Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 25 december 2010

Brottsdömda och Lagen (Jupiter)


Avsevärd frestelse i Vågens tecken
(Titianus "Venus från Urbino", 1538)

Det var länge sedan jag tänkte ut någon fråga att ställa mina 4.500 sparade horoskop. Materialet är begränsat, men givet att jag har samlat ihop 200 brottsdömda förvånades jag att inte redan ha prövat de tolv tecknen i fråga om Jupiter, Lagens planet.

Sagt och gjort. Är det något tecken som har större problem med Lagen närvarande i tecknet än andra? Minns också att Jupiter även betecknar framgång och tursamhet - fast man naturligtvis kan fresta sin lycka!

Jupiter/
Lagen i:
200 brottsdömda
antal procent
10 5
18 9
18 9
23 11,5
16 8
18 9
28 14
19 9,5

18 9

6 3
13 6,5
13 6,5
Snitt 16,66 8,33
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=8,33
eller
>=25
<=4,2
eller
>=12,5


Två avvikelser hittades och båda i tecken av den lidelsefulla kvaliteten Rajas.

Vad säga om detta? Att Vågen, den venusianska, komfortsökande, blir så sugen på "framgång" eller "lätta pengar" att den hamnar i rätten och döms signifikant ofta?

Mina tankar går direkt till frågan om Oksana Grigorieva - Med Gibsons ex - var en lycksökerska. Frågan ställdes redan då endast året (1970) var känt och besvarades jakande efter att födelsedagen blivit känd.
Omvänt är Stenbocken ett tecken som distinkt undviker att hamna i klammeri med rättvisan!

Minns något resultatet från genomgången av Solen i de tolv tecknen? Också Solen i Stenbocken var ett ärligt tecken!

Men vad säga om den tydligt brottsbelastade Jupiter-i-Vågen? 

Vågen har kallats ett lättjefullt tecken, och Solen hålls för att vara "fallen" här. Möjligen vet Vågar med sig att de saknar t.ex. Vädurens krigiska ettrighet och jobbar mer mentalt istället för fysiskt. (Min mor sade alltid, "Det man inte har i huvudet får man ha i benen.") Minns bloggens fynd av flera fall av hjärtsvikt med eller utan dödlig utgång under en kort period, med unga aktrisen Brittany Murphy som det kanske mest gripande fallet.

Men kan samma sänkta vitalitet i tecknet som sådant (det står, när allt kommer omkring, för jämviktstillståndet, behöver och bränner föga energi) leda till individerna överdrivet lystna på komfort de år då Jupiter passerar genom tecknet? Och så till den grad att de passerar gränsen för det lagliga?

Jag vet inte, men här är en tydlig astrologisk anomali som är så stark att den är värd en uppföljningsstudie med andra brottslingar. (Den som känner sig kallad kan få namnen på de 200 som användes i detta studium.)

Symboliken stämmer klingar på något sätt rätt i fråga om komfort- och lyxsökande Vågen, och definitivt för den ärbara och hederliga Stenbocken. För Jupiter, "framgång utan ansträngning", är en "fallen" planet i Stenbocken. Naturligtvis tror inte Stenbocken det finns något sådant som "en gratis lunch". Den hugger i och jobbar på det ärliga sättet! 

Att också Solen i Stenbocken avstår från brott bekräftar traditionen om det här tecknet. Det är visserligen ett äregirigt tecken, men tar en sportslig kamp med andra stengetter som också har guldet i sikte!

Det är intressant att kriminaliteten har en tydlig topp i samma tecken där Jupiters raka motpol, Saturnus, är "upphöjd". Den kontrollerande och begränsande Saturnus som härskar över just det tecken där kriminaliteten nästan avstannar!

Jo då, nog hade antikens stjärnskådare fått korn på vissa egenheter! Man undrar hur många tusen år mänskligheten arbetade på att formulera dessa bilder som vi nu till mans har i vårt undermedvetna och som styr i princip hela vår uppfattning om våra liv? 

Att människorna förr sade att guden Venus eller Mars "gjorde" det och att vi idag talar om att drivas av "begär" eller "ilska", är bara en ytlig förändring. Våra förklaringsmodeller är, om något, tristare än den antikens människor förfogade över! 

"Genen si-och-så gjorde mig sån här!" - Där hör man den totala kollapsen hos en mänsklighet som inte ens längre funderar på om det som händer på jorden har med det omgivande kosmos att göra! Jag har sagt det förut: astrologi är den ultimata "epigenetiska" faktorn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar