Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 15 september 2018

Klan eller kollektiv? Semantiskt tjafs blockar svenskarnas förståelse.

"För några år sedan var begreppet klan närmast helt frånvarande i integrationsdebatten." (Expr 2018) Sedan, 2016, kom integrationsvetaren Per Brinkemo med en bok som förklarade hur folk som kommer till Sverige hamnar i kläm eftersom deras lojalitet ligger hos klanen och inte svenska staten.

https://www.expressen.se/ledare/podcast/politiknorden/sverige-har-blundat-for-klanernas-makt/

(Artikeln är signerad Patrik Kronqvist som jag häcklade häromdagen, men här förmedlar han enbart Brinkemos funderingar.)

Brinkemos fyndiga "svenskarna är marinerade i 'stat'" skyler ett djupare faktum, som t.o.m. Fredrik Reinfeldt, separatisten framför andra, förmådde sätta fingret på, fastän troligtvis av misstag när han glömde ha förställningsfiltret påknäppt. Han kallade nämligen Svenskt Näringsliv, lobbysekten av landets rika späckhuggare för "särintresse", dvs. en klan inom Sverige som verkade efter sin egen kod.

Det behövs med andra ord inte mycket eftertanke för att inse att den svenska Överheten och Propagandaapparaten bidrar till främlingsfientligheten genom att mörka hur faktiskt hela Sverige är en enda egocentrisk klan, faktiskt, hur internationell politik mellan stater lika gärna kan beskrivas i termer av klaner som något annat ord. Den underliggande, självprotektionistiska dynamiken är densamma, såvitt inte länderna spårat ur, lagt sig på rygg och övertagits av någon överstatlig superklan, som EU eller (i Sveriges fall) USA.

Givet att staten så genomsyrar Sverige, kommer naturligtvis inte någon verklig integration av inkommande att ske. Precis som ärelystna judar skenheligt anpassade sig i Europa och låtsades vara kristna men på insidan behöll sin judiskhet, så kommer också Sverige att bli ett allt skörare land, ytligt fernissat i gult och blått men under ytan fyllt av alla möjliga klaniska färger.

Hade inte svenskheten i dag till 99,9% bestått i USA-importerade logotyper och slaskunderhållning, skulle landets många hushåll kanske uppvisat samma ålderdomliga (och naturliga) tänkande i klaner eller storsläkter, på samma sätt som landets rika Etablissemang är den enda klan som svenska staten idag tolererar. Reinfeldts groda var faktiskt oerhörd! Han trampade den mäktigaste inhemska klanen på tårna. Uttalandet är så märkligt från en man på extremhögra sidan att man måste överväga att Reinfeldt ljög och spelade falskt - vilket han bevisligen hade en benägenhet till. Med sitt utspel kan han ha velat övertyga folket att han var "det nya arbetarpartiets röst" så att Svenskt Näringslivs protester på samma sätt var fejkade - allt bara ett spel för gallerierna för att säkra den ledande klanens dominans i landet.

Redan i februari 2011 lade jag i enkla ord ut terminologin här på bloggen, och jag skulle tro att jag förekom Carl Bildt som enligt Expressen samma år uttalade sig om klanstrukturer i samband med oroligheterna i Syrien, där västvärlden (med Sverige som involverad part) avsatte Khadaffi och skapade ett rent helveteshål på jorden som de skyldiga västländerna en mindre vacker dag kommer att få betala tillbaka för (karma på internationell nivå). Sverige kommer att få sin beskärda del av det helvetet som tack för att de som vanligt lekte Följa John och dansade efter stormakternas pipa.

I det gamla inlägget skrev jag:
"Vad Reinfeldt gör nu [i sin klassframskapande politik] skiljer sig inte mycket från nazisten Cederholm, han söker bygga en ny liten klan (Kräftan = klan) som instinktivt sluter sig kring den avgränsade gruppens gemensamma värderingar.

I detta fall innebär det en (stor) klan av medelklassvenskar som var och en bara tänker på sin egen ekonomiska status och stärker varandra i hallucinationen att fattiga och nödlidande - de som i växande antal faller utanför medelklassramarna - måste ha sig själva att skylla för något! Socialdarwinism med en moraliserande skruv.

Hade inte svenskarna varit så ofattbart ointresserade av filosofi och tankeverksamhet överhuvud, hade de inte låtit sig duperas av denna världsbild från helvetet. Folk hade sett den för vad den är."

http://siderisk.blogspot.com/2011/02/asa-nisses-far-zodiaken-rasismen.html

Föga såg jag att de underprivilegierade svenskarna snart skulle buntas ihop med invandrarna och i gammal hederlig nazitysk stil betraktas som "undermänniskor" i breda svenska, sorgligt "medelklassiga" folklager. Toppskiktet var som vanligt cyniker och manipulerade majoriteten utan att kanske själva bry sig värst mycket om vad som konstituerar en "undermänniska" - makt och resurser är det enda spel Ekonomisten förstår sig på.


Och här är vi sju år senare i ett Sverige där nästan var femte svensk röstade på Sverigedemokraterna utan att förstå att invandrarna är fel fiende att hata och protestera mot. Det finns en annan och större klanstruktur som manipulerar dem och tjänar på att de inte ser verkligheten om hur Sverige alltid varit ett självtjänande egoistiskt land, konstruerad av och för de förmögna, en liten grupp som numera minglar med den globala kapitalismmaffian. 

Den klanen hade socialdemokratin i sin ungdom chansen att avskaffa genom revolution, men de fegade ur. Stefan Löfven är själva personifikationen av vad den historiska uraktlåtenheten i tidernas slut resulterade i. En konflikträdd mes som söker sitta på alla stolar samtidigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.