Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 maj 2011

Tidningen Bright - när Satan maskerar sig till en ljusängel

[Inlägget dras troligen med fler språkliga slarvfel än de två, tre jag rättade då jag råkade titta till den en tid senare. Vissa dagar går det väldigt fort undan i skrivarverkstaden, andra dagar är språkkontrollen noggrann...]


 
Ett inlägg på Newsmill om religionens rätt att existera i skolan av redaktören för en nystartad tidning som ska granska vidskepelse och religion. Man kunde tro att Humanisternas senaste blaska gått så dåligt att den ännu en gång gått under jorden och återuppstått under nytt namn. 

Hur det än är med den saken har tidningens titel en orkeslös anglicism - utgivarna har inte orkat tänka ut något eget utan snor ordet Bright som i England är en liten klubb för självbelåtna ateister som fått för sig att de på något sätt skulle vara mer intelligenta än övriga mänskligheten. Det räcker med att nämna biologen Richard Dawkins som en medlem av engelska "Brights" för att man ska förstå det intellektuella haveriet. 

Hans antireligiösa böcker är nu så sönderkritiserade att han borde ha önskat att han inte gav sig in på ett område han inte behärskade. Men som bloggen börjat skönja, tycks förmågan till både lögn och självbedrägeri vara påfallande bland åtminstone svenska skeptiker, och Dawkins har också en släng av Vatten och Luftelementen i osynk. 

Han låtsas förmodligen inför sig själv som om hans dumprat fortfarande har högsta valens. Jag rekommenderar bl.a. den här boken för avprogrammering om någon råkat läsa Dawkins okunniga böcker. Även den av en engelsman, en av landets bästa matematiker och garanterat en "bright", om han nu inte fnyst åt hela konceptet.

*****
 

Tidningsredaktören Camilla Grepes horoskop indikerar redan vid första påseendet att hon åtminstone är en kvicktänkt individ - här ses storkorset i just ljushuvudets kvalitet, Sattva guna. Men bloggen har redan tidigare konstaterat att man inte naivt eller bokstavligt kan likställa den sattviska kvaliteten med moralisk godhet eller extraordinär insikt eller ens en människa som tar parti för det goda. 

Att t.ex. hitta det intensiva sattviska storkorset hos den rasistiska populistpolitikern Geerd Wilders tar genast alla missriktade tendenser till fundamentalism ur astrologen. Det här systemet är lurigt, och det som ser gott ut behöver inte alls vara det!

Allmänt kan sägas att Sattva - i vilken historisk kontext den än finner sig - är en upplösande och desintegrerande faktor. Den söker göra sig kvitt rigiditeten hos Tamas guna. Vissa traditioner är värda att upplösas för att de bottnar i felaktiga antaganden om världens beskaffenhet, som t.ex. 1900-talets stora kvantfysiker inifrån fysiken själv (paradoxalt nog) avslöjat att den materialistiska världsbilden är felaktig. 

Den insikten har inte mottagits väl, eftersom både de stora Nobelprisbelönta tankarna själva och många andra har noterat att fysiken numera pekar mot sådana antaganden om verklighetens natur som man tidigare hittat bland de stora tänkarna inom religionerna. 

Det vill alltså synas som om Grepes tidningsprojekt redan från början hamnat lite snett och stick i stäv med den större rörelsens riktning, som - vilken även dem som granskar folks beteendemönster noterat - pekar mot religionernas storskaliga återkomst. 

Grepes storkors i Sattva guna tycks ha satsat på den förlorande hästen, och hennes "ljus" är det falska ljus som den religiösa utsagan brukar tillskriva Djävulen när han kommer och låtsas representera ljus och upplysning.

Samtidigt finns stor intellektuell kapacitet i horoskopet, om än inte intelligens enligt den klassiska definitionen.

Vi har t.ex. sinnelaget i Vattumannen (Luft), disponerad från den restriktiva och konceptskapande Saturnus i Skytten (Eld). Eftersom Månen passerar ett dogmatiskt tecken (Vattumannen tillhör Tamas guna som i koppling med Luftelementet är något av en tankepolis (se ateisten Christer Sturmarks Saturnus hemma i Vattumannen men extremt infekterad av irrationella underströmmar i det omedvetna - ingen Bright-varning där inte), befinner sig den ständigt variabla sinnelagsplaneten på fientlig mark. 

Månens natur är nämligen att reflektera, processa och assimilera - inte att stå och mässa stereotypa klichéer från det ateistiska prästskapet, vilket uppenbarligen är vad Grepe känner sig kallad till. Låt oss spåra turerna i horoskopet som föranleder mig att frånkänna henne en egen röst.

Saturnus är en planet som i det universalistiska Eldtecknet Skytten kan tänkas intressera sig för de platonska formernas ontologiska status eller åtminstone språkets denoterande företeelser i en fenomenvärld (Eld motsvarar här det grekiska begreppet phanein, att visa sig - jfr hur Gud meddelar Moses sin existens genom ett buskage i eld, "Jag är på det att jag är" - existensen, varandet konfirmerar sitt varande).

Vi måste här ta Chandra lagna-horoskopet på största allvar för det är allt vi har att resonera utifrån, medvetna att vi sysslar med teckentydning i just detta fall och inte gör några utfästelser om alla människor som föddes samma dygn och som därmed skulle ha ett identiskt horoskop. Att ersätta den riktiga ascendenten med Månens position är som sagt ett sätt att komma lite närmare än bara genom soltecknet som är detsamma under 30 dagar.

Grepes sinnelag svarar alltså positivt på själva idén om att konceptualisera fenomenvärlden. Det är detta vi ser av ett sinne i mentaliserande Luft men disponerat från formgivaren Saturnus i det visuella Eldelementet. Som saker står i månhoroskopet befinner sig t.o.m. Saturnus i 11e ideal- och föreningshuset, vilket återknyter till samma tanke som hos Vattumannen. Här har vi klubben för inbördes beundran: alla som känner att de har en klar och tydlig kontakt med fenomenvärlden och vilka språkliga kategorier man kan kläda dess innehåll i.

*****

Så långt allt väl. Men den här självnämnda klicken av smakråd i frågan om att sätta namn på fenomenen, klä det vi ser i en diskurs är inte det viktigaste budet. Ascendenthärskaren Saturnus i 11e huset är i termer av världslig styrka klart distanserad av den sataniska axeln som fullständigt dominerar horoskopet. 

Inte heller den i sig utmärkta Solen, "upphöjd" i Väduren, har ett lika stort inflytande, rent världsligt, som Djävulens grepp om det här livsödet. Det är därför jag kallar horoskopet en satan maskerad till en ljusängel. Storkorset i Sattva har annekterats av Mörkret, av Tamas guna.

Vi kan alltså ta ett steg till och fråga vad slags fenomenvärld Grepe bekänner sig till, vad är det organisatören och systematiseraren Saturnus är intresserad av för slags fenomen? Jupiter själv utgör ena halvan av den materialistiska fixeringens satansaxel och står i instinktens och driftlivets Skorpionen, i en tygellös och uppmuntrande opposition till den rena fysikalismens filosofi, tecknad av Venus i härskarläge i Oxen. 

Den här ryggradslösa och efterlåtna lergegge-oppositionen tecknar således en total och okritisk identifikation med det materiella substratet som de stora kvantfysikerna redan visat är en chimär, just bara ett fenomen. Detta hade redan för 2.300 år sedan den genomreligiösa filosofen och mystikern Platon sett igenom. Han kallade, kanske under påverkan från den indiska filosofin, fenomenvärlden en förbiflytande dröm, ett ständigt pågående tillblivande som dock aldrig resulterade i något verkligt vara. 

Jupiter i tionde har inte goda omen med sig för en Vattumanascendent, här är regeln från sidan om Planeternas hemmatecken (m.m):
[Den tillfälliga] Härskaren över ett angulärt hus (kendra, 1, 4, 7, 10) är en verksam illgärningsman om den är naturligt god och verksamt neutral om den är en naturlig illgärningsman!

Grepe visar sig alltså tillhör den typ av "ljushuvuden" som sänkt takhöjden så lågt att de inte bara glömt att västerlandet redan löst alla intellektuella problem utan också är så fast i en obsolet syn på verkligheten att de inte lyssnar till de nya tankar om religionernas plausiblitet som stora Nobelpristagare som dansken Niels Bohr eller tysken Werner von Heisenberg gav uttryck åt, till den akterseglade naturalisten (ateisten) Albert Einsteins förtrytsamhet.

(Ja, det var inte att kvantfysiken öppnade för paralleller med den österländska mystikens utsagor om verkligheten som retade Einstein, utan att de nya fynden omintetgjorde hans relativitetsteori.)

Att Grepe valt att vända ryggen till vetenskapsfilosofin och anammat en typiskt svensk simpel realism, gör henne, som sagt, inte alls korkad. Horoskopet är ett av de slugaste jag sett, fast på ett begränsat och till syvende och sist kontraproduktivt sätt. 

I Chandra lagna-horoskopet ges den materialistiska axel som bara tillerkänner sublunära betraktelsesätt högsta auktoritet genom Jupiter i tionde huset. Jupiter tar här färg av smutsen, av Jorden, och som filosofiplanet presenterar den sig som överhetens (10e huset) officiella materialistiska, men kanske främst biologistiska modell. Jag tror Jupiter i Vatten i tionde gör att Grepe är bäst bevandrad i just biologi och totalt väck i alla de frågor jag här har gläntat på. Men notera att hennes biologistiska filosofi (Jupiter i Skorpionen som en ond kraft i tionde) inte är nöjd med att finna glädje i de biologiska studierna. Hon vill använda sin lilla nisch till att förneka andra kunskapsvägar! 

Detta är då Satan själv, Negationskraften, Åklagaren - den ontologiska Ondskan som de flesta inte tror existerar. Den kan smyga in genom de mest oväntade planeter, som här genom Jupiter - religionens planet! Det är därför Grepe inte har en sund inställning till religionerna samtidigt som hon inte vet att hon använder sin egen kunskap på ett demoniserande sätt. Håll den här tanken i minne, för bloggaren har samma Jupiter också som verksam illgärningsman!

Det var helt oavsiktligt att göra två inlägg på raden om en Vattumanascendent! Viktiga observationer om den religionshatiska Skolinspektion - ett verk från Helvetet, upprepas här för tidningen Brights redaktör. Inte bara är Jupiter en källa till ondska utan till och med psyket självt - Månen - som i ett Chandra lagna-horoskop motsvarar individens jag-horisont - detta psyke förklaras vara en källa till distorsion! Således säger även tolkningsparametern "planetens verksamma natur" att vi har att göra med en falsk filosofi, ett grumlat perspektiv som beror på Syndafallet (Månen markerar Fallet från andlig medvetenhet ner i simpel sinneserfarenhet).

Och ska vi titta noga på Jupiter i Skorpionen - tronande i det maktfullkomliga tionde huset, är filosofin också störd på mer än ett sätt. Den är inte bara en Skorpion/Ox-tyngd filosofi (enbart materiella bevekelsegrunder) utan också behäftad med dissociationens förmåga att skapa falska scenarier. Denna Vatten-Jupiters disponent är Mars i Luft! Och den på så vis störda Mars är sedan den som disponerar över den upphöjda Solen i Väduren!

Hur mycket är det nu kvar av det inledningsvis så "brighta" horoskopet? 


*****


(Långt) efterord. 

Det här var ett "sensitivt" horoskop att fundera över eftersom jag efter 25 år med västzodiaken bara börjat skrapa på de extrema resonemang indierna anlägger på ett horoskop. Det formligen stinker extrem intelligens av det indiska systemet, men också här och var den unkna doften av oreflekterade och kanske t.o.m. korrupta traditioner (tankar som memorerats och traderats utan att någon sökt utröna sanningsvärdet). 

Med största försiktighet försökte t.ex. det västerländska radarparet de Fouw och Svoboda i sin bok "Light on Relationships" föreslå för det indiska samfundet av astrologer att Venus med fördel kunde introduceras i de indiska systemen för partnerutvärdering! Fatta, kärleksgudinnan används inte ens som en variabel i Indien. 

Detta säger något om den kulturens patriarkala strukturer, och jag har i flera inlägg föreslagit att den indiska traditionens tummen upp för aspekter mellan Saturnus och Venus (planetära vänner hos indierna) kanske inte är odelat positiv. 

Samtidigt är det svårt att förneka den glasklara logiken i de indiska resonemangen: Saturnus, trohetens planet, är urstark i sjunde partnerskapshuset medan flörtiga Venus, naturligt kopplad till sjunde huset genom Vågen anses illa placerad där. Ja, vem vill ha frestare eller fresterskor i sjunde huset. De skadar familjens/äktenskapets sammanhållning!

Varför den här ateistiska Grepes horoskop var svårt var pga vårt delade födelseår, och även jag har de två stora "ödespenslarna" Saturnus i Skytten och Jupiter i Skorpionen. Även i mitt horoskop förvandlar Tvillingascendentens karaktär Jupiter till en verksam illgärningsman!

Och även jag - och detta är det viktiga - har en gång varit närmast hatisk mot religion (om än inte filosofi, som jag upptäckte sent i livet). Det var den vanliga historien, tvingad av föräldrarna till kyrkans söndagsskola av ren och skär tradition fastän det inte i den sekulära hemmiljön fanns ett spår av beteende som rimmade med vad som lärdes ut. 

*****

Först vid 18 började jag meditera, helt utan några religiösa tankar, och upplevde efter mycket kort tid ett så kallat kundalini-uppvaknande där jag såg min egen gyllene gloria runt huvudet - en slags aura som likt en fontän sprutade upp ur ryggraden som i sig lyste för fullt, rött vid bäckenet och sedan blått i hjärttrakten. 

Allt detta var en helt intern synupplevelse, kroppens inre dimensioner var som en objektiv värld visavi det observerande medvetandet som kunde röra sig i förhållande till olika nivåer av detta skeende. Jag såg människan ur ett annat perspektiv som en levande energivarelse. Det kanske är detta (jag vet inte säkert) som avses med det indiska begreppet jiva-atman - den levande själen. Lyssna: Di Leva, Di Jiva - våra ord kommer österifrån, indoeuropeiska språkfamiljen...

Från illuminationsdagen visste jag att ateismen var en psykisk förorening och aldrig kan användas i samma andetag som ordet "bright". En ateist är per definition inte intelligent. Det var upplevt var något helt annat än det sövande mässandet i kyrkan. Med egen upplevelse av religionernas mystiska kärna, var det emellertid inte svårt att se att de kristna texterna innehåller tydliga spår av den mystiska lägre eller högre nivån. Jesus tal om en kroppens inre lampa är t.ex. närmast övertydligt efter att själv ha upplevt Ljuset bryta in som en övernaturlig störtflod. 

Med årens gång har den här upplevelsen - som kom några få gånger under meditation - bleknat bort. Jag fick inget "kosmiskt medvetande"... Jag vet inte vad som skulle ha hänt om jag fortsatt disciplinerat med en daglig meditationstimma. Eftersom effekterna kom bara veckor efter jag börjat drar jag slutsatsen att jag måste ha sysslat med det här i ett tidigare liv och undertecknats horoskop, också det med storkorset i Sattva har förvisso en intressant förbindelse mellan tredje Merkuriushuset och femte hjärtats hus. Jag förstod det inte vid tiden (använde inte ens "rätt" astrologiskt system för att kunna förstå), men nu ser jag de planetära indikationerna också som ett andligt budskap. Men under många år var femte huset likväl bara ett tydligt nöjeshus i mitt liv...

Vad jag antyder här är alltså att min egen Sol i 5e huset (eventuellt kan man även beakta dess ömsesidiga reception med sin disponent Venus i tredje) har tagit över där Jupiter inte riktigt gjorde jobbet. Solen i femte är så att säga ett ganska "rent" budskap, även om Solens fall i Vågen sinkade husets uppvaknande till sina bättre uttryck. 

Samtidigt är mitt nionde religions- och filosofihus härskare Saturnus, inte längre ond utan verksamt neutral enligt det indiska schemat. Varför den inte kan bli en verksam välgörare för Tvillingascendenter beror på att den också tillfälligen härskar över det onda åttonde huset. 

*****

Saturnus i just Skyttens Eld är inte en helt dum placering, och som jag förmodar gäller för ateistredaktören brinner jag för att "formalisera" (Saturnus) fenomenvärlden (Eld, skenets värld).

(Saturnus är fallen i Väduren, illa placerad i Lejonet vars disponent då blir dess ömsesidiga fiende Solen, men fungerar bättre i Skytten vars härskare Jupiter den har ett moget och neutralt förhållande till.)

Eldelementet står i sina riktigt gudabenådade stunder inte bara för fenomen alstrade av en förmodad materiell värld utan även för inblick i andliga realiteter. Där går jag och ateistredaktören skilda vägar, främst på grund av den sataniska axeln som gyttrar igen hennes fysiska system. Den som göder sin kropp tappar förmågan till andlig klarsyn. 

Hennes Vädurs-Sol disponerad av Mars i skeptiska Tvillingarna, har det för övrigt inte i sig att ställa de stora frågorna. Inte att inte kombinationen kan ("brighta" Benedikt XVI har den!) men de kringliggande faktorerna leder denna Sol på avvägar.

*****

Påven är faktiskt ett delikat exempel, för även han har Vattumanascendent vilket gör Jupiter till en verksam illgärningsman, och han har religionsplaneten stigande i öster, i första huset! Gör det honom då till en "Antikrist"? Nej.

Påven har å andra sidan både Saturnus och Venus som verksamma välgörare och det är enormt viktigt då Saturnus för världslig makt befinner sig i tionde makthuset - en god, konservativ men ansvarstagande makthavare! 

Och Saturnus och Venus, goda vänner, knyter ihop tionde huset för position och nionde huset för filosofi och religion eftersom Venus tillfälligen härskar över nionde! Makt å religionens vägnar. Fantastiska omen för en verkligt nobel människa i betydelsefull position! 

Likväl kan ingen ha missat att ämnet religion varit en källa till ont i påvens liv, och med Jupiter i första huset måste han ha känt av pedofilskandalen hårt och personligt.

Inga av påvens klara tecken syns i ateistredaktörens horoskop. Venus är visserligen också här både naturligt och verksamt god och ger en indikation om niondehusets typ av religion eller filosofi. Den är - som vi redan sett - helt identifierad med det fysiska via sitt härskarläge i Oxen: "Min religion är det materiella." Och eftersom sedan Jupiter - här i ond skepnad - opponerar Venus i den självefterlåtna och geggiga Jord/Vatten-blandningen, blir kvinnans filosofiska tankehöjd generande och simplistisk.

Jag kan ha missat viktiga aspekter i den här tolkningen, men bloggen är ändå långt från allmänningen! Men minns att läsarna besparas det närmast oöverskådliga systemet med yogas - särskilda kombinationer som registrerats i den indiska traditionen. Dessa kan bestå av fem villkor som samtidigt måste vara uppfyllda, och eftersom det finns hundratals av dem är det knappt möjligt för en människa ha så många variabler i huvudet samtidigt.


PS: Hela detta långa inlägg skrevs innan jag läst Grepe på Newsmill. Nu har jag börjat göra det. Herregud, kvinnan är ju helt korkad! Jag ångrar att jag lade ner så mycket möda på inlägget, men jag ville se hur pass smart horoskopet varkade vara....

Läs och hör den gyttjiga tonen i det hon säger - insinuationer om skälet till att folk uttalar sig för en traditionalistisk skolavslutning är rasism eller islamofobi! Kvinnan är ju bara förrtyckt. Hade jag läst artikeln först hade det troligen färgat mina intryck av horoskopet extremt negativt! Fascinerande att gå tillbaka i texten och se var varningsklockarna ändå klämtade.

4 kommentarer:

 1. Du var mig en lustig tomte.

  SvaraRadera
 2. openid fungerar inte15 juni 2011 01:03

  Så mycket rappakalja har inte jag sett på länge

  SvaraRadera
 3. självinsikt saknas totalt en värre livslögnare får man leta efter
  /Lena

  SvaraRadera
 4. Sam Sundberg på SvD Kultur, har kommenterat din blogg; "Dags att se upp för astrologerna":

  http://www.svd.se/kultur/dags-att-se-upp-for-astrologerna_3076727.svd

  Camilla Grepe har kommenterat detta blogginlägg:

  http://camillagrepe.blogspot.com/2011/06/sideriska-siktet-har-stallt-mitt.html

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.