Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 14 mars 2010

Filosofer är personalister!

De 120 filosoferna som nyligen granskades återkommer här ur perspektiv av zodiakens tredelning på personalister (Väduren-Kräftan), individualister (Lejonet-Skorpionen) och universalister (Skytten-Fiskarna).

Den transpersonella Jupiters
relation till Solen
Pers.
Jup
Indiv.
Jup
Univ.
Jup
snitt 13,3
(11%)
120 filosofer
Pers.
Sol
19
(15,8%)
10
(8,33%)
10
(8,33%)
Indiv.
Sol
16
(13,3%)
15
(12,5%)
14
(11,6%)
Univ.
Sol
14
(11,6%)
9
(7,5%)
13
(10,8%)
snitt 8,1
(11%)
73 materialister
Pers.
Sol
12
(16,4%)
7
(9,5%)
7
(9,5%)
Indiv.
Sol
10
(13,6%)
8
(10,9%)
8
(10,9%)
Univ.
Sol
8
(10,9%)
6
(8,2%)
7
(9,5%)
snitt 5,2
(11%)
47 idealister
Pers.
Sol
12
(25,5%)
7
(14,8%)
7
(14,8%)
Indiv.
Sol
10
(21,2%)
8
(17,0%)
8
(17,0%)
Univ.
Sol
8
(17,0%)
6
(12,7%)
7
(14,8%)
50% avvikelse (upp e. ner) från
förväntad slump i % är intressant.

  • Toppen bland 120 filosofer, pers. Jup + pers. Sol, 43% över snittet - nära 50% över förväntat slumpresultat, men ej intressant.
  • Minimum, 9, indiv. Jup + univ. Sol, 32% under förväntat snitt, ej intressant.
  • Toppen bland 73 materialistiska filosofer, pers. Jup + pers. Sol, 49% över snittet - på gränsen men okej.
  • Minimum, 6 indiv. Jup + univ. Sol, 26% under snitt, ej intressant.
  • Toppen bland 47 idealistiska filosofer, pers. Jup + pers. Sol 131% över förväntad slump - remarkabelt högt!
  • Minimum, 6 indiv. Jup + univ. Sol var 15% över snitt, ej intressant.

Intresset för filosofi tycks kulminera medan den transpersonella Jupiter och dess "kanal" Solen passerar zodiakens första tredjedel - den personalistiska fasen där individen relaterar via sitt ego till omvärlden, dvs skapelsens "ytligaste skikt". Detta är tankeväckande.

Kan det vara så att det är här filosofin - en "universalistisk företeelse" - gör mesta nytta, och att kopplingen mellan filosofins signifikator och Solen - symbol för den djupa individualiteten eller andesjälen - försvagas sedan Solen blivit självgående som djupare individualist och därpå som universalist?

Någon med andra teorier?

Minns å andra sidan det första filosoftestet som visade att Månen (psyket, själen, den intuitiva sidan) dominerade i zodiakens ultimata tecken Fiskarna i samband med idealistiska filosofer! Det är en annan sida som påminner om att filosofin är ett brett fenomen och som sträcker sig in i den region som normalt brukar klassas som religionens eller mystikens domän.

Det här pusslet är långt ifrån lagt, och jag har i några nyliga test insett att man måste definiera sin hypotes väldigt noga, annars kommer alltför "breda svar" tillbaka. (Förutsätt att astrologin nu svarar på den misshandel av dess sanna nivå som statistiska undersökningar av lösryckta detaljer innebär.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.