Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 31 augusti 2011

Ingemar Hedenius & Satans huvud


Hedenius - en grobian?
 

Den som söker han finner. Det går lättare att begripa astrologin om man vet vad man ska titta efter. Som fixstjärnan Algol i meningen den sataniskt vrångskallige, den som inget positivt har att ge utan bara söker bryta ner - en ateist eller en moderat som hatar det gemensamma goda människor bygger upp.

Jag kom därför på tanken att titta på Ingemar Hedenius horoskop en gång till, och nu med fokus på Algol. Jag mindes bara att han var född under ytterligt mycket Jord och Vatten, en kombination som lätt kan landa i oinspirerad vardagsrealism. Men han var ju så energisk, sägs det! Inte alls lika den genomsnittliga konsumisten.

Och det kan vara "rackaren" Algol som är förklaringen.


Jag sökte och hittade en längre artikel om Hedenius krig mot svenska kyrkan, "en mäktig organisation med lagfästa privilegier som Hedenius utsatte för lustmord", publicerad 2008 i Svenska Dagbladet.

Låter inte det här exakt som gycklaren Satan:

Men det var inte denna svårsmälta kost [religionsfilosofi] som satte känslorna i svang och skapade en av 1900-talets största idédebatter. Det som satte snurr på debatten var Hedenius anfall på vissa spe­ciellt utvalda biskopar i Svenska Kyrkan. Hans ton var fullständigt respektlös och smädelserna över biskoparnas intellek­tuella otillräcklighet kryddades med en alldeles speciell maliciös humor.

Maliciös, illvillig, utan ett gott ben i kroppen, alltigenom sprungen från en vilja att "lustmörda". Detta är sannerligen den klassiska definitionen på Den Onde som horoskopet visar att Hedenius plockar upp genom Satanshuvudets nära förbindelse med redan i sig illvilliga krigaren Mars några få grader längre fram.

Jag tror inte man ska missa attacken från Oxen mot Skytten i detta horoskop. Skyttens "naturliga" nionde hus är ju religionens och filosofins hus, ett transparent och "seende" Eldhus. Här är det som om en gyttjebrottare går till storms mot något han inte är i närheten av att kunna varsebli för egen del...

I det här provisoriska nionde huset (Hedenius födelsetimma är okänd), hittar vi också "bestraffaren" eller "bestraffade" Ketu - den avhuggna draksvansen. Så mycket illvilja pumpas in i denna avhuggna stump från de båda illgärningsmännen Mars och Saturnus att Skytten för en gångs skull verkligen visar sig som religionens tecken. Och vilket hat mot religionen!

(Bloggen har haft vissa problem med att belägga den traditionella kopplingen mellan Skytten och åtminstone organiserad religion.)

Även om indisk astrologi menar att influenser sprider sig genom hela tecknet, är jag lite osäker på den här traditionens syn på stjärnorna. Jag använder därför den västerländska hellenistiska astrologins tanke om att stjärnan influerar 7½ grad åt vardera hållet (vilket i sig innebär ett metodproblem då indierna menade att planeters influens inte sträckte sig bortom tecknets gräns. 

Det skulle i så fall betyda att Algol, drygt 2 grader in i Oxen inte "läcker" tillbaka över slutet på Vädurens tecken. Jag har ingen åsikt i saken än, utan prövar den antika "orben" där Algol ligger i centrum av ett 15 grader brett segment av zodiaken.

Indierna var emellertid knappast omedvetna om att den starkare effekten av planeter i konjunktion och därför kan man hos Hedenius se Algol i illvillig förening med Mars - Satans korruption! - sprida sitt gift mot näraliggande Venus och därbortom sinnelagets Måne. Ett maliciöst psyke är rätta ordet, och det är typiskt den primitiva Oxen att gå på person. 

Jämför man Hedenius med hans sentida copycat, ateisten Christer Sturmark, är det inte svårt att förstå hur man gjorde Hedenius till sin rollmodell för några år sedan (åtminstone just då Hedenius jubileet var aktuellt).

Hedenius filosofiska Jupiter presterar kanhända inte stor filosofi i Kräftan, som är alltför sinnesorienterad, men nog tänder Sturmarks libidinösa komplex av Venus och Mars i samma tecken på Hedenius filosofiska typ!

Båda männen har också en intelligenshämmande kombination mellan Solen och Saturnus, vilket sänker tankehöjden. Men i gengäld uppstår en fäbless för långrandigt, logiskt resonerande. De här människor älskar tabeller och scheman! Jag tror ingen i hela Sverige brydde sig när Sturmark försökte leka Hedenius för några år sedan och dra en massa gamla gudsbevis fram och åter. Det var "formaliserad - saturniserad - solaritet", dvs. "död sol" (måhända ett första tecken på den ateistiska sjukdomen, den medvetslöshet som fullständig försjunkenhet i världen leder till).

Nu vet man inte hur det lät på Hedenius tid och vilken den svenska intellektuella standarden var, men han har framställts som ytterligt briljant något som man inte kan tro när man ser Solen med Saturnus. Men här kommer den upphöjda Jupiter till stöd åt Solen, en medvind som inte Sturmark hade vid sin födelse. Hedenius slipper också den förödande neurotiska grundton på Sturmarks himmel (Vatten attackerar Luft) och som gör dennes ateism så föga attraktiv för tänkande människor.

*****

Efter att ha konstaterat hur i grunden missriktat Hedenius psyke var - notera att Månen i sig anses upphöjd (extra stabil) i Oxen medan Hedenius har den utsatt för flera attacker från onda planeter (Saturnus, Mars samt stjärnan Algol) - så sökte mina tankar sig till ett tänkbart scenario för en enkel test.
Vi har redan sett erotiska Venus anfäktad av Satans hånfulla perversion i större utsträckning i homosexuella horoskop än i en slumpmässig grupp födelsedagar.

Vad om vi skulle prova Algol mot den relativt stora gruppen med 187 Nobelpristagare i fysik. Om nu Algol tycks korrumpera, gyckla, skapa försmädigheter och så vidare, borde rimligen världens skarpaste snillen vara förskonade från den här planetens inflytande! Sådan blir alltså hypotesen, men jag låter det vara osagt vilka planeter som bör hållas borta från Den Onde för att en Nobelprisvinnande vetenskapsman ska resultera. Låt oss undersöka saken.

.... .... ....

Minsann. Statistiskt signifikanta avvikelser etablerade! (Någon kanske minns hur min allra första tes om Algol och dyslexi föll platt, innan jag hittade guld med Venus korruption i hbt-horoskopen.)

187 Nobelpristagare
i fysik/matematik
7 klassiska
planeterna
Konjunktion
med Algol (±7½°)
Solen 8
Månen 11
Merkurius 5
Venus 3
Mars 10
Jupiter 4
Saturnus 4
Anmärkn.
Orb ±7½°=
4,16% av 360° (24:1)
Snitt: 7,79
Signif. avvik
(±50%):
~ 4-12


Remarkabelt nog är det återigen Venus från homotestet som genom att hålla sig borta från Satans huvud tycks bidra till skarpt tänkande. Det här är ett nästan obehagligt resultat för det var just en kvinnoföraktande homosexuell sångare som jag tog som hypotes i ett tidigare test: "Så här kan rimligen inte himlen vara konfigurerad om man ska nå Nobelpris" - och det var den heller inte.

Det finns en viktig poäng i detta negativa fynd: Venus är inte bara skökan som avleder, Venus är också Penningen, den skinande. Det är uppenbarligen till vetenskapen fromma att dessa dedikerade män inte tänker som statsminister Fredrik Reinfeldt - enbart i pengar. Mänskligheten skulle snabbt regrediera tillbaka till grottmentalitet om alla var så desorienterade om vad som lyfter en civilisation och får den att producera.

Stora själar "gör det" inte för pengarnas skull, de har en hederskänsla som inte Reinfeldt ens kan drömma om. Jag nämner moderatledaren här eftersom jag aldrig har sett ett lika penningfixerat horoskop som hans. Båda ljusen i penninghusen 2 och 11 samt Venus i kombination med ascendenthärskaren i 12e huset för paranoid fruktan att förlora i världslig status - det är ett sk "double bind" som för Reinfeldt helt oförmåga att höja sig till sann humanitet och bortse från Satans simplaste lockbete...

Dessa båda tester, Algol/Venus i hbt-horoskopen och den negativa hypotesen om en signatur som inte borde finnas i Nobelpristagarhoroskopen, stödjer den tes bloggen hela tiden haft som en metafysisk ståndpunkt (alltså inte grundad i astrologisk doktrin eller empiriska studier av astrologins trovärdighet): att homosexualitet är en psykisk sjukdom, låt vara lindrig.

Det är en särskilt sorts betingning som kommer från det undermedvetna och som jag tror beror på att individen bytt fysiskt kön mellan två efterföljande inkarnationer. Att Algol som en gycklare och hyssmakare "fuckar upp" de här själarnas förmåga att känna samröre med sitt aktuella biologiska kön har karmiska bakgrunder som det är lönlöst att ens spekulera i.

Som synes är Venus synnerligen frånvarande när det gäller kombinationen med gycklaren Satan (symboliserad på himlavalvet) hos de skarpa matematiska snillena. Förförerskan har ingen makt över dessa sinnen. De är rationella, de är "torrisar"!

Med det sagt fascineras jag av hur nära Månen (traditionellt "upphöjd") i Oxen kommer statistiskt signifikant överrepresentation.

Kan det vara så att Satan som den stora nej-sägaren ändå måste finnas med som en kryddsättning för att en människa ska ha ambitionen att forska? Ett välplacerat och stabilt sinnelag plus en dos av "full i fan" för att föra det mänskliga vetandet framåt... Minns Satan som en som introducerar korruption.

Men här måste man föreställa sig att vetenskapsmän också drivs av en stark vilja att inte enbart bryta ner utan också bygga upp. Ingemar Hedenius var som framgick bara negativt destruktiv, allt hans jävlaranamma gick bara ut på att krossa kyrkan, dess och dess företrädares trovärdighet.

Mänsklighetens verkliga vänner har också något gott att erbjuda istället för den gamla modell de bryter ner, men Hedenius 1700-talsupplysning var nattstånden redan på 1950-talet, totalt satt i fråga av det tidiga seklets förunderliga kvantfysiska upptäckter. Materia var inte längre materia som man tänkt sig saken. Men i bakvattnet Sverige kunde Hedenius naturligtvis briljera, det fanns ingen på plats att komplicera hans presentation.

*****

Faktum är att det svänger friskt i tabellen. Enligt satta kriterier på signifikant avvikelse från förväntad slumpvariation, håller sig också de två verkliga tungviktarna Saturnus och Jupiter på behagfullt avstånd från den vrånge Satans när stora vetenskapsmän föds.

Det går att fundera en hel del ur den här enkla tabellen (vilket jag inte gjort här, för jag skriver direkt utan dagars övervägande av vart inlägg)!

Eftersom det kommer att ta hundra år tills lika många ytterligare Nobelpristagare i fysik samlats är detta ett test som inte kan upprepas. Astrologin har här sagt sitt: Satan är en korrumperande kraft i det kollektiva mänskliga psyket och testet antyder Algols verkan, men omvänt, som att snille resulterar när bara den avslutande instansen, sinnet (Månen) "kryddas" av lite fanskap.

Ska man spekulera lite kring fyndet, kan man tänka sig att det vore högst olyckligt för en sund vetenskaplig läggning - för rationellt tänkande - om principiella Saturnus skadas. Då är redan formen för horoskopets vidare utformning störd. Samma för Jupiters förmåga att expandera och skapa variation på tema, även här bör man undvika Algols perversioner.

Intressant är att Mars närmar sig statistisk signifikans. Kan det finnas synergi mellan Mars och Algol? Mars är ju en naturlig illgärningsman och dess röda färg kopplar till infernaliska ilskeutbrott eller bara naturligt hög energi. Och energi är per definition inte något förfinat tillstånd.

Kanske de tio konjunktionerna mellan Mars och Algol är att betrakta som den extra motivation som fått Nobelpristagarna att nå hela vägen fram. I judisk tradition är Satan ytterst sett bara Guds redskap - Gud använder Satan för att  korrumpera och pröva människan.

Men som i alkemin tjänar förruttnelsen ytterst en ny och högre vision. Einstein fann relativitetsteorin genom att "ifrågasätta ett axiom". Han agerade så att säga Djävulens advokat eller språkrör. (Einstein hade förresten ingen planet i närheten av Algol - vi talar inte om några absoluta måsten här utan om signifikanta trender som hjälper att verifiera antikens tankar om vissa astrologiska faktorer.)

Jag är inte säker på att politiker som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, båda med storkorset i Mörkrets kvalitet, kan inkluderas i detta resonemang om att förstöra ett gammalt system för att man har en vision om ett nytt och bättre... Jag noterade visserligen en verksam Algol hos Borg nyligen, men drog där inga slutsatser om ett subversivt geni. Tvärtom hävdar jag på min andra blogg att, Nya Moderaterna kanaliserar den ontologiska ondskan - en spin-off på astrologins Algol...
2 kommentarer:

 1. Så trevligt för mig att se att det inte behöver vara så dåligt att ha Månen nära Hin håle... :-)

  Med den här nya horoskopkartan för Hedenius fattar jag var det koleriska och lite burdusa sätt han var känd för att ha kom ifrån... Jag tyckte annars först att det var lite svårt att smälta att han var fisk och inte vädur enligt den sideriska zodiaken, just på grund av det.
  Jag har läst både en biografi om honom och hans egen självbiografi om sin uppväxt och fattar nu också varför jag, till min förvåning eftersom jag inte alls delar hans livsåskådning, tyckte att han i vissa stycken verkade rätt sympatisk. Min måne ligger ju mitt i hans stellium. Det var inget jag tänkte på när jag läste det första inlägget om honom.

  Jag drar mig också till minnes att Kerstin Thorvall i en av sina självbiografiska romaner beskriver ett möte mellan dem (Hedenius är lätt maskerad av henne, men man fattar att det är han) där hon drabbas av plötslig passion till honom. Men Hedenius är förståndig nog att avvisa henne. Och Thorvall hade också månen i början av Oxen! :-)
  S

  SvaraRadera
 2. Alla med relaterade horoskop dras in i den kosmiska "samsvängningen" :-)

  Sen avgör andra faktorer om man gillar att att delta in i gruppgunget...

  SvaraRadera