Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 8 mars 2010

Zodiaktecknen & de 120 filosoferna

Ett roligt test: 120 filosofer där jag separerar materialister och ateister från de filosofer som representerar en idealistisk eller andlig inriktning. Med de s.k. andligas språkbruk skiljer jag alltså här getterna från fåren, Mörkret från Ljuset.

Medan jag rensade ut några felträffar i databassökningen noterade jag någon enstaka som kanske snarare var en filosofihistoriker, eller författare om filosofi. Sak samma. Stora och smärre eller rent av obetydliga filosofer blandas vilt, men tonvikten ligger absolut på stora namn. De små utgör bara en handfull.

Deepak Chopra är ju främst läkare och, skulle jag kanske säga, eklektisk tradör av traditionell hinduism och buddhism. Men om förre sovjetiske ledaren Gorbatjev kallar honom vår tids mest inspirerade filosofer, så vem är jag att protestera? Som populärfilosofi utövar han ett stort inflytande över mångas tankar. Dessutom fyller han år på samma dag som jag... :-)

Givet att många forskare också är är vetenskapsfilosofer har jag säkerligen glömt att notera detta faktum invid en eller annan. Men 120 stycken är ju ett föredömligt antal, en multipel på zodiakens 12 tecken. Så låt oss se vad som kommer ur det här!

Dessa är namnen och för att göra det riktigt enkelt flaggar jag var och en enligt de två filosofiska huvudlinjerna materialist, M, eller idealist, I.


Albert Schweizer M Anthony Damiani I Arthur Koestler M Arthur M. Young I
Arthur Schopenhauer I Benedict Spinoza, de I Bertrand Russell M Deepak Chopra I
Emile Durkheim M Emmanuel Kant I Francis Bacon M Friedrich Georg Hegel I
Friedrich Nietzsche M Gilles Deleuze M Jacques Monod M Jaques Derrida M
Jean-Paul Sartre M Jiddu Krishnamurti I Johann Goethe, von I John Dewey M
Jürgen Habermas M Karl Jaspers M? Ludwig Feuerbach M Ludwig Wittgenstein M
Martin Heidegger I Mohandas Ghandi I Niccolo Machiavelli M Noam Chomsky M
Paul Brunton I Paul Ricoeur M Ralph Waldo Emerson I Roland Barthes M
Samuel Coleridge I Simone Beauvoir, de M Søren Kierkegaard I Sri Aurobindo I
Stephen Hawking M Theodor Adorno M Thomas Hobbes M Thomas Huxley M
William James I Alain Badiou (marx-len) I! Alfred Jules Ayer M Alfred North Whitehead I
Anna-Sofia Maurin I? Antony Flew I Arne Naess M Blaise Pascal I
Bob Doyle M? Charles Sanders Peirce I Chu Hsi I Daniel Dennett M
David Brax M David C. Stove M David Chalmers M David Hume M
Donald Davidson M Edmund Burke M Edmund Husserl I? Eduard Bernstein M
Emmanuel Levinas I Ernst Cassirer I Ernst Mach M Eugenio Garin (hist of phil) M
Eugenio Trias I Friedrich Schleiermacher I Friedrich von Schelling I Fung Yu-Lan M?
Gabriel Marcel M Gaston Bachelard I? Geoffrey Warnock M George Berkeley I
George Henrik von Wright M Giambattista Vico I Gloria Watkins/ bell hooks M Gottfried von Leibniz I
Hannah Arendt M Helene Cixous M Henri Bergson I Herbert Spencer M
Hilary Putnam M Huston Smith I Ingemar Hedenius M Jean-Francois Lyotard M
Jeremy Bentham M Joe L. Kincheloe M Johannes Sleutels M? John C. Lilly I?
John Locke M John McTaggart I John Searle M John Stuart Mill M
Karl Popper M Ken Wilber I Kenneth M Sayre M? Lars Gustafsson M
Marquis de Condorcet M Martin Buber I Max Stirner M Michel de Montaigne M
Mikhail Bakhtin M Moses Hess M Norris Clarke I Otto Weininger M
Paul Churchland M Paul Edwards born Eisenstein M Paul Feyerabend I Paul Kurtz M
Paul Weiss I Pierre Bayle M Rene Descartes I Richard Rorty M
Robert F. Almeder I Roger Scruton I Rom(ano) Harre M Steven T Katz M
Sven Ove Hansson M Tage Lindbom / Sidi Zayd I Torbjorn Taennsjo M Willard Quine M

Som synes åtskilliga frågetecken. Var kinesiske filosofihistorikern Fung Yu-Lan verkligen övertygad materialistisk marxist eller var det bara en officiell yta pga regimens kritik för hans "svävande", "till intet förpliktande" verk om Kinas förflutna filosofiska idealism? Var John C. Lilly, hippie-psykonauten idealist? Troligen, men där gick jag på omständigheterna.

I de fall där jag inte visste var filosofen stod (och de var många, för jag har i allmänhet glömt varför jag till att börja med sökte information om honom/henne och passade på att anteckna födelsedatum), skummade jag snabbt Wikipedia eller Stanford Encyclopedia of Philosophy på jakt efter avslöjande formuleringar. Men jag måste sätta en tidsgräns för den här undersökningen.

Trots att jag sympatiserar med den filosofiska idealismen, är det med 73 M mot 47 I ganska uppenbart vilken vår tids inriktning är! Hade databasen rymt 90% idealister hade den avslöjat en extremt tendentiös datainsamlare, troligen en svårt dogmatiskt styrd individ.

Men det faktum att materialister (fysikalister) dominerar visar som en bieffekt att att jag är född i opartiska Vågen! För dessa 120 illustrerar ganska väl "maktbalansen" mellan Mörkrets barn och Ljusets barn i denna tid. Materialismens mörker dominerar och detta har slagit igenom i den här lilla datasamlingen eftersom jag försökt stanna till vid varje tänkare som fångat mitt intresse oavsett om de matchade mina övertygelser eller ej.

Nu över till utvärderingen av grupperna M och I.


120 filosofer 73 materialister 47 idealister

%
%
%
%
%
%
11 9,1 16 13,3 8 10,9 10 13,7 3 6,3 6 12,7
10 8,3 8 6,6 6 8,2 5 6,8 4 8,5 3 6,3
10 8,3 11 9,1 6 8,2 7 9,5 4 8,5 4 8,5
8 6,6 9 7,5 6 8,2 4 5,4 2 4,2 5 10,6
14 11,6 7 5,8 7 9,5 4 5,4 7 14,8 3 6,3
7 5,8 10 8,3 5 6,8 6 8,2 2 4,2 4 8,5
12 10 8 6,6 6 8,2 7 9,5 6 12,7 1 2,1
12 10 13 10,8 8 10,9 10 13,6 4 8,5 3 6,3

9 7,5 5 4,1 5 6,8 1 1,3 4 8,5 4 8,5
12 10,0 10 8,3 7 9,5 6 8,2 5 10,6 4 8,5
8 6,6 8 6,6 5 6,8 5 6,8 3 6,3 3 6,3
7 5,8 15 12,5 4 5,4 8 10,9 3 6,3 7 14,8
Snitt 10 8,33 10 8,33 6 8,33 6 8,33 3,9 8,33 3,9 8,33
Signif.
rel. snittet
(50%):
<=4,2
 eller
>=12,5
<=4,2
eller
>=12,5
<=4,2
 eller
>=12,5
<=4,2 eller
>=12,5
<=4,2
 eller
>=12,5
<=4,2
 eller
>=12,5


Det här är inte ett robust test eftersom särskilt gruppen av idealister är liten och ett antal filosofers hemvist är oklar. Även om två grupper tenderar att kvitta sig mot varandra lär inte Solens och Månens teckenplaceringar göra det. Bottennoteringen en (1) idealistisk filosof med Månen i Vågen är t.ex. suspekt och bara en eller få felklassificerade filosofer skulle ändra resultatet. 

Nu har jag visserligen mött extremt ytliga Mån-Vågar, intresserade av föga mer än att vara välsmorda minglare (urvattnade "vän med alla"), men i så fall finns det ytterligare zodiaktecken som man inte i första hand tänker på i samband med filosofi - Månen i traditionellt rejält egocentriska Väduren till exempel!

(Tillägg. Jag hade redan skrivit klart den här texten när ett fall av en riktigt klassisk "velande Mån-Våg" dök upp i Aftonbladet - nytt fönster.)

Här ryms också en salig mängd olika sorts filosofer, vetenskapsfilosofer, några genderfilosofer, klassiskt idealistiska filosofer, och några märkliga hybrider t.ex. marxist-leninisten som ändå inte är materialist utan idealist.

Men jag tror inte en ytterligare uppdelning skulle leda till några resultat. Vis av erfarenheten från testet med porrskådespelarna, där uppföljningstestet eliminerade det statistiskt lovande resultatet från pilottestet, misstänker jag att en ny grupp filosofer skulle spreta en smula i andra riktningar.

Så låt oss bara leka lite med de röd- och grönfärgade avvikelser som hittades här. Vare sig materialist eller idealist tycks verkligen ett psyke i det utåtriktade och upptäckarglada Väduren gilla filosofi i lika hög grad som Fiskarna, det totalt jag-befriade tecknet. Dessa tecken är ju zodiakens början och slut respektive, och ger bara det en smått filosofisk effekt... Är det här, vid utgången och återinträdet funderingarna kommer...? Och notera särskilt att det är de idealistiska filosoferna som totalt äger Månen i den mystiska och introverta Fiskarnas tecken!

Smått chockerande är upptäckten att sinnelaget av Skyttens typ för filosoferna som helhet är markant underrepresenterat. Och detta som skulle vara filosofins och religionens tecken! Finuppdelningen i materialist och idealist visar att Skytten verkligen inte är böjd åt att filosofera i materialistiska termer, så där rehabiliterar Eldtecknet sitt rykte en smula, men ändå...

Min misstanke är att filosofi inte är en bra beteckning. Traditionellt står Skytten för långa resor och utforskning. Kanske är metafysiska färder en felaktig association... Kanske skulle tecknet som behärskas av Jupiter, godhetens och t.o.m. fromhetens tecken, märkas mer om vi undersökt religiösa människor istället? Eller jurister? Jupiter råder ju över lagen.

Legendariska pingispelaren Jan-Ove Waldner har med stor säkerhet Månen i Skytten - är det inom den flängiga och rörliga idrotten Skytten ska sökas? Eld drar starkt mot livfullhet och rörelse, och aldrig mer än då också tecknet är av den rörliga kvaliteten som hos Skytten. Dessa kanske inte klarar att sitta still och tänka djupt!

*****
 
Den debila Månen i Skorpionen är klart benägen att producera materialistiska filosofer! Är det för att det här psyket generellt producerar sådan rädsla för det okända att individerna stänger inne frågorna om det okända och därmed heller inte får några djupa svar?

Materialismens planet Saturnus representerar fruktan, och påminner där om Skorpionen. Fruktan bygger sköldar och skal (likt skorpionens) och materien är just en sköld som skyddar från den verkliga verkligheten - den som rädda människor skyddar sig från genom att sturskt låtsas sjunga nihilismens lov. De skyddar sig mot Skorpionens okända genom att använda en pervers version av det ockulta, den som säger att inget alls finns där ute i mörkret.

Bara två soltecken i hela testet avböjer filosofi av det idealistiska slag som pekar på en annan värld bortom den fallna sublunära tillvaron. Fascinerande nog är det två av de mest jordbundna och vardagsrealistiska tecknen: Kräftan (som representerar livet i den sublunära sfären) och Jungfrun som odlar fälten på jorden.

Jag har mött individer där dessa tecken kombinerats som förefaller vara ljusår från ens att tänka sig att man kan problematisera livet och dess frågor på det sätt som filosofin gör. Och då menar jag ljusår: dessa individer har bäddat in sig maximalt i vardagens göranden. De här tecknen är för övrigt båda av den ängsliga typen och kanske utlöser klassisk filosofi, som brottas med de stora frågorna, Kräftans defensiva grundbetydelse. Den stänger sig för ämnet.

Men minns att det här är ytterst svaga trender och jag kommer t.ex. på rak hand att tänka på Sol-Kräftan Carl-Gustav Jung som flyter någonstans emellan djuppsykologi och filosofisk systembyggare. Ingen regel utan sina undantag.

Riktigt intressant var dock den enda Sol som synes vara tydligt predisponerad för filosofi av det andliga eller idealistiska slaget: Andesjälens eller Solens eget tecken Lejonet! Lejonet är kopplad till Kristusväsendet i kristendomen (lejonet av Juda). I senantik platonsk filosofi motsvarades det av Logos, en portalfigur till högre verkligheter. Solen i Lejonet ger faktiskt en smått fascinerande slutknorr på en undersökning som, det måste upprepas, inte är särskilt robust. 

Skakigheten berodde alltså på flera saker. Flera filosofers genretillhörighet är f.n. oklar (M/I), och som alltid med data från nätet saknas födelsetid på merparten. Det gör att några månpositioner är osäkra, även om jag petat fram Månen till nästa tecken om den bara hade några få grader kvar vid midnatt (sannolikheten är större för att individen föddes med Månen i det tecken där den låg under merparten av dygnets timmar).

Men var tog Skyttarna vägen? Jag trodde de var prominenta filosofer!!!

*****
Tillägg 100312

Jag är nu benägen att placera Albert Schweizer som "I", idealist, precis som en kommentator här nedan menade. Det avgörande var upptäckten att han faktiskt trodde Jesus uppstått från de döda, dvs hade kapaciteten att "toppa" naturlagarna. Detta kvalificierar honom i kategorin "Mind over matter", dvs, idealism. Men jag ändrar inte i tabellerna eller kommentarerna just nu.


Tillägg 100315

De tidiga filosoferna Machiavelli och Hobbes (båda "M") hade fel data: för datasökning exporterar jag data från en tabell där gregoriansk tidräkning gäller. Astroprogrammet ZET vill emellertid själv sköta konverteringen av övergången från juliansk till gregoriansk kalender.

Jag har korrigerat i tabellen, men inget viktigt hände. Machiavelli behöll sin Ox-Sol medan Månen flyttade från ett Jordtecken till ett annat Oxe till Stenbock.

Bacons Sol backade från Vattuman till Stenbock och Månen bytte från ett Eldtecken till ett annat: från Lejon till Vädur. Det senare underströk ytterligare att Månen i Väduren (materialist eller idealist) tycks intresserad av filosofi.


Tillägg 110719

Se även Nytt studium av filosofins Jupiter3 kommentarer:

 1. Jag är inte så hemma på filosofer precis, men jag hajade till när jag såg kategoriseringen på den första, Albert Schweitzer. Att han hänförts till materialist, det fattar jag inte, han var ju djupt religiös.
  Det där med skytten - kan inte låta bli att vara lite skadeglad, så som det tecknet har höjts till skyarna här! :-) Men å andra sidan, det är som sagt osäkert med såna här undersökningar. Det finns ju fler faktorer än sol o måne, osv. Att det där med månen i skytten ger rastlöshet och lust till idrottande stämmer i alla fall på min erfarenhet av en mig närstående person som hållit på med flera sporter samtidigt, och som var mest framgångsrik i - skytte!
  S

  SvaraRadera
 2. Jag vet att flera "M/I" kan diskuteras. Schweitzer var för mig en förnuftsmänniska, han började som teolog men blev läkare. Han grundade en "förnuftsreligion" märkligt lik Humanisternas "sekulära humanism" och han döpte den till "Vördnad för livet". Men du kan ha rätt om Schweitzer. Jag valde "M" just för att jag läste om honom under mina teologistudier och fann honom mer humanist än religiös. Som jag sade kommer troligen de feletiketterade att kvitta ut sig mot varandra, förutom i det närmare studiet av Solen och Månen i tecknen.

  Spinoza är t.ex. å sin sida tvivelaktigt klassificerad som "I", för han var panteist och reducerade det gudomliga till "andra sidan" av den här världen, som Yin/Yang eller myntets två sidor. (Notera att kinesisk filosofi INTE stannar vid Yin/Yang-dualismen utan har Ett första - eller tredje - som är bortom världen.) Idealism och panEnteism föreskriver ett kvantsprång som Spinoza inte var villig att skriva under på (varför judendomen förkastade honom).

  Man kan likna panteister (Världen ÄR Gud, Gud ÄR världen) vid våra dagars Naturdyrkare (väldigt talrika i Sverige!). De flesta är bara esteter - dyrkar Naturen för själva sinnesupplevelsen - men några som kommit lite längre tillskriver moder Jord någon form av intelligens (Gaia-hypotesen). De är ändå barn av Upplysningen som bannlyste "Gud Fader" eller "Det helt andra".

  Poängen är att jag klassar alla som "M", materialister, om de inte kan föreställa sig vårt Kosmos som bara en tidsbunden bubbla i en "det andra" som är tidlöst och utan rumslig belägenhet. Inte ens de som föreslår ett ständigt reinkarnerande kosmos (multiVerse-teorier) är nödvändigtvis idealister.

  Studien är problematisk - egentligen hade krävts veckor av närläsning av åtskilliga namn för att säkerställa var de står. Jag ägnade ämnet en halv dag.

  Idealister har förstått det som inte materialisterna förstått, och är därför inte identifierade enbart med jordklotet eller ens detta materiella kosmos. De har, med den indiska vedantafilosofin, kyrkofadern Augustinus och biskopen George Berkeley - klassisk filosofisk idealist - insett att vi bara är "tankar i Guds medvetande". De är en röst med nyplatonismen och Jesus (!) i tanken att den som tror på denna världen (eller dess herre) har ramlat ner en våning jämfört med insikten att vår essentiella natur är den av Idé eller Form i en icke-materiell verklighet.

  Vi är kort och gott gudar, som Jesus sade, eller "andesjälar", filosofen Whitehead var buddhistiskt påverkad och jag fast jag läst om honom minns inte om hans "tillfällen till upplevelse" är identiska med beständiga andesjälarna (jiva-atmana); buddhismen är kluven i frågan om det finns något permanent jag bakom de karmiska strömmarna... Buddhismen är inte ateistisk som den uselt påläste Christer Sturmark tjatar om, det är Theravada-grenens åsikt, den som passar så bra för chict ateistiska västerlänningar att ansluta sig till, de som redan innan var störda av tanken om att ha en relation till något större än dem själva.

  Det här är nu mitt favoritämne, så det är mer än troligt att jag kommer att revidera den här undersökningen eller förfina den på något sätt!

  SvaraRadera
 3. Ang. buddhismen: Förra veckan stod det i en dagstidning just att buddhismen är ateistisk, och jag hajade till när jag läste det för det var professorn i religionspsykologi Owe wikström som påstod det! Han borde väl veta bättre än Sturmark, tycker man.
  Jag kom att tänka på en filosof som saknas i listan (om du orkar med en till:-))- Simone Weil (3/2 1909-1943)Jag har läst en del både om och av henne och skulle själv definitivt inte kalla henne materialistisk.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.