätter att visa sig i flera uppföljningsstudier? Säg du, jag vet inte, är inte statistiker.

Den första granskningen på soltecknet för brottsdömda gav en liten men statistiskt signifikant förhöjning i zodiakens absoluta början, Solen i Väduren och Oxen tycktes mer disponerade till brott. Jag hade vid denna tid bara samlat 136 brottsdömda horoskop och det är naturligt att var extra brottsling under ett eller annat tecken i en så liten datasamling markant förändrar bilden.

Ivrig på en uppföljning, gjordes "Stora skurktestet" redan när mängden brottshoroskop nått 200, en ökning av underlaget med 47%. Det tillkomna materialet ledde till en försvagning av tendensen för Väduren och Oxen, men de ledde ännu skurkligan. 

Vid detta tillfälle tittade jag också på Månens placeringar fast förfarandet inte är helt säkert då merparten av horoskopen saknar känd födelsetimma. Även om jag begrundar varje enskilt fall i de fall Månen byter tecken under dygnet, finns en liten felmarginal - trots att månplaceringen är säker för den överväldigande majoriteten.

Det var här Månen i Jungfrun visade en statistiskt signifikant tendens till kriminalitet, vilket naturligtvis också förklarar de många Mån-Jungfrurna som var naziledare i Tyskland under Andra världskriget - dessa är också medtagna under brottsrubriken. Dataunderlaget var fortfarande så magert att tvåan, en ökända fallna Månen i Skorpionen, också låg snuddande nära att bli "statistiskt signifikant" överrepresenterad.

Nu har det gått 14 månader sedan "Stora skurktestet" och när jag provräknade antalet horoskop kommenterade med "CRIME" hade mängden ökat från 200 till 305, dvs. med 52%. Ett lämpligt tillfälle således att göra ett andra uppföljningstest.

Tillvägagångssättet har beskrivits i föregående test så jag fyller bara i samma tabell med de nya värdena.


Tecken
Kriminalitetens fördelning
på de 12 tecknen
alla krim krim % alla krim krim %
469 37 7,9 437 23 5,3
439 32 7,3 404 22 5,4
438 25 5,7 400 16 4,0
405 21 5,2 412 16 3,9
431 30 7,0 426 25 5,9
437 20 4,6 414 31 7,5
411 15 3,6 448 27 6,0
387 25 6,5 428 34 7,9
402 19 4,7 446 27 6,1
413 20 4,8 448 27 6,0
413 31 7,5 433 27 6,2
486 30 6,2 435 30 6,9
Total 5131 305 5,9 5131 305 5,9
Signifikant
rel. snittet
(±50%):


<=3,0 eller
>=8,9


<=3,0
eller
>=8,9
(En grupp mundana horoskop bortfiltrerade)

Med ett växande dataunderlag växer också intervallet som räknas som slumpvariation. Enligt ±50%-regeln - är den för hårt satt? - är bara de sol- eller måntecken extremt laglydiga där procentsatsen brottsdömda är 3,0% eller mindre av hela samlingen av tecknet ifråga. Benägna till kriminalitet bara de sol- eller måntecken på eller över övre genomsnittsgränsen 8,9%.

Solen i zodiakens första tecken Väduren fortsätter att nosa på kriminalitet med Oxen som god två - precis som i de båda första tecknen. Jag menar att vi nu i tre tester på raken med en växande datasamling fortsatt att se samma trend. Zodiakens inledning snubblar mer än bit längre fram i berättelsen!

Eftersom Månen inte granskades i den första gruppen med 136 brottsdömda horoskop, får vi nöja oss med en observation: båda de mest kriminella sinnena från testet med 200 horoskop kvarstår, men de har nu bytt ordning, Skorpionen strax före Jungfrun, och ingen av dem rår riktigt fram till statistisk signifikans enligt det kriterium jag övertog från en annan sajt på nätet.

Men samma sak här: hade det nya testet med totalt 305 horoskop istället sett ett helt annat zodiaktecken dra ifrån, då hade man helt enkelt fått lämna tanken på att vissa psyken ligger närmare brottets bana än andra. Men nu har vi alltjämt samma två som tidigare. 

Vad gäller den fenomenala laglydigheten hos grannarna Skytten och Stenbocken från första testet och där "anseendemedvetna" Stenbocken fortsatte att utmärka sig i det andra, där har trenden nu försvunnit!

Istället visar sig harmoni- och rättviseprincipens Vågen nu ligga snuddande nära remarkabelt låg kriminalitet. Ett intressant tecken som det känns helt rätt.

Frågan är hur ställningen kommer att se ut vid 400, 1.000 eller 10.000 brottsdömda horoskop. Mig veterligen har ingen siderisk (eller vedisk) astrolog någonsin testat den "fungerande" zodiaken. Flera statistiska undersökningar av den västerländska/tropiska zodiaken har misslyckats ge statistiska utslag av den typ vi (nästan) ser här.

Det beror, menar jag, på att den lilla statistiska signifikans som kan finnas suddas ut av att tecknen ligger snett i den tropiska zodiaken - det som borde varit en signifikans sprids ut över två tecken och försvinner.

Jag vet att påstående låter märkligt eftersom även den sideriska zodiaken är en idealisering med 12 tecken, alla perfekt avgränsade och 30 grader breda. Men

Den dominanta busen Väduren går i västerlandet under namnet Oxen och det kan förklara varför veckotidningstypen av beskrivning kan nämna "lugna Oxen som plötsligt får ett raserianfall" - det är Vädurens temperament som blivit feletiketterat "Oxen"! Astrologer i väst förstår inte längre riktigt vad de iakttar eftersom teckengränserna ligger på fel ställen. Ibland råkar berättelsen stämma ändå, mest av en händelse.

Å andra sidan antyder kolumnen för Solen här ovan att Oxen faktiskt har en kriminell sida. Men i väst sorterar 4 av 5 under tecknet Tvillingarna. Min salig far, Tvilling enligt västzodiaken gjorde dåligt ifrån sig i skolan och läste sedan aldrig en bok mer i sitt liv (mitt barndomshem hade bara en skrytbokhylla som inte kunde imponera på någon intellektuell eftersom där bara låg en massa bildbaserade kaffebordsböcker). 

Istället blev han en duktig ekonom (Oxen, pengar) och uppvisade i sitt liv precis alla tecken på Oxens tecken: ville alltid bo halvvägs mellan landsbygden (Oxen), där han vuxit upp, och staden (Tvillingarna, flitig kommers, högt tempo). Detta försök till ett mellanting i livsstilen kan man förstås utläsa av Månen i Vågen. Men hans drivkraft (Solen i Oxen) var tydlig, villa och pengar var hans faktiskt enda intressen i livet.

Eftersom inte alla lyckas förverkliga sin Sol och dess uppdrag kan man behöva gå igenom ett större antal personer i närmiljön. Men de som gör det brukar i allmänhet upptäckta hur mycket bättre den sideriska zodiaken stämmer med våra solära livsuppdrag.

*****


Fristående tankecirklar

Från ett Europa från inte så länge sedan har vi talesättet "kriminella hjärnor" och det är en lustig koincidens att Väduren härskar över huvud och hjärna i astrologin, samtidigt som just detta tecken envetet tycks tangera överrepresentation bland dem med antingen moralisk bankrutthet eller - om man väljer evolutionsmyten - ett ännu outvecklat sinne för tagande och givande mellan alla inblandade.

Apropå Väduren ett ord om manlig skallighet. En vag hypotes jag ännu inte följt upp föddes när jag för några år sedan noterade hur en bekant, nu 40-plussare, med Mars i härskarläge i Väduren i krig med Vågascendenten alarmerande snabbt utvecklade en kal fläck på sin hjässa. Mannen är periodvis ganska oredlig i sitt tänkande, ett koleriskt sinne stör skärpan (Månen i Skytten) och han har problem med ilskehanteringen. Det senare är som jag ser det en typisk effekt av Mars i Väduren i aspekt med ascendenten.

Vittnar den växande fläcken om det vansinne som Mars/Väduren/hjärnan tecknar i antik tanke? Mannen saknar genuin moralisk förståelse men har ersatt den bristen med ett partipolitiskt jämlikhetsprogram (Vågascendenten = jämlikhet).

Även tankeklichéer som man köper per tjog är naturligtvis en början i det lilla i uppvaknandet från mörkret...

I skrivande stund påminner jag mig också Jonas Gardell med flint och en opposition mellan Månen i Väduren/huvud/hjässa och en fallen Sol i Vågen. Flintskalle skulle mycket väl kunna inbegripa problem med Väduren och/eller Mars, men två flugor gör ingen sommar. Här behövs många horoskop.

Genast börjar minnet spinna och ansiktet på tv-deckaren Kojak från 1970-talet dyker upp. Terry Savalas hade säkert flint eftersom han rakade huvudet. Hur ser det horoskopet ut? Födelsettiden 5.00 i Garden Park, New York, finns på nätet, vilket skulle ge honom en mycket sen Skorpionascendent med Mars i härskarläge i Skorpionen - precis som Jonas Gardell. Jag har en släkting med Mars i Skorpionen vars hårfäste redan vid 30 börjat dra sig uppåt och tillbaka över huvudet. Kanske även detta en ingång?

Apropå utvikningen häromdagen om den hellenistiska astrologins dekadlära, varför inte se vad handskriften Salomons testamente säger om Vädurens tre dekader.

Then I Solomon invoked the name of the Lord Sabaoth, and questioned each in turn as to what was its character. And I bade each one come forward and tell of its actions.

Then the first one came forward, and said: "I am the first decans of the zodiacal circle, and I am called the ram, and with me are these two." So I put to them the question: "Who are ye called?"

The first said: "I, O Lord, am called Ruax, and I cause the heads of men to be idle, and I pillage their brows. But let me only hear the words, 'Michael, imprison Ruax,' and at once I retreat."

74. And the second said: "I am called Barsafael, and I cause those who are subject to my hour to feel the pain of migraine. If only I hear the words, 'Gabriel, imprison Barsafael,' at once I retreat."

75. The third said: "I am called Arôtosael. I do harm to eyes, and grievously injure them. Only let me hear the words, 
Se där! De onda andarna som råder över Vädurens trenne delar förorsakar i första dekaden skallighet ("pillage their brows" - "skövlar deras pannor"). Jag tror mer på en "receding hairline" här än att texten skulle tala om djupa fåror i pannan eller något annat.

Den andra dekadens problem med migrän (huvudvärk) är en väl känd koppling till Väduren som således tillbaka på en minst 2.000 årig tradition (forskare menar att dokumentet, från cirka 500-tal innehåller betydligt äldre material). Den enda kvinna i släkten där jag vet att svår migrän förekommer, missar nu tredje dekaden en smula genom att ha en skadad Venus i Vädurens första dekad...

Solen är upphöjd i Väduren men andra dekaden tillhör Lejonet/Solen. Är det möjligt att det blir för mycket av solljuset här, och att hettan slår över i migrän/värk? Indisk astrologi klassar ju Solen som en "grym" planet om man ser till dess externa aspekt - den steker människan.

Om man påminner sig den indiska avashta-läran där planeten tillväxer i styrka och mognad under sitt lopp framåt genom ett positivt zodiaktecken (och baklänges genom ett negativt) så finns i den traditionen om planetens femdelade resa genom ett tecken inga varningar för "migrän" i Vädurens mitt. Det är fascinerande att studera hur olika traditioner tagit astrologin i olika riktning...

Tredje dekadens Vädur har sub-inflytande från Skytten/Jupiter. Men hur skulle detta kunna kopplas till ögonskador? Möjligen för att bågspännaren prickar "the bull's eye" och förblindar fienden!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar