Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 mars 2010

Astrologin & verifierbarheten

Jag gick igenom 288 skådespelare med födelsetid och testade deras Sol och Måne (Ljusen) i de 12 husen (livsområdena).

Såväl Sol som Måne, tagna var och en för sig, har en helt slumpmässig fördelning på de tolv husen. Inget enskilt hus i kombination med antingen Sol eller Måna indikerar skådespelaryrket.

Kräftans tecken, som steg påfallande ofta i öster (hus 1) i horoskopen för skådespelare skiljer sig alltså från sin härskare Månen.

Efter det fyndet är det kanske lite överraskade att inte finna någon antydan att vare sig Måne (fantasi) eller Sol (expressivt utagerande) är för handen för dessa yrkesmänniskor som använder sin egen kropp (hus 1) som instrument!

Skiljer sig Kräftans "skyddade verkstad" och "djupa inre" på något sätt från Månen i 1a, eller varför inte i dess naturliga hemmaläge i 4e? Ännu en påminnelse att inte urskillningslöst flytta över innebörder mellan tecknen och deras planetära härskare eller vice versa.

*****

På kanhända lite dunkel teoretisk grund provade jag också att se om kombinationen Sol och Måne båda i angulära, åtföljande (fixerade) eller kadenta hus (västastrologin), skulle ge någon tydlig topp.

Idén var att angulära (hörn-) hus gynnar "objektiv manifestation", vilket skulle knyta an positivt till Ljusens grundläggande innebörder av inre fantasi och utagerande i världen.

Så var inte fallet Sol/Måne delade sig tre perfekt lika stora grupper över de tre typerna av hus. Här är det intressant att påminna sig att den indiska astrologin har en helt annan och betydligt mer komplex syn på de 12 husen. För att inte tala om att trenden i väst just nu är att söka sig åter till den riktigt gamla hellenistiska astrologin från vår tideräknings början. Och på den tiden var husen rejält annorlunda jämfört med vår tids astrologi.

Kanske är det som en del säger, västastrologin av idag är fullständigt körd i botten, inte bara har den drivit snett med den felaktiga tropiska zodiaken, inte ens dess 12 hus fungerar längre! Men det är att vara väl hård. Indisk astrologi påminner i sina yogas (kombinationer av flera planeter och hus) om att "bara" femte huset för "kreativitet och nöje" i sig säger föga.  Saturnus i femte skulle kunna antyda en hämmad kreativitet men en desto större kärlek för att montera foton i fotoalbumet, men detta skulle inte vara sista ordet förrän man inspekterat alla faktorer på himlen.

"Gestalterna" tar alltså form först när man kombinerar flera faktorer, ungefär som jag mjukstartade bloggen med flera enkla "syndrom". Väduren/Stenbocken, "egenmäktighet", fick snart sitt perfekta ansikte i Anna Anka som en bättre version av t.ex. den surmulne och arrogante Christian Bale.

Likväl kretsar allt i Anna Ankas värld om Anna Anka på ett hackordningsaktigt sätt. Hon började genast positioner sig själv i relation till de övriga två Hollywood-fruarna. En enkel Vädur hade bara varit "ego", men när Stenbocken introduceras, blir individen plötsligt intresserad av sin egen position RELATIVT andra på stengetens strebrande världsberg!

Angående de 288 skådisarna borde frågan kanske först ha ställts: Har skådespelarkonsten något eget "hus"? Eller är detta gestaltningens yrke en kombination av flera hus? Minnet från den extrema 12e husmänniskan Gene Hackman (förträfflig och mångsidig skådespelare) borde ha varnat för att testets upplägg kanske var felaktigt och alltför enkelt formulerat!

*****


Och så...napp!

Jag bytte spår helt och valde att betrakta skådespelaryrket som en legitim plats att leva ut starka känslor som ibland svårligen skulle ha någon plats i "vanliga livet". Kräftan som skyddad verkstad igen, så att säga, fast nu med fokus på en affekterad Sol (utagerande).

Jag testade den överladdade kombinationen av Solen, Mars och Venus på skådespelargruppen och sedan på kontrollgruppen. Mars och Venus i samma tecken ger som bekant förhöjd libido och när vi blandar in Solen uppstår egenheten att libido dels höjs ännu mer (synergi mellan eldplaneterna Solen och Mars) men också det potentiella problemet att Venus hamnar med Solen, och dessa betraktar varandra som fiender! I Solens värld finns bara Solen och "äkta partnern" Vågen som alltid vädjar om kooperation är en barlast för en självgående Sol.

Venus finner å sin sida Solen oönskad, just för den bossar där Venus representerar tvåsamhetens princip. En annan sida av saken är att män med Venus med Solen ofta blir effeminerade. Inte sällan finns smått narcissistiska drag redan i denna kombination eftersom Solen och Venus kan läsas som "självkärlek" så att den viktigaste partnern är en själv.

Metafysiskt är detta korrekt, andevarelserna vi är saknar kön, de är kompletta eller androgyna. Kanhända ligger denna insikt bakom det indiska schemat där Venus anses vara Solens - andesjälens - fiende. Venus blotta natur implicerar att syndfallet ner i könens tudelning redan ägt rumt och där Venus är attraktionen som söker förena dem, åtminstone så länge kärleksakten varar.

Här är grundidén till det nya skådespelartestet: Solen (aktiv manifestation) är ett givet. Addera nu "libido"-faktorn (Mars och Venus) till Solen - den senare har ju också att göra med att gestalta identitet, och jag vill frankt påstå att detta är vad hela skådespelaryrket handlar om: individer som söker och finner och fördjupar sig i sin egen identitet via de roller de väljer/tilldelas.

Här synes alltså vara en fruktbar, tvådelad definition på skådespeleri.

*****

Venus bana runt Solen gör att den aldrig är mer än 48° från Solen i zodiaken, dvs vi har bara fem zodiaktecken att välja på för Venus (i dess relation till Solen). Oddsen är alltså 1/5.

Mars i omloppsbana utanför Jorden kan därför befinna sig i vilket zodiaktecken som helst i förhållande till Solen, dvs oddsen är 1/12.

Eftersom skådespelarna är 288 medan den stående kontrollgruppen är 300 får vi göra två separata beräkningar.

Oddsen 1/5 och 1/12 multiplicerade ger 1/60. 300 slumpdatum delat med 60 ger 5 horoskop. Detta är alltså antalet horoskop vid ren slump.

Samma procedur med de 288 skådespelarna ger 4,8 horoskop när bara slumpen råder.

Avvikelser ±50% relativt slumpen är intressanta. För slumpdatumen skulle det vara intressant att hitta 2,5 eller färre horoskop eller 7,5 eller fler horoskop med Solen, Venus och Mars i samma tecken.

För skådisarna gäller 2,4 eller färre eller 7,2 eller fler horoskop.

Det verkliga utfallet blev 6 horoskop i kontrollgruppen och 9 horoskop i skådespelargruppen. "Gemene man" är inte predisponerad för detta hypotetiska "utlevelseyrke" som vi definierat det för ögonblicket. De 9 funna skådishoroskopen var emellertid ett statistiskt intressant resultat! Det finns signifikant fler hetlevrade typer inom skådespeleriet än i en snittbefolkning!

Bara om ni undrar varför de här människorna håller sig för sig själva och super på sina egna krogar... De är lite av känslojunkies, de kanske varit med om något traumatiskt i ett tidigare liv (för att de skulle födas under extra intensiva stjärnor). Därmed behöver de "särbehandling" eller söker till sig ställen där det bjuds tillfälle att arbeta med starkare känslor.

Och vad är scenkonst om inte att förstärka känslor så att de syns även på bakersta bänkraden? Skådespelaren får sitt och publiken (nästan garanterat utan "extra libido" i sina egna horoskop) kan konsumera det energiöverskott skådespelaren läcker.

Allt stämmer, och astrologin har fått en liten men dock verifikation att testas och testas om igen ... till den dagen man ser hur fånig den empiriska vetenskapens kontrolldille är, att också detta är bara en myt, en slags mental fixering, ett sätt att vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar