Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 17 september 2009

Om viljan att förstå och flygaMuseum of Modern Art, New York.
Bell-47D1 Helicopter. Arthur Young (American, 1905-1995).
1945. Aluminum, steel, and acrylic plastic,
9' 2 3/4" x 7' 11" x 42' 8 3/4" (281.3 x 302 x 1271.9 cm).
Manufactured by Bell Helicopter Inc., Buffalo, NY.
Marshall Cogan Purchase FundBloggen mottog ett intressant inlägg från en person som uppenbarligen kan en del matematik men har ett sådant attitydproblem till astrologin att han blev både blind och döv för vad texten egentligen sade.


Jag rekommenderar alla som uppskattar en intellektuell utmaning att i tur och ordning läsa de äldre inläggen

Arthur M. Young: geniet (1) (nya fönster)
Arthur M. Young: geniet (2)


...samt kommentaren till del 2 inkl. min replik och mitt ps. Jag lade till post scriptet sedan det slagit mig på vilket sätt kommentatören missuppfattade Youngs grafik.

Den intellektuella utmaningen ligger i att analytiskt reda ut vad del 1 och 2 egentligen sade. Har kommentatören rätt i sitt kapitala oförstånd av innehållet? Hade det jag säger i ps:et behövts tilläggas?

För mig är kommentaren ett möjligt fall av ond tro - att avsiktligt undlåta sätta sig in i textens egen berättelse med hänvisning något övergripande metodfel (här: "felritad grafik") och svepande prata om matematik för att efter detta förarbete "debunka", dvs med orätt låta påskina att man direkt falsifierat textens påståenden eller ramponerat dess trovärdighet. Detta är bara en bakslug form av smutskastning som möjligen imponerar på dem som inte självständigt kan sätta sig in i sakfrågan.

För jag menar, så svårt är det inte att förstå att kvadranterna i bilderna representerar, som kommentatören korrekt påpekar, diskreta tillstånd!? Läsare, lägg termen "ond tro" på minnet. Sånt som mörkermän, människor med en dold agenda, sysslar med.

Min självkritik (och påminn dig denna sedan du överblickat materialet) är att en nytillkommen bloggläsare kanske inte förstått att Stenbocken symboliserar determinismen i dess mest extrema form (Saturnus = begränsning, öde, etc). Det är detta kommentatören angriper när han säger att även tredje deriveringen ingår i samma deterministiska "loop" som den första och andra.

Astrologiskt tror verkligen Stenbocken (tredje deriveringen) att den har kontroll, att den är fordonets pilot - men är just därför den mesta brickan i spelet av dem alla!


Stenbocken - ensam härskare på världsbergets topp

Min självkritik är därför: även om jag nämner Stenbockens begränsade del i ett större spel (Jord är bara ett av fyra elementära verklighetsplan), är detta måhända alltför implicit (inbäddat) i texten - särskilt för en som inte har någon som helst föregående erfarenhet av den astrologiska begreppsvärlden.
Mot detta kan man förvisso invända att bloggen faktiskt har en varnande röd hand uppe till höger med bifogad förklaring att här bedrivs ett speciellt språkspel.

*****

Det förvånar mig inte att Arthur M. Young var spyfärdig på ingenjörskonsten (om än inte per automatik ingenjörer) efter 19 år med att beräkna och på nytt beräkna alla parametrar som krävs för att hålla hans prisbelönta Bell-helikopter i balans luften. (Bildkavalkad över hans arbete med helikoptrar.)

Young övergick till filosofi och sin älskade astrologi som är "fyra gånger så rymlig" som den exakta naturvetenskapen eftersom den bortom det deterministiska Jordelementet också känner andra våningsplan där större frihet råder.


Som den här bloggen påpekat: vi är alla andar i den materiella (deterministiska) världen och "rider med" på den här resan som observatörer. Några utvecklar ett så särdeles bakvänt jagmedvetande att de helt identifierar sig med de observationer i deterministisk riktning deras lägre intelligens producerar.

Men, det intressanta är naturligtvis inte kommentaren från ännu en bigott scientist (det finns några tusen av dem i Sverige), utan hur Arthur M. Youngs medvetande fungerar när han ser ett sammanhang mellan formella lagar för rörelse i det fysiska och zodiakens fyra nyckeltecken för rörelse/vardande! Och hur lysande han binder samman detta med psykologiska "sanningar".Vad Young söker påminna oss om, är att det finns dolda lagar bakom allt som sker i fenomenvärlden och att den som känner dessa "grundprinciper" blir en utmärkt astrolog. Astrologin är en representation av dessa grundprinciper, och dess utövare har den fördelen framför strikta matematiker att de kan bruka uppsättningen arketyper (åskådningsformer) för att förstå signifikansen i alla fenomen, då arketyperna genomsyrar ALLT. Naturens lagar inte är döda formler på svarta tavlan utan Levande Intelligenser (Platon) och astrologin är en lek mellan individen och hennes Större Medvetande.

Detta illustrerade Arthur C. Clarke utmärkt i en tidig nyckelscen i "2001 - ett rymdäventyr". Men boken kan behövas för att scenen ska bli tydligt förstådd. Jag tänker på den interaktiva leken mellan den svarta monoliten och apan. Monoliten symboliserar det mörka universum (symbol för vår okunskap) men detta universum är hyperintelligent och medvetet om sina små varelser. Monoliten "scannar" apans respons och lockar den att förstå allt mer (detta åskådliggörs visuellt genom att den släta svarta stenen börjar flasha geometriska mönster mot apan).

Uppvaknandet går från stadiet Jord via Vatten och Luft till Eld. Här placerar Arthur M. Young ("The Reflexive Universe") intressant nog det mentaliserande Luftelementet under Vatten! Och det är en tankeväckande schematisk variant på den nyplatoniska rangordning den här bloggen nyttjar som konceptuell ram!

Jag upplever att kombinationen Luft och Jord ibland producerat den värsta sorten av besserwissers. Här har vi dem som mentaliserar mycket men enbart kring fysiken! De här är på jorden och lär sig en sorts bruk av medvetandet, men är ännu långt från kreatörerna - gudarna - som skapar nya verkligheter. I avsaknad av Eld blir det sällan något nämnvärt intresse för avant garde...

*****

Men ingen regel utan undantag, och Young själv är primärt en Luft/Jord-varelse, med Solen i Vågen och Månen i Stenbocken. (Och kallades "rustik" och jordnära i sin samtid - vilket framgår av hans födelsehimmel.)

Det kan finnas anledning att återkomma till hans horoskop i framtiden, men vila för ögonblicket bara ögonen på den påfallande psykiska harmoni i Jordelementet som rådde då han föddes - till skillnad från de fullständigt havererade himlar bloggen om och om presenterat i samband med kriminella, rubbade och de av allmänt låg moralisk halt.Här finns anstrykningar av intelligens som hos schackmästaren Bobby Fischer men inte dennes överspändhet (som blev till galenskap). Youngs fenomenala Stenbockspsyke vidgat och sensitiserat av BÅDA de hjälpande och "goda" Jupiter och Venus, är något att avundas och aspirera på för ett eget kommande liv". :-)

Hur skulle detta kunna bli annat än ett geni? Varför han inte är den genomsnittlige rationalisten förstår man kanske lättast av Solens "kufiska" placering i 12e som i sällsynta fall indikerar rena helgon, eller folk som går "bakom ridåerna".

Givet hans psykes fenomenala konfiguration tyder hans sociala utstötningssyndrom (inte alltför allvarligt) mest på att han var så uppenbart före sin tid i tänkandet att han skar sig med samtiden. I sin egen tid var han (i vissas ögon) ett "svart får", men kommer att bli mer och mer rätt.

Man ska heller inte glömma att han var dräpande skorpiongiftig - se ascendenten - mot imbecilliteten inom vetenskapen, så han var också på ett sätt den som "stötte ut", men med glasklara och vederhäftigt "jordade" argument från den - jag upprepar - makalösa kombinationen Måne/Venus/Jupiter.

Ett horoskop att inspireras av!

*****

Se några minuter Arthur M. Young på youTube. Här är tre inlägg löst knutna till ämnet astrologi.


Efter att ha gått igenom ett antal klipp vet jag inte om det är för att Young uppnått en hög ålder, men jag tycker nog att han har en smula svårt att förklara sig! Tankarna går till Saturnus som griper tag i hans prominent placerade kommunikationsplanet Merkurius och, på Saturnis typiska vis, skapar en ekonomisk, korthuggen kommunikation. Saturnus = "Less is more."

Hans böcker är likadana. "Incisive" säger britterna och menar med det att man säger så djupa saker att en lite mer pedagogisk talare skulle byggt upp samma argument i flera delmoment.

Young - skorpionpersonlighet som han är - släpper tunga och klipska ord. Saturnus är kompressionens planet, den drar samman till det absolut nödvändiga, och detta är dock en mismatch mellan Vatten och Luft. Young är inte för vem som helst, och således manifesterar han - oavsiktligt - "utstötningssymptomet".

Detta är då inte, som i de sämre fallen av syndromet, mobbing utan en tänkare på så hög abstraktionsnivå att han lämnar en del människor utanför.

I ett litet klipp konstaterar han torrt att högre bildning är enda chansen för människan i Vattumannens tidsålder som kommer att bli en kunskapens tidsålder. (Men den korrektion, ayanamsa, han använder för att placera inträdet i Vattumannen först år 2600 är inte den indiska Lahiri ayanamsa som denna blogg nyttjar. Enligt den har vi bara 200 år eller så kvar - jag har inte kollat exakt.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.