Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 22 september 2010

Främlingsfruktans zodiaktecken

De främlingsrädda Sverigedemokraterna kan komma att fylla funktioner i asylhanteringen (DN) och få inflytande i rättsväsendet (SvD).

Tanken att totalt grumliga människor ska bidra inom dessa av alla områden fick mig att syna de till dags dato 17 blogginlägg jag etiketterat "främlingsfientlighet" för att se om någon astrologisk trend kunde förmärkas. Och sannerligen!

Individerna var slumpmässigt valda - invandrarhatets välkända politiska representanter förstås men sedan figurer jag bara råkat få syn på, någon islamofob i den svenska bloggosfären t.ex. Också en organisatorisk entitet inkluderad, födelsehoroskopet för Sverigedemokraterna. 

Från dessa 17 exkluderar jag emellertid ett idrottstränarhoroskop där invandrarhatet var halvt-om-halvt en retorisk fråga, ett inlägg som utgick från ett annat horoskop, samt ett mundant horoskop (som uttryckte en reaktion på främlingsfientlighet).

I gengäld innehöll dubbelinlägget om den svenska rasbiologins period åtskilliga horoskop (varav ett för beslutet att skapa ett svenskt rasbiologiskt institut).

Här är resultatet av de sammanlagt 28 horoskopen, underlaget är så magert att jag väl knappast behöver säga att de röda och gröna markeringarna för statistiskt signifikant över/underrepresentation måste tas med flera skopor salt.

Likväl är extremvärdena - i bägge riktningarna - högst intressanta!

Tecken
28 ras- e. främlings-
fientliga horoskop
antal
%
antal
%
3 10,7 0 0
5 17,8 2 7,1
0 0 0 0
1 3,5 6 21,4
3 10,7 0 0
2 7,1 6 21,4
1 3,5 1 3,5
2 7,1 4 14,3

0 0 3 10,7
4 14,3 2 7,1
4 14,3 1 3,5
3 10,7 3 10,7
Snitt
8,33
8,33
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=4,2
eller
>=12,5
<=4,2
eller
>=12,5

Intressant är att Tvillingarna fullständigt står över frågor av den här typen. Men logiken är helt klar eftersom Hermes/Merkurius är handelsmannen eller guden som korsar alla gränser och berättar för en grupp om vad som timat hos en annan. Kommunikatören bygger broar som förhindrar just främlingshatarens inskränkthet.

Även det andra explicit resande tecknet (och Tvillingarnas motpol), Skytten, står över låga partisanperspektiv, åtminstone om det har utforskandets tecken som sitt solära livsuppdrag. Månplaceringen hamnar i gråzonen.

Jag tänker här på Elin Nordegren (Woods) som med Solen i Skytten (utlandet) och Månen i Tvillingarna (kommunicera mellan grupper) inte hade några problem med att falla för en extremt rik, färgad man. Vad jag antyder här är att rasfördomar tenderar att väga tyngst och att inga pengar i världen kan få rasisten att smutsa ner sig över de gränser han har i sin föreställning. Elin är ett gott exempel på den gränsbrytande villigheten i axeln Tvillingarna/Skytten.

Tyvärr har Skytten också figurerat hos otäcka politiker som Tobias Billström som jag närapå var redo att sätta rasistetiketten på, men avstod. Skytten kan förstås också teckna "problem med utlänningar", vilket inte minst Adolf Hitlers Mån-Skytt påminner om! (Och den arme mannen "kände" rätt - genetiska test har ju visat att han själv hade judiskt "blod" i sig!)

Sorgebarnet på solsidan är inte otippat Oxen, det territoriellt fastlåsta tecknet som omedelbart föregår Tvillingarnas uppvaknande till kommunikativ och lärdomshungrande intellektualitet. Oxen är faktiskt rena nidbilden av obildade chipsmumsande soffliggare, fyllda av dryga åsikter men dåligt insatta i mycket. När de ser en mörkhyad i sina kvarter reagerar de som rena djur. Sol-Oxen är också ett av zodiakens två mest kriminellt belastade tecken enligt båda de tester jag gjort.

Att även ett annat Jordtecken, Stenbocken, drar mot rasism, förstår vem som helst som börjat förstå zodiakens symboler. Här är själva det tecken som älskar att rita tabeller som ovanstående och ta fram "hårda fakta". Där Merkurius/Tvillingarna är en gränsöverskridare är Saturnus i sitt jordiga utförande i Stenbocken gränsdragaren.

Därför moderaten Tobias Billströms låga uttalande om romer. Rasism kan uppstå ur en komplex serie astrologiska indikationer, och det är därför desto mer glädjande för en simpel empiriker att "rätt" tecken visar sig här i t.o.m. den mest vulgära versionen av vetenskapligt tänkande: att förstöra helheten genom att bryta ner den i delar och sedan tro att den enskilda delen fortfarande ska bete sig om den gjorde i sitt organiska sammanhang.

Nu har det framgått i flera tidigare tester att zodiaktecknen och planeterna faktiskt svarar på det empiriska "tilltalet" och konstigt vore annars. Någon gång i mänsklighetens historia måste stjärnskådarna ha börjat märka att vissa tecken tycktes hänga samman med vissa slags fenomen. De här 28 horoskopen visar återigen att Oxen är den sura och begränsade som bara vill ha lugn och ro runt sin egen hemmaplan!

*****

Mer förvånande är kanske att hitta broders- och systerskapstecknet Vattumannen som invandrarhatare! Var inte Vattumannen ett idealistiskt tecken? Svaret ligger troligen i att gränsdragaren Saturnus härskar även här. Vattumannen måste först definiera vilka som är hans bröder och systrar, eller vilken organisation eller ideell förening han dras till. I samma ögonblick som han drar sin gräns skapar han en ideologisk skugga som han inte tycker om!

På visst sätt är Vattumannen det minst outvecklade Lufttecknet fastän det kröner Lufttrilogin. I Vågen skedde ännu ett öppet jämkande av positioner för att alla skulle bli belåtna, och i Tvillingarna var, som vi såg, öppenheten och nyfiken på vad som ligger bortom den saturniska gränsen total.

Men Vattumannen, Sveriges soltecken för övrigt, har alltså slutat undersöka, den har dragit sina gränser, och är nu herre på täppan över sin egen luftslottsliknande mentala världsbild. En som vill komma in i den byggnationen måste avsäga sig allt den hade med hit och bli som vi.

Visst, det finns en logik i att också Vattumannen är en rasist och oförmögen att förstå det främmande. Kombinera sedan bara Vattumannen med Skorpionen och vi kan få formidabla übermobbare - eller offer för rasistisk missunnsamhet mot vissa grupper.

Det behöver inte vara etniska skillnader, som bloggens många exempel på utstötningssyndromet visat kan de här människorna ta till vilken åtskillnad som helst för att trycka till andra - recensenter var ett tidigt exempel på hur man kan förhäva sig själv genom att klämma dit en artist. Usama bin Ladens USA-hat (och hat mot en hel del annat också) förblir bloggens bästa exempel på när Vattumannen råkar i olag pga den giftiga Skorpionen.

Okej, nu hoppar jag mellan det här testets "avpersonaliserade" rön om zodiaktecknen och enskilda exempel. I rättvisans namn ska nämnas Bert Karlsson som varit starkt kritisk till svensk invandringspolitik, trots att hans horoskop är extremt dominerat av den gränsöverskridande Tvillingarna. Men vi talar alltså två olika områden här, anekdotiska exempel från verkliga livet och generaliseringar baserad på "anonymiserat" stoff från verkliga livet.

*****

Sinnelaget/Månen ger lika intressanta resultat. Dels bekräftas med råge att Kräftan är det tecken som tenderar mot främlingsfientlighet. I astrologin ringar tecknet in den "nära och kära familjesfären" och "hemmet/det privata". Det är alltså inte alls förvånande att detta tecken totalt tappar stilen när det konfronteras med idéer det överhuvudtaget inte har med att göra. Vilket får mig att undra om det någonsin går att utbilda bort främlingsfientlighet. För detta är bara en av hundratals patologiska yttringar Kräftan eller den sublunära sfären är kapabel till i dess blindhet. Revirinstinkten kopplas på och av varje dag och det är så Kräftan assimilerar omvärlden.

Kräftan behöver periodiskt sluta sig och "sova på maten". Jag har mött bl.a. Kräftascendenter med oerhört korta produktiva cykler - människor som mattats av i förmågan att "ta in intryck" redan efter några minuter. Jag har undrat om jag var långrandig tills jag mött andra ascendenttyper med bättre krut i och som jag kunnat konversera intensivt i timmar med (okej det var när jag var yngre).

*****

Den andra fördomsfulla månplaceringen kommer egentligen inte som någon överraskning. Månen i Jungfru var det enda sinnelag bland 200 brottsdömda som hade en statistiskt signifikant överrepresentation. Nu börjar den här typen av psyke att visa sin vrånga sida även i frågan om främlingshat.

Jag säger det igen. Empirin har framkastat en ny sida av Jungfrun jag inte varit medveten om tidigare. Eller rättare det specifika budskap som lyder "sinnelaget eller den reaktiva naturen i Jungfrun". Fastän behärskad av Merkurius som Tvillingarna visar sig det jordbundna intellektet bete sig annorlunda än det luftburna och kommunikativa.

Jag har tidigare föreslagit att traditionen om Hermes (Merkurius) som en tjuv kanske ska spåras till Jungfrun och Jordelementet. Jungfrun är den fingerfärdiga och tjuven kan vara både väskryckare, vittna ouppärksamma människors fickor och en siffertrixande bedragare.

Men invandrarhatare? Tänk efter. Vad är det vi brukar höra om invandrarna? Jo, de tjuvar och stjäl! Eftersom Jungfrun är "rörlig" men ändå jordbunden har jag tecken som tyder på att självkänslan vacklar med denna månplacering. Självkritik kan också vändas utåt och bli till kritik mot andra människor och särskilt deras avvikande klädsel eller uppförande. Jag tror vi hittar den småaktiga rasismen i detta tecken.

En annan vinkel: Jungfrun tillhör det trygga Jordelementet men tyvärr i upplösningstillstånd (Sattva guna)! Jordelementet verkar må bäst om man inte petar för mycket på det (Oxen, naiv realism). Jungfrun beskrivs ofta som en nervös typ som flinkt söker pussla ihop en värld som ständigt krisar en smula. Betraktar Jungfrun kliniskt invandraren som ett problem?

Där ute finns alltså en signifikant mängd människor som själva har Tjuvens motiv inbäddade i sin själ men som projicerar en oklar hedersuppfattning på andra! Eller som i själsdjupet är kritiska missnöjesmänniskor och som får jackpot bara en främling visar sig på fältet. Det är lika mänskligt som det är nedstämmande. Folk är självförljugna och skäms inte det minsta för att lasta sina ofärdiga naturer på andra. Det egna sinnes dunkla vrår kräks ut över helt oskyldiga människor...

Mån-Skorpionen till sist, men bara något överrepresenterad i det här pilottestet. Den är begriplig eftersom sinnet faller i Vattenelementet i det mörklagda Tamas kvalitet.

*****

Trots den ringa mängden horoskop visade sig intressanta trender som motiverar ett uppföljningstest för den som känner sig kallad. Jag litar redan på zodiak- och planetsymboliken och känner inte att jag behöver ifrågasätta gudarna på det här sättet.

De större utmaningarna är nu inte tecknen i sig utan att bättre förstå hur sammansättningar av tecken kan bilda distinka subtyper. De "syndrom" bloggen ordat om gång på gång är bara en enkel början. I indisk astrologi finns hundratals yogas (kombinationer) som astrologen avväger mot varandra.

Ett möjligt sammanhang hittade jag i det kusliga "look-alike"-jämförelsen av  juden Abuelazam, som knivhögg färgade människor, och en av Sveriges mest förhärdade religionsmotståndare, Christer Sturmark. Sturmark har den suspekta Månen i Jungfrun men jag har ännu inte klassat honom som rasist. Frågan är om det inte är det han är om man bara skalar bort detta nonsens med slöjor och islam.

Tanken slår mig eftersom ett uppföljningstest av hans och negerhataren ledde fram till ett fall om omvänd rasism, färgade reggaerapparen Prince Jazzbo från Jamaica som på 70-talet skrev extrema hatlåtar riktade mot vita! Då tyckte jag det var en fräck attityd (vända den vita mannens kolonialism mot honom själv), men på senare år har det slagit mig att de här tre personerna, juden, Sturmark och Jazzbo kanske inte är några konceptgenier. De är bara negativa människor som hatar det som inte passar in i deras privatistiska, skräddarsydda värld.

Därmed är vi inne på en helt annan problematik och en tänkbar "yoga" att ta med sig för framtida undersökningar: Storvulna Sol-Lejonet stöttad av ett inskränkt psyke. Uppenbarligen kan Mån-Jungfrun ge en väldigt klen bas för Lejonets härskaranspråk, och särskilt, som var fallet med alla dessa tre män, de har Mars i ett impotent läge, fallen i Kräftan!

Här är Prince Jazzbos horoskop, och siffran för Mån-Jungfrun stiger ytterligare.Notera Prince Jazzbos hypermateralistiska Måne konjunkt Saturnus i Jord - det är typiskt Jord-människor att gå på andra människors kroppsliga företräden, som Jazzbo som hatar vit hud.

Å andra sidan tog han sig ur gettots totala fattigdom och blev en måttligt framgångsrik musikproducent (lokal konsumtion). Här finns faktiskt den för musiker så fina Jupiter i Vatten som stöttar mer Vatten. Men det går inte att undvika misstanken att samma Jupiter-Fisk kan ha med hans rasproblem att göra. Mån-Saturnus-Jungfrun svarar på Fiskarnas invit till det gränslösa med rädsla och elakhet. Stick usla viting, det här är niggerns kvarter!

Det är hugget som stucket om det är Jazzbos/Sturmarks Mars i revirinstinktens tecken som får dem att misstro främmande tankegods eller individer i sina egna kvarter, eller om den kritiska Mån-Jungfrun ligger bakom den negativa grundattityden.

Sanningen är att det troligen är den ultranegativa symbiosen mellan Vatten- och Jordtecknet som får båda att visa sina mest primitiva sidor. Sturmark är som en gettoneger fast i en rik stadsdel i Stockholm, Jazzbo är bara den kombination av härsklystnad (Lejon) och obildning som man kan vänta sig av en viss typ av undertryckt men revanschlysten och andligt omogen själ i ett U-land.

Det mest parodiska är att Jazzbo, likt Sturmark, ofta i sina texter uppmanade de unga att utbilda sig, fastän han själv avslöjade i varje mening att han inte visste ett dugg om världen. Jag ser samma okunniga fördomsfullhet i Humanisternas ordförande fast han döljer det väl bakom en tunn hinna av hänvisningar till - hör och häpna - 1800-talets mekanistiska vetenskapsideal. Men världen har hunnit mycket längre än så. Newton är helt passé i den mån vi ska tala vetenskap som skäl till att vara öppna för religionens utsagor.

Skulle det visa sig att vetenskapen i framkant är positivt inställd till religionens mest gåtfulla uttalanden om verklighetens beskaffenhet, ja då faller Humanismens/Sturmarks hela bas för sitt "rationellt grundade religionsförakt".[1] Det enda som blir kvar då är en ynklig fruktan för det främmande! En irrationell instinkt som inte vågade ta ett direkt samtal med en mäktig muslimsk matematiker, en intellektuell gigant som t.ex. professor Hossein Nasr och hans förödande analyser av Sturmarks scientistiska västerland - en kultur som lever ut sin speciella myt om att de uppnått "förnuft".

Men det har de inte. Inte enligt de kriterier västerlandets verkliga grundare lade ner. Hos Pytagoras och Platon var förnuft något mycket större än positivismens begränsning av ordet, den falska definition vi oftast använder i vardagen eftersom vi är så hjärntvättade av vår tidsålder.

Som avslutning, nämnde idealistiska filosof,  professor Nasr. Här är då ett horoskop med stor kvalitet och som förklarar varför vi har så många Nobelpristagare i litteratur med Månen i Lejonet och inte en enda invandrarhatare med samma Måne. En som skyr främlingar är en ynklig själ och skulle rimligen inte kunna äga den vidöppna själ som Månen i Lejonet tecknar och som tydligen fungerar så väl för att skriva stor litteratur. Eller att förstå en sådan enkel sak som att Gud finns och att livet inte är en cirkus av jönsartat tyckande hit och dit.Varför är Mars 210-gradersvinkel grönfärgad, kanske någon undrar? Tar inte bloggaren ogenerad ställning för personer som har en idealistisk grunduppfattning (som han själv)? Naturligtvis är det så, men här finns två tekniska detaljer som gör att det Mars "fostras" till godhet där den ligger. Den här inbäddad mellan två goda planeter, dels psyket/Månen som här ännu är på tillväxt mot fullmåne och därmed en av de goda.

Hela setet i Lejonet leds av Jupiter, den stora välgöraren, som fungerar perfekt med båda Måne och Mars. Månnoderna kan vi nog här mest se som "zoomfaktorn" som gjort den islamiske filosofen så känd (ja, inte i Sverige förstås, men det beror på att vi snarare lirar i Sturmark-divisionen än ägnar oss åt verkligt tänkande).

Med detta solida stöd från båda sidor är Mars i praktiken en god kraft, ett tändstift och en initiativtagare. Den skickar sin aspekt mot Fiskarnas tecken och med på tåget all denna massiva filosofisk-religiösa kraft från Jupiter - Överguden som islam kallar Allah och vi brukade kalla Gud och som den eviga filosofin brukar söka något neutralt namn till som alla kan enas runt, "det gudomliga" (Godhead) till exempel.

Eftersom islam är en religion för djupa tänkare (väldigt annorlunda från de socialrealistiska svenskarna som inte har någon träning i tänkande alls), stämmer det perfekt att se en av religionens förnämsta intellektuella ha en närmast unik uppbacking för sin Sol i osjälviska Fiskarna från tecknets disponent Jupiter i Lejonet - Guds tecken. Och som vi sett slussas allt detta ljus från Solens Hus tillbaka till Fiskarna som i sin ödmjuka egobefrielse upplever Solen som något ännat än bara deras banala ego - Nasr hör Gud tala!

Det här horoskopet kommer många svenskar att behöva inkarnera tjogtals gånger för att få hedern att blicka ut genom!

Nej jag bara retas. Himmelen kan vara din i detta nu.


PS. Textförfattaren till "Bara himlen ser på", en ung herr Eric Gadd, fattade inte vilken sanning han av oavsiktligt råkade sätta ord på. Varför han inte förstod var han råkade säga berodde på att han bara hade sex på hjärnan... Så jobbar den Stora Intelligensen, den sätter sina fingeravtryck precis överallt, till glädje för hans fans! De små bärarna, som Gadd, har, om de är sekularister, ingen aning om att gudarna bara leker med och genom dem!

_____

1. Dagen efter inlägget ser jag att Humanisternas två ledande språkrör, ateisterna Sturmark & Lindenfors har vädrat morgonluft och på Newsmill vill framställa Humanisterna främlingsfientlighetens svurna fiender. "In your dreams!"

Problemet är att deras sekulära humanism är en viktig ingrediens i det antireligiösa sentiment som knappast går att särskilja från etnicitet. Fast de här Humanisterna med sitt uppvaknade maktsug kanske inte tänker på det, är den religiösa tillhörigheten det kanske med identitetsskapande människor emellan i resten av världen!

I Sverige däremot, propagerar Humanisterna för att de religiösa ska hålla sina tankar i den riktningen inne på kammaren. Det dessa ateister i Humanisterna står för genererar på ett DJUPPSYKOLOGISKT PLAN just de motsättningar som deras läppar bedyrar att de motsätter sig!

Deras biologistiska människosyn är problematisk, det finns många tecken som tyder på att vi människor är något mycket märkligare än biologin har förmåga att uttala sig om.

Den mer korrekta bilden är troligen den av en homo religiosis - se bara hur symbolanalys kan påvisa hur religiösa motiv formligen exploderade i den litterära genren science fiction under den föreskrivna ateismen i kommunist-Sovjet. Täpper man till på ett ställe kommer människans essens fram genom något annat medium!

Humanisterna visar sig här vara en opportunistisk pytteorganisation som inte ens förmår se sin egen roll i sakernas större tillstånd, som inte förstår vad en människa egentligen är pga sin materialistiska grundsyn.

Newsmill-kommentatören Zip Locke (allusion till filosofen Locke?) ser den större bilden perfekt:

Man kan kanske då rikta en stilla önskan till Sturmarks "Humanister" att besinna det kränkande tonläge de ofta ådagalägger i sin kritik riktad mot islam, katolska kyrkan, och andra invandrartäta minoritetsförsamlingar här i vårt land. Även om uppsåtet är av en annan art så blir de tyvärr i tonläge ofta befrändade med Sverigedemokrater och andra.

Den bittra sanningen för "Humanisterna" är att deras stundtals aggressiva argumentation i öronen på invandrade muslimer, katoliker, och ortodoxa, blir en del av den större svenska intoleransens orkester där rasisterna också spelar. Det förment goda uppsåtet till trots blir man ibland lika kränkande och avståndstagande.

#7 Zip Locke, 2010-09-22, 11:10


5 kommentarer:

 1. Sturmark igen... vet du att han försöker göra politisk karriär inom Folkpartiet numera? Han stod på deras riksdagslista i valet, men jag vet inte om han kom in. (Robert Hahn nämner det på sin blogg.) Han söker naturligtvis en ny plattform, när Humanisterna inte blev någon succé. Och i samma parti finns ju hans meningsfrände Hans-Iwan Bratt.
  S

  SvaraRadera
 2. Björn Söder partisekreterare i SD och nybliven riksdagsman är Sol-skytt. Han är född den 3 januari 1976.

  SvaraRadera
 3. Vad hjälper en solskytt när alla andra planeter grötar runt i stenbocken,kräftan,oxen och skorpionen ?

  SvaraRadera
 4. Minns bara att det här minitestet är statistiskt (eller kunde ha varit om det byggt på betydligt fler horoskop). Det ger den "dubbla verkligheten" där ingen är dömd att bli invandrarhatare pga sina stjärnor, men där astrologen samtidigt har vetskapen om att vissa tecken tycks mer predisponerade i viss riktning.

  Det är naturligtvis en lustigt sammanträffande, som anonym 3 observerar, att Söder har ett flertal kontraindikationer på sin himmel.

  I synnerhet en föga inspirerade och väldigt "territorialegoistisk" instinkt via sin sataniska axel, Mars och Venus i ömsesidig reception är helt bedrövlig, för jag läser hellre in ett dubbelt detriment här! Mars-Oxe, fanatisk nationalism.

  Grunden lades redan i Saturnus som står illa i privatismens Kräftan. Det tycks mig som om egolösa Fiskarna ibland "kidnappas" av sämre budskap på himmelen, hos Söder ryms där den i och för sig välvilliga Jupiter i hemmaläge.

  Men här domineras himlen av två negativa Vatten/Jord-oppositioner. Månen klassas "god" efter nymånen men är i detriment i Stenbocken och i opposition till Saturnus som också är i detriment - samma resonemang som i fallet Venus/Mars alltså.

  SvaraRadera
 5. Hm, Sturmark trodde jag var socialdemokrat - var jag nu fått det ifrån... FP har ju via skolministern visat prov på en ytlig förståelse av det nya komplexa Sverige, det verkliga Sverige, som har mycket djupare bottnar än den officiella sekulära versionen. Jag talar alltså om de friska grenar som inympats på det som var ett bitvis murket träd.

  SvaraRadera