Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 28 september 2010

De tre pelarna alla i Jord

[Inkommande via AB-länk och med tidsbrist: gå till not 1 i punktlistan med celebriteter och insup enbart den jungianska synkroniciteten.]

Inget gott kommer från kroppen.

Besinna att din kropp är en själens klädnad och du kommer att hålla den ren.

Den visa människan och den som föraktar rikedom påminner mest om Gud.

Ingen som blickar ner mot jorden kan kallas vis.

Ur Sextus 451 vishetssentenser, kanske 100-talet

På den ytligaste tolkningsnivån utgörs astrologins tre pelare eller hörnstenar av soltecknet, måntecknet och det tecken som stiger i öster vid födelseögonblicket.

För att testa den antika tanken om att Jordelementet ligger på botten av hierarkin av "verkligheter" och är den som släpper igenom minst "andlig" medvetenhet provade jag att söka bland 1254 horoskop med känt klockslag. Målet var just födslar där alla tre pelarna stod stadigt "på jorden" (eller snarare: där själen helt och hållet betraktar sig och sin omvärld som ett objektivt faktum som inte har något alls med medvetandet självt att göra).

Oddsen för ett sådant horoskop är 64:1, dvs av totalen 1254 skulle 19,6 horoskop motsvara ren slump. Naturligtvis stämmer detta exakt med de 18 som resulterade av sökningen. Men det intressanta är nu om samtliga eller en påfallande andel företer tydliga tecken på en andligt likgiltig människa, en materialist eller sensualist.

 • Burt Reynolds, narcissistisk skådis
 • Christopher Lee, skådis, känd som vampyr
 • David Copperfield, illusionist, anklagad för våldtäkt
 • Gene Wilder, skådis, komiker
 • Henry Kissinger, skandalomsusad amerikansk statssekretare, självtjänande profitör på krig (fick lämna en position pga detta) och obegripligt nog mottagare av Nobels fredspris [1]
 • Herbert George Wells - författare av "Världarnas krig"
 • anonym - fd sjuksköterska, diversearbetare
 • Ingemar Johansson - boxare, rasistiska åsikter om jag minns rätt
 • anonym - sjuksköterska
 • Kate Winslet - skådis, fixerad i ett "antiförhållande" till sin kropp
 • Larry Hagman - skådis ("JR" i tv-såpan "Dallas"), hård suput
 • Le Corbusier - arkitekt, "lång utomäktenskaplig otrohet med svensk arvtagarinna" enligt Wikipedias lista över den här helt sekulära människan
 • anonym - barn till förbrytare
 • Melanie Brown - sångerska (Spice Girls), homo skandalsexualitet
 • Niccolo Machiavelli - de makthungrigas politiska filosof
 • Patrick Kearney - homosexuell massmördare
 • Richard Wagner - kompositör, utopisk kommunist-materialistisk revoltör
 • Susan Sarandon - skådis, ex-modell, dras till ungkött, vänsteråsikter (och därmed förmodad ateist)

Faktiskt är inte en enda person här ens i närheten av någon sidosyssla som skulle kunna förknippas med antingen ren (idealistisk) filosofi, religion eller andlig verksamhet. Snarare tvärtom!

Machiavelli är filosof men så jordbunden man kan bli - en maktfilosof! Hans horoskop är dessutom häpnadsväckande likt en världens mest primitiva och brutala diktatorer, ateisten och massmördaren Pol Pot!

Vid födelsen råder nymåne i förpsykologiska Oxen och den här oreflekterande kombinationen disponeras från en skadad Venus i egocentriska Väduren hos båda männen! Machiavelli hade dessutom makthungrande Saturnus fallen i Väduren i tät konjunktion med Venus. Här är då kanhända mänsklighetens fulaste horoskop, och ett egenmäktighetssyndrom av gigantiska proportioner.
Bland de tre icke-celebriteter som smög sig in var den f.d. sjuksköterskan en extremt vacker men ohyggligt prosaisk människa vars intressen var helt materialistiska och som t.o.m. blev ilsk när jag föreslog andliga perspektiv på någon frågeställning som jag glömt vilken den var. (Här fanns dessutom den oinspirerade Mars i Oxen som sänker potentialen i det svenska nationalhoroskopet.)

Den andra sjuksköterskan var om möjligt ännu mer vardaglig och hade synbarligen inga som helst intressen utöver stickning och skvaller. Också hon händelsevis ett fall av Sol/Mars i Oxen och Månen i Jungfrun - notera stickningen och handarbetets tecken Jungfrun.

För prosaiskheten som här nästan slog rekord måste man också notera att Månen var i tät konjunktion med Saturnus, vilket direkt överförs till den saturniska Stenbockspersonan. Ren "arbetarklassmentalitet" och inte ens något intresse av att nå någonstans. Ja, det föds ibland människor under himlar som talar om ytterligt låg potential. Den här kvinnan var också extremt lat och ovillig att bjuda till (dvs tveksam i sitt arbete som sjuksköterska) - allt i linje med Jordelementets devitaliserande inverkan och tendens till att bara bli sittande (frenetiskt stickande med händerna, dock).

Om barnet till förbrytaren vet jag inte mer än att också moderns horoskop var nästan uteslutande i Jord, Månen stigande i Stenbocken och en drös planeter i Jungfrun. Solen bröt av genom sin placering i Vågen men disponerad av en fallen Venus i Jungfrun! Kom från en intellektuellt fattig "arbetarmiljö" vilket här innebar idogt svartjobbande föräldrar och ingen som helst moralisk självinsikt.

Kate Winslet ondgjorde sig länge mot skådespelarbranschens skönhetsfixering och verkar närmast i protest burit runt några trivselkilon. Senare verkar hon vuxit ur den här låsningen och ser i mina ögon ut som vilken slav under utseendefascismen som helst.

Intressant nog föddes Winslet i soluppgången i den kroppsliga fitnessens Jungfru. Men det var nymåne och Månens vilja eller förmåga att reflektera över sig själv är bränd, samtidigt som den kritiska Mars-Tvillingen från 10e huset attackerar hennes egen kropp! Värt att fundera över!

Kamp mellan de två merkuriska tecknet kan skapa både överkritiskhet och ibland, verkar det, en genuin oförmåga att objektivt förstå hur man ser ut (Merkurius i sin enbart-kritiska version hackar sönder verkligheten i smådetaljer och sätter sedan ihop en fantasibild som kan ligga långt från verkligheten.)

Det finns ett namn för den här psykologiska störningen som jag glömt. Jag har ett annat fall där Mars också attackerar Jungfruascendenten och där kvinna var så omedveten om sin extremt förslappade mage att hon gick runt som Madonna med lågt skurna jeans och såg groteskt gravid ut - själv trodde hon med all säkerhet att hon såg ung ut fast det var tjugo år för sent för den klädstilen.

*****

Litet som detta test är, anser jag det helt styrka den antika motviljan mot Jordelementet. Men det är värt att påminna sig att Ascendenten är det viktigaste tecknet, och bryter det av, "öppnas" genast vägen mot högre och bättre ting.

Men vad innebär då en inkarnation med alla tre nycklarna negativt vända in i kroppsfängelsets begränsade verklighet? Naturligtvis har också detta omen en andlig mening. Också dessa livsöden sysslar med någon form av livsuppgift och i en så enkelt människa som bara står efter att hålla sig ren och snygg och fräsch (som exemplet med "ex-sköterskan" och kanske också Susan Sarandon) har vi ett svagt eko av det gudomliga, Det Ena, Det Sköna, Det Goda!

Men sedan, för att börja avrunda det här inlägget håller jag med arketypiska psykologen James Hillman, som i människor som Machiavelli ser rötägg återfödda till jorden. Vissa människor har helt enkelt onda roller (eller handlar i onda ideologier) och detta bara för att det större spelet ska kunna rulla på.

Här finns t.ex. syndare på jorden som måste bringas till en förnimmelse av lidande de kan ha åsamkat andra och därmed också behovet av en nemesis, en hämndängel som går Guds ärenden och speglar tillbaka gärningen till den ursprungliga avsändaren.

Men det är rätt meningslöst att försöka mentalt återskapa den för människan helt obegripliga härva av orsaker som universum som helhet håller ihop. Kinesiska filosofer anade Storheten och bävade. De kallade den universella morallagen för Tao ("Vägen", "Hur det går till"). Den missar inget.

I Indien fokuserar karma-begreppet samma bakomliggande realitet och i vår kultur har systemteoretikern Ervin Laszlo tittat på möjliga moderna vetenskapliga fynd som bekräftar den antika uppfattningen om att universum håller koll och sköter bokföringen exakt! Se "Science and the Akashic Field" (2004).

Tyvärr för värdesubjektivisterna ser det ut som om deras frihet från "Guds allseende öga" bara var den dumma människans inbillning. Synd straffar sig men eftersom själen lever många liv är det svårt att se enormiteten i denna uppfostringsanstalt som är livet!

Med en "trippelfödelse" under Jordelementets förmörkande är tydligen inte längre andliga frågor på dagordningen, men det betyder inte att det inte inom ramen för ett helt och hållet praktiskt lagt liv inte kan finnas symboliska handgrepp som i ett liv längre fram på Vägen kommer att uppfattas som andlighet i förklädd form.

_____

1. En ytterligt märklig koincidens! En stund efter inläggets publicerande hittar jag denna nyhet i Aftonbladet: "Nobels fredspris bryter mot lagen". Ännu ett exempel på Jungs "synkronicitet" eller kanhända Världssjälen i arbete genom två tentakler.

Ett uppslag avslöjar att denna tillskyndare för Nobels ursprungliga anda, likt undertecknad, har Solen i (fredens tecken) Vågen - Alfreds Nobels eget soltecken - samt Månen i Tvillingarna. Juristen har, likt undertecknad, arbetat som översättare - Tvillingarna/Merkurius som flyttar ting över (språk-)gränser!

Livet är gåtfullt!

Ett förslag till lösning. Norrmannen hade säkert filat längre på sin text, åtminstone längre än de rapidsnabba skisser som kastas ut på den här bloggen. Men under skrivandet hamnade jag, kan vi säga, i ett tillstånd av "Våg" och "Tvilling" (jag var mig själv!) och råkade därmed dela "medvetanderum" med norrmannen som också drevs av Solen i Vågen och vars psykiska substrat fungerade som en direkt ledare (Tvillingarna/Merkurius = kvicksilver, en ledare).

Man kan till och med misstänka att jag lade till de föraktfulla orden om Nobelpriset till Kissinger i samma ögonblick Aftonbladet gick live med norrmannens artikel. Och även om inte, är redan överlappningen av tre Vågenhoroskop (Nobel, jag, norrmannen) smått iögonenfallande. Kosmos grupperar likasinnade!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar