Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 8 augusti 2017

Tidigare liv-regressionisten Andrea och synske Swedenborg
En läsarkommentar fick mig att pussla ihop brittiska tidigare liv-terapeuten Andrea Foulkes födelsedata för ett horoskop (dag och månad på egna sajten och 1970 via googling). Wikipedias korta artikel nämner att hon var fotomodell från början men fick ett uppvaknande efter att ha blivit brutalt rånad. 

Att hon startade livet som en degraderad varelse under Djävulens inflytande är uppenbart med den sataniska axeln hyperaktiv i kartan! Båda ändarna av den här axeln, Oxen och Skorpionen, är kända för sensualism så att hon inte lämnat sitt ödesmönster helt - notera den tuttförstärkta marknadsföringen - är bara att vänta. Hemsidan beskriver henne som en livsglad typ och Oxen är ett okomplicerat tecken som finner livet gott och fyllt av saker att njuta. Visserligen är Månen i Skorpionen en avundsjuk motsats, men faktum är att Skorpionens härskare Mars också står i Oxen och då är man tillbaka på ruta ett igen! "Den sataniska axeln" hotar med ett leverne försvuret åt smaklökarna.

Två oppositioner innebär kraftig betoning på Tamas guna
(okunskapens kvalitet) samt Rajas (passionens kvalitet),
dvs. att lidelsefullt befinna sig i på okunskapens nivå
eller kanske ett offer för vanans makt.Helt i linje med den här låga eller sinnliga Jord/Vatten-kombinationen är också ett av hennes inlägg på Facebook:
Suverän nattsömn zzzzzz ...eftersom jag stängde av all el. Jag har redan berättad om hur dåliga ledningsdragningarna är i U.K. eftersom kablarna skapar ett bombardemang mot kroppen när kabeln löper i en cirkel och bildar en "Faradaybur" av elektricitet runt din kropp. De flesta länder i Europa drar inte enkla ledningar på det här sättet genom husen, vilket är brittisk praxis. När jag flyttar till nytt hus ska jag låta dra om ledningarna på det mer hälsosamma sättet. Men tills dess, eftersom de flesta av oss ändå måste bo och sova i våra hus, stäng av all el som leder fram till bostaden innan du går till sängs och notera skillnaden!

23 juli 2017


Det är förstås notabelt att hennes soltecken, den enkla och livsnjutande Oxen ur ett metafysiskt perspektiv knyter an till sömnen. Den gamla tanken om Oxens 2a hus som porten ner till dödsriket blir till en metafor för det "sovande" folket som bara tror att de lever - dvs. vi människor i kroppar. Det är snarare de döda som är de vakna för de både ser oss på jorden och mer därtill.

Bland planeterna är Månen nattens och sömnen som ger återhämtning och att Andrea Foulkes är född under en fullmåne spetsar naturligtvis till hennes sinnen, även om orienteringen, som sagt, är sinnlig och kroppslig. Solen är på väg att lämna Djävulens eller stjärnan Algols grepp, men den här Djävulen ser mer ut som Frestaren till sinneskonsumtion (och föga därutöver) än den mer illvilliga typen som ses i Satan, Anklagaren...

Att hon tolkade ett brutalt rån (säkert med skada mot hennes kropp) som en vakna-signal om att modellande var en ytlig verksamhet och att själen behövde sin uppmärksamhet hade troligen inte kunnat ske utan en positiv ingrediens i kartan. I sig är fullmånen längs den sataniska axeln mer en kollapsens och sammanbrottets ("utbrändhet") signal än någon verklig ork eller intresse för andliga ting. Kartan saknar födelsetid men jag skulle tro att det är den stora ödesbilden, den opposition som sjätte himlens Jupiter och sjunde himlens Saturnus bildar, som förklarar "lyftet" till sensitivitet på en högre andeskådande nivå och hennes nuvarande arbete som reinkarnationsterapeut. 

Att Oxen alltid är ett lugnande tecken och utmärkt för läkare och andra i vars händer man lägger sin kropp (och själ), blir nu plötsligt en styrka. Hennes Merkurius och Saturnus opposit Jupiter är verkligen en signal om "tillväxtvärk" eftersom Saturnus är en formalistisk och fixerad figur som inte ger upp det förflutnas makt över människan medan Jupiter står för förnyelse och ökad insikt i de gamla och bindande formerna. Faktiskt en väldigt bra beskrivning av att hitta ny frihet genom att förstå hur det avlägsna förflutna kan påverka och styra en in i detta i liv. Det är en ren gissning, men jag skulle kunna tro att hon har Väduren eller Vågen stigande i öster så att hinduernas Guru (Jupiter) - läraren - placerar sig i ett framhävt hörnhus. Men det är förstås bara en gissning. 

Som bildtexten under kartan antyder skulle bindningen till mörkret och okunskapen, ja till och med den passionerade bindningen, vara helt förlamande, även om brytpunkten i överfallet och sökandet efter "ljus" kan kopplas till Solen och Månen (båda sattviska eller medvetna och ljusgivande). Men den stora kunskapsspridaren är förstås Jupiter (tillhörig kvaliteten Sattva) och i konceptuella Lufttecknet Vågen borde det vara en planet som dominerar.

Även om den expansiva Jupiter är verksamt ond, vilket den blir om t.ex. Vågen är ascendenttecknet, så är den inte "sadistiskt ond" utan mer överdriven i sin hoppfullhet eller kanhända exhibitionistisk i framhävandet av det personliga förstahuset. I Vågen blir Jupiter också "partysugen" och gillar det ljuva livet, så den måste nästan ha haft en mer framskjuten husposition än 12e med tanke på hennes ungdoms modellkarriär. Efter överfallet "hostade den sig" och började fungera på sin verkliga nivå, Jupiter som andlighetens generella indikator. 

Synd att födelseklockslag saknas för den här kartan! Jag har nämligen en yngre och begåvad bror (som inte längre bor i Sverige), född några veckor före Andrea under en märklig nymåne som samlar Sol, Måne, Merkurius och Saturnus i Väduren. Han är en "praktisk" visionär och arbetsnarkoman (Mars+Venus i materialistiska Oxen) och mig veterligen den enda i släkten med målsättning och förmåga att jobba upp något som liknar en förmögenhet.

Med Lejonascendent år 1970 blir välståndets Jupiter-i-Vågen en verksam välgörare och verkar gott genom tredje intellektshuset. Med stor och skarp logik - schackspelare som håller mängder av drag och möjliga vägar i åtanke samtidigt blir allt möjligt. Han har en bakgrund som datautvecklare. Han är paradoxalt nog född samma dag som anti-kapitalisten Naomi Klein, vilket kanske visar hur viktig hemmiljön är. Klein föddes inte till ett krämarhem utan till ett intellektuellt hem. Jag är övertygad om att också min bror använt sitt geni till mänsklighetens bästa om vi haft en mindre marknadsorienterad far. Det säger samtidigt något om hur sårbart Barnets arketyp (Väduren) är. Här gäller alltjämt behovet av rollmodeller att antingen emulera eller trotsigt motsätta sig...

För den som tar ett riktigt stort grepp om astrologin så är den här nymånen i Väduren ett mått på vad som gäller intill nästa nymåne och därmed blir Andrea Foulkes så att säga en liten mikrob eller en cell i den Gestalt som nymånen tecknade. Den synskhet hon senare i livet hittar fram till ligger egentligen föranstaltad i Naomi Kleins och den mer teknologiskt orienterade broderns nymåne. Eftersom Saturnus betecknar "former" (på flera olika betydelseplan) är detta en extrem nymåne där den reflekterande Månen "bränns" och utelämnas så att det den direktskådande Solen tar över och kanhända "ser" formerna direkt ungefär som en Swedenborg kunde skåda in i änglarnas värld. 

Swedenborgs födelsetid är en komplicerad fråga men med tanke på att han föddes till en prästfamilj och artade sig väl är det rätt ljuvligt att se den sideriska zodiaken flytta hans ascendent tillbaka från Stenbocken till den perfekta präst- och religionsindikationen Jupiter i 1a huset i visionära Skytten!Men se också form- och avgränsningsplaneten Saturnus i andarnas element Luft och blotta mängden med Eld i Swedenborgs karta så förstår du vad jag är ute efter i fråga om Naomi Kleins (och min brors) potentiella klarsyn, i vilken också Andrea indirekt ingår, varande en delmängd av den viktiga nymånen i Eld. Med ett horoskop som Swedenborgs är det inte märkligt att han kunde urskilja skepnader på näthinnan som inte andra såg "där ute".  (Se också en kommentar om Ariel, en av Shakespeares rollfigurer samt bloggarens betoning av Eld och Luft i detta nyliga inlägg.)

Till skillnad från Andrea Foulkes direkta opposition mellan Saturnus och Jupiter medlar Venus i Swedenborgs karta. Jag har lätt att visualisera scener och har funderat om det inte kan bero på formplaneten Saturnus, som behövs för skepnaden, i kombinationen med Eld som synliggör. Under renässansen, läste jag nyligen, ansågs melankolikern äga den sta grunden för synskhet men överfört på de fyra elementen blir det paradoxalt nog Jordelementet som borde stå så långt bort från visionären (Eld) som möjligt! 

Men om man betänker att Saturnus också betraktas som materiens härskare och att den har ett helt stämningsregister, från kolsvart depression till en lättare melankoli ("feeling blue"), klarnar den europeiska föreställningen. Så materiens herre den är, betraktar hinduerna Saturnus som en till essensen luftblå planet, en indikator för den andliga varelsens form! (Hinduiska avataren Krishna nedstiger till jorden för att leda ett stort krig - vilket gör honom till en variant på skördemannen eller liemannen - och tecknas traditionellt med i mörkt lilablå hy - kanhända är han en Saturnus-figur i just funktionen som den äldre och mer erfarna som dolt sig som en körsven och leder yngligen Arjuna som bävar efter att leda slaget.)

Saturnus har med andra ord både en jordbrun sida och en luftblå och påminner i detta om den fåvitske Aristoteles som trotsade sin lärare Platon genom att hävda att form och material alltid måste uppträda som två sidor av samma mynt (Platon hade förklarat andevärlden som en suverän storhet, som "form" eller ett andeväsen behöver man inte alls nödvändigtvis vara klädd i ett hölje av jord). Behåller man Platons föreställning om en frisjäl som kan komma och gå bäst den vill, betecknar Luftplaneten Saturnus (den tjockaste och mörkaste typen av Luft - av Tamas kvalitet) "själens form" eller skepnad (du kan zooma in på denna form och börja upptäcka "former inuti former"...) och därmed fullt möjlig att se för en som tillhör den Ljusa sidan, illustrerat av kvaliteten Sattva. 

Bloggaren har lätt att visualisera och har typiskt nog den sattviska Månen opposit den mörka själsformens Saturnus, han upplever stan som en känsla tingens "rationella" strukturer. Swedenborg har samma opposition mellan psyke och Saturnus, men omvänt, med sinne i Eld och Saturnus i Luft. I princip kan man utelämna de fyra elementen eftersom redan planeterna representerar ljusbringande medvetenhet (Sattva) eller omedvetenhet (Tamas). En opposition mellan Måne och Saturnus är därför i teorin ett psykiskt sensitivt sinnelag av den typen som kan registrera syner (själsliga former) på näthinnan eller mer troligt i det inre sinnet, det sjätte sinnet (Månen). Jag har inte gått igenom alla mina sparade horoskop för synska individer, men jag framkastar den här idén. Den stämmer med logiken i de astrologiska lärosatserna...
 
Swedenborgs Eld i 5e huset för god karma från tidigare liv går verkligen inte av för hackor! Det är så här ett seende (Eld) eller synskt horoskop teoretiskt ska se ut, med ett psyke med en gigantiskt förstärkt (Rahu) i brand (Mars) - inte olikt den extremt fantasifulla Edward "Shakespeare" de Vere med sin Måne och Mars men i Luft). Men, som sagt, Solen är medvetande görande och sattvisk och av upplysande eldnatur oavsett i vilket tecken den står. 

Kartritningen är just bara en karta och en skopa jord över hela anrättningen ska inte hämma någon. Se bara den synska Mariana Larsson-Sjöberg som inifrån Tamas gunas teoretiska mörker (okunskap) alltjämt producerar fin harmoni mellan de sattviska Solen och Månen och därmed förefaller ha en utvecklad mottaglighet för hur de avlidna såg ut till det yttre (utseende och kläder) medan de levde. När jag lärde mig om den här kvinnans existens skrattade jag till eftersom Solen i Stenbocken är så extremt orienterad mot just det yttre och ett sinnelag (Månen) i detta tecken borde i teorin ge en passion för att förnimma de levande andarnas f.d. materiella attribut

Jag tror personligen bara detta är telepati mellan den synska och klientens minnen av avlidna anhöriga, men sak samma. Det visar ändå på att ett sjätte sinnet existerar och att detta medlar mellan den yttre drömvärlden av materia och den rena psykiska drömvärlden som i sin tur angränsar till andarnas rena värld av Luft. Men för att överhuvudtaget uppleva något som en "levande själ" måste man vara centrerad i sin centrala Eld (Solen) varifrån all medvetenhet flödar ut. 

När hinduisk astrologi tillskriver Solen det vi kallar intelligens är det inte logik eller smarthet som avses, utan ett "seende som intuitivt förstår scenen". Gott och väl ett årtionde innan halkade in en tid på undertextning hade jag en tidigare liv-dröm där rent bokstavligt en undertext - på arabiska!- flöt förbi i blickfångets underkant medan jag medan jag såg scener från ett tidigare liv som en, av dröminnehållet att döma mäktig handelsman i Marocko. Det är Solen, individens egen individualitet, som både belyser och "förstår" eller "förklarar" fenomenet på en och samma gång.

 Ett bra omen synskhet bör vara Solen i fördelaktiga omständigheter i ett horoskop. Och här kan nog de tre "vattenhusen" (4, 6, 12) ha betydelse. Nummer sex och 12 kallas "onda" om frågeställningen är världslig men psykets vatten kan stillas och bli en spegelblank yta som registrerar det som passerar mellan den och ljuskällan - dvs luftens andar. Och då är vi tillbaka vid visualisatörer som "Shakespeare" eller Swedenborg.

2 kommentarer:

 1. Det är inte så svårt att kontakta Andrea. Du kan skicka meddelande på facebook eller maila eller ringa henne. Kontaktuppgifter finns på hennes hemsida under Contact. Förhoppingsvis ger hon ut sin födelsetid.

  Lycka till!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är alltid kul att kunna diskutera utifrån ett komplett horoskop, men bloggen har större målsättningar än så. Efter ett par år slutade jag söka "bevisa" astrologin med kvantitativa tester och efter det tjänar astrologi som en (viktig) pusselbit i kommentarer kring olika ting.

   Det jag ville ha sagt om synskhet - Andreas och andras - framgår av inlägget. Jag har varit med om en liknande "vakna upp"-signal som henne (dock inte våld/rån), och i den här texten var en viktig poäng att påminna hur man inte får låta astrologiska faktorer begränsa tänkandet. Eld och Luft syns gå hand i hand med visualisering men en "tung" världslig axel (Oxe/Skorpion) är inget oöverstigligt hinder - även om det kan behövas en chock för att vakna upp ur sin rutin...

   Radera