Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 oktober 2015

Astrologin och betydelsen av multipla omen

I en introduktionsbok i hinduisk astrologi läste jag att det är praxis att addera snarlika omen för att bilda sig en uppfattning om hur kritiskt eller löftesrikt ett horoskop kan vara i en eller annan fråga.

Följande enkla test verifierar att det bloggen tidigt kallade "multipel attestering"  tycks stämma. Bloggaren har förtvivlat (nåja...) över astrologins sanningsanspråk vid undersökning av de båda naturliga illgörarna Mars och Saturnus i horoskop för kriminella. T.o.m. när båda aspekterade sinnelagets Måne uteblev någon överrepresentation i gruppen av skurkhoroskop. Det blev t.o.m. något färre kartor än i kontrollgruppen av slumpgenererade födelsedatum.

Men med tanke på ett horoskop som jag nyligen kallade beundransvärt och där en läsare invände sig med hänvisning till kartans prövade Måne följt av påminnelsen att Månen måste utvärderas mot Solen och dess förmåga att korrigera "svarta sinnesstämningar", samt den aktuella skolmördaren i Trollhättan, vars Måne påminde om massmördaren Anders Breiviks, slog tanken mig att man kanske måste ta detta med multipel attestering hela vägen. Så vad om även den tredje naturliga illgöraren, norra månnoden, Ketu eller Drakhuvudet angriper psykets planet Månen i brottslingars horoskop? 

Även Solen kategoriseras i indisk astrologi som en naturlig eller essentiell illgörare men detta finner jag ytterst problematiskt. Som symbol för den levande andesjälen, fylld av viljekraft och uttryckslusta i denna värld, kan väl ändå inte Solen vara ond? Det är fullständigt tanklöst att hävda att symbolen för människans gudomliga LOGOS här i världen skulle teckna något ont! Anledningen till att Solen klassas som ond är så trivial som astrologin blir om man kastar ut filosofin: den stekheta solen i Indien "torkar" ut livet och gör det mindre njutbart! (Som kompletterande kontrast är Månen den återfuktande planeten.) 

Men detta är en simpel varelses åsikt, ståndpunkten hos en hedonist som enbart lever för sinnesnjutning, söker njutningen och försöker undvika det plågsamma. Minns att Månen anses "upphöjd" i Oxen, det tecken som mest av alla attraheras av oreflekterad sinnesnjutning. Men eftersom just denna Måne betraktas som en "verksam illgörare" i ett månhoroskop (Chandra lagna), ser det ut som om man möter konflikterande budskap inom samma tradition.

Av denna anledning inkluderar jag inte Solen bland de naturliga illgörarna, även om det så föll sig att det spektakulärt psyk-infekterade horoskopet för Anders Breivik innehöll angrepp mot Månen från såväl Saturnus, Mars, en månnod som Solen.

För den aktuella studien återanvänds en samling med 665 kartor för brottsdömda - små som stora brott - och i vilken även självspillingar ingår. Jag kapade bort några hundra kartor från referensgruppen med 1000 slumpgenererade datum för en exakt lika stor kontrollgrupp.

Eftersom jag redan avslöjat att jag hittade en signifikant överrepresentation av horoskop med Månen angripen av såväl Saturnus, Mars och den norra (aktiva) månnoden, återstår bara att lista själva siffrorna. Notera åter hur varken Mars och Saturnus mot och Månen eller Drakhuvudet ensam mot Månen bildar något uppseendeväckande, men när alla tre kommer samman (som i fallet med Trollhättemördaren och Breivik), då uppstår en signifikant överrepresentation i gruppen av brottshoroskop.

Månen angripen av 3 naturliga illgörare (Saturnus, Mars, Rahu): 
Programmet ZET Lites skriptspråk för att hitta samtliga aspekter med speciella formler för att beräkna Mars och Saturnus speciella "indiska" aspekter:
xp = mo; //Vedic aspects:
ma90 := ma.90.xp & xp.<.ma;
ma210 := ma.150.xp & ma.<.xp;
sa60 := sa.60.xp & xp.<.sa;
sa270 := sa.90.xp & sa.<.xp;
(mo.0.nod | mo.180.nod) &
(ma90 | ma210 | ma.0.mo | ma.180.mo)
& (sa60 | sa270 | sa.0.mo | sa.180.mo)


Noderna 1/6 (0,16666) x
Mars 1/3 (0,33333) x
Saturnus 1/3 (0,33333) =
0,01851 x 665 = 12,314
±40%  7 – 17


665 brottshoroskop: 23 st
665 slumpmässiga födelsedatum:  15 stMånen angripen av 2 naturliga illgörare (Saturnus, Mars):

Mars 1/3 (0,33333) x Saturnus 1/3 (0,33333) =
0,11111 x 665 = 73,9
±40%  44  - 103


665 brottshoroskop: 78  st
665 slumpmässiga födelsedatum: 73 stMånen angripen av Rahu (Drakhuvudet/norra månnoden):

Noderna 1/6, 0,16666 x 665  =  110,8
±40%  66  -  155

665 brottshoroskop:  131 st
665 slumpmässiga födelsedatum:  130 st
 


Jag har tidigare påpekat att redan 300 kartor tycks ge en stabil bas förutsatt att man håller slumpfönstret lite större. Med hela 665 kartor kan man använda 40% för att studera signifikant under- och överrepresentation utan risk för falsklarm.

Detta var kanske inte ett glädjande fynd för den med en Måne trefaldigt angripen, men väl för astrologin som studieämne. Och det är väl överflödigt att återigen påminna om att ingen är dömd pga. "onda stjärnor".

Sedan finns ju också en "finstämning" av tolkningen som består i planetens verksamma effekt. Men här granskades bara de "essentiella" illgörarna och de behåller alltid något av sin natur ÄVEN när de är verksamma välgörare. Saturnus kan aldrig bli något annat än en sträng rättskipare ens som verksam välgörare. Venus kan bara sjunka ner till horans nivå som illgörare men som naturlig välgörare inte göra mer än att bidra med en samhällsanpassad och "vän" natur som lindrar den saturniska strängheten i en individ (Saturnus och Venus anses vara planetära vänner). 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar