Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 januari 2017

JAS-planets krasch - skadebegränsarna anländerDet dröjer ända till efter lunch innan SVENSKT NÄRINGSLIV samlat sina led och via Svenska Dagbladet nonchalant söker vifta bort dödsolyckan med det lätta attackflygplan Sverige designat och på vilket landets stolthet vilar - åtminstone för dem som inte vet vad heder och ära är för något.  

Notera arrogansen, det är Storkapitalisterna man talar till - investerare och andra högdjur. Då blir den döde piloten och hans anhöriga sekundärt. Budskapet ges i rubriken, att sedan kasta in några "tragiskt" och "sorgligt" i brödtexten ändrar inte det budskap näringslivet sänder sina egna, de hårdföra penningplacerarna.

Är det inte rätt patetiskt det tomma skådespel massmedierna (numer: mainstreammedierna) ägnar sig åt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar