Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 18 september 2010

Mars - mer kriminell ibland?

Mars/Ares är allt möjligt, i antiken en krigare, men också en atlet och idrottsman. Dess dygd är modet men den kan också vara sjukligt ilsk och vrång. I vissa tecken låser sig ilskan inne och blir surmulenhet och småhackande som hela tiden pyser ut och förgiftar omgivningarna.

Den här studien av 200 brottsdömda individer och hur den "lilla illgärningsmannen" Mars placerat sig ger vissa antydningar om att Mars sköter sig bättre eller sämre beroende på zodiaktecknet.

Men jag har valt att följa en ganska högt satt ribba för vad som är att betrakta som en statistiskt intressant avvikelse från slumpen, 50% över eller under förväntat snitt. Enligt det kriteriet är inte Mars i något av de tolv zodiaktecknen intressant.

Astrologin bygger nu på en avvägning av många faktorer så kanske är det naivt att räkna med resultat från sådana här nästan imbecilla test som den empiriska vetenskapen älskar. Alla vetenskapsfilosofer vet att det är smått riskabelt att bryta ner ett komplext system i smådelar och sedan tro att man kan lära sig av helheten utifrån de enskilda fragmenten. Tänk om det var helheten som gav delen vissa egenskaper men denna egenskap inte längre syns när man isolerar fragmentet?

Men på något sätt måste astrologin ha kommit fram till sina traditionella lärosatser och i granskningen av Solen, betydligt viktigare än Mars, såg vi faktiskt en tydlig gruppering av vid zodiakens två nybörjartecken Väduren och Oxen vid studiet av brottsdömda.

Bland psykets (Månen) placeringar stod Jungfrun ut med remarkabelt mycket kriminalitet, medan samma tecken var markant obenäget till homosexualitet vid granskningen av Venus i 120 hbt-horoskop.

I det sistnämnda testet gjorde för övrigt "lilla illgärningsmannen" Mars en riktig vurpa i Kräftan, "själens eget tecken", och indikerade att libido och otyglad inbillning ("den irrationella själen") inte fungerar bra tillsammans.

Var det kanske därför antikens astrologer klassade krigarguden Mars som "fallen" i Kräftan? Blir den inbillningssjuk i det sublunära tillståndet? Har Mars spjut stuckit håll på den psykiska säcken så att det läcker ut förvirrande minnen från tidigare liv som borde varit inneslutna?

*****

Med denna rekapitulation av några äldre tester, över till den aktuella tabellen. En möjlig förklaring till varför de trender man tycker sig se inte nådde hela vägen till statistisk signifikans är att de 200 dömdes från allt till förskingring till massmord.  "Brottsdömd" kan vara en alltför vid säck och kanske hade vi fått ett mer pregnant resultat om vi fokuserat enbart VÅLD (vilket dock är Mars specialitet) och haft flera horoskop att tillgå.


Mars i:

antal
1a/2a halvan
14 113
21
19
18
21
20
14 87
11

14
14
14
20
Snitt
16,66


Signifikant
rel. snittet
(50%):
<=8,3
eller
>=25,0
<=50 eller >=150


Inte en enda placering är i gränslägenas omedelbara närhet. Testet är ändå en smula intressant då det visar mer brottslighet i zodiakens första halva. Detta är helt logiskt för vid halvtid markerar Vågens tecken att en mogen balans upprättats mellan jaget och omvärlden.

Som synes ingår Vågen i en lång rad av "kriminellt lågpresterande" tecken som sträcker sig genom den "mer socialt mogna halvan" ändå fram till finalen i Fiskarna - det jaglösa tecknet (som kan hamna i både himmel och helvete).

Att Mars anses skadad ("detriment") i Vågen påminner om Venus "fallen" i Jungfrun i homovärlden. Fresterskan och kopplerskan Venus har uppenbarligen inget att hämta bland de homosexuella (vilket leder till frågan vad som egentligen driver så kallad homosexuell kärlek). På liknande sätt tycks Mars i Vågen tappa sin tendens att gå på som en bärsärk i zodiakens artistiska och socialt mest kompetenta tecken (diplomattecknet).

Men varför är då inte Mars som mest kriminell motsatt Väduren, i sitt positiva härskarläge Väduren? Det beror, tror jag på att antikens tänkare ändå såg rätt. En planet vinner styrka av sitt härskarläge eller upphöjda läge. Mars är modig här och primitiv på så sätt att den lever ut sina impulser. Men detta är inte i sig liktydigt med kriminalitet. Det finns ändå en plats för hjältar i världen! Och Mars i sitt inåtvända härskarläge i "djupa" Skorpionen ger den lägsta kriminaliteten av dem alla!

Mars-Skorpionen är en spännande placering som jag trodde jag hade under alla år med den västerländska zodiaken. Oj, vad djup jag kände mig varje gång jag tittade på mitt eget horoskop. Men sanningen var ju att jag hade Mars i Vågen! Idag ser jag hur tydligt att det var denna "kriga för fred" som gjorde mig till vapenvägrare. Jag satt i fängelse hellre än att göra avkall på Vågens princip. Därmed kan man - med rätta - läsa Mars som "olycka i samband med fredsprincipens tecken"!

Eftersom de mer belastade tecknen alla ligger så nära varandra ska man inte göra någon stor sak av att Mars i Oxen samt Lejonet leder brottsgruppen med 21 placeringar var, men som jag sagt förr är Oxen distinkt förpsykologiskt, den reagerar fysiologiskt på behag/smärta och med Mars står smärtan nära och därmed instinktiva urladdningar i ursinne. Mars i Oxen skulle kunna vara galenskapens arketypiska placering.

Vad gäller Lejonet är Mars en "instabil" version av det orubbliga självsäkra Sol-Lejonet.  Mars ger självhävdande i små utbrott av "bravado" men står inte för den jämna lunken som en stadig och stark Sol i Lejonet. Det är faktiskt inte helt ologiskt att tänka sig Mars-Lejonet som motorn bakom diverse passionsbrott. Mars-Lejonet kan vara brott typiskt för hederskulturer där en banal form av stolthet dominerar människan. Ett genuint Sol-Lejon låter sig inte uppröras av små skymfer.

Faktum är att det är oändligt viktigt att se på hur flera planeter samverkar. På lite håll i min släkt finns Skandalen - mannen som våldtog sin egen dotter. Där hittar man egendomligt nog Solen i Lejonet, men tyvärr en fallen Mars i Kräftan och dessutom Venus i samma tecken. Så vitt jag förstått sexvägrade hustrun under så många år att mannen tycks ha spårat ut i ren desperation! Även en stabil Sol kan alltså ge falska besked om dess underhuggare på himmelen missköter sig.

En relativt känd svensk med den här instabila Lejon-Solen och samma kombination av "hetta" i irrationella Kräftans tecken är ateisten Christer Sturmark. Han har väldigt lätt att tappa fattningen i tv-studion och verkar snar till grälsjuka. Därifrån är naturligtvis steget långt till att påstå att han är en potentiell incestman. Det är nog mer den generella överhettningen här i gränsen mellan de primära Eld- och Vattentecknen som är lärdomen av dessa två fall. Vilket det specifika uttrycket blir i vart fall beror på husen och ytterligare kringfaktorer. 

*****

Att jaga statistisk signifikans för enstaka planeter i enstaka tecken tycks inte vara det smartaste sättet att pröva astrologin. De astrologiska effekterna är i allmänhet resultatet av fler än två faktorer. Ta t.ex. min observation att såväl Jupiter som Saturnus på olika sätt tycks påverka ascendenten i jordbävningshoroskop (tre faktorer). Eftersom nu fotbollsproffset Zlatan har båda dessa tillsammans med Solen i födelsehoroskopet och hela 2010 har dessa i aspekt mot soltecknet är hans öde i Italien ett bra pilotfall.

Kommer det att vara "jordbävning" runt Zlatan genom det hela år Jupiter ligger i aspekt med hans horoskop? Då har vi på ganska goda grunder fått en aning om hans speciella "ryck" i spelstilen när han överlistar motspelaren är en fantastisk kombination inbromsningens Saturnus och accelerationens Jupiter. Men framför allt har vi via analogin med jordbävningar bekräftat antikens påståenden om hur de här planeterna psykologiskt fungerar och att de i samverkan kan leda till anspänningar (Saturnus) som kräver ett plötsligt "återställande" utbrott (Jupiter anses vara en spänningslösare).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar