Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 31 mars 2010

Astrostatistik som svänger vilt

Efter några resultatlösa försök att testa de interplanetära aspekterna och funderingen om himmelens budskap måste knytas till de "jordiska husen" förrän intressanta avvikelser från slumpen visar sig, sökte jag upp horoskop med mentala problem att pröva ur några enkla perspektiv: soltecken, måntecken, de fyra elementen samt Solens och Månens elementära kombination.

En del av dessa är mycket tragiska institutionaliserade fall (svåra självskadebeteenden och liknande), som jag har kännedom om. Merparten är dock officiella personer kända för mentala problem under en eller annan period av sitt liv, som t.ex. den kända episoden med Anne Heches vilda fladdrande mellan lesbianism och hetero sexualitet och personlighetsklyvningen när hon hävdade sig vara en utomjording.

Starkt bipolära individer finns med, och en del klassiska fall av livsöden som går helt överstyr, homosexuelle författaren Hemingway som drack sönder psyket in i delirium och avslutade med självmord, författaren Ezra Pound vars besatta antisemitism förde honom till mentalsjukhus. Och så vidare.

I den här gruppen ingår också merparten av de 19 självmördare jag noterade en liten trend hos nyligen i samband med en granskning av eklipsskaparna Rahu & Ketu. Jag har dock sorterat bort homosexuella, transsexuella och liknande psykologiska profiler, även om jag personligen håller dessa för att vara mentala störningar i lika hög grad som de fallen av t.ex. OCD (tvångsmässiga beteendestörningar) i den här gruppen om 56 horoskop.

Ett visst godtycke i urvalet var oundvikligt, frisören Björn Axén begick självmord efter insikten att han fått AIDS, men han ingår t.ex. inte, lika lite som en som tog sitt liv pga ekonomiskt haveri. Min "önskemål" på horoskopen är att deras innehavare varit seriöst störd mer än under en kort överstressad period, vilket gör just Anne Heche till ett gränsfall. Men när "aliens" tar över personen, då är de kandidater för den här studien!

Tecken
56 m. mentala problem
antal
%
antal
%
6 10,7 5 8,9
6 10,7 2 3,6
6 10,7 5 8,9
6 10,7 5 8,9
8 14,3 6 10,7
0 0 5 8,9
6 10,7 2 3,6
2 3,6 5 8,9

2 3,6 6 10,7
1 1,8 5 8,9
7 12,5 4 7,1
6 10,7 6 10,7
Snitt
4,66
8,33
4,66
8,33
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=4,2
eller
>=12,5
<=4,2
eller
>=12,5

Som synes av de grönfärgade siffrorna tycks Solen i vissa tecken mer immun mot djupgående psykologiska labilitet och att Jungfrun - detta jordnära, kritiska, sunda, om-sig-och-kring-sig och ibland för tråkig ansedda tecken helt går fri från mentala problem är både intressant och remarkabelt. För minns att Jungfrun representerar oskuldens okomplicerade liv (förrän Hades rövade bort Persefone ner till underjorden).

Lika tråkig brukar den fakta- och organisationsorienterade Stenbocken anses, men det lönar sig i vissa avseenden. Också den har en remarkabelt låg närvaro bland de psykiskt störda. Jag sorterade faktiskt bort en mentalvårdare som kom med i sökningen pga sökord som "mental", och jag noterade att det var en Sol-Stenbock.

Å andra sidan visade inte Jungfruns motpol, den "skändade" Fiskarna (kaostecknet), ingen som helst topp. Också den patriarkala Stenbockens motpol, den "naturligt patologiserande kvinnan" är INTE "nervsvag" eller hispig! Månen i Kräftan ligger inom slumpintervallet. Har vi med detta avslöjat att Stenbockens kyliga förnuft faktiskt har skapat en myt om Kräftan som hispig och "lunatisk"?

Har feminismen ändå rätt någonstans i att Stenbocken, "gubbväldet" applicerar sin syn på saker, vilken i själva verket är en förvrängande filter. Jag tror det, Stenbockens och Jungfruns remarkabla frånvaro i gruppen av mentalstörda berättar samtidigt historien om Jordelementets trista krasshet, dess materialism och reduktiva värld där enbart vetenskapligt mätbara fenomen räknas. Vårt tids gissel, scientismen, har en tydlig släktskap med både Jord och Saturnus, Stenbockens herre.

I själva verket behöver Stenbocken kanske lite mer galenskap, mer av dess kompletterande Kräftan. Ur Stenbockens tajt tillskruvade system kommer ingen kreativitet, deras förnuftsvärldar tar istället död på det liv som är värt att leva. Tecknet är analt och perfektionistiskt och räknar decimaler där Kräftan (psyket, själen) jobbar med levande föreställningar.

Vad som förvånar i Solens kolumn är förstås Solen hemma i sitt härskartecken Lejonet! Det är i tecknet som propsar på respekt för sin individualitet den mesta benägenheten till mentala problem finns! Hur går det ihop med att indisk astrologi också valt Solen som signifikator för andesjälen, det som ibland inom New Age kallas människans skyddsängel eller Översjälen? (Terminologin är dunkel och ibland vet men inte hur man ska förstå vad som avses - men det är heller inte saker man kan läsa i första bästa läkarbok om!)

Vad innebär toppnoteringen i Lejonet? Bekräftelsen på att indisk astrologi finner att andesjälens planet ytterst inte är en vän med denna, vår sublunära, fallna värld? Solen klassas i indisk astrologi som "grym", dvs, den tillhör de prövosamma "naturliga illgärningsmännen".

Detta måste naturligtvis fattas rätt eftersom en stark Sol bidrar till framgångar, viljestyrka och mycket som normalt betraktas som gott. Samtidigt ska man aldrig glömma den narcissistiska och självförhärligande tendensen i en Sol som står stark på himmelen men i ett svagt tecken eller överhopad med problematiska sekundära indikationer.

Att se hur de mentala problemen når sin topp i Lejonet och sedan Jungfrun bjuder på totalt lugn efter stormen är verkligen ett underligt "freak"-resultat! Skulle en uppföljningsstudie fortsätta att visa samma sak?

*****

Månen - psykets planet - höll sig oväntad nära slumpen/snittet i de flesta fall. Glädjande nog visar sig Månens klassiska upphöjelse i Oxens tecken, där Jordelementet och Oxens tröga natur har en välgörande inverkan på det stirriga sinnet.

Men är det verkligen Jord och Tamas guna som förklarar den notabla avsaknaden av mentala problem med den här månplaceringen? För den enda övriga placeringen som håller sig lugn är Månen i Vågen, och här har vi alltså båda de Venus-behärskade zodiaktecknen som garanter för psykisk sundhet! Det är alltså den harmoniska Venus som är skyddet mot psykiska problem, planeten som förmår hitta medelvägen mellan alla ytterligheter.

Dessa fynd är så långt mycket intressanta vad gäller klassiska astrologiska tankar kring planeterna.

*****

Nu till ett påstående jag ofta gjort i samband med olika typer av "skandalhoroskop" jag plockat ur pressen som stickprov. Det att Luft och Vatten inte blandar sig väl, men i godartade fall blir roliga "surrealister" som säger lagom skeva saker, men i värre fall blir tecken på dissociativa störningar.

Här, med en grupp där olika typer av mentala problem (mycket tvångsföreställningar och tvångsmässiga beteenden) borde väl den tesen antingen klubbas eller vederläggas. Faktiskt, bloggens kredd står lite på spel här, om man kräver hårda siffror för varje astrologiskt påstående (vilket emellertid är ett synsätt som inte fungerar med astrologins sanna natur).

Solen i elementen kombinerad med
Månen
i elementen:
56 horoskop med mentala problem
antal
%
ELD ELD 4 7,1
LUFT 2 3,6
VATTEN 6 10,7
JORD 5 8,9
LUFT ELD 4 7,1
LUFT 3 5,4
VATTEN 7 12,5
JORD 4 7,1
VATTEN ELD 4 7,1
LUFT 5 8,9
VATTEN 2 3,6
JORD 3 5,4
JORD ELD 5 8,9
LUFT 1 1,8
VATTEN 1 1,8
JORD 0 0
Snitt, 16
kombinationer
3.5
6,25
Signifikant rel.
snittet (±50%)
<=4,2 eller >=12,5

Flera signifikanta indikationer här, precis som man kunde förvänta sig. Inte minst är som synes en Sol i Jordelementet och en Måne i Jordelementet närmast en garanti mot mentala problem, exakt som man kunde ha anat. Jordelementet ansågs i antiken det tjockaste och individer i "ren negativitet" är så verklighetsanpassade att psyket inte har en chans att spela dem några spratt.

Jag vill minnas någon liknande iakttagelse i samband med homosexualitet - att dominant Jordelement tycks skapa ett passivt accepterande av den fysiska kropp andesjälen blivit tilldelad i detta liv. Som den upphöjda Månen i Oxen absorberar de oroliga psykiska vattnen, "isolerar" Jordelementet bort t.o.m. de undermedvetna ekona från tidigare liv och anpassningen till detta liv går lättare.

Tabellen börjar med Solen - andesjälens "livsuppdrag" - men man kan förstås läsa den baklänges, ur sinnets eller psykets perspektiv. (Vi är i allmänhet inte medvetna på vår andes nivå, utan verkar via vårt självmedvetna ego.) Ta t.ex. det näst sista resultatet - den särdeles mentalt stabila kombinationen av ett lyhört och känsligt Vatten-psyke men ett livsuppdrag som tenderar mot det fysiska.

Här sätts alla känslor in mot en konkret uppgift, livsinvesteringen är i grund och botten materiell, vilket naturligtvis inte utesluter t.ex. praktiskt arbete för någon religiös fråga. Men arbetets natur baserar sig på känslosamhet (Vatten) och har en vision (Solen) om konkreta resultat eller något praktiskt. 

Här kan som exempel nämnas t.ex. föreningen Humanisternas biolog Patrik Lindenfors arbete på att sprida en världslig och helt biologisk syn på vad livet är, naturligtvis en värld helt utan religion eller den övervåning som Eld och Luft representerar. Jord och Vatten är en livscykel stadigt inom den sublunära sfären, den mänskligheten kallar livet.

Intressant nog tycks en Vatten-Sol kombinerad med en Vatten-Måne "cirkulera psykets strömmar" väl och hålla sig mentalt frisk! Det ger en lite annan vinkel på begreppet "naturligt patologiserande" som jag fästat vid Månen i sitt härskarläge i Kräftan. Vatten i dess Rajas guna-läge, lidelsefyllt, dvs flödande Vatten, inte instängt och hämmat Vatten (som i Skorpionen/Tamas).

Visserligen förekommer den här känsliga Kräft-Månen i ett och annat svårt problemtyngt horoskop, men är inte himmelen överhopad av problem (se t.ex. Stig Dagermans problematiska horoskop) är det psykets patologiska stunder övergående. Detta är psykets "naturliga" sätt att fungera - ömsom beslöjat av griller och inre föreställningar som inte kuggar i objektiva fakta alls, och ömsom som en blankpolerad spegel som perfekt - ja t.o.m. telepatiskt avläser både det synligt och osynligt.

Jag ska inte repetera gamla ramsor ytterligare utan bara notera att Luft och Vatten mycket riktigt är överrepresenterade vid mentala problem, men bara i ena riktningen! Det är när livsuppdraget (Solen) söker det rena intellektets domän som det uppenbarligen är problematiskt att ha ett sinne som är nere och släpar upp föreställningar ur det undermedvetna! Carl-Gustav Jung skulle, efter sin ganska misslyckade astrologiska statistik i "Synchronicity - An Acausal Connecting Principle" glädjas åt dessa djuppsykologiska bekräftelser, anspråkslösa som de är. Avvikelserna här rimmar väl med några klassiska astrologiska teser och en uppföljningsstudie är motiverad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar