Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 23 augusti 2011

Algol och dyslexi, en falsifierad hypotes

Efter att ha studerat några verkligt karaktäristiska fall eller några dussin mer diffusa, kanske man vågar sig på en hypotes. Vetenskaplig metod är ordet.

I inlägget om sångaren Robbie Williams franka ord om sina dåliga spermier och Den Hånfulles inverkan i hans horoskop tyckte jag mig ha hittat ett möjligt samband mellan stjärnan Algol (Satans huvud) och dyslexi, den senare fattad i vidare mening än bara som lässvårigheter. 

Robbie Williams påminde mig om bekanta som inte hört vad de själva säger, inte förmår utvärdera utsagorna så det uppstår rena truismer eller än värre, tankens och språkliga (logiska) självmotsägelser. Att säga en sak i ena meningen och i nästa direkt motsäga sig själv. 

Detta kunde man då kalla en slags dyslexi gentemot de egna mentala processerna, intelligensen är så "snuttifierad" att individerna inte ser vad de tänker utan famlar i ett kognitivt mörker och söker pussla ihop bara en fullständig mening. Inför nästa mening nollställs räkneverket och det blir uppenbart att individen inte tänker i vanlig mening utan bara staplar ord. Dessa är då, typiskt, känslodrivna typer.

I ett anonymt fall fanns moderns sjukdom och död redan i spädbarnsålder, båda drabbade av lungsjukdomen TBC (notera, andningen) och spädbarnets flytt över till en kall och negativ fostermor. Här tycks den abnorma barndomen resulterat i problem att se logiska sammanhang. 

Här befann sig logiska och abstrakta Merkurius på mindre än en grads avstånd från Algol. Merkurius står för andning och talat språk och i det här fallet verkar Satans huvud ha uttryckt sin "jävelskap" via lungsjukdomen TBC men senare även som merkuriska begränsningar. Individen är istället en begåvad bildartist! (Även Saturnus i moderns Kräfta i 270 grader till en nymåne i det nya barnet/livet Väduren! Kraftfull symbolik som måste vägas in med Algolindikationen.)

Detta fall stärker min tanke om att dyslexi är ett mycket vidare och mer psykologiskt djupgående motiv än bara "lässvårigheter" eller "ordblindhet". Det är förmågan att uppfatta sammanhangen bortom orden - "ordens kropp" - som är den egentliga boven i dramat.

Tanken på Algols roll i något spektrum av uttryck där dyslexi ingår ledde till följande undersökning. Under någon period tyckte jag det var intressant att notera dyslexi och en sökning bland drygt 5.100 horoskop på "dyslektiker" gav 21 personer.

Alla låg i samlingen av cirka 1.300 horoskop med känt födelseklockslag, inga i samlingen med horoskop för bara födelsedagen. Det är uppenbart så att många, många fler celebriteter troligen är dyslektiker även om jag tappade intresset för att söka gemensamma mönster efter en kort tid.

*****

Hypotes och Metod.

Hypotesen är att Algol har ett nära sammanhang med den orala fasen - Oxens tecken står för munnen och det mycket lilla barnets orala stadium. Indisk astrolog ser i modersplaneten Månens upphöjda läge också "traditionell kunskapsöverföring" (ett särskilja från följande grundskola i Tvillingarna och högskolan i mot Tvillingarna svarande Skytten). 

I hypotesen antar jag luddigt att "anknytningsproblem" i barnets spädaste ålder skulle kunna vara en faktor i senare dyslektiska symptom och att det är Rackaren Algol i muntliga Oxen som "kidnappat" en eller annan planet.

På det här tidiga stadiet har jag ännu inga tankar om skillnaderna mellan de sju klassiska planeterna (+ noderna) när de passerar Algols domän. Men rimligen är redan exemplet med den lungsjuka modern och spädbarnet en fingervisning som heter duga! Merkurius är precis "rätt" planet att drabbas hårt genom att stå bara en grad från den onda stjärnan.

Metodmässigt accepterar jag resonemangen på brittiska Skyscript.co.uk om den antika orben ±7½ grad (härledd från observationer av Solen). Detta ger oss en 15° bred zon i zodiaken som anses infekterad av den onda stjärnan Algol, en 24-del av zodiakens 360°. "Heta zonen" är 24:28 Väduren - 9:48 Oxen.

Jag vet inte vad indisk astrologi anser om fixstjärnor och orber, men det skulle förvåna mig om de accepterar en "kombination" av en planet och en fixstjärna genom hela tecknet, som när planet möter planet. Ingen konsensus verkar för övrigt finnas när det gäller täta konjunktioner mellan två planeter på var sin sida om en teckengräns och i tabellen här nedan förekommer ett namn med en planet som "drabbas" av Algol fast ännu kvar i Väduren.

Det är således en chans på 24 att en planet befinner sig inom Algols "kraftfält". Mätt i procent är det cirka 4,16% "chans" att få smaka på Rackaren Algol i sitt liv.

I kolumnen "Anmärkningar" noterar jag misstänkta oppositioner från Skorpionen samt placeringar i Oxen som faller utanför Algols omkrets.


Namn Syssla Algol med Anm.
Agatha Christie författare --- Rahu 27
Albert Einstein matem. fysiker --- ---
Alexander G. Bell uppfinnare --- Jup 17
Andy Warhol konstnär Mars 6 Rahu 14
Anthony Hopkins skådespelare --- Ketu 12
Carl XVI Gustaf kunglighet Venus 9 ---
George Patton militär, general --- Asc 29
H.C. Andersen författare --- ---
Harry Belafonte sångare --- Mars 12,
Asc 16
Henry Winkler skådespelare --- Merk SCO 1
Jay Leno programledare tv Merk 4 ---
Keanu Reeves skådespelare Jup 3 ---
Milton Erickson psykolog --- Merk SCO 6
Orlando Bloom skådespelare Jup ARI 28
Richard Branson entreprenör --- ---
Robin Williams skådespelare
Ted Turner mediamogul --- Sol/Ven SCO 4-5
Thomas Edison uppfinnare --- Jup 16
Victoria Bernadotte kunglighet Mars 5 Venus 16
Whoopi Goldberg skådespelare Ketu 26,
Sol LIB 28 + Sat SCO 1
anonym förtidspensionär
(adhd-typ)
Solen 9 Merk 27

(Tabellen anger för tydlighets skull hela grader, notera talbas 1: Whoppi Golbergs Saturnus vid 0:10 Skorpionen är alltså Skorpionens första grad, precis som Algols exakta läge 2:18 beskrivs som Algol i tredje graden.)

Sju av 21 personer med en planet drabbad av Algol är 33,33% - betydligt mer än förväntat genomsnitt. För normal slumpdistribution skulle bara av 21 personer bara 0,87 individer haft en planet inom Algols sektor.

Enligt bloggens regel om statistisk signifikans vid ±50% avvikelse från genomsnitt är detta bloggens hittills tydligaste överrepresentation av Algol i horoskop för dyslektiker.

....

Tyvärr är överrepresentationen resultatet av ett metodfel...

En sökning av 300 slumpgenererade datum ger 99 födelsedagar eller ~33% med en planet i heta zonen! Våra mestadels mycket framgångsrika dyslektiker följer bara förväntad slump.

Det korrekta tillvägagångssättet för att finna sannolikheten skulle förstås ha varit att multiplicera sannolikheten 4,16% med antalet faktorer (planeter) som kan drabbas. Det resulterar i en dryg tredjedel eller 37,44% som förväntad slump - i reda tal 112 av de 300 referenshoroskopen. De faktiska 99 ligger bara en aning under snittet och alltjämt inom tillåtna avvikelsen ±50%.

Men inte bara de nio planeterna utan även ascendenten ska medtagas (om man har födelsetid för alla horoskop). Det innebär att ~41% av alla horoskop ska uppvisa en eller flera planeter inom Algols räckvidd - och det om man begränsar sig till enbart konjunktioner.

För att validera hypotesen att Algol har med dyslexi att göra hade det inte räckt med 8.6 träffar utan 8,61 x 1,5 = 12,9 eller fler aktiva Algol bland de 21 horoskopen.
 
Våra 21 horoskop här ovan frikänner Algol från varje antydan att ha med dyslexi att göra. I den händelse det finns en astrologisk signatur för denna, innefattar den troligtvis flera olika kombinationer, kanske frågetecken för både Merkurius och tredje huset, eller liknande. De två svåraste fallen av oförmåga att hantera komplexa logiska strukturer (språkliga eller t.o.m. förmågan att förstå en tabell med elementär statistisk) har jag noterat där Solen eller Merkurius gått samman med Algol.

Nästa hypotes, tack...

En helt annan fråga är varför Algol drog på sig ett så dåligt rykte i antiken, och dessutom i flera olika kulturer (Wikipedia). Även kineserna, vars astrologi inte alls liknar någon annan kulturs, hade en ruskig tradition om samma stjärna, de kallade den "döda kroppar på hög" (källa).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar