Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 4 augusti 2017

Redgert & Reinfeldt. Om att sälja sin själ (eller ingen ha från första början).

Betrakta dessa två unga strebers! Han till vänster är en nobody från komplexfyllda arbetarstaden Västerås som försöker bli någon genom att skriva en bok om streberskap. Han till höger är den karriäristiska Stridshingsten Reinfeldt i unga år (en av ett fåtal bilder som sipprat ut på nätet). Över den förres handbok i egoistisk karriärism reflekterar Kristofer Andersson insiktsfullt på AB/Kultur. Läs hans värdefulla ord. 

Jag delar helt Anderssons "modfällda" insikt att vårt samhällssystem är så riggat att den enda protesthandling som är given medborgaren är att vägra vara effektiv och duglig och slita ut sig för en värld som ingen tack ger. Om de 90% svenskar som är totalt lurade av den amerikanska drömmen sopstrejkade vilt skulle korthuset falla direkt och samhället kunna omdanas.

Den unga uppkomlingen Redgert, som sitter och hänger på en obetydlig PR-byrå i Stockholm driven av småfolk som bara den absolut vilsna kan uppfatta som framgångsrika, hade ett horoskop med så många beröringspunkter med strebern Reinfeldt att jag bara var tvungen att kommentera saken. Apropå "rådet" för välmenande blivande föräldrar att sexvägra under perioder som den då årets Pridefestival öppnade, om de vill vara säkra på att inte ge ungarna ännu fler hinder i livet att brottas med, det rådet skulle kanske utsträckas även till de här två veka figurernas typ av karta. I Redgerts fall sammanfaller horoskopet dessutom i homosexualitet - varför den hyperkorrupta materialisten Filippa egentligen övergav sin Fredrik lär vi väl aldrig få veta.


Streber årgång 1991:Streber årgång 1965:Visserligen finns ett trovärdigt födelseklockslag för Fredrik Reinfeldt, Jungfruascendenten stämmer tyvärr bara alltför väl med hans "var och en för sig själv" som detta individualistiska och lätt sociofobiska tecken ofta leder till om personligheten kombineras med en Sol och Måne som också skyggar från honnörsord som solidaritet och rättvisa. 

Men för jämförelsens skull får både Redgert och Reinfeldt (märkligt snarlika efternamn) en månascendent så att Månens begär efter Vågens blott estetiska världsbild och dragningen till "det vackra folket" blir sinnelagets dominanta tonläge. Ja, pengar ligger också nära till hands för ett tecken ägd av Venus. Prostitutionen för pengar, världens äldsta yrke, sorterar distinkt under den här planeten.

Båda männen är svårt förvirrade när det gäller karriärmålet (Solen) eftersom det är Vattenelementets blinda begär som driver. Att Solen disponeras av Månen är i sig ett brott mot naturens ordning - det är Solen som skänker inetlligens och insikt och Månen som har att ta emot, fördjupa (i den mänskligare delen av själen) och reflektera. Månen har med andra ord ett potentiellt vitt spektrum och kan (beroende på horoskopet som helhet) såväl nöja sig med att beteckna den Vegetativa Själens absoluta intelligensbefrielse och instinktiva jakt på mer livsnödvändig näring, som att gå andra vägen och via Luft antyda en hunger efter immateriell, intellektuell förståelse.

Reinfeldt och yngligen verkar båda tangera båda nivåerna, dels den ultraprimitiva nivån till vilken jag tidigare knutit näringslivet som sådant. Det påminner verkligen om ett sjöslag, om Vattenelementet i Kräftans utförande, dvs. Vatten av den fradgande Passionens typ (Rajas guna). Det här är den mest kortsiktiga och inkonsekventa av alla psykets placeringar och det går att inom sekunder vrida och vända en Mån-Kräfta till att säga emot sig själv - i passionens grepp hugger psyket på senaste giv och tappar helt kursen (kursfastheten anges av dess motsats Stenbocken). 

Nu har inte Reinfeldt och Redgert Månen i Kräftan utan i Lufttecknet Vågen. Men det betyder att de medvetet (Solen) agerar som om de vore vattendjur som klibbar sig fast vid det som ska ge dem trygghet. Andersson citerar ynglingen: "håll alltid fast i åtminstone några av personerna som betyder något på riktigt – du kommer att bli en ensam och utsatt människa annars". Här hör man Kräftan som den klängiga figur den av naturen är avsedd att vara: i en "normal" psykologi är alltid Månen avhängig av Solen som är den agerande och råproduktiva. Månen som nummer två kan, som sagt, antingen betyda intellektuell reflektion och bearbetning eller blinda begär. 

Med Månen i Luft tenderar de här två personerna att RATIONALISERA det blinda begär som deras andesjäl/Sol sänkt sig till. När sedan Vågens Venus befinner sig i grandiosa Lejonet ser vi direkt drömmar om prakt och ärofull ledarposition formas, vilket i sin tur göder det blinda begäret i den simpelt placerade Solen. Missa heller inte att månhoroskopet avslöjar att båda drömmer om en maktposition i 10e huset. 

Tionde är ett officiellt hus och i åtminstone Redgerts fall luktar det sjuklig narcissism, bloggens bestämda uppfattning är ju att homosexualitet har en narcissistisk komponent, dessa offer är fångar inför sin spegelbild och det är därför de numera åbäkar sig så, i samma ögonblick samhället (oturligt) tagit bort sjukdomsstämpeln. Den som inte köper hypotesen om själens abrupta byte av kroppstyp mellan två liv som i vissa fall ger en hang-up - själen stannar kvar i sin gamla könsidentitet på ett undermedvetet plan - kanske ändå kan notera hur homosjukdomen besynnerligt påminner om en underart till BDD - som Wikipedia definierar så här:


Body dysmorphia, dysmorphic syndrome, dysmorphophobia. Specialty. Psychiatry.

Body dysmorphic disorder (BDD) is a mental disorder characterized by an obsessive preoccupation that some aspect of one's own appearance is severely flawed and warrants exceptional measures to hide or fix it.


Av AB/Kulturs obehagliga redogörelse av innehållet i Redgerts bok är det uppenbart att det handlar om en väldigt sjuk människa och hans fixeringar vid andras position på statusstegen bekräftas faktiskt av att horoskopet är tio resor värre än t.o.m. Reinfeldts (som ju innehåller ett Storkors i Mörkrets kvalitet). Hur ser man svår kroppslig låsning? Jo, genom att den fysiska strukturens Saturnus-i-Jordelementet gör hans fjärde hus för själens djup och måttet på belåtenheten med sig själv frusit till absoluta nollpunkten. 

Människan har nu inget själsdjup alls utan orienterar sig efter sina egna yttre kroppsliga signaler. Själen är i exil och kan inte verka från centrum av den egna kroppen utan relaterar indirekt till den - via sängkammarspegeln eller tidningsskriverier. Detta är en första signal i horoskopet om en potentiell psykotiker eller en ren sociopat! Bloggen använder också beteckningen hyliker (av grekiskans hyle, materia, stoff) för folk som fastnat i en självbild som "bara är kropp".

Stegringen från psykopat till sociopat är, vad jag förstår, att psykopatdiagnosen indikerar individer med inre problem medan sociopaten är ett stegrat sjukdomstillstånd där invididen drar in omgivningarna i sitt privata helvete - exakt vad Redgert gör genom att ge ut en bok som vänder sig till sin generation. Förlaget borde genast dra in den här boken och rekommendera författaren lång och grundlig psykoterapi! (Inte KBT-skiten som är kapitalismens sätt att dressera människor till att snabbt bli arbetsföra utan att egentligen låta själen fördjupas och nå förståelse.)

Från en olycklig 4-husplacering för Saturnus hos den unga strebern (=psykopaten) förvärras sedan sinnelagshoroskopet ytterligare genom Saturnus långa, kontrollerande och kvävande aspekt mot själva psyket/Månen. Att tvinga ett helt lastbilsflak jord över ett sinne som ändå hade en orientering mot det intellektuella, mot Luftelementet, är naturligtvis väldigt svenskt. 

I det här landet som frivillig gav sig åt Djävulen är socialrealism ett substitut för himmelriket (för det kristallklara intellektet). Ur bristen på emotionellt djup föds alltså ett inifrån kommande tvång att vara någon på samhällsstegen rent materiellt. Redgert inte bara delar Reinfeldts önskan att (i Luft) rationalisera sina dunkla begär, sin önskan om makt och trygghet, utan han slavar också under Stenbocken/Kräftans axel, som inget annat är än en ordinär streber, en som kämpar för en bättre position i samhället. Skälen kan skilja sig åt, poängen är att klättrandet börjar med Kräftan (det inre, hemmet, hushållet) och det är maktens höjder eller positionen, Stenbocken, som hägrar. Hela ens fåfängliga ävlan äger rum "inom Vatten och Jord" och är just den begränsade förståelse som Djävulen myser åt, dessa är de själar Ondskan vidhåller sig makt genom!

Om du inte började med att läsa Kristofer Anderssons utmärkta recension av Redgerts bok, gör det nu och se hur förunderligt väl hans text rimmar med det här djupt dysfunktionella och ändå ack så vanligt förekommande horoskopet! (Faktum är att de flesta födelsetidpunkter bär på fler problem än talanger, astrologin är på något sätt nedstämd några oktaver för att ta hänsyn till att det är MÄNSKLIGHETEN och inte våra verkliga jag, "gudamänniskorna", som systemet är tänkt att beskriva. Därför är det ohyggligt svårt att hitta ett horoskop som ens närmar sig perfektion. 

Med detta sagt behöver man ändå inte köpa en bok av en psykopat eller rösta på en ideologiskt vanställd politiker... Nu gjorde svenskarna det senare och Reinfeldt fick åtta år. Det säger något om hur dåliga människor är på att se igenom falska lockbeten.


PS. Redgerts dröm om att bli någon likt de privilegierade kan ses i Regulus välsignelse av överhetens Jupiter i 11e idealhuset. Problemet är nu bara att expansionens Jupiter är en verksam illgörare för Vågen i första huset som framhåller jämvikten som den primära uppgiften. Horoskopet slits verkligen i stycken av sitt dunkelt förstådda strebermentalitet. Människans ideal är verkligen osmakligt, vilket artikeln i AB/Kultur noterar.PS 2. Apropå ingenting... Missa inte Jens Liljestrands härliga kåseri nyligen i Expressen: Moderaterna har ingen själ.

5 kommentarer:

 1. "I Redgerts fall sammanfaller horoskopet dessutom i homosexualitet och varför den hyperkorrupta materialisten Filippa egentligen övergav sin Fredrik Reinfeldt lär vi väl aldrig få veta."

  FR älskar falukorv och har sedan tonåren samlat på muggar med motiv från musikaler. ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fredrik R, alltså..!

   Radera
  2. Underförstått likt Löfven som inte vet skillnaden mellan höger och vänster en som svänger åt båda hållen...

   Radera
 2. Det verkar konstigt att utnämna någon till streber som hoppar av ett välbetalt jobb för att tänka över sin livssituation när han närmar sig 30 årsåldern.Och sen efter det väljer att starta eget med vad det innebär av ansvar mot andra och sig själv. Sen återsatår frågan är det god etik att ställa horoskop på någon utan att denne är tillfrågad?/Broder Adam

  SvaraRadera
  Svar
  1. Av din avslutande fråga ser jag att du troligen inte följer bloggen då vart och vartannat inlägg påminner om att horoskopen är ställda för DYGNET ifråga och problematiserar det faktum att offentligheter och celebriteter så ofta verkar stämma in på den generiska kartan. Som du ser avpersonaliserar jag redan i valet av formuleringar: "streber årgång 1991". Din insinuation om tvivelaktig etik är således inte applicerbar här.

   För den astrologiskt bevandrade är det påfallande att Saturnus grepp om Månen/psyket avslöjar just en trettioårskris (ibland depression) när Saturnus gått sitt första varv. Vad som följer efter "en bok om strävandets natur" (ett extremt "saturniskt" ämne) får väl bli stoff för ett framtida inlägg.

   Jag har noterat kopplingar mellan Saturnus/Månen som strebrar hela livet igenom och bryter ihop då och då, människor i kamp mot sin ödestilldelade plats i livet. Andra, åter, byter bana helt och tycks ha lärt sig något av sitt öde.

   Men för att se om det finns begåvning och lyhördhet måste även andra faktorer som Merkurius bedömas. Och då är man inne på det helt enskilda horoskopet. På den här bloggen används kartorna för "hela dygnet" och de som sticker ut näsan i det offentliga blir råmaterial för diskussioner av hur de astrologiska symbolerna fungerar. I enstaka fall av någon sällsamt korkad politiker tjänar kartorna också för raljerande - dock alltid med bas i de ofördelaktiga omen som nästan utan undantag tycks följa den sorten.

   Radera