Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 28 januari 2012

Låg intelligens och rasism

DN har rätt dåligt skrivit av och rejält kortat ner en artikel från nättidningen LiveScience - i sig en antireligiös och suspekt lågbudgetsajt som imiterar äldre och mer strikt vetenskapliga DailyScience. På den senare slipper man skenhelig propaganda som "varför inte religion hjälper individen i sekulära länder" - ett rätt typiskt slag under bältet på både vetenskap och religion som LiveScience regelbundet ägnar sig åt. 

Nå, ämnet är den observerade korrelationen mellan låg intelligens, konservativa värderingar och främlingsfientlighet. Den här bloggen har redan tidigare noterat en liknande korrelation mellan vissa zodiaktecken och xenofobi eller rasism. Efter några oansenliga småstudier samlade jag ihop alla främlingsfientliga horoskop. Det blev 81 stycken och resultatet visades här. På ytan ser det inte möjligt ut att utifrån enbart Solens och Månens placering i de tolv tecknen kommentera intelligens. Men jag har hittat vissa tecken på det motsatta.

Av de 185 solplaceringarna hos alla Nobelpristagare i fysik/matematik t.o.m. 2009 förefaller faktiskt Solens kombination med zodiaktecknen ha något att göra med intelligens. Om fyndet är en artefakt pga otillräcklig data är det likväl märkligt att den Sol som skiner starkast - med signifikans - är den som närmast kopplas till intellektuell verksamhet i indisk astrologi: Tvillingarna. 

Bakom detta tecken härskar intellektets planet Merkurius i det obundna Luftelementet - fritt från praktiska och begränsande hänsyn. Detta är framför allt talande i fråga om matematik som är en rent abstrakt verksamhet.

(Lika talande är det att C.S. Peirce, pragmatismens fader, var född i Merkurius jordbundna tecken Jungfrun. Han var visserligen matematiker han med, men lika känd för sin tanke om "learning by doing". "Hands-on" är Jungfrun upp i dagen.)

Lika intressant var att se hur illa det lyckades till Tvillingarna motsatta tecknet Skytten att vinna Nobelpriset. Här sägs Merkurius traditionellt vara skadad.

I övrigt fanns ingen statistisk underrepresentation hos någon Sol - inget ytterligare soltecken tycks ha svårt att nå Nobelprisstatus och således sakna riktig briljans. Nu är ju urvalsgruppen skev - dessa var världens bästa snillen och alla tolv zodiaktecken representeras av sina bästa företrädare!

Att problemet intelligens har flera dimensioner och angreppssätt antyddes när jag provade "Satans huvud" eller den onda stjärnan Algol i Nobelpristagarhoroskopen. Det visade sig att möjligheten att vinna Nobelpris tycktes större om Månen stod nära Algol och erotiska Venus höll sig på avstånd från den förledande Frestaren, Gycklaren eller hur nu Algol ska uppfattas! Algols inverkan i astrologin är mig långtifrån klar än! (Och än mindre de andra tre kungliga stjärnorna placerade i de återstående tre Tamas-tecknen - de har jag inte ens börjat titta på än...)

*****

När jag nu går igenom den växande datasamlingen har antalet rasistiska eller främlingsfientliga horoskop vuxit från 81 till 133 sedan den förra studien i februari 2011. Då ingår också den handfull ytterligare nazihoroskop jag samlade in för ett separat test av rasism i dess värsta form i juni 2011.

När nu datamängden ökat med över 60% sedan förra "stortestet" kan det vara lämpligt att upprepa undersökningen för att se om de drabbade sinnelagsplaceringarna i Kräftan och Jungfrun återhämtar sig eller om trenden mot negativitet mot främlingar/andra folkslag kvarstår med Månen i dessa tecken.

Det är viktigt att minnas hur statistisk signifikans inte "dömer" den med Månen i Kräftan eller Jungfrun att vara rasist. Det enda mätvärdet säger, är att det kommer att hittas fler med dessa negativa attityder i dessa tecken vid en genomgång av en större grupp. Det finns något i de här zodiaktecknens konstruktion som inbjuder till att sluta sig och stänga vissa utanför - vilket Fredrik och Filippa Reinfeldt båda så tydligt visat med sin svågerpolitik på riks- och kommunalnivå. Båda har mycket viktiga och tvivelaktiga saker på gång i Kräftans tecken.

Skulle resultatet hålla i sig kan man preliminärt säga - med ledning av den kanadensiska studien - att sinnet (Månen) grumlas mer i vissa zodiaktecken och att intelligens därför inte enbart är en fråga om Solen, dess teckenplacering och Solens "naturliga" femte hus. Den senare placeringen är det viktigaste intelligensominat i indisk astrologi - se denna länk med några kommentarer från nätet.

Blogguppläggets testförfarande är enkelt och redovisat många gånger förr, så nu över till resultatet:


Tecken
133 rasist/xenofobhoroskop

antal

%

antal

%
16 12 8 6,0
11 8,3 7 5,3
12 9,0 6 4,5
9 6,7 19 14,3
12 9,0 7 5,3
9 6,7 20 15,0
6 4,5 8 6,0
11 8,3 12 9,
6 4,5 12 9,0
7 5,3 15 11,3
14 10,5 7 5,3
20 15,0 12 9,0
Snitt 11,1 8,33 11,1 8,33
Signifikant
rel. snittet
(±50%)
<=5,5
eller
>=16,6
<=4,2
eller
>=12,5
<=5,5
eller
>=16,6
<=4,2
eller
>=12,5


Åter påminns man om hur små dataunderlagen är. De stora svarta feta siffrorna visar tecken som undviker rasistfällan, men som synes är det en enda förekomst för mycket för att räknas som statistisk underrepresentation. Från undersökningen med 81 horoskop har Stenbocken tappat sin remarkabelt låga tendens till rasism, men ligger fortfarande klart under genomsnittet.

I övrigt kvarstår exakt samma resultat från första testet och vi kan nu börja ana ugglor i mossen.

  • Solen i Väduren - latinets Aries eller nazismens "ariska ras" når sånär signifikant dragning mot rasism eller extrem fördomsfullhet - precis som i förra testet
  • Solen i Fiskarna drar mot rasism eller extrem fördomsfullhet
  • Månen i Jungfrun drar mot rasism eller extrem fördomsfullhet - notera att detta är den exakta spegel- eller motbilden till Solen i Fiskarna!
  • Månen i Kräftan drar mot rasism och extrem fördomsfullhet

Här har vi således fyra kandidater till låg intelligens, vilket återigen, måste jag upprepa, att de allra flesta födslar inte har några intelligensproblem alls. Med statistisk signifikans menas här en ±50% avvikelse från genomsnittet. Detta värde har jag prövat på en grupp med 1.000 slumpmässiga födelsedatum och solar och månar fördelar sig mellan de 12 tecknen utan att något når gränsen för signifikans. Himmelen är "vitt brus" innan vi börjar ställa mer eller mindre känsliga frågor till den!

Solen i Vågen - den rasistiska Vädurens motpol kan på det hela taget sägas vara rasismens motvikt. Denna bloggare är t.ex. född i Vågen. (Vilket inte utesluter rasism i Vågskålarna om andra fula störningar finns på plats.)

Månen i Tvillingarna är också påfallande fri från rasism, en månplacering som indisk astrologi knyter till filosofiskt lagda människor. Jag måste erkänna mig en smula förbryllad, då detta är bloggarens måntecken. Med bloggarens horoskop som norm skulle vi alltså kunna förutsäga extremt lite hatiskhet mot andra människor om båda LJUSEN håller sig uppe i den supralunära sfären och inte faller ner i Vatten eller landar på platta Jorden.

Stämmer det? Tyvärr kan vi inte testa kombinationen Sol-Våg och Mån-Tvilling på ett så litet dataunderlag. Sannolikheten för den här kombinationen är 144:1 men med bara 133 mätpunkter är sannolikheten 0,92 horoskop (eller säg 1 horoskop). Att förutsägbart nog NOLL horoskop med denna icke-rasistiska konfiguration av Sol och Måne hittades säger egentligen inte så mycket. Att påpeka att noll träffar är 100% mindre än förväntat och därmed en statistiskt signifikant bekräftelse av hypotesen är nästan lite fånigt.

Men bloggen har ytterligare ett äss i rockärmen, för de 185 Nobelpristagarna kan på goda grunder betraktas som mänsklighetens skarpaste hjärnor, och här var faktiskt Solen i Vågen, när den har intellektets Merkurius hos sig i samma tecken, tillsammans med samma kombination i Fiskarna, de som håvar in mest Nobelpris! De kan därför sägas vara zodiakens två intelligentaste tecken.

Märk väl: inte Solen ensam men när den har sin budbärare Merkurius med sig. (Solen är t.o.m. "fallen" i Vågen, vilket jag dock har förklarat vara en styrka ur vissa avseenden: den är inte längre lika enfaldig som den tydligt rasistiska Solen i Väduren, utan kan stanna och reflektera över saker, väga dem på rättvisans eller objektivitetens vågskålar.)

Beträffande Solen i Fiskarna uppstår ett delikat problem: den är både överrepresenterad som rasist och således ointelligent men även överrepresenterad (med Merkurius) som markant benägen att vinna Nobelpris? Hur går detta ihop? Som jag ser saken illustrerar det perfekt tecknets tradition: det går till ytterligheter i båda riktningarna. T.o.m. de två fiskarna har med tiden kommit att illustrera den saken: de skildras i allmänhet som att de simmar i två separata cirklar och möts bara vid en knutpunkt. Där bestäms om fisken ska rasa ner i ännu ett varv av degradering eller byta kretslopp och söka sig uppåt mot högre klarhet!

Återstår att utreda om fenomenet med "bränd planet" eller en Merkurius alltför nära Solen minskar den här tendensen till hög intellektuell prestation. Men där går bloggen åter in i vägen. För det finns inte fler Nobelpristagare i hela världen att studera! Detta är som saker och ting står just nu.

Man kan bara fascineras av att Nobelprisets instiftare, Alfred Nobel, själv var född med Solen och Merkurius (och Mars) i Vågen! Är det på något sätt hans "ande" som gnuggar av sig på just fysikpriset? (Jag har ännu inte undersökt kemipriset, men litteraturpriset uppvisade en helt egen signatur vad gällde bra zodiaktecken för författarskap.)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar