Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 3 juli 2011

Empiri: Ateismens & materialismens zodiaktecken

Sajten Temple Of Reason listar en försvarlig mängd ateister. Namnen är handplockade för att deras ägare varit uttryckliga i sin gudsförnekan.

Med en så god början på en datasamling gjorde jag mig besväret att infoga nya namn i min horoskopsamling. Många är berömda och redan kända, i några få fall stod inga födelseuppgifter att finna utan extraordinärt grävande - men i fall som med den indiska nationalisten kan man misstänka att ingen födelseuppgift någonsin antecknats.

I samband med det amerikanska ateistsällskapet lade jag ner lite extra energi för att lokalisera födelsedag på den rabiata kvinnliga grundaren samt ytterligare en av ordförandena.

Redan på förhand betvivlade jag att så enkla kriterier som Sol och Måne skulle kunna avslöja människor så blockerade att de inte förmår fatta miraklet att vara till, utan tror att deras medvetande är resultatet av en darwinistisk slumpprocess.

Men med ett så här stort material kan man göra ett och annat, och jag kommer säkert att testa olika astrologiska delfrågor på gruppen i framtiden. 

I hoppet om att fånga upp fler ateister från horoskopsamlingen inkluderade sökningen också sökorden "skeptiker", "nihilist" och "materialist" - nyckelord jag då och då använt när jag sparat födelsedata.

Jag granskade resultatlistan för att se att ingen felaktigt räknats in bland ateisterna. Det är naturligtvis ingen skam att vara ateist men heller inget högt betyg, men det beror på vilken filosofisk grundsyn man har.

Bara när ateister börjar brösta sig för att ha nått längre i sin utveckling, insikt etc, än homo religiosis (den ursprungliga människoarten från innan kulturen degraderade hennes kognitiva förmågor), bara då vet vi att det finns en psykisk störning med i bilden som förklaring till gudsförnekelsen. 

Jag misstänker störningar av den typ som observerats på himmelen för ordföranden för ateistföreningen Humanisterna, Christer Sturmark. Där syns t.ex. häftiga attacker från ett inskränkt eller attitydstint tecken mot Luftelementet: Kräftans irrationella revirinstinkt går i dagen inför Vattumannen, den indiska filosofins Purusha, Gud, personifierad genom sin kosmiska kropp.

Kyrkofadern Augustinus kanske hade översatt tanken med Guds osynliga kyrka - som innefattar även människor vilka aldrig hört talats om kristendomen eller som levt och dött långt före kristendomen.

*****

Sökningen gav 163 ateister och det finns helt klart många flera i min datasamling om drygt 5.100 horoskop. Kanske är t.o.m. majoriteten ateister - vad om delmängden med cirka 300 brottsdömda t.ex.? De är förmodligen ateister nästan allihop, fast kriminella troligen inte har ägnat de stora livsfrågorna något större intresse.

Kalibern på ateismen hos dessa 163 går heller inte att jämföra dem sinsemellan. Här har vi personer som Sigmund Freud, som C-G Jung i sin ungdom karaktäriserade som en ohyggligt intelligent person. I andra extremläget en handfull svenska s.k. skeptiker och ateister av vilka några producerar formidabelt klent tänkande på folkets forum Newsmill.

Bland stora vetenskapsmän dominerar ateismen eftersom mycket hög intelligens har en tendens att föda hybris och uppblåsthet - och uppblåsthet blockerar direkt psi-förmågor vilka kunde påvisa andra än de kausala kopplingarna i världen och därmed indikera att materialismen inte är sanningen utan bara ett synsätt och därtill ett mer ofullständigt synsätt än det människan ägde före "Upplysningen". Människan har vunnit i precision men tappat i helhetsblick de senaste århundradena...

De begåvade ateisterna har av en eller annan anledning kommit till slutsatsen att det inte kan finnas något utanför detta universum och det är som höres en ren trosföreställning - ateisten kan inte bevisa att kosmos är allt som finns.  Hans intellektuella uppblåsthet har blockerat hans psi-förmågor.

Tvärtom börjar den överdrivet intellektuella föra krig mot parapsykologin eftersom existensen av det områdets fenomen invaliderar hela den materialistiska världsbilden. Här har de mycket begåvade plötsligt blivit irrationella! De står inte längre för vetenskapen, som alltid måste vara helt förutsättningslös om den verkligen vill upptäcka mer.

Det är nu avskrädet börjar föra väsen - grupper som Humanisterna och Vetenskap och Folkbildning, folk som gör trosfråga av vetenskapen (en logisk kullerbytta av värsta slag!). Detta är så kallad scientism, en oskön missbildning i det västerländska tänkandet.

De sorgligaste tillgriper vad som helst för att slippa en teistisk världsbild som kräver att människan sänker sig en smula och beter sig mindre uppblåst. De kan t.ex. kasta fram tankar - helt utan egentligt förklaringsvärde - om att universum finns i oändligt många versioner. Det är fånigt nog precis vad den indiska filosofin - som är teistisk! - säger.... Märkligt att det plötsligt är myter och sagor när indierna berättar om universa eller världar bortom vår egen...

Med denna lilla överblick över ateismens lika stora godtycklighet som teismen (det finns en intelligens bortom, före, eller "utanför" universums yttersta gränser), är det dags att lista de 163 ateisterna och se hur de fördelat sig på de 12 zodiaktecknen.

Tecken 163 ateisters
fördelning på de 12 tecknen
antal % antal %
14 8,6 18 11,0
22 13,5 11 6,7
17 10,4 12 7,4
14 8,6 14 8,6
12 7,4 13 8,0
12 7,4 18 11,0
18 11,0 14 8,6
7 4,3 16 9,8
7 4,3 13 8,0
13 8,0 8 4,9
9 5,5 13 8,0
18 11,0 13 8,0
Total /
% snitt:
163 13,6 163 13,6
Sign. rel.
snittet
(±50%):
<=6,8
eller
>=20,4

<=6,8
eller
>=20,4

Vid första anblicken visar sig flera zodiaktecken stå sig väl mot den förkrympthet eller narcissistiska typ av människa ateismen tecknar. Men tabellen ovan är praktfullt felaktigt konstruerad statistik.

Datat är ännu inte normaliserat!

Det är t.ex. inte konstigt att speciellt Solen i Skorpionen med sju ateister tycks vara föga benägen till djupare känslor inför livet - vad den här tabellen inte berättar är nämligen att hela underlaget innehöll bara 389 Skorpion-Solar totalt, jämfört med t.ex. hela 491 Fisk-Solar! Inte konstigt att Skorpionen i absoluta tal verkar vara resistent mot ateistsjukan.

Så låt oss göra det rätt. Vi måste ta ut procentsatsen av alla ateistiska sol- eller måntecken jämfört med det totala antalet av samma soltyp. Sedan måste ±50%-avvikelsen från förväntad slump appliceras på den ateistiska procentsatsen av vart och ett tecken.

Med lite kontemplation förklarar nedanstående tabell sig själv, men annars är själva poängen lika fascinerande som lätt att se. Vilket uråldrigt tecken har framtonat som ateismens själva högborg enligt bloggens många resonemang?

Samma zodiaktecken var det enda som med statistisk signifikans bölar ut sitt ateistiska trots mot att ha en herre! Det är Satans egen planet, jorden, temat som accentueras varje månad då Solen passerar Oxen. Härifrån kommer benägenheten att slå dövörat till när högre verkligheter förs på tal, här lovprisar människorna sig själva genom naturalism och identifikation med sinnena, helt utan tankar på vad eller vem som nyttjar sinnena.

Bloggen har här skrivit en liten bit historia, igen. Den antika astrologin lever och talar alltjämt och mig veterligen har aldrig denna världens herre själv manifesterat sig genom en undersökning utfört på den kvantitativa vetenskapens egna villkor.


Tecken Ateismens fördelning
på de 12 tecknen
alla ateist at % alla ateist at %
472 14 2,97 441 18 4,08
445 22 4,94 410 11 2,68
448 17 3,79 401 12 2,99
412 14 3,40 414 14 3,38
431 12 2,78 432 13 3,01
440 12 2,73 421 18 4,28
413 18 4,36 452 14 3,10
389 7 1,80 429 16 3,73
403 7 1,74 450 13 2,89
419 13 3,10 452 8 1,77
415 9 2,17 438 13 2,97
491 18 3,67 448 13 2,90
Total &
% snitt
5178 163 3,15 5178 163 3,15
Signifikant
rel. snittet
(±50%):

<=1,58
eller
>=4,72
<=1,58
eller
>=4,72


Det här suggestiva fyndet gjordes samma dag som men efter att jag redan  redan skrivit om avhoppade moderata arbetsmarknadsministern Littorins olycksaliga horoskop med dess planetärt kluster i Oxens tecken. Läs gärna det för en fristående fortsättning om antika föreställningar knutna till Oxen.


*****

Efterord. 

Det krävs viss kännedom om zodiaken för att förstå varför Oxen är så signfikativ för ateismen. Kalla Väduren för Adam och Oxen för Paradiset. Den levande andesjälen (jiva-atman, Solen upphöjd i Väduren) strövar det jordiska paradiset som ett simpelt djur, utan tanke på morgondagen. I tusentals liv återföds andesjälen som en simpel best, identifierad med sina fem sinnen, lojt idisslande på paradisträdgårdens goda. Detta är bockguden Pans eller Djävulens domän. Detta är en så bra värld som Djävulen mäktade göra och han vill gärna snärja själarna att stanna i hans domän så länge som möjligt. Kropp och sex säljer.

Men så hörs väsandet från Ormen! Adam och Eva lockas att äta av kunskapens frukt (konsten att skilja mellan gott och ont). De är inte längre trälar under sin kroppslighet. Detta är astrologins tredje tecken Tvillingarna och Merkurius som inplanteras i det hominida kreaturet.

På ett visst stadium skedde ett "kvantsprång" - en nyskapelse tillkom. EN ANNAN ART ANLÄNDE TILL JORDEN. Dessa andesjälar är inte ättlingar till apan annat än att de lånat samma grundlösning.

Det är därför korrekt att se Djävulen och Moder Jord som olika mytiska uttryck för samma kognitiva stadium. Men den flöjtspelande bockguden Pan (Faun, Fan) har ingen makt över pneumatikerna (Tvillingarna), det här statistiska fyndet fascinerar eftersom det singlar ut Oxen - Paradisträdgåren - det "evolutionära" tillståndet när människorna ännu inte blivit homo sapiens (den visa människan) utan lever och tänker som djur, totalt under Djävulens förtrollning om att de bara är hyle - materia - och inget annat.

(Den antika typologi jag refererar till här, hade tre typer. Den tredje, psykikerna, sorterar under det fjärde tecknet i zodiakens primitiva öppning: Vatten/Kräftan. En levande andesjäl, jiva-atman, är en kombination av Eld och Luft, vilket förklarar varför zodiakens fyra första tecken motsvarar tre typer. Indisk astrologi tycks bevara en insikt om dessa röriga sammanhang: Den upphöjda och vitala Solen i Väduren har ett intimt samband med pneumatiska Tvillingarna genom att Vädurens härskare Mars är signifikatorn för Tvillingarnas tredje hus.)

*****

Med det här testets fascinerande bekräftelse av antikens tankar om Djävulen som denna världens herre och inte minst de fallna människobarnens dans runt guldkalven, deras dyrkan av Mammon via Penningen vars tecken är Oxen, förvånar det naturligtvis inte alls att Svenskt Näringslivs vd, trots ansenlig kreativitet och tankeförmåga i horoskopet, likväl drivs av Oxens tecken (det solära livsuppdraget). Hans två närmaste bisittare saknade inte grundläggande orientering mot dödens element, de heller.

Kanske är Satans barn handplockade av Gud för att hjälpa Ljusets barn att bättre förstå vad som är det goda livet och vad som är Lögnens världsbild.

Kanske blossade den eviga striden mellan Gott och Ont upp ännu en gång i Sverige nu i dagarna. Men så fallen i tankehöjd är den här nationen att den rena arketypiska striden knappt ens går att skönja längre. Den kommer till den materialistiska svensken som en patetisk strid mellan "nyttig och inkomstgenererande naturvetenskap" versus humaniora & hobby! [1]


Det är uppenbart vilka som är de verkliga fångarna i sin egen krumma och jordbruna verklighetsuppfattning. Filosofen Platon hade väl inga planer på att (likt Adolf Hitler) söka eliminera den jordbruna basen för ett samhälle, men det tredje och lägsta ståndet, Marknaden, skulle överhuvudtaget inte öppna munnen och söka skapa opinion. Deras värld är nämligen Satans nidbild av den verkliga verkligheten.

Samhället måste styras av dem som renat sin tanke, vilka är just de filosoferna som SN i en första bredsida gick åt. Minns att Alfred Nobel inte själv hade några tankar om att ekonomer skulle tilldelas ett Nobelpris. Alfred Nobel var i själ och hjärta ett humanistiskt barn, även om han gillade att spränga saker i luften. Det vet jag, för vi är födda med ett dygns mellanrum och har båda samma kombination av Solen, Mars (explosioner!) och Merkurius i humanistiska tecknet Vågen.

Man kan meditera över det faktum att Venus har två hemläger i zodiaken, först som härskare i Oxen. Harmonierandet är negativt orienterat och tenderar till identifikation med förgängligheten. Sedan som härskare i Vågen. Harmonierandet är nu positivt och tenderar till identifikation med det oförgängliga, med idévärlden.

Som en mästare sade redan i antiken, ingen kan tjäna två herrar samtidigt. Mammon och Ljusängeln är fiender intill världens ände. Den rena idén leder alltid och Skuggan följer efter. En Skugga kan aldrig tillåtas ta befäl.

*****

I medierna om Djävulens klor i en individ:

SvD: Regeringen förnekar inblick i Littorins (m) sexchattande

I medierna om Djävulens domän, Marknaden:

DN: Många unga får aldrig en ärlig chans (mp) på arbetsmarknaden


Namn på de 163 ateisterna som tillsammans hjälpte att synliggöra Satans eget tecken - ett stort tack till alla.


Agneta Blom

Aija Sadurskis

Albert Camus

Alfred Adler

Alfred Sant

Ambrose Bierce

Anders Bolling

Anders Hesselbom

Anders Martinsson

Andre Comte-Sponville

Andreas Palmqvist

Antony Flew

Arnold Toynbee

Auguste Comte

Ayn Rand

Barbara Smoker

Baron d'Holbach/Paul Henry Thiry

Barry Lane Beyerstein

Bertrand Russell

Bill Maher

Bob Hawke

Burrhus Frederic Skinner

Camilla Grepe

Camille Paglia

Carl Sagan

Charles Bradlaugh

Christer Sturmark

Christian de Duve

Christopher Hitchens

Clarence Darrow

Dan Barker

Dan Israel

Dan Larhammar

Daniel Dennett

Dave Silverman

David Hume

Denis Diderot

Derren Brown

Douglas Adams

Edward Osborne Wilson

Elisabeth Rachlew

Ellis Wohlner

Emile Zuckerkandl

Emma Goldman

Eugenie Scott

Eugenio Garin

Eva Dahlgren-Attling

Filip Björner

Frank Zindler

Frans de Waal

Fredrik Bendz

Fredrik Idevall

Friedrich Engels

Friedrich Heinrich Jacobi

Friedrich Nietzsche

 

George Carlin

George Gaylord Simpson

George Klein

Gunilla Kvarnstrom

Hanno Fredrik Essén

Hans 'Garvarn' Isaksson

Hans Iwan Bratt

Heike Onnes

Henrik Unne

Henry Louis Mencken

Henry Sidgwick

Hugh Everett III

Iain Crichton Smith

Ingmar Bergman

Irene Rune

Jacques Monod

James D. Watson

James Mill

James Randi (Randall Zwinge)

Jean Meslier

Jean-Paul Sartre

Jeremy Bentham

Jesper Jerkert

Johan Rönnblom

John Eccles

John Houdi

John Wheeler

Jon Garth Murray

Jonathan Miller

Joseph Fletcher

Joseph McCabe

Julian Huxley

Julien de La Mettrie

Karl Marx

Karl Popper

Lars Gustafsson

Lena Margareta Andersson

Levi Fragell

Lucien Febvre

Ludwig Feuerbach

Madalyn Murray O'Hair

Madeleine Sultan Sjöqvist

Mao Zedong

Marc Bloch

Marco Materazzi

Marina Kereklidou

Marquis de Condorcet

Marquis de Sade

Martin Rundkvist

Mats Dagerlind

Mats Forssblad

Matt Ridley

Max Stirner

Menno ter Braak

Michael Newdow

 

Michael Shermer

Mikhail Bakunin

Myrtel Källbacka

Nicholas Humphrey

Niklas Dougherty

Noomi Liljefors

Olle Haggström

Pat Condell

Paul Churchland

Paul Edwards (Eisenstein)

Paul Kurtz

Peder Gowenius

Penn Jillette

Per Dannefjord

Per Edman

Per Johan Rasmark

Per Kornhall

Per Mikael Nilsson

Per Olof Hulth

Percy Bysshe Shelley

Percy Shelley

Peter Atkins

Peter Illi

Peter Olausson

Peter Singer

Phillip Adams

Primo Levi

Quentin Smith

Raymond Teller

Rebecca Hybbinette

Richard Dawkins

Richard Lewontin

Richard Rorty

Robert Lechmere Guppy

Samuel Varg Thunberg

Sigmund Freud

Sofia Fransson

Staffan Gunnarsson

Steven Weinberg

Stuart Kauffman

Sunand Tryambak Joshi

Sune Kronlid

Sven Ove Hansson

Theo van Gogh

Thomas Hobbes

Torbjörn Fagerström

Trent Reznor

Urban Jansson

Victor Stenger

Vitaly Ginzburg

Warren Allen Smith

Wim Kok

Woody Allen


Rättelse. Jag ser först nu att Antony Flew, ateisten som tänkte om på gamla dagar, av misstag kommit med. Jag missade att anteckningen sade "ex-ateist".

Med Solen i Stenbocken och Månen i Skytten förändrar hans horoskop dock inte undersökningens fynd. Jag orkar inte räkna om alla procentsatser för den marginella förändring 162 snarare än 163 horoskop skulle medföra._____
1. Astrologistudenter: notera Svenskt Näringslivs sataniska slag mot Gud själv i angreppet mot så kallade hobbykurser. "Hobby" motsvarar naturligtvis det skapande, kreativa och lekfulla femtehuset - nära förknippat med solkonungen Lejonet och hjärtat bakom all produktivitet, kommersiell eller ej.

Den söker villkora leken dödar den i hög grad - bara detta visar hur Svenskt Näringsliv och den marknadskapitalism den representerar är mänsklighetens fiende nummer ett.

Men människan måste själv växa sig större än sin jordbruna konsumtionsnatur för att inse det, och på den punkten har Sverige ohyggligt långt kvar av nationalhoroskopet att döma. Vårt kollektiva psyke/Månen disponeras nämligen av Mars-i-Oxen...

Skrivet den 2 och 3 juli 2011 med transiterande Mars exakt i mitten av Oxens tecken. Skadad Mars på höjden av sin förmåga att tillfoga skada. Det är inte förvånande att näringslivets utspel kom just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar