Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 2 september 2010

Astrologiskt föredrar svenska män...

När SvD redovisar svenska mäns kvinnotycke och topp tre innehas av Prinsessan Madeleine, Izabella Scorupco och Mat-Tina, då visar sig den svenske mannen vara påfallande radiostyrd från kosmos, likriktad och utan djupare sensibilitet. 

På ett rent jordiskt plan har de naturligtvis valt exakt de tre kvinnor som i kategorin tilldragande har kanske mest mediaexponering. Om Scorupcon görs inget annat än tjatas om hur vacker hon är, och samma med sessan. Mat-Tinas makeover i sexig riktning och lite klänningseskapader på dansgolvet säkrade henne en tredjeplats i hjärtat hos de män som exakt sammanfaller med nationalhoroskopets dussinsvensk.

Enligt minimidefinitionen på män, att de kommer från Mars (och kvinnorna från Venus), hittar vi svenne som en rejäl men ofattbart ointellektuell Oxe i nationalhoroskopet. Jordnära och okomplicerat, så vill han ha det, och i enkäten skattar han också "trygghet" som det allra manligaste. 

Vi pratar här om den fullständigt passiva Oxen som i kraft av ren massa utövar en dragningskraft på kvinnor som saknar inre stabilitet eller nämnvärt eget direktiv. Det är inte underligt att homosexualitet tycks frodas i svenska folkdjupet om männen har anammat Moder Jords - Terras - kvalitet som tecken på manlighet. För inte alltför länge sedan brukade intelligens betraktas som sexigt hos mannen. Men inte i Sverige!

Och vem är då förvånad att den svenska dussinmannen har prickat in två kvinnor av tre med Solen i Oxens tecken? Mat-Tina är den avvikande men hon är naturligtvis född i kökskonstens tecken Kräftan. "Vägen till mannens hjärta går genom magen." 

Så här skrämmande exakt är den antika babyloniska zodiaken! Vi är bara vandrande symboler (att lära om oss själva och varandra från) och ju förr vi inser hur livet egentligen är konstruerat, dess snabbare kan Sverige vakna upp ur sin ateistisk-sekulära villfarelse. 

Socialrealism, det var igår! Idag är vi mogna själar som tänker i termer av många liv på jorden och andlig utveckling. Svensken ligger enormt efter stora delar av världen intellektuellt.

Om en senare undersökning visar framflyttade preferenser, om så bara ett steg, till Tvillingarnas tecken, då vet vi att landet har börjat växa upp i riktning mot att verkligen kunna se den andre. För närvarande avslöjar den svenske mannen att han befinner sig på spädbarnets orala stadium. Han vill ha något att klämma och ta på! Nästan rörande.

Öppnar i egna fönster:

Se det kuriösa sammanträffandet med detta inlägg om svensken som resultat av klimatet. Det skrevs på morgonen, innan jag sett SvD-artikeln.


Tillägg 100906

Tanken att den svenske mannen tycks ha annekterat den fertila Moder Jords roll och och lämnar till de stirrigaste kvinnorna att gravitera mot dessa trygghetens fort får bara några dagar senare en märklig bekräftelse i en undersökning av neurotiska kvinnor och deras barnafödande.

Vad annat kan den halvloje svenske mannan göra? Kvinnorna har ju uppmuntrats att ta över hans attribut under årtionden... Sverige är, som jag sade, en grogrund för total psykologisk kris med grasserande vågor av könsstörda barn en bit in i framtiden. Vi får inrätta äktenskap för fem, sex ytterligare typer av "kön" om det här fortsätter. Kanske godkänna tidelag också, i jämlikhetens namn.


*****

Överkurs - och nu blir det fascinerande!

Fascinerande nog finns en minsta gemensamma nämnare i horoskopen för alla tre kvinnorna! Samtliga har en eller flera planeter i Väduren och Vågen, den axel som målar ut "ego" och egots idealiserande motbild, "den andra"!

Minns nu att jag argumenterade för att Sverige föddes vid midnatt då senaste grundlagen trädde i kraft (första länken). Det ger landet en Vågen-personlighet medan vårt kollektiva känsloliv (Månen) hamnar i Väduren i 7e huset för "den andra".

Kanske styrker detta remarkabla sammanträffande i någons ögon den föreslagna födelsetiden för Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar