Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 5 mars 2010

Rahu och Ketu i zodiaktecknen

Det var en kuriös upptäckt (nytt fönster) att två kända svenska skådespelare, båda födda 1974, begått självmord under samma zodiakala norra månnodsplacering som hos en av den freudianska dödsdriftens förespråkare tidigt på 1900-talet, Melanie Klein.

Mot den "hungrande" norra månnoden Rahu (indikerande månen i stigande relativt solens bana) står den "avmätta" Ketu då det inre sinnets planet två veckor senare åter sjunker söder om solekliptikan för ett halvt varv som "bestraffad" för att den sökte stjäla gudarnas odödlighetsnektar.

Innan jag upptäckte den indiska astrologin för två år sedan hade jag alltid räknat bort månnoderna som mindre viktiga och jag måste erkänna att jag har ett mycket dåligt grepp om vad de här noderna egentligen bidrar med. De verkar inte undantagslöst vara till skada, utan kan ibland vara länkade till Sol och/eller Måne i horoskop för originella eller omåttligt framgångsrika livsöden.

Här vill jag bara göra det som enligt den astrologiska teorin inte går att göra - testa den empiriskt. Astrologi är tolkning av omen, psykets arbete att skapa sig en föreställning och inte själlöst och repetitivt testande av atomiskt små sönderbrutna partiklar. Tar man bort månnoderna för att undersöka dem enskilt har man tappat bort exakt vad astrologin handlar om!

Likväl är det frestande att om och om testa astrologin i den strikt rationalistisk-empiriska definitionen av kunskap. Jag menar, i slutändan griper den ju in i den mätbara värld som kan sammanfattas som Luftelementets mentalisering över Jordelementet! Jag plockade därför fram min lilla samling skurkar och en referensgrupp "normala" individer för att se om månnoderna betedde sig avvikande från "slumpmässigt brus" i något avseende.

Jag valde i just det här fallet att separera mord från övriga brott (ekonomiska, sedlighet, etc). Eftersom populationerna är olika stora är det enda intressanta omräkningen till procentuell andel av hela populationen. Märk att det när Rahu (norra månnoden) jag testar, men vänd bara på alla resultat för den opposita Ketus förhållande till zodiaktecknen.

Notera att jag inte har något hypotes att undersöka, utan letar bara efter avvikelser på 50% eller större från förmodad slumpfördelning.


Rahu i
tecknet:
 84 mord 83 övr. brott 210 icke-brott
antal procent antal procent antal procent
4 4,7 4 4,8 22 10,4
9 10,7 13 15,6 24 11,4
8 9,5 10 12,0 23 10,9
8 9,5 12 14,5 26 12,3
8 9,5 5 6,0 22 10,4
6 7,1 13 15,6 17 8,0
8 9,5 4 4,8 7 3,3
6 7,1 6 7,2 7 3,3

7 8,3 3 3,6 14 6,6
5 6,0 7 8,4 13 6,1
10 11,9 3 3,6 23 10,9
5 6,0 3 3,6 12 5,7
Snitt
7,0
8,3 6,91 8,3 17,5 8,3
Signifikant
rel. snittet
(50%):

<=4,2
eller
>=12,5
<=4,2
eller
>=12,5

<=4,2
 eller
>=12,5


Det finns inget att säga om gruppen av 84 mördare (som f.ö. inte innehåller några självspillare). Däremot flera anomalier i gruppen av allmän brottslighet. I likhet med studien av 136 brottsdömda Solar lyser det kanske mest pryl- och pengaorienterade av alla tecken, Oxen, fram igen!

Och lustigt nog också Kräftan, som är känd för att vara en orossjäl som gärna samlar på sig saker för att döva förnimmelsen från dess "inkonstanta" planet Månen, att allt i livet är sårbart och obeständigt! Det är mycket möjligt att det just är för att vi sorterade bort de rent psykopatologiska mördarna och har allmänt sedlighetsstörda blottare och tafsare (fantasielementet Vatten) samt ekonomiska brottslingar här, som det primära Vattentecknet (härskare: Månen, kvalitet: lidelse eller rajas) nu träder i förgrunden.

Å andra sidan finns det tre tecken där hungerns och trånadens demon Rahu är underrepresenterad. Det hade varit ett extremt intressant fynd om denna mer civiliserade eller laglydiga Rahu hade bildat ett obrutet band i zodiakens sista tredjedel (de universalistiska tecknen som inte längre är lika "om sig och kring sig").

Men sviten bryts av ett tecken, Jordtecknet Stenbocken. Är det den fysikaliska, inomvärldsliga Jorden som åter markerar att här finns motivationer att bryta lagen i denna världen, men att de övriga tre universalisterna Skytten, Vattumannen och Fiskarna indikerar en Rahu som inte hungrar kriminellt mycket efter odödligheten?

Detta vore helt logiskt, för de avslutande tecknen är redan i hög grad i besittning av odödligheten: universalism antyder att man förstår de större sammanhangen och redan börjat avveckla såväl sin "kostym- och makeup-fixerade" personalisering av det egna livet, så väl som den individualistiska fasen då problem som stolthet och respekt grumlar synfältet...

Kontrollgruppen med 210 icke-brottsliga kan vara problematisk, för detta är inte en ren slumpmässig population utan en samling vänner och bekanta vars horoskop jag beräknat sedan cirka 1980. Många var emellertid också bekantas bekanta och vänners vänner.

En människa helt okunnig om astrologin skulle kanske inte förstå hur viktigt detta faktum är, men alla som studerat familjer och släkter (bästa vänner och sin partner) vet att vissa zodiaktecknen tycks återkomma oftare än andra, inte som soltecknet utan som värd för Solen, Månen, Ascendenten eller någon annan planet.

Lite fantasifullt kan man säga att familjer och därbortom släkten i varierande grad har ett "kollektivt öde", där många jobbar med vissa gemensamma motiv i sina liv. Men ju mer man lämnar den nära kretsen och börjar inkludera arbetskamrater, kanske av vitt skilda åldrar (månnoderna cirklar zodiaken på cirka 18 år), ju mindre avtar den här "släktförbannelsen". Ju mer liknar kontrollgruppen en äkta slumpmässig population.

Jag hoppas de här 210 åtminstone närmar sig en sådan kontrollgrupp, men jag får naturligtvis funderingar när jag ser en markant "grönfärgad" brist på den giriga månnoden Rahu i mitt, försöksledarens eget tecken Vågen och i granntecknet Skorpionen (där undertecknad har "viljan till framgång" - Jupiter, en "balanserad" Rahu).

Tanken här är: Det är dock till syvende och sist jag som valt vilka arbetskamrater genom livet jag skulle stanna till och beräkna ett horoskop för, även om jag aldrig idkat något umgänge utanför arbetstid med merparten pga t.ex. vitt skilda åldrar (och därmed intressen i livet). ("Lösa bekanta" är långt, långt fler än den nära släkten som kanske bara utgör 25-30 av horoskopen.)

Ur "personkemins" perspektiv kan det dock mycket väl vara så kontrollgruppen är "skev" och vagt återspeglar datainsamlarens personliga OINTRESSE av att umgås med "Rahu-aktiga" människor, dvs människor som företer någon slags instabilt hungrande mentalitet!

För Rahu i Vågens tecken skulle oroa undertecknads Sol-Våg (visserligen spetsad med Mars) - en annan människas Rahu skulle på ett negativt störa balansen som Vågen värdesätter så högt (vare sig man kan leva upp till idealet eller ej).

På samma sätt skulle en Rahu i Skorpionen ge åtminstone den indikation om aktiv dödsdrift (en svart själ) som jag fann hos de båda svenska skådespelarna och den hårt olycksdrabbade psykologen som specialiserade sig på Freuds Thanatos! Och aktiv dödslängtan är psykopatologisk och inte alls att likna vid den "naturligt goda" Jupiters öppenhet för att även våga sig in i skorpioniska mörker och undersöka allt som tillhör det ockulta eller fördolda! (Min andra blogg är betitlad "ockulta ögat" och det kan vara en "effekt" av filosofen och den långväga utforskaren Jupiter i det nedsläckta Skorpionens tecken...)

Å andra sidan skulle det intetsägande resultatet för mördargruppen och det vaga resultatet för kontrollgruppen kunna skapa tvivel om de signifikanta avvikelserna i gruppen av övriga brott. Och det är här riktig vetenskap skulle göra en uppföljningsstudie för att se om Oxen (Jord) och Kräftan (Vatten) fortsätter att bete sig lagvidrigt de år den hungrande demonen Rahu ockuperar dessa tecken.

*****

Jag har så få horoskop med självmördare att jag först tänkte hoppa över dem helt. Men så såg jag en lustighet bland dessa 19 (ingen av de svenska skådespelarna har hunnit inkluderas i den datasamlingen än).

Rahu i
tecknet:
19 självmord
antal procent
2 10,5
1 5,2
0 0
1 5,2
3 15,8
1 5,2
0 0
3 15,8

3 15,8
2 10,5
0 0
3 15,8
Snitt
1,58
8,3
Signifikant
rel. snittet
(50%):
<=4,2
 eller
>=12,5


Strunta nu i avvikelserna (dataunderlaget är så magert), men notera ändå hur självmorden fördelat sig på de fyra elementen:

8 ELD
0 LUFT
7 VATTEN
4 JORD 

Zodiakens kännande element Eld/Vatten (sensationalisterna, om elementen kombineras) drar mot självmorden, zodiakens tänkande element (Luft/Jord) gör det inte! Så märkligt likt det man rent logiskt skulle kunna tänka sig. Att ett jordnära tänkande, eller omvänt, det "tröga" Jordelementet blockerar alla häftigare rörelser, kan synas begripligt, men överraskande här är att ingen "hungrande" Rahu i passagen genom Luftelementet kommer på tanken att ta livet av sig. Är Luft livsbejakande på ett humanistiskt, intellektuellt sätt?

Men återigen, det här sättet att bryta ut en pusselbit ur ett horoskop och fundera över den i isolation från helheten är ovärdigt en astrolog. Lämna sånt till naturvetenskapsmännen i deras skyddade empiriska verkstad! Astrologen blickar mot större gestalter och funderar över vad Platons former egentligen är för något...

*****

Kanske har detta lilla test givit några idéer till tänkandet kring astrologin, men det är också möjligt att det bara befäst vissa idéer! Som att Oxen har ett ha-begär som gränsar till det kriminella och att också Kräftorna bunkrar upp mer än de behöver. 

Jfr mina hårda ord om SEB-chefen Annika Falkengren, som visar sig vara född just ett år då girighetens Rahu passerar Kräftan och ett dygn då själva sinnelagets Måne kommer hem till sitt eget tecken bara för att mixas med denna demoniska omåttlighet! Kritiken i texten om bankchefen får alltså ett vagt empiriskt stöd av den här gruppen allmänt brottsdömda (varav många ekonomiska brottslingar) där samma Rahu i Kräftan höjde sig mer än 50% över förväntat snitt.

Att självmord kopplades till den icke-filosofiska synen på Eld och Vatten som de mest emotionella elementen, kanske ändå säger något om den "hungriga Rahu". Finns det en girighet i den här matematiska planeten så verkar det rimligt att den inför förnekad tillfredsställelse spårar ur tydligast i Vatten och Eld. Luft och Jord-Rahu har troligen förmågan att tänka sig runt sina problem men Rahu sägs ju vara en blind kraft och om inget annat "intellektuellt" pågår i horoskopet, kan man tänka sig att självmordet helt enkelt är implosionen av Rahus vilja till "extra-allt".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar