Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 12 oktober 2010

Ateistbiologernas mönster går igen...


Mot slutet av "God's Undertaker", skriven av den brittiske matematikern John C. Lennox, introducerar författaren - efter att fullständigt ha grusat den ateistiska zoologen Richard Dawkins ologiska argument mot Gud genom inte minst den moderna informationsvetenskapens avslöjande att darwinistisk "bara genom slumpen" inte leder någonstans - ännu en hårdnackad ateistisk biologist: Edward Wilson. 

Den här amerikanen är medlem av de sekulära Humanisterna i USA och således därför av samma skrot och korn som de svenska, fast gissningsvis tio resor mer intelligent, belönad med två Pulitzerpris för sitt populärvetenskapliga författarskap som han är. Den här mannen blånekar till att det finns något som helst fynd inom vetenskapen som motiverar att överge den naturlistiska ("guds- eller intelligensbefriade") förklaringen till livets uppkomst.

I det här läget har Lennox i sin stundtals krävande men oupphörligt intressanta bok introducerat läsaren för så många fullständiga orimligheter (orimliga utifrån "slumpperspektivet") att en figur som Wilson mest låter som en reaktionär gubbtjyv som i ren jävelskap vägrar att fatta skriften på väggen. (Frågan är om han ens vet varifrån den sinnebilden kommer.)

Ett egendomligt "fattigt" horoskop

Ateistens horoskop uppvisar de sedvanliga tillkortakommandena: primitivismen i zodiakens första och alltjämt subjektivistiska del. Ännu en gång är det egotecknet Väduren som helt enkelt inte klarar att tänka "utanför lådan". Det är lidelse (Rajas) som dominerar men den i allmänhet hypermaterialistiska Oxen dominerar med sitt mörker (Tamas) och ovilja att lämna sin egen jordplätt.

Vad gäller Månen i Kräftan härskar den här, men det gör placeringen extremt sårbar för sekundära indikationer. Jag har kallat just Mån-Kräftan den "naturligt patologiska" eftersom placeringar påminner om en som har huvudet under vattnet stora delar av det månatliga månvarvet. De här människorna oscillerar mellan rationalitet och hämningslös subjektivism beroende på månens faser.

Kombinera nu Wilsons Måne med illgärningsmannen Mars som lider sitt "fall" i Kräftan och låt detta grälsjuka och bigotta sinnelag skapa mental obalans eller oförmåga att utvärdera fakta från olika världar (Kräftan är en sekterist och extremt partisk i sitt urval av material). Efter att denna defekta Mars att igång månnodsaxeln har vi vild turbulens i den till kompromisser fullständigt inkapabla Venus i Väduren! 

Som jag sade: det finns människor på jorden utan ett uns av god vilja i sig. Här ser vi en gubbfan som inte bryr sig ett dugg om att dagens vetenskap formligen skriker "intelligent design", han själv tillhör en så lågt utvecklad människotyp att han saknar vilja att ta in det senaste varvet som introducerat matematiska resonemang i hans älskade "jordnära" biologi. Notera Solens identifikation med Terra via Taurus och att hans själva själ - Månen - signifierar liv i den sublunära bubblan för biologiskt liv. Här tycks gränserna vara satta för mannens kapacitet att tänka kring existensen.

Medan jag begrundade horoskopet slog det mig plötsligt att ateism till del kanske bara är en patetisk, macho grej. Säg den man som inte vill vara karl för sin hatt. En Hemingway på knä inför en kraft större än honom själv, inför en gudomlig intelligens? Glöm det!

Vad gör det kvinnliga ateister till? Jo, precis som kvinnor i polisyrket individer med påtagliga manskomplex, och troligen horder av grundläggande kortslutningar i personlighetsstrukturen. Humanisternas ateist-Lena Andersson, om någon minns det, hade också den nu närmast klassiska egostörningen via Väduren och samma obalans i jag-perspektivet via störningen mot Vågen som t.ex. den här ateist-biologen. Hos E.O. Wilson är Venus i Väduren en nedslående placering eftersom den disponerar över så kraftfulla planeter i Oxen. 

Här är alltså en redan från början dogmatisk Oxe som når sjukliga nivåer av subjektivism pga soldisponentens egocentriska placering och svåra störning redan i Kräftan. Det här mycket Eld och Vatten i horoskopet och den emotionella turbulensen tycks kretsa kring det enda Wilson inte kan överge: sin materialistiska filosofi (Jupiter i Jord)! 

Jupiter i Oxen måste inte i alla lägen innebära materialistisk filosofi. Hos matematikern och vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith "lyfter" horoskopet via en mängd Luft. Han blir en Jord/Luft-människa, en rationalist. Detta är emellertid en stor risk i ett sekulärt samhälle där tankarna (Luft) enbart kretsar kring det iakttagbara (Jord). 

Även den kombinationen tenderar mot sekulär rationalitet i dessa tider. Uppenbarligen hade denna rymdflygsingenjör så hög intelligens att han inte stannade i rationalismens sämre utförande utan resonerade som en idealistisk rationalist - en platonisk, äkta filosof. Genom att matematiker arbetar med abstrakta "objekt" ser man redan här att de lyft upp "Jordelementet" till en mer subtil nivå.

Som jag sade i samband med Jupiter i Oxen: varje värld bortom den "grovfysiska" som jordens materialister hävdar är den enda, äger kroppslighet ("Jord") utifrån den världens horisont. Därmed är de fyra elementen felbara, fastän de i praktiken bär en märkligt prediktiv kraft. Här är t.ex. ännu ett fall av materialism och där både Sol och Måne befinner sig i Jord och/eller Vatten - tryggt lullad till sömns i den sublunära sfärens skenbara verklighet.

Jag noterar att dessa forskare jag under någon vecka tagit stickprov på, är prominenta yrkesmänniskor (Andersson förstås lokal för Sverige). Som franske statistikern Gauquelin upptäckte med sin Mars-effekt var det bara för de mest kända läkarna Mars signifikant återfanns vid den östra horisonten. 

Går vi ner i bottenslammet av de svenska Humanisterna och allmänna religionshatare ska vi där troligen bara finna slumpmässigt brus. Dessa är de insignifikanta dussinsjälar som atrologiskt kan vara födda lite hur som helst men vars andar inte har någon kraft att göra något vettigt av sin (astrologiskt indikerade) potential. 

Månget gott Lejon har t.ex. helt förspillt sitt liv genom simpel självupptagenhet och kalkyler som blir galna för att de nödvändigtvis ska faktorera in sig själva i varje sammanhang vilket genast introducerar den subjektivitet vi ville undvika för att kunna se nyktert på den nya vetenskapens alla indikationer om en Gud/ren intelligens som den bästa förklaringen till den ofattbara DNA-koden. Se bara Humanisternas ordförande för ett sådant Lejon som läst på alldeles för dåligt. (Ja, sanningen är förstås att en gjord bakläxa skulle tvinga honom att ifrågasätta sin import till Sverige av den ateistiska förfalskningen av äkta humanism!)

Det är när berömda människor gör en sak att förneka Gud, och vi lyfter oss en bit ovanför bakgrudsbruset, det är då det faktiskt verkar som om astrologin kan avslöja deras bristfälliga mognad eller intelligens. Ja, faktiskt intelligens - trots att de uppenbarligen blivit väldigt skickliga inom sitt gebit. Ta t.ex. E.O. Wilsons horoskop här ovan. Han har intelligensindikationen Solen + Jupiter. Men hur degraderad eller distorderad är egentligen intelligensen när Venus inte alls ger en bra bas för hans kogitering? 

Givet det bloggen upptäckt om den förhöjda brottstendensen i Väduren och Oxen är man nästan frestad att kalla E.O. Wilson en kriminell hjärna! Fastän väl dold i hans yrkesmässiga kunnande går brottslingens vrånghet i dagen så fort frågor höjs om den "naturliga plats" han tagit sin tillflykt till för att dölja sin själs synder (från tidigare liv). Jag förde i något andra ord samma tanke på tal även i inlägget om den förra ateist-biologen (länk ovan).

Men även ateister får ett nästa liv, och ett efter det...


Logoi spermatikoi - andegnistor på väg att frösätta nästa värld

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.