Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)



tisdag 15 november 2011

Mer om Nobelpristagare, astrologi & intelligens

[Anmärkning. Jag har efter den här studien upptäckt att två Nobelpristagare av misstag var dubblerade. Eliminationen av dessa två förändrar inte de gjorda iakttagelserna. Tabeller och beräkningar får därför stå oförändrade trots (ytterst) marginella fel.]


Exempel på Merkurius periodvisa, retrograda
rörelse genom zodiaktecknen (sett från jorden)

Jag tog på nytt fram de 187 Nobelpristagarna i fysik (alla t.o.m. 2009) för att med dem granska ett påstående i den indiska astrologin. Eller rättare, för att pröva om redan födelsedagen (utan exakt tid) ger utslag. Eftersom fysikpristagarna måste betraktas som representanter för höjden av mänsklig intellektuell kapacitet ville jag särskilt se om åtminstone rudimenten av den indiska astrologins Budhaditya yoga fanns på himlen mer än genomsnittligt då dessa individer föddes.

Budhaditya yoga är inte så märkvärdigt, i ordet känns sanskritnamnet på Merkurius igen (Budhi eller Buddhi) och Dithya är ett alternativnamn till Surya, dvs. Solen. Det handlar således bara om en konjunktion mellan Solen och Merkurius! Eller rättare "kombination" eftersom allt inom ett tecken anses förenat. Eftersom Merkurius som mest kan befinna sig på 28 graders avstånd från Solen, handlar det alltså bara om tre fall: Merkurius i tecknet före Solen, i samma tecken eller i tecknet efter!

Nu tycks ju denna kombination motsäga läran om Solen som bränner en planet som kommer för nära (14 grader i fallet Merkurius och 12 grader om den är retrograd). 

Som försvar mot väntad kritik påpekar författarna de Fouw/Svoboda att en bränd planet inte alls behöver bli skadad i dess interna verksamhet, men tillägger att båda smarta och stupida personer kan ses med Solen och Merkurius i samma tecken. Det finns därför ytterligare krav på en Budhaditya yoga:

1. Yogan skall vara kopplad till ascendenten eller femte intelligenshuset (jiva-atmans naturliga hus). Första huset är det bästa.

Dessutom:

2a. Om Solen eller Merkurius äger 1a eller 5e huset måste yogan befinna sig i ett av de goda husen (hörnhusen 1, 4, 7, 10 eller triangulära husen 1, 5 , 9; se även Planeters verksamma natur).

2b. Om inte 2a måste kombinationen äga rum i ascendenthuset eller i 7e (som aspekterar 1a), eller i 5e eller 11e (som aspekterar det 5e).

De Fouw/Svoboda understryker att båda planeterna måste vara starka och inte illa tilltygade på andra vis, samt att husen också måste vara välmående. Solen, Merkurius och Saturnus, om inte Saturnus är en verksam välgörare, skulle alltså förstöra denna intelligenshöjande yoga. Och även, tragiskt nog, undertecknads Sol i Vågen eftersom Solen faller i detta tecken. 

Det var när jag läste detta jag invände i protest och beslöt mig för att undersöka hur det stod till med Vågen och intelligensen hos de 187 Nobelpristagarna. Det är ju ett kuriöst faktum att till att börja med Alfred Nobel, uppfinnaren, enligt dessa högt ställda krav på en Budhaditya yoga, inte skulle kunna tillhöra de begåvade. Han föddes exakt likt undertecknad med Merkurius i Vågen där också den fallna Solen låg och en av illgärningsmännen - Mars! Varför jag sade "undersöka rudimenten" beror förstås på att denna yoga kräver kännedom om födelsetimma - och den är okänd för merparten av fysikerna och matematikerna.

Den brittiske astrologen Charles Carter noterade knapphändigt i sin introduktion till västastrologin, The Principles of Astrology (1925-1963), att han noterat förhöjd intelligens hos personer med Solen i närheten av Jupiter, Mars eller Uranus. Ibland verkar de västerländska förespråkarna för hinduisk astrologi vara alltför inskränkta vad gäller Mars, de ser den enbart som en bringare av extern olycka (t.ex. James Braha). Men den vitaliserar onekligen passionerna, och kan ge ett snabbt och stridbart intellekt! Jag skulle tro att exempelvis stridspiloter kan ha aspekter mellan Solen och Mars.

Nobel t.o.m. kände sig manad att uppfinna dynamiten för att uttrycka sin energiska konjunktion mellan Solen och en Mars i detriment! Och hans Merkurius verkar inte alls ha tagit skada fast den var bränd (11° från Solen). Nobels horoskop är dessutom intressant därför att Jupiter i Väduren "välsignar" eller maximerar det som händer i Vågen via en perfekt aspekt från 10° till Mars i tionde graden!

Jag saknar matematisk kompetens att beräkna frekvensen av en Sol och Merkurius i samma tecken - de Fouw/Svoboda höftar till med "en tredjedel av alla horoskop". Titta på bilden ovan av hur Merkurius ibland går sin egen lilla epicykel inom ramen för sitt varv runt zodiaken. Det krävs matematik av den högre skolan för att formalisera problemet. Jag genererade istället tusen slumpmässiga födelsedagar över en tidrymd på flera tusen år på random.org och granskade interaktionen mellan Sol och Merkurius.

Jag råkade därmed avslöja de Fouw/Svobodas simplistiska gissning att var tredje horoskop skulle ha en kombination av Solen och Merkurius. Så sade de uppenbarligen för att Merkurius bara har tre lägen, tecknet före eller, det efter, eller i det tecken där Solen befinner sig.

Men i verkligheten är det ännu fler horoskop som har den kombinationen, närmare bestämt ~48%. Jag gjorde först ett test med min gamla samling av 300 slumpdatum och där blev det ~49% men det större testet är förstås mer exakt. Nästan hälften av alla födslar har alltså Solen och Merkurius i samma tecken och därför är det ett helt värdelöst mått på intelligens. Extra kriterier, sådana som skissade i 2a och 2b, måste till.

Eller? Vad händer om man redan från början väljer ut de mest intelligenta, t.ex. Nobelpristagare, och ser hur deras himlar ser ut?

Till att börja med är det 5% fler av Nobelpristagarna som har Solen och Merkurius i samma tecken än kontrollgruppen. Nu är det bara 187 pristagare så det är svårt att säga om det här är en nyck som skulle räta ut sig om det funnits 1.000 stycken att tillgå... (Vi får vänta några hundra år till på fler pristagare!)

Det är i så fall en reservation som gäller flera test (inte alla) på den här bloggen: skeptikern är aldrig nöjd. Han vill se ett test till och sedan ett ytterligare. Allt för att slippa fatta beslut. Men som saker nu står verkar Sol och Merkurius i samma tecken marginellt favorisera skarp intelligens.

Som framgår av tabellerna nedan kan det dock vara en tillfällig avvikelse. För medan alla tolv tecken är representerade inom ramen för acceptabel slumpvariation (±50%) ses en "mikrovariation" mellan de sex första och de sex senare tecknen. Det är nästan 5% fler kombinationer i zodiakens andra hälft, vilket naturligtvis inte betyder något eftersom vi inte ställt någon fråga till kontrollgruppen.

Även bland Nobelpristagarna är det fler potentiellt smarta i zodiakens andra akt, och nu markant så. Hela 25% fler. Men skulle vi tillämpa ±50% regeln på den här obalansen är 25% likväl inom ramen för slumpvariation. Det går inte att utifrån detta påstå att de sex senare zodiaktecknen som grupp är intelligentare än de sex tidiga.

Övergår man istället att studera Nobelpristagarnas zodiaktecken ett och ett, blir det intressantare. Här hittar vi både över- och underrepresentationer som tycks vilja säga något.

Tecken
187 Nobelpristagare
i fysik/matematik
Tot

So+Me
%
av tot
16 6 37,5
16 7 43,8
21 7 33,3
14 6 42,9
15 10 66,6
15 8 53,3
18 11 61,1
16 10 62,5
8 5 62,5
15 9 60,0
16 8 50,0
17 12 70,6
Snitt
15,6 48% av tot:
<=3,7 e. >= 11,2
53,7
Sign.
rel. snitt
(±50%)
<=7,8 eller >=23,4


Ännu en gång dyker en axel upp i ett test, den mellan Tvillingarna och Skyttten. Det är som om Zodiaken själv ville viska: "Du har hittat något här, jag når inte riktigt upp till statistisk signifikans i ena änden, men att det är något på gång visar jag genom att det skiter sig på motsatt sida av zodiaken."

Det verkar som om Livet självt är dikotomt, och gillar att jobba i par. Intelligensens eget tecken Tvillingarna (härskare: Merkurius) når så när signifikans, och nästa Lufttecken Vågen följer efter som god tvåa. Så mycket för att Solens "fall" i Vågen skulle ge klena intellekt!

Men det högintressanta är förstås axeln mellan Merkurius (ena) härskarläge i Tvillingarna och Skytten, där Merkurius i västtraditionen anses skadad eller svag. Med bara åtta Nobelpristagare tycks Skytt-Merkurius helt enkelt inte den bäst lämpade för fysik och matematik.

Kolumnen för de som har Solen och Merkurius i samma tecken måste förklaras. Här använder jag de cirka 48% som förväntas ha planeterna ihop och beräknar den signifikanta avvikelsen som 187 x 0,4759. Dvs. förväntade 7,42 Sol/Mer-kombinationer och allt från och med ±50% intressant.

Här tappar Tvillingarna som tecken sin gynnsamhet. Solen och Merkurius tillsammans är ingen vinnande kombination här. Nu kommer istället Vågen verkligen till sin rätt och tvärt emot de Fouw/Svobodas förmaning att inte ge klartecken för intelligensominat Budhaditya yoga med mindre båda planeterna är starka är det den allra svagaste Solen i Vågen som visar en tydlig disposition att vinna Nobelpris för sin överlägset klara tanke. Med detta tycker jag not jag rentvått både mig själv och Alfred Nobel från ett mindre väl genomtänkt påstående i den indiska astrologin!

För all del, det saknas futtiga 0,13 Nobelpristagare för att uppnå signifikans enligt satt kriterium, men som nu tre separata studier av brottsdömda visat har två tecken envist fortsätta att ligga i topp, minimalt under det satta kriteriet. Detta var ett viktigt fynd eftersom samma tecken envist stannar kvar som främsta skurkar! Hade prisbucklan skiftat mellan hela olika tecken från gång till gång, då hade det bara handlat om slumpen. (Att erfara så entydiga signaler från Zodiaken - Den Levande - är som sagt inte möjligt när det gäller Nobelpristagarna.)

Men det verkligt häpnadsväckande med den här lilla studien är att det är just det tecken som enligt grundreglerna erbjuder sämsta arena för Merkurius som är överrepresenterad: Fiskarna, där Merkurius sägs lida sitt fall!

Har jag inte försvarat denna Merkurius gång på gång på bloggen? Jag minns särskilt att jag tillskrivit den en underfundig humor, och humor är resultatet av ett intellekt som kan spinna en fråga många varv fler än den genomsnittliga, båda som skapare av roligheter och för att uppfatta oavsiktligt roliga saker i tillvaron.

Albert Einstein hade Merkurius i Väduren enligt västzodiaken så där har ingen anat oråd, men jag var alltid förvånad över hans fallna Merkurius i Fiskarna enligt den sideriska zodiaken. Men det ser faktiskt ut som om det planetära härskarschemat är behäftat med ett fel här!

Studerar man det indiska vänskapsschemat, har Merkurius förstås en vän i Solen. Men inte heller med Fiskarnas härskare Jupiter har den något direkt problem. Merkurius sägs enligt detta schema ha ett neutralt mottagande i Jupiters båda hus.

Uppenbarligen är djupa tankar dolda här, för i det omvända förhållandet  tycker Merkurius inte alls om att vara värd för Jupiter! Jupiter har faktiskt en fiende i Merkurius. Det kanske bekräftar att den som är stor är snäll eller åtminstone fördragsam med de mindre. För av Jupiter och Merkurius är det ingen tvekan om att det är Jupiter som som ligger bortom Merkurius logiska briljans. Jupiter står för gudomligt medvetande, förmågan att förstå stora sammanhang i direkta intuitiva ingivelser.


Se även: Merkurius i hela sitt sammanhang.



Referens:

1.000 slumpgenererade datum (ingen signifikans alls):

Tecken
1000 slumpdatum

Tot
☉ ☿
So+Me
%
av tot
77 35 45,45
96 42 43,75
97 44 45,36
86 36 41,86
88 40 45,45
91 45 49,45
72 33 45,83
76 39 52,00
78 44 56,41
93 49 52,6
71 30 42,25
75 38 50,66
Snitt
83,33
47,59
Sign.
rel. snitt
(±50%)
<=42 e >=125


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar