Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 januari 2012

Närstudie: 24 mördare med Månen i Skorpionen

I testet av 161 horoskop för morddömda var det 24 fall som gjorde den fallna Månen i dödens tecken Skorpionen överrepresenterad. Av dessa fanns primärt ett osäkerhetsmoment: dråparen Tjostolv Moland hade en Måne som nio timmar in på dygnet lämnade Skorpionen. Men då statistisk signifikans var nådd redan vid 20 Skorpionmånar var resultatet ändå säkert.

I en enkel uppföljning vill jag nu se hur den "fallna" Månen hos dessa interagerar med disponenten Mars. Indisk astrologi har ju kallat "planeten bakom planeten" för dess själ. Ett annat synsätt är att betrakta Månen i Skorpionen som den givna eller aktualiserade karaktären hos psyket.

Den bakomliggande "själen" eller disponenten anger en potential - som i det klassiska exemplet där metallen brons (en aktualitet) bär en staty inom sig som potential. (Bronsen var förstås också en potentiell verklighet för vad som nu som föregick den.)

 Tecken
24 disp.
till Skorp-Måne
antal
3
5
1
4
2
3
1
3

0
0
1
1
Snitt
2
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=1
eller
>=3


Nu är 24 placeringar alltför få för en robust studie, vilket direkt framgår av att så många disponentplaceringar nådde statistisk signifikans. Men det är värt att notera vilka som genast drog i från övriga fältet: den omvittnat brutala Mars i Oxen och en Mars i Kräftan som tidigare figurerat starkt i homosexuella horoskop. Och det är förstås väl känt att homosexualiteten är överrepresenterad bland mördare.

De två saknade Marsplaceringarna i Skytten och Stenbocken påminner om att tecknen båda har hedervärda berättelser knutna till sig, och att redan detta faktum berättar varför de inte finns som dolda disponenter bakom det fallna psyket i Skorpionen när det går hela vägen till den skorpioniska ytterligheten mord. Hade vi haft hundratals mördande Mån-Skorpioner till hands, hade säkerligen några placeringar droppat in även här, men vågar man gissa att Skytt och Stenbock fortsatt vara underrepresenterade?

Buntar man ihop de här 24 Mars på de fyra elementen får vi denna illustrativa skillnad mellan den "varma" supralunära sfären och den fallna och "kalla" sublunära:

Element Tecken Antal
Polar-
itet
Eld ♈♌
4 7
Luft ♊♎♒ 3
Vatten ♋♏♓  7 15
Jord ♉♍♑ 8


Vad vi här gör är att på ett "fraktalt" sätt skåda in i ett nytt men ändå repetitivt mikrokosmos som gömmer sig inom den givna tanken att Månen är fallen i Skorpionen, så att den "mörka" (Tamas) Mars styr sinnelaget.

Vad naturligare än att då finna en tydlig markering av den "goda" supralunära sfären (det eviga och gudomliga livet utanför den korrupta sublunära värld där mänskligheten snubblar omkring)? Disponenten Mars i det typiska mördarsinnet berättar således att den - mördaren - bekänner sig till den negativa världen, som i annat språkbruk också kallats en värld i händerna på Djävulen.

Det var nog få som trodde de antika myterna var annat än just fantasier och sagor. Så hur kan det då komma sig att systematiska studier av mänsklighetens lågvattenmärken öppnar upp och bekräftar dessa urgamla berättelser?

Jag har inget svar, men blir allt häpnare att så logiska responser kommer från en enligt nutidens mått mätt helt felaktig världsbild som anser att jorden ligger som ett genomnegativt centrum, och där själens syndafallet äntligen upphör efter deliriet i Vattenelementet, en värld från vilken människosjälen åter kan börja klättar uppåt och förvärva kvaliteter som symboliskt associeras med Luft och Eld.

Vad denna ministudie inte styrkte var tanken, som jag ibland ventilerat, att "dissociationen" eller slirandet mellan Vatten och Luft som värst resulterar i "urskillningslösa" massmördare. Det var den brittiske astrologen Charles Carter som teoretiserade om detta för horoskop där Skorpion och Vattuman är samtidigt aktiva, och således egentligen en helt annan utsaga än den här granskningen av en Mån-Skorpion och dess underliggande disponent. Enstaka fall, som t.ex. bin Ladin, har visserligen visat hur urspårad den gruppsociala Vattumannen kan bli när dess fundament Saturnus ligger i avvisande Skorpionen. Det är en kombination som inte ger någon astroLogik - ekvationen går inte ihop.

Men som synes här är Mars i Luft (tankemönster) som bas för (eller frukten av?) "snea" skorpionkänslor inte alls lika frekvent vid mord som en Mars "skadad" i Oxen och i attack mot sitt eget hemmatecken (och den gästande Månen).

Detta hade jag ingen aning om när jag på eget bevåg döpte den här axeln till "den sataniska" för snart tre år sedan. Det gjorde jag på basis av en gammal tradition som ansåg att 2a och 8e båda var förknippade med döden och genom en ren slutledning: orala Oxen och anala Skorpionen står för ren och skär kroppskonsumtion - exakt vad Djävulen söker lura i människan att livet handlar om. Äta och fortplanta sig: du är bara en biologisk dagslända.

Samma lögn använder Svenskt Näringsliv och hela det marknadskapitalistiska samhället och att konsumismen blivit sinnessjuk de senaste årtiondena omvittnar att den ständigt lika självdestruktiva Satan håller på att begå självmord med delar av mänskligheten. Det pågår just nu en fördold slutbedömning av själarna på jorden, vilka som ska skickas ner ett pinnhål och vilka som ser igenom. Tyvärr är alla högersympatisörer på väg ned. Människor med miljöhänsyn och den radikalism som måste följa av sådana står någonstans mellan himmel och helvete. Många är dagligen mördare fast de tror de lever högst anständiga "västerländska" liv.

******De 24 Mån-Skorpionerna:


John Wilkes Booth;10.5.1838
Reinhard Heydrich;7.3.1904
Edward Gein;27.8.1906
Søren Kam;2.11.1921
John E. du Pont;22.11.1938
Phil Spector;26.12.1940
Michel Fourniret;4.4.1942
Myra Hindley;23.7.1942
Ted Bundy;24.11.1946
Issei Sagawa;11.6.1949
Kenneth Bianchi;22.5.1951
Luis Alfredo Garavito;25.1.1957
John Evander Couey;19.9.1958
Richard Lee McNair;9.12.1958
Adolfo De Jesus Constanzo;1.11.1962
Juha Valjakkala;13.6.1965
Anders Eklund;6.8.1965
Gerlandino Messina;22.7.1972
Raoul Moat;1.1.1973
David Jassy;11.4.1974
Steven Hill;26.4.1978
Tjostolv Moland;28.2.1981
Ephrem Yohannes;19.12.1987
Robin Schüttman;8.3.1991Inga kommentarer:

Skicka en kommentar