Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)



tisdag 19 juli 2011

Nytt studium av filosofins Jupiter

Efter föregående inlägg i vilket jag frånkände SvD:s politiska megafon, ursäkta chefredaktör, verklig filosofi, blev jag nyfiken på om det var någon skillnad mellan hans Jupiter i nyttotecknet Jungfrun och Jupiter i det andra av de två merkuriska, Tvillingarna. Det senare är som Lufttecken inte pragmatiskt utan abstrakt och Tvillingarna som sådana har en tradition om sig att vara filosofer.

Krav: Av de 5.100 horoskopen måste "filosof" var angivet. Det kan innebära att jag missat en del människor som kanske först i tredje hand ägnat sig åt filosofi. Jag har sparat horoskop under många år, men det var si och så med dokumentationen i början... Jag försöker dock komplettera då och då. 

Minns att hellenistisk astrologi (och framåt) i väst kallar Tvillingarna och Jungfrun för Jupiters skadade lägen (motsatta deras härskarlägen). Vedisk astrologi är mildare och håller dessa placeringar för att vara neutrala. 


JUPITER I TVILLINGARNA (11 st filosofer)

David Chalmers - ateist
Edmund Burke - spir
Eugenio Trias - spir
Frithjof Schuon - spir
Gottfried von Leibniz - spir
Hannah Arendt - ateist
Huston Smith - spir
Jaques Derrida - ateist
Jiddu Krishnamurti - spir
Moses Hess - ateist
Pierre Bordieu - ateist


JUPITER I JUNGFRUN (9 st filosofer)

Anthony Damiani - spir
Ralph Waldo Emerson - spir
Anna-Sofia Maurin - ???
Charles Sanders Peirce - spir
Eduard Bernstein - ateist
Ernst Cassirer - ateist
Marquis de Condorcet - ateist
Peter Singer - ateist
Tage Lindbom/Sidi Zayd - spir


Eftersom det var två fler Jupiter-Tvillingar får vi ange spiritualismen och ateismen i procent av vardera gruppen:

54% av Jupiter-Tvillingarna hade en spirituell eller idealistisk filosofi
50% av Jupiter-Jungfurna hade en spirituell eller idealistisk filosofi. Här utelämnade jag den svenska A-S Maurin jag hört på radio i Filosofiska rummet eftersom jag inte känner till hennes filosofiska plattform.

Således tycks båda de merkuriska tecknen producera lika många materialister (ateister) som spiritualister.

*****

Låt oss nu se vilka mer eller mindre yrkesfilosofer som har Jupiter i något av deras två härskarlägen.


JUPITER I SKYTTEN (20 st filosofer)

Friedrich Engels - ateist
Gilles Deleuze - ateist
Ludwig Wittgenstein - ateist (vissa menar han nådde längre...)
Martin Heidegger - spir
Paul Ricoeur - spir
William James - spir
Adam Smith Baptized (birth date, month only) - spir
Alain Badiou - spir
Ananda Coomaraswamy - spir
Baron d'Holbach/Paul Henry Thiry - ateist ("religionen hämmar mänsklighetens moraliska utveckl.")
Chu Hsi - spir
David Hume - ateist
Gabriel Marcel - ateist
John Stuart Mill - ateist
Ken Wilber - spir
Max Stirner - ateist
Michel de Montaigne - ateist
Paul Weiss - spir (redigerade Peirces handskrifter)
Per Bauhn - ateist
William A. Dembski - spir

Ännu en gång exakt 50% spirituella/50% ateister!


JUPITER I FISKARNA (9 st filosofer) 

Andre Comte-Sponville - ateist
David C. Stove - ateist
Friedrich Nietzsche - ateist
James Mill - ateist
Johann von Goethe - spir
Norris Clarke - spir
Otto Weininger - ateist
Rene Descartes - spir
Sven Ove Hansson - ateist


Fiskarna nappar inte alls på filosofi, jämfört med filosofiplaneten Jupiter i dess positiva tecken Skytten! Och när de ägnar sig åt filosofi klarar de inte att höja sig till andlig höjd, bara en tredjedel (33,3%) mäktade övervinna den negativa polaritetens tendens att vända sig mot världen för svar!

Intressant nog påminde det här lilla studiet om just den "stigande principen", Själen som börjar återvända hem efter syndafallet (positiv polaritet) och den fallande, negativa principen. Positiva Tvillingarna och Skytten samlade 31 filosofer, negativa Jungfrun och Fiskarna bara 18.

Detta var ett viktigt fynd eftersom filosofins och de högre akademiska studiernas Jupiter i sig betecknar den högre verkligheten. Att så många som hälften lyckas övervinna vår tids korrupta världsbild och trots universitetens materialistiska grundsyn ändå lyckas utveckla ett spirituellt svar på de stora frågorna måste sägas imponerande.

Inom naturvetenskapen dominerar ateisterna totalt. Men filosofin tecknar den högsta människotypen eller åtminstone den högsta möjliga mänskliga strävan, så vi kan helt lämna ingenjörstyperna därhän här. De är våldtagna av Marknaden och Penningen och klarar inte längre att tänka nyktert, de har investerat för mycket tankar i sin egen framtid och statusleverne. För det här livet åtminstone är de bara "nyttiga idioter" som gör det de är tillsagda - bygger broar och bombplan eller ännu fler datorapplikationer som ingen egentligen behöver.

*****

Men stopp och belägg. Jupiter i upphöjd läge i Kräftan då?


JUPITER I KRÄFTAN (17 st filosofer)

Alfred North Whitehead - spir
Bertrand Russell - ateist
Blaise Pascal - spir
Fung Yu-Lan - ???
Gaston Bachelard - ateist
Henri Bergson - spir
Ingemar Hedenius - ateist
John Dewey - ateist
Niccolo Machiavelli - ateist
Paul Churchland - ateist
Richard Rorty - ateist
Roger Scruton - ???
Simone de Beauvoir - ateist
Soren Kierkegaard - spir
Sri Aurobindo - spir
Thomas Hobbes - ateist
Willard Quine - ateist

Jag kan inte i en handvändning bedöma Fung Yu-Lan, kinesisk filosof och författare till en utmärkt översikt över kinesisk filosofi i antiken och under deras "högskolastiska period" då han verkade under kommunismen. Ej heller den brittiske konservative Scruton som verkar sprida sig över ett vitt fält. Dessa två utgår och vi har 15 kvar.

Precis som med Kräftans negativa Vatten-släkting Fiskarna rasar antalet filosofer som är kapabla till en spirituell hållning till ynka en tredjedel! Förmodligen hade jag detta som en omedveten misstanke för jag höll helt på att glömma Jupiters "exaltation" i Kräftan. Jag har aldrig funnit att det här tecknet har mycket med intellektuell verksamhet att göra. Den Kräfta som tänker, gör det inte för att han/hon är Kräfta utan för att horoskopet innehållet något annat budskap i den riktningen.

Jupiter i Kräftan expanderar på temat empati, och placeringen har troligen en topp inom sociala eller vårdande yrken. Jupiter är naturligtvis signifikator för så mycket utöver filosofi/religion - barn till exempel!

Så, för att fullborda det antika schemat, låt oss se på filosofins planet när den befinner sig i sitt fall i Stenbocken. Vilka födda under den perioden har ändå valt filosofin och med vilket resultat?


JUPITER I STENBOCKEN (11 st filosofer)

Helene Cixous - ateist
Immanuel Kant - spir
Jeremy Bentham - ateist
John McTaggart - spir
Karl Popper - ateist
Martin Buber - spir
Michel Foucault - ateist
Paul Kurtz - ateist
Robert Owen - spir (konvertit från ateismen)
Roland Poirier Martinsson - spir
Thomas Nagel - spir

Vi slutar där vi började med Jupiter-Tvillingarna, med minst möjliga övervikt till förmån för spiritualistiska filosofier, 54%. Svenske Martinsson, filosof och katolik illustrerar utmärkt hur kategorier inte förmår göra verkligheten rättvisa, för är verkligen Martinssons förkärlek till marknaden förenlig med Jesus budskap om att leva i fattigdom (eller rättare, esséisk egendomsgemenskap = ursprunglig kommunism)? 

Nej, det är klart, den ursprungliga kristendomen var så spirituell att Katolska kyrkan hellre valde världens väg, när den efter tidiga maktstrider med bl.a. den koptiska kyrkan i Egypten etablerat sig som den allmänneliga kyrkan. 

Man kan mena att Martinsson lever en självlögn och borde tillhöra den atistiskt sidan (Djävulen som klär sig i Ljusklädnader), men det vore också en förenkling. Katolska kyrkan har t.ex. varit en större social kraft till gott i t.ex. Sydamerika än något amerikanskt rovkapitalistiskt företag. Världen är inte svart-vit, den är irriterande gråsuddig...


Positiv / negativ polaritet - slutsats

I den här undersökingen ingick 77 filosofer, varav några få med okänd hemvist i andlig/ateist-diktotomin. Dessa osäkra kort förändrar dock inte det intressanta fyndet att de två negativa element som jag från första början kallat "sublunära" och kalla (i linje med Aristoteles), Jord och Vatten, producerar färre filosofer än de "supralunära" och varma, Luft och Eld.

Aristotelisk är dock inte den här tudelningen, för naturfilosofen som förstörde Platons tankebyggnad, hemmahörde de fyra elementen enbart på Jorden, en tanke han var nästan ensam om i antiken.

Aristoteles beskrev den sublunära sfären inklusive alla planeter som tillverkade av evig eter (aither), en modell den här bloggaren aldrig gillat. För honom (och många antika tänkare) verkar de fyra elementen genom hela universum, och varje medvetande, var det än befinner sig, har någon blindfläck som inte kan ses eftersom det är vad den andesjälen identifierar sig med. Detta är Jordelementet på det stället!

Däremot är eter som själens essens intressant och eftersom Saturnus sägs vara essentiellt av Luft, och tillika "själens form", är vi direkt tillbaka vid de antika meningsskiljaktigheterna om andesjälen består av en materiell substans, och i så fall vilken. Jag tror grekerna korrumperade tankegods de fått utifrån, i den indiska astrologin finns inga problem med etern (akasha), det femte elementet vilar stilla och de fyra elementen formar temporala manifestationer inom det. Andesjälen är dock inte gjord av det femte elementet utan del av Brahman, akosmisk.

Aristoteles kan ha grovt missuppfattat den indiska modellen och tänkt sig att den omgivande etern eller rymden (akasha) börjar redan utanför planeten Jorden. Indierna tänkte större!

Nå, enligt den antika tanken på en sublunär värld (vår planet, med dess timlighet, dvs. givna utgång i döden) och en supralunär värld (projicerad som universum i stort, och andlig, dvs byggd av medvetandestoff) produceras mer filosofi (vare sig spirituell eller ateistisk) av själarna från "högre höjd" än dem som gjort sig ett hem i världen, i den negativa polariteten.

Detta är ett intressant fenomen att ta med sig från den här ministudien! Och ett ganska logiskt resultat, om man betänker Platons ynkliga bundna fångar inne i den sublunära "grottan" och deras djupa förvillelse om vad som är verkligheten.

För en skeptiker, där astrologin saknar all kontakt med en empirisk verklighet, styr slumpen sådana här resultat.

Vår lilla undersökning gav som sagt 31 Jupiter i positiv polaritet och bara 18 i negativ. Jupiters upphöjelse och fall placeras båda i den "inomvärldsliga" negativa polariteten, så det är inte rättvist att blanda in dem. Enligt slumpen borde de 49 filosoferna vi tar hänsyn till ha fördelat sig 24½ i vardera polariteten. Enligt bloggens föreslagna gräns för statistisk signifikans, ±50% relativt genomsnittet, når emellertid inte den positiva polariteten signifikansvärdet 36.75. De avvikelser uppåt/neråt vi sett ligger således båda inom förväntad slumpavvikelse.

Men för en astrolog, som inte talar död kvantifiering utan studerar meningen i de omen som visar sig genom att posera som empiriker, har ett svar avgivits. Den fallna själen sysslar inte med filosofi i samma utsträckning som den "supralunära", som måhända hör kallelsen eller redan är på bana, beträdande det Herakleitos kallade "vägen upp". Ur det här perspektivet är det intressant att fundera över alla de positivt laddade Jupiter som ändå producerar ateism, själar på väg TROTS sina egon eller t.o.m. i strid med sina egons bästa tankar. Ateistiska filosofer är bättre än de som överhuvudtaget inte tänker kring livet! De är de verkligt sorgliga själarna. Hyliker kallade grekerna föraktfullt dem som bara trodde sig vara en kropp att hålla vid liv.

*****


Se även tidigare brottningsmatcher med de här horoskopen:

Zodiaktecknen & de 120 filosoferna samt

Filosofer är personalister!

Jag hade glömt att jag gjort de här granskningarna!

Nu tror jag inte det går att mjölka Jupiter på värst mycket mer information. Inte utan ett avsevärt utvidgat mateial.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar