Bloggen startade i mars 2009, avslutades i december 2018, men är sedan oktober 2021 "återfödd". Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 5 november 2022

Demagogen och världshärskaren

[Skrivet 29 oktober men hamnade i kö några dagar.] 

Wolfgang Hansson har som alla andra ett dubbelt fokus, Ryssland och Kina  - fiender till vårt sätt att leva - men påminner stundtals om någon som smärtas av att det egna laget är på väg att förlora greppet. Maken till dumheter har jag inte läst på flera dagar:

  • "Hellre än att ta prestigeförlusten att importera effektiva vacciner från väst så stänger Xi de delar av landet som drabbas."
  • "Kina vill byta ut den liberala och regelbaserade världsordningen mot en där Peking kan sätta reglerna istället."  

Hansson har rimligen ingen som inblick i det kinesiska ledarskapets tankar kring sin lockdown-politik i samband med covid. Landet kanske helt enkelt är mindre generande i sin jakt på att krama skiten ur sin befolkning och till varje pris låta landet köra på i högvarv som en låg kapitalist. Kanske har man råd att stänga ner på ett sätt en förvriden västerländsk företagsledare eller näringsministern inte kan föreställa sig? Det kanske inte alls handlar om prestige annat än i Hanssons hårdvinklande psyke. Jag tror han är offer för sina egna attityder och det drabbar Aftonbladets läsare.

Att Väst skulle ha en "regelbaserad världsordning" är så skrattretande att det knappt förtjänar ett svar. Det handlar ju om en pervers socialdarwinistisk form ("äta eller ätas") av den darwinistiska myten. (Redan darwinismen som sådan är ett förstelnat paradigm som lever vidare trots att matematikern William Dembski i slutet av 1990-talet visade att universum inte är gammalt nog för att mutationer skulle kunna förklara det mänskliga genomet i dess obegripliga komplexitet.) 

En västcivilisation som bygger sina sanningar på rena myter är inte vad jag kallar en "regelbaserad världsordning", även om Väst inom många enskilda områden hittat en förståelse som tyder på fläckvis förståelse av universums ofattbara komplexitet - ingen verifierbar Theory of Everything lär produceras av det här människosläktet dock, inte från västerlandets många felaktiga premisser.

Sannolikt är den intelligens som kunnat lyfta det gigantiska Kina ur misär till världens  ledande nation i besittning av ett regelsystem vida överlägsen den västkapitalism Hansson alluderar till. Men hemmablindhet är en vanlig åkomma och bara att beklaga hos dem som satsar allt på ett enda kort.

Kinakännare såg på sin tid att Mao Zedong, trots att han skulle ha gjort rent hus med det gamla kejserliga Kina, ibland föreföll fatta politiska beslut som påminde om rättesnörena i regelsamlingen Jijing, som alla trodde Kina gjort rent hus med. En minst tretusen år gammal manual baserade på kinesiska visa mäns studier i kosmos betydelsemönster. 

En slags "blueprint" eller principsamling som gick att tillämpa på varje tid och situation förutsatt att man identifierade den UNIVERSELLA TYPEN i ögonblickets skeende. Inte olikt den hinduiska astrologin som identifierar en varelses olika ödescykler och utifrån rådande cykels förlaga i födelsehoroskopet söker förstå vad som bäst passar t.ex. Sverige just nu, vid ingången till en flera år lång period jag kallat "Lilla dödens" cykel och där de skickliga svenskarna röstade fram ett helt gäng dödgrävare i regeringsposition.

När en antik kines säkerställt gällande "typ-situation" (via någon av flera metoder att "kasta mynt", etc, metoder som alla byggde på antagandet är slumpen är så renons på egen mening att den blir det perfekta mediet för att motta styrning från en högre existensnivå), var det bara att slå upp i Jijing. Och så förstås följa reglerna till att nå den maximala lycka som var förknippad med just den typsituationen. 

(Ibland finner man sig i situationer som bar inte kan vändas till egen fördel men att då retirera är åtminstone en seger för den egna hedern. Att dö som en paniskt skrikande dåre är inte värst hedersamt.)

Typsituation 35 (som jag tror mig ha nämnt tidigare) ger - tillämpad på vår tid -  ett tydligt finger åt den västerländska kvartalskapitalismen och påminner om att de finns högre värden i livet - för den med så utvecklad intelligens att man förmår uppfatta dem:

Jin, 5e stadiet: "Ta inte vinst eller förlust till ditt hjärta. [Med den inställningen:] Allt är till gagn."

Eftersom Hansson sluggeraktigt loskar åt Xi Jinping och hans schackdrag kan det passa att tillägga något om det "dubbelsystem" som hans Sol och solära fundament utgör. Jag såg utmärkta intellektuella kvaliteter i inlägget om Xi men har därefter kommenterat tanken om "dubbelsystem" i astrologin. Jag tror den senare texten lämnade en del oklarheter.

Liksom planeterna ofta betraktas som synliggjorda eller förkroppsligade gudar finns det, analogt till Platons flerdelade själ en (åtminstone!) bakomliggande och högre princip, en annan verklighet i en högre ontologisk ordning (en högre nivå av "existens"). 

Det mest geniala jag någonsin läst är fd MIT-professorn i matematik och senare vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith som pekar på en högre ontologisk ordning som enda sättet att förslå hur kvantpartiklars "spöklika sammankoppling på distans" bara kan fattas om man inser att de har en OMEDELBAR kontakt med varandra på ett högre verklighetsplan. 

https://www.science.org/content/article/einstein-s-spooky-action-distance-spotted-objects-almost-big-enough-see

Adjöss västerlandets föråldrade myt om orsakskedjor som löper genom rum över tid. Vetenskapen idag har utelämnat vad alla civiliserade kulturer förr visste: att det existerar en "gudomlig" högre nivå som den moderna kvantmekaniken är helt obegriplig förutan. Partiklarnas spöklika järnkoll på varandra beror på att det inte finns några distanser utanför den kroppsliga verkligheten (och partiklarna är som bekant inte kroppar utan tycks kunna växla mellan manifestationsformer). (Smiths argument är mer komplext, men den här sammanfattningen pekar åtminstone i rätt riktning.)

Så, tänkte jag, om subatomiska partiklar "hänger ihop" i en högre verklighet bortom tid och rum och där verkar som en enhet, kanske astrologins planet och dess bakomliggande fundament har en liknande relation? 

Solen i Lejonet är hemma i härskarläge och äger sig själv. Där kan man tala i vår kroppsliga värld om att Solen du ser är också vad du får om du ägde en speciell varseblivning och kunde se in i nästa värld. Lejonet är hjärtats tecken, en symbol för äkthet. 

Men sedan ger astrologin en serie variationer där t.ex. Solen kan vila om ett högre (osynligt) fundament. Illa t.ex. för penningkramaren Fredrik Reinfeldt denna ivriga pennalist som fick arbetslösa svenskar att jobba med riktiga jobb oavlönat för att hans Sol-intelligens var så korrupt: den osynliga Ägaren bakom hans Sol var den näringsorienterade Månen, och detta är bara inte rätt ur Kosmos perspektiv. Månen, denna skärva i Tellus dubbelsystem kontrollerar den gudomliga Solen? LIVET? Det kan aldrig komma några kloka tankar ur den felprioriteringen! 

Människor så födda kan visst göra gott men det är om de frivilligt UNDERORDNAR sin Sol vardagsknotets och människomassornas Måne och väljer att tjäna sina medmänniskor. Det går att hitta utmärkta människor med denna kombination eftersom de fattat vad Solen-i-Krabban står för. Det hade inte Reinfeldt.

Xi Jinping då? Solen i ett Lufttecken (Tvillingarna) omvittnar en primärt kunskapsorienterad natur så redan här visar Hansson att han inte förstår annat än sitt eget horoskops maktorienterade mörker! 

Det finns faktiskt ledare som leder i kraft av ett Himmelens Mandat, en tanke som kineserna utvecklade för många tusen år sedan och som ytligt kan likna det västerländska "kung av Guds nåde". Den kinesisk tappningen var mer begåvad eftersom doktrinen höll vägen öppen för VEM SOM HELST att bli folkets ledare, utan banala krav på "blått blod" eller reaktionärt konservativa bindningar eller släktkorruption. Konfucius (den stora statsfilosofen!) såg t.o.m. revolutioner (även blodiga sådana) som något gott eftersom det kan vara enda sättet att få fart på en förstoppad nation.

Eftersom imperialisten USA redan lagt så mycket av världen under sig kommer nästa revolution (i antik kinesisk mening) troligen att vara det vi kallar Tredje världskriget och då kommer det att visa sig vem som gjort sig förtjänt av Himmelens Mandat.


(En intressant akademisk studie av allusioner till mandatet i Jijing. Boken, utgiven 2001 av Columbia University Press är främst en historisk fördjupning för dem som redan kan sin Jijing utantill. Det finns andra monografier om föreställningen som sådan.)


Eftersom Xi föddes med Solen i Tvillingarna och tecknets härskare Merkurius (intellektet) är hemma blir den kinesiske ledarens "dubbelsystem" extremt intressant. 

Än mer eftersom det realistiska ankaret i ett horoskop, Saturnus, befinner sig i det andra tecknet som också har Merkurius som härskare. Det innebär att denna man inte bygger fladdriga luftslott i tomma luften utan har ett intellektuellt grepp även via den Jord-bundna Jungfrun. Det ger naturligtvis inte mycket utrymme för dekadenta västerlänningar som fått alla ord om bakfoten, inklusive "frihet" som mer ofta än inte är en vriden spinoff på USA:s fula nytolkning ("frihet för den amerikanska kapitalismen och billiga leksaker för alla som köper in sig på lurendrejeriet - som rödindianen köpte billiga glaspärlor av de vita tjuvarna och bestals på sin mark).

Läser man istället Xi:s placeringar utifrån de fyra elementens symboliska betydelse blir det än mer intressant:

Saturnus, den sjunde himmelen, så nära den gudomliga planen man kan komma med astrologins språk, är här helt inbakad i de praktiska åtgärder som utförs i Jord-elementet, via tallösa tjänstvilliga Jungfrur/arbetare för saken. 

Men detta är inte en materialistisk och inskränkt Saturnus (vilket tyvärr en Saturnus i hemmaläge i Stenbockens Jord kan bli om den inte kompletteras). Xi:s Saturnus har ju själv ett fundament och det är "frisjälen" Merkurius, själv i Luft, i himmelen eller andevärlden och fri att jobba för det Goda (Tvillingarna tillhör Ljusets kvalitet).

Så oavsett om man börjar på landbacken, i vår kroppsliga värld (JORD) eller noterar hur stark Xi är i LUFT-regionen så pekar hela arbetet mot Ljuset, mot världens bättre framtid.

Nu när det lika bra ett medge det här innan någon uppmärksam läsare pekar ut saken. Att röra ihop land och ledare är något västjournalister tycks älska att göra när inte huvudet räcker till - se bara hur Putin BLIVIT Ryssland i svenska medier, trots att han lätt skulle kunna bytas mot någon annan utan andra ändringar. Men tanken på statskupper är bara hatiska västjournalisters tankefoster, jag tror inte alls att Ryssen är så förflackad och snar att begära skilsmässa som det svenska kynnet.

Likväl kan någon tänkas ta Xi:s Sol-Tvilling och fråga varför han skulle ha företräde framför USA:s nationalhoroskopet och Sol-Tvillingen däri. Den frågan har redan fått sitt svar i äldre inlägget och har att göra med "dubbelsystemet" - USA har påfallande problem med att tänka rent (intellektuellt) och utan snedvridning från undertryckta affekter. 

Solen vilar här på Merkurius i lunära Krabban och genast är vi tillbaka vid den omtöcknade gamle moderatledaren Reinfeldt som fått hela sitt livs alla värderingar helt bakvända - en perfekt amerikan men tydligen inte rå nog "over there" eftersom hans vistelse efter politiken hos Bank of USA verkar ha blivit en kort affär utan större kärlek. Typiskt nog skrev svenska medier inte en rad om varför han så snabbt återvände till Sverige och startade egen firma. (Det enda avdankade chefer kan: hålla föredrag om sig själva och sina erfarenheter!)

I en rekryteringssituation är det - tyvärr, så här rå är astrologin - lätt att välja mellan Xi och USA. En tänker klart och komplext, den andra är en fullständigt förvirring av mytiska fantasier och självisk bakslughet. Att USA lyckats så länge kan bero på att landet är fantastiskt på att mörka sina avsikter genom den hemlighetsfulla Skorpionpersonligheten. Även Solen i det mörklagda eller skorpioniska 8e huset kan tolkas som ett pokeransikte). 

Horoskopet omvittnar en mentalitet som kanske inte fanns hos fäderna som grundade landet. Men unionsdeklarationens horoskop avslöjar drag som kommer att växa fram i den nya nationen. Ungefär som att ingen kunde ana 1974 års Sverigehoroskop, hur maskätet och själviskt och samtidigt överkört av rövare och själviska intressegrupper vårt land skulle vara 48 år senare.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarmoderering påslagen enbart för att detta är enda sättet att få mejl om någon tyckt till. (Bloggen är en smula osmart.)

30+ dagar gamla inlägg ses som arkiverade.